Pátek 22. září 2023 13:12
reklama
Purple Trading Market Profile
reklama
Purple trading AI
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new

Neúspěch v tradingu – pachatel známý

26.08.2019  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk


Dnešním článkem bych rád volně navázal na můj předchozí článek: „Diskreční obchodování - pohled z druhého břehu“, ve kterém jsem se snažil s pomocí Daniela Kahnemana a jeho knihy „Myšlení rychlé a pomalé“ nastínit pohled na využitelnost obchodníkovy zkušenosti (intuice) v diskrečním obchodování. Dnes bych rád ještě jednou a naposledy využil myšlenek z výše uvedené knihy k hledání možných příčin neúspěchu některých obchodníků v tradingu. Pokud jste někdy sledovali detektivní seriál Columbo, tak víte, že kvalitní detektivka neutrpí tím, že od počátku znáte pachatele. Naším „pachatelem“ je náš mozek, jeho způsob myšlení a interpretace světa.

Dnešní téma se nebude snažit o porovnání dvou stylů, ale bude se zaměřovat na nalezení některých (tzn. zdaleka ne všech) obecných příčin našeho selhávání v tradingu. Důvodem tohoto selhávání je způsob lidského myšlení. Hned na počátku musím zdůraznit, že moje názory nemají ambici stát se axiomy, a přestože jsou vytvářeny s maximální snahou o objektivitu a na základě myšlenek nositele Nobelovy ceny, tak je žádoucí o nich pochybovat.

Citace: „Na rozdíl od vědeckého přístupu ke zkoumání hypotéz, kdy se vědci snaží hypotézu vyvracet, aby potvrdili její platnost, lidé (ale často i vědci samotní) hledají informace, které jsou kompatibilní s názory, jež momentálně zastávají.

Averze ke statistice

Ať už věříte Darwinově evoluční teorii, nebo jiným „divočejším“ teoriím, tak je jasné, že lidský mozek a styl, jakým pracuje, je kvalitativně o několik tříd jinde než mozky ostatních živočišných druhů na naší planetě. Náš mozek je výborně uzpůsoben pro vykonávání většiny důležitých lidských činností. Jeho rychlost zpracování a interpretace informací je sice vykoupena menší přesností, ale tento drobný kompromis obvykle není zásadní. Bohužel pro tradery, jejichž strategie by měly hledat jakousi statistickou výhodu, není náš mozek dobře uzpůsoben pro statistické přemýšlení.

Citace: „Lidé se při předvídání neradi rozhodují na základě vzorců, dokonce i v případech, kdy výsledky vypočítané podle nějakého vzorce dostanou k dispozici (nemusí si tedy vzorec sami tvořit). Mají pocit, že jsou chytřejší než vzorce, protože znají o případu ještě další informace, ale ve většině případů je tento pocit mylný.

Většina traderů velmi snadno podléhá této iluzi, což může být samo o sobě dostatečným důvodem k jejich nekonzistentnosti a ztrátám. S největší pravděpodobností tato nabubřelost vychází z naší výše zmíněné exkluzivity v živočišné říši na naší planetě. A náš mozek se ještě evolučně nestačil přizpůsobit tomu, že může existovat něco, co by nás v některých aspektech mohlo zahanbit. Navíc obchodní prostředí lze jen s obrovskou dávkou optimismu považovat za prostředí uspořádané a tudíž naučitelné.

Citace: „V neuspořádaných prostředích předčí statistické algoritmy lidský úsudek ze dvou důvodů: s větší pravděpodobností, než lidé zaregistrují i slabé platné nápovědy a s větší pravděpodobností budou používat takové nápovědy konzistentně, takže si udrží mírnou hladinu přesnosti.“  

Myslím, že každý trader, který se chce pokusit o dlouhodobě konzistentní ziskové obchodování, by se měl seznámit alespoň se základy statistiky a v nějaké vyhovující míře ji ve svém obchodování využívat. Vzhledem k tomu, že náš mozek nemá statistiku rád, tak to bude mnohem složitější úkol, než se na první pohled může zdát.

Averze ke ztrátě

Citace: „Obyvatelé živočišné říše, včetně lidí, bojují více za to, aby zabránili ztrátám, než aby dosáhli zisků.

Tento defenzivní model myšlení je z evolučního pohledu pro živočišnou říši nezbytný, ale bohužel není příliš komfortní pro trading. Téměř ve všech poučkách, které se týkají tradingu, se dočtete, jak důležitá je při obchodování psychika. Málokde (jestli vůbec někde) se však dozvíte, co za tím stojí. Osobně si myslím, že právě tato vrozená averze ke ztrátě způsobuje, že je pro nás trading velmi nepřirozený a nekomfortní. Pokud v nás vyvolá ztráta nějaké částky výrazně vyšší stupeň negativních emocí, než je stupeň pozitivních emocí při zisku stejné částky, tak je namístě upozornit na to, že trading může velmi negativně ovlivňovat naše zdraví a kvalitu našeho života. Samozřejmě, že existují možnosti, jak tento handicap zmírnit „tréninkem“. Někomu se to podaří lépe, někomu hůře.

Klamy a iluze

Citace: „Rozhodnutí uzavřít manželství odráží u mnoha lidí masivní omyl afektivního prognózovaní. Ve svatební den jak ženich, tak nevěsta vědí, že míra rozvodovosti je vysoká a že výskyt manželského zklamání je ještě vyšší, ale oni nevěří, že by se jich tyto statistiky mohly týkat.

Pokud si ve výše uvedeném citátu zaměníte trading za manželství, tak se pravdivost tohoto citátu ještě výrazně prohloubí. Trading je celosvětově obrovský byznys s nulovým součtem a těch pár velmi ziskových subjektů potřebuje do tohoto byznysu nalákat tu o několik řádů početnější skupinu, která tam ty peníze nechá. A jako by to nestačilo, tak na tento byznys je nabaleno spoustu dalších aktivit, které mají za cíl se uživit (brokeři, někteří neseriozní mentoři, prodejci softwarů, signálů, robotů apod.). Možná více než jinde zde platí, že důvěřivost může být opravdu drahá. Navíc, jako v jiných oblastech života, i zde se v lidském myšlení projevuje tzv. klam utopených nákladů. Lidé velmi neochotně opouštějí něco (obchod, strategii, ale i vztahy), do čeho investovali (peníze, čas…), přestože je již jasné, že jde o ztrátový podnik.

Citace: „Rozhodnutí investovat další zdroje do ztrácejícího účtu, když jsou k dispozici lepší investice, je známo jako klam utopených nákladů, nákladný omyl, který lze pozorovat u malých i zásadních rozhodnutí. Klam utopených nákladů drží lidi déle, než je zdrávo, ve špatných pracovních pozicích, v nešťastných manželstvích a u beznadějných vědeckých projektů.“  

Většina iluzí v tradingu vzniká na základě síly marketingu („Je přeci tak snadné si u nás založit účet a začít vydělávat“). Snažte se rozpoznat vaše klamy a iluze, protože jen tak s nimi můžete pracovat. A hlavně si uvědomte, že trading je práce a zkratky neexistují.

Zhoubná víra

Zároveň s tím, jak jsme ovlivňováni našimi klamy a iluzemi, tak se projevuje i naše další vlastnost, která nám může trading výrazně znepříjemnit. Tou vlastností je víra. Možná by bylo lepší použít termín slepá víra.

Citace: „Lidé dokážou neochvějně věřit libovolnému názoru, jakkoliv absurdnímu, když jsou podporováni komunitou podobně smýšlejících lidí.

Tato slepá víra se v anonymním prostředí internetových diskuzí a sociálních sítí (Facebook apod.) může pořádně prodražit. Uvědomte si, že většina tzv. diskuzních „odborníků“ má obvykle nastudován stejný druh marketingových materiálů. A věřte mi, že na rozdíl od těchto „odborníků“ ti, kteří takový obsah vytvářejí, tak naprosto přesně ví, jakých „nedostatků“ v lidském myšlení využít.

Citace: „Spolehlivým způsobem, jak lidi přimět věřit nepravdám, je jejich časté opakování: známost se obtížně odlišuje od pravdy.

Pokud je sdělení dostatečně jednoduché a zapamatovatelné anebo dokonce ve verších (např. Trend Is Your Friend), tak bude s větší pravděpodobností pokládáno za pravdivé. V žádném případě netvrdím, že cokoli se na internetu dočtete, je bezcenné. Měli byste ale ve vlastním zájmu hypotézy potvrzovat tím, že se takovou hypotézu pokusíte vy nebo někdo jiný vyvrátit a ne tím, že hledáte argumenty nebo spojence pro její potvrzení. Jistě je pro naše ego příjemnější naslouchat souhlasným názorům, ale často by měl být pro nás cennější názor opozice, obzvlášť pokud je podpořen racionálními argumenty.

Závěr

Rád bych tento článek uzavřel s nějakým optimistickým výhledem. Trading sice není vlastní našemu způsobu přemýšlení, ale mozek některých jedinců je dostatečně dimenzován a dostatečně adaptibilní, aby tato úskalí překonal. Bylo by však mylné a falešné si namlouvat, že to dokáže většina anebo, že je to snadné.

Přeji úspěšné obchodování!

Petr N. – čtenář portálu FXstreet.cz

Zdroje: KAHNEMAN, Daniel. Myšlení, rychlé a pomalé. 1. vyd. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012. ISBN 978­80­87270­42­4

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\trading-robot.png
  Diskreční obchodování – pohled z druhého břehu
  Jedním z možných dělení způsobů obchodování je na obchodování diskreční a mechanické. Osobně se považuji za přívržence mechanického obchodování a rád bych poskytl můj subjektivní pohled na obchodování diskreční. Na pomoc si vezmu nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemana a jeho knihu „Myšlení rychlé a pomalé“, která v některých závěrech silně souzní s (v těchto kruzích možná známější) knihou „Černá labuť“ od Nassima Nicholase Taleba. K vysvětlení, proč můj článek věnuji stylu, který nepreferuji, použiji první citaci z výše uvedené knihy: „Je mnohem snadnější, a taky mnohem příjemnější, identifikovat a pojmenovávat omyly jiných než rozpoznávat své vlastní.“

Čtěte více

 • Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
 • Naučte se zvládat očekávání v tradingu
  V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
 • Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
 • Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
  Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.
 • Nejčastější emoce v obchodování
  Psychologie obchodování je jedním z nejtěžších, avšak zároveň velmi podceňovaným prvkem při obchodování. Nezáleží na tom, zda obchodujeme za účelem přivýdělku, zhodnocení kapitálu nebo na plný úvazek. Existuje mnoho knih, webových stránek a diskuzí ohledně psychologie, ale jen málo z toho je zaměřeno na specifický okruh psychologie obchodování, zejména pro krátkodobé obchodníky.
 • Nejlepší způsob jak začít obchodovat?
  Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.
 • Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
  Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.
 • Největší lekce z psychologie na forexu
  Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.
 • Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont
  Trader by neměl přikládat prioritní důležitost ke svému aktuálnímu obchodu nad svými ostatními obchody. To, že se vám povede nebo nepovede jedna transakce a skončí ztrátou, vůbec nevadí. Jednotlivé obchodní rozhodnutí představuje relativně nevýznamnou část v dlouhodobém horizontu obchodování. Nejdůležitější musí být pro vás vždy celkový výsledek za dané období.
 • Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
  Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.
 • Nový seminář: Psychologie a Money-Management
  Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k tradingu. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.
 • Obchodné stratégie a systémy, VI. časť
  Jednou z najdôležitejších častí úspešného obchodovania je money-manažment (MM). Našim cieľom je vyhľadávať obchody s vyšším potenciálom zisku ako je potenciál risku a neriskovať na 1 obchod viac ako cca. 2 % účtu (niekto používa 1 % až 5 %). Pre profesionálneho tradera je money-manažment pravdepodobne viac, MM je tá časť celkového obchodného systému, ktorá nám hovorí koľko špekulatívneho kapitálu by sme mali v daný moment riskovať?
 • Obchodní deník a plán, který plní svůj účel
  Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel.
 • Obchodní deník tradera - proč a jak?
  Je možné nějak objektivně vyhodnotit váš forex obchodní systém? Má smysl psát si obchodní deník? Nebo je potřeba si pořizovat sofistikované programy? A jaké výstupy a analýzy jsme schopni získat? K čemu nám mohou výsledky a statistiky sloužit? Je dobré být důsledný a zapisovat úplně všechno nebo se raději nezdržovat podrobnostmi a stručně zapisovat jen to nejdůležitější?
 • Obchodování může být návykové
  Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je další z nich.
 • Obchodování: Vášeň nebo závislost?
  Kolik hodin denně obchodujete? Je pro vás obtížné chvíli se na grafy nedívat? Už vám někdo z rodiny nebo z vašich přátel řekl, že žijete a dýcháte pro trhy? Je to vášeň nebo jste závislí? Na finančních trzích je hranice mezi vášní a závislostí často velmi tenká. Dnešní vzdělávací článek tak bude patřit tomuto tématu.
 • Očekávání v tradingu, která mohou vést ke zklamání
  Mít v tradingu určitá očekávání může být pro obchodníky na finančních trzích dobrým vodítkem. Díky očekávání můžeme snadno zjistit, zda jsme na správné cestě a náš trading směřuje k úspěchu nebo naopak máme stále co dohánět. Nicméně v nastavení našich očekávání musíme být opatrní, protože příliš velká a nerealistická očekávání mohou vést nakonec ke zklamání. V dnešním článku si taková očekávání představíme.
 • Odhalujeme skrytá destruktivní přesvědčení
  Pilně studující trader, říkejme mu například Ken, již ušel dlouhou cestu. Emocionální návaly už ho dál netrápí. Dokáže je zachytit dlouho před tím, než by ho uvrhly do žáru okamžiku. Nejdřív si myslel, že konečně odhalil tajemství, které ho vynese na další úroveň tradingu, ale něco tomu stále chybělo. Pořád zažíval hrůzu, která se vkrádala do jeho tradingu a jako zápalná šňůra nakonec vyhodila jeho tradingovou mysl do povětří.
 • O psychologii spekulativního obchodování
  Pokud jste pravidelnými čtenáři serveru FXstreet.cz, není pro vás tajemstvím, že klademe velký důraz na psychologii tradingu. Důvod je jednoduchý – každý úspěšný trader se přesvědčil, že správně „vyladěná“ psychika tradera má významný dopad na stav jeho obchodního účtu.
 • Ovládá vás v tradingu chamtivost?
  V tomto článku zabrousíme do psychologie tradingu a pokusíme se odhalit, co přesně je chamtivost a jak se může ve vašem obchodování projevovat. Všichni jsme několikrát slyšeli, že trh má schopnost odhalit ty nejzákladnější lidské emoce. Obchodování na finančních trzích je charakteristické především bojem člověka se sebou samým. A jenom psychicky silní obchodníci s pevnou disciplínou dokáží všechny nástrahy neustálého boje s emocemi překonat.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB Ondřej Hartman