Středa 29. listopad 2023 15:45
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei ProTrader

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: S
Saldo běžného účtu
Saldo běžného účtu shrnuje tok veškerého zboží, služeb, výnosů a převodů plateb do a z daného státu.
Saldo obchodní bilance
Saldo obchodní bilance je rozdíl mezi exportem a importem. Sleduje se na běžném účtu.
Sales tax
Prodejní daň. Daň přidaná k ceně výrobku.
Samurai bond
Dluhopis emitovaný v japonském jenu, nicméně emitent není japonským rezidentem.
Samurai bonds
Dluhopisy v japonských jenech, obchodované na tokijské burze, emitent však není japonským rezidentem.
Santa Claus rall
Santa Claus rally je kalendářní efekt, který zahrnuje růst cen akcií během posledních 5 obchodních dnů v prosinci a prvních 2 obchodních dnů v následujícím lednu.
Sazba federálních fondů
Sazba federálních fondů je krátkodobá cílová sazba stanovená Federálním rezervním systémem USA a je to úroková sazba, kterou si banky navzájem vypůjčují přes noc. Je to téměř vždy "úroková sazba", o které slyšíte ve zprávách, když se objeví titulky o zvyšování nebo snižování sazeb, a tato sazba určuje základ téměř všech ostatních ekonomických úrokových sazeb.

Vzhledem k tomu, že sazba federálních fondů je sazba, za kterou můžete efektivně půjčit hotovost vládě USA přes noc, slouží tato sazba jako základ výnosové křivky - je to v podstatě dluhopis americké státní pokladny se splatností 1 den. Když Federální rezervní systém mění tuto sazbu, mají tendenci se odpovídajícím způsobem měnit i všechny ostatní sazby.
Sazba konverze
Sazba konverze (v angličtině conversion rate) je sazba, podle které se převádí platba, zisk anebo ztráta z měny transakce do měny účtu. Tento účet může být účet u brokera, banky nebo i u internetového obchodu. Tato sazba se může odvozovat od nějaké mezinárodní referenční sazby anebo se může stanovovat nezávisle. Investor by si proto měl dávat pozor, aby ho tato sazba nepřipravila o veškerý zisk.
Sběrná úschova cenných papírů
Při sběrné úschově cenných papírů se cenné papíry uschovávají odděleně podle druhů u sběrné banky cenných papírů (v Německu je to Clearstream Banking a.s., Frankfurt). Depotní zákazník je spoluvlastník sběrného stavu dotyčného druhu cenných papírů.
Sběrný agent
Společnost, která je pověřena sběrem objednávek.
Sběrný účet
Účet zřízený na jméno obchodníka s cennými papíry, na kterém obchodník s cennými papíry vede pouze majetek zákazníků (cenné papíry i finančně).
Scaling out

Strategie „scaling out“ znamená postupnou redukci obchodních pozic. Technika scaling out může být zahrnuta do vašeho money managementového plánu, protože jde o složku řízení rizika.

Scalper
Scalper - obchodník, který obchoduje realizuje obchody s relativně malými zisky avšak velikým objemem a frekvencí.
Scalpers
Označení pro obchodníky, kteří na burze obchodují ve velmi krátkém časovém intervalu. Během dne provedou i několik stovek transakcí. Pro tento typ obchodování jsou nezbytné velmi nízké transakční poplatky.
Scalping
Skalping - jde o jednu z nejrizikovějších obchodních strategií pro aktivní day-tradery. Obchodník prodává – realizuje i sebemenší zisk z pohybů daného finančního instrumentu v řádu sekund nebo minut. Úspěšný „skalpovač“ musí striktně dodržovat svůj obchodní plán a zejména nastavené stop-loss úrovně.
Scam
Scam (v překladu z angličtiny) znamená podvod. Za scam lze označit brokery, kteří nejsou důvěryhodní a okrádají lidi.
Scoring
Porovnávání investic (např. podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků atd.)
SDAX

SDAX® vznikl 21. 6. 1999. Zahrnuje 50 největších podniků podle tržní kapitalizace a burzovního obratu klasických odvětví v segmentu Prime standard FWB® Frankfurtské burzy cenných papírů pod hodnotami MDAX®. Index vypočítává Německá burza a.s. jako kurzovní a performance index. Základem výpočtu je 30.12.1987 s hodnotou 1.000 bodů.

Složení indexu se obvykle přezkoumává půlročně a s účinností k březnu a září. Kritéria pro zvážení akcií v indexu jsou: burzovní obrat a tržní kapitalizace na základě freefloatu, jakož i reprezentativnost v odvětví.

O změnách v SDAX® rozhoduje představenstvo Německé burzy a.s. Radí se přitom s pracovním kruhem Akciové indexy.

Sdílená ekonomika
Sdílená ekonomika vznikla z anglického sharing economy. Jde o model podnikání, který je postavený na pronájmu, výměnách anebo i sdílení majetku. Mezi nejběžnější formy sdílení majetku patří opakovaný pronájem nemovitostí v období, kdy je majitel nevyužívá, nebo sdílená doprava. Služby sdílené ekonomiky v Evropě generovaly v roce 2013 kolem 15 miliard USD a v roce 2025 by to mělo být již 335 miliard. V Česku se do budoucna odhaduje podíl kolem jednoho až dvou procent HDP. Služby sdílení nabízí například taxi aplikace Uber nebo Liftago, zprostředkovatel ubytování Airbnb a další.
Seasonality (Sezónnost)
Sezónnost. Chování trhu podle časové závislosti. Například růst a pokles ceny v důsledku sklizně, spotřeby v zimě a v létě atd.
SEC (Securities and Exchange Commision)
Federální úřad zřízený zákonem o burzách z roku 1934, který reguluje vydávání cenných papírů na primárním trhu a obchodování s cennými papíry na sekundárním trhu ve Spojených státech amerických.
SEC (Securities and Exchange Commission)
Jedná se o komisy pro cenné papíry a burzy v USA.
Sector (sektor trhu)
Akcie, které mají podobné charakteristické rysy. Akcie jsou rozděleny do deseti základních sektorů a dále pak do podsektorů a odvětví podle zaměření akciové společnosti.
Sector spider
Sektorové akcie odvozené od sektorového třídění společnosti Standard and Poor's Financial Services. Jde v podstatě o akciové ETF, které zahrnují akcie společností zařazených do jednotlivých sektorů v poměrech odpovídajících jednotlivým sektorovým indexům. Investor do jednotlivých sektorových akcií tak vlastně kupuje portfolio odpovídající příslušnému sektoru.
Securities fraud
Nelegální chování, při kterém byla porušen zákon stanovující práva a povinnosti při investovaní s cennými papíry.
Securitizace
Jde o proces, kdy se finanční aktivum převede na cenný papír zajištěný aktivy. Obvykle se převádějí pohledávky, které vytvořila finanční instituce do jiného subjektu, který emituje své cenné papíry kryté převedenými aktivy. Poté se tyto cenné papíry prodávají investorům. Jde o snahu prodat investorům zamaskovaná špatná aktiva.
Seed capital
Financování při vzniku společnosti.
Seed fáze
Seed fáze je první fází založení podniku. Vyznačuje se prosazením obchodní myšlenky, vytvořením obchodního konceptu a výrobou prvních prototypů. Zakladatelské podniky mají v této fázi většinou vysokou kapitálovou potřebu, protože se ještě negenerují žádné obraty.
Sektorový fond
Akciový fond (Sector Funds), který investuje svá aktiva pouze do akcií jednoho ekonomického sektoru (např. farmacie).
Sekundární příkaz
Sekundární příkaz z trojitého příkazu nebo podmíněného příkazu nebude aktivován, dokud nebude proveden primární příkaz.
Sekundární trh
Trh, kde se uskutečňují obchody s již vydanými cennými papíry mezi jednotlivými investory.
Sekundární trh dluhopisů
Již vydané emise se v průběhu svého života obchodují na sekundárním trhu. V současné době se na dluhopisovém trhu v ČR aktivně obchoduje se 13 státními emisemi a přibližně 20 korporátními emisemi.
Sekundární trh (Secondary market)
Druhotný trh. Trh, na kterém se realizují nákupy a prodeje cenných papírů od jiných investorů.
Sekuritizace
Přeměna klasických úvěrových smluv na cenné papíry (dluhopisy nebo akcie).
Sell
Tržní cena akcie přesahuje fundamentální hodnotu firmy a dá se očekávat pokles ceny (Prodat).
Sell-and-buy-back
Spotový prodej a forwardový nákup cenného papíru a forwardovou cenou vypočtenou s cílem dosažení efektu ekvivalentního klasickému repu. Je to druh repa (dohody o prodeji a zpětném nákupu). Opačným obchodem je buy-and-sell-back.
Seller?s market
Označení pro trh, kde je přebytek kupujících a jen málo prodávajících. Prodávající tedy určují výši cen. Výsledkem jsou vysoké ceny a jejich růst.
Selling flat
Vývoj ceny na kapitálovém trhu, který neroste ani neklesá.
Selling short
Výpůjčka a následný prodej půjčeného cenného papíru se záměrem nahradit tuto půjčku odkupem cenného papíru za nižší cenu. Selling short je naprosto stejné jako buying long, pouze se vymění nákupní ceny za prodejní a obráceně. Zisk je rozdíl mezi prodejní (vstupní) cenou a nákupní cenou.
Sell in May and go away

"Sell in May and go away" (prodejte v květnu a běžte pryč) - narážka na sezonní pokles trhu, ke kterému někdy na jaře skutečně dochází. Také reflektuje skutečnost, že mnozí burzovní hráči v létě prostě relaxují u vody. V britské verzi: "Sell in May and stay away until St. Leger Day". Jiná - ale zhruba stejně nevěrohodná - sezonní předpověď je "As goes January, so goes the year" (jak v lednu, tak po celý rok), která je založena na skutečnosti, že trh často sleduje trend nasazený v prvním měsíci.

Sell Limit
Čekající prodejní objednávka, která se umisťuje nad aktuální tržní cenu. Do obchodu vstoupíte v momentě, kdy cena vzroste minimálně na tuto cenovou úroveň.
SELL LIMIT ORDER
Očekáváme, že cena základní měny klesne a měl bych tedy prodat, ale zároveň se domnívám, že cena ještě drobně zkoriguje (naroste) než vyrazí směrem dolů. Chci tedy nakoupit za vyšší cenu než je aktuální cena. Použiji tedy SELL LIMIT ORDER.
Sell out
Také: sell off. V obchodování s cennými papíry, panický prodej na burze, následkem je pokles cen akcií. Po sell out, kdy ceny akcií dosáhly dna (konec medvědího trhu), je velmi dobrá šance na anti-cyklické nákupy.
Sell Stop
Čekající prodejní objednávka, která se umisťuje pod aktuální tržní cenu. Do obchodu vstoupíte v momentě, kdy cena klesne na (nebo pod) tuto cenovou úroveň.
SELL STOP ORDER
Očekáváme, že cena základní měny bude klesat, ale chci mít jistotu, že dojde k proražení předchozího supportu, a tak chci nakoupit za nižší cenu než je aktuální cena. Použiji tedy SELL STOP ORDER.
Sentiment
Psychologie davu, typické měřítko bullish (býčích) nebo bearish (medvědích) postojů mezi investory a obchodníky.
Session (obchodní seance)
Session – nebo také obchodní seance, časové období od otevření do uzavření trhu.
Settlement Day
Settlement Day - Den vypořádání obchodu.
Settlement / Vypořádání
Settlement / Vypořádání finančního kontraktu. Dva typy vypořádání: hotovostní vypořádání (hotovostní platba) a fyzické plnění (dodání podkladových aktiv).
Settlement (vypořádání)
Vypořádání. Cena, za kterou jsou nevyřízené pozice na konci obchodního dne vypořádány. Účetní operace, kdy v den prodeje nakupující obdrží odpovídající počet investičních instrumentů a prodávající obdrží odpovídající peněžní částku.
Shareholder
Vlastník akcií ve společnosti nebo fondu. Akcionář má právo na dividendy a v případě vlastnictví velkého podílu společnosti také hlasovací právo na rozhodování o vlastním chodu firmy.
Sharpe ratio

Sharpeho poměrový koeficient je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rovněž rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva (většinou definovaného jako výnos pokladniční poukázky). Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost portfolia upravená o svou rizikovost. Jde o indikátor absolutní výnosu bez nutnosti stanovení srovnávacího indexu.

Short
Krátká pozice - prodej instrumentu v očekávání snížení ceny. Obchodník vydělá v případě, kdy prodá za vyšší a zpět koupí za nižší cenu.
Short call
Short call je prodaná kupní opce. Opak: Long call
Short hedge
Hedgingu proti fluktuaci ceny se dosáhne získáním prodejní pozice na termínovaných obchodech nebo na trhu opcí. Opak: Long hedge
Short interest theory
Investiční teorie, která se zakládá na tom, že cenné papíry s vyšším podílem prodejů na short mohou být připraveny na rychlejší růst ceny. Tato teorie vychází z předpokladu, že uzavírání krátkých pozic u těchto akcií v krátkodobém horizontu vystřelí cenu akcie vzhůru. Toto uzavírání krátkých pozic vytvoří nákupní špičku, která může spustit další uzavírání krátkých pozic. I když je vysoký počet akcií na short obecně indikátorem poklesu, je sázka na růst u těchto akcií založena na pravděpodobnosti uzavírání short pozic.
Short position (Krátká pozice)
Spekulace na oslabení ceny daného investičního instrumentu (akcie, komodity, forex apod.)
Short pozice
Pozice zaujatá na trhu prodejem finančních nástrojů. Krátkou pozici používají investoři očekávající pokles cen.
Short put
Short put je prodaná prodejní opce. Opak: Long put
Short sale
Krátký prodej, prodej nakrátko neboli "short sale" je způsob spekulace na pokles ceny cenného papíru - investoři k němu přistupují, když předpokládají pokles tržní hodnoty cenných papírů. Zvolený titul/y, kde očekávají pád kurzu, si vypůjčí a prodají. Pokud se očekávání ukáže jako správné, dokoupí příslušné cenné papíry zpět za nižší tržní cenu, než za kterou je prodali, a následně je vrátí. Jejich ziskem je pak rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. "Short sale" může fungovat i jako zajištění proti poklesu cen.
SHORT / SELL
SHORT / SELL – neboli PRODEJ. Používá se v okamžiku, kdy chceme měnový pár prodat a spekulovat na pokles ceny základní měny (spekulace na oslabení základní měny).
Short selling
Spekulace na sestup cen.
Short squeeze
V překladu se doslova jedná o „zmáčknutí“ obchodníků, kteří jsou v short pozici. Vytvoření růstové špičky v případě, že jsou uzavírány krátké pozice. U akcií, které mají vysoký podíl akcií na short může uzavírání těchto short pozic vyvolat krátkodobě prudký růst ceny. Viz také Short interest theory.
Short term
Doporučení pro období cca 0,5 roku. Toto doporučení reflektuje velmi krátkodobý názor analytika, který však obvykle není v rozporu s názorem dlouhodobým.
Short-term gain or loss
Zisk nebo ztráta kapitálu na investici, která byla držena méně než minimální množství času vyžadované zákonem. Krátkodobý zisk má obvykle za následek vyšší daňovou sazbu.
Short Term High Quality
Krátkodobé instrumenty vysoké kvality.
Short Term Medium Quality
Krátkodobé instrumenty střední kvality.
Schodek rozpočtu
Federální schodek (nebo přebytek) rozpočtu je rozdíl mezi tím, co vláda utratí a přijme během daného fiskálního roku, v podstatě je to rozdíl mezi tržbami z daní a výdaji. Schodky rozpočtu se financují buď vydáváním vládních cenných papírů, v kterémžto případě zvyšují národní dluh, nebo monetizací, což znamená, že Federální rezerva přidává do ekonomiky peníze, čímž vytváří inflaci.
Schopnost lombardu
Poskytnutí úvěru ve výši cenných papírů.
SICAV
SICAV je zkratkou "Société d´Investissement a Capital Variable" a je to typ zahraničních otevřených fondů. Správcem těchto fondů je lucemburská investiční banka Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (KBL). Banka KBL je jednou z největších finančních institucí působících v lucemburském finančním centru. Všechny podílové fondy SICAV spravované KBL podléhají velmi přísné regulaci ze strany lucemburských orgánů státního dozoru.
SierraChart
Ještě před pár lety by nad touto bezpochyby dnes již velmi pokročilou obchodní platformou mnoho traderů ohrnulo nos. Dnes je však situace úplně jiná. Platforma SierraChart je skutečně intenzivně vyvíjena již od roku 1996. Vývojový tým neustále pracuje na vylepšování této platformy a navíc aktivně slyší na připomínky svých zákazníků a snaží se platformu dále rozvíjet v souladu s jejich požadavky.
Silver lining effect
Silver-lining effect je jev, který nastává v psychice investora když sčítá své zisky a ztráty. Tento efekt popisuje, že investor, který inkasuje výraznou ztrátu a k ní malý zisk má po psychické stránce větší hodnotu, než investor, který inkasuje pouze ztrátu, i když ve stejné celkové výši jako investor předchozí. Název tohoto jevu pochází z anglického rčení, silver-lining totiž poukazuje na pozitivní jev v jinak negativním prostředí (vzdáleně podobné českému “všechno zlé je k něčemu dobré?).

Silver-lining effect tedy přeneseně zkoumá situaci, kdy je investor vystaven “dobrým a špatným zprávám?. Popisuje, zda je pro investorovu psychiku výhodnější, získat tyto zprávy postupně (separovaně) či naráz (integrovaně). Pokud se odprostíme od finančních trhů, může silver-lining effect popisovat také například situaci maloobchodníka. Ten může buď snížit ceny, nebo ponechat ceny na současné úrovni, ale část z ceny vrátit zákazníkovi jako slevu. I když je výsledek stejný, ve druhém případě odejde zákazník jistě spokojenější (získal psychicky větší hodnotu).
SIPC
Securities Investor Protection Corporation - Sdružení pro ochranu investorů cenných papírů.
Skalper
Skalper je anglický obchodní slangový výraz pro obchodníka, kteří se snaží profitovat na minimálních pohybech a v průběhu dne může realizovat i několik desítek obchodů.
Skalping
Scalping - jde o jednu z nejrizikovějších obchodních strategií pro aktivní day-tradery. Obchodník prodává – realizuje i sebemenší zisk z pohybů daného finančního instrumentu v řádu sekund nebo minut. Úspěšný „skalpovač“ musí striktně dodržovat svůj obchodní plán a zejména nastavené stop-loss úrovně.
Skrytá aktiva
Skrytá aktiva nebo skryté provize formují část hodnoty majetku společnosti, kterou nezasvěcený člověk zcela nerozpozná nebo pouze částečně rozpozná v rozvaze. Skrytá aktiva jsou výsledkem podhodnocení jmění nebo nadhodnocení závazků. Lze je najít na obou stranách rozvahy. Skrytá aktiva navíc navýší hodnotu společnosti k hodnotě, která je rozpoznatelná v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. V rámci zdanění znamenají skrytá aktiva dočasné snížení zdanitelných položek.
Skupina G7

Skupina G7 zahrnuje Spojené státy, Kanadu, Japonsko, Británii, Německo, Itálii a Francii.

Skutečné krytí
Skutečné jmění na investorově úvěrovém účtu vyjádřené jako procentní podíl na celkové tržní hodnotě účtu (pro úvěrové nákupy) nebo na celkovém dluhu (pro prodeje nakrátko).
Slabý trh
Slabá forma efektivnosti trhu. Situace na trhu, kdy jsou veškeré minulé informace téměř okamžiě absorbovány. Není možné předpokládat jakoukoliv kurzovou reakci na tyto informace. Na tomto trhu ztrácí smysl veškeré analýzy, které vycházejí z historických dat.
Sleva při opětovné investici
Sleva udělená za opětovnou investici vyplacené částky do stejného fondu. V tomto případě investor obvykle neplatí žádný nebo jen snížený poplatek. Dimenze slevy za nové investice je zveřejněna spolu s distribučním oznámením.
Slippage
Rozdíl v ceně zadání a vykonání. (skluz) - ztráta pipů mezi objednávkou (stop nebo limit), když se stane tržní objednávkou a kdy může být tato zadaná tržní objednávka vykonána.
Slippage (skluz v plnění)
Rozdíl mezi objednanou cenou transakce (zmáčknutí tlačítka myši) a skutečně realizovanou cenou.
Sloupcový graf
Grafické znázornění změn nástroje, obsahující obvykle výchozí, nejvyšší, nejnižší a konečnou cenu za dané období.
Slumpflace
Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveň roste cenová hladina (inflace).
Small and Mid Cap Funds
Fondy malých a středních firem.
Small cap, Mid cap
Akcie středních a menších kapitálových obchodních společností. Opak: Large Caps, Blue Chips
Small caps
Obecné označení pro akcie podniků s menší tržní kapitalizací, obvykle vyšší rizikovostí a nadprůměrnou šancí na zhodnocení (tj. s velkým růstovým potenciálem).
Small investor (Malý investor)
Malý investor. Retailový investor. Jedinec, který nakupuje a prodává malé množství akcií pro svoji potřebu. Opakem jsou institucionální investoři.
Small/mid caps
Akcie středních a menších kapitálových obchodních společností. Opak: Large caps / Blue Chips
Smart money
Označení pro zkušené a nadprůměrně informované investory nejčastěji z řad velkých institucionálních investorů (investiční fondy apod.), kteří dokážou dříve než méně informovaná většina identifikovat začátek nového trendu na finančním trhu.
SMAX

SMAX (Smallcap index) byl zaveden Německou burzou a.s. 26. dubna 1999 jako "značka kvality" pro smallcaps.

O přijetí podniku do segmentu kvality rozhoduje Německá burza. Předpokladem je listing podniku na FWB Frankfurtské burze cenných papírů v úředním nebo regulovaném obchodu. Kandidáti na přijetí musejí prokázat minimálně 20 procent freefloatu (volně obchodovatelných akcií). Navíc se podniky zavazují k velké publicitě a aktivní práci na investor relations. O dodatečnou likviditu v elektronickém systému se stará alespoň jeden designated sponsor. Jednou ročně předsednictvo a dozorčí rada zveřejňují podílové vlastnictví a provádějí informační akci pro analytiky.

Emitenti profitují na základě SMAX ze zvláště vysoké pozornosti investorů, hodnocení odpovídajícího trhu, nízké volatility a vysokých obratů v obchodu. SMAX investorům nabízí neustálé nákupní a prodejní možnosti, vysokou transparentnost, jistotu zhodnocení a atraktivní potenciál růstu kurzu.

Směnka
Cenný papír, který musí obsahovat náležitosti stanovéné zákonem. Výstavce směnky se zavazuje zaplatit určitou částku majiteli směnky (směnka vlastní), nebo přikazuje jiné osobě, aby zaplatila určitou částku majiteli směnky (směnka cizí).
Směnný kurz
Cena, za kterou lze směnit jednu měnu za druhou.
Směný kurz
Cena, za kterou lze směnit jednu měnu za druhou.
Směrodatná odchylka
Jde o statistikou proměnou, která měří velikost kolísání náhodné veličiny, tj. v našem případě kursu akcií. Vyšší hodnota přestavuje větší riziko výkyvů, tj. šanci na zajímavější zisky, na druhou stranu ale nebezpečí výraznějších ztrát.
Směrodatná odchylka (Standard deviation)
Směrodatná odchylka. Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického průměru.
SMI Swiss Market Index
Švýcarský index zohledňuje maximálně 30 nejlikvidnějších a nejvýznamnějších společností se sídlem ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku. Index se každoročně prověřuje a výběrová kritéria stanovují zastoupení jednotlivých titulů na základě tržní kapitalizace.Čtyři největší společnosti tvoří přes 60 % hodnoty indexu. V indexu SMI je velmi silně zastoupen sektor healthcare a financí.
Smíšené fondy
Termín užívaný pro fondy, které investují jak do dluhopisů, tak do akcií a které většinou mají maximální limit poměru mezi investicemi do dluhopisů nebo akcií. V závislosti na aktuálním stavu trhu, správa fondu určí příslušný mix obou typů cenných papírů.
Smlouva o rozdílu (CFD)
CFD je derivát akciového produktu a používá se k obchodování. Cena CFD se chová úplně stejně jako cena základní akcie. Obchodování s CFD smlouvami nabízí řadu výhod oproti obchodování přímo s akciemi, například možnost obchodování s marží a přímé (okamžité) obchodování místo čekání na zadání příkazu na burze.
Smlouva o termínových obchodech
Dohoda o nákupu či prodeji specifického množství komodity, měny nebo finančního nástroje za určitou cenu ve vyhrazeném budoucím datu.
Smlouva typu futures
Normalizovaná smlouva o obchodu na burze s pevným množstvím komodity nebo finančního nástroje k budoucímu datu.
SNB
Švýcarská národní banka (SNB) - Swiss National Bank.
Snížení kapitálu

Snížením kapitálu se kapitál zpětně vyplácí akcionářům nebo se vyrovnává pasivní bilance společnosti. Rozlišuje se mezi řádným snížením kapitálu, zjednodušeným snížením kapitálu a snížením kapitálu stažením akcií. Snížení kapitálu je nutné vykázat ve vyúčtování zisků a ztrát jako zvláštní položku.

Řádné snížení kapitálů snižuje nominální hodnotu akcií nebo spojuje akcie, není-li dosaženo minimální nominální hodnoty. K tomu musejí být akcie doručeny společnosti a prohlášeny za bezcenné. Nové akcie jsou neprodleně vydávány za úřadní burzovní cenu přes vedoucího skontra. Předpokladem provedení řádného snížení kapitálu je rozhodnutí valné hromady s tříčtvrtinovou většinou.

Zjednodušené snížení kapitálu slouží k vyrovnání snížení hodnot, kryje jiné ztráty a ukládá obnosy do kapitálových rezerv. Předpokladem jeho provedení je zrušení ziskové rezervy a použití disponibilního zisku. Stejně tak musí být zrušena část zákonné rezervy a kapitálové rezervy, kterou zůstatkový základní kapitál převyšuje o deset procent. Odtud získané obnosy nesmějí být vyplaceny akcionářům.

U snížení kapitálu stažením akcií jsou akcie stahovány přinucením nebo poté, co je společnost koupí. Snížení kapitálu musí být povoleno stanovamí nebo rozhodnutím valné hromady.

Social trading
Social trading (do češtiny lze přeložit jako sociální obchodování) je skvělá investiční  příležitost pro každého. Počáteční kapitál můžete velmi jednoduše zhodnocovat díky spolupráci s profesionálními obchodníky z celého světa.
Soft commodities
Měkké komodity. Veškeré komodity obchodované na komoditních trzích, které nejsou kovy, energie, ropa, nebo finanční instrumenty. Například kukuřice, nebo vepřové půlky.
Soft fork
Soft fork je změna v protokolu kryptoměny, kdy pouze předchozí platné bloky jsou nyní neplatné. Tato změna jezpětně kompatibilní, protože starší verze softwaru rozpoznají nové bloky. Zatímco hard fork vyžaduje, aby všichni důlní 'dělníci' přešli na nová pravidla, soft fork vyžaduje pouze aktualizovat většinu uzlů (prvků) a souhlasit s novou verzí. To znamená, že soft fork má méně chaotický efekt na síť, protože oboje - staré i aktualizované uzly budou i nadále rozpoznávat nové bloky a zachovají shodu blockchainu.
Současná hodnota
Termín pro celkovou aktuální hodnotu jedné nebo více - pozitivních nebo negativních - plateb, které jsou očekávány k budoucímu datu. Současná hodnota je určena snížením budoucích plateb k aktuální hodnotě a sečtením obou. Současná hodnota ukazuje aktuální hodnotu sérií plateb. Na druhou stranu, poskytuje nástroj pro srovnání investic s různými platebními daty, avšak stejnými podmínkami. Nehledě na výnos z investovaných prostředků, současná hodnota je jedna z nejdůležitějších indikátorů pro analýzu dluhopisů.
Source Of Funds
Source Of Funds - Zdroj volných peněz.
SPAC
Je to firma, která se specializuje na akvizice.
SPAD
Zkratka "Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů", obchodní segment pražské burzy, kde obchodování probíhá v lotech na bázi tzv. tvůrců trhu, tj. společností, které na trhu udržují své kotace.
S&P/ASX 200 Index
Australský akciový index, ve kterém je zohledněno 200 titulů. Index je každé čtvrtletí nově koncipován na bázi „free float value“. Váha finančního sektoru je více než 60 %, přičemž zastoupení jiných odvětví je výrazně podhodnoceno. Také diverzifikace s ohledem na na jednotlivé tituly není příliš optimální.
Specialist market
Jestliže obchodní objednávky nestačí vykrývat limitní objednávky, musí tvůrci trhu a specialisté pro dokončení obchodních transakcí používat své vlastní obchodní účty.
Speciální operace s cennými papíry
Opatření vyvolaná jednáním emitenta nebo jiné oprávněné osoby, která jsou prováděna např. při změně ISIN a při štěpení CP. Podrobný výčet a popis speciálních operací je uveden v části Burzovních pravidel „Speciální operace s cennými papíry".
Spekulace (speculation)
Nákup a prodej cenných papírů v krátkém investičním horizontu (řádově v dnech). Tato investiční strategie je velmi riziková a vyžaduje denní sledování vývoje cen.
Spekulační období
Období, které musí být mezi koupí a prodejem určitých aktiv, tak aby zisk, který tímto získáme byl vyjmut ze zdanění.
Spekulant
Spekulant kupuje cenné papíry očekávající brzký vzrůst jejich ceny, později je prodá se ziskem. Nebo prodá cenné papíry a doufá, že je koupí brzy nazpět za nižší cenu. Hlavním zaměřením spekulanta je krátkodobý profit a ne dlouhodobá investice. Opakem je konzervativní investor.
Spekulant na nárůst cen
Spekulant na nárůst cen, slangově též označovaný jako haussista či býk, je typ obchodníka, který zastává optimistický postoj ohledně budoucího vývoje trhu. Haussista tedy věří, že trh v budoucnu poroste a snaží se na tomto růstu participovat. V jeho obchodních strategiích tedy převládají dlouhé pozice. V angličtině se setkáváme s označení “bull?, které vychází z pojmenování trhu jako býčí (tzv. bull market). Býčí trh je synonymem pro silně rostoucí trh. Opakem spekulanta na nárůst cen je baissista či medvěd.
Spekulant – stag
Investor, který v krátkém čase nakupuje a prodává akcie, obvykle kvůli rychlému zisku.
Spekulativní
S vysokým stupněm rizika.
SPIDERS (SPY)
Indexová akcie, která sleduje vývoj burzovního indexu S&P 500.
Spike
Ohromný, dočasný vzrůst nebo propad ceny, či objemu obchodu.
Splátkový prodej
Prodej na splátky. Zákazník získá zboží ihned a zaplatí za něj v několika předem domluvených splátkách, vždy k určitému datu.
Splatnost
Maturita - předem známé datum, ve kterém dojde ke splacení, např. úvěru.
Splatnost (Opční listy)
Opční právo ovšem obvykle propadá několik dní před koncem splatnosti opčního listu; zároveň končí burzovní obchod.
Split
Proces rozdělení akcií. Při tomto procesu vznikne z původního počtu akcií násobně vyšší počet, mezi který se rozdělí jejich celková původní hodnota.
Split-adjusted price
Cena akcie zpětně přepočítaná tak, aby pro potřeby historických dat zahrnovala všechna štěpení i slučování akcií.
Split order
Velka objednávka, která je rozdělena na menší části, aby její vypořádání nemělo velký vliv na pohyb ceny.
Split rating
Investiční instrument, který od různých ratingových agentur obdrží odlišná hodnocení.
Split (splitting)
Také: Rozdělení akcií. V obchodování na burze, splitting (rozdělení) všeobezně referuje o členění akcií nebo investičních podílů, jejichž cena vystoupila na velmi vysokou hodnotu, do dvou nebo více nových certifikátů, jejichž celková hodnota se rovná hodnotě starých cenných papírů. V US obchodu s cennými papíry je rozdělení akcií velmi běžnou procedurou. V Německu se tento koncept používá obzvlášť pro podíly investiční společnosti. Cílem rozdělování akcií je vyhnout se cenám, které jsou psychologicky příliš vysoké. Tímto se stanou cenné papíry více zajímavé pro investory. Touto cestou má také investor s malou hotovostí možnost investovat do cenných papírů nebo akcií
Splynutí cenného papíru
Spojení dvou či více emisí cenných papírů do jedné emise. Tohoto kroku se využívá k posílení likvidity cenného papíru.
Spojený / Rizikový kapital
Akciový kapitál rychle rostoucích, většinou menších až středních podniků, které investují do technologických inovací, jako ochrana přírody nebo počítačové systémy. Kreditní instituce často poskytují management consulting ve spojitosti s kapitálovým finacováním.
Spolkový future
Se spolkovým future se obchoduje na Eurex®. Základem kontraktu je fiktivní půjčka, vypočítávaná z koše dodavatelných půjček, s kupónem 6 procent. Zbývající doba splatnosti dodavatelné půjčky se pohybuje mezi 8,5 a 10,5 lety. Hodnota kontraktu činí 100.000 eur.
Spoludlužník (spolužadatel)
Spoludlužník má stejné postavení jako dlužník. Oba musí splatit dluh společně a nerozdílně.
Spořicí účet
Spořicí účet je oblíbeným bankovním produktem, protože v sobě kombinuje výhody termínovaného vkladu a běžného účtu. Z jednoho si bere zajímavé zhodnocení, z toho druhého pak likviditu vložených finančních prostředků. Banky si zde zpravidla neúčtují žádné poplatky a úroková sazba je variabilní. Produkt naleznete v nabídce bank i družstevních záložen.
Spot
Spot je cena okamžitá, kterou můžete vidět a která je obratem vypořádaná.
Spot a spotový trh
Spot, nebo také spotová transakce je transakce, jejíž předmět (cenný papír, komodita apod.) je dodán okamžitě a transakce je vypořádána (tj. částky jsou převedeny) během spotového data. Za spotovou transakci jsou považovány i futures s expirací do jednoho měsíce. Spotové transakce probíhají na spotovém trhu, někdy se také používá označení fyzický trh anebo hotovostní trh.
Spot Market
Jedná se o trh, kde dochází k nakupování jedné měny proti druhé měně.
Spot month
Pravě probíhající smluvní měsíc.
Spotová měnová transakce
Transakce na devizovém trhu, jejíž finanční vypořádání u většiny měnových párů trvá dva pracovní dny (T+2) ode dne uzavření transakce (s cílem umožnit převod peněžních toků).
Spotová měnová transakce (Spotová FX)
Transakce na devizovém trhu, jejíž finanční vypořádání u většiny měnových párů trvá dva pracovní dny (T+2) ode dne uzavření transakce (s cílem umožnit převod peněžních toků).
Spotový trh
Část trhu vyžadující přímé vyřízení transakce. Přesný význam výrazu spot závisí na místních zvyklostech pro komoditu, cenný papír nebo měnu. Na valutových trzích Británie, USA a Austrálie znamená spot dodávku za dva pracovní dny od data uskutečnění prodeje.
Spot Price
Je to aktuální cena na trhu.
Spot prices
Cena, za kterou je zboží prodáváno v konkrétním čase a místě. Stejné jako cash price.
Spotřebitelská důvěra
V USA je údaj kompletován na základě průzkumu 5000 domácností, 60% indexu je zaměřeno na očekávání, 40% na hodnocení aktuální situace. Sledují se především meziměsíční změny hodnoty indexu.
Spotřebitelská důvěra podle Conference Board
Indexy spotřebitelské důvěry jsou sestavovány ve snaze o zmapování důvěry spotřebitelů k současnému stavu ekonomiky a k odhadu budoucího vývoje. 
Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan
Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan je téměř s identická indexem Conference Board.
Správa cenných papírů
Úschova cenných papírů, obvykle ve formě zaknihování v elektronické podobě.
Správce
Obhospodařovatel.
Správce konkursní podstaty
Soudem stanovená osoba, zapsaná v seznamu konkurzních správců vedeného u krajského soudu, která provádí správu majetku a jedna jménem společnosti, ve které probíhá konkursní řízení.
Správce předběžný
Předběžný správce.
Správní banka
Vede majetek fondu jménem majitelů fondu a uzavírá transakce na pokyn managera fondu.
Správní poplatek
Roční odměna za výkony managementu fondu a technického rozvoje, jakož i náklady za správu o činnosti a prodejní prospekty. Poplatky jsou přímo odečteny z majetku fondu.
Spread
Neboli rozpětí, což je rozdíl mezi Bid a Ask cenou. Je to také poplatek brokera. Spread má na Forexu pro investora důležitý význam. Podílí na obchodníkově zisku nebo ztrátě. Spready jsou počítané v pipech. Čím menší počet pipů, který požaduje broker za obchod, tím větší zisk obchodník udělá. Bid/Ask spread pro EUR/USD je obvykle 3 pipy, jestliže naleznete 1-2 pipy, tak je to samozřejmě ještě lepší. Proto každý investor/trader volí brokera, který nabízí nejmenší spready.
Spread – rozptyl
Rozdíl mezi nejlepší cenou poptávky a nejlepší cenou nabídky anebo také technika spekulace s opcemi.
SPS
Tržby / Počet akcií.
S&P TSX 60 Index
Kanadský akciový index. Kritéria pro výběr akcií jednotlivých společností je sídlo společnosti v Kanadě, vysoký objem burzovních obchodů a odpovídající tržní hodnota volně obchodovaných akcií.
S&P 500
Americký akciový index. Existuje od roku 1943 a zahrnuje 500 titulů.
S&P 500 Index
Index S&P 500 se počítá od roku 1943 a obsahuje 500 titulů. Jednotlivé akcie se vybírají podle tržní hodnoty a celkového objemu obchodů. Další kritérium je oborová reprezentativnost – váhové zastoupení by mělo zobrazovat aktuální oborovou strukturu amerického hospodářství.
Squeeze out
V Německu musí většinový akcionář disponovat pro squeeze out více než 95 procenty podílů.
Srážka
Srážka je nepatrné snížení burzovního kurzu, jestliže určitý stav dá podnět k poklesu kurzu. Je to především oddělený splatný dividendový kupon, zánik (pozbytí platnosti) jeho odběrného práva a vydání z opravné akcie.
SSI index
Index spekulativního sentimentu (SSI -Speculative Sentiment Index) je velmi zajímavý reverzní indikátor napomáhající obchodníkům na forexovém trhu odhalit budoucí trend (nebo povahu aktuálního trendu nebo vnímání tržní situace) pohybu hlavních měnových párů. SSI zobrazuje tyto informace na základě množství otevřených pozic a poměru mezi otevřenými dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi. V podstatě se může jednat o další alternativu COT reportu.
Stablecoin
Takzvaný "stablecoin", tedy digitální měna, která se opírá o vládami podpořené zavedené měny a cenné papíry. Stablecoin je formou kryptoměny, která je vytvořena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny. Je proto vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy.
Stagflace
Souběh růstu míry nezaměstnanosti a růstu inflace. V posledních desetiletích není stagflace typickým jevem, nejčastěji je totiž růst inflace spojen s obdobím zvyšování tempa růstu HDP a tedy poklesem míry nezaměstnanosti (a naopak).
Stálý emitent
To jsou vydavatelé, kteří pro běžné potřeby financování pravidelně vydávají cenné papíry. (Např. hypotéční banky, regionální banky, průmyslové kreditní banky či veřejné společnosti)
Standard Account
Obchodování se standardní velikostí lotu o velikosti 100 000 jednotek dané měny.
Standard and Poor's (S&P)
Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poor's (S&P).
Standardní hodnoty
Viz. Blue Chips.
Standardní množství
Stanovený počet cenných papírů, který je předmětem obchodů s povinností pro tvůrce trhu ve SPAD. Tento počet může být stanoven pro každou emisi jednotlivě.
Standardní odchylka

Na základě standardní odchylky lze - nezávisle na vývoji trhu - odhadnout ziskový a ztrátový potenciál akcie. Přitom se předpokládá, že hodnoty vztažené k minulosti mají platnost i pro budoucí vývoje. Protože ukazatel vyjadřuje změnu hodnoty očekávanou v budoucnosti, má pro určení opčních cen zvláštní význam.

Synonymum: Volatilita.

Standard & Poor?s 100
S&P 100. Index 100 největších společností z indexu S&P 500.
Standard & Poor's 500
Akciový index obsahující 500 největších amerických společností dle tržní kapitalizace.
Standard Poors 500 index (SP500)

Sestaven z 500 nejvýznamnějších amerických společností, přičemž kritériem není velikost tržní kapitalizace. O složení indexu rozhoduje komise. Tento index je považován za standard při měření vývoje amerických akcií.

Standard Poors 500 index (SP500)
Vážený index sestavený z 500 nejvýznamnějších amerických společností. Tržní kapitalizace není kritériem. Je to standard vyjadřující sílu americké ekonomiky.
Standstill agreement
Úmluva mezi věřitelem a dlužníkem, která upravuje nové podmínky a limity daného úvěru. Například může jít o odloženi platebních závazků.
Stanovení pevné ceny

U stanovení pevné ceny se emisní cena stanovuje na základě fundamentálního zhodnocení podniku s ohledem na burzovní zhodnocení srovnatelných podniků a na základě všeobecné situace na trhu a zveřejňuje se v prodejním prospektu. Vkladatelé mohou svá nákupní přání udávat během záznamové lhůty za tuto cenu.

Jakmile bylo množství emisí plně upsáno, může vedoucí banka konsorcia uzavřít úpis cenných papírů ještě před koncem záznamu. Je-li emise nadměrně upsána, jsou často větší úpisové částky institucionálních investorů kráceny a menší objednávky zcela splněny. Alternativně mohou být cenné papíry přidělovány rovnoměrně, kvotálně nebo losováním.

Až do roku 1996 vedla narůstající soutěž bank o lukrativní emisní mandáty často k přehnaně vysokým emisním cenám při umísťování cenných papírů. Zatímco banky měly zájem na tržních emisních cenách, aby zabránily problémům při vydávání cenných papírů, chtěli mnozí emitenti vyhnat emisní cenu nahoru, aby maximalizovali příliv kapitálu pro podnik. V důsledku toho získala mandát vedoucího konsorcia ta banka, která vystoupila s nejvyšší umisťovací cenou při srovnatelně nízkých nákladech. U mnoha emisí, jejichž cena byla tímto způsobem stanovena, musel být kurz po krátké době korigován na úroveň, která byla podle názoru účastníků trhu přiměřenější. Tento vývoj vedl u investorů ke zklamání a ke ztrátě důvěry v kvality pricingu emisních bank. Od roku 1996 se proto stále více užívá alternativních postupů, jako je bookbuilding.

Startup
Startup (nebo také Start-up, což je správný anglický výraz) je podnikatelský subjekt, typicky popsán jako nově založená či začínající společnost a rychle se vyvíjející a měnící společnost. V současné době neexistuje jedna ucelená, mezinárodně uznávaná definice startupu.
Start-up
Začínající firma (obvykle internetová).
Startup fáze
Zakládající podniky mají v této fázi většinou vysokou kapitálovou potřebu, protože ještě nejsou generovány žádné obraty.
Startup podnik
Startup podniky se ještě nacházejí ve výstavbě a své produkty ještě ve velkém rozsahu nesvěřily trhu.
Státní dluhopis
Dluhopis vydávaný státem, vždy bezpečnější dluhopis než podnikový téže země.
Státní dluhopisy
Státní dluhopisy jsou vydávány Českou republikou prostřednictvím MF. Jejich celkový objem na trhu výrazně dominuje. Některé emise jsou k dispozici ve velkých objemech (až 50 miliard korun).
Státní pokladniční poukázka
Forma státního dluhopisu se splatností do jednoho roku. Úrok není vyplácen ve formě kuponu, ale je zahrnut v nominální hodnotě. Investor tedy zaplatí menší, než nominální hodnotu. Při splatnosti je vyplacena celá nominální hodnota.
Státní rozpočet
Hodnoty popisující vývoj měsíčních změn příjmů a výdajů státního rozpočtu jsou pod silnými sezónními vlivy, které způsobují každoměsíční fluktuace v deficitech/přebytcích státního rozpočtu. Tyto fluktuace nám neříkají nic nebo velmi málo o dlouhodobém trendu vývoje státního rozpočtu. V rozsahu v jakém trh analyzuje tato měsíční data, je hlavní zájem soustředěn na roční změny v příjmech a výdajích, jelikož tato data jsou postavena "nad" sezónní vlivy. Pouze v dubnu trh věnuje měsíčním změnám státního rozpočtu zvýšenou pozornost, kvůli tomu, že v tomto měsíci státní rozpočet zaznamenává hlavní příliv daňových plateb. Údaje mohou být celkem úspěšně předpovězeny použitím denních dat z "Daily Treasury Statement". Trhy je tento ukazatel hodnocen jako poměrně nedůležitý. Hrubé údaje jsou k dispozici na http://www.fms.treas.gov/mts/index.html a jsou sestavovány U.S. Treasury Department. Jsou ohlašovány v 20:00, během třetího týdne v měsíci (data za předchozí měsíc).
Statut
Statut fondu určuje základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Komise pro cenné papíry.
Sterling
Označení pro britskou libru (GBP).
Stockbroker
Makléř, který se zabývá transakcemi s akciemi.
Stock certificate
Právní dokument potvrzující vlastnictví určitého množství akcií společnosti.
Stock exchange
Akciová burza. Burza, na které se nakupují a prodávají akcie. Například NYSE, AMEX, Nasdaq.
Stockholder
Držitel akcií společnosti, nebo akcií akciového fondu. Držitel akcie má právo obdržet dividendy a má hlasovací právo při rozhodování o firemních záležitostech.
Stock index
Vážený akciový index tvořený zastoupením určitého počtu akcií. Například S&P 500, DJIA, Nasdaq, DAX atd.
Stock Picking
Investiční strategie, která má za cíl najít individuální akcie (popřípadě cenné papíry obecně), které jsou trhem podhodnoceny. Doslova znamená „vybrat (jedinou) akcii“.
Stock symbol
Symbol akcie (ticker). Jde o písmennou zkratku akciové společnosti. Symboly slouží ke zjednodušení sledování tisíců akcií.
Stochastic
Stochastik - jedná se o oscilátor, který se používá v technické analýze. Používá se za účelem identifikace nákupních a prodejních signálů a určuje hranice překoupenosti a přeprodanosti.
Stochastic oscillator
Stochastic oscillator - indikátor, který porovnává zavírací cenu instrumentu s jeho celkovým cenovým rozpětím v daném časovém intervalu.
Stop and reverse (SAR)
Obchodní příkaz, který ukončí obchodní pozici příkazem stop a zároveň otevře pozici v opačném směru.
Stop buy objednávka
Při stop buy objednávce se kupuje cenný papír, jakmile kurz překročil určitou hranici. Motivem pro to může být, že vkladatel chce akcii koupit teprve tehdy, když ji na burze "objevili" jiní investoři, nebo když cenný papír prolomil technický odpor.
Stop cena
Cena uvedená investorem při podání stop pokynu nebo limitního pokynu, která definuje cenu, při které má vstoupit v platnost tržní nebo limitní pokyn.
Stop limit

Druh burzovního pokynu typu "stop loss", který se používá ve chvíli, kdy se investor obává poklesu držené akcie. Jedná se o typ prodejního pokynu, ve kterém si investor stanoví 2 limity:

"STOP LIMIT", který musí být vždy nižší než je aktuální tržní cena akcie a slouží jako kriterium pro aktivaci pokynu
"LIMITNÍ CENU" - je minimální hodnota, za kterou se má prodejní pokyn realizovat.

Pokyn typu STOP LIMIT se aktivuje ve chvíli, kdy tržní cena akcie poklesne pod hodnotu STOP LIMIT - pak dojde k vygenerování prodejního pokynu s limitní cenou, kterou si klient zvolil. K prodeji dojde, pokud je limitní cena nižší, než je aktuální cena na trhu
Stop limitní pokyn
Obchodní pokyn, který uvádí jak stop cenu tak limitní cenu. Jestliže cenný papír dosáhne nebo překročí stop cenu, potom je automaticky zařazen k obchodování na trh.
Stop-limit order
Objednávka na nákup nebo prodej cenných papírů na přesně specifikované, nebo lepší ceně. Objednávka se neprovede, pokud cena nedosáhne určité hodnoty.
Stoploss
Inteligentní pokyn, který umožňuje automatický prodej cenného papíru při poklesu kurzu na stanovenou hodnotu nebo naopak nákup cenného papíru až od stanovené ceny (posun na její hodnotu považuje investor za signál k růstu).
Stop-Loss
Příkaz, jehož cílem je zavření ztrátové pozice při určité ceně.
Stop-loss objednávka
Objednávka s limitem na ztrátu. Aby případný pokles akcií s vysokou volatilitou méně ohrožoval investora, lze u brokera umístit stop-loss objednávku. Samozřejmě, že stop-loss cena by měla být o něco nižší než poslední udaná cena. Obchod bude automaticky proveden v případě, že aktuální cena akcií klesne pod udanou stop-loss cenu. Čím menší je rozdíl mezi aktuální cenou a stop-loss cenou, tím se snižuje potenciální ztráta. Na druhé straně bude investor frustrovaný, jestliže byla stop-loss cena udána příliš vysoko, akcie byly prodány a po prodeji se cena opět zvýší. Umístění stop-loss objednávky na rostoucí akcie je zbytečné. Viz. Volatilita
Stop Loss Order
Obchodní příkaz typu zastavení ztrát. Po dosažení předem stanovené ceny se obchod ukončí a je automaticky zlikvidován. Tento příkaz se velmi často používá k zastavení ztrát, pokud se obchod pro investora nevyvíjí dobře.
Stop loss práh
Stop loss práh u pákových produktů představuje jakési varování vkladateli. Když základní hodnota tuto bariéru překročí, případně jí nedosáhne, knock out list sice ještě nepropadá, zřetelně ale ztrácí na hodnotě. Investor si uchovává zbylou hodnotu, která je závislá na odstupu od knock out prahu.
Stop Loss (SL)
Technika řízení rizika, při které je obchod zlikvidován, aby zabránil jakémukoliv dalšímu klesání hodnoty vašeho kapitálu. Velmi důležitá část tradigu. Jde o to, že při dosažení určité ceny je otevřená pozice automaticky ukončena. Často je používána k minimalizaci vystavení se vlivu ztrát, jestliže se trh pohybuje proti obchodníkově pozici. Příklad: jestliže je obchodník long v EUR/USD při kursu 1.3150, může si přát nastavit pokyn stop loss na 1.3100, který by omezil ztráty pro případ, že by měl EUR/USD jít až pod 1.3100.
Stop Order
Stop Order - Stop pokyn(viz. Stop-loss).
Stop Out
Pokud hodnota majetku na našem obchodním účtu klesne obvykle na 30 % blokované marže, automaticky dojde k uzavření nejztrátovější pozice. Tento mechanismus slouží k ochraně obchodníka před ztrátou veškerých prostředků, či dokonce více, než na účtu měl.
Stopped out
Uzavření pozice pomocí příkazu stop.
Stops
Nákupní příkazy stop leží v předem určených hladinách nad současnou úrovní ceny. Prodejní příkazy stop leží v předem určených hladinách pod současnou úrovní ceny.
Stop sell objednávka
Objednávka vstupuje v platnost jen tehdy, když se hodnota obchoduje za stop cenu, nebo pod ní. Pak se stává prodejní objednávkou "nejlépe". Je-li stop sell objednávka nasazena k omezení ztrát, označuje se také jako stop loss objednávka.
STP
STP = Straight Through Processing. Jedná se o způsob realizace pokynů, kdy jsou brokerem za komisi přeposílány přímo do mezibankovního trhu, kde dochází k jejich exekuci. Příkaz je tak vypořádán jedním z poskytovatelů likvidity, většinou některou z velkých bank.
STP (Straight Through Processing)
Jedná se o typ brokera. Klienti tohoto brokera spolu nemohou obchodovat navzájem a plnění je vždy skrze banky, či brokery, na které je STP broker navázán.
Straddle
Objednávka koupě nebo prodeje stejného množství prodejních opcí a kupních opcí se stejnými podkladovými aktivy, se stejnou realizační cenou a se stejným dnem vypršení.
Strangle
Objednávka koupě nebo prodeje stejného množství prodejních opcí a kupních opcí se stejnými podkladovými aktivy, se stejným dnem vypršení, ale s rozdílnou realizační cenou.
Strap
Objednávka koupě nebo prodeje stejného množství prodejní opce a kupní obce se stejnými podkladovými aktivy, realizační cenou a stejnými podmínkami. Viz. Strip
Strategický certifikát
Investiční instrument, který je kombinaci transparentní indexové investice a investiční strategie zaměřené na vyhledávání podhodnocených titulů se zajímavou perspektivou růstu. Podkladovým aktivem bývá akciové portfolio sestavené emisní bankou podle vybraných kritérií. Například může jít o dividendový výnos, nízké P/E, stabilní růst zisku atd.
Strategie průměrování

Velmi efektivním způsobem investování jsou pravidelné nákupy. Pravidelná investice stále stejné částky totiž výrazně snižuje kolísání nákladů celkové hodnoty portfolia, protože umožňuje nakupovat v různých fázích kolísání trhu. Pokud investujete stále stejnou částku a daný investiční instrument je levnější, nakoupíte více jeho jednotek. Pokud je dražší, potom méně. Jednoduše – čím dražší, tím kupujete méně, čím levnější, tím více.

Strategie scaling in a scaling down

Scale in nebo také scale down znamená, že trader přidává do obchodních pozic a tu pozici vytváří po částech - postupné budování pozic.

StreetTrack
Indexová akcie.
Strike price
Strike price - Realizační cena.
Strip
Protiklad strap, v stripu je koupeno dvakrát tolik prodejních opcí než kupních opcí.
Stripping
Stripping poukazuje na možnost obchodovat s certifikáty cenných papírů a s kupony dluhopisů odděleně. Stripping dluhopisy nabízejí možnost směnit regulérní federální dluhopis za několik nulových dluhopisů. Pro investora, stripping dluhopisy mohou mít za následek vyšší výnos po zdanění - v závislosti na jeho individuální daňové sazbě.
Strong buy
Doporučení, kdy analytik má silný fundamentální názor na vývoj akcie a doporučuje neprodleně zaujmout dlouhou pozici (tzn. danou akcii nakoupit). Prudký růst ceny se dá očekávat v příštích několika dnech resp. týdnech.
Strong sell
Doporučení, kdy tržní cena akcie výrazně přesahuje fundamentální hodnotu firmy, případně došlo k výrazné změně ekonomického prostředí. Dá se očekávat prudký pokles ceny akcie.
Struktura nabídky
Poměr stávajících a nově upsaných akcií.
Středisko cenných papírů
Organizace řízená Ministerstvem financí ČR na základě zákona 591 / 1992 Sb. o cenných papírech. Základní úlohou SCP je evidence cenných papírů, evidence tzv. majetkových účtů majitelů zaknihovaných cenných papírů a evidence emitentů těchto cenných papírů.
Středisko cenných papírů (SCP)
Organizace řízená Ministerstvem financí ČR. Základní úlohou SCP je evidence cenných papírů, evidence tzv. majetkových účtů majitelů zaknihovaných cenných papírů a evidence emitentů těchto cenných papírů.
Střednědobý cenný papír
Pevně zúročitelný cenný papír s maximální výpovědní lhůtou čtyř let. Emitent je kreditní instituce nebo veřejná instituce.
Střední cena
Střední cena je označení pro prostý průměr mezi nabídkovou (ask) a poptávkovou (bid) cenou daného aktiva. Liší se od tzv. bid-ask spreadu, který vyjadřuje jednoduše rozdíl mezi ask a bid cenou. Střední cena se využívá hlavně ve zpravodajství nejvíce pak z forexového trhu. Investoři díky této ceně mohou mít lepší představu, kde se cena aktiva nachází bez ohledu na velikost spreadu mezi ask a bid cenou. Ovšem nakupující za tuto cenu nemůže na trhu aktivum koupit stejně tak prodávající za tuto cenu aktivum nemůže na trhu prodat. 
Střední výnos portfolia
Je váženým průměrem očekávaných výnosů jednotlivých komponent portfolia.
Stříbro
Stříbro je ušlechtilý kov bílé barvy a zároveň jedna z hlavních investičních komodit. Stříbro je používáno člověkem od starověku, zejména jako měna nebo na výrobu šperků. Tento chemický prvek se značkou Ag (z latinského argentum) a atomovým číslem 47 je měkkým, bílým, třpytivým kovem. Vyznačuje se vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí, dokonce nejvyšší ze všech kovů.
Support
Historická cenová úroveň, na které se klesající ceny zastavily a začaly se pohybovat buď do strany nebo obráceným směrem.
Support a resistance
Jedná se o body, kde cena vzdorovala dalšímu růstu či poklesu. Support je pomyslná spodní hladina ceny, pod kterou obchodníci už nechtějí prodávat. Naopak resistance je pomyslnou horní cenovou hranicí, nad kterou už obchodníci nechtějí nakupovat.
Support (Podpora)
Pokud cena klesá (kurz oslabuje), občas se zastaví na určité úrovní, která je z nějakého psychologického důvodu významná.
Sushi bonds
Eurobondy emitované japonskou společností.
Světové indexy
Indexy jsou nejen základním statistickým indikátorem měřícím vývoj celého trhu ale také určitým měřítkem úspěšnosti a schopností investora. Ten, který dokáže své investiční portfolio dlouhodobě zhodnocovat lépe než činí přírůstek či ztráta daného indexu, tj. výnosnost portfolia převyšuje výnos celého trhu (čímž se mimochodem vymyká základní investiční teorii), pak má výborný investiční instinkt. Pro investory představuje burzovní index základní ukazatel, který jim říká jak se daný trh v čase vyvíjí. Je základním statistickým indikátorem popisujícím vývoj celého burzovního trhu.
Svíčka/Čárka
Svíčka/Čárka – zobrazuje vývoj ceny za daný časový úsek (např. 1 minuta, 30 minut, 1 hodina, 1 den apod.). Z každé svíčky/čárky zjistíme 4 ceny, které se vztahují k danému časovému úseku.
Svíčkové grafy (Candlesticks)
Japonské svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. V oblibě jsou zejména díky své jednoduchosti a přehlednosti. Grafický vzhled svíček poskytuje detailní náhled na psychologii účastníků trhu a obchodníci vyhledávají různé formace jako například PIN BAR, Hrami, Doji apod.
Svíčkový graf
Candlestick Chart - graf, ve kterém je vyznačeno obchodní rozpětí daného dne včetně otevírací a zavírací ceny. Pokud je otevírací cena vyšší než cena zavírací, bude obdélník mezi otevírací a zavírací cenou zabarvený červeně/černě. Pokud je zavírací cena vyšší než cena otevírací, bude tato oblast grafu bílá nebo červená. vše ale závisí na nastavení grafu.
Svolatelný dluhopis (callable bond)
Dluhopis s vloženou opcí s pravém emitenta k nákupu dluhopisu za stanovenou cenu v určitou dobu před plánovanou splatnosti dluhopisu.
Swap
Druh finančního derivátu, spočívajícího v opakující se výměně dvou plateb obvykle jednou za půl roku. Swap umožňuje buď zajistit se proti určitému finančnímu riziku (změna devizového kurzu, úrokových sazeb apod.), nebo naopak spekulovat. V případě zajištění (spekulaci) proti kurzovému riziku jsou platby ve dvou různých měnách. Každý obchodní den ve 24:00 na všech měnových párech a na některých dalších instrumentech dochází ke korekci pozice o tzv. swapové body. Vyplývají z úrokových rozdílů mezi dvěma měnami. V závislosti na velikosti pozice a instrumentu bude účet navýšen nebo zatížen o příslušnou hodnotu swapových bodů.
Swapce (swaption)
Opce na sjednání klasického úvěrového swapu. Kupující swapce má právo přijímat pevné úrokové platby a poskytovat proměnlivé úrokové platby.
Swapová cena
Úprava ceny přidaná k výchozí ceně pozice pro forwardy a obchodování FX po původním datu hodnoty. Jedná se o funkci rozdílu úrokové míry mezi dvěma obchodovanými měnami, a může být ve váš prospěch nebo proti vám.
Swapový bod
Swapové body představují hodnotu, která je účtována na vrub či ve prospěch otevřených pozic na CFD nástrojích, které jsou drženy přes noc. Odrážejí rozdíl mezi úrokovými sazbami a dalšími náklady, které souvisejí s párem určitých měn nebo jinými aktivy.
Swaps
Jako alternativa k přímému financování (dluhopis, fixní úrokový kredit) na mezinárodních finančních trzích, úrokové a měnové swaps se prokázaly jako zdroj úsporného, pevně úročeného externího kapitálu. Závazky úrokových plateb v měně pro jistý termín jsou směnitelné s čistým úrokovým swaps. Je důležité, že platby úroků za stejné základní množství podléhají různým úrokovým kalkulacím, a že nevzniknou žádné kapitálové závazky jako výsledek swapu. Cíl takového swapu je směnit relativní výhodu, kterou má jedna společnost oproti další, díky jejímu umístění na speciálním finančním trhu. Totéž platí pro měnové swaps. Hlavní podstatou měnových swaps je to, že závazky k výměně musí být založeny na různých měnách.
Swaption / SWAP Opce
Dohoda, která zabezpečí kupujícímu právo vstupu do swap s určenými podmínkami a úrokovým výnosem, a to v určitém čase. Za tyto podmínky musí kupující zaplatit opční prémii.
Swiftové zprávy
SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Jedná se o informační systém k výměně informací mezi bankami na celém světě. Veškeré zprávy jsou předávány rychle a okamžitě. Přenos je kvůli bezpečnosti šifrován.
Swing
Střednědobý pohyb trhu, charakteristický utvářením nových Highs a Lows obvykle v rámci několika dnů.
Swing chart
Druh grafu, kdy růst je představován nepřerušovanou rostoucí přímkou a pokles klesající přímkou na základě stanovených technických parametrů. Stejně jako v případě grafů Point & Figure tyto grafy nepoužívají časovou osu.
Swingový obchodník
Obchodník, který drží své pozice několik dnů až týdnů a nahlíží na trhy ze širšího časového rámce než intradenní obchodník.
Swings
V rostoucím trhu po cenovém růstu následuje mírný pokles a stejně tak v klesajícím trhu po poklesu následuje mírný růst. Tyto korekční pohyby nazýváme swingové pohyby.
Swing trader
Obchodník, který obchoduje na obě strany a snaží se profitovat z protipohybu ceny.
Swing Trading
Swingový obchodník se snaží profitovat z pohybů finančních instrumentů v rámci několika hodin nebo dnů. Nejde tak o typického intradenního obchodníka.
Swiss
Slangový název pro měnový pár USD/CHF.
Swiss National Bank
Švýcarská národní banka (SNB).
Swissy
Hovorové/slangové označení švýcarského franku.
Switch
U switche se prodávají cenné papíry, jejichž vyhlídky jsou posuzovány jako špatné. Výnosy se potom investují do vkladů, jejichž vyhlídky jsou odhadovány jako lepší. Tento nákup a prodej se odehrává současně mezi dvěma kontrahenty.
Symbol
Ticker. Symbol akcie, který je zkratkou několika písmen a který identifikuje příslušnou akcii. Symboly s jedním až třemi písmeny se obvykle obchodují na NYSE, symboly se čtyřmi písmeny jsou doménou Nasdaq. Symboly s pěti písmeny mají zvláštní využití. Symbol s písmenem X na konci je vyhrazen fondům.
Syndikát
Sdružení poradců ,kteří  organizují IPO. Zpravidla se jedná o investiční banky.
Syndikované úvěry
Jde o úvěr, který poskytuje několik věřitelů (bank). Tito věřitelé uzavírají společnou úvěrovou smlouvu (syndikační) a společně se podílejí na riziku. V praxi se jedná o střednědobé až dlouhodobé úvěry vysokých objemů. Tyto úvěry jsou poskytovány jako termínované, nebo revolvingové.
Syntetický index
Předchozí způsob výpočtu indexu pracuje se skutečnými dluhopisy. Celá řada technických potíží, jako nedostatek titulů s určitou splatností, konvence výpočtu naběhlého úroku, ex-kuponová období atd. se dají elegantně obejít. Typickým příkladem jsou indexy Deutsche Börse (REX, JEX, PEX), které jsou konstruovány ze 30 syntetických indexových dluhopisů.
Šedá ekonomika
Nezdaněná část ekonomiky, ovšem nestojící mimo zákon.
Šek
Je dluhopisový cenný papír, kdy na základě písemného příkazu výstavce šeku peněžní ustav zaplatí doručiteli nebo osobě uvedené v šeku určitou peněžní částku. Šek je náhradou peněz.
Šíře trhu
Udává podíl akciových titulů z určité skupiny (definované například akciovým indexem), které se podílejí svým vývojem na vývoji této skupiny. Například podíl 2/3 růstových titulů se považuje za zdravý a potvrzující stav dalšího růstu.
Špinavé peníze
Peněžní prostředky vzešlé z nelegální činnosti.
Štěpení akcií (Split)
Technická operace, při které je nominální hodnota akcie rozdělena na více akcií o nižších nominálních hodnotách, přičemž jejich součet se rovná původní nominální hodnotě.
Štěpení akcií (stock split)
Zvýšení počtu akcií jejich rozdělením na nižší nominální hodnoty a navýšením počtu, takže celková hodnota se nezmění. Obvykle je rozdělení akcií používáno, když cena vzroste nad určitou psychologickou úroveň a připadá investorům drahá. Například společnost Apple, když dosáhla cena akcie výše 700 USD, rozdělila akcie v poměru 1 : 7 a tím cena jedné jedné akcie klesla na 100 USD. Tato nominální cena akcie připadla investorům atraktivní a tak záhy cena vystoupala na 130 USD (zhodnocení během pár měsíců o 30 %).
Štěpení cenných papírů (split)
Zvýšení počtu cenných papírů a ekvivalentní změna jejich jmenovité hodnoty. Výše objemu emise se nemění.
Švýcarský frank
Švýcarský frank (CHF) je jedinou měnou hlavních evropských zemí, která nepatří do Evropské měnové unie a ani mezi země G-7. Přestože je švýcarská ekonomika relativně malá, její měna je jednou ze 4 hlavních měn a silně podobna síle a kvalitě švýcarské ekonomiky a financí. Švýcarsko má velmi úzké ekonomické vztahy s Německem, a tím také do Euro zóny. Proto v případě politické nejistoty na východě, švýcarský frank je zvýhodňován obecně před Eurem. Více se věří, že švýcarský frank je stabilní měna. Z hlediska FX trhu se švýcarský frank dost podobá struktuře Eura, avšak postrádá jeho likviditu. Jakmile požadavek na frank překročí jeho zásobu, může být víc volatilní než Euro. 
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank
Potvrďte prosím... Zavřít