Středa 29. května 2024 18:09
reklama
FTMO král
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Dukascopy new

Pokročilá struktura Price Action (5. díl)

17.04.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Smart Money koncept a ICT trading   Tisk


V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.

Jak už jsme si řekli, tak struktura je základním kamenem spousty strategií a její správné chápání je velmi důležité, jelikož jednotlivé části strategie na bázi likvidity jsou na strukturu napojené, to znamená, že pokud chybně zaznačíte strukturu, tak ostatní části strategie (konfluence) budou též špatně zaznačené. Proto pokud se správně naučíte značit strukturu externí i interní, tak eliminujete základní chybu u dalších konfluencí a to tu, že danou konfluenci jednoduše špatně najdete a označíte. Tyto konfluence si budeme rozebírat v dalších kapitolách, jelikož nyní je to především o interní struktuře.

Teoretický úvod

Z minulé kapitoly teoreticky víme, co je to struktura, co je to price action, jak se struktura dělí na dvě hlavní části, tedy interní a externí a jaké jsou její hlavní čtyři body. Pro připomenutí si toto rozdělení připomeneme graficky.


Obrázek znázorňující rozdělení struktury

Dnes se budeme věnovat interní struktuře. Interní struktura se dělí na stejné čtyři body jako externí, tedy na:

1.     Higher High (zkratka HH, do češtiny to můžeme přeložit jako vyšší high)
2.     Higher Low (zkratka HL, do češtiny to můžeme přeložit jako vyšší low)
3.     Lower High (zkratka LH, do češtiny to můžeme přeložit jako nižší high)
4.     Lower Low (zkratka LL, do češtiny to můžeme přeložit jako nižší low)

Jediný rozdíl bude v tom, že interní strukturu značíme až po značení externí struktury, je to v podstatě taková struktura ve struktuře. Tedy první krok je v tom, že si na grafu vyznačíte externí strukturu, jakmile tento krok provedete, vrátíte se na začátek, odkud jste začínali značit externí strukturu a začínáte značit mezi těmito externími highs a lows interní highs a lows. Nyní si to ukážeme zase graficky pro lepší pochopení.


Obrázek značení interní a externí struktury v rostoucím trendu

Na předchozím obrázku můžeme vidět rostoucí trend, v kroku číslo 1 vidíme značení externí struktury pomocí HH a HL, jenže mezi tím máme ještě nějakou strukturu a tuto strukturu budeme značit jako interní. Značení interní struktury bude stejné jako značení externí, tedy taky pomocí highs a lows, konkrétně v tomto případě se jedná o rostoucí trend, tedy značíme pomocí HH a HL. Interní struktura je v obrázku nahoře zvýrazněna zelenou barvou pro lepší přehlednost.

Možná se ale ptáte, kde bude končit tato interní struktura? Je to jednoduché, interní struktura bude končit s příchodem externí struktury, konkrétně jakéhokoli bodu z externí struktury. V našem případě na obrázku se bude jednat o nejvyšší HH, jelikož je to právě tento bod, který je první vytvořený externí bod po interní struktuře. Zase pro lepší pochopení si to ukážeme na obrázku.


Obrázek konce interní a externí struktury v rostoucím trendu

Na obrázku vidíme, že se prorazilo HH (tečkovaná vodorovná čára) a vniklo nové HH (zakroužkováno červeně), mezitím se tvořila interní struktura, která je vyobrazena zeleně, která ale skončila právě proražením posledního známého externího HH (prostřední HH od kterého se táhne tečkovaná vodorovná čára), to nastalo právě v ten moment, kde je vyobrazena žlutá tečka. Po průrazu žluté tečky končí interní struktura a značí se jen už externí struktura, v našem případě vzniklo červeně zakroužkované HH.

Takto se stále pokračuje až do doby, dokud se zase mezi dvěma externími body, například HH a HL, nevytvoří další highs a lows. Pro představu si ještě ukážeme trochu delší a komplexní příklad, než přejdeme k praktickým ukázkám na grafu.


Delší příklad značení struktury

Zde můžeme vidět, že cena na začátku tvořila HH a HL, ty jsou značeny jako externí, poté se struktura zlomila neboli breaknula (BOS a iBOS budeme rozebírat v dalších kapitolách), toto breaknutí je značeno tečkovanou vodorovnou čárou. Po tomto breaknutí se struktura značí v opačném trendu, tedy bearish, a to znamená, že začínáme značením LL a v tomto značení taky pokračujeme do doby, než nenastane další breaknutí struktury, v tomto konkrétním případě by muselo přijít breaknutí posledního LH, což ale zde na našem příkladu nepřišlo.

Mezitím ale cena tvořila i interní strukturu, kterou vidíme zaznačenou zeleně. Zde se značení týká především pullbacku v trendu, nicméně se velmi často vyskytuje i v trendu. Na obrázku můžeme vidět, že jsme v bullish trendu a mezitím přichází korekce, která vytváří určité highs a lows a jelikož je tato korekce shortová, tak začínáme značením LL a pokračujeme až do doby, dokud se nebreakne poslední LH v interní struktuře. Jak vidíme, tak poslední LH se breakuje a s tím i zároveň poslední externí HH (na obrázku první HH zleva). Takto pokračujeme a značíme každé high a low mezi dvěma externími body struktury. Pokud je daný pohyb shortový, značíme LL a LH, pokud longový, tak HH a HL, vše z interní struktury (na obrázku to vidíme zeleně).

Důležitá situace nastává na následujícím obrázku, je znázorněna v červeném obdélníku. Vidíme, že nastala situace, kde mezi HH, HL a HH vznikly hned dva rozdílné trendy. Tedy mezi prvními dvěma HH a HL vzniklo LL a LH. Další LL, které by pokračovalo v interní struktuře, by bylo na pozici HL, které má ale už pozici HL, jelikož se situace vykreslila až po breaknutí prvního HH. Jenže do této situace se zamíchala ještě opačná interní struktura v podobě HH a HL, tu jsme mohli označit až v momentu, kdy bylo breaknuto naše LH z interní struktury. Důležité je upozornit na to, že jakmile náš interní bod (například HH) splývá s externím bodem (například též HH), tak má přednost značení externí struktury. Tento příklad vidíme taky v červeném obdélníku na následujícím obrázku, kdy jsme mohli pokračovat v zeleném značení interní struktury v podobě HH, jenže v ten moment to byl i externí bod HH. Ta samá situace je i z opačného pohledu v podobě LL, LH (které jsou označeny v červeném obdélníku zeleně) a posledním HL, kde na této pozici mohlo být i LL, jenže přednost má vždy externí struktura.


Delší příklad značení struktury s červeným obdélníkem


Praktické ukázky značení interní a externí struktury

Nyní si můžeme ukázat praktické příklady na grafu, kde si vyznačíme externí strukturu a k tomu i interní, obě struktury budou barevně odděleny pro lepší přehlednost.

První vidíme obrázek s grafem, kde jsme si zaznačili externí strukturu, jenže mezi každým high a low jsou určité pohyby, ty musíme též zaznačit z důvodu využité dalších konfluencí v budoucnu, aby byla strategie kompletní.


Obrázek zaznačené externí i interní struktury č.1

Značení na prvním obrázku začínáme od HH, následně pokračujeme podle standartních pravidel, tedy jakmile se nám prorazí původní HH, můžeme zaznačit HL. Takto pokračujeme do doby, dokud se neprorazí HL, respektive nebreakne. Jenže break nastal, tedy se otáčí trend a my začínáme značit opačnou strukturu, tedy v našem případě bearish a proto začínáme značením LL, jenže v tom okamžiku přichází další break struktury do longu, tedy začínáme znova značení HH a vzápětí nastává break zase zpět. Zde můžeme vidět, jak se struktura velmi rychle mění a je nutné na ni reagovat. Pro upřesnění, tento graf je z 1minutového time framu, který se na obchodování podle likvidity využívá nejčastěji spolu s 5minutovým TF.

Nyní si k tomu přidáme i interní strukturu, která bude zaznačená zeleně. Princip značení je úplně stejný jako u externí struktury. Breaky interní struktury jsou zde pro lepší přehlednost zaznačeny tečkovanou čárou.


Obrázek zaznačené externí i interní struktury č.2

Co se ale skrývá na bodech, které nejsou zaznačeny interní ani externí strukturou? Jednoduše se to pojmenovává jako high a low, přičemž těmto bodům se přikládá nejmenší váha. Tedy největší a nejdůležitější body jsou z externí struktury, následně z interní struktury a poté až ty s nejmenší váhou. Tyto body s nejmenší váhou jsou označeny jen jako high nebo low, nemají žádná označení jako HH, HL, LL ani LH, jelikož by bylo ve spoustě případů velmi obtížné a nejasné označení určit.

Tedy pokud se na tyto body podíváme, tak jsou označeny červenými tečkami na obrázku níže, přičemž breaky struktury se zde neřeší.


Obrázek zaznačené externí i interní struktury č.3


Závěr

Nyní máme kompletně probranou kapitolu značení struktury na grafu, zase si shrneme důležité věci, které je potřeba si pamatovat.

1.     Interní struktura se dělí stejně jako externí.
2.     Interní struktura se značí stejně jako externí.
3.     Pokud nemůžeme definovat strukturu jako interní nebo externí, tak se daný vrcholy označují jako high nebo low.

Toto byly hlavní body, které je nutné si pamatovat, v následujících kapitolách budeme se strukturou dost pracovat a navazovat na ni další konfluence včetně breaků struktury z externího i interního pohledu, kterým se budeme věnovat v dalších kapitole.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\price-action-05042024-uvod.jpg
  Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
  C:\fakepath\smart-money-26032024-uvod.png
  Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
  C:\fakepath\smart-money-14032024-1.png
  Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
  C:\fakepath\ict-26022024-uvod.png
  ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!

Čtěte více

 • Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
  Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.
 • Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
 • ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
 • Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
 • Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
 • Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
 • Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
 • Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
 • 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani