Kodex blogera

Tento text upravuje vztah mezi blogerem a provozovatelem a je závazný pro každého blogera, užívajícího blogovací systém serveru FXstreet.cz. Každý bloger současně potvrzuje souhlas s dodržováním tohoto kodexu při používání svého blogu.

Definice pojmů:

  • Blog - soubor textů od jednoho autora, publikovaný v doméně blog.FXstreet.cz
  • Bloger - autor textů, registrovaný v blogovacím systému serveru FXstreet.cz
  • Provozovatel - společnost FXstreet.cz s.r.o.

1. Nezávislost blogera a obsah blogu

Bloger má právo ve svém blogu vyjadřovat své názory. Nesmí však zároveň porušovat platné zákony České republiky nebo porušovat občanská práva a svobody jiných lidí či organizací včetně jejich práva na soukromí. Výjimkou mohou být případy, kdy tito lidé či organizace sami konají v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy a zveřejnění informací o nich je ve veřejném zájmu.

Bloger se zavazuje věnovat se ve svém blogu převážně obsahu, spadajícího do tematického a odborného vymezení serveru FXstreet.cz. Zejména texty osobního rázu nesmí tvořit nadpoloviční obsah blogu. Blog nesmí obsahovat neustálé, často negativní texty bez skutečného obsahu, pomluvy a negace jakéhokoliv ražení.

Blog nesmí obsahovat žádné formy skryté reklamy a vylákání emailových adres od uživatelů portálu FXstreet.cz. Blog by měl být psán zejména pro vzdělávací účely s cílem něco čtenáře naučit, podělit se o zajímavý obchodní systém, myšlenku na obchodní strategii nebo sdělit pohled na finanční trhy, analýzu, predikci apod. Blogy s komerčním podtextem budou odstraněny nebo redukovány (zároveň je zakázáno vkládat www odkazy na jiné komerční weby).

Blog musí zachovat formu článku. Krátké názorové příspěvky patří do diskusního fóra.

Blog by měl být psán s diakritikou (háčky, čárky) a česky nebo slovensky.

Bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací.

Pokud bloger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru publikováním doplňujícího či nového textu.

Bloger musí být na webu FXstreet.cz registrován pod svým jménem a nesmí jít o anonymní registraci.

Pokud bloger změní některý již publikovaný obsah svého blogu, musí v textu ponechat jeho původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkami jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (oprava překlepů a gramatických chyb).

Bloger nesmí manipulovat s datumem a časem zveřejnění příspěvku na blogu s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jeho zveřejnění.

2. Autorská práva a citace zdrojů

Publikováním textů ve svém blogu dává bloger souhlas se zveřejněním těchto textů či jejich částí na serverech provozovatele.

Za zveřejnění textů na blogu blogerovi nenáleží honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Vyplacení honoráře je podmíněné poskytnutím osobních údajů, nutných pro zúčtovací účely ve smyslu platného zákona.

Pokud provozovatel nepovolí výjimku z tohoto pravidla, bloger nesmí na svůj blog vkládat texty, které již předtím zveřejnilo jiné médium (včetně webových stránek), nebo které již nabídl ke zveřejnění jinému médiu (včetně serverů provozovatele).

Texty publikované na svém blogu nesmí bloger zveřejnit v žádném jiném médiu (včetně webových stránek). Výjimku v konkrétním případě může udělit provozovatel.

Bloger nesmí zveřejnit pod svým jménem či přezdívkou cizí text nebo jeho část. Tento zákaz platí i pro texty, jejichž autor není známý.

Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména v případech, kdy jsou jimi jiná média.

Pokud je zdrojem informace internetové médium (webové stránky), musí být součástí citace zdroje i odkaz na text, ze kterého bloger čerpal. Pokud není možné odkázat přímo na konkrétní text, je možné odkázat na hlavní stránku média.

Bloger nesmí ve svém blogu používat obrázky z jiných médií, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich přebrání (ať už osobně nebo v pravidlech, stanovujících podmínky přebírání jeho děl). V každém případě je bloger povinen uvést původní zdroj obrázku.

3. Blogy a obsah serveru FXstreet.cz

Příspěvky z blogů budou pravidelně propagovány na titulní stránce a případně i jiných stránkách serveru FXstreet.cz, a to převážně formou odkazů. O dalších formách propagace může rozhodnout provozovatel individuálně.

Úspěšnou registrací blogerovi nevzniká právo na publikování textů z jeho blogu na serveru FXstreet.cz. O zařazení části či celých textů z konkrétního blogu na stránky serveru FXstreet.cz rozhoduje provozovatel individuálně.

Úspěšnou registrací začíná zkušební lhůta, během které se obsah nově založeného blogu neobjevuje na titulce blogů ani v RSS (jde o tzv. neschválený blog). O schválení blogu a zařazení jeho obsahu na titulní stranu blogů a do exportu RSS rozhoduje redakce serveru FXstreet.cz. Délka zkušební lhůty není pevně stanovena a závisí zejména na počtu a kvalitě spotů, které bloger na dosud neschválený blog zařazuje.

Provozovatel si vyhrazuje právo nově založený blog neschválit, zejména z důvodu nesouladu tematické orientace blogu a serveru FXstreet.cz.

4. Bloger a komerční a politické informace

Bloger může na svém blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční či politické aktivity za předpokladu, že na tento fakt výslovně upozorní. Upozornění musí být viditelné u každého textu, který svojí povahou naplňuje definici komerční či politické propagace.

Pokud bloger přijme hmotný nebo finanční dar či jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínění firmy, produktu, osoby nebo politické organizace, je povinen na tento fakt upozornit stejným způsobem, jako u komerční či politické propagace.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit blog inzertního charakteru.

5. Vztah blogera a provozovatele blogů

Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladě s postoji provozovatele či redakce serveru FXstreet.cz a není je možné považovat za názory provozovatele.

Bloger nemá právo vydávat se za redaktora serveru FXstreet.cz nebo zaměstnance provozovatele, pokud mu toto právo výslovně neudělí provozovatel.

V případě, že by aktivity blogera byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele, má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost blogera a v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů na jeho blogu tyto příspěvky vymazat nebo mu zakázat další publikování v blogovacím systému serveru FXstreet.cz. Tímto není dotknuto právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel k tomuto kroku přistoupí jen ve výjimečném případě.

Pokud bloger déle než dva měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, přestane provozovatel jeho blog propagovat na stránkách serveru FXstreet.cz a stáhne jej ze seznamu blogů a úvodní stránky blogovacího systému. Pokud po této době začne bloger znovu psát, zařadí provozovatel jeho blog znovu na seznam blogů a úvodní stránky blogovacího systému i na propagující pozice serveru FXstreet.cz

Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede důvody, které ho k jeho rozhodnutí vedou. O obnovení nebo zřízení nového blogu může bloger požádat nejdříve měsíc po tomto zrušení.

6. Sankce za porušení kodexu

V případě porušení kodexu ze strany blogera má provozovatel právo podle míry a závažnosti prohřešku právo:

  1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex a vyzvat ho k nápravě a zdržení se takové činnosti v budoucnu.
  2. Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, z úvodní stránky blogovacího systému, z blogu i propagujících pozic na serveru FXstreet.cz a z kanálu RSS a jeho případné nahrazení vysvětlujícím textem.
  3. Stáhnout celý blog konkrétního autora z úvodní stránky blogovacího systému a z kanálu RSS tak, že všechny jeho příspěvky se budou zobrazovat jen přímo na jeho blogu. Toto stažení může být stanoveno na zkušební dobu či natrvalo.
  4. Bez upozornění smazat z blogovacího systému článek, kterým bloger kodex porušil.
  5. Zrušit blog a znepřístupnit jeho texty čtenářům.

Za běžných okolností uplatňuje provozovatel sankce v tomto pořadí, s výjimkou vážného nebo opakovaného porušení kodexu.

 

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
RoboMarkets
reklama
XTB-vecerni-skola
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Purple Trading ebook indexy
Potvrďte prosím... Zavřít