Čtvrtek 24. září 2020 09:10
reklama
XTB evolution
reklama
Admiral spread new
reklama
Purple Trading USA volby

Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.

07.04.2014  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Technická analýza   Tisk

Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.

Úvod a krátká historie

Svíčkové grafy a formace mají dlouhou historii. Proč patří i dnes k jedněm z nejpopulárnějších grafických metod technické analýzy? Za svoji popularitu vděčí především skutečnosti, že zachycují v jasném, jednoduchém a čitelném formátu čtyři klíčové ceny (otevírací, zavírací, nejvyšší, nejnižší) dané obchodní periody. Jinými slovy svíčky podstatně zvýšily hloubku informace, kterou můžeme vyčíst z mapy trhu – z grafů. Je to jako když se nakreslí srdce - každý hned pozná, že jde o znak „lásky“. A když někdo nakreslí srdce propíchnuté šípem, všichni hned poznají, že autor kresby nám sděluje „jsem zamilován“. Zkrátka všichni na trhu mluví stejným jazykem (jako i jiné piktogramy pro vyjádření sdělení informace používají i barvy) a dokážou rychle číst grafy a obrazce. Dalším důvodem popularity svíček je skutečnost, že vyjadřují psychologii trhu v dané obchodní periodě. Když analyzujeme trh, měli bychom velkou pozornost věnovat spíše pohybu samotného trhu než sledovaní vnějších záležitostí, které mohou nebo nemusí ovlivňovat trh. Japonci tomu říkají „ poraďte se s trhem o trhu.“ A právě studiem trhu - svíčkových grafů jsme schopni poznat cestu, kterou daná komodita, měna či akcie prošla v minulosti, a předpovědět její budoucí průběh.

Kořeny svíčkových grafů sahají do Japonska k obchodníkům s rýží v 17. a 18. století, kdy se obchodovaní přesunulo z fyzického obchodování na burzu s futures Dojima v Ósace. Průkopnictví v oblasti technické analýzy je obecně připisováno obchodníkovi jménem Munehisa Homma (1724-1803), též známému jako Sokyu Homma nebo Sokyu Honma. Byl to bohatý obchodník s rýží a je považován za otce japonských svíčkových grafů. V roce 1755 napsal dílo se zaměřením na psychologii trhu. Ten, komu je obecně připisována zásluha za to, že přinesl svíčky z východu do západního světa, je Steve Nison. Byl to analytik společnosti Merrill Lynch, který představil svíčkové techniky ve svém článku v roce 1989. (Později napsal dvě knihy.)

Svíčkové formace obsahují zhruba 40 reverzních (tj. předznamenávajících zvrat ceny) a pokračujících patternů. Nicméně 12 hlavních svíčkových patternů patří k základům, které by každý dobrý obchodník měl znát zpaměti. V tomto článku si detailněji popíšeme tento tucet.  Některé mají japonská jména, některé anglická. V případě, že jsou známa, uvádíme obě. Svíčkové grafy a formace znázorňují obecně cenové pohyby na trhu, a jsou tedy vizuálním nástrojem technické analýzy pro obchodování. Proto jsou svíčkové formace, které si v článku představíme, používány jak na forexu, tak i na akciových, komoditních, derivátových a dalších trzích. Nakonec jejich historie je spjatá s obchodováním s rýží. V případě forexu ale platí jisté odlišnosti. Některé svíčkové formace (např. Morning Star) mají občas ve svých pravidlech vytvoření gapu (mezery), tedy otevírací (open) hodnota jedné svíčky bude rozdílná, než zavírací (close) hodnota svíčky předchozí. Jelikož se na forexu obchoduje 24 hodin denně, gapy zde v podstatě neexistují (samozřejmě kromě možných víkendových gapů v neděli večer), a proto můžeme takovéto svíčkové formace použít na forexu bez pravidla gapu v dané svíčkové formaci. Krása analýzy trhu prostřednictvím svíček je i v tom, že nepotřebujeme znát žádné složité vzorce nebo ukazatele, a nevyžaduje to tedy obrovské množství znalostí co do využívání obchodních signálů. Všechno je na grafu snadno vidět v podobě svíčkových formací.

Všichni víme, že klíčem k vydělávání peněz v tradingu je rozpoznání změny trendu. A také víme, že obchodování je ovlivněno psychologií lidí a jejich opakujícími se emocemi. A právě svíčkové formace jsou velice nápomocné v tom, že nás mohou varovat, že se blíží změna. Můžeme si pomoci analogii s parní lokomotivou jako trendem. Když vlak musí změnit směr, nejdříve nastanou logické indikace. Například lokomotiva začne pískat a je slyšet zpomalený rytmus kol. Jakmile jsou použity brzdy, začne se z boků valit pára. Kola na kolejích začínají skřípat. Všechny tyto indikace nám ukazují, že se vlak blíží k zastávce. Svíčkové formace nám nabízejí podobné indikace. Svíčky představují silný nástroj technické analýzy při obchodovaní na forexovém trhu, který jednoduše, jasně a poměrně přesně identifikuje změny sentimentu na trhu. Ale stejně jako u všech analytických nástrojů, efektivita jejich využití bude záviset na vašich zkušenostech a dovednostech obchodníka. Po více než 200 až možná 300 let obchodníci používají svíčky a jejich formace ve svůj prospěch. Neexistuje žádný důvod, proč byste jako obchodníci nemohli dělat totéž.

Na obr. Anatomie svíčky jsou základní důležité pojmy, které jsou používané v článku. V mém článku se také objeví spousty anglických názvů, které však nemusíme překládat a běžně se používají jako standardní výrazy: bullish (býčí), bearish (medvědí), downtrend (klesající trend) nebo uptrend (rostoucí trend).Doji (Doji Bike)

Základní doji se skládá z jedné svíčky. Japonci říkají, když se objeví doji, měli bychom si toho vždy všimnout. Je to jeden z nejdůležitějších svíčkových signálů. Formace je vytvořena, když jsou otvírající a zavírací cena shodné nebo téměř shodné, a to vytvoří vodorovnou čáru. Je to důsledkem toho, že býci a medvědi jsou ve stavu nerozhodnosti. Doji je důležitý alarm, jak v uptrendu tak i při downtrendu.

Pravidla jak ji poznáme?

 • 1.    Otevírací a zavírací cena jsou shodné nebo téměř shodné,
 • 2.    Délka stínů by neměla být příliš velká (u základní doji).

Psychologie patternu

Doji vyjadřuje nerozhodnost trhu. To znamená, že po uptrendu nebo downtrendu dochází k vyrovnání sil mezi býky a medvědy, přičemž ani jedna skupina není schopná převzít dominantní kontrolu. Na konci dne (nebo obecně na konci časové periody - v tomto smyslu je to míněno v celém článku) se ceny uzavřou na úrovni nebo blízko úrovně, kde otevřely na začátku. Doji naznačuje nerozhodnost, oslabení či potencionální změnu trendu. V závislosti na tom, kde se na grafu doji objeví, to může být býčí nebo medvědí obrácení trendu, nebo také pokračování ve směru trendu po prolomení doji.

Japonští obchodníci s rýží si uvědomili, že pohyby cen nejsou založené na fundamentech samotných. Ale především na tom, jak tyto fundamenty vnímají investoři. Signál doji je velmi účinný při všech časových periodách (timeframe), jak M5, M15, H1, atd. pro intradenní obchodování, tak i při H4, D1, W1 pro swingové a dlouhodobé obchodníky (to samé platí pro všechny svíčkové formace). Existuje několik specifických variant doji svíčky (a tedy s jinými jmény): Doji Star, Long-Legged Doji, Gravestone Doji a Dragonfly Doji.Bullish Engulfing a Bearish Engulfing  (Tsutsumi)

Engulfing (pohlcení) pattern je další důležitý reverzní pattern, který se skládá z dvou svíček opačných barev. Může byť bullish nebo bearish. Bullish Engulfing se vytváří po downtrendu, otevírá se níže, než byla zavírací cena předchozího dne, a zavírá výše, než otevřel předchozí den. Bearish Engulfing se vytváří po uptrendu, otevírá se výše, než byla zavírací cena předchozího dne, a zavírá se níže, než otevřel předchozí den. Tedy u Bullish Engulfing zelená svíčka zcela pohltí červenou svíčku předchozího dne. A u Bearish Engulfing červená svíčka zcela pohltí zelenou svíčku předchozího dne.

Pravidla jak ji poznáme?

 • 1.      Tělo svíčky druhého dne zcela pohltí tělo předchozího prvního dne. Stínům nevěnujeme velkou pozornost.
 • 2.      Ceny probíhají v definovatelném trendu (downtrend pro bullish, uptrend pro bearish), i když netrvaly dlouhou dobu.
 • 3.      Tělo druhé svíčky má opačnou barvu než první svíčka, přičemž barva první svíčky je v barvě trendu. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, když pohlcená svíčka je doji nebo má extrémně malé tělo.

Psychologie patternu

Formace Bullish Engulfing znamená, že býci převzali kontrolu, byli schopni vyhnat cenu nahoru a zavřeli nad otevírací cenou předchozí medvědí svíčky. Čím více býčí svíčka pohltí předchozí medvědí svíčku, tím silnější je signál obratu trendu. Podobně v případě Bearish Engulfing přebírají kontrolu medvědi a uptrend ztrácí sílu, atd.

Hammer a Hanging Man - Paper Umbrella (Karakasa)

Hammer (Takuri)

Jeden z vizuálně nejpůsobivějších svíčkových patternů je Hammer (kladivo). Tento signál se skládá z jedné svíčky a je snadno rozpoznatelný podle dolního stínu známého i jako ocas, který vyčnívá směrem dolů po delším downtrendu. Japonský název pro pattern Hammer je takuri, což znamená testování hloubky vody. Hammer je vzhledově velmi podobný patternu Hanging Man, ale vyskytuje se v downtrendu a je to bullish signál, který upozorňuje na možnou změnu trendu. Svíčka se anglicky nazývá Hammer, tedy v překladu kladivo, protože „zabije kladivem“ základnu na dně downtrendu. Bez ohledu na barvu těla svíčky je dlouhý dolní stín kladiva bullish signálem. Zelené tělo svíčky je o něco více bullish než červené. K potvrzení tohoto signálu je nutné, aby byl následující den (perioda) pozitivní.

Pravidla jak ji poznáme?

 • 1.      Dolní stín by měl být nejméně dvakrát delší než tělo (čím delší stín tím lépe).
 • 2.      Skutečné tělo je na horním konci rozsahu obchodování. Barva těla není důležitá, i když zelené tělo by mělo mít o něco více bullish důsledky.
 • 3.      Neměl by být žádný horní stín nebo jen velmi malý.
 • 4.      Následující den musí být signál Hammer potvrzen dalším silným bullish dnem.

Psychologie patternu

Bullish Hammer se objevuje v downtrendu a po otevření trhu dochází k prudkému výprodeji, když atmosféra je extrémně bearish. Pak pokles přestane (medvědi odmítnou další nízké ceny) a trh se vrací téměř do maxima dne. Trh zřejmě není schopen pokračovat v dalším výprodeji. Tato nová situace snižuje předchozí medvědí sentiment. Je-li tělo svíčky Hammer zelené, pak situace vypadá pro býky ještě lépe.

Hanging Man

Hanging Man (visící muž - oběšenec) je bearish signál, který se objevuje v uptrendu a varuje před možnou změnou trendu. Jméno patternu Hanging Man pochází z toho, že svíčka vypadá jako hlava s nohy visící dolů. Hanging Man je také složen z jedné svíčky. Je snadno identifikovatelný přítomností malého těla se ​​stínem alespoň dvakrát větším než tělo. Nachází se v horní části uptrendu.

Pravidla jak ji poznáme?

 • 1.      Dolní stín by měl být nejméně dvakrát delší než tělo.
 • 2.      Skutečné tělo je na horním konci rozsahu obchodování. Barva těla není důležitá, i když červené tělo by mělo mít o něco více bearish důsledky.
 • 3.      Neměl by mít žádný horní stín nebo jen velmi malý.
 • 4.      Následující den musí byt potvrzen Hanging Man červenou svíčkou nebo mezerou (gapem mezi těly) dolů s nižší uzavírací cenou.

Psychologie patternu

Po silném uptrendu je atmosféra extrémně optimistická, tedy bullish. Cena otevře výš, ale začne klesat. Medvědi přejímají kontrolu. Ale dříve než den skončí, přicházejí býci a převezmou kontrolu a cenu tlačí zpět směrem k hornímu konci obchodního rozsahu, v průběhu dne tedy dojde k vytvoření malého těla. Z intradenního grafu by to mohlo naznačovat, že býci mají stále kontrolu. Avšak dlouhý dolní stín předznamenává, že medvědi na těchto úrovních vstoupili na trh. I přesto, že býci byli schopni udržet cenu na vyšších hodnotách do konce dne, patrné důkazy o začínajících medvědích talcích jsou zřejmé. Červená svíčka následující den posiluje skutečnost, že existují tlaky na prodej.

Piercing Pattern & Dark Cloud Cover  

Piercing Pattern (Kirikomi)

Piercing Pattern je složenou formací dvou svíček v downtrendu. První svíčka je červená a je pokračováním stávajícího downtrendu. Druhá svíčka je tvořena otevřením pod minimem předchozího dne. Ta potom uzavře více než nad polovinou červené svíčky, v blízkosti nebo na maximu dne.

Pravidla jak ji poznáme?

 • 1.      Tělo první svíčky je červené, tělo druhé svíčky je zelené.
 • 2.      Trh se nachází v downtrendu. Na konci trendu je patrná dlouhá červená svíčka.
 • 3.      Druhý den se otevře níže, než byl předchozí den.
 • 4.      Zelená svíčka se zavře více než nad polovinou červené svíčky.

Psychologie patternu

Po silném downtrendu je atmosféra medvědí. Začíná více převládat strach. Cenový gap je směrem dolů. Medvědi mohou dokonce tlačit ceny ještě dále dolů. Ale dříve, než den skončí, býci vstoupí na trh a dramaticky otočí cenu. Den skončí u denního maxima a nad polovinou předchozí červené svíčky. Tato skutečnost téměř znegovala pokles ceny z předchozího dne. Další zelená svíčka v třetím dni tento pohyb potvrdí.Závěr

V dnešní první části jsme odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace v tradingu tak důležité, a zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V příští druhé části si povíme více o Dark Cloud Cover (opak Piercing), dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star. Na závěr si ukážeme použití svíčkových formací v praxi.

Slavomír Steigauf

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  scikovy graf 21042014.png
  Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
  C:\fakepath\Dark.jpg
  Svíčkové formace – candlestick patterns
  Svíčkové grafy vytvářejí zvláštní grafické útvary - formace, kterým říkáme patterny. Tyto patterny vznikají z několika málo svíček, nesou různé označení a naznačují, co by trh mohl dělat v následujícím čase (nabízejí různé signály, na základě kterých pak obchodník otevírá či uzavírá své pozice).
  img
  Svíčkové formace
  Vytvořil jsem si "tahák" na svíčkové formace. Protože věřím, že by se mohl hodit i vám, dávám ho v plen...;-)
  outside bar.JPG
  Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
  inside bar.gif
  Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
  pinocchio.gif
  Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.
  candlestick.jpg
  Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
  trade FX.JPG
  Technická analýza - grafické formace
  Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.
  img
  Svíčkové formace na mnoha měnových párech
  USD index, AUDUSD, USDCAD a USDCHF
  Svicky
  Forex a mysterium svíčkových grafů
  Svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. Mnoho traderů je má v oblibě pro jejich jednoduchost, přehlednost a možnost využití různých technických formací a patternů. Dost a dost papíru již bylo popsáno o této problematice, tak, že snad ani nemůže být řečeno něco nového. Přesto je tato oblast, oblastí stále živou, protože grafy a jejich čtení jsou a ještě dlouho budou základem obchodní strategie každého tradera.
  bild_makler.jpg
  Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

Čtěte více

 • Jak obchodovat cenová pásma
  Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
 • Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
 • Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
 • Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
 • Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
 • Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
 • Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
 • Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
 • K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
 • Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
 • Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
 • Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
 • Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
 • Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
 • Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
 • Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
 • Price Action a akciové indexy
  V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.
 • Price Action vs. technické indikátory
  Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.
 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
  Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets webinare