Sobota 23. září 2023 13:41
reklama
XTB Ondřej Hartman
reklama
Purple trading AI
reklama
XTB Ondřej Hartman
reklama
Purple Trading Market Profile

Jak ovládat emoce při tradingu

25.08.2014  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk

Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, specializující se na psychologický výcvik úspěšných traderů. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a je také autorem knihy Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme zprostředkovat jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.

Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.

Úvod

Další trader, který vyhledal psychologickou pomoc Randeho Howella, se jmenuje Ken. Téma dnešního článku si představíme právě na jeho příběhu.

Rande Kena natáčel při tradingu na video, které následně použil pro analýzu jeho psychologie a pro návrh vědomé změny chování při tradingu. Ken také dostal návod, jak nové poznatky uplatňovat přímo v praxi.

Ken nevěří vlastním očím!

Trader Ken po zhlédnutí videa nemohl uvěřit vlastním očím (stejně tak to má většina traderů). Nyní pochopil, jak sám sobě emocionálně škodil. Kdyby to ale neviděl na vlastní oči, nikdy by tomu nemohl uvěřit. Před zhlédnutím videa si Ken myslel, že jeho emocionální propady při tradingu přicházejí zcela nečekaně. Na videu však viděl zcela nezaujatý záznam toho, co se skutečně stalo. Zjistil s údivem, že jeho emoce se mu zdály “nečekané? pouze proto, že postrádal dostatečné sebeuvědomění.

Ken to komentoval slovy “Nikdy jsem si neuvědomil, jak brzy jsem upadal do strachu a jednal z něj. Teď už se nedivím, že mám problémy. Bylo to jako dívat se na lavinu, která vás postupně pohlcuje.?

Zhlédnutí videa mu dalo nové uvědomění a to, co viděl, ho opravdu překvapilo. S pomocí pozorování svého těla zvenčí nyní jasně viděl, že si vůbec nebyl vědom procesu, který se v něm odehrával a který mu zůstal zcela utajen. To proto, že neměl oči, které by to dokázaly vidět. Jeho oči, nevycvičené na pozorování jeho těla, nebyly schopny odhalit to, co se chystalo. Byla zde spousta příznaků toho, co přichází. Jelikož Ken neuměl rozpoznat určité příznaky, zdálo se mu, že emoce přišly naprosto nečekaně.

Učíme se pozorovat tělo a najít příznaky emocí

Když jsme analyzovali video, kde byl zachycen obchod, při němž Ken ztratil kontrolu nad svými emocemi, viděli jsme toto:

 1. Oči fixované na obrazovku, tělo shrbené a nakloněné k obrazovce.
 2. Vytřeštěné oči.
 3. Zadržování dechu.
 4. Silně stisknuté čelisti.
 5. Kenovo tělo se pohupovalo dopředu a dozadu.
 6. Ken při pozorování obrazovky netrpělivě klepal perem o desku stolu.
 7. Postupně začal velmi prudce dýchat.

Ken si žádného z těchto zvenčí pozorovatelných jevů nebyl vůbec vědom. Přesto však toto vše je součástí emocí v jejich přípravné fázi. To je fáze, kdy se emoce chystají do akce. Emoce nabírají na tempu a připravuje se reakce hněvu nebo strachu, “bojuj nebo uteč?. Protože si toho Ken nebyl vůbec vědom, emoce se v něm postupně rozbíhaly po dobu asi 20 minut – a to je pro emoce dost dlouhá doba. Potom Ken viděl a slyšel, jak prosí a proklíná trh, jak ztrácí kontrolu nad svým emocionálním stavem a upadá do nekontrolovaných emocí. V té době už v jeho krvi kolovala “chemie strachu?. Jeho racionální myšlení zkolabovalo a změnilo se na myšlení z pozice strachu. Tomu se říká pocitová složka emoce. V tomto bodě už je pozdě na to, aby se emoce zastavila – již koluje v krvi a ničí mysl tradera. Pocitová složka tradera v této fázi přesvědčí, že se stane něco zlého. To nejlepší, co v této chvíli Ken mohl udělat, bylo odejít od počítače a nechat chemii emocí vybouřit.

Dále Ken viděl, jak emoce strachu vyvolala emocionální motivaci (tj. snahu vyhnout se situaci, zaútočit nebo najít jiné řešení). Emoce nasměrovala jeho energii na to, aby vystoupil z obchodu a vyhnul se dalším škodám. “Musím se z toho dostat, než se to ještě víc otočí proti mně?, rozhodl se. Toto vnímání situace dává jeho mysli v žáru okamžiku dokonalý smysl, protože je pohlcen strachem. V tuto chvíli už se Ken cítí zcela bezmocný a nemůže nijak řídit svůj obchod. Na emocionální úrovni to pro něj má ten význam, že nevěří, že by mohl zvládnout nejistotu, která je s tímto obchodem spojena. To je významová složka jeho emocí.

Pokud by Ken dokázal tuto emoci zachytit před tím, než se začala rozvíjet, mohl by zabránit tomu, aby zcela ovládla jeho mysl. Tím pádem by měl mnohem větší možnost zachovat si emocionálně střízlivou mysl a správně řídit svůj obchod. Jelikož si však Ken nebyl vědom toho, že své emoce může řídit, dokonce ani nezaznamenal, že přicházely a začínaly se ho zmocňovat.

Jak přerušit vznikající emoce

Protože jsou emoce biologického původu, mají své pozorovatelné fyzické příznaky. Ty byly popsány Paulem Eckmanem, který učinil objev, že emoce se konzistentně projevují výrazy, zakódovanými v lidské tváři, a to napříč kulturami. Herbert Benson pak objevil, že každá emoce má svůj unikátní vzor dechu a tělesné tenze. Strach a radost mají své vlastní vyjádření pomocí svalů kolem očí a úst, a to bez ohledu na část světa nebo kulturu, ze které člověk pochází.

Podobně i strach produkuje podobný styl dýchání a svalové tenze. Obojí způsobuje vznik a udržení emoce strachu a jejího vlivu na myšlení. Pokud přerušíte vzorec dýchání a svalové tenze, spojený s emocí, tato emoce se nedokáže udržet a nemůže ovládnout vaši mysl.

Jakmile se Ken při sledování videa začal zaměřovat na příznaky emocí, byl je najednou schopen rozeznat. Aby mohl vzniknout strach a zmocnit se mysli, musí se fyzicky objevit svalová tenze, příslušný způsob dýchání a strnulá fixace. Na to se nyní Ken bude zaměřovat, když se bude učit přerušit vznik emoce strachu, a tím zruší i možnost, že by se pod vlivem strachu začal chovat iracionálně.

Řízení dechu zabrání vzniku emocí

Ken se začal učit bráničnímu dechu, aby ho použil, kdykoliv se dostane do stresové situace. Díky tomu ve stresu nepřestával dýchat nebo nezačal dýchat zrychleně. Strach totiž vyžaduje zadržování dechu nebo zrychlené a mělké dýchání. Ken se také naučil uvolnit tělesné napětí v okamžicích, kdy vstupoval do obchodů, takže mu nedovolil, aby se v těle hromadilo a sílilo. Ken se naučil toto napětí neignorovat.

Volním udržováním dechu, směřujícího nejprve do břicha a poté se šířícího do hrudi rytmickým způsobem, Ken nejen přerušil vznik emoce strachu, ale také vyvolal stav klidu. Klid jako emocionální stav vyžaduje pro své udržení hluboké dýchání. Uvolněním tenze v těle dociluje Ken téhož. Fyzicky vytváří podmínky, nutné pro udržení emocionálního stavu klidu. Tak dociluje toho, že si jeho mysl udržuje schopnost správně myslet.

Ken už není nevědomý ohledně svého těla. Dokáže je sledovat a skrze tělo nahlíží i svůj emocionální stav a také stav mysli, který povstává z emocí. Tím, že se Ken naučil sledovat svůj dech a tenzi v těle při tradingu, je stále o krok napřed před škodlivými emocionálními vzory z minulosti. Klíčové je, že Ken trénuje sebeuvědomění a emocionální uvědomění v kontextu svého tradingu.

To ale není vše – nejenže monitoruje své tělo a svůj emocionální stav, ale také dokáže předvídat situace, kdy by měl tendenci upadnout do problémů. Předchází emocím tím, že se zklidňuje, jakmile cítí, že by se dostával do stavů, jaké zažíval v minulosti. Nyní je na to připraven.

Ken si nyní rozvíjí dovednost regulace emocí. Dokáže ovládat intenzitu emocí, takže už ho nikdy nedostane do politováníhodného emocionálního víru a stavu, kdy nedokáže pořádně uvažovat. Jeho myšlení už není omezováno strachem. Ken se cvičí v tom, aby dokázal ovládat svůj stres správným dýcháním a uvolňováním svalů přímo při tradingu. Je důležité, že to dělá přímo v prostředí, ve kterém má tyto dovednosti využívat.

Navození změny potřebuje čas

Naučit toto vše naše tělo trvá nejméně tři týdny. Není žádný jiný způsob, jak se to naučit pouze „teoreticky“. Učení musí probíhat v reálném kontextu. Často potkávám tradery, kteří praktikují jógu nebo meditace, ale udivuje je, že dýchání a relaxace, které se tam naučili, jim při tradingu nefungují.

Zůstat v klidu pod tlakem totiž není cílem většiny dechových a relaxačních cvičení. Trading však vyžaduje právě tuto dovednost a musí se nacvičovat v situaci, která člověka vystavuje tlaku. Jinak se dovednost naučená v jedné oblasti (jako například v tiché jógové tělocvičně) do prostředí tradingu, plného emocí, přenést nedá. Pamatujte si, že veškeré myšlení je ovlivňováno emocionálním stavem. Proto musíte trénovat v patřičném kontextu.

Řeší regulace emocí celý problém?

Nikoliv. Regulace emocí a vaší emocionální přirozenosti vám dává dovednost, potřebnou k řízení intenzity emocí, avšak nikoliv k odhalení jejich povahy. Regulace emocí vám otevírá “dvířka? do vaší mysli. Bez této regulace se do nich nikdy nedostanete. Proto je to nezbytnou součástí vašeho tradingového myšlení. Jakmile se dokážete zklidnit, můžete získat vhledy do mysli a začít sledovat skrytá přesvědčení, která jsou jádrem problému vaší tradingové výkonnosti.

Svá skrytá přesvědčení si můžete představit jako ponorku, vyzbrojenou torpédy. Pak si teprve uvědomíte, jak vám mohou tato přesvědčení ohledně vaší schopnosti řídit nejistotu, kterou jste v sobě potlačili, pomáhat v žáru okamžiku. Jsou to primitivní přesvědčení, kterým musíte čelit, uznat je a transformovat je, abyste se stali traderem s plným potenciálem. Z těchto hlubin pochází vaše uvědomění hluboko skrytých přesvědčení nebo vaše nevědomost. Pokud jste nevědomí, uvidíte ta torpéda, teprve až bude zase pozdě.

Autorem článku je mistr psychologie tradingu Rande Howell - Tradersstateofmind.com
Text se souhlasem autora přeložil Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  psychologie-forex-15062014-1.png
  Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
  Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.
  pribeh penez 17022014-2.png
  Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
  trading psychologie 03112013-2.png
  Odhalujeme skrytá destruktivní přesvědčení
  Pilně studující trader, říkejme mu například Ken, již ušel dlouhou cestu. Emocionální návaly už ho dál netrápí. Dokáže je zachytit dlouho před tím, než by ho uvrhly do žáru okamžiku. Nejdřív si myslel, že konečně odhalil tajemství, které ho vynese na další úroveň tradingu, ale něco tomu stále chybělo. Pořád zažíval hrůzu, která se vkrádala do jeho tradingu a jako zápalná šňůra nakonec vyhodila jeho tradingovou mysl do povětří.
  psychologie 07102013-2.png
  Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
  clanek 16092013-2.png
  Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
  psychologie 19082013-3.png
  Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Čtěte více

 • Faktory, které kazí vaši vědomou praxi
  Všichni forexoví tradeři by se měli snažit neustále posouvat kupředu. Nezáleží na tom, jestli jste začátečníkem, pokročilým traderem nebo se již považujete za profesionála. Všichni obchodníci bez rozdílu by se měli snažit neustrnout na jednom místě. S tím souvisí i odstraňování chyb v tradingu. Každá chyba či zlozvyk kazí vaši výkonnost a ziskovost a je škoda nechat je ve vašem tradingu přítomné. Následující řádky se zaměří na několik vědomých nedostatků obchodování, které je možné odstranit a vylepšit tak váš trading.
 • Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
 • Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
  V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné?
 • JÁ JSEM úspěšný trader!
  Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.
 • Jak emoce ovlivňují naše obchodní rozhodnutí více, než si myslíme
  Všechny možné knihy a různé blogy o psychologii obchodování často hovoří o nutnosti "odstranit" emoce z rozhodování, abyste dosáhli konzistentnějších obchodních výsledků. Lze však emoce z rozhodování skutečně odstranit?
 • Jak může stres traderům pomoci
  Obchodování na finančních trzích přinejmenším vyžaduje, abyste se každý den potýkali s rizikem a neznámem. Je to jeho přirozená součást a nemá velký smysl s tím nějak bojovat. Tento článek vám naznačí, k čemu může stres být pro tradera dokonce užitečný.
 • Jak na dodržování obchodního plánu
  O potřebě obchodního plánu pro trading toho již bylo mnoho napsáno. A věřte, že rozhodně není zbytečné si vše kolem obchodního plánu připomenout, protože úspěšní forexoví obchodníci plán mají a mají též perfektní disciplínu, co se týče jeho dodržování. Plánují každý svůj obchod a pak také podle toho plánu obchodují.
 • Jak na Money-Management
  Money-Management neboli řízení peněz je soubor pravidel, na základě kterých řídíme velikost rizika riskovaného na obchod s cílem, abychom ochránili zisk a minimalizovali naše ztráty. Dalším důležitým aspektem Money-Managementu je maximalizace zisku. V ideálním případě nám tedy Money-Management dovoluje maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty.
 • Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
  V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
 • Jak nechat své zisky v tradingu růst?
  Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.
 • Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.
 • Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
  Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.
 • Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
 • Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
 • Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
 • Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
 • Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
 • Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
 • Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
 • Jednoduchý systém Money-Managementu
  Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Začínáme s Forexem (dopolední seminář)
reklama
Dukascopy new