Neděle 19. leden 2020 19:55
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Purple Trading brexit
reklama
Purple Trading brexit

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: F
Factoring
Zajišťuje financování firem prostřednictvím odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti specializovanou společností.
Fading
Fading znamená zobchodování finančních instrumentů na short poté, co byl zaznamenán jejich prudký výkav nahoru. Základní myšlenka je taková, že tyto akcie jsou nyní technicky přeprodané, dále že dřívější kupci začnou realizovat zisky a zatřetí, že se stávající kupci vytratí. Ač poněkud riskantní, může být tato strategie poměrně profitabilní. Fading je kontrariánskou koncepcí, při které obchodník prodává při růstu a kupuje při poklesu.
Failure swings
Neschopnost ceny vytvořit novy vrchol ve stoupajícím trendu nebo nové dno v klesajícím trendu.
Fair market value
Cena, za kterou je prodejce ochoten prodat své akcie a kupující je ochoten mu za ně zaplatit požadovanou částku.
Fair Price
Fair Value nebo Fair Price - Je pojem, který se běžně používá v oblasti financí a ekonomie. Hodnota je definována jako racionální a objektivní odhad potenciální tržní ceny.
Fair Value
Přestavuje teoretickou cenu futures, která vyjadřuje, v jak odhadují obchodníci na trhu s futures hodnotu příslušného podkladového aktiva. Jestliže např. hodnota fair value futures na index S&P 500 činí 1830 bodů, znamená to, že podle obchodníků na trhu s futures "správná" hodnota zmíněného indexu je 1830 bodu.
False breakouts (Falešné proražení)
Jedná se o nepotvrzené/falešní proražení nějaké úrovně, kdy se cena poté vydala zpět pod/nad tuto úroveň.
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)
Korporace vytvořená v roce 1938 a podporovaná US vládou, jejímž úkolem je sekuritizace (převod do CP) především hypotéčních úvěrů.
Fat Finger
Lidská chyba způsobená při práci s počítačem na vstupních datech stiskem nesprávného tlačítka. Fat Finger je často neškodný, ale někdy může mít významné důsledky. Nejslavnější Fat Finger na finančních trzích se stal  6. května 2010, když tato chyba způsobila "Flash Crash",tedy extrémní, rychlý a nečekaný pokles akciových trhů. Hlavním důvodem bylo, že velký bankovní obchodník zadal objednávku nesprávně, zadání objednávky v miliardách namísto v miliónech.
FBF
Federální společnost pro burzy a finanční trhy ve střední a východní Evropě s.r.o. (FBF) byla založena v roce 1992 v rámci společné iniciativy spolkové vlády, pracovní společnosti Německých burz cenných papírů, úvěrového hospodářství a makléřství. Společnost provádí - financována z prostředků TRANSFORM programu spolkové vlády a Německé burzy a.s. - z veřejného pověření poradenských a vzdělávacích projektů v oblasti trhu cenných papírů v četných státech střední a východní Evropy.
FCA
Financial Conduct Authority, dříve FSA) je regulační orgán, který reguluje poskytování finančních služeb v Británii a stará se o stabilitu finančního odvětví, stejně tak jako o bezpečnost zákazníků.
FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)
Regulační orgán odpovědný za dohled nad pojištěním bankovních vkladů v USA.
Fed

Federal Reserve - americká centrální banka.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
Regulační orgán odpovědný za dohled nad pojištěním bankovních vkladů v USA.
Federal Fund Rate
Základní úroková sazba stanovená FEDem.
Federální půjčka
Dluhopisy obchodovatelné na burze vydané federální vládou s 10 - 30 letou lhůtou. Jak federální půjčky tak i federální obligace mají fixní nominální úrok a jejich emisní ceny se liší.
Federální rezervní systém (FED)
Obdobou České národní banky je americká centrální banka známá pod označením FED.
Federální termínový obchod
Finanční instrument zabezpečující vlastníku právo a povinnost koupě nebo prodeje standardního federálního dluhopisu nominální hodnoty 250.000 DM se ziskem 6%.
FED – Federální rezervní banka
Centrální banka v USA, jejíž základní úkol je řídit nabídku peněz, regulovat finanční trhy a zajišťovat stabilitu finančního systému.
Férová hodnota

Férová hodnota předpokládá, že finanční nástroj se stejnými znaky, jako např. splatností, úrokem nebo základní hodnotou, může mít jen jednu cenu (princip "Law of one Price"). Není-li nástroj férově ohodnocen, existuje možnost využít cenové rozdíly a tím docílit takzvaných arbitrážních zisků.

Férové hodnoty se počítají především pro deriváty. K tomu slouží teoretické modelové výpočty, jako např. Black-Scholes model při hodnocení opcí a Cost-of-Carry model při hodnocení futures.

Synonyma: Fair value

Fibonacci
Leonardo Fibonacci byl středověký italský matematik, který si všiml zvláštního významu posloupnosti čísel, kde každé následující číslo je součtem dvou čísel předchozích (O,1,1,2,?). Tato čísla nalezla své uplatnění rovněž v moderní technické analýze cenových grafů jako Fibonacciho retracement, který pomáhá predikovat důležité cenové úrovně při výrazných pohybech trhu.
Fibonacciho technická studie
Fibonacciho technické studie jsou velmi populární a využívané indikátory technické analýzy, které pomáhají obchodníkům předpovědět budoucí pohyb ceny, jako např. odhadnout změnu trendu. Patří tedy mezi tzv. predikující indikátory. Jsou odvozeny od tzv. Fibonacciho číselné řady a nejčastěji mezi ně řadíme Fibonacciho retracement, oblouky, vějíře a časové řady.
Fibonacciho úrovně návratu
Koncept FUN je odvozen od poměru po sobě jdoucich čísel fibonacciho posloupnosti (1,1,2,3,5,8,13 atd.), který je 0,618 a slouží jako základ pro stanovení podpůrných a rezistentní úrovní vývoje tržního kurzu mezi vrcholem a minimem v určeném časovém úseku. Jako klíčové úrovně se označují 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% a 76,4%.
Fibonacci Ratio
Poměr mezi dvěma po sobě následujícími hodnotami fibonacciho posloupnosti, jehož hodnota je přibližně 0,618. Je to hodnota známá jako zlatý řez a vyjadřuje také mezní rychlost aritmetické a geometrické řady. Je to poměr, který je v živé přírodě geneticky zakódován. Lidé ho podvědomě umí určit, protože se „líbí“. Z tohoto důvodu se často změna cenového pohybu nachází na některé z fibonacciho úrovní, kde obchodníci ukončují, nebo začínají své obchody. Mezi fibonacciho čísla patří 0,382; 0,5; 0,618, 1, 1,618, 2,618 atd. Matematickými operacemi lze získat i další fibonacciho čísla, která používají obchodníci ke svému rozhodování.
Fibonacci retracement
Jedná se o velmi účinný nástroj technické analýzy. Fibonacciho retracement je založen na skutečnosti, že po každém velkém pohybu mají trhy tendenci se vracet na původní úrovně.
Fidelity International
Fidelity International byla založena v roce 1969 a poskytuje investiční služby a produkty soukromým a institucionálním investorům. Od ostatních globálních investičních společností se liší zejména formou vlastnictví. Jedná o čistě privátní, soukromou společnost vlastněnou přímo členy zakládající rodiny a managementem firmy. Společnost klade veliký důraz na provádění podrobných analýz, na jejichž základě pak identifikují pro klienty nejvýhodnější investiční příležitosti. Její speciální týmy investičních analytiků a odborníků působí ve všech hlavních finančních centrech světa – v Londýně, Frankfurtu, Paříži, Hong Kongu, Tokyu, Singapuru, Soulu, Delhi, Mumbai a v Sydney. V současné době administruje aktiva ve výši 87 mld USD (assets under administration) a globálně pro klienty nainvestovala 290 mld USD ve 25 zemích napříč Evropou, Asií, Tichomořím, středním Východem a jižní Amerikou. V České republice Fidelity působí od roku 2012 a mezi její klienty patří celá řada významných institucionálních i privátních klientů, všechny významné banky, pojišťovny, finanční společnosti a nezávislí finanční poradci, kteří koncovým investorům zprostředkovávají investiční fondy této globální investiční společnosti.
Figúra

Figúra alebo big figure označuje cenu až do veľkosti jednej stotiny. Ak sa EURUSD kótuje na 1,2653/56, hovoríme, že EURUSD sa kótuje na figúre 1,26.

Fill
Splnění příkazu k nákupu nebo prodeji finančních nástrojů.
Fill or kill
Parametr pokynu. Pokyn musí být po doručení na burzu okamžitě a úplně uspokojen nebo ihned zrušen.
Fill or kill order
Obchodní příkaz, který se má vykonat okamžitě, nebo když to není možné, nemá se vykonávat vůbec.
Filter
Program, který třídí data, signály nebo informace podle stanovených kritérií.
Financování CFD
Pokud vlastníte smlouvu o rozdílu (CFD), zavazujete se uhradit rozdíl mezi cenou při otevření pozice a cenou při uzavření pozice. Při otevření pozice předem nic neplatíte, ale jsou vám účtovány náklady na financování. Naopak pokud pozici prodáte, bude vám připsán/zaplacen úrok.
Finanční analytik
Jednotlivec, který analyzuje finanční aktiva za účelem stanovení investičních charakteristik těchto aktiv a identifikace jejich nesprávného ocenění.
Finanční deriváty
Instrumenty, které jsou odovzeny od jiných nástrojů (podkladové aktivum).
Finančník

Finančník (angl. financier nebo moneyman) je osoba, která díky svým odborným znalostem finančního trhu poskytuje hodnocení a poradenství v oblasti investování kapitálu a hospodaření s penězi. Mezi jeho další činnosti patří odborně posudková činnost, analýza aktiv a pasiv i konkrétní doporučení k pravidelným příjmům a výdajům, tím udává jasný směr v hospodaření společnosti, podpoře dostatečného cash flow a v celkovém přístupu k financím.

Finanční kapacita
Finanční kapacita je schopnost pokrýt investici buď vlastními nebo i částečně vypůjčenými prostředky. Pomocí takzvaného zajištění, neboli margin, (=minimální částka, kterou musí investor složit v hotovosti) lze nakoupit a držet relativně velkou investici i s malým počátečním vkladem. Zbytek je financován vypůjčenými prostředky. Tento způsob obchodování (tzv. pákové obchodování) je v současnosti stále více oblíben a obchodují se tak například futures kontrakty, opce nebo měny na Forexu.
Finanční páka
Užití minimální počáteční investice k výpůjčce prostředků na otevření větší pozice. Finanční páka je mechanismus, díky kterému může obchodník realizovat obchody s řádově vyšším kapitálem, než má na obchodním účtu. Páky mohou být různě vysoké, např. 1:10, 1:50, 1:100. V praxi to znamená, že pokud má obchodník na účtu 1000 USD a od brokera páku 1:100, může realizovat obchody až za 100 000 USD (1000 USD x 100 páka). Při pohybu ceny o 0,5 % je tedy v tomto případě zisk (nebo ztráta) 500 USD, ačkoli obchodníkův vklad byl pouze 1000 USD.
Finanční termínový obchod
Podstatný znak finančních termínových obchodů spočívá navíc v tom, že se až do dohodnutého nebo faktického termínu plnění jedná o "kolísající obchody" v bilančně technickém smyslu, protože ani prodávající ani kupující nemusejí před tímto termínem provést svá plnění. Finanční termínové obchody uzavírají všechny obchody na trhu OTC (Over-the-Counter-Markt), tedy na volnem trhu, stejně jako na organizovaném termínovém trhu (termínové burzy) na nichž se může uskutečnit obchod s finančními termínovými kontrakty. OTC finanční obchody lze proto individuálně velmi utvářet, a nehodí se proto pro organizovaný burzovní obchod.
Finanční trh
Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě poptávky a nabídky.
Finanční trhy
Všechny trhy, na kterých jsou obchodovány peněžní prostředky a cenné papíry.
Finanční výkaz
Bilance a výkaz zisku a ztráty představují finanční výkaz. Podle obchodního práva, obchodník musí vytvořit zahajovací výkaz na začátku jeho obchodních aktivit a finanční výkaz na konci každého hospodářského roku, který obsahuje informaci o stavu jeho aktiv a pasiv. Jako finální zprávu pro účtovací účely, výkaz zisku a ztrát shrne náklady a příjmy za hospodářský rok a určí zisk nebo ztrátu pro tento rok. Zákonný zástupce společnosti je zavázán přidat komentář k finančnímu výkazu obsahující vysvětlení bilance a výkazu zisku a ztrát.
Finanční vypořádání (Cash Settlement)
Vypořádání kontraktu v době splatnosti spočívající ve finančním vyrovnání rozdílů cen podkladových aktiv (např. u futures na akciový index).
FINMA
Švýcarský regulátor finančního sektoru FINMA.
First notice day (FND)
First notice day je termín používaný v souvislosti s obchodováním na trhu s futures kontrakty. Tímto termínem se označuje den, po kterém může být po držiteli futures kontraktu požadováno fyzické vypořádání daného kontraktu. Jinými slovy - ten, kdo drží daný kontrakt po first notice day, je tímto upozorněn, že se blíží doba fyzického vypořádání kontraktu a má očekávat fyzické dodání podkladového aktiva. Nejčastěji je tento termín spojován s futures kontrakty, jejichž podkladovým aktivem jsou komodity.
Fiskální politika
Politika vlády, kterou se vláda snaží ovlivňovat ekonomiku. Obvykle se snaží udržovat nízkou nezaměstnanost nebo vysoký hospodářský růst. Slouží jí k tomu státní rozpočet.
Fixed Fraction (FF)
Fixed Fraction (FF) je nejznámější a nejrozšířenější metodou MM. FF stanoví, že pro každý obchod nebude riskováno více než x% obchodního účtu.
Fixed Income Funds
Fondy s fixním výnosem, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o portfolio složené z instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou a instrumentů peněžního trhu.
Fixed Ratio (FR)
Jde o metodu money managementu. Fixed Fraction (FF) metoda umožňuje zvyšování tempa růstu s konstantním rizikem, kdežto Fixed Ratio (FR) metoda umožňuje konstantní tempo růstu se zmenšujícím se rizikem. FR vazbu mezi riskem a výnosem řeší daleko lépe.

Fixing
Centrální banka obvykle vyhlašuje každý den „oficiální“ hodnotu devizového kurzu, úrokových sazeb nebo dalších veličin. Tato oficiální, zafixovaná hodnota se označuje jako fixing. Používá se například pro účetní či daňové účely. Devizový kurz či úrokové sazby se totiž v tržním prostředí během dne plynule mění a nebylo by tudíž jasné, jaký konkrétní kurz či sazbu pro daný den použít.
Fixní dluhopis
Kupónová sazba je neměnná po celou dobu životnosti dluhopisu.
Fixování
Určuje a nabízí kurzy a tržní ceny. Viz také: tržní cena, kurz.
Flag
Flag – vlajka - obrazec technické analýzy.
Flash Crash
Bleskový pád cen na burze v mimořádně krátkém časovém období. Může to být způsobeno například takzvaným "Fat Finger".
Flash fill
Obchodní příkaz provedený ihned signálem rukou na burzovním parketu.
Flat
Být tzv. „flat“ – stav, kdy má obchodník všechny pozice uzavřeny.
Flat / Square (hedžování pozice)
Dealerský termín popisující vstup do opačné obchodní pozice. Například nákup 100 tisíc dolarů a následně prodej 100 tisíc dolarů vytvoří celkově neutrální (flat) pozici.
FLEX Opce (flexible exchange option)
Burzovní opce, která je standardizovaná pouze ohledně splatnosti a realizační ceny.
Floater
Dluhopis s proměnlivým úročením. Výnos z tohoto dluhopisu je zpravidla vázán na nějakou referenční úrokovou sazbu a je stanovován v pravidelných termínech.
Float (free float)
Počet volně obíhajících, obchodovatelných cenných papírů. Obvykle se udává v procentech z celkového objemu emise. Pokud se po IPO do oběhu pustí menší počet akcií (například 20 %), může se tím vytvářet tlak na růst ceny. Tuto taktiku s oblibou používaly internetové společnosti.
Floating
Devizový kurz, který „má dovoleno“ od centrální banky volně se pohybovat, tj. oslabovat i posilovat podle aktuálního vývoje nabídky a poptávky po dané měně. V praxi se málokdy vyskytuje zcela čistý floating, obvykle se centrální banky více či méně snaží vyhlazovat velmi výrazné výkyvy kurzu tzv. devizovými intervencemi nebo jinými nástroji centrální banky. Potom hovoříme o řízeném floatingu nebo dirty floatingu. Příkladem řízeného floatingu je česká koruna, dolar nebo euro.
Floating rates
Proměnlivé měnové/devizové kurzy, automatické určení příslušných devizových kurzů tržními silami, ne národními rezervami.
Floating securities
Cenné papíry v oběhu.
Floating supply
Množství cenných papírů, které jsou u brokerů, dealerů a spekulantů připraveny k okamžitému prodeji.
Floor
Bývá tak označována burzovní hala, kde probíhají obchody.
Floor partner
Člen burzy a partner makléřské firmy, který obchoduje přímo na burzovním parketu.
Floor-plan insurance
Pojištěni burzovního makléře (brokera) působícího na burzovním parketu proti ztrátám.
Floor report
Burzovní potvrzení o vyřízení obchodního příkazu uzavřeného na obchodním parketu burzy. Zahrnuje název akcie, cenu a počet akcií.
Floor trader
Floor trader - člen burzy obchodující na parketu (na své vlastní konto).
Fluctuation (fluktuace)
Kolísaní, fluktuace, výraznější vzestupy a sestupy cen.
Fluid savings
Úspory k dispozici, které nebyly investovány, ani jinak utraceny.
Flurries
Nečekaná, krátkodobá fluktuace cen obvykle vyvolaná zprávami.
FOMC
Federal Open Market Commitee - Orgán FEDu, který se schází 8x ročně, tvoří ho 12 členů a rozhoduje o nastavení klíčových úrokových sazeb. Federální výbor pro otevřený trh, výbor, který určuje cíle peněžní politiky USA. Na jeho zasedáních se mj. i rozhoduje o úrovni úrokových sazeb.
Fond
Instituce sdružující peněžní prostředky různých investorů. Tyto prostředky fond následně investuje do nejrůznějších aktiv. Příslušný investor obdrží za své prostředky akcie nebo v případě podílových fondů podílové listy.
Fond fondů
Fond trvale investuje minimálně 66 % aktiv do podílových listů a akcií fondů. Doplňkově se fondy fondů rozdělují podle toho, do jakých fondů investují, na převážně akciové, převážně dluhopisové a smíšené.
Fond peněžního trhu
Fond, jehož prostředky jsou investovány do krátkodobých finančních nástrojů. Vykazuje nízké výnosy a nižší riziko kolísání a doporučuje se pro krátkodobé uložení peněz.
Fond pojištění vkladů
Fond pojištění vkladů (FPV) by měl zajistit, aby v případě krachu některé finanční instituce získali její klienti zpět své finanční prostředky. FPV se vztahuje vklady klientů bank, stavebních spořitelen a od roku 2006 i družstevních záložen. Tyto instituce přispívají do Fondu čtvrtletně, banky a družstevní záložny částkou odpovídající 0,04 % průměrného objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelny odvádí příspěvky ve výši 0,02 %. Vklady klientů jsou pojištěny do výše 100 % až do limitu částky odpovídající 100 000 euro.
Fondy akciové

Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na akcie obchodované na veřejných trzích. Akciové fondy dlouhodobě dosahovaly nejvyšších výnosů, což je ovšem spjato s vyšší fluktuací cen podílových listů a vyšším rizikem. Rizika jsou obdobné jako u akcií s rozdílem, že pravděpodobnost krachu všech investic v podílovém fondu je mnohonásobně nižší než krach jedné jediné společnosti v případě investice pouze do jedné z nich. (diverzifikace).

Fondy derivátové (Hedge Fondy)
Derivátové fondy investují téměř do všech finančních i komoditních instrumentů a téměř do všech regionů a nepodléhají tak přísnému dozoru jako ostatní fondy. Proto záleží zejména na správci fondu, jakou strategii zvolí a jaké budou výsledky fondu. Velmi často je těmito fondy využíván tzv. pákový efekt (tj. s malým vkladem lze dosáhnout velkých výnosů, ale i ztrát).
Fondy dividendové
Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu. Dividendy jsou většinou vypláceny brutto a investor je musí sám zdanit.
Fondy dluhopisové/obligační

Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na (dluhopisy) obligace. Vzhledem k investičnímu zaměření těchto fondů bývá volatilita cen podílových listů a riziko investice nižší než u akciových fondů. Kreditní riziko fondem vlastněných dluhopisů je sníženo rozložením portfolia mezi více emitentů.

Fondy dostupné pro obchodování s marží
Fondy dostupné pro obchodování s marží (leveraged funds) jsou takové fondy, které využívají tzv. obchodování na marži (také pákové obchodování), popřípadě samy investují do zapákovaných instrumentů. Tyto fondy se řadí mezi vysoce sofistikované a rizikové investiční instrumenty a jsou doporučené pro zkušené investory, kteří jsou ochotni podstoupit větší riziko kvůli vidině vyšších výnosů. Běžně lze obchodovat pákované fondy v jejichž portfoliu jsou akcie, státní dluhopisy, nemovitosti ale i finanční deriváty.
Fondy fondů

Podílové fondy, které investují do podílových listů ostatních fondů. Konkrétní složení portfolia a z toho plynoucí rizika závisí na zaměření fondu.

Fondy garantované/zajištěné

Podílové fondy využívající při své investiční strategii kombinace konzervativních dluhopisů a finančních derivátů. Hodnota podílového listu k určenému datu by neměla klesnout pod stanovenou úroveň (obvykle 100 % vložených prostředků). Pod garantované fondy jsou řazeny i fondy typu „click“, které se snaží aktivním řízením portfolia garantovat, že hodnota podílového listu během stanoveného období neklesne pod stanovenou hranici (obvykle 90 %). I u těchto fondů je nutno počítat s kreditním rizikem emitentů jednotlivých složek portfolia a v případě investice v cizí měně rovněž s měnovým rizikem.

Fondy globální
Podílové fondy zaměřené na cenné papíry emitované po celém světě. Pro tyto fondy je typický vysoký stupeň geografické diverzifikace investice.
Fondy hedge
Fondy s nejrůznějšími většinou velmi rizikovými strategiemi, které investují téměř do všech finančních i komoditních instrumentů a téměř do všech regionů přičemž nepodléhají tak přísnému dozoru jako ostatní fondy. Volba strategie a tedy i výsledky fondu je na správci fondu. Velmi často je těmito fondy využíván tzv. pákový efekt (tj. s malým vkladem lze dosáhnout velkých výnosů, ale i ztrát).
Fondy High-yield
Podílové fondy zaměřené na investice do méně bonitních dluhopisů, které však mohou přinášet velmi zajímavé výnosy. Vzhledem k méně bonitním emitentům existuje reálné riziko, že některý z emitentů nedostojí svým závazkům.
Fondy indexové

Podílové fondy, které investují do investičních nástrojů navázaných na daný index. Fluktuace cen podílových listů těchto fondů a jejich dlouhodobá výkonnost obecně kopíruje zvolený index. Tyto fondy patří mezi velmi oblíbené pro svoji transparentnost a zajímavou výnosnost.

Fondy komoditní
Podílové fondy umožňující drobným investorům nepřímým způsobem spekulovat na pohyb cen ropy, zlata a dalších komodit. Jde o poměrně rizikové fondy, neboť ceny komodit výrazně kolísají.
Fondy Large Cap
Podílové fondy, jejichž správci se zaměřují na společnosti s největší tržní kapitalizací (nad 5 mld. USD).
Fondy odvětvové

Podílové fondy, jejichž portfolio tvoří cenné papíry určitého odvětví. Diverzifikace rizika je v tom případě nižší, na druhou stranu však investice do těchto fondů umožňují podílet se na růstu perspektivních odvětví.

Fondy peněžního trhu
Fondy, které investují peníze do krátkodobých finančních nástrojů neboli nástrojů peněžního trhu.
Fondy rizikového kapitálu (venture capital)
Fondy, které spravují rizikový kapitál a vstupují do nadějných firem, které hledají financování pro svůj rozvoj. Jedná se o nejvýnosnější formu investování, kdy riziko krachu začínající firmy je vyvažováno vstupem do velkého množství těchto firem. Úspěšná firma pak přinese obrovský zisk, který pokrývá ztráty. Fondy rizikového kapitálu se mohou zapojovat do řízení začínajících firem, poskytují konzultace a know-how.
Fondy smíšené

Podílové fondy, které kombinují více tříd aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity, alternativní investiční nástroje), a to podle konkrétní investiční strategie fondu, z čehož také vyplývá riziko spjaté s investicí do tohoto typu fondu a očekávaný výnos fondu.

Fondy SRI (social responsible investments)
Podílové fondy, jejichž manažeři nesledují pouze ekonomické parametry investují např. do společností, které podporují ochranu životního prostředí (zelené fondy). Nejsou přípustné alokace do tabákového průmyslu, zbrojařských koncernů nebo firem, které mají neekologickou výrobu nebo zaměstnávají děti apod.
For a turn
Nákup na obrátku. Rychlý nákup a prodej akcií s malým očekávaným ziskem.
Forced loan (sale)
Vynucená půjčka (vynuceny prodej).
For deposit only
Jen pro vklad.
Foreign correspondent
Zahraniční korespondent. Banka působící v jiném státě, která slouží pro udržování dostatečných zůstatků. 
Foreign Exchange
Trh pro obchodování cizími měnami.
Foreign Exchange (Forex, FX)
Měnový kurz dvou rozdílných měn.
Forex
Forex je zkratka z výrazu Foreign Exchange, tedy obchodování s měnami. Forex je velmi oblíbeným likvidním trhem, kde se denně v průměru zobchodují měny v celkové hodnotě v řádech bilionů dolarů. Bližší informace v sekci: Co je FOREX?.
Forex broker
Forex broker je fyzická nebo právnická osoba, která svým klientům zprostředkovává obchody na měnovém (forexovém) trhu za provizi. Dále také může poskytovat poradenství a monitorovat události na forex trhu včetně aktuálních kurzů měn. Forex brokeři často také dodávají obchodní platformu a další servis potřebný pro obchodování s měnami. Tuto činnost provozují zpravidla za fixní poplatek, či jinak zvolenou odměnu.

Forex broker je jeden z typů klasického brokera. Mezi další typy brokerů patří například realitní broker či komoditní broker. Vedle klasické role brokera jako prostředníka obchodu, který spojuje prodávajícího a kupujícího měnových párů, má forex broker také za úkol monitorovat dění na trhu a podávat pravidelná hlášení. To zahrnuje kvalifikované odhady reálných cen měnových párů na trhu a hledání tak potenciálně ziskových obchodů pro klienta. Dále konzultace klientových vlastních predikcí směru trhu a upřesňování jeho předpokladů. Myšlenka je taková, že by měl být forex broker vždy po ruce traderovi a navíc by měl sám přicházet s návrhy na zajímavé obchody. Tento původní úkol forex brokerů je však v poslední době zatlačován pomocí indernetových brokerů, kteří již většinou neposkytují poradenství a omezují svoji činnost čistě na uskutečňování forexových transakcí.

Forex indikátory
Forex indikátor je ukazatel, který umožňuje sledovat vývoj ceny měnového páru z mnoha hledisek. Indikátory pomáhají forexovým obchodníkům rozpoznat situaci na trhu - pomáhají  určit aktuální trend, sílu trendu, body možného obratu trendu nebo případně budoucí vývoj ceny. Na forexu se používají jednak klasické základní indikátory technické analýzy, jako jsou trendové čáry, momentové indikátory, klouzavé průměry, indikátory volatility atd., ale také speciální forex indikátory, pro jejichž výpočet se většinou používá klasický technický indikátor nebo kombinace více indikátorů. 
Forexové opce
Forexové opce, zkráceně nazývané FX opce nebo v překladu měnové opce, jsou finančním derivátem, který poskytuje majiteli (kupujícímu) právo vyměnit peníze denominované v jedné měně, za peníze denominované v měně jiné. Kurz, za který obchod proběhne je předem stanoven, stejně jako doba vypořádání obchodu. Důležitým znakem opcí je, že majitel nemá povinnost danou transakci uskutečnit. Jelikož je tímto prodávající znevýhodněn, dostává od kupujícího kompenzaci v podobě opční prémie. FX opce se obchodují hlavně na OTC trzích, kde dochází pouze k mírné regulaci, menší část je potom obchodována na derivátových burzách. Trh s forex opcemi je největším a nejlikvidnějším trhem ze všech opčních trhů.
Forexový obchodník
Forexový obchodník je takový obchodník, který se rozhodne vydělávat na pohybech konkrétních měn, respektive vzájemných kurzů mezi měnami. Forex trading se provádí z domova z vašeho počítače a je potřeba mít pouze na svém počítači příslušný software (poskytne makléř zdarma) a později pak otevřený obchodní účet u makléřské společnosti.
Forex robot
Forex robot, nebo také systém automatického řízení obchodů na forexovém trhu, je počítačový program, který na základě předem nastaveného algoritmu nakupuje a prodává měnové páry. Jedná se tedy o jakousi nadstavbu k forex signálům, kdy je traderovi nejen dodána informace o načasování pro vhodný vstup do obchodu, či výstup z pozice, ale samotný obchod je také automaticky uskutečněn. Forex roboti byli vytvoření za účelem odstranění psychologického elementu z obchodování s měnovými páry. Mezi odborníky na forex trading však zatím nevznikl konsenzus nad tím, zdali je obchodování bez jakéhokoliv lidského faktoru výhodou, či nikoliv.
Forex scalping
Forex scalping (česky lze přeložit jako skalpování měnových párů) je extrémně rychlá a agresivní strategie používaná forexovými tradery (obchodníci s měnovými páry). Spočívá v intradenním obchodování, kdy trader za den vykoná velmi mnoho obchodů, které uzavírá po velmi krátké době. Délka jednoho obchodu (dealu) nepřesahuje několik minut, nejčastěji jsou obchody uzavřeny do sta sekund. Každý takto malý obchod přináší traderovy velmi malý zisk/ztrátu, ty jsou však kompenzovány velkým množstvím obchodů a v závěru dne tak mohou přinášet velké zisky. Vzhledem k malým ziskům je důležitým faktorem forex scalpingu spread. Ten může ukrajovat velkou část zisků a proto je důležité každým obchodem tento spread překonat.
Forex signály
Forex signál je obecně návrh na nákup či prodej měnových párů, který specifikuje dobu a hlavně tržní cenu vhodnou pro obchod. Tyto signály jsou vytvářeny buď manuálně finančními analytiky či tradery, anebo automaticky forexovými algoritmy. Tyto algoritmy pro své výpočty využívají nejen výsledky technických analýz, ale zohledňují i nejnovější zprávy a události. K odebírání forex signálů se trader může předespat za poplatek, ale existují i systémy, které se distribuují zadarmo; bezplatné služby však často obsahují diskutabilní údaje a bývají sporné kvality. Objednané signály pak obchodník dostává zpravidla e-mailem, SMS zprávou či jinou podobně rychlou cestou. Tyto signály může obsahovat také obchodní systém, který trader používá na svém počítači, tomu se potom někdy říká tzv. forex robot.
Forex trader
Je takový obchodník, který se rozhodne vydělávat na pohybech konkrétních měn, resp. vzájemných kurzů mezi měnami.
Forex trading
Forex, nebo-li Foreign Exchanges, je obchodování s měnami. Důležité je, že Forex není klasickým trhem, ale obchodním systémem, kde se návzájem propojují banky, pojišťovny, investiční společnosti a brokerské společnosti. To, které měny mezi sebou chceme měnit, vždy označuje měnový pár. Ten se skládá ze základní měny a z variabilní měny. Pokud například máme měnový pár EUR/USD, základní měnou je EUR (základní měna je vždy ta první), variabilní je USD. Základní měna vždy definuje měnu obchodu, zisk nebo ztráta vyplývající z obchodu se pak vypočítává vždy v měně variabilní měny.
Forfaiting
Financovaní prodejem pohledávek splatných v budoucnosti třetí straně. Forfaiter přebírá veškerá rizika spojená s pohledávkami a to i včetně úvěrového rizika. Riziko správné dodávky zboží a služeb a splněni podkladového kontraktu je na prodávajícím pohledávek (obvykle exportér). Forfaiter před koupi pohledávek ověřuje u nich úvěrové riziko, neboť přebírá veškeré úvěrové riziko pohledávek. Od faktoringu se liší tím, že předmětem faktoringu jsou obvykle neobchodované pohledávky. Předmětem fortaitingu jsou obchodovatelné pohledávky.
Formace Evening Star
Evening star představuje jednu z nejtypičtějších formací technické analýzy v oblasti svíčkových grafů. Techničtí obchodníci ji využívají velice často, například na forexu nebo při obchodování s akciemi. Poskytuje silný signál o možném obratu trendu, jedná se tedy o reverzní formaci. Spolehlivost této formace je poměrně vysoká a na rozdíl od mnoha ostatních formací nevyžaduje doplňující informace. Vzhledem k jejímu složení ze tří svíček však není její vykreslení příliš časté. Do češtiny lze formaci evening star přeložit výrazem “večernice?. Evening star je opačnou verzí formace morning star (česky též jitřenka).
Formace Hammer
Hammer, česky též kladivo, je jednosvíčková reverzní formace využívaná v technické analýze, přesněji ve svíčkových grafech. To, že se jedná o formaci reverzní, znamená, že po jejím výskytu dochází ke změně trendu. Formace hammer nastává vždy po downtrendu (klesající cena obchodovaného aktiva), proto se také označuje za formaci býčí (ang. bullish) - trh se obrací do uptrendu (roste cena aktiva). Své jméno získala podle tvaru svíčky, která má krátké tělo a velmi dlouhý spodní stín, připomíná tedy kladivo. Jako všechny ostatní jednosvíčkové formace i tato vyžaduje dodatečný signál pro potvrzení změny trendu.
Formace hlava a ramena
Formace hlava a ramena je jednou ze základních cenových formací technické analýzy. Jedná se o formaci objevující se v trendu, vzniká na tržním vrcholu nebo dnu. Jde o formaci reverzní, její výskyt tedy značí obrat dosavadního trendu. Její název pochází z typického průběhu formace, který připomíná hlavu a ramena.
Forward
Termínový obchod na budoucí nákup/prodej instrumentu, sjednaný individuálně.
Forward contract
Dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o obchodu, který proběhne v budoucnosti. Všechny podmínky obchodu (cena, množství, doba provedení obchodu?) mohou být nastaveny tak, aby co nejlépe vyhovovaly oběma stranám. Z tohoto důvodu jsou forward contracts velmi nelikvidní.
Forward Outright
Příkaz k obchodování s nástrojem Forex za pevnou cenu k pevnému datu. Cena nástroje forward outright je spotová sazba upravená o rozdíl úrokové míry mezi oběma měnami do splatnosti. Příkazy typu forward outright se obvykle používají jako hedging proti rizikům obchodování na zahraničních trzích.
Forwardová cena
Název ceny, která se používá v obchodech s finančními deriváty. Forwardová cena obchodu se dohodne dnes, ale transakce fyzicky proběhne později za již dříve dohodnutou forwardovou cenu bez ohledu na to, že aktuální tržní cena v okamžiku plnění může být odlišná.
Forward Points
Body přičtené, nebo odečtené od aktuálního směnného kurzu při výpočtu ceny forwardu.
FRA
Kontrakt (nákup/prodej) pro zabezpečení výše úrokové sazby.
Franchising
Licencování podnikatelského záměru dalším firmám. Firma (franchisor) poskytne licenci na své podnikání, například obchodní název, výrobní postup, marketing, technologie druhé firmě, která za tuto licenci platí licenční poplatek, ale právně a účetně jde o samostatnou společnost. Nejznámější franšízou je McDonald.
Free float
Tržní kapitalizace akcií společnosti volně obchodovatelné na trhu, tj. akcií, které nejsou vlastněny strategickým vlastníkem.
Free float value
Tržní kapitalizace akcií, které jsou investorům volně k dispozici na trhu. Jedná se o akcie, které nedrží strategičtí vlastníci. 
Free float / Volný oběh
Jako Free Float se označuje část akcií akciové společnosti, které nejsou ve stálém držení, měřené v poměru k celkově vydanému počtu akcií.
Front month
První měsíc splatnosti (přední kontraktní měsíc).
Front office
Oddělení ve finanční instituci, které má na starosti sjednávání obchodů s klienty.
Front running
Obchodník s cennými papíry nakupuje vybrané cenné papíry na vlastní účet dříve, než je doporučí svým zákazníkům. Tento postup je podle zákona zakázaný.
FTC – Federal Trade Commission
Americký protimonopolný úřad.
FTSE/JSE Africa Top 40 Index
Index reprezentuje Jihoafrickou republiku. Zohledňuje 40 titulů s největší tržní kapitalizací, které jsou kotovány na burze v Johannesburgu. Významné postavení mají v rámci indexu banky i pojišťovny, i když je JAR vnímána jako země s velkou zásobou nerostných surovin.
FTSE 100
Index obsahující 100 největších britských společností dle tržní kapitalizace.
FTSE 100 Index
Hlavní index Spojeného království, který zohledňuje hodnotový vývoj 100 akcií s největší tržní kapitalizací. Váhové zastoupení jednotlivých společností je stanovováno podle „free float value" (tržní hodnoty volně obchodovaného počtu akcií). FTSE 100 na rozdíl od ATX nebo SMI dobře reprezentuje hospodářskou strukturu Velké Británie.
Full-service broker
Jedná se o službu, při které kromě toho, že pro vás Broker nakupuje a prodává komodity či akcie a plní tak vaše nákupní a prodejní příkazy, máte též nárok na veškeré konzultace, rady, tipy, doporučení, posouvání stop-lossu, apod. (pestrost FS služeb se u různých brokerských domů výrazně liší).
Fundamentální analýza
Fundamentální analýzou nazýváme metodu jejíž pomocí se snažíme určit hodnotu daného podkladového aktiva, což jsou v našem případě případě měny, nebo měnové páry. Jedná se o metodu, kdy se snažíme pomocí reálného ekonomického vývoje popsaného ekonomickými indikátory, vyhledávat na trhu  podhodnocené, nebo nadhodnocené kurzy měnových párů.

Je způsob, jak se dívat na trh prostřednictvím ekonomických, sociálních a politických aspektů, které ovlivňují nabídku a poptávku. Jinými slovy hledáme ekonomiku, která si vede dobře a zákonitě tak i její měna. Protože čím lépe si ekonomika příslušné země vede, tím více okolních zemí věří její měně.
Fundamentální zprávy
Jedná se o zprávy z oblasti ekonomické, sociální a politické sféry, které ovlivňují nabídku a poptávku a tím i tržní ceny.
Fundamentals
Teorie, která se snaží předpovědět růst/pokles akcií předpovědět sledováním ekonomických dat a statistik.
Futures
Pevný termínový obchod, v našem případě závazek kupujícího koupit a prodávajícího prodat cenné papíry ve stanoveném termínu v budoucnosti za stanovenou cenu. Obchoduje se na opčních a termínových burzách.
Futures contract
Dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o obchodu, který proběhne v budoucnosti. Všechny podmínky obchodu (cena, množství, doba provedení obchodu?) jsou definovány burzou. Protistrany musí tyto podmínky důsledně dodržovat. Z tohoto důvodu jsou futures contracts velmi likvidní.
Futures kontrakt
Futures kontrakt - je dohoda dvou stran o nákupu či prodeji standardizovaného množství komodity v předem specivikované kvalitě za danou cenu a k určitému budoucímu datu.
Futures na opce
Termínový kontrakt, u které je dodávaným aktivem konkrétní opční kontrakt.
Fúze
Splynutí dvou společností do jedné přičemž vzniká nový subjekt.
Fúze a akvizice
Zprostředkování nákupu nebo prodeje podniků nebo jejich částí.
FX

Zkratka pro Forex. Můžeme najít různé názvy pro Forex. Například ,,Foreign Exchange market" nebo také "Spot FX" nebo "Spot".

FX FORWARD a FX SWAP
FX FORWARD a FX SWAP - jednoduché nástroje zajištění proti kurzovému riziku.
FX robot
FX robot je jiné označení pro automatický obchodní systém (AOS). Jedná se o počítačové programy založené na technické analýze (analýze grafů), které na základě dat z finančního trhu určují, kdy nakoupit a prodat. Plně automaticky generují obchodní pokyny, které samy zadávají na burzu. Investor nemusí žádným způsobem zasahovat do strategie nebo zadávat pokyny.
FX SPOT
FX SPOT - okamžitý nákup nebo prodej pro více než sto měnových párů.
Fyzické plnění (Physical Settlement)
Vypořádání kontraktu v době splatnosti spočívající ve fyzickém dodání podkladových aktiv (např.cenných papírů u opčních kontraktů na akcie).
Management Fee
Poplatek za správu portfolia vyplacený správcovi.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Potvrďte prosím... Zavřít