Sobota 20. duben 2024 13:22
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster

Mistrovství v obchodování akciových indexů: Klíčové strategie a přístupy

07.03.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Akciové indexy   Tisk


Při pohledu na mozaiku finančních trhů by mohly akciové indexy zaujmout zvláštní místo. Nejen že odrážejí zdraví ekonomiky a sílu podnikatelského ducha, ale také nabízejí unikátní příležitosti pro tradery. V dnešní době, kdy se trhy neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým výzvám, se obchodování akciových indexů jeví jako klíčová dovednost pro každého tradera, nehledě na jeho obchodní styl.

Akciové indexy, tyto barometry trhů, nám dávají možnost sledovat výkon široké škály společností agregovaný do jednoho snadno srozumitelného čísla. Jejich popularita je známá hlavně mezi investory. Umožňují nám totiž rozložit riziko a získat expozici vůči celým sektorům nebo dokonce národním ekonomikám, aniž bychom museli analyzovat jednotlivé akcie. Proto bývají akciové indexy tak oblíbené i v samotných ETF produktech. Jak ale využít jejich sílu při tradingu?Co jsou to akciové indexy?

Akciový index si můžeme představit jako takový průřez celkového obrázku firem z určitého segmentu, který nám ukazuje, jak se daří určité skupině akcií. Jde o virtuální portfolio, které může zahrnovat desítky nebo i stovky různých akcií, přičemž každá z nich přispívá k celkové hodnotě indexu podle své váhy. Díky indexům tak můžeme rychle získat přehled o aktuálních trendech a výkonnosti trhů bez nutnosti zkoumat každou akcii zvlášť.

Hlavní akciové indexy, jako je americký S&P 500, který sleduje výkon 500 významných společností, nebo německý DAX, zahrnující 40 předních německých podniků, jsou považovány za benchmarky svých trhů. Existují ale i specializovanější indexy, jako například technologický Nasdaq v USA, který se zaměřuje převážně na společnosti z technologického sektoru (tedy nejznámější Apple, Microsoft, Nvidia, apod.). Každý index tak má svou vlastní charakteristiku a poskytuje jedinečný pohled na specifický segment trhu.

(Pohled na akciový index Nasdaq a jeho vývoj za posledních 10 let).

V následujících kapitolách se tedy podrobněji podíváme na to, proč by obchodování akciových indexů mělo být součástí vašeho tradingového arzenálu, a představíme několik strategií, které vám pomohou v této oblasti uspět.

Proč zvolit právě akciové indexy?

Jako tradeři máme poměrně široké spektrum typů instrumentů. Od klasického forexu, komodit, kryptoměn, a dalších, zde právě akciové indexy zaujímají výjimečné místo. Na rozdíl od klasických jednotlivých akcií, které vyžadují hlubokou analýzu a neustálé sledování konkrétní firmy, jejího výkonu, jednotlivých výkazů, ekonomických ukazatelů a celkového posuzování jejího finančního zdraví (s čímž se setkáte nejčastěji u aktivního investování), tak indexy poskytují daleko širší pohled na trh, hlavně z pohledu trendů či jiných specifických pohybů dle našeho obchodního stylu.

Diverzifikace, to kouzelné slovo známé každému investorovi, najde i v případě tradingové diverzifikace svůj pravý význam. V rámci tradingu je totiž možné rozložit instrumentové riziko mezi mnoho různých společností a sektorů, čímž se snižuje volatilita a potenciální dopad nepříznivých událostí ovlivňujících jednotlivé akcie. V praxi to znamená, že i když několik akcií v indexu zaznamená pokles, celkový výkon indexu může zůstat stabilní nebo dokonce růst díky pozitivnímu vývoji ostatních akcií. To je samozřejmě investiční teorie, proto se pojďme podívat na konkrétní tradingové přístupy, jak můžeme benefitovat z kratších pohybů na akciových indexech.

Analýza a strategie: Mapa k pokladu

Když se řekne obchodování, mnozí si představí grafy plné čar a vzorů, které slouží jako vodítka k rozhodování. A ano, technická analýza, s jejími trendovými liniemi, supporty, rezistencemi a všemi možnými indikátory, může být při analýze a interpretaci budoucích tržních pohybů neocenitelným nástrojem. U akciových indexů nám tato metoda umožňuje identifikovat obecné trendy a potenciální obratové body na základě historických dat.

Obecně mají akciové indexy po delší období tendenci právě trendovat směrem nahoru dle vývoje ekonomiky. Výše uvedená ukázka indexu Nasdaq je toho příkladem, přičemž tento fenomén ukazuje i vysokou míru korelace z dlouhodobého pohledu mezi dalšími akciovými indexy, např. níže uvedený index S&P 500:

(Index S&P 500 a jeho vývoj za posledních 10 let. MN graf vykazuje silnou korelaci s ostatními akciovými indexy, viz výše uvedený index Nasdaq).

Na druhé straně zde ještě stojí fundamentální analýza, která se zabývá ekonomickými, finančními a dalšími kvalitativními a kvantitativními faktory. I když se může zdát, že její aplikace na akciové indexy je složitější, díky sledování makroekonomických ukazatelů a celkového ekonomického výhledu nám poskytuje klíčový kontext pro naše investiční rozhodnutí.

Zde bývá častým přístupem sledování nejvlivnějších společností, které mají silný vliv na celý index. Pokud např. prvních 10 firem z indexu Nasdaq tvoří skoro 50 % váhy celého indexu, může se vyplatit sledovat i tyto jednotlivé firmy z pohledu jejich vnitrofiremní ekonomické analýzy.

(Zdroj: https://www.slickcharts.com/nasdaq100 - Obrázek představuje prvních 10 firem z technologického indexu Nasdaq a jejich procentuální váhu v indexu, přičemž součet těchto prvních největších deseti firem se pomalu blíží procentuální váze 50 % z celého indexu).Jaké konkrétní přístupy v rámci analýzy akciových indexů dávají smysl?

Akciové indexy, jako odrazový můstek tržních nálad a ekonomických trendů, poskytují traderům unikátní plochu pro uplatnění technické analýzy. Níže jsou uvedeny některé z nejúčinnějších metod a technik přímo vhodných pro sledování a predikci pohybů akciových indexů.

Trendové linie a trendové ukazatele:

Jednou z nejzákladnějších, přesto klíčových technik v technické analýze, jsou trendové linie. Tyto linie, táhnoucí se spojením minimálně dvou vrcholů nebo dnů, nám ukazují směr, ve kterém se trh pohybuje. U akciových indexů, které často sledují celkový ekonomický vývoj, mohou trendové linie odhalit dlouhodobé trendy, které jsou klíčové pro rozhodování o vstupu nebo výstupu z pozic. Trend je možné zakreslovat ručně či využít některé trendové indikátory jako např. Moving Average (klouzavé průměry) či ZigZag.

(Index S&P 500 zobrazuje na denním grafu trendové indikátory ZigZag (červeně) a modře znázorněný Moving Average 25 a 100).

Supporty a rezistence: Základní stavební bloky trhu

Každý index má své klíčové úrovně, kde se trh opakovaně otáčí nebo zpomaluje. Tyto úrovně, známé jako supporty a rezistence, jsou zásadní pro plánování vstupů a výstupů. Obzvláště v kombinaci s dalšími signály mohou naznačit potenciální obrat trendu nebo pokračování stávajícího pohybu. Podobně jako u trendu je možné S/R zóny zakreslovat ručně v místech, kde cena v průběhu času několikrát narazila a nepokračovala dál, anebo využít indikátory, které tyto místo vyznačí automaticky.

(Index DAX zobrazující na hodinovém grafu klíčové supporty (fialově) a rezistence (hnědě).

Momentum indikátory: Kdy už trh nemůže dál

Indikátory jako RSI (Relative Strength Index) nebo MACD (Moving Average Convergence Divergence) měří sílu trendu a potenciální obraty. U akciových indexů mohou tyto indikátory odhalit překoupené nebo přeprodané podmínky, což naznačuje možné obraty nebo korekce v trendu. Je třeba ale dodat, že tyto oscilátory mohou být často zpožděné a proto bývá celkem výzvou identifikovat potenciální obraty trendu.

(Index Dow Jones na H4 grafu - zobrazen indikátor MACD, díky kterému je možné pozorovat sílu trendu).

Svíčkové formace a grafické formace

Klasické svíčkové grafy poskytují hluboký vhled do predikce možných tržních pohybů. Vzory jako hammer, engulfing nebo doji mohou signalizovat obratové body nebo potvrzení trendů. Podobně přínosné je sledování grafických formací, jako je konsolidace, hlava a ramena, rostoucí trojúhelník a mnoho dalších. U indexů, kde sentiment hraje klíčovou roli, mohou být tyto signály obzvláště přínosné. Je třeba ale být vždy na pozoru, jelikož tyto formace sami o sobě nemusí být dostatečný signál, na základě kterého bychom měli tvořit obchodní rozhodnutí. Vždy se vyplatí kombinovat více přístupů najednou.

(Ukázka grafických formací - celý vzdělávací článek naleznete zde).

A jaké strategie či obchodní přístupy tedy volit?

Z hlediska nejvhodnějších strategií na obchodování akciových indexů máme na výběr z široké palety přístupů, od dlouhodobého trend following, přes střednědobý swing trading, až po dynamický daytrading či dokonce scalping. Každá z těchto strategií má svá specifika a vyžaduje odlišný přístup k analýze a řízení rizik, ale společným jmenovatelem je snaha, abychom maximálně zužitkovali tržní pohyby a dosáhli tak zisku.

1. Trend Following: Plavba s proudem

Strategie "trend following" je založena na předpokladu notoricky známého přísloví: "trend is your friend" – tedy: trend je vaším přítelem. Cílem tohoto přístupu je identifikovat směr, ve kterém se trh pohybuje, a obchodovat ve směru tohoto trendu.

Zde se tedy může jednat o kombinaci přístupu pozičního či swingového tradingu (tedy být velmi krátkodobým investorem). Tento přístup se ukazuje být v kontextu akciových indexů efektivním způsobem jak benefitovat z růstové tendence těchto trhů. Nicméně v případech korekcí, obratů trendů či nečekaných krizích je třeba dynamicky vyhodnotit směřování trhu a flexibilně upravit obchodní pozice.

Jak na to:

a) Použití klouzavých průměrů

Už jsme výše zmiňovali v rámci analýzy použití klouzavých průměrů. Tato metoda je jednou z nejrozšířenějších napříč tradery, přičemž se vždy liší přístupy, jak na tento indikátor nahlížet.

Například je zde možná kombinace kratšího klouzavého průměru (třeba 50denní nebo i 25denní) a delšího klouzavého průměru (200denní) může pomoci identifikovat býčí nebo medvědí trendy.

Býčí signál nastává, když kratší průměr krátkodobě překročí delší průměr (tzv. "golden cross"), zatímco medvědí signál je indikován, když kratší průměr klesne pod delší průměr (tzv. "death cross"). V tyto momenty je možné (třeba i za doprovodu dalších signálů) vstupovat do pozice a čekat v ní delší dobu, samozřejmě s jasně nastaveným rizikem v podobě rozumného Stop-Lossu.

(Ukázka obchodování podle klouzavých průměrů na indexu Nasdaq).

b) Sledování trendových linií a kanálů

Tyto nástroje pomáhají určit, zda se trh nachází v rostoucím, klesajícím nebo bočním trendu, a umožňují stanovit potenciální vstupní a výstupní body.

Zde je možné provádět např. analýzu síly trendu a identifikace potenciálních obratů trendu. K tomu nám může pomoci třeba Fibonacci Retracement, u kterého je možné v případě korekce zobchodovat tento návrat zpět ve směru trendu.

Kanály nám mohou ohraničovat tržní směřování v určitém trendu, proto můžeme jejich šířky využívat pro držení pozice v odpovídajícím směru.

(Na obrázku lze vidět index Nasdaq z pohledu denního grafu a zmíněný trendový kanál (zeleně) a samotný Fibonacciho Retracement, u kterého cena historicky reaguje na klíčové úrovně).

2. Swing Trading: Využití krátkodobých výkyvů

Swing trading je strategie, která se zaměřuje na využití krátkodobých výkyvů cen akciových indexů. To znamená, že se snažíme ze střednědobého pohledu identifikovat výkyvy v cenách, aby se nám podařilo realizovat nákup co nejníže a prodat na potenciálním momentálním vrcholu (nebo naopak při shortování).

V rámci swingových strategií je možné využívat podobné prvky jako u trend following strategií. Nicméně oproti nim se již předpokládá, že bude docházet častěji k realizaci nákupů a prodejů.

Jak na to:

a) Identifikace klíčových úrovní supportů a rezistencí

Jak jsme si ukazovali výše, využívání S/R zón je důležitý prvek obchodování akciových indexů. Tato metoda tak tedy pomáhá určit oblasti, kde cena může potenciálně narazit a vrátit se zpátky, případně prorazit a pokračovat ve směru trendu. U swingových strategií se jedná o alfu a omegu tradingu.

b) Použití oscilátorů

I zde v rámci analýzy jsme si povídali o těchto nástrojích. Oscilátory jako Stochastic Oscillator nebo Relative Strength Index (RSI) mohou pomoci identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky, což jsou často signály pro potenciální obrat cen.

Indikátorů existuje samozřejmě mnohem víc (viz výše ukázka MACD), případně i objemové indikátory jako On Balance Volume apod., nicméně pro účely swingového obchodování je důležité odhadnout správné nastavení indikátorů. Zde je možné používat přednastavená nastavení pro krátkodobý swing, případně zkusit dvojnásobná čísla či individuální indikátorové nastavení.

c) Sledování vzorů svíček a grafických formací

A jako třetím signálem pro možný vstup do obchodu mohou sloužit zmíněné patterny či formace. Vzory jako "head and shoulders" nebo "double top/bottom" mohou naznačovat obrat trendu, přičemž kombinace s výše uvedenými přístupy mohou utvořit komplexní swingovou strategii pro obchodování akciových indexů.

(Australský index ASX na krátkodobém swingovém TimeFramu H4 včetně zobrazení S/R zón a indikátoru On Balance Volume).

3. Daytrading či Scalping

I v rámci vychytávání extrémně krátkodobých pohybů na trhů v rámci několika hodin, minut či dokonce sekund, může být obchodování na akciových indexech. Daytrading je strategie, při které obchodník vstupuje a vystupuje z pozic během jednoho obchodního dne s cílem využít krátkodobé tržní pohyby.

Samotný scalping v rámci tohoto přístupu je extrémně krátkodobá metoda, kdy obchody trvají většinou pár minut či sekund a obchodník cílí na zisk jen několika málo pipů/bodů.

Jak na to:

a) Sledování intradenních trendů

I zde se vyplatí mít přehled o aktuálním trendu, nicméně nyní z pohledu nižších TimeFramů. Použití kratších časových rámců v rozmezí od 1hodinového grafu až po 1minutový může pomoci s identifikací krátkých trendů a vstupních/výstupních bodů.

b) Použití technických indikátorů a fundamentů

Tady platí pravidlo, že kreativitě se meze nekladou. Je možné využívat široké spektrum různorodých indikátorů a price action přístupů, tedy zkombinovat všechny zmíněné metody takovým způsobem, aby v průběhu obchodní aktivity vznikaly četné počty relevantních signálů, jež nám ve vzájemné konfluenci ukáží nejpravděpodobnější následné směřování trhu.

c) Řízení rizik

A právě kvůli možnému zvýšenému množství a celkovému objemu obchodů u intraday či scalping přístupu je zásadní nastavit správně svůj money management a risk management. Kvůli rychlému tempu a potenciálně vysoké volatilitě je tedy nezbytné mít pevně stanovené Stop-Loss a Take-Profit úrovně a to u každého jednoho obchodu.

Při výběru strategie pro obchodování akciových indexů je velmi důležité zohlednit osobní obchodní preferenci, toleranci k riziku a tržní podmínky. Neexistuje univerzální strategie, která by byla vždy nejlepší. Každý trader si proto musí najít svoji kombinaci nalezení obchodního stylu, adekvátní analýzy, pevné disciplíny a adaptace na měnící se tržní prostředí.Praktické tipy pro obchodování indexů

Úspěšné obchodování akciových indexů vyžaduje nejen pochopení trhu, ale také strategický přístup a důkladnou přípravu.

Důležité je poznat, pochopit a následně zvolit takový index, který nejlépe odpovídá vašemu obchodnímu stylu a znalostem trhu. Například, technologicky zaměření tradeři mohou preferovat NASDAQ, zatímco ti, kteří sledují celkový výkon ekonomiky, mohou dát přednost S&P 500. Nicméně i tak doporučuji opatrnost z hlediska relativně silné korelace, pokud byste se rozhodli obchodovat čistě akciové indexy.

Kromě toho také zkoumejte historické výkony a volatilitu indexů, abyste lépe pochopili jejich potenciální rizika a výnosy a buďte vždy informováni o důležitých ekonomických událostech a zprávách, které mohou ovlivnit trhy. Ekonomické kalendáře a finanční zpravodajství jsou nepostradatelnými nástroji pro každého tradera. Zvláště pozornost věnujte zprávám o HDP, úrokových sazbách, nezaměstnanosti a jiných klíčových ekonomických indikátorech.

A nezapomeňte, že než vložíte svoji víru do nově vznikající obchodní strategie, nejdříve si ji otestujte pomocí backtestingu na demo účtech. To vám pomůže identifikovat potenciální slabiny vaší strategie a přizpůsobit ji pro lepší výkonnost.

Případové studie mimořádných historických událostí

Řekli jsme si, že akciové indexy mají po většinu času tendenci spíš uptrendovat (a je tedy dobré zaměřit se hlavně na nákupní příležitosti). Nicméně v rámci neočekávaných tržních událostí je důležité připomenout si momenty, kdy si akciové indexy zažily masivní propady. Tyto chvíle mohou být jak potenciálním rizikem vašich obchodních strategií, tak ale i zajímavou příležitostí, na kterou je možné se připravit. Níže si ukážeme některé historické momenty:

Dotcom bublina a NASDAQ (internetová horečka):

Na přelomu tisíciletí, zejména mezi lety 1995 a 2000, technologický index NASDAQ zažil obrovský růst díky investicím do technologických a internetových společností. Tento fenomén, známý jako "dotcom bublina", vedl k masivnímu nárůstu hodnot akciových indexů. Vrcholu dosáhl NASDAQ v březnu 2000, kdy překročil hodnotu 5 000 bodů. Následný prudký pokles, který začal v dubnu 2000, však mnoho investorů zaskočil a způsobil značné finanční ztráty, což ukazuje na rizika spojená s nadměrným optimismem a spekulacemi.

Finanční krize 2008 a S&P 500:

Jedním z nejvýraznějších příkladů vlivu makroekonomických událostí na akciové indexy je finanční krize z roku 2008. Index S&P 500, který zahrnuje 500 předních amerických společností a je považován za jeden z nejlepších ukazatelů stavu amerického akciového trhu, zaznamenal v říjnu 2007 svůj historický vrchol. Následně však v důsledku hypoteční krize a kolapsu několika velkých finančních institucí došlo k prudkému poklesu. Tato událost zdůrazňuje, jak mohou globální ekonomické problémy dramaticky ovlivnit akciové trhy.

Covid-19 pandemie a růst trhu v roce 2020 (koronavirus):

Rok 2020 přinesl s pandemií Covid-19 značnou volatilitu na akciových trzích. Přestože na začátku pandemie v březnu 2020 došlo k prudkým poklesům na celosvětových trzích, včetně významných akciových indexů jako je Dow Jones, S&P 500 a dalších, trhy se následně velmi rychle zotavily a dokonce dosáhly nových historických maxim. Tento fenomén ukázal na schopnost trhů přizpůsobit se a rychle se zotavit i z velkých šoků, ale také na význam vládních stimulů a politiky centrálních bank v reakci na krize. A možná také došlo ke změně paradigmatu, kdy ohromný příliv investorů a traderů v rámci retailu v dnešní moderní době mohl potenciálně ovlivnit samotné akciové indexy a jejich rychlost zotavení a neustálé hledání nových maxim.Závěr

Jak můžeme vidět, i samotná historie obchodování akciových indexů je plná příkladů, které ilustrují jejich dynamiku a odrážejí ekonomické a politické události, které formují světové trhy.

Díky tomu máme možnost si lépe uvědomit, jak je důležité provádět kvalitní analýzu, hledat relevantní informace a mít striktně nastavený risk management, abychom mohli rozpoznat jak příležitosti, tak rizika.

Obchodování akciových indexů tak nabízí unikátní mix příležitostí, které mohou znamenat rozdíl ve vaší tradingové kariéře. Diverzifikace, možnost zapojit se do celého spektra trhu a další výhody, které indexy přinášejí, mohou být klíčové pro rozšíření vašich obzorů a dosažení úspěchu. Nicméně, stejně jako u jakéhokoli jiného investičního nástroje, je zásadní pochopit jeho jedinečné vlastnosti a naučit se, jak s nimi efektivně pracovat.

Pamatujte, že klíčem k úspěchu je nejen pochopení trhu a jeho dynamiky, ale také neustálé vzdělávání a rozvoj vašich dovedností. S odhodláním, správným přístupem a ochotou učit se z každé zkušenosti se můžete stát úspěšným obchodníkem akciových indexů.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Technická analýza | Money management | Fundamentální analýza | Price Action | Obchodní strategie | Akciové indexy | Akciový index | Korelace | Nasdaq | Dow Jones | USA | HDP | Fibonacci | Divergence | Apple | Take-Profit | ETF | Rizika | Akciové trhy | Svíčkové formace | Svíčkové grafy | Oscilátory | Akcie | Analýza | Balance | Konsolidace | DAX | Daytrading | Diverzifikace | Fibonacci retracement | Grafy | Hlava a ramena | Index DAX | Indikátor | Indikátory | Intraday | Investování | Korekce | MACD | Risk | Momentum | Obchodník | Portfolio | Pozice | RSI | Relative Strength Index (RSI) | Retracement | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Scalping | Sentiment | Stochastic | Stop-Loss | Swing | Swing Trading | Trader | Trading | Trend | Volatilita | Volume | Výkonnost | Obchodování | Finanční krize | Indexy | Klouzavé průměry | Zisk | Zkušenosti | Obchodovat | Vzdělávání | Index | Analýzy | Cena | Ekonomické analýzy | Engulfing | Forexu | FXstreet.cz | Graf | Index Dow Jones | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Indikátor MACD | Investiční | Management | Moving Average | Risk Management | Řízení rizik | Signály | Stochastic oscillator | Trh | Zpravodajství | Tradeři | ROCE | Trend following | Double top | S/R zóny | Head and Shoulders | Microsoft | Investiční teorie | Trendový kanál | Pro tradery | Přehled | Obchodní styl | Firmy | Supporty a rezistence | S&P | Benchmarky | Německý DAX | Ztráty | Úspěšné obchodování | Predikce | Krize | Investiční rozhodnutí | Světové trhy | Výnosy | Obchodní pozice | Obchodování indexů | Americký S&P 500 | Obchodní rozhodnutí | Technologický Nasdaq | Nasdaq100 | Obchodní aktivity | Ekonomické problémy | Tým FXstreet.cz | Death cross | Patterny | Býčí signál | Medvědí signál | Obrat trendu | Technologický index Nasdaq | Technologický index | Technické analýzy | Studie | Index DOW | Ekonomický vývoj | Rozvoj | Problémy | Přeprodané podmínky | Finanční ztráty | Hlavní akciové indexy | Bloky | Ukazatele | Koronavirus | Trhy | Pokles | Pandemie | Dovednosti | Obchody | Rozhodování | Medvědi | Momentum indikátory | Trendové indikátory | On Balance Volume | Moving Average Convergence Divergence | COVID-19 | Směřování trhů | Vývoj | Výkyvy | Obraty trendu | Prudký pokles | Tržní podmínky | Historie | Zdraví ekonomiky | Růst | Signál | Ekonomiky | Obchodování na akciových indexech | Vstup do obchodu | Nastavení indikátorů | JDE | Finanční krize 2008 | Trend is your friend | Covid | Politické události | Nvidia | Výkon ekonomiky | Nákupní příležitosti | Praktické tipy | Držení pozice | Obchodní přístupy | Trendové linie | Golden Cross | Směřování trhu | Příležitosti | Tržní prostředí | Shortování | Vzdělávací článek | Dosažení úspěchu | CAR | Index ASX | ASX | Společnosti | Růst trhu | ANO | Pozornost | | Dotcom | Fibonacciho retracement | Rozšíření | Dlouhodobé trendy | Akciový index Nasdaq | Strategie pro obchodování | Pepa Zeman | Použití oscilátorů | Pochopení trhu | Fenomén | Obraty | CZ | Jednotlivé akcie | Rychlost | Nastavení indikátoru | Vice | Potvrzení trendu | Směřování | Plánování vstupů | Krize 2008 | Tržní pohyby | Plánování | Co jsou to akciové indexy | Mistrovství | Neustálé vzdělávání | Potenciální rizika | Doji | Supporty | Trojúhelník | Slickcharts | Vzdělávání a rozvoj | Rozvoj vašich dovedností | Výkon | Pohled na trh | Zotavení | Celkový výkon | Rozložit riziko | Jak na to | Adaptace | Ukázka obchodování | Mistrovství v obchodování akciových indexů | Mistrovství v obchodování | Obchodování akciových indexů | Klíčové strategie a přístupy | Klíčové strategie | Strategie a přístupy | Příležitosti pro tradery | Unikátní příležitosti pro tradery | Klíčová dovednost | Barometry trhů | Analyzovat jednotlivé akcie | Co jsou to akciové indexy? | Výkon široké škály společností | Škály společností | Virtuální portfolio | Nasdaq v USA | Segment trhu | Společnosti z technologického sektoru | Proč zvolit právě akciové indexy? | Instrumentové riziko | Tradingové přístupy | Celkový výkon indexu | Výkon indexu | Analýza a strategie | Mapa k pokladu | Vodítka k rozhodování | Obecné trendy | Obratové body | Sledování makroekonomických ukazatelů | Klíčový kontext | Kontext | Sledování nejvlivnějších společností | Analýzy akciových indexů | Uplatnění technické analýzy | Trendové ukazatele | Plánování vstupů a výstupů | Potenciální obrat trendu | Potenciální obrat | Pokračování stávajícího pohybu | Potenciální obraty trendu | Potenciální obraty | Grafické formace | Svíčkové formace a grafické formace | Korekce v trendu | Predikce možných tržních pohybů | Plavba s proudem | Růstové tendence | Použití klouzavých průměrů | Trendovat směrem nahoru | Medvědí trendy | Sledování trendových linií | Síly trendu | Identifikace potenciálních obratů trendu | Identifikace potenciálních obratů | Tržní směřování | Využití krátkodobých výkyvů | Využití krátkodobých výkyvů cen | Signály pro potenciální obrat cen | Signály pro potenciální obrat | Potenciální obrat cen | Obrat cen | Objemové indikátory | Účely swingového obchodování | Australský index ASX | Australský index | Double top/bottom | Sledování vzorů svíček | Dynamický daytrading | Krátkodobé tržní pohyby | Sledování intradenních trendů | Přehled o aktuálním trendu | Použití technických indikátorů | Take-Profit úrovně | Stop-Loss a Take-Profit | Stop-Loss a Take-Profit úrovně | Stanovené Stop-Loss | Strategie pro obchodování akciových indexů | Měnící se tržní prostředí | Nalezení obchodního stylu | Univerzální strategie | Praktické tipy pro obchodování indexů | Tipy pro obchodování indexů | Praktické tipy pro obchodování | Tipy pro obchodování | Úspěšné obchodování akciových indexů | Strategický přístup | Technologicky zaměření tradeři | Celkový výkon ekonomiky | Silné korelace | Historické výkony | Finanční zpravodajství | Vznikající obchodní strategie | Lepší výkonnost | Případové studie | Uptrendovat | Historické momenty | Dotcom bublina | Dotcom bublina a NASDAQ | Bublina a NASDAQ | Internetová horečka | Finanční krize 2008 a S&P 500 | Krize 2008 a S&P 500 | 2008 a S&P 500 | Hypoteční krize | Globální ekonomické problémy | Historický vrchol | Covid-19 pandemie | Příliv investorů | Rychlost zotavení | Historie obchodování akciových indexů | Historie obchodování | Růst trhu v roce 2020 | Moving Average (klouzavé průměry) | Využívání S/R zón | Nastavený risk management | Masivní propady | Výkyvy v cenách | Výhody |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\obv-example.png
  Indikátor On Balance Volume (OBV)
  Indikátor On Balance Volume (dále jen OBV) vyvinul Joe Granville v šedesátých letech minulého století. Již tehdy to byl revoluční indikátor a i dnes ho mnoho profesionálních obchodníků na finančních trzích používá pro analýzu a obchodování jako hlavní.
  C:\fakepath\indexy-05032024-2.jpg
  Obchodujeme akciové indexy - průvodce pro začátečníky
  Akciové trhy slouží globálním finančním trhům k mnoha účelům. Obecně pomáhají investorům posoudit stav trhů a porovnat návratnost konkrétních investic. Brokerské firmy a burzy rovněž nabízejí finanční nástroje, které odrážejí cenové pohyby určitých referenčních hodnot vlastního kapitálu. Díky tomu jsou indexy rozhodující nejen kvůli jejich informační roli, ale také díky jejich investičním účelům. V tomto článku si vysvětlíme, co jsou akciové indexy a jak je můžete využít při investování na akciovém trhu.
  C:\fakepath\trading-27022024-3.jpg
  Umění diverzifikace v tradingu
  Diverzifikace je v tradingu klíčovým slovem, o kterém se mluví často, ale ne vždy je plně pochopeno, co všechno může zahrnovat. Většinou si ho spojujeme se světem investic, nicméně je třeba pochopit, že nejde čistě jen o rozložení investic mezi různé finanční instrumenty, ale o mnohem širší koncept, který má za cíl snížit riziko a zvýšit potenciální výnosy.
  C:\fakepath\indexy-21022024-uvod.jpg
  Akciové indexy: Obchodování burzovních indexů
  Akciový index (burzovní index) měří celkovou cenovou výkonnost skupiny akcií, obvykle za konkrétní zemi. Například DE30 (německý index DAX) je akciový index obsahující 30 společností zalistovaných na německé burze. Akciové indexy reprezentují celý akciový trh a zaznamenávají tržní změny v čase.
  C:\fakepath\trader-24092023.png
  Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
  C:\fakepath\Lehman-Brothers-15092023-1.jpg
  Bankrot Lehman Brothers před 15 lety šokoval svět a krize se začala šířit jako epidemie
  Dnes je tomu přesně 15 let, kdy došlo k vyhlášení bankrotu americké investiční banky Lehman Brothers. Její pád byl symbolem finanční krize. Bylo pondělí 15. září 2008 a nad ránem požádala banka Lehman Brothers o ochranu před věřiteli. A největší bankrot v amerických dějinách spustil lavinu po celém světě. V dnešním článku si připomeneme tuto historickou událost, shrneme si všechny důležité údaje kolem Lehman Brothers a zároveň se podíváme na největší burzovní krachy v historii.
  C:\fakepath\etf-07032024.jpg
  Investování a obchodování ETF
  Zde najdete všechny informace o investování a obchodování ETF (Exchange Traded Funds).
  C:\fakepath\price-action1-clanek-17032023.jpg
  5 klíčových svíčkových formací ke správnému pochopení Price Action
  Price Action je jedním z nejstarších a nejosvědčenějších přístupů v technické analýze a jako takový nám umožňuje získat přehled o aktuálních tržních trendech a možných obchodních příležitostech. To vše pouhým čtením čistého grafu - za pomoci svíčkových formací. Víte, kterých 5 je nejdůležitějších?
  C:\fakepath\etf-01122022.jpg
  Seriál o ETF: Diverzifikace a její výhody a nevýhody (díl 2.)
  V dnešním díle seriálu o ETF se budeme věnovat diverzifikaci. Ta je jedním ze základních a typických rysů pro ETF, pro kterou investoři, mimo jiné, ETF rádi využívají. Diverzifikace má své nesporné výhody, má ale i nevýhody, o kterých je dobré vědět.
  C:\fakepath\trader-price-18042022-uvod.jpg
  Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
  Na finančních trzích hrají grafické formace velkou roli při předpovídání budoucího pohybu trhu. Formace, které si představíme v tomto článku, můžeme úspěšně používat pro všechny trhy: forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny.
  C:\fakepath\ekonomika-01012021.jpg
  Uplynulé desetiletí v ekonomice: krize, rozmach Číny, alternativy
  Turbulentní rok 2020 je již minulostí a společně s ním skončilo také další desetiletí, ve kterém jsme byli svědky mnoha důležitých událostí. V dnešním článku se proto ohlédneme za poslední dekádou. Přinášíme výběr pěti nejdůležitějších událostí a trendů ve světové ekonomice v uplynulém desetiletí.
  C:\fakepath\trhy.jpg
  Koronavirus: Co se děje na trzích?
  Finanční armageddon i bezprecedentní volatilita – takový byl minulý týden na finančních trzích. Pamětníci zavzpomínali na podzim roku 2008, kdy jsme takový šok zažili naposledy. Na některých aktivech výprodeje dokonce překonaly denní poklesy po pádu Lehman Brothers. Teď už je jasné, že pandemie koronaviru je onou černou labutí, na kterou finanční trhy „čekaly“.
  C:\fakepath\Price_Action_Strategie.jpeg
  V jednoduchosti je síla – aplikace Price Action na akciových indexech
  Akciové indexy považuji za velmi dobrý obchodní instrument pro intradenní obchodování finančních trhů. Díky vysoké volatilitě, dobrému plnění a akci, která se každý den na těchto trzích objevuje, považuji indexy za nekonečný zdroj možností pro praktické využití základních jednoduchých principů Price Action.
  C:\fakepath\trading2.png
  Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
  C:\fakepath\technicka-analyza2.png
  Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
  C:\fakepath\uvod2.png
  Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
  Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze. Každý obchodník by měl ale již vědět, že v tradingu neexistuje svatý grál a ani Fibonacciho čísla nejsou výjimkou. Nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy se může jednat o velmi silnou zbraň, která může obchodníkovi pomoci k profitabilnímu obchodování. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak se mohou Fibonacciho čísla stát součástí profitabilního obchodního systému.
  trading-risk-17072016-2.png
  6 podceňovaných aspektů risk managementu
  V tradingu se lze časem velmi dobře ztratit. Otevřete svou obchodní platformu, snažíte se vydělat pár pipů, ale v tomto procesu často zapomínáte na základní pravidla risk managementu. Přinášíme tedy šest návyků, které by mohly zmenšit riziko, kterému se při obchodování vystavujete.
  svickove formace 07042014-ilu.png
  Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
  technicka analyza ilustracni 10032014.png
  Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
  fundamenty.jpg
  Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
  Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
  fx charty.jpg
  Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
  charts.jpg
  Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
  C:\fakepath\images.jpg
  Denní kalendář událostí
  FX kalendář ukazuje časy a popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních zpráv), které se týkají konkrétního měnového páru.
  trade FX.JPG
  Technická analýza - grafické formace
  Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.
  mf4.jpg
  Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
  TA 3.JPG
  Technická analýza II. - trendy a trendline
  Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
  fibonacci 1.png
  Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.
  Trendove indikatory
  Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.

Čtěte více

 • Akciové indexy: Obchodování burzovních indexů
  Akciový index (burzovní index) měří celkovou cenovou výkonnost skupiny akcií, obvykle za konkrétní zemi. Například DE30 (německý index DAX) je akciový index obsahující 30 společností zalistovaných na německé burze. Akciové indexy reprezentují celý akciový trh a zaznamenávají tržní změny v čase.
 • Charakteristika a vlastnosti akciových indexů
  Pojďme se ponořit do fascinujícího světa akciových indexů, které jsou ztělesněním ekonomické dynamiky a obchodního ducha. Nejedná se jen o suchá čísla na obrazovkách obchodníků, nýbrž o živé organismy představující pulzující srdce finančních trhů. Čím jsou tedy akciové indexy tak zvláštní?
 • Index S&P 500: Kompletní průvodce pro investování a trading
  Index S&P 500 je jedním z nejznámějších a nejsledovanějších akciových indexů na světě. Zahrnuje akcie 500 největších amerických společností obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Index je považován za barometr výkonnosti amerického akciového trhu a často slouží jako ukazatel celkového zdraví ekonomiky Spojených států. Investice do indexu S&P 500 jsou populární volbou pro začátečníky i pokročilé investory. Pro investici do tohoto indexu můžete využít různé finanční nástroje, jako jsou CFD, ETF (Exchange Traded Funds), futures kontrakty nebo opce.
 • Index VIX: Jak vydělávat na burzovním strachu
  Index volatility CBOE - známější jako VIX - je index, který v reálném čase sleduje očekávání trhu ohledně změn indexu S&P 500 (SPX). Je důležitým měřítkem tržního rizika, napětí a sentimentu, proto se často označuje jako "index strachu". Měří rozkolísanost na finančních trzích.
 • Obchodujeme akciové indexy - průvodce pro začátečníky
  Akciové trhy slouží globálním finančním trhům k mnoha účelům. Obecně pomáhají investorům posoudit stav trhů a porovnat návratnost konkrétních investic. Brokerské firmy a burzy rovněž nabízejí finanční nástroje, které odrážejí cenové pohyby určitých referenčních hodnot vlastního kapitálu. Díky tomu jsou indexy rozhodující nejen kvůli jejich informační roli, ale také díky jejich investičním účelům. V tomto článku si vysvětlíme, co jsou akciové indexy a jak je můžete využít při investování na akciovém trhu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster