Čtvrtek 13. června 2024 02:32
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaForex ETF

Index NASDAQ: Vše o investování a obchodování oblíbeného akciového indexu

30.05.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Akciové indexy   Tisk


Máte zájem o investice do nových technologií a chcete sledovat nové trendy v odvětví technologií? Teď je pravý čas na to začít investovat do akciového indexu NASDAQ. Index Nasdaq je index cenných papírů obchodovaných na americké burze NASDAQ a patří mezi hlavní světové akciové indexy.

Burza NASDAQ

Tato burza byla založena Národní asociací obchodníků s cennými papíry (NASD) v USA roku 1971 a zaměřuje se především na obchodování s akciemi technologických společností jako např. Microsoft, Apple, Intel, Google, Facebook atd. NASDAQ je 2. největší burza na světě.

NASDAQ Composite vs. NASDAQ 100

Důvodů, proč nejen začátečníci, ale také pokročilejší volí zrovna některý z NASDAQ indexů, je celá řada, nicméně než si některé z daných výhod popíšeme, tak si na začátek vysvětlíme, jaký je vůbec rozdíl mezi neznámějšími NASDAQ indexy, jelikož stále existuje celá řada traderů, která je dokáže jednoduše zaměnit.

NASDAQ-Composite

V jednoduchosti se jedná o akciový index, který obsahuje všechny domácí a také mezinárodní kmenové akcie kotované na burze NASDAQ. Čili hodnotu tohoto indexu tvoří více než 1000 akcií, z nichž mnohé spadají do takzvaného technologického sektoru, který bývá pro investory, díky svému růstovému potenciálu, jedním z nejlukrativnějších vůbec.

NASDAQ-100

I zde jde opět o akciový index, jehož hodnota vychází z hodnot akcií kotovaných na burze NASDAQ. Na rozdíl však od předchozího indexu je tento tvořen počtem okolo 100 největších akcií burzy (počet dnes přesahuje 100 druhů akcií), přičemž koncentrace technologických akcií značně převyšuje koncentraci akcií z tohoto sektoru v NASDAQ-Composite.

My se v tomto článku budeme věnovat hlavně indexu NASDAQ 100, který patří k nejoblíbenějším.


Jak pochopit index NASDAQ 100 pro úplné začátečníky?

Představte si index NASDAQ-100 jako velkou třídu, kde jsou studenti (společnosti). V této třídě jsou jen ti nejchytřejší studenti z celé školy, kteří se specializují na různé předměty, ale většina z nich miluje technologie a počítače. NASDAQ-100 sleduje, jak se těmto studentům daří ve škole.

Každý student (společnost) má určitý počet bodů (tržní kapitalizaci), a ti s nejvíce body mají největší vliv na průměr třídy (index). Když se studentům daří dobře a jejich hodnocení stoupá, průměr třídy se zlepšuje. Když se studentům nedaří, průměr třídy klesá.

Takže, když slyšíte, že index NASDAQ-100 roste, znamená to, že většina těchto chytrých studentů se daří dobře ve svých "předmětech" a jejich "bodové hodnocení" stoupá. A když index klesá, znamená to, že se některým studentům nedaří tak dobře.

Je to jako sledovat skupinu školních hvězd a vidět, jak se jim daří v průběhu času!

Vývoj akciového indexu NASDAQ 100 (týdenní graf – W1):


NASDAQ (US100) je jedním z nejsledovanějších akciových indexů ze strany investorů a analytiků na celém světě, který se uvádí spolu s průmyslovým indexem Dow Jones (US30) a S&P 500 (US500). Vzhledem k velkému počtu společností z technologického sektoru, včetně mladých společností ve fázi dynamického rozvoje, se NASDAQ někdy považuje za ukazatel nálady investorů a celkového stavu technologického trhu. Index se skládá ze 100 největších kótovaných technologických společností na americkém trhu.

NASDAQ je známý svou vysokou volatilitou a většími pohyby než jiné velké indexy, například Dow Jones nebo S&P 500. Je to způsobeno tím, že riziková aktiva, jako jsou akcie technologických společností, bývají velmi volatilní a přitahují spekulativní kapitál. Kromě toho lze za další faktor způsobující takovou dynamiku považovat postupný růst zavádění technologií na všech kontinentech. Proto se obchodování instrumentu NASDAQ vnímá jako rizikové, ale těší se obrovské popularitě na celém světě. V tomto článku se dozvíte, co je NASDAQ, jak na něm začít obchodovat a kdy je nejlepší čas zajímat se o obchodování na NASDAQ (US100).

Co to je NASDAQ?


NASDAQ je druhou největší burzou cenných papírů na světě, hned po Newyorské burze (NYSE). Jsou na ní kótovány technologické giganti jako Apple, Google, Microsoft a Amazon. Burza NASDAQ byla založena v roce 1971 a od té doby se počet společností kótovaných na burze NASDAQ zvýšil na téměř 4 000, včetně mnoha současných největších korporací. Hodnota všech těchto společností samozřejmě kolísá spolu se světovou ekonomikou, takže kolísá i cena indexu.

Společnost NASDAQ se zapsala do historie, když v roce 1971 představila myšlenku elektronické burzy cenných papírů, která zaujala mnoho investorů. V té době byla první elektronickou burzou, která umožňovala investorům nakupovat a prodávat prostřednictvím elektronického počítačového systému na rozdíl od fyzické obchodní haly, zvané také trading floor, Newyorské burzy (NYSE). Proto má NASDAQ prestižní pověst inovativní burzy, a to vedlo mnohé technologické společnosti k přesunu své kotace na NASDAQ.

Název indexu NASDAQ je zkratkou pro National Association of Securities Dealers Automatic Quotation (Národní asociace obchodníků s cennými papíry). Odkazuje na začátky, kdy burzu založila Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD), předchůdce současného regulačního orgánu finančního průmyslu (FINRA).

Jak funguje index NASDAQ?

NASDAQ je modifikovaný index vážený kapitalizací. Váhy akcií v indexu jsou založeny na jejich tržní kapitalizaci, přičemž určitá pravidla omezují vliv největších složek. Základem tedy je, že čím větší je kapitalizace společnosti, tím větší podíl v indexu má, přičemž index nezahrnuje společnosti z finančního sektoru.

NASDAQ má přísné normy, které musí společnosti splňovat, aby mohly být indexovány:

 • musí být kótovány výlučně na burze NASDAQ,
 • veřejná nabídka společnosti na americkém trhu po dobu nejméně tří měsíců,
 • průměrný denní objem obchodování min. 200 000 akcií,
 • pravidelně a pečlivě zveřejňované čtvrtletní a výroční zprávy,
 • žádné zahájené konkurzní řízení.

Složení indexu NASDAQ-100 se samozřejmě mění v případě vyřazení z obchodování (přesun na jinou burzu, fúze, převzetí, bankrotu, vyřazení z indexu NASDAQ z důvodu nesplnění požadavků), ale index se také jednou ročně v prosinci rebalancuje. Burza NASDAQ pak přehodnocuje kótované společnosti a porovnává je s ostatními společnostmi mimo index, přeřadí společnosti a provede úpravy.

NASDAQ se může vyvážit i čtvrtletně, ale jen za výjimečných okolností:

 • pokud má jedna společnost hodnotu 24 % indexu,
 • když společnosti s váhou 4,5 % nebo více tvoří 48 % nebo více samotného indexu.

Index se každoročně rebalancuje, po čtvrtletní rebalanci jen pokud:

 • má jedna společnost 15% podíl indexu,
 • má pět největších společností podle tržní kapitalizace váhu 40 % nebo více indexu NASDAQ.

Existují dva filtry, které NASDAQ používá k určení tržních hodnot společností pro svou roční revizi:

 • cena akce k poslednímu obchodnímu dni v říjnu,
 • veřejně oznámené celkové hodnoty akcií k poslednímu obchodnímu dni v listopadu.

V indexu zůstávají ty společnosti, které se během ročního hodnocení umístí v první stovce všech oprávněných společností v indexu.

Společnosti na pozicích 101–125 jsou ponechány pouze tehdy, pokud byly v předchozím roce v první stovce. Pokud se v následujícím roce při ročním přezkumu nedostanou zpět do první stovky, jsou vyřazeny. Společnosti, které se nenacházejí v první 125, jsou vždy vyřazeny bez ohledu na jejich pozici v předchozím roce.

Index také vyřadí společnost, pokud se na konci dvou po sobě následujících měsíců neshoduje s váhou indexu alespoň o 1/10 procenta. K tomu tedy může dojít kdykoli. Společnosti vyloučené z indexu jsou nahrazeny společnostmi s nejvyšší tržní hodnotou, které ještě nejsou v indexu.

Očekávání těchto změn může vést ke změnám cen akcií dotyčných společností. Investoři obvykle reagují velmi pozitivně na zprávu, že kótování společnosti bylo přesunuto na burzu NASDAQ.

NASDAQ vždy veřejně oznamuje všechny změny indexu, bez ohledu na to, kdy k nim došlo, prostřednictvím tiskových zpráv nejméně pět pracovních dní před změnou.

Typy pozic na NASDAQ


Pokud chcete začít obchodovat s indexem NASDAQ, můžete zaujmout dvě pozice: krátkou (short) nebo dlouhou (long) pozici. Je důležité si uvědomit, že významné zprávy, které mohou ovlivnit stav ekonomiky, mají tendenci zvyšovat volatilitu trhu a index NASDAQ je na ně mimořádně citlivý. Pozice, kterou se rozhodnete zaujmout, bude proto záviset na vašem výhledu na celkový stav ekonomiky a směřování technologií.

Dlouhá pozice na NASDAQ

Dlouhá (long) pozice, „buy”, čili nákup, je oblíbený zejména tehdy, když je na trhu dobrá nálada a investoři se cítí bezpečně, nebo když existují vnější okolnosti, které mohou na trh vrátit pozitivní náladu. Tehdy může být odraz mimořádně dynamický.

Pokud v takové situaci předpokládáte, že v ekonomice může dojít ke zlepšení nálady investorů po nějaké ekonomické nebo politické události, můžete zaujmout dlouhou pozici na NASDAQ. Investoři, kteří milují riziko, se obvykle velmi rychle vrátí ke svým investicím, jakmile pro trh opět vyjde slunce.

Krátká pozice na NASDAQ

Krátká (short) pozice, „sell”, nebo prodej, je oblíbený zejména tehdy, když na trhu vládne strach a nejistota, nebo když existují vnější okolnosti, které by mohly způsobit návrat negativní nálady.

Pokud v takové situaci předpokládáte, že v ekonomice může dojít k prudkému zhoršení nálady investorů po nějakém ekonomickém nebo politickém prohlášení, můžete na NASDAQ zaujmout krátkou pozici. Takto můžete rozehrát obchodní strategie pro konkrétní světové události, které by mohly zvýšit nebo výrazně snížit volatilitu cen aktiv.

Nejlepší doba k zahájení obchodování NASDAQ

Index NASDAQ má tendenci dělat mnohem větší pohyby než ostatní americké indexy vzhledem k povaze společností, které jsou v něm kótovány. Jde většinou o technologické společnosti, z nichž některé jsou teprve na cestě k ziskovosti, společnosti jako Tesla nebo Amazon, které jsou na této cestě již řadu let. Vzhledem k této skutečnosti v obdobích paniky nebo nestabilních situací ve světě investoři obvykle na určitou dobu opouštějí riziková aktiva a orientují se na stabilnější investice nebo hotovost.

Index je však náchylný k velmi dynamickému odrazu cen, když se na trh vrátí pozitivní nálada. Lze to připsat makroekonomickým faktorům, které způsobují, že investoři se vracejí k investicím do technologií, které jsou motorem lidského rozvoje. Mezitím je to právě NASDAQ, který je kótován pro mnohé transparentní a ambiciózní společnosti poskytující inovativní řešení. Není proto překvapující, že se kapitál tak rád vrací do technologických akcií, které jsou ve své podstatě volatilnější než akcie bank nebo společností v průmyslovém sektoru.


Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Navzdory vyšší volatilitě a riziku NASDAQ obvykle poskytuje vyšší výnosy dokonce než index S&P 500. Proto lze říci, že někteří obchodníci indexu NASDAQ akceptují vyšší volatilitu za účelem potenciálně vyšších výnosů.

Určitě je vhodné zajímat se o obchodování s indexem NASDAQ v období paniky, která způsobuje silný sell-off akcií technologických společností. Tehdy může velký počet kontrariánských investorů, kteří hledají obrat trendu, zaujmout důležité dlouhé pozice (nákup) v očekávání cenového odrazu. Podobně v případě euforie, kdy je index na historických maximech, mohou obchodníci s averzí vůči riziku vyhledat období slabosti na světových trzích, aby zaujali krátké pozice (prodej) na indexu NASDAQ a vsadili na pokles.

Zajímavým obdobím pro zahájení obchodování na instrumentu NASDAQ je doba, kdy největší společnosti v indexu zveřejňují své čtvrtletní nebo celoroční finanční výsledky, jakož i světové události, které mohou způsobit vysokou volatilitu, například zasedání Fedu, významná politická setkání nebo různé geopolitické krize.

Jak začít obchodovat s indexem NASDAQ (US100)?


Obchodování indexu NASDAQ je k dispozici u většiny brokerů na obchodních platformách, kde můžete začít obchodovat s indexy nové technologie uzavřením transakcí CFD (kontrakt na rozdíly) na instrumentu US100 a využít potenciálu pákového efektu.

Díky pákovému efektu 1:20 budete k otevření pozice potřebovat jen 5 % marži. Použitím 1000 USD umíte otevřít pozici, která má hodnotu 20 000 USD. Vzhledem k vysoké úrovni rizika pákových instrumentů CFD může být potenciální výnos z pozice vysoký, ale rovněž je možná i vyšší potenciální ztráta. Obchodování s CFD na NASDAQ (100 USD) poskytuje obchodníkům možnost otevřít krátké a dlouhé pozice. Krátké pozice dávají obchodníkům možnost dosahovat zisku, když tržní ceny klesají.

Chcete-li si přečíst více o CFD a finanční páce, klikněte ZDE.

Jediné poplatky, které vám při takovém obchodování vznikají, jsou spread (rozdíl mezi nákupní cenou ASK a prodejní cenou BID) a swapové body. Spread je velmi malý a stojí centy v závislosti na velikosti vaší pozice. Swapové body jsou náklady, které brokerovi vznikají při financování pozic s pákovým efektem; swapy se účtují denně k otevřené pozici na instrumentu NASDAQ.

Investice do akcií NASDAQ

Obchodování CFD na indexy je samozřejmě spojeno s vysokým rizikem, ale dobře promyšlené pozice mohou přinést velmi vysoké výnosy. Pro investory, kteří nejsou příliš aktivní a upřednostňují pouze pasivní investování do indexu NASDAQ, nabízejí brokeři také ETF poskytující expozici vůči americkému indexu NASDAQ, jako například: iShares UCITS ETF NASDAQ 100 (CNDX.UK), Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS nebo Beta ETF NASDAQ 100 (BETANDX.PL).

Investovat do ETF a akcií firem můžete u některých brokerských společností s 0% poplatky.

Obchodní hodiny NASDAQ (US100)

Jak je to s dostupnými obchodními hodinami na instrumentu NASDAQ (US100)? Tyto informace jsou důležité zejména pro intradenní obchodníky.


Cena US100 je statická, když je trh zavřený. Ve všech ostatních časech se ceny neustále mění.

Samozřejmě, že nejlepší doba k zahájení aktivního obchodování na instrumentu NASDAQ (US100) je v období velmi vysoké volatility, kdy investoři pociťují extrémní emoce a na trh vstupuje velký objem. Když je na trhu strach nebo chamtivost, zobchodovaný objem indexu NASDAQ se zvyšuje. Tato situace je velkou příležitostí pro obchodníky, kteří rádi riskují a využívají pákového efektu k dosahování velkých zisků na dlouhých, ale i krátkých pozicích.

Závěr

Index NASDAQ-100 je jako barometr pro technologický sektor, sledující úspěchy a výzvy některých z největších a nejznámějších společností na světě. Jeho pohyby nám mohou říct mnoho o tom, jak se daří širšímu trhu s technologiemi a inovacemi. Ať už jste investorem hledajícím příležitosti nebo jen pozorovatelem zajímajícím se o ekonomické trendy, NASDAQ-100 je klíčovým ukazatelem, který stojí za to sledovat.

Tým FXstreet.cz

Článek vznikl ve spolupráci se společností XTB

Zdroj: Reuters, ČTK, XTB, MT4, xStation, Bloomberg

Klíčová slova: FXstreet | Obchodní strategie | Akciové indexy | Akciový index | Nasdaq | Dow Jones | USA | Apple | ETF | Rizika | Kapitál | Akcie | Aktiva | Ask | Beta | Bid | Bloomberg | Burza | CFD | Dlouhá pozice | Floor | Fúze | Investice | Investování | Kotace | Krátká pozice | Long | MT4 | NYSE | Nabídka | Pozice | Riziko | S&P 500 | Short | Spread | Trading | Tržní kapitalizace | Ukazatel | Výnos | Riziková aktiva | USD | Obchodování | XTB | Indexy | Investoři | Zasedání Fedu | Euforie | Výsledky | Chamtivost | Strach | Emoce | Obchodovat | Obchodování s akciemi | Financování | Investovat | Nasdaq Composite | Facebook | Burzy | Obchodníci | Index | Volatilní | Brokeři | Cena | FXstreet.cz | Graf | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Investice do akcií | Obchodování s CFD | Pro investory | Reuters | Světové události | Trh | Volatility | Zprávy | Buy | ROCE | Sell | Kmenové akcie | Kontrakt | Burze | Microsoft | Trading Floor | Vývoj akciového indexu | Dlouhé pozice | Obchodování CFD | Swapy | Akcie bank | Citi | S&P | Americké indexy | Nejistota | Tesla | Kapitalizace | Poplatky | Dosahovat zisku | Krize | Výnosy | xStation | ČTK | Očekávání | Obchodování indexů | Invesco | Začít investovat | Zobchodovaný objem | FINRA | Objem obchodování | CFD na indexy | Začít obchodovat | NASDAQ 100 | Kótování | US500 | UCITS | iShares | Stav ekonomiky | Tým FXstreet.cz | Světové akciové indexy | US30 | Dow Jones (US30) | Objem | Zájem o investice | Obrat trendu | UCITS ETF | Amazon | Technologický sektor | Na burze | Dobrá nálada | Nálada | Prohlášení | Zahájení obchodování | Ztráta | US100 | Google | Zlepšení nálady | Pokles | Situace | Zlepšení | Spekulativní kapitál | Vývoj | Burzy cenných papírů | Index NASDAQ 100 | Historie | Asociace | Hotovost | Růst | Vyšší výnosy | Ekonomiky | Swapové body | Údaje | Největší burza | JDE | Úspěchy | Ceny | Technologické společnosti | Politické události | Obchodní hodiny | Vývoj akciového indexu Nasdaq | Intel | Pasivní investování | Vývoj akciového indexu Nasdaq 100 | Tržní ceny | Nasdaq (US100) | Finanční výsledky | Příležitosti | Prodej | Významné zprávy | Technologie | Koncentrace | Výroční zprávy | Odvětví | Inovativní řešení | Společnosti | Zhoršení nálady | Společnost | TIM | | Velmi volatilní | Investovat do ETF | NASDAQ Composite vs. NASDAQ | NASDAQ Composite vs. NASDAQ 100 | Akcie technologických společností | Pozitivní nálada | CZ | Pověst | Vice | Transparentní | Směřování | Společnost Nasdaq | Cena indexu | Nové technologie | Burza Nasdaq | Barometr | W1 | Ekonomické trendy | Nakupovat | S&P 500 (US500) | Investování a obchodování | Obchodování s indexem | Průměrný denní objem | Denní objem | Společnosti z technologického sektoru | Celkový stav ekonomiky | Vysoké výnosy | Největší společnosti | Největší společnosti v indexu | Společnosti v indexu | Velmi vysoké výnosy | Zahájení aktivního obchodování | Nálady investorů | Nejlepší čas | Vše o investování | Vše o investování a obchodování | Obchodování oblíbeného akciového indexu | Investice do nových technologií | Odvětví technologií | Nové trendy v odvětví technologií | Nové trendy | Nové trendy v odvětví | Největší burza na světě | Burza NASDAQ | Obchodování s akciemi technologických společností | Jak pochopit index NASDAQ | NASDAQ 100 pro úplné začátečníky | Vývoj akciového indexu NASDAQ 100 | NASDAQ (US100) | 100 největších kótovaných | Co to je NASDAQ? | Technologické giganti | National Association of Securities Dealers Automatic Quotation | Národní asociace obchodníků s cennými papíry | Asociace obchodníků s cennými papíry | NASD | Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD) | Jak funguje index NASDAQ? | Jak funguje index | Složení indexu NASDAQ | Složení indexu NASDAQ-100 | Společnosti vyloučené z indexu | Typy pozic na NASDAQ | Typy pozic | Dlouhá pozice na NASDAQ | Krátká pozice na NASDAQ | Zahájení obchodování NASDAQ | Obchodování NASDAQ | Nejlepší doba k zahájení obchodování | Obchodování s indexem NASDAQ | NASDAQ v období paniky | Silný sell-off akcií | Silný sell-off | Sell-off akcií | Sell-off | Jak začít obchodovat s indexem NASDAQ (US100)? | Obchodovat s indexem NASDAQ | Obchodování indexu NASDAQ | Investice do akcií NASDAQ | Obchodní hodiny NASDAQ (US100) | Obchodní hodiny NASDAQ | Cena US100 | iShares UCITS ETF NASDAQ 100 (CNDX.UK) | iShares UCITS ETF NASDAQ 100 | UCITS ETF NASDAQ 100 | CNDX | CNDX.UK | NASDAQ 100 (CNDX.UK) | Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS | Invesco EQQQ NASDAQ 100 | EQQQ NASDAQ 100 | EQQQ | Beta ETF NASDAQ 100 (BETANDX.PL) | ETF NASDAQ 100 (BETANDX.PL) | ETF NASDAQ 100 | BETANDX | BETANDX.PL | Extrémní emoce |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\SP-500-11042024-uvod.png
  Index S&P 500: Kompletní průvodce pro investování a trading
  Index S&P 500 je jedním z nejznámějších a nejsledovanějších akciových indexů na světě. Zahrnuje akcie 500 největších amerických společností obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Index je považován za barometr výkonnosti amerického akciového trhu a často slouží jako ukazatel celkového zdraví ekonomiky Spojených států. Investice do indexu S&P 500 jsou populární volbou pro začátečníky i pokročilé investory. Pro investici do tohoto indexu můžete využít různé finanční nástroje, jako jsou CFD, ETF (Exchange Traded Funds), futures kontrakty nebo opce.
  C:\fakepath\akciove-indexy-25032024-uvod.png
  Charakteristika a vlastnosti akciových indexů
  Pojďme se ponořit do fascinujícího světa akciových indexů, které jsou ztělesněním ekonomické dynamiky a obchodního ducha. Nejedná se jen o suchá čísla na obrazovkách obchodníků, nýbrž o živé organismy představující pulzující srdce finančních trhů. Čím jsou tedy akciové indexy tak zvláštní?
  C:\fakepath\indexy-06032024.jpg
  Mistrovství v obchodování akciových indexů: Klíčové strategie a přístupy
  Při pohledu na mozaiku finančních trhů by mohly akciové indexy zaujmout zvláštní místo. Nejen že odrážejí zdraví ekonomiky a sílu podnikatelského ducha, ale také nabízejí unikátní příležitosti pro tradery. V dnešní době, kdy se trhy neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým výzvám, se obchodování akciových indexů jeví jako klíčová dovednost pro každého tradera, nehledě na jeho obchodní styl.
  C:\fakepath\indexy-05032024-2.jpg
  Obchodujeme akciové indexy - průvodce pro začátečníky
  Akciové trhy slouží globálním finančním trhům k mnoha účelům. Obecně pomáhají investorům posoudit stav trhů a porovnat návratnost konkrétních investic. Brokerské firmy a burzy rovněž nabízejí finanční nástroje, které odrážejí cenové pohyby určitých referenčních hodnot vlastního kapitálu. Díky tomu jsou indexy rozhodující nejen kvůli jejich informační roli, ale také díky jejich investičním účelům. V tomto článku si vysvětlíme, co jsou akciové indexy a jak je můžete využít při investování na akciovém trhu.
  C:\fakepath\indexy-21022024-uvod.jpg
  Akciové indexy: Obchodování burzovních indexů
  Akciový index (burzovní index) měří celkovou cenovou výkonnost skupiny akcií, obvykle za konkrétní zemi. Například DE30 (německý index DAX) je akciový index obsahující 30 společností zalistovaných na německé burze. Akciové indexy reprezentují celý akciový trh a zaznamenávají tržní změny v čase.

Čtěte více

 • Akciové indexy: Obchodování burzovních indexů
  Akciový index (burzovní index) měří celkovou cenovou výkonnost skupiny akcií, obvykle za konkrétní zemi. Například DE30 (německý index DAX) je akciový index obsahující 30 společností zalistovaných na německé burze. Akciové indexy reprezentují celý akciový trh a zaznamenávají tržní změny v čase.
 • Charakteristika a vlastnosti akciových indexů
  Pojďme se ponořit do fascinujícího světa akciových indexů, které jsou ztělesněním ekonomické dynamiky a obchodního ducha. Nejedná se jen o suchá čísla na obrazovkách obchodníků, nýbrž o živé organismy představující pulzující srdce finančních trhů. Čím jsou tedy akciové indexy tak zvláštní?
 • Index S&P 500: Kompletní průvodce pro investování a trading
  Index S&P 500 je jedním z nejznámějších a nejsledovanějších akciových indexů na světě. Zahrnuje akcie 500 největších amerických společností obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Index je považován za barometr výkonnosti amerického akciového trhu a často slouží jako ukazatel celkového zdraví ekonomiky Spojených států. Investice do indexu S&P 500 jsou populární volbou pro začátečníky i pokročilé investory. Pro investici do tohoto indexu můžete využít různé finanční nástroje, jako jsou CFD, ETF (Exchange Traded Funds), futures kontrakty nebo opce.
 • Index VIX: Jak vydělávat na burzovním strachu
  Index volatility CBOE - známější jako VIX - je index, který v reálném čase sleduje očekávání trhu ohledně změn indexu S&P 500 (SPX). Je důležitým měřítkem tržního rizika, napětí a sentimentu, proto se často označuje jako "index strachu". Měří rozkolísanost na finančních trzích.
 • Mistrovství v obchodování akciových indexů: Klíčové strategie a přístupy
  Při pohledu na mozaiku finančních trhů by mohly akciové indexy zaujmout zvláštní místo. Nejen že odrážejí zdraví ekonomiky a sílu podnikatelského ducha, ale také nabízejí unikátní příležitosti pro tradery. V dnešní době, kdy se trhy neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým výzvám, se obchodování akciových indexů jeví jako klíčová dovednost pro každého tradera, nehledě na jeho obchodní styl.
 • Obchodujeme akciové indexy - průvodce pro začátečníky
  Akciové trhy slouží globálním finančním trhům k mnoha účelům. Obecně pomáhají investorům posoudit stav trhů a porovnat návratnost konkrétních investic. Brokerské firmy a burzy rovněž nabízejí finanční nástroje, které odrážejí cenové pohyby určitých referenčních hodnot vlastního kapitálu. Díky tomu jsou indexy rozhodující nejen kvůli jejich informační roli, ale také díky jejich investičním účelům. V tomto článku si vysvětlíme, co jsou akciové indexy a jak je můžete využít při investování na akciovém trhu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král