Neděle 25. červenec 2021 16:09
reklama
Admiral Markets new demo
reklama
Dukascopy
reklama
Capital.com euro

Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)

23.11.2009  Autor: Tomáš trader  Sekce: Seriál intradenního obchodování   Tisk

V dnešní společnosti se neúspěch netoleruje, obecně společnost požaduje jen úspěch. Musíme být úspěšní při studiu, v zaměstnání, v životě a jinde.  Možná, že i tento obecný požadavek společnosti vedl k dnešní ekonomické krizi. Kolik politiků, bankéřů a manažerů přiznalo chybu ? Kolikrát jsme si ji přiznali sami ?  Z principu je to stejné i při obchodování na burze. Všude se píše o úspěšných Obchodních systémech, jak ten či onen je se svým systémem - stylem obchodování velmi úspěšný (ostatně o jak velký úspěch se jedná je dosti subjektivní). Přitom cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů. Přitom to je základní, poučit se z vlastních chyb a z chyb ostatních. Zjistit, kde mne "tlačí bota" , kde dělám chyby a zda je můj Obchodní systém dobrý a zda není možné ho někde vylepšit (vždy je co zlepšovat). Nebo zda nemám nějaké špatné návyky nebo psychické bloky. Jedná se o sebereflexi. Přiznat si nedostatky, ty specifikovat a důsledně pracovat na jejich odstranění. 

I.

Ztrátové obchody bych rozdělil do dvou základních skupin :

1.      z cca 80 % jde o ztrátové obchody za které si můžeme sami. Např. nedokonalý Obchodní systém, který neřeší konkrétní situaci v trhu v konkrétním obchodním nástroji - měnovém páru.   Nebo jde o nedostatek disciplíny při dodržení byť kvalitního a vyzkoušeného Obchodního systému.

2.      z cca 20 % jde o ztrátové obchody které jsou způsobeny vlivy, které jsme nemohli předvídat. Např. nečekaná zpráva, výrok nějakého politika státu se silnou ekonomikou, nebo šéfa centrální banky, nečekaný výkyv na trhu atd. Nepředvídatelný vliv korelačních nástroje - např. akciového indexu, ropy atd.

Se skupinou ztrátových obchodů č. 1 je možné něco dělat a to lze jedině na základě jich kvalitního a věcného vyhodnocení v Obchodním deníku. I dnes po několika letech obchodování se mi stane, že udělám ztrátový obchod, dnes se většinou jedná o ztrátový obchod patřící do skupiny č. 2. Jsem jen člověk a tak sem tam nějakou chybu -  blbost udělám. Většinou se jedná o nedostatek disciplíny nebo nesoustředěnost při přípravě obchodu. Vyhodnocení každého ztrátového obchodu provádím přímo v okopírovaném grafu M 5 - M1, vždy v klidu a s nadhledem. Zde vyznačím situaci jak jsem ji pro daný obchod naplánoval. Vyznačím úrovně STARTU, CÍLE, STOP - LOSSU a vyznačím úroveň kde byl obchod ukončen. Dále zde vyznačím technické chyby kterých jsem se dopustil. Součástí vyhodnocení je i celková technická situace v grafu H1. Všechny okopírované grafy mají samozřejmě zakreslenou technickou situaci, která byla v okamžiku zahájení obchodu. Dále je součásti vyhodnocení i fundamentální situace, uvedení zpráv předcházející obchodu a zpráv následující do 30 - 60 min. po zahájení obchodu a situace v korelačních trzích. Slovní vyhodnocení pod grafem je stručné a obsahuje :

1.      Fundamentální situaci před zahájením obchodu a zprávy které se očekávají.

2.      Záměr obchodu, proč byl zahájen, za jakých technických startovacích znaků a fundamentální situace byl zahájen, a definice  úrovně cíle (TP), tedy proč byla úroveň cíle takto naplánována.

3.      Co se stalo, že vývoj obchodu vedl ke ztrátě a zda nebylo možné ukončit tento obchod s menší ztrátou, např. ukončení za market, posun SL. Jaký byl následný vývoj trhu po ukončení obchodu. To je důležité z důvodu, že např. byl malý SL a následný vývoj obchodu potvrdil původní plán a obchod by byl nakonec ziskový.

4.      Závěr, přesná a stručná specifikace chyb při tomto ztrátovém obchodu.

Bod č. 4 - Závěr je velmi důležitý pro statistiku, která v souhrnu všech ztrátových obchodů celkově ukáže zde se nejedná o nějakou systémovou chybu obchodního systému, nebo o nějaký stále se opakující špatný zvyk při obchodování. Buďte k sobě tvrdí a posuzujte své chyby a špatné návyky co nejlépe, aby jste s nimi mohli dobře a úspěšně bojovat.

Tři ztrátové obchody za sebou ukazují na nějaký systémový nedostatek nebo váš špatný zvyk. Nikdy po ztrátovém obchodu okamžitě neobchodujte ve snaze ztrátu nahradit, neboť ve hře jsou vaše nervy a emoce. Udělejte si přestávku, po ní proveďte s chladnou hlavou vyhodnocení ztrátového obchodu, závěr zahrňte do statistiky a po provedené opatření vedoucímu ke zjednání nápravy v klidu připravte další obchod. 

II.

Co udělat s probíhajícím obchodem který se dostal do ztráty ? Někdy bývá nejlepší reakce na probíhající ztrátový obchod okamžitě takový obchod ukončit za market - cenu na trhu. Zde do hry vstupují vaše emoce. Kdysi jsem četl, že nejtěžší věc tradera je zůstat ve vítězném obchodu a nejjednodušší věc je zůstat ve ztrátovém, je to pravda a mám to z vlastní zkušenosti mnohokrát potvrzené. Už v minulém článku jsem napsal, že elementární vlastností každého obchodníka musí být schopnost ukončit obchod v pravou chvíli. Důležité je hlavně určit, jestli tato chvíle už nastala a ve ztrátě nečekat, že se trh otočí v můj prospěch.

Volba mezi čekat a nebo zavřít obchod bývá obtížná. A to hlavně z hlediska psychiky. Nezavírejte obchod zbrkle, je třeba reagovat na to co v trhu - grafu vidíte a ne na to co by jste od trhu chtěli.  Je nutné v danou chvíli rychle vyhodnotit zda vývoj obchodu probíhá dle vašeho plánu vypracovaného pro tento obchod. Jste -li přesvědčeni, že pohyb trhu proti vaší pozici je jen malou korekcí a trh nevykazuje znaky proč by následně neměl pokračovat dál a udělat nám zisk, zůstaňte v trhu a překontrolujte pozici STOP - LOSSU. ( K rozhodnutí zda čekat a nebo ukončit obchod pomůže vyhodnocení aktuální situace v trhu dle Podmínek pro vstup do trhu a Znaků pro START z našeho Obchodního systému, jakoby jste posuzovali nový obchod který by byl proti vaší aktuální pozici)   V žádném případě STOP - LOSS nezvětšujte - více neoddalujte od vašeho STARTu. To je cesta do pekel. Naznačuje-li trh, že s původním směrem končí (třeba jste při STARTU přehlédli S/R nebo zapomněli na nějakou zprávu atd.) a nebo technicky vytváří znaky obratu a nikoliv korekce, okamžitě ukončete obchod za MARKET byť se ztrátou. Příště to vyjde lépe. Stanovte si třeba už při zahájení obchodu úroveň, při které v případě vývoje v trhu proti vašemu STARTU okamžitě ukončíte obchod za market. Jedná se o úroveň která je samozřejmě mezi úrovní STARTU a úrovní STOP - LOSSu. 

STOP - LOSS ( který považuji za jakousi pomyslnou záchrannou brzdu) slouží na ochranu našeho kapitálu proti nepředvídatelným pohybům na trhu a po STARTU by měl být co nejdříve a s ohledem na charakter trhu (jeho volatilitě a jiným faktotům) posunut směrem ke STARTU /(nikdy obráceně) tedy sníženo riziko. STOP - LOSS také používáme pro ochranu alespoň části už vytvořeného zisku - což lze v případě intradenních obchodů použít jen u větších ochodů o cca 30 - 50 bodech.

Zpočátku se budete se ztrátovými obchody setkávat častěji, ale se zvyšováním vašich zkušeností, zlepšováním Obchodního systému a odbouráváním špatných zvyků se bude počet ztrátových obchodů rychle snižovat. Nebojte se ztrátových obchodů a hledejte v nich poučení pro vaše další obchody. Začínejte s menšími objemy obchodů a s menšími obchody - s menším ziskem bodů. Do té doby než se tzv. "osmělíte" , co nejlépe doladíte svůj Obchodní systém a zvyky před zahájením obchodu a v jeho průběhu.

 Úspěšný týden bez ztrátových obchodů.

Příště : vynechané a předčasně ukončené obchody


Předcházející kapitola:                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci V.
                                                         Intradenní obchodníci VII.

Čtěte více

 • Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)
  Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je?
 • Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
  Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
 • Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
 • Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
 • Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
  Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
 • Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
 • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
 • Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
  Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
 • Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
  V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
 • Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
 • Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
  Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.
 • Intradenní obchody II. (základní otázka)
  Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets new demo