Pátek 24. května 2024 18:08
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster

Úvod do technických indikátorů

10.03.2014  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Technická analýza   Tisk

Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.

Technickou analýzu považujeme na základ práce každého tradera, takže její zvládnutí se vám vrátí v podobně ziskových obchodů. Na technické analýze je totiž založeno mnoho ziskových obchodních systémů a strategií.

Musíme zde ale přesto pro úplnost připomenout, že nedílnou součástí tradingu je také řízení rizika a práce na rozvoji správné obchodní psychologie.

Technická analýza

Technická analýza (TA) je založena na určitých teoretických předpokladech a na matematických nástrojích, nazývaných technické indikátory. Jedním z předpokladů je, že účastníci trhu berou v úvahu všechny důležité informace a promítají je do ceny obchodovaných aktiv.

Indikátory se využívají k usnadnění orientace v cenových grafech, ve kterých nám pomáhají zjistit, zda se trh pohybuje v trendu nebo osciluje v rámci určitého rozpětí, tj. „jde do strany“ (range). Kromě toho nám indikátory podávají informaci o rozsahu cenových pohybů (volatility) a ukazují nám důležité cenové úrovně – úrovně podpory (support) a úrovně odporu (resistance).

Technická analýza nám nezaručí obchodování beze ztrát. Pouze nám poskytuje nástroje pro vybudování účinných obchodních systémů, které nám v kombinaci s kvalitním money managementem budou vydělávat peníze. Musíme se tak smířit s tím, že žádný nástroj technické analýzy není neomylný a občasných ztrátových obchodů se nevyhneme. Aby se trader stal ziskový, musí však jeho ziskové obchody převyšovat ty ztrátové.

Podle účelu si indikátory můžeme setřídit do několika skupin

Než se dostaneme k podrobnostem, je třeba říct, že indikátory jsou vlastně matematickým obrazem minulého chování ceny. Nedokážou tedy předpovídat stoprocentně a je třeba být připraveni na to, že budoucnost občas nedbá na to, co se dělo v minulosti.

Přestože indikátorů existují stovky (některé zdroje uvádějí číslo kolem 800), jsou si mnohdy hodně podobné. Tím se pro začátek může situace pro nováčka na forexu výrazně usnadnit.

Indikátory pro sledování trendu

Tyto nástroje TA nám pomáhají nejvíce tehdy, když se trh pohybuje v trendu, tj. když převládá pohyb ceny směrem vzhůru nebo dolů (samozřejmě nic není tak přímočaré, ale máme na mysli převažující směr pohybu). Tyto indikátory nám tedy pomohou rozlišit, zda trend opravdu existuje, případně jak je silný.

Klouzavé průměry – klasika pro každého

Klouzavé průměry (Moving Average, MA) jsou průměrem cen za jistý počet sledovaných period. Jako každý průměr i MA pomáhá rozpoznat směr pohybu trhu, ale za tu cenu, že se tento pohyb vyhladí, a tak ztratíme jemnější informace o ceně.

Klouzavé průměry se liší délkou sledované periody (od jednotek až po stovky), ale také tím, z jakých hodnot se vypočítávají. Nejčastěji je to zavírací cena pro každou z period. Dále je řada způsobů, jak se MA vyčíslují. Nejčastěji se využívá aritmetický průměr (pak dostáváme indikátor jednoduchý klouzavý průměr – Simple Moving Average, SMA). Velmi často používaný je také exponenciální MA (Exponential Moving Average, EMA), který je o něco méně vyhlazený, ale zato přikládá větší význam posledním cenovým úrovním.Ichimoku indikátor – trocha exotiky z  Japonska

Ichimoku indikátor byl vyvinut v Japonsku. Vypadá relativně složitě, ale tak hrozné to není. Oproti klouzavým průměrům umí navíc znázornit směr trendu, předpovědět body obratu trendu, ale také zachycuje určité úrovně podpory a odporu, které se dynamicky vyvíjejí. Některé trhy na tento indikátor velmi dobře reagují.ADX – měřítko síly trendu

Průměrný směrový index - Average Directional Index (ADX) analyzuje trend jiným způsobem. Neukazuje nám směr trendu, ale jeho sílu (nebo slabost, když jde trh „do strany“). ADX nám tedy slouží jako určitý filtr, podle kterého se můžeme rozhodovat, zda použijeme obchodní systém vhodný pro trendující trh, anebo systém určený pro trh, který se drží v pásmu (range).Oscilátory – velmi užívané indikátory

Oscilátory jsou indikátory, které nám pomohou rozeznat, jakou sílu má pohyb daného měnového páru. Oscilátory tedy sledují pohyb trhu, a když se dostanou do extrémních hodnot, připomínají nám, že je čas očekávat a vyhlížet změnu pohybu trhu. Žádný z oscilátorů ale nedokáže postihnout vše, a tak ani oscilátor nestačí sám o sobě k tomu, abychom o trhu věděli vše potřebné. I když je tedy oscilátor v oblasti, kterou nazýváme „překoupenou“, nebo naopak „přeprodanou“, není to samo o sobě dostatečné pro okamžitý vstup do obchodu. Měli bychom tak oscilátory používat v kombinaci společně s dalšími nástroji technické analýzy.

RSI

Index relativní síly (Relative Strength Index, RSI) je obvykle používán s periodou 14 a osciluje mezi hodnotami 0 až 100. Pokud je hodnota RSI nad 70, tak je trh „překoupený“ (možnost korekce dolů) a pokud se je RSI pod hodnotou 30, tak značí, že je trh „přeprodaný“ (možnost korekce nahoru).Stochastic

Tento indikátor prakticky denně zmiňujeme v našich analýzách měnových párů a jedná se tedy o náš oblíbený nástroj. Stochastic sleduje, jak daleko je aktuální cena od nejnižšího minima za posledních několik period. Tato vzdálenost se následně dělí rozdílem mezi nejvyšší a nejnižší cenou za totéž období. Indikátor se vykresluje v podobě dvou čar (%K a %D), jejichž hodnoty kolísají v rozmezí 0 až 100. I zde se hovoří o oblastech, kde je trh „překoupený“ a „přeprodaný“.CCI

Zkratka vznikla z anglického Commodity Channel Index. Je to také druh oscilátoru, ale jeho hodnoty nejsou omezeny pevným rozsahem. Osciluje kolem nulové úrovně a o „přeprodanosti“ nebo „překoupenosti“ hovoříme tehdy, když jeho hodnoty překonají úroveň -100 nebo +100.ATR – měřítko volatility

Průměrný skutečný rozsah (Average True Range) je jedním z indikátorů volatility. Měří velikost pohybu měnového páru vzhůru nebo dolů. Čím větší rozsah cenového pohybu, tím větší volatilita. Tato hodnota je pro obchodování důležitá proto, že nás upozorňuje na to, jak velký pohyb měnového páru můžeme očekávat a jak velký Stop-Loss budeme pravděpodobně potřebovat, aby nás trh nevyhodil předčasně z obchodu.Bollingerova pásma

Další oblíbená klasika. Indikátor Bollingerova pásma (Bollinger Bands) sestává ze tří křivek a umožňuje nám posoudit trend i volatilitu trhu. Zakresluje se přímo do cenového grafu pro snazší posouzení toho, kde se právě cena nachází relativně vůči oněm čarám. Dvě linie vytyčují „pásmo“ a jejich středem vede klouzavý průměr, obvykle s periodou 20. Dvě vnější linie jsou dvě standardní odchylky od klouzavého průměru. Čím je tedy měnový pár ve větším pohybu (má větší volatilitu), tím jsou Bollingerova pásma širší. Všechny tři linie mohou sloužit jako jistá forma dynamických úrovní podpory nebo odboru. Z tvaru pásem s jistou dávkou praxe dokážete předvídat další chování trhu.A něco, co musíte umět z Price Action

Úrovně podpory a odporu – S/R

S/R úrovně nejsou vlastně indikátory, ale jsou naprostým základem toho, co musí trader v grafech umět používat. Někteří obchodníci zapomněli na veškeré indikátory a používají pouze S/R.  Namísto indikátorů pak obchodují čistě podle chování ceny (anglicky Price Action). Sledují cenový graf daného trhu a z jeho chování získávají všechny potřebné signály k otevření a uzavření pozice. Price Action obchodníci hledají obchodní signály právě na důležitých S/R úrovních.


Nepodceňujte je tedy v žádném případě!

Zkratka S/R pochází z anglického Support/Resistance. Sledování S/R úrovní (v podobě vodorovně zakreslených cenových úrovní) je snad nejzákladovatějším základem veškeré analýzy technických grafů. Tyto statické úrovně mnozí tradeři podceňují.

Přestože S/R úrovně vypadají velmi triviálně, fungují výborně a spolu se svíčkovými formacemi  jsou velmi silnou zbraní obchodníků, kteří se řídí pouze cenovými grafy – obchodují tzv. Price Action.

Kromě statických úrovní můžeme sledovat i nepřeberné množství dynamických úrovní, jako jsou například trendové čáry, ale u těch už se více či méně uplatní individuální pohled na grafy.

Pivoty

Pivoty (Pivot Points) jsou speciální úrovně, vypočtené z minulých cen měnového páru. Stejně jako S/R úrovně jsou i toto jisté ceny, na kterých mnoho obchodníků očekává změnu chování měnového páru. Mohou tedy sloužit jako pomocné vodítko pro vyhledání vstupů do obchodů a výstupů z nich. Pivoty se vypočítávají pro různá období, nejdůležitější jsou denní, týdenní a měsíční.Závěr

Podali jsme si alespoň základní informace o technických indikátorech. Není to jistě vyčerpání daného tématu, a proto před vaším dalším studiem dovolte malé upozornění. Mnoho indikátorů se počítá velmi podobně, a proto jsou takové indikátory vlastně duplicitní, i když to na první pohled nemusí být tak zřejmé. Nemohou nám tedy při tradingu poskytnout žádnou novou informaci, pokud je nesprávně zkombinujeme. Je tedy nesmyslné používat více indikátorů, založených na podobném matematickém výpočtu.

Proto si pro svůj trading vždy vyberte takovou kombinaci indikátorů, která vám může poskytnout něco nového. Nesnažte se potvrdit si informaci danou jedním indikátorem tak, že se podíváte na další indikátor stejného typu.

Pro zájemce o podrobnější studium máme celou řadu dalších článků zde nebo také zde.

Mnoho užitečného se o nástrojích technické analýzy naučíte také na našem připravovaném celodenním semináři Juniorská škola tradingu. Jelikož je však kapacita omezena, neváhejte s rezervací místa. Bližší informace a možnost objednání zde: Odborné kurzy a semináře.

Tématu technické analýzy a jejím dalším nástrojům se budeme věnovat také v dalších článcích.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  fx charts.jpg
  Databáze a popis indikátorů
  Databáze a popis základních indikátorů technické analýzy (TA). Předností technické analýzy je, že lze aplikovat téměř na jakékoliv trhy. Pomocí TA můžeme tedy obchodovat forex, komodity nebo akcie. Technická analýza slouží k vhodnému načasování vstupu do trhu a následně i jeho výstupu.
  fx charty.jpg
  Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
  charts.jpg
  Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
  fx trading chart.jpg
  Technická analýza - indikátory
  Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.
  trade FX.JPG
  Technická analýza - grafické formace
  Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.
  monitor.png
  Technická analýza - začínáme l.
  Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.
  Oscilátory
  Jak na oscilátory
  Dnešní článek je zaměřen na oblast technické analýzy. Nebudeme se zaměřovat na základy technické analýzy, ale probereme jen pár zajímavých indikátorů - oscilátorů.
  Trendove indikatory
  Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
  bild_makler.jpg
  Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

Čtěte více

 • Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
 • Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
 • Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
 • Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
 • Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
 • Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.
 • Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
 • Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
 • Technická analýza - začínáme l.
  Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.
 • Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
 • VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
  Výhled forexového a komoditního trhu na rok 2020 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2020!
 • VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.
 • V jednoduchosti je síla – aplikace Price Action na akciových indexech
  Akciové indexy považuji za velmi dobrý obchodní instrument pro intradenní obchodování finančních trhů. Díky vysoké volatilitě, dobrému plnění a akci, která se každý den na těchto trzích objevuje, považuji indexy za nekonečný zdroj možností pro praktické využití základních jednoduchých principů Price Action.
 • Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
  Volatilita. Toto slovo má ve slovníku tradera velkou váhu. Je to jako srdce trhů, které buší v různém tempu a s různou silou v závislosti na mnoha faktorech. Ale co to vlastně volatilita je a proč by na ni měl každý obchodník klást takový důraz?
 • Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
  Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
  Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie 4.
  Fanouškům Elliottovy vlnové teorie dnes nabízíme pokračování seriálu o základech EW. V minulém díle jsme si ukázali dva základní tvary korekčních formací CikCak (ZigZag) a Rovinu (Flat). Dnes se budeme věnovat trojúhelníkovým formacím a dostaneme se i ke kombinovaným (složeným) korekčním pohybům.
 • Zbrusu nový Purple Bands indikátor zdarma!
  Připravili jsme pro vás unikátní Purple Bands indikátor, který dokáže velmi přesně detekovat potencionálně zajímavé obchodní příležitosti na finančním trhu. Indikátor je schopen velmi často správně určit situaci, kdy je cena na trhu již překoupená, a v nejbližší době velmi pravděpodobně začne klesat. Nebo naopak situaci, kdy je cena na trhu podhodnocená, a v nejbližší době začne růst!
 • 3 důvody, proč meškáte breakouty a obraty trendu
  Jistě se vám stává, že při pohledu na graf vidíte pěkný dlouhý trend a řeknete si, vždyť nemůže být tak těžké ten začátek trendu zachytit. Jak to, že jsem to zase nedokázal? Stejně tak si na grafu všimnete několika breakoutů (průrazů), které jste nezobchodovali, a přemýšlíte, jak je to jen možné. Jestli se vám tohle stává, tak si pozorně přečtěte tento článek, třeba vám pomůže vyřešit problém.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader