Pondělí 17. června 2024 21:18
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
FTMO férovost
reklama
CapXmaster srovnani

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: B
Back office
Oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za zpracování, vypořádání a další administraci obchodů.
Backtest (Backtesting)
Ověřování obchodních strategií na historických datech. Zjednodušeně řečeno si můžete bez jakéhokoliv rizika vyzkoušet, zda-li vám konkrétní obchodní styl sedí a učit se jej obchodovat v reálném čase, bez toho, aniž byste riskovali skutečné peníze.
Back-testing
Zpětné testování obchodní strategie na historických datech.
Backwardation
Například ropa s dodáním v roce 2021 se prodává za pouhých 50,70 USD za barel, což znamená tržní situaci zvanou „backwardation“, kdy futures jsou obchodovány níže než spot a značí zvýšenou nabídku komodity v budoucnu.
BaFin
Německý regulátor finančního trhu.
Bailing out
Okamžitý prodej investičního instrumentu, jehož cena prudce klesá.
Bailout
Bailout (též bail-out) je ekonomický pojem, kterým se označuje finanční pomoc či vnější záchrana před bankrotem. Jde o pomoc subjektu, kterému hrozí úpadek či kolaps. Může jít o finanční instituce či státy. Poskytovat ji mohou mezinárodní instituce, státy, speciálně zřízené instituce s účastí státu, centrální banky či sami věřitelé. Finanční prostředky na pomoc pocházejí z veřejných zdrojů, náklady tak nese společnost, jde o tzv. socializaci nákladů.
Baissista
Spekulant spekulující s poklesem cen na burze, který věří, že ceny budou klesat. Trh s baissistickým trendem je trh, na kterém klesají ceny, a baissistický trh je trh, na kterém ceny za určité období klesly o 20% nebo více.
Baissista (medvěd, bear)
Slangové označení osoby spekulující na pokles, nebo přesvědčené o tom, že trh bude klesat. Spekulace na pokles využívá obchodů nakrátko (short). V případě medvědího trhu to znamená, že ceny cenných papírů klesají, například v důsledku utlumení ekonomické aktivity. Opakem je rostoucí (býčí) trh.
Balance
Balance (Zůstatek) - Hodnota prostředků na účtu, bez započtení otevřených obchodů.
Balanced Funds
Balancované fondy, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o vyvážené portfolio.
Balance of Trade (Obchodní bilance)
Hodnota exportu minus importu daného státu.
Balance sheet
Finanční uzávěrka. Přehled aktiv a pasiv v účetnictví za určité období. Obvykle za čtvrt roku, nebo za celý rok.
Balancovaný fond (smíšený)
Fond, který investuje současně do akcií, obligací i do instrumentů peněžního trhu. Relativní zastoupení jednotlivých typů cenných papírů se může měnit podle aktuální situace na trzích.
Balancovaný fond (smíšený fond)
Fond, který investuje jak do akcií, tak do dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. Relativní zastoupení jednotlivých položek se může měnit podle aktuální situace na trhu.
Bank of Canada
Centrální banka Kanady.
Bank of England
Založena v roce 1694, když nově vzniklá vláda získala půjčku od jednotlivců, kteří se na oplátku stali prvním vedením banky. Vláda potřebovala půjčku na financování války proti Francii a jednalo se o £1.2 miliónu s úrokem 8%. O 3 roky později v roce 1697 státní dluh vzrostl  na  £15 miliónů. Později další 2 společnosti - The East India Company a The South Sea Company půjčili vládě na oplátku za možnost výhodných obchodních příležitostí. Na počátku 18.století tyto společnosti ovládaly státní dluh. V roce 1720 skončilo financování státu soukromými společnostmi a od této doby vzrůstala důležitost The Bank of England. V roce 1844 byla banka rozdělena na 2 části : The Issue Department a The Banking Department. The Issue Department měl pravomoc vydávat bankovky kryté státními zárukami.
Bank of Japan
Centrální banka Japonska.
Bankovní dohled
Dohled nad jednotlivými finančními institucemi. Jeho účelem je kontrola dodržování platných zákonů a předpisů.
Bankovní rada
Nejvyšší řídícígán centrální banky, mimo jiného rozhoduje o měnové politice.
Bar charts (Sloupcový graf)
Graf, která používá svislé čáry, aby ukázal nejvyšší a nejnižší cenovou hranici za zvolené časové období. Typ grafu, který má o poznání vyšší vypovídající schopnost, než čárový graf (Line chart). Jednotlivé čárky představují obchodní rozpětí ve vybraném časovém úseku. Vrchol čárky označuje nejvyšší cenu (High) daného období, spodní bod čárky označuje nejnižší cenu (Low). Výběžek na levé straně reprezentuje otevírací cenu (Open) a výběžek na pravé straně představuje zavírací cenu (Close).
Base Currency (Podkladová měna)
Podkladová měna je ta, ve které vede investor svoje účetní knihy. Na forexu je obvykle podkladovou měnou americký dolar.
Basic earnings per share
Zisk na akcii.
Basket
Koš. Také indexový certifikát.
Basket certifikát

Koupí basket certifikátu získává vkladatel podle odpovídajícího poměrného vztahu zlomek koše cenných papírů. Sestavení koše určuje emitent před zaznamenáním certifikátu. Pro portfolio jsou v zásadě vhodné všechny cenné papíry s pravidelným, přinejmenším denním stanovováním kurzu. Navíc existují certifikáty, které obsahují jen jednu akcii, které se rovněž nazývají prostě akciové certifikáty.

Kritéria výběru pro obsažené akcie nebo cenné papíry jsou známé a zůstávají během doby splatnosti beze změny.

Přesto se může složení akciového koše časem měnit. Sleduje-li emitent s certifikátem cílenou strategii, například aby odrážel akcie pěti největších podniků automobilového odvětví, musí koš v určitých termínech přizpůsobovat - pokud se vedoucí trhu mění. V takovém případě se hovoří o aktivním basketu. Zůstává-li naproti tomu složení akciového koše jasně definováno jako u indexového certifikátu, hovoříme o pasivním basketu.

Úspěšnost basket certifikátu se poměřuje podle toho, zda může přetrumfnout srovnatelný index nebo fond, takzvaný benchmark. Basket certifikáty lze podle kritérií pro výběr cenných papírů zhruba rozdělit do tří kategorií: certifikáty odvětví, zemské a regionální certifikáty, jakož i strategické a tematické certifikáty.

Basket certifikáty jsou smysluplné tehdy, když je vkladatel přesvědčen o dynamice určitého odvětví nebo určitého regionu, ale přitom se obává rizika investice do jednotlivých cenných papírů. Protože certifikát má docílit vyšších kurzovních zisků než srovnatelný index, obsahuje akciový koš zpravidla méně cenných papírů než srovnatelný index. Obvykle se koš skládá ze čtyř až dvaceti akcií slibujících úspěch. Tím se zvyšuje potenciál zisku, avšak také riziko ztráty roste ve srovnání s indexem. Basket certifikáty na rozdíl od akcií neobsahují nárok na dividendy. Také je nutné dbát na omezenou splatnost.

Báze
Rozpětí mezi okamžitou a budoucí cenou cenného papíru k určitému časovému okamžiku. Sleduje se především mezi promptním trhem (reálný akciový trh) a futures kontrakty s budoucí splatností.
Báze indexu
Vybrané emise akcií, které jsou dle stanovených pravidel pro daný index (zejména na základě tržní kapitalizace a likvidity) zařazovány do příslušného indexu.
Bazický bod
Rozdíl mezi setinami procenta, např. rozdíl mezi 3.20% a 3,25% je 5 bazických bodů (nikoliv 5 setin procenta).
BCEAO

BCEAO CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.

BCPB
Burza cenných papírů Bratislava (BCPB). Hlavní organizátor trhu s cennými papíry na Slovensku. Burza cenných papírů Praha (BCPP). Hlavní organizátor trhu s cennými papíry v České republice.
BCPP
Burza cenných papírů Praha patří mezi největší a nejstarší burzy v ČR. Ve fungování burzy udělal přestávku jen válečný konflikt a potom období komunistického režimu. Burza v Praze povstala ze svého popela v roce 1993. Pokračovala tak na činnost pražské komoditní a akciové burzy, která začala obchodovat již v roce 1871.
BCPP (Burza cenných papírů Praha)
Instituce, která je na základě povoleni Ministerstva financi ČR oprávněna organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím svých členů nabídku a poptávku cenných papírů a výkon práv spojených s vlastnictvím cenných papírů a derivátů. BCPP vznikla 24. 11. 1992.
B/E
B/E je zkratka pro anglické break-even. B/E je cena, za kterou jsme vstoupili do trhu. Pojem B/E se pak používá ve spojení se stop lossem. Pokud říkáme, že jsem posunuli Stop-loss na B/E, znamená to, že jsme posunuli Stop-loss na vstupní úroveň a tudíž jsem již v obchodě bez rizika (nemůžeme už prodělat).
BEAC

BEAC CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.

Bear - Bearish
Medvěd, medvědí; označení pro pesimistu na finančních trzích nebo pro klesající trend.
Bearish Market (Medvědí trh)
Každý trh, který se nachází v klesajícím trendu. Cena vytváří stále nová nižší maxima (Lower Highs) a nižší minima.
Bear (medvěd)
Investor, který spekuluje na pokles, název vychází ze specifické pozice útočícího medvěda – shora dolů.
Bear strategy (Medvědí strategie)
Spekulace na pokles ceny/hodnoty daného instrumentu.
Bear trend
Klesající trh. Každý trh, který klesá (cena komodity jde dolů), se nazývá medvědí trh (bear). A naopak každý trh, který roste (cena komodity jde nahoru), se nazývá Býčí trh (bull).
Behavioral economics (behaviorální ekonomie)
Behaviorální ekonomie je teorie založená na názoru, že chování investorů je založeno na psychologii účastníků trhu. Ekonomické subjekty se nechovají přísně racionálně, ale jsou ovlivňovány svojí vlastní emoční psychologií a psychologií davu. Cenové bubliny jsou dobře vysvětleny psychologií davu. Lze také dobře vysvětlit nenadálé cenové změny bez toho, že by se změnily fundamentální hodnoty investičních nástrojů. Tato teorie mnohem lépe vystihuje reálné chování trhu, než teorie efektivního trhu.
Behavioral finance
Teorie, která zastává názor, že chování cen na burze je přímo úměrné psychologii účastníků trhu.
Below par / Nominální podhodnota
Termín pro cenu, která je nižší než nominální hodnota. Rozdíl se nazývá disážio. Opak: Over par / Nominální nadhodnota.
Ben Bernanke
Ben Shalom Bernanke (* 13. prosince 1953 Augusta, Georgia) je americký ekonom, bývalý předseda rady guvernérů Federálního rezervního systému Spojených států. Časopis Time jej v roce 2009 vyhlásil osobností roku.
Benchmark
Báze, vůči které se sleduje výnosnost finančních aktiv. Zpravidla se jedná o index.
Benchmarková strategie
Investiční strategie snažící se o lepší zhodnocení prostředků než které dosahuje trh, resp. stanovený benchmark.
Benjamin Graham
Benjamin Graham byl americký ekonom a profesionální investor. Bývá považován za otce investování do hodnoty. Na jeho obchodní filosofii navazoval Warrenn Buffett, Irving Kahn, nebo Walter J. Schloss. Svoji investiční filozofii shrnul ve své slavné knize „Security analysis“.
Benzín RBOB
Benzín s označením RBOB (Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending) je komodita obchodovaná pomocí futures kontraktů a opcí na derivátové burze NYMEX. Jedná se o futures kontrakty s fyzickým dodáním. Obchoduje se pod označením RB a to buď metodou veřejného křiku (open outcry) během standardních hodin, nebo elektronicky mimo obchodní hodiny skrze CME Globex. Pokud tedy chce investor obchodovat s benzínem, nejčastěji se setká právě s RBOB.
BEP (Break-even point)
Bod zlomu, kdy je investice na nule. Investice je v bodě, kdy zisk pokrývá náklady na obchod.
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway je konglomerátní holdingová společnost sídlící v americké Omaze. Původně textilní společnost ovládl v roce 1965 investor Warren Buffett. S konsolidovaným obratem 112,5 mld USD patří mezi 50 největších společností na světě.
Best bid
Nejvyšší cena, kterou byl někdo ochotný zaplatit za příslušné cenné papíry.
Beta
Tento koeficient měří relativní volatilitu cenného papíru. Beta vyjadřuje vztah cenného papíru vůči zbytku trhu cenných papírů (většinou reprezentuje příslušný index-ten má beta rovno 1). Pokud je beta větší než 1, pak cenný papír roste rychleji než trh a naopak.
Beta faktor

Beta faktor popisuje, v jaké míře kurz akcie odpovídá vývoji hodnoty nějakého indexu - tedy zda se akcie vyvíjí lépe nebo hůře než trh. Akcie s beta faktorem větším (menším) než jedna reaguje nadproporcionálně (podproporcionálně) na změny indexu. Má-li beta faktor hodnotu 1,2, vedl by nárůst (pokles) indexu o 10 procent k nárůstu (poklesu) akcie o 12 procent; při beta faktoru o hodnotě 0,8 by byl nárůst (pokles) akcie s 8 procenty nižší, než nárůst (pokles) indexu. Při známém trendu obchodu mohou být akcie posuzovány pomocí jejich beta faktoru. V rostoucím trhu nabízejí akcie s beta faktorem větším než jedna nadproporcionální šance zisku, při klesajícím trhu nabízejí akcie s beta faktorem menším než jedna menší ztráty. Přitom se předpokládá, že beta faktor předchozí periody zůstane platný i v budoucnosti.

Platnost beta faktoru je vázána na korelační koeficienty. Čím větší je korelační koeficient, tím spolehlivější je vývoj, hodnocený pomocí beta faktoru. Zatímco korelační faktor představuje měřítko pro směr (pozitivní nebo negativní) a pravděpodobnost nástupu kongruence (souběžnosti) mezi vývojem akcie a vývojem indexu, ukazuje beta faktor stupeň odchylky.

Bezcenný cenný papír
Výraz pro historicky bezcenný cenný papír, se kterým už se nebude obchodovat (sběratelský předmět). Také výraz pro oběžné cenné papíry se zvlášť nízkým zhodnocením.
Bezkupónový dluhopis
Nepřináší během své "životnosti" kupónové platby. V den splatnosti vyplatí emitent jeho držiteli nominální (jmenovitou) hodnotu. Tyto dluhopisy se prodávají za cenu nižší než je nominální hodnota dluhopisu.
Bezkuponový dluhopis (non-coupon bond)
Dluhopis, který v období od emise do úplného splaceni není spojen výplatou úroků. Jmenovitá hodnota je vyplacena až při splatnosti dluhopisu. Úrokový výnos se zde označuje jako diskont. Investor kupuje dluhopis za cenu nižší než nominální, přičemž tato nižší cena odpovídá velikosti úroku za stanovené období do splatnosti.
Bezpečnostní záloha
Bezpečnostní záloha slouží v obchodu termínové burzy jako záruka pro přidané vyrovnávací závazky. Tento depozit se skládá z cenných papírů s kurzovní hodnotou nebo z hotovosti.
Bezplatné rozdělení akcií
Zvýšení počtu akcií jedné emise bezplatným rozdělením nově vydaných akcií mezi dosavadní akcionáře na základě zvýšení základního jmění emitenta z vlastních zdrojů společnosti. Nově vydané akcie jsou rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
Bezriziková výnosová míra
Za bezrizikovou výnosovou míru je považována výnosová míra z krátkodobých vládních pokladničních poukázek.
Bezrizikové aktivum
Aktivum, jehož výnosnost za danou dobu držení je jistá a je známa na začátku doby držení.
Běžná likvidita
Je měřítkem budoucí solventnosti firmy. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5.
Běžná opce
Opce patří mezi jedny z nejčastěji používaných finančních derivátů na světě. Jsou tzv. podmíněným derivátem, to znamená, že majitel opce (kupující) má v budoucnu právo, nikoliv však povinnost dohodnutý obchod v budoucnu vypořádat. Prodávající má vždy povinnost obchod vypořádat, pokud o to kupující požádá (uplatní opci). Jelikož je pozice prodávajícího značně znevýhodněna, dostává tzv. opční prémii. Jelikož se jedná o derivát je taky opce vázaná na jakékoliv podkladové aktivum. Nejčastěji se jedná o akcie, měnové páry nebo komodity.
Běžný účet
Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu vašich finančních prostředků. Slouží zejména k (hotovostnímu i bezhotovostnímu) platebnímu styku. Primárním účelem tedy je umožnit vám hospodařit s peněžními prostředky. Finanční transakce můžete provádět prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů. Běžné účty jsou na rozdíl od spořících účtů úročeny minimálně. Banka zpravidla služby spojené s účtem zpoplatňuje. Bankovní poplatky za základní služby dnes ale řada bank neúčtuje a staví na tom svoji konkurenční výhodu. Běžný účet umožňuje využívat množství služeb, především trvalé příkazy, inkaso, platební karty nebo služby přímého bankovnictví (internetbanking, smartphonebanking, telebanking).
Běžný výnos (Current Yield)
Míra výnosu investora do dluhopisu, který se vypočte jako poměr ročního výnosu k tržní ceně dluhopisu.
Béžová kniha
Zhruba dva týdny před zasedáním FOMC (orgán FEDu, který rozhoduje o nastavení klíčové úrokové sazby) je zveřejněna tzv. Béžová kniha, což je zpráva FEDu k situaci US ekonomiky. Report zachycuje stav ve 12 distriktech FEDu
Bias
Výraz z angličtiny naznačující „vychýlení“ či „příklon“ k nějakému názoru.
BIC (Bohemian Identification Code)
Identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích uvádí, zda jde o akcii, podílový list či obligaci a v dalších znacích jednoznačně identifikuje emitenta.
Bid
Bid je nabídková cena, za kterou se obchodníci pokoušejí od vás koupit daný měnový pár proti druhému. Tuto cenu dostanete, pokud vstoupíte do krátké pozice (short).
Bid / Ask
Nákupní a prodejní strany limit order booku. Na straně "bid" jsou nákupní limit ordery ("to bid" znamená "poptávat"). Na straně "ask" jsou prodejní limit ordery ("to ask" znamená "nabízet").
Bid/Ask Spread
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Je to podobné jako ve směnárně. Směnárna nakupuje za nižší cenu a prodává za vyšší. Rozšiřování a zužování spreadu je dáno konkurencí – počtem obchodníků v trhu a je měřítkem likvidity trhu. V období s malým počtem obchodníků v trhu se spread rozšiřuje.
BID cena
BID cena je nabídková cena, za kterou se obchodník/makléř snaží nakoupit základní měnu (např: EURUSD = 1.3125). Za tuto cenu Vy jako spekulant základní měnu prodáváte.
Bidding up
Rostoucí cena investičního nástroje nutí investory neustále zvyšovat cenu svých limitních příkazů. Pokud to neudělají, budou jejich objednávky ignorovány.
Bid Rate (Nabídka ke koupi)
Úroveň ceny, za kterou si přeje obchodník měnu nakoupit.
Big Figure
Pojem, kteří často používají velcí hráči na FOREXu. Big Figure se vztahuje k prvním několika číslicím kurzu naného měnového páru. Tyto číslice se za běžných pohybů na trhu zřídka mění, a proto jsou při stanovování forexových kotací a především v období velké aktivity na trhu opomíjeny. Například, kurz USD/JPY může být 85,40/85,43, ale slovně by byl kotován bez prvních číslic, takže "40/43".
Bilanční analýza
Rozlišuje se mezi interní a externí bilanční analýzou. Interní bilanční analýza generuje pro obchodní vedení informace o podniku a je součástí podnikového countrollingu. Při externí bilanční analýze zkoumají cizí osoby nebo instituce nejdůležitější ukazatele a provádění publikovaných obchodních a daňových bilancí. Tím se snaží načrtnout obraz o výnosové síle, úvěryhodnosti a rentabilitě podniku. Výpovědi externí bilanční analýzy však mají jen omezenou platnost, protože v bilanci mohou být skryty informace o otevřených kreditních liniích, kolísajících obchodech nebo tichých rezervách, vzniklých zvýšenými odpisy. Bilanční analýza je nejdůležitějším nástrojem fundamentální analýzy.
Bill Gross
Američan Bill Gross je legendární investor, zakladatel a bývalý šéf největšího dluhopisového fondu na světě PIMCO, nyní manažer dluhopisového fondu Janus Global.
Bill Pass
Označení pro aukci pokladničních poukázek americkou centrální bankou (FED), která s cílem omezit likviditu ve finančním systému prodává cenné papíry, výměnou za volnou hotovost kupujícího.
Bílý rytíř (White Knight)
Osoba nebo společnost, která zachrání jinou společnost před nechtěným převzetím jinou společnosti.
Binární opce
Binární opce jsou jedním z mnoha finančních nástrojů, se kterým lze obchodovat a vydělávat peníze. Od ostatních nástrojů je odlišuje především jednoduchost a přehlednost. Obchodník má proto relativně snadné rozhodování o tom, jakou binární opci koupit či prodat. U binárních opcí stačí správně předpovědět, zda cena podkladového aktiva bude za určitou dobu (minuty, hodiny, dny, týdny) výš nebo níž, abyste dosáhli plného zisku v řádu desítek až stovek procent. A je úplně jedno, o kolik se cena pohne.
Binary options (Binární opce)
Binární opce se řadí mezi několik druhů finančních opcí. Slovo „binární“ se používá proto, že při expiraci opce obchodník buď-to nedostane nic, nebo dosáhne zisku, který obchodník zná, již před uzavřením obchodu. V angličtině se požívají výrazy Binary options, Digital options.
BIS
Banka pro mezinárodní platební styk (zúčtování). Bývá označována za "centrální banku centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru.
Bitcoin
Bitcoin je kybernetické měna. Bitcoin vytvořil v roce 2009 anonymní vývojář používající pseudonym Satoši Nakamoto. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl jakkoli ovlivňovat, tedy ani vlády a centrální banky. Někdy bývá označován za anarchistickou měnu. Vedle placení prostřednictvím bitcoinové peněženky nainstalované v počítači se do centra pozornosti dostávají ale i takzvaní „mineři“, kteří „dolují“ samotnou měnu. Bitcoinová horečka se od té někdejší zlaté odlišuje tím, že místo krumpáče novodobí kopáči sdružují své počítače do sítí, které umožňují bitcoinové transakce a za řešení těchto složitých matematických operací získávají nově uvolněné bitcoiny.
Bitfinex
Bitfinex je jedna z největších burz, kde se obchoduje s digitálními měnami. Kromě bitcoinu jde o ether a litecoin, uvádí agentura Reuters. Bitfinex působí globálně, má pobočky v Evropě i Spojených státech. Mezi uživateli digitálních měn měl Bitfinex dobrou reputaci kvůli vysoké likviditě. Burza umožňovala velké obchody především na měnovém páru americký dolar/bitcoin. Dne 3.8.2016 však digitální burza Bitfinex sídlící v Hongkongu oznámila, že zastavila obchodování s bitcoinem. Donutil ji k tomu úspěšný hackerský útok, oznámila burza na své stránce.

Útok na Bitfinex uživatele digitální měny znejistil. V historii digitálních měn nejde o první případ. Největší rozruch způsobil podobný bezpečnostní problém v burze Mt. Gox, ve své době největší na světě. Tato v Tokiu sídlící burza na sebe musela podat návrh na bankrot na začátku roku 2014 poté, co z ní hackeři ukradli zhruba 650 milionů dolarů (kolem 15 miliard korun).


Black Box
Jedná se o počítačový automatický obchodní systém, který sám obchoduje na forexu/burze a jehož pravidla nejsou zveřejněná. Upozorňujeme, že neexistuje obchodní systém, který Vám zaručí 100% úspěšnost.
Black – Scholes option pricing model
Model vyvinutý k odhadu tržní hodnoty opcí. Vychází z gaussovy křivky a teorie pravděpodobnosti.
Black-Scholesův model
Black-Scholesův model je matematický model finančního trhu, který popisuje určité finanční instrumenty. Pomocí něj lze následně určit teoretickou cenu evropských opcí. Základní myšlenkou modelu je možnost dosáhnout bezrizikové pozice pomocí tzv. “delta hedgování?, tj. nákupem a prodejem podkladového aktiva. Hodnota takto získaného portfolia je poté nezávislá na ceně podkladového aktiva. Odtud poté získáme teoretickou cenu opce. Tento model vedl k velkému rožšíření opčních obchodů a představuje jeden z nejvýznamnějších finančních modelů poslední doby.
Blockchain fork
Blockchain 'fork' obecně označuje událost v projektu, kdy je kopírován a upravován zdrojový kód, aby mohl být vytvořen další blockchain. Například kryptoměna litecoin (LTCUSD) je fork bitcoinu (BTCUSD), protože jeho vývojáři zkopírovali kód bitcoinu a udělali několik úprav v kódu a vytvořili tak nový projekt.
Blokované období
Období, kdy se cenný papír nesmí prodat.
Blokové obchody
Blokový obchod je obchod s jedním druhem akcií domluvený na ceně za 1 ks akcie nebo na celkovém objemu obchodu, počtu kusů a termínu vypořádání, který je možno zadat v termínu T+0 až T+15. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz akcie na burze. Tyto obchody nejsou na BCPP burzou garantovány.
Blokový obchod
Pokyn k nákupu nebo prodeji velkého množství cenného papíru.
Bloomberg
Bloomberg je americká společnost založena roku 1981 Michaelem Bloombergem (bývalým starostou New Yorku) za pomoci Thomase Secundy. Firma sídlí v budově Bloomberg Tower na Manhattanu v New Yorku. Firma poskytuje finanční služby, informace o akciích, apod. Vlastní i zpravodajskou televizní společnost Bloomberg News a vysílací stanici.
Bloomberg Commodity Index

Bloomberg Commodity Index původně pojmenovaný Dow Jones-AIG Commodity Index, následně Dow Jones-UBS Commodity Index. Bloomberg Commodity Index sleduje ceny futures kontraktů fyzických komodit. V současné době obsahuje 22 komodit.

Blow-off top
Prudké a rychlé zvýšeni ceny následované prudkým a rychlým poklesem ceny.
Blowout
Po získání nového úpisu akcií jejich okamžitý prodej.
Blue chip
Označení pro nejkvalitnější a nejvíce obchodované emise akcií.
Blue chips
Označení pro nejkvalitnější a nejvíce obchodované emise akcií na daném veřejném trhu.
Blue sky laws
Opatření regulující obchod a úpis cenných papírů na území USA.
Bobl (OBL)
Bundesobligation, německý státní dluhopis (T-bond).
Boční trend
Když se kurz cenných papírů pohybuje na určité úrovni bez větších výkyvů, je označován jako boční trend.
Bod
Minimální hodnota, o niž se může cena měny změnit. U většiny měn označuje čtvrté místo po desetinné čárce. Častěji označována jako PIP.
Bodový index
Bodový index se vypočítává většinou každý burzovní den na základě pokladních kurzů. Na rozdíl od průběžného indexu, který se permanentně vypočítává na základě aktuálních kurzů, nebere ohled na krátkodobé vývoje ceny a trhu průběžného obchodu.
Bod zlomu
Hodnota kurzu, při které investor nerealizuje ani zisk ani ztrátu. Při vynaložení odborné péče je potřeba započítat rovněž poplatky
BÖGA
Data veškerých burzovních i mimoburzovních objemů obchodů s certifikáty na sekundárním trhu.
Bollinger bands (Bollingerova pásma)
Bollingerovo pásmo. Indikátor počítaný z ceny, který vytváří okolo zvoleného klouzavého průměru dvě křivky ve vzdálenosti standardní dvou standardních odchylek. V období vyšší volatility se pásmo rozšiřuje, během období snížené volatility se pásmo zužuje. Pokud se cena přiblíží k horní křivce, považuje se trh za překoupený, pokud se cena přiblíží k dolní křivce, je trh považován za přeprodaný.
Bollinger Band Width
Bollinger Band Width (BB Width) je indikátor odvozený od Bollingerova pásma. BB Width měří šířku tohoto pásma v rámci jeho spodního a horního okraje, tzn. měří velikost volatility kurzu cenného papíru.
Bollingerova pásma (Bollinger bands)
Jedná se o indikátor používaná v technické analýze. Autorem tohoto indikátoru je John Bollinger. Technický indikátor umožňuje vizualizovat volatilitu a relativní cenovou úroveň v určitém období.
Bollingerovy pásy
Bollingerovy pásy či křivky patří mezi nejpoužívanější indikátory technické analýzy. Patří mezi tzv. indikátory volatility, což znamená, že sledují rychlost změn ceny v porovnání s historickými hodnotami ceny. Indikátor se zakreslí tak, že se vypočítá horní a spodní hranice normálního rozpětí ceny podkladového aktiva. Indikátor se poté interpretuje tak, že když cena dosáhne horní Bollingerovy křivky, vzniká prodejní signál, a naopak, nákupní signál vzniká, když se cena dotkne spodní křivky.
Bond
Cenina (dluhopis), která opravňuje držitele k výplatě úroku a nominální hodnoty této ceniny.
Bond Fund
Dluhopisové fondy, fondy investující do dluhopisů a jiných instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou.
Bonds
Dluhopisy. Finanční produkty s pevnou úrokovou mírou. Investiční hodnota závisí na výši úroku.
Bonita
Označení schopnosti dlužníka dostát svým dluhovým závazkům. Obvykle je určena ratingovou společností, nebo zainteresovanou finanční institucí.
Bonita cenného papíru
Vyjádření kvality emitenta cenného papíru. Čím důvěryhodnější je emitent, tím vyšší je jeho bonita.
Bono
Bono del Estado, španělský státní dluhopis (T-bond).
Bonus
Bonus se vyplácí akcionářům dodatečně k dividendě v obzvlášť dobrých obchodních letech nebo v případě mimořádně vysokých zisků. Sleduje-li podnik stálou dividendovou politiku (dividendová kontinuita), může se akcionář podílet výplatou bonusu na pozitivních výkyvech výnosu.
Bonusní platba
Speciální odměna přisouzena akcionářům dodatečně k pravidelné výplatě dividend. Důvod: podniková výročí nebo mimořádný zisk.
Bonusový certifikát
Bonusový certifikát je vybaven bonusovým obnosem a horním a dolním kurzovním prahem. Vyprší-li certifikát a cena základní hodnoty je mezi těmito dvěma prahy dostává jeho vlastník vyplacenou bonusovou částku. Jestliže základní hodnota během splatnosti alespoň jednou překročila rizikový práh pak jeho ceně odpovídá aktuální hodnotě certifikátu při vypršení. Je-li základní hodnota nad horním prahem, participuje vkladatel plně na kurzovních ziscích. Horní práh vyplývá z přičtení bonusu k emisní ceně. Bonusový certifikát se emituje za aktuální kurz základní hodnoty.
Bonus shares
Bonusové akcie. Akcie, které společnost bezplatně poskytuje svým akcionářům.
Bookbuilding
Proces prodeje akcií, při kterém investiční banka sbírá cenové nabídky a teprve na základě poptávky stanoví emisní cenu.
Book building / Účetní zhotovení
Procedura prodeje nových emisí, která přímo zapojuje investora do procesu. Všechny nabídky investorů spolu s cenami jsou registrovány hlavním managerem v centrálním počítači. Informace získané tímto procesem jsou dále využity při stanovení ceny a distribuci akcií. Tato procedura je všeobecně známá a proslavená, především je zaměřena na vyvážení vztahu mezi emitentem a investorem vzhledem k emisní ceně akcií.
Book to Bill Ratio
Book to Bill Ratio - Jedná se o poměr, který slouží jako indikátor trendů především v polovodičovém odvětví. Hodnota nad 1 znamená expanzi, hodnoty pod 1 pak kontrakci trhu. Např. hodnota 1,15 indikátoru znamená, že na každých $100 hodnoty expedované produkce připadá $115 nových objednávek.
Book Value
Účetní hodnota vlastního jmění / Počet akcií (BVPS). Účetní hodnota = Celková aktiva-nehmotná aktiva-dlouhodobé závazky
Borrowed stock (vypůjčené akcie)
Vypůjčené akcie, které si obchodník vypůjčil za účelem spekulace na pokles. Obchodní si akcie půjčí, okamžitě je prodá na trhu, poté čeká, až cena klesne a nakoupí zpět stejný počet původně vypůjčených akcií za nižší cenu. Akcie následně vrátí. Pokud cena akcie začne růst, obchodník realizuje ztrátu.
Bottom-up
Investiční strategie, kdy jsou společnosti posuzovaný na základě výkonnosti bez ohledu na sektory, do kterých naleží. Tato strategie má za to, že vedoucí společnosti jsou výkonnější než ostatní ze sektoru a tedy jejich výkonnost bude vyšší bez ohledu na odvětví a fázi hospodářského cyklu.
BOVESPA Index
Tento brazilský index zohledňuje celkem 53 společností. Čtyři z pěti nejvýznamnějších titulů pocházejí z komoditního sektoru.
Breadth (Market breadth)
Pulzování trhu. Jedná se o počet rostoucích akcií a o počet klesajících akcií. Z poměru, nebo rozdílu hodnot se usuzuje na to, zda celkový trh má tendenci spíše růst, nebo spíše klesat. Jedná se o měření nálady na trhu (sentimentu).
Breadth-of-market theory
Metoda technické analýzy, která předpovídá silu trhu. Je založena na počtu vzrůstajících nebo klesajících akcii.
Breakaway gap
Cena odskočí od cenové úrovně, kde se pohybovala po několik dnů nebo týdnů. Na grafu se objeví cenová mezera, kde neproběhly žádné obchody. Breakaway gap se nejčastěji vyskytuje na průlomu podpory nebo resistence.
Break-Even
Break-even - bod zlomu, označení pro situaci, kdy výnos z obchodu dosáhne výše nákladů. Pokud zde vystoupíte z pozice nebudete realizovat ani zisk ani ztrátu.
Break/Even
Zkratka je B/E. Je to cena, za kterou jsme vstoupili do trhu. Pojem B/E se pak používá ve spojení se Stop-Lossem. Pokud říkáme, že jsme posunuli náš Stop-Loss na B/E, znamená to, že jsme posunuli Stop-Loss na vstupní úroveň, takže jsme již v obchodě "bez rizika" a nemůžeme prodělat.
Breakeven ratio
Pojem používaný u binárních opcí. Minimální procento úspěšných obchodů, které vám zaručí, že dlouhodobě nebudete v mínusu. Například při výnosu 80% a ztrátě 100% máte breakeven ratio 55,56%. Jinými slovy, pokud vaše úspěšnost bude nad 55,56%, budete dlouhodobě vydělávat, pokus bude pod 55,56%, budete v mínusu.
Breakout
Průlom - když cena finančního nástroje překročí/prorazí určenou úroveň.
Brexit
Takzvaný Brexit je vystoupení Británie z Evropské unie (EU).
BRICS
Uskupení BRICS tvoří pět rychle se rozvíjejících zemí - Čínu, Brazílii, Rusko, Indii a Jihoafrickou republiku, které podle expertů mají do roku 2050 dominovat světové ekonomice.
Britská libra
GBP - Do konce II. světové války byla libra doporučovanou měnou. Měna je intenzivně obchodovaná proti Euru a US dolaru, ale nepravidelně oproti dalším měnám. Před uvedením Eura libra těžila z určitých pochybností o měnové konvergenci. Po uvedení Eura se Anglická banka pokouší snížit vysoké UK sazby na úroveň nízkých sazeb v Euro zóně.
Broker
Firma, která zprostředkovává přístup na trh, pobírající poplatky (spready) za uzavřené obchody. Hlavním úkolem makléřů je ulehčit obchod mezi 2 stranami. Obvykle mají spojení na ostatní makléře, banky a instituce a často se sami stávají tvůrci trhu.
Brokerage
Provize za provedení obchodu burzovním makléřem.
Broker recommendation (investiční doporučení)
Doporučení analytika s oprávněním dohledového orgánu k investicím. Investiční doporučení musí splňovat náležitosti dané zákonem. Většina analytiků pracuje na základě fundamentální analýzy a podle toho odhaduje pohyb ceny do budoucna. Každá brokerská společnost používá ke svým analýzám jinou metodologii, takže se analýzy jednotlivých brokerských společností mohou lišit.
Brutto dividenda
Dividenda (podíl na zisku) před započítáním daně.
BTAN
Bon du Trésor a Taux Fixe et Interet Annuel, francouzský státní dluhopis (T-note).
BTF
Bon du Trésor a Taux Fixe et Interet Précompté, francouzský státní dluhopis (T-bill).
BTP
Buono del Tesoro Poliennale, italský státní dluhopis (T-bond).
Bull (býk)
Investor, který spekuluje na růst ceny, název pochází z pozice útočícího býka – zdola nahoru.
Bull Market (Býčí trh)
Ceny cenných papírů v celkovém trhu dlouhodobě rostou. Růstový trh znamená období ekonomického růstu. Jeho protějškem je klesající trh (medvědí/bear).
Bull position
Opak: Short position synonyma: Hausse position, Long position
Bull spread
Opční strategie, která spočívá v nákupu opce s krátkou dobou expirace a zároveň se prodá (vypíše) opce s dlouhou dobou expirace. Zisk je tvořen rostoucí cenou podkladového média.
Bull straddle
Opční strategie, při které otevřeme dlouhou pozici jak v put, tak v call opci.
Bull strategy (Býčí strategie)
Spekulace na vzrůst ceny/hodnoty daného instrumentu.
Bund
Německý statní dluhopis.
Bundesbank
Německá centrální banka, který byla založena po 2. světové válce.
Burn-rate
Částka peněz, kterou společnost utratí bez toho, že by generovala zisk.
Burza

Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Prostřednictvím burzy lze nakupovat a prodávat různé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures aj.). Je jednou ze základních součástí kapitálového trhu. Zvláštním typem burzy je plodinová burza, kde se obchoduje ve velkém se zemědělskými plodinami a potravinářskými produkty.

Burza cenných papírů
Společnost organizující trh s cennými papíry.
Burza s cennými papíry
Burza, kde se obchoduje s cennými papíry. Viz. také druhy burzy.
Burzovně obchodované produkty
Burzovně obchodované produkty jsou takové finanční instrumenty, které lze obchodovat prostřednictvím burzovní instituce. Ta slouží jako garant obchodů a přebírá na sebe některá významná rizika, například kreditní riziko. Prostřednictvím burzy dochází také k vypořádání obchodů. Z mnoha důvodů se na burze obchoduje pouze s vysoce standardizovanými instrumenty. Jedná se například o akcie, dluhopisy, futures, opce a ETF. Alternativou k burze je obchodování na tzv. OTC trhu.
Burzovní cena
Burzovní cena se stanovuje pomocí předložených nákupních a prodejních objednávek.
Burzovní den
Den, kdy se na burze obchoduje na burze (obchodní den).
Burzovní index
Nejpoužívanější ukazatel vývoje daného trhu. Slouží ke sledování vývoje trhu v čase a jeho vývojových tendencí.
Burzovní komora
Statutární orgán burzy, který rozhoduje o důležitých změnách v její činnosti (např. předkládá valné hromadě předpisy ke schválení, stanovuje výši burzovních poplatků, zřizuje Burzovní rozhodčí soud, jmenuje generálního ředitele burzy).
Burzovní kontrakt (exchange contract)
Kontrakt zprostředkovaný burzou. Z hlediska vypořádaní je partnerem každého účastníka burzovního obchodu clearingové centrum (tedy nikoli skutečný partner). Opakem je OTC kontrakt.
Burzovní obchod
Burzovní obchody uzavírají účastníci burzovního obchodu z pověření svých zákazníků nebo na vlastní účet. Konkrétní obchodní podmínky (zvyklosti) stanovují dané burzy. Organizace pro clearing a settlement přebírá uskutečňování burzovních obchodů, tj. dodání předmětu smlouvy a převod peněz. Podle předmětu obchodu se rozlišují obchody s cennými papíry, zbožím, penězi, cennými kovy, devizami a deriváty. Podle termínu uskutečňování se rozlišují pokladní a termínové obchody.
Burzovní obrat
Celkový objem (celková hodnota) zobchodovaných cenných papírů za určité časové období.
Burzovní parket
Otevřený prostor, kde se uskutečňuje obchodování s kótovanými akciemi a obligacemi. Burzovní parket na NYSE má rozlohu 11 285 metrů čtverečních, je tedy velký téměř jako dvě fotbalová hřiště.
Burzovní rada

Burzovní rada se skládá z maximálně 24 dobrovolných členů. K nim patří zástupci kreditních institutů, účastníci trhu, emitenti a kapitáloví vkladatelé. Burzovní rada má následující úkoly:

1. vydávání burzovního řádu a poplatkového řádu,

2. vydávání podmínek pro obchody na burze,

3. vydávání přezkumného řádu o profesní způsobilosti pro burzovního obchodníka,

4. vydávání obchodního řádu pro vedení obchodu,

5. jmenování a odvolávání obchodního vedení se souhlasem úřadu pro burzovní dozor,

6. dohled nad obchodním vedením,

7. jmenování, znovujmenování a odvolávání vedoucího úřadu pro obchodní dohled a jeho zástupce na návrh obchodního vedení a se souhlasem úřadu pro burzovní dozor,

8. volba členů registračního místa a registračního výboru.

Rozhodnutí obchodního vedení o zavedení technických systémů, které slouží k obchodování nebo k uzavírání burzovních obchodů, vyžaduje rovněž souhlas burzovní rady; totéž platí pro používání burzovních zařízení podle § 1 odst. 2.

Obchodní vedení navíc předkládá burzovní radě otázky zásadního významu ke schválení. Podrobnosti upravuje obchodní řád pro obchodní vedení.

Burzovní řád
Burzovní řád vydává burzovní rada se souhlasem zřizovatele burzy. Zajišťuje, aby daná burza plnila své povinnosti a dbalo se na zájmy publika a obchodu. Jednotlivě burzovní řád upravuje organizaci burzy a zveřejňování všech cen, kurzů a transakcí. U burz cenných papírů určuje sestavování a volbu členů registračního místa.
Burzovní seance
Doba, během níž v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne probíhá obchodování.
Burzovní výbory
Orgány zřizované burzovní komorou. V současné době působí na burze výbor pro členské otázky, výbor pro kotaci a výbor pro burzovní obchody.
Business angel (andělský investor)
Zkušený investor, který zpravidla investuje do začínajících nadějných společnstí. Obvykle poskytuje také rady, kontakty a know-how.
Business plan (byznys plán)
Písemný podnikatelský záměr. V business plánu načrtává podnik svůj obchodní model a svoje střednědobé cíle. Business plán slouží v prvé řadě cizím dárcům kapitálu- zvláště Venture capital společnostem - k tomu, aby zhodnotili obchodní ideu a vývojový potenciál podniku. Důležité součásti jsou proto investiční, finanční a likviditní plán a výhled rentability. Plánované období zahrnuje většinou tři až pět let. synonymum: Podnikový koncept
Business risk
Riziko dané použitou obchodní strategií. Riziko může ovlivnit hodnotu cenných papírů společnosti.
Buy
Koupit. Označení doporučení k nákupu kdy fundamentální situace akcie je velmi dobrá a dá se předpokládat stabilní růst ceny.
Buy and hold
Jedná se o strategii, kterou bohužel používá mnoho investorů, kteří nakoupí akcie a drží je mnoho let s očekáváním dlouhodobého zhodnocení. Tato strategie je na současných, velmi nestálých  a volatilních finančních trzích příliš riskantní.
Buy and hold (Kup a drž)
Nakup a drž. Investiční strategie daná nákupem akcie a jejím držením pokud možno navždy. Tato strategie spoléhá, na zhodnocení společnosti v dlouhodobém horizontu. V současné době není považována za ziskovou, vzhledem k nestabilitě a volatilitě kapitálových trhů.
Buy-and-hold (kup a drž)
Investiční strategie, podle které nakupujete a dlouhodobě držíte akcie/komodity nebo měny.
Buy and write
Při nákupu akcií se zároveň vypíší covered call opce. Je to konzervativní strategie, kdy vypsané opce přináší další zisk.
Buy a sell transakce (nákup a prodej)
Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.
Buyback
Zpětný odkup akcií. Společnost nakupuje své vlastní akcie a tím zvyšuje jejich cenu. Počet akcií v oběhu se sníží a zisk společnosti se rozděluje mezi menší počet akcií.
Buying on margin
Nákup akcií na úvěr. Také obchodování s finanční pákou. Jde o riskantní strategii, která zahrnuje nákup investičních instrumentů s vypůjčenými penězi od brokera. Pokud se cena vyvíjí požadovaným směrem, jsou zisky násobeny finanční pákou. Pokud se však cena vyvíjí nepříznivě, jsou finanční pákou násobeny ztráty.
Buy Limit
Čekající nákupní objednávka, která se umisťuje pod aktuální tržní cenu. Do obchodu vstoupíte až v momentě, kdy cena poklesne na (nebo pod) tuto cenovou úroveň.
BUY LIMIT ORDER
Očekáváme, že cena základní měny poroste a měl bych tedy nakoupit, ale zároveň se domnívám, že cena ještě drobně zkoriguje (klesne) než vyrazí vzhůru. Chci tedy nakoupit za nižší cenu než je aktuální cena. Použiji tedy BUY LIMIT ORDER.
Buy on close
Jedná se o obchodní příkaz ke koupi cenných papírů na konci obchodní seance.
Buy On Dip
Kupovat po poklesu jednorázového charakteru.
Buy on opening
Jedná se o obchodní příkaz ke koupi cenného papíru na začátku obchodní seance.
Buy On Weakness
Kupovat na nízkých hodnotách v rámci cenového pásma stanoveného trendem.
Buy order
Buy order - instrukce k provedení nákupu instrumentu a spekulace na růst.
Buyout
Investiční transakce, při které jedna společnost získá většinový podíl ve druhé společnosti nebo ji celkově ovládne.
BUY & SELL transakce
Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.
Buy-side
Investoři, kteří očekávají růst cen a mají tendenci cenné papíry nakupovat. Opakem je sell-side – investoři kteří očekávají pokles a mají tendenci cenné papíry spíš prodávat.
Buy Stop
Čekající nákupní objednávka, která se umisťuje nad aktuální tržní cenu. Do obchodu vstoupíte až v momentě, kdy cena stoupne na (nebo nad) tuto úroveň.
BUY STOP ORDER
Očekáváme, že cena základní měny poroste, ale až po proražení předchozí resistence. Chci nakoupit za vyšší cenu (až po proražení resistence) abych předešel situaci, že se trh před resistencí otočí. Použiji tedy BUY STOP ORDER.
Buy the rumor, sell the news

(kupte fámu, prodejte zprávu) - což znamená, že nejlepší čas pro krátkodobý obchod je, když se začnou šířit pozitivní fámy. V okamžiku, kdy je oficiální oznámení na světě je většinou pozdě a velcí hráči už pravděpodobně prodávají.

Buy to Cover
Buy to Cover - Koupě za účelem vykrytí krátké pozice.
BVPS
Účetní hodnota vlastního jmění / Počet akcií.
Býčí trh
Bullish Market (Býčí trh) - Každý trh, který se nachází v rostoucím trendu. Cena vytváří stále nová vyšší maxima a vyšší minima (Higher Lows).
Býčí trh (bull market)
Období růstu cen.
Býk (bull)
Slangový vyraz investora, který očekává, že cena investičních nástrojů poroste. Jde tedy o spekulaci na růst. Býčí trh znamená, rostoucí trh, kdy investoři jsou ochotni nakupovat a cena cenných papírů roste. Opakem je medvěd, resp. medvědí trh.
Býk, býčí
"Podobný termín: býčí trh, boom. Býk je termín používaný v anglo-saské investiční komunitě (NY a Londýská burza), je to obchodník, který očekává podstatný vzrůst v cenách akcií. Výrazu Býk se také užívá pro investora, který je celkově optimistický o vývoji na trzích. Investor může být ""býčí"" pokud se týče určitých akcií a nebo trhu jako celku. Opak: Medvěd, medvědí trh, klesající trh."
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank
Potvrďte prosím... Zavřít