Středa 29. května 2024 16:51
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei ProTrader

Rating - S&P, Moody's a Fitch

Aktuální informace o schopnostech států splácet své závazky podle agentur Moody's, S&P nebo Fitch. Aktuální známky od těchto ratingových agentur jsme pro vás připravili v přehledné tabulce. Snížení nebo zvýšení ratingu jednotlivého státu může výrazně pohnout měnou daného státu a proto je pro forexové fundamentální obchodníky tento údaj důležitý. Například v poslední době jsme mohli vidět snížení ratingu Řecka, což téměř vždy vedlo alespoň k dočasnému oslabení eura (z důvodu zvyšování obav o rozšiřování krize v eurozóně).

Aktuální rating:

MOODY´SSTANDARD & POOR´S (S&P)Fitch
Investiční stupně
AaaNěmecko, Nizozemsko, Rakousko, USA, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, N. Zéland, Kanada, Singapur, Austrálie, LucemburskoAAANěmecko, Norsko, Švýcarsko, Singapur Dánsko, Kanada, Austrálie, Švédsko, LucemburskoFinsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Švýcarsko, Singapur, Dánsko, Švédsko, Kanada, Lucembursko
Aa1Belgie
AA+Hongkong, USA, Rakousko, Nizozemsko, Finsko, Nový ZélandAustrálie, Rakousko, USA
Aa2Kuvajt, Francie, Korea
AABelgie, Francie, Velká Británie, Korea
Kuvajt, Nový Zéland, Belgie, Francie, Hongkong
Aa3Tchaj-wan, S. Arábie, Chile, Česká republika, Hongkong, Velká Británie
AA-Tchaj-wan, Kuvajt, S. Arábie, Česká republika, Izrael
Česká republika, Velká Británie
A1Estonsko, Izrael, Japonsko, Čína
A+Chile, Čína, Irsko, JaponskoTchaj-wan, Korea, Malta, Čína, Estonsko, Saúdská Arábie
A2Polsko, Irsko
AEstonsko, Slovensko
Chile, Izrael, Japonsko, S. Arábie,
A3Malajsie, J. Afrika, Malta, Slovensko, PortugalskoA-

Malajsie, Polsko, Malta, Slovinsko, Portugalsko

Malajsie, Polsko, Slovinsko, Irsko, Slovensko
Baa1Mexiko, Litva
BBB+J. Afrika, Lotyšsko, Španělsko
J. Afrika, Lotyšsko, Španělsko
Baa2Kazachstán, Lotyšsko, Španělsko
BBBChorvatsko, Bulharsko, Litva, Mexiko, Itálie
Maďarsko, Mexiko, Litva, Portugalsko
Baa3Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Rumunsko, Island, Maďarsko, Itálie
BBB-Kazachstán, Indie, Island, Maďarsko, Řecko
Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Kazachstán, Lotyšsko, Turecko, Itálie
Spekulativní stupně
Ba1Slovinsko, ŘeckoBB+Rumunsko, Brazílie, Kypr
Makedonie, Island, Rumunsko, Indonésie, Řecko
Ba2Indonésie, Brazílie
BBVietnam, Makedonie, Černá hora, Indonésie
Egypt, Brazílie
Ba3Egypt
BB-Srbsko, Mongolsko
Srbsko
B1Mongolsko, Vietnam
B+Turecko
Vietnam, Mongolsko
B2Turkmenistán, Bosna a Hercegovina, Turecko
B

B3Pákistán, Kypr
B-Pákistán, Egypt
Kypr
Caa1Kuba, Moldávie, Argentina
CCC+Argentina

Caa2
CCCBělorusko
Ukrajina
Caa3
CCC-

CaRusko, Ukrajina
CCRusko, Ukrajina
Rusko, Argentina
Poslední aktualizace 3.3.2024


Co je to rating?
Ratingem se rozumí standardní mezinárodní nástroj měření (hodnocení) bonity zemí pro posouzení jejich důvěryhodnosti. Rating vypovídá o stupni rizikovosti podnikání pro zahraniční firmy v hodnocené destinaci a o vyčíslení pravděpodobnosti, že hodnocená země dostojí svým závazkům. Ocenění je tedy výrazem kvality státu jako dlužníka a jeho ekonomické schopnosti dodržet vydané vlastní závazky a splatit včas a v úplném množství úroky i jistinu dlužné částky.

Historie ratingu
Historie ratingu jako služby úzce souvisí s vývojem finančního trhu Spojených států amerických. Za počátek ratingu se dá považovat rok 1909, kdy John Moody začal hodnotit obligace železničních společností (což tehdy bylo velmi významné odvětví hospodářství). Nedlouho poté začal používat tento typ hodnocení i pro dluhopisy podniků veřejných služeb a průmyslových společností. Mezi první agentury dále patřila Poor's Publishing Company, která vydala své první ratingy v roce 1916, a Standard Statistics Company a Fitch Publishing Company, jejichž ratingy následovaly v roce 1922. Postupně se ratingový trh vyvinul tak, že dnes existují tři vedoucí globální ratingové agentury

Nejznámější hodnotitelé a agentury
Stanovení kreditu země stanovují 3 přední ratingové agenturu, jejichž hlavními přednosti jsou nezávislost a dostatečná analytická kapacita a které jsou označovány jako "velká trojka". Mezi tyto patří: Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch-IBCA (Fitch Ratings). Jde o agentury z USA, které působí na celém světě, a jejich hodnocení je mezinárodně uznáváno. Pro činnost těchto agentur jsou nejdůležitější nezávislost a důvěryhodnost. K tomu, aby se agentura stala uznávanou, musí být schopna reagovat na měnící se poptávku trhů v mezinárodním měřítku.

Moody's
Agentura byla založena v roce 1914 Johnem Moodym a mezi ostatními agenturami má přibližně 40 % tržní podíl. Kromě ratingů provádí ekonomické průzkumy a finanční analýzy komerčních i státních subjektů a poskytuje software pro řízení rizik finančních institucí. Společnost má přibližně 4000 zaměstnanců v 27 státech.

Standard & Poor's
Společnost vznikla v roce 1941 fúzí Standard Statistics Company a Poor's Publishing Company. Zaměřuje se na poskytování mnoha finančních služeb. Kromě ratingů a jiného hodnocení provádí vlastní ekonomické průzkumy, vytváří několik S & P indexů a je jedním z předních světových poskytovatelů nezávislých informací o investicích. Své pobočky má v 23 zemích a na trhu ratingu má přibližně 40 % podíl.

Fitch Ratings
Společnost založil v roce 1913 John Knowles Fitch a dnes je Fitch Ratings jednou ze tří částí finanční společnosti Fitch Group. Fitch Ratings je mezinárodní ratingová agentura, Fitch Solutions je firma poskytující poradenství a služby finančnímu sektoru a Algorithmics Inc. se zabývá softwarem pro řízení rizik. Fitch Ratings má na trhu menší podíl než předchozí agentury - přibližně 16%.

Použití ratingu
Rating používají především investoři, emitenti, investiční banky, makléři a státní instituce. Investorům rozšiřují ratingové agentury množství investičních možností a poskytují nezávislé a snadno použitelné hodnocení relativního úvěrového rizika. To podstatně zvyšuje efektivitu trhu a snižuje náklady investorům (náklady spojené s analýzami emitentů apod.) Investiční banky a makléři používají ratingová hodnocení při výpočtu rizika svého portfolia. I v případě vlastního hodnocení srovnávají své výsledky s hodnocením ratingových agentur. Pro běžného forex tradera (obchodníka) je důležité brát v úvahu rating států pouze jako možnost krátkodobého oslabení nebo posílení dané měny, díky snížení nebo zvýšení ratingu daného státu příslušnou ratingovou agenturou. Například díky dluhovým a nelepšícím se podmínkám v Řecku může ratingová agentura snížit hodnocení Řecka, což může vést ke krátkodobému rychlému oslabení EUR/USD například o 60 pips apod. Je to tedy podobné použití jako Denní kalendář ekonomických událostí a jedná se tedy o události, které mohou být příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy o snížení ratingu může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund.


Metodologie stanovení ratingu země

Stanovení ratingu se v případě státu zaměřuje na dva široké okruhy, a to na politické a ekonomické riziko:
  • politické riziko, které odráží ochotu splatit dluh
  • ekonomické riziko odrážející schopnost splatit dluh
Při sestavování ratingu spolupracuje agentura s klíčovými institucemi státu (centrální bankou, ministerstvy, vládními agenturami, odbory, atd.). Na základě získaných informací udělí státu příslušnou známku, která odpovídá rizikovosti země - na stupnici od A (nejvyšší kvalita dluhopisů) do C, popř. D (velice rizikové dluhopisy, které mají stěží kdy šanci stát se investiční příležitostí).

Žebříček hodnocení jednotlivých zemí
Nejvyšší rating dlouhodobě dostávají nejvyspělejší země světa nabízející investorům stabilní hospodářsky rostoucí ekonomiku s nízkou inflací, nezaměstnaností, vzdělaným obyvatelstvem a kvalitní infrastrukturou. Na opačné strně se nachází země s vysokým zadlužením, jejichž ekonomika se potýká se závažnými problémy a celkovou platební neschopností.

Souhrnná ratingová stupnice:

Moody'sS&PFitchHodnoceníStupeň
Dlouhé
období
Krátké
období
Dlouhé
období
Krátké
období
Dlouhé
období
Krátké
období
AaaP-1AAAA-1+AAAF1+Nejvyšší kvalitaInvestiční stupně
Aa1AA+AA+Velmi kvalitní
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
A1A+A-1A+F1Střední kvalita - vyšší
A2AA
A3P-2A-A-2A-F2
Baa1BBB+BBB+Střední kvalita - nižší
Baa2P-3BBBA-3BBBF3
Baa3BBB-BBB-
Ba1Not Prime
Subprime
BB+BBB+BSpekulativníSpekulativní stupně
Ba2BBBB
Ba3BB-BB-
B1B+B+Vysoce spekulativní
B2BB
B3B-B-
Caa1CCC+CCCC+CZnačná rizika
Caa2CCCCCCExtrémně spekulativní
Caa3CCC-CCC-S velmi nízkou
perspektivou
CaCCCC
CCDCDVelmi vysoká
pravděpodobnost
úpadku
CID
D


Zdroj: FXstreet.cz, Wikipedia, Finance, Dow Jones, Bloomberg
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Nový Zéland | Řecko | Čína | Japonsko | Finance | Moody's | Fitch | EUR/USD | Dow Jones | Rusko | USA | Británie | Kanada | Austrálie | Německo | Francie | Polsko | Turecko | Španělsko | Kypr | Ratingové agentury | Daně | Rizika | Hospodářství | Bloomberg | Ekonomika | Měny | Nástroj | Obligace | Politické riziko | Rating | Ratingová agentura | Riziko | Volatilita | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | Investiční příležitosti | Investoři | Pravděpodobnost | Výsledky | Investiční banky | Portugalsko | Analýzy | Eura | Fitch rating | FXstreet.cz | Investiční | Irsko | Maďarsko | Makléři | Pips | Portfolia | Rakousko | Rating států | Řízení rizik | Trh | Tržní podíl | Velká Británie | Zprávy | Indie | ROCE | Itálie | Finanční společnosti | Oslabení eura | Finanční analýzy | Kalendář ekonomických událostí | Brazílie | Podnikání | Firmy | Standard & Poor's | Fitch Ratings | AAA | Bělorusko | S&P | Mezinárodní ratingová agentura | Saúdská Arábie | Zahraniční firmy | Krize | Volatilita trhů | Belgie | Švédsko | Norsko | Dánsko | Ekonomické průzkumy | F1 | Hongkong | Firma | Ukrajina | Průzkumy | Problémy | Úroky | Singapur | Poradenství | Analytička | Krize v eurozóně | Historie | Platební neschopnosti | Bulharsko | Izrael | Slovensko | Afrika | Mexiko | Pákistán | Emitenti | Nizozemsko | Posílení | Lucembursko | Argentina | JDE | Tchaj-wan | Chorvatsko | Ocenění | Ceny | Indonésie | Kuba | Česká republika | AA | Island | Zvýšení ratingu | Malta | Oslabení | Příležitosti | Malajsie | Egypt | Odvětví | Fitch Solutions | Společnosti | Rumunsko | Společnost | | Kazachstán | Vietnam | Instituce | Globální ratingové agentury | Prime | Pohyby ceny | CZ | Aktuální informace | Chile | Černá Hora | Nezávislost | Bosna | Srbsko | Litva | Nejvyšší rating | metodologie | CCC | Důvěryhodnost | Snížení ratingu | Kuvajt | Portfólia | BBB | BBB- | Žebříček |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new