Středa 29. května 2024 03:18
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3
reklama
Swissquote Bank
reklama
Fintokei ProTrader

Obchodujeme akciové indexy - průvodce pro začátečníky

05.03.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Akciové indexy   Tisk


Akciové trhy slouží globálním finančním trhům k mnoha účelům. Obecně pomáhají investorům posoudit stav trhů a porovnat návratnost konkrétních investic. Brokerské firmy a burzy rovněž nabízejí finanční nástroje, které odrážejí cenové pohyby určitých referenčních hodnot vlastního kapitálu. Díky tomu jsou indexy rozhodující nejen kvůli jejich informační roli, ale také díky jejich investičním účelům. V tomto článku si vysvětlíme, co jsou akciové indexy a jak je můžete využít při investování na akciovém trhu.

Co je akciový index?

Začněme tím nejdůležitějším – co je to vlastně akciový index? Akciový index, je v podstatě nástroj, který měří výkonnost určité části akciového trhu. Jinými slovy, jedná se o metodu standardního sledování výkonu skupiny aktiv, protože index může replikovat konkrétní akciový trh, sektor, geografický segment nebo jakoukoli jinou oblast trhu. Tato měřítka jsou vyvíjena transparentním způsobem a metody jejich konstrukce jsou standardizovány. Je zřejmé, že existují i ​​indexy, které odrážejí např. dluhopisový trh, vybrané komodity nebo úrokové sazby. V tomto článku se zaměříme výhradně na akciové indexy.

Co je to burzovní index?

Burzovní index je ukazatelem vývoje daného trhu jako celku, slouží ke sledování vývoje trhu v čase a jeho vývojovým tendencím. Protože burzovní index odráží jak současný stav vývoje trhu, tak i dlouhodobý vývoj trhu s jeho tendencemi, lze jej také použít jako určité měřítko úspěšnosti dlouhodobého vývoje investorova portfolia z hlediska výnosů. Každý burzovní či akciový, mimoburzovní trh má svůj vlastní index za jednotlivé druhy cenných papírů obchodovaných na trhu. Za nejdůležitější jsou považovány indexy akciové.


Konstrukce indexů se mohou výrazně lišit, protože jednotlivé indexy mohou být založeny na různých metodách (např. market-capitalisation weighting, free-float adjusted market-capitalisation weighting, equal weighting apod.). Základní myšlenka však zůstává stejná – index akciového trhu je soubor akcií, který kopíruje cenové pohyby těchto seskupených cenných papírů.

Důležitost indexů

Akciové indexy mají velký význam pro globální finanční trhy. V první řadě pomáhají investorům posoudit výkonnost a výsledky akciového trhu – denní, týdenní, měsíční atd. Takto mohou účastníci trhu skutečně určit sentiment trhu a porovnávat různé akciové trhy. Indexy slouží také jako referenční hodnoty kapitálu, protože je aktivně spravované fondy používají k porovnání výkonnosti fondů. Akciové indexy jsou často spojovány s pojmy „indexové obchodování“ nebo „indexové investování“. Oba pojmy nabyly v posledních letech nikterak zásadní. Vzestup indexových fondů a ETF si získal mnoho nadšenců, protože jde o nízkonákladové řešení, které poskytuje výhody diverzifikace. Myšlenku diverzifikace jsme vysvětlili v našem článku nazvaném „Diverzifikace a její výhody a nevýhody“. Na druhou stranu obchodování s indexem může odkazovat na CFD – nástroj, který může být užitečný jak pro spekulativní, tak pro zajišťovací účely.Hlavní akciové indexy

Po vysvětlení významu akciových indexů a jejich důležitosti pro globální trhy je nyní čas vyjmenovat několik hlavních světových indexů. Asi dokážete odvodit, že investoři většinou věnují pozornost indexům vyspělých ekonomik, protože tyto referenční hodnoty odrážejí sentiment trhu na hlavních burzách cenných papírů, a to včetně: New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext nebo Shanghai Stock Exchange (SSE). Brokeři nabízí širokou škálu CFD kontraktů na indexy, které jsou v platformě velmi přehledně označeny – níže najdete jednoduché názvy několika nejdůležitějších indexů:

 • Index US30 – index skládající se z 30 velkých společností kótovaných ve Spojených státech na NYSE nebo NASDAQ.
 • Index US500 – index skládající se z 500 největších společností ve Spojených státech. Často se považuje za barometr celkového výkonu akciového trhu. Index je běžným měřítkem, pokud jde o výkonnost aktivních portfolií.
 • Index US100 – index skládající se ze 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu NASDAQ.
 • Index UK100 – index skládající se ze 100 společností kótovaných na londýnské burze s nejvyšší tržní kapitalizací.
 • Index EU50 – index skládající se z 50 největších a nejlikvidnějších akcií eurozóny. Dominují jí společnosti z Francie a Německa.
 • Index JAP225 – index skládající se z 225 velkých společností kótovaných v Japonsku.
 • Index HKComp – sledující výkonnost akcií kótovaných na hongkongské burze.
 • Index AUS200 – a index skládající se z 200 největších společností kótovaných v Austrálii.


Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Indexové obchodování s pomocí CFD

Nejprve je třeba poznamenat, že teoreticky nelze index přímo nakupovat ani prodávat, protože akciové indexy jsou jen indikátory (benchmarky), které se pohybují podle cen akcií obsažených v indexu (tedy které index měří). Existuje však mnoho finančních nástrojů, které odrážejí cenové pohyby hlavních světových indexů, např. futures, opce, ETF, CFD nebo indexové fondy. Proto se v každodenních situacích často používají pojmy jako „indexové investování“ nebo „indexové obchodování“.

Rozdílové smlouvy (CFD) se běžně používají pro spekulativní a zajišťovací účely. Tyto smlouvy mají mnoho výhod, jako jsou: vysoká likvidita, nízké bariéry vstupu a nízké transakční náklady, možnost snadné diverzifikace, tržní hodiny, schopnost využít finanční páku, možnost otevřít dlouhou (long) i krátkou (short) pozici atd. Musíme mít však na paměti, že CFD jsou spojeny s vyšším rizikem, protože obchodování s pákovým efektem by mohlo potenciálně zvýšit zisky, stejně jako ztráty. To nic nemění na skutečnosti, že prodejní pozice (short) přináší větší flexibilitu a umožňuje užití celé řady užitečných strategií.

V dnešní době CFD slouží hlavně ke spekulativním účelům. Obchodníci mohou jednoduše otevřít nákupní pozice (long), aby využili výhod pohybu cen nahoru, nebo otevřít prodejní pozice (short) a těžit z pohybu cen dolů. Využití pákového efektu by mohlo potenciálně zvýšit zisky nebo ztráty. Obchodování s indexy může být součástí různých strategií – například spekulace na lepší výkonnost akcií s malou tržní kapitalizací oproti blue-chip akciím (zde by obchodníci měli zaujmout nákupní pozici na index s malou kapitalizací) nebo předpoklad, že určitá burza propadne z geopolitických důvodů (pak by obchodníci měli shortovat index z dané země).


Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Platformy velkých brokerů vám poskytnou všechny důležité informace o CFD na hlavní světové indexy. Zdroj: xStation 5


Ukázka obchodování německého indexu DAX (DE40). Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Kromě spekulativních účelů slouží CFD k různým zajišťovacím strategiím. Představme si, že investor vlastní několik amerických akcií, které jsou součástí indexu S&P 500. Hodnota portfolia je zhruba 25 000 USD. Investor má podezření, že se blíží korekce trhu (například existuje velká nejistota ohledně pandemie nebo nějakého geopolitického konfliktu), přesto však tyto akcie nechce prodat. Za účelem zajištění portfolia může investor použít CFD kontrakt odrážející cenové pohyby S&P 500 (klíčovým předpokladem je, že investor vlastní alespoň několik různých akcií, které pozitivně korelují s akciovým indexem).

Otevření krátké pozice (short) bude účinně neutralizovat jeho dlouhou pozici (long). V tomto případě může investor chtít použít indexovou kalkulačku k posouzení velikosti pozice potřebné k zajištění portfolia: 0,10 lotu odpovídá přibližně 25 000 USD. Nyní, v případě, že akcie z portfolia klesnou, bude mít investor prospěch z short pozice CFD. Akciové portfolio tedy bude zajištěno.


Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Za zmínku také stojí, že obchodování s CFD zahrnuje tzv. rollover. Je zásadní si uvědomit, že většina CFD indexů je založena na cenách futures kontraktů. Pro každý trh obvykle existuje dlouhý seznam futures kontraktů s různými daty expirace (vypršení platnosti) v rozmezí od jednoho měsíce do mnoha let v budoucnosti a nejvyšší objem obchodů je obvykle na nejbližším kontraktu (na tom, který nejdříve expiruje). Když vyprší aktuální aktivní kontrakt, obchodníci na trhu s futures musí otevřít další futures kontrakt. Obchodníci s CFD však nemusí přijímat žádná opatření, protože k rolloveru dochází automaticky. Stručně řečeno, rollover je technická operace, která posune pozici obchodníka na další dostupný kontrakt – proces je z pohledu obchodníka bezplatný a ziskově neutrální.

Shrnutí

Stručně řečeno, obchodování s indexy by mohlo být velmi užitečným nástrojem, o kterém by investoři a obchodníci měli určitě vědět. Navzdory skutečnosti, že obchodování indexů může být rizikové kvůli pákovému efektu, může to být také perfektní řešení pro zajištění obchodního portfolia, čímž se sníží riziko. Znalosti o obchodování s indexy by proto měly být považovány za základní rys každého investora.

Index S&P 500 - Vývoj akciového indexu S&P 500 (US500) (týdenní graf – W1):


Index Nasdaq - Vývoj akciového indexu Nasdaq (US100) (týdenní graf – W1):


Index Dow Jones - Vývoj akciového indexu Dow Jones (US30) (týdenní graf – W1):


Index DAX - Vývoj akciového indexu DAX (DE40) (týdenní graf – W1):


Index FTSE 100 - Vývoj akciového indexu FTSE 100 (UK100) (týdenní graf – W1):


Index EU50 - Vývoj akciového indexu EU 50 (EU50) (týdenní graf – W1):


Index HKComp - Vývoj akciového indexu HKComp (týdenní graf – W1):Co ovlivňuje akciový index?

Například S&P 500 je americký index, který je považován za měřítko výkonnosti amerického akciového trhu. Tento index obsahuje 500 akciových titulů, které zastupují jednotlivá odvětví, mají velký podíl na trhu a jsou dostatečně likvidní. S&P 500 je vážen dle tržní kapitalizace, čili změny cen akcií společností s vyšší tržní kapitalizací budou mít větší vliv na jeho hodnotu než změny cen akcií malých společností. Graf níže ukazuje, že 7 největších společností (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia a Tesla – říká se jim „magnificent seven“) z S&P 500 má tržní kapitalizaci tak velkou jako 397 nejmenších společností z S&P 500. Takzvaná „magnificent seven“ nyní tvoří 28 % tržní kapitalizace indexu S&P 500.


Poznámka: Název Magnificent Seven odkazuje na westernový trhák Sedm statečných.

Článek vznikl ve spolupráci se společností XTB

Zdroj: Reuters, ČTK, XTB, MT4, xStation, Bloomberg

Klíčová slova: Akciové indexy | Akciový index | Nasdaq | Dow Jones | Francie | Apple | New York | Spekulace | ETF | Dluhopisový trh | Daně | Akciové trhy | Sazby | Akcie | Akciový trh | Bloomberg | Burza | Burzovní index | CFD | Stock | DAX | Diverzifikace | Index FTSE 100 | Finanční trhy | Futures | Index DAX | Indikátory | Investor | Investování | Komodity | Korekce | Likvidita | Long | MT4 | NYSE | Nástroj | Opce | Portfolio | Pozice | Riziko | S&P 500 | Sentiment | Short | Short pozice | Tržní kapitalizace | Výkonnost | Úrokové sazby | USD | Obchodování | Objem obchodů | FTSE | XTB | Indexy | Investoři | EU | Rollover | Futures kontrakt | Výsledky | London Stock Exchange | New York Stock Exchange | Shanghai Stock Exchange | Euronext | Mimoburzovní | Burzy | Obchodníci | Index | Likvidní | Brokeři | CFD kontrakt | Exchange | Expirace | Finanční nástroje | Fondy | Graf | Index Dow Jones | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Market | Obchodování s CFD | Obchodujeme | Portfolia | Reuters | Transakční náklady | Trh | Zisky | Index akciového trhu | Kontrakt | Burze | Microsoft | Vývoj akciového indexu | Globální trhy | Stock Exchange | Sentiment trhu | Firmy | Vývoj akciového indexu S&P 500 | Globální finanční trhy | Vývoj akciového indexu FTSE 100 | S&P | Benchmarky | Ztráty | Nejistota | London Stock Exchange (LSE) | Zajištění | FTSE 100 | Tesla | Kapitalizace | Aktivně spravované fondy | Spravované fondy | Indexové fondy | Alphabet | xStation | ČTK | Zajištění portfolia | Obchodování indexů | Akcie z portfolia | Výkonnost akcií | Rozdílové smlouvy | Shanghai Stock Exchange (SSE) | New York Stock Exchange (NYSE) | US500 | Vysoká likvidita | US30 | Dow Jones (US30) | Objem | Myšlenka | Index DOW | Vývoj trhu | Amazon | HKComp | Hlavní akciové indexy | US100 | Index US100 | Americký index | Návratnost | Trhy | Změny cen | Blue-chip | Pandemie | Shortovat | Vývoj | Podíl na trhu | Údaje | Index US500 | Cenové pohyby | Aktivní kontrakt | JDE | EU50 | Světové indexy | Nvidia | Vývoj akciového indexu Nasdaq | Akciové portfolio | Nasdaq (US100) | Znalosti o obchodování | Investoři a obchodníci | xStation 5 | Velikosti pozice | Nízké transakční náklady | JAP225 | Vývoj akciového indexu Dow Jones | Odvětví | Vývoj akciového indexu DAX | Index US30 | Společnosti | Opatření | Brokerské firmy | UK100 | Index UK100 | Pozornost | Meta | TIM | FTSE 100 (UK100) | US100 index | Stav trhů | Výhody diverzifikace | AUS200 | Index AUS200 | Aktivně spravované | Sledování vývoje | Vypršení platnosti | Magnificent Seven | Sedm statečných | Co jsou akciové indexy | Magnificent | Platformy | Barometr | Portfólia | W1 | Využití pákového efektu | Krátké pozice (short) | CFD kontraktu | DE40 | Nakupovat | S&P 500 (US500) | Index S&P 500 - Vývoj akciového indexu | Index Nasdaq - Vývoj akciového indexu | Index Dow Jones - Vývoj akciového indexu | Index DAX - Vývoj akciového indexu | Index FTSE 100 - Vývoj akciového indexu | Rozdílové smlouvy (CFD) | Průvodce pro začátečníky | Obchodujeme akciové indexy | Posoudit stav trhů | Návratnost konkrétních investic | Brokerské firmy a burzy | Firmy a burzy | Investování na akciovém trhu | Co je akciový index? | Co je to vlastně akciový index? | Výkonnost určité části akciového trhu | Sledování výkonu skupiny aktiv | Konkrétní akciový trh | Vybrané komodity | Co je to burzovní index? | Sledování vývoje trhu | Stav vývoje trhu | Současný stav vývoje trhu | Současný stav | Dlouhodobý vývoj trhu | Měřítko úspěšnosti | Druhy cenných papírů | Obchodovaných na trhu | Indexy akciové | Market-capitalisation weighting | Market-capitalisation | Free-float adjusted market-capitalisation weighting | Equal weighting | Důležitost indexů | Význam pro globální finanční trhy | Výsledky akciového trhu | Referenční hodnoty kapitálu | Hodnoty kapitálu | Porovnání výkonnosti fondů | Výkonnosti fondů | Indexové obchodování | Indexové investování | Vzestup indexových fondů a ETF | Vzestup indexových fondů | Obchodování s indexem | Zajišťovací účely | Sentiment trhu na hlavních burzách | Index EU50 | Index JAP225 | Index HKComp | Indexové obchodování s pomocí CFD | Indikátory (benchmarky) | Pohyby hlavních světových indexů | Cenové pohyby hlavních světových indexů | Spekulativní a zajišťovací účely | Možnost snadné diverzifikace | Schopnost využít finanční páku | Využít finanční páku | Obchodování s pákovým efektem | Prodejní pozice | Prodejní pozice (short) | Nákupní pozice | Nákupní pozice (long) | Těžit z pohybu cen dolů | Zvýšit zisky | Obchodování s indexy | Spekulace na lepší výkonnost akcií | Lepší výkonnost akcií | Index s malou kapitalizací | Shortovat index | Ukázka obchodování | Obchodování německého indexu DAX (DE40) | Obchodování německého indexu DAX | Obchodování německého indexu | Hodnota portfolia | Korekce trhu | Cenové pohyby S&P 500 | Pohyby S&P 500 | Otevření krátké pozice | Otevření krátké pozice (short) | Short pozice CFD | Pozice CFD | Nejvyšší objem obchodů | Nejvyšší objem | Další futures kontrakt | Dostupný kontrakt | Další dostupný kontrakt | Zajištění obchodního portfolia | Znalosti o obchodování s indexy | Rys každého investora | Základní rys | Vývoj akciového indexu S&P 500 (US500) | Vývoj akciového indexu Nasdaq (US100) | Vývoj akciového indexu Dow Jones (US30) | Vývoj akciového indexu DAX (DE40) | DAX (DE40) | Vývoj akciového indexu FTSE 100 (UK100) | Index EU50 - Vývoj akciového indexu EU 50 | Index EU50 - Vývoj akciového indexu | Vývoj akciového indexu EU 50 | EU 50 (EU50) | Index HKComp - Vývoj akciového indexu | Vývoj akciového indexu HKComp | Co ovlivňuje akciový index? | Měřítko výkonnosti amerického akciového trhu | Výkonnosti amerického akciového trhu | 500 akciových titulů | Změny cen akcií | Společnosti s vyšší tržní kapitalizací | Informace o CFD | Všechny důležité informace o CFD | Všechny důležité informace | Důležité informace | Důležité informace o CFD |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\indexy-21022024-uvod.jpg
  Akciové indexy: Obchodování burzovních indexů
  Akciový index (burzovní index) měří celkovou cenovou výkonnost skupiny akcií, obvykle za konkrétní zemi. Například DE30 (německý index DAX) je akciový index obsahující 30 společností zalistovaných na německé burze. Akciové indexy reprezentují celý akciový trh a zaznamenávají tržní změny v čase.
  C:\fakepath\akcie-30102023-uvod.jpg
  Akcie: Indexová magie - co jsou akciové indexy a které sledovat (díl 2.)
  Akciové indexy jsou pro akciové investory důležitý nástroj. Řada indexů slouží jako barometr akciového trhu a díky indexům tak snadno získáte přehled, jak si akcie v daném indexu vedou, zda klesají nebo rostou.
  C:\fakepath\akcie-09102023-uvod.png
  Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
  Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.
  C:\fakepath\akcie-17072023.jpg
  Video seriál pro začátečníky: Sedm důvodů, proč začít investovat do akcií
  V rámci vzdělávání spouští FXstreet.cz nový vzdělávací seriál na téma investování do akcií a ETF. Seriál je určený pro všechny, kteří nemají žádné nebo jen velmi malé zkušenosti s investováním do akcií, ale chtějí začít investovat.
  C:\fakepath\etf-29052023.jpg
  Seriál o ETF: Příklady konkrétních ETF (díl 13.)
  S naším seriálem se pomalu blížíme ke konci a v dnešním předposledním díle vám představíme konkrétní ETF, které sledují americký akciový index S&P 500 a jeden ETF, který má v koši podkladových aktiv zlato. Všechny ETF se dají obchodovat v Evropě, byť v různých modifikacích, a většina těchto ETF je obsažena i v našem vlastním dlouhodobém portfoliu.
  C:\fakepath\etf-01122022.jpg
  Seriál o ETF: Diverzifikace a její výhody a nevýhody (díl 2.)
  V dnešním díle seriálu o ETF se budeme věnovat diverzifikaci. Ta je jedním ze základních a typických rysů pro ETF, pro kterou investoři, mimo jiné, ETF rádi využívají. Diverzifikace má své nesporné výhody, má ale i nevýhody, o kterých je dobré vědět.
  patria-forex.jpg
  Platformy pro online trading a investování
  Trading platforma MetaTrader je sice nejpoužívanější a nejoblíbenější obchodní platforma na forexu, ale není jediná. V této sekci najdete popis ostatních platforem pro obchodování na finančních trzích. Kromě MetaTraderu existuje celé řada skvělých obchodních softwarů od různých brokerských společností.

Čtěte více

 • Akciové indexy: Obchodování burzovních indexů
  Akciový index (burzovní index) měří celkovou cenovou výkonnost skupiny akcií, obvykle za konkrétní zemi. Například DE30 (německý index DAX) je akciový index obsahující 30 společností zalistovaných na německé burze. Akciové indexy reprezentují celý akciový trh a zaznamenávají tržní změny v čase.
 • Charakteristika a vlastnosti akciových indexů
  Pojďme se ponořit do fascinujícího světa akciových indexů, které jsou ztělesněním ekonomické dynamiky a obchodního ducha. Nejedná se jen o suchá čísla na obrazovkách obchodníků, nýbrž o živé organismy představující pulzující srdce finančních trhů. Čím jsou tedy akciové indexy tak zvláštní?
 • Index S&P 500: Kompletní průvodce pro investování a trading
  Index S&P 500 je jedním z nejznámějších a nejsledovanějších akciových indexů na světě. Zahrnuje akcie 500 největších amerických společností obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Index je považován za barometr výkonnosti amerického akciového trhu a často slouží jako ukazatel celkového zdraví ekonomiky Spojených států. Investice do indexu S&P 500 jsou populární volbou pro začátečníky i pokročilé investory. Pro investici do tohoto indexu můžete využít různé finanční nástroje, jako jsou CFD, ETF (Exchange Traded Funds), futures kontrakty nebo opce.
 • Index VIX: Jak vydělávat na burzovním strachu
  Index volatility CBOE - známější jako VIX - je index, který v reálném čase sleduje očekávání trhu ohledně změn indexu S&P 500 (SPX). Je důležitým měřítkem tržního rizika, napětí a sentimentu, proto se často označuje jako "index strachu". Měří rozkolísanost na finančních trzích.
 • Mistrovství v obchodování akciových indexů: Klíčové strategie a přístupy
  Při pohledu na mozaiku finančních trhů by mohly akciové indexy zaujmout zvláštní místo. Nejen že odrážejí zdraví ekonomiky a sílu podnikatelského ducha, ale také nabízejí unikátní příležitosti pro tradery. V dnešní době, kdy se trhy neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým výzvám, se obchodování akciových indexů jeví jako klíčová dovednost pro každého tradera, nehledě na jeho obchodní styl.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
NAGA
City Index
Fintokei
reklama
FTMO férovost