Neděle 17. leden 2021 19:00
reklama
Bernstein bank webinar
reklama
Bernstein bank webinar
reklama
XTB rady 2021

Investice do zlata: Praktický průvodce & 5 důvodů proč si vybrat zlato

09.11.2018 17:44  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Možná držíte nějaké akcie a nyní, když došlo k sérii propadů, uvažujete o širší diverzifikaci a dalším zajištění. Jedním ze způsobů, jak své portfolio diverzifikovat, je investice do zlata, protože zlato má zpravidla negativní korelaci k akciovým trhům.

Proč tomu tak je?

Zlato bylo od pradávna považováno za silného uchovatele hodnoty a v dobách nejistoty nabíralo na síle. Je vzácné a jeho hodnota je v čase stabilní. Jestliže se na trzích rozšíří panika a ceny akcií prudce oslabují, investoři přirozeně hledají bezpečnější úložitě pro své finanční prostředky. Mnozí ho nacházejí právě ve zlatě a v měnší míře také v dalších cenných kovech.

Obecně se doporučuje, aby alespoň 5 – 15 % hodnoty portfolia tvořila investice do zlata nebo do produktů na zlato navázaných. Sníží se tak celkový risk a zvýší se výnosnost.

Investice do zlata

5 důvodů proč investovat do zlata

Historicky bylo zlato vždy cenné a využívalo se k tomu, aby krylo nějaké jiné ceniny – typicky peníze. Řada zemí při vydávání svých bankovek zavedla tzv. zlatý standard, který měl svázat hodnotu vydaných bankovek s hodnotou zlata. Postupem času se od tohoto standardu stále více upouštělo, až jsme se dostali do bodu, kdy bankovky kryté zlatem v nejsou a hodnota jejich kurzu je plovoucí a spíše psychologická.

Ačkoliv zlato není předmětem každodenních transakcí, je stále důležité pro globální ekonomiku. Stačí se podívat na rozvahy centrálních bank a jiných finančních organizací, jako je Mezinárodní měnový fond. Tyto organizace drží přibližně jednu pětinu světové nabídky nadlimitního zlata. Několik centrálních bank (v obavách ohledně dlouhodobého výhledu globální ekonomiky) k současným zlatým rezervám ještě další přidaly.

Investice do zlata slouží několika důležitým cílům.

1. Zlato jako ochrana proti inflaci

Zatímco zlato je schopno zachovat bohatství po stovky generací, o papírových penězích toto říct určitě nelze. Investice do zlata může sloužit jako dobrá ochrana proti inflaci, která je schopna totálně znehodnotit hodnotu peněz. Sedmdesátá léta představují příklad růstu cen zlata uprostřed rostoucí inflace. Tato myšlenka se stupňuje v prostředí, kde investoři čelí poklesu ceny amerického dolaru.

2. Zlato jako chrana proti klesajícícmu dolaru

Důvodem, proč zlato těží z klesajícího amerického dolaru, je to, že zlato je globálně oceňované právě v amerických dolarech. Pro tento vztah existují dva důvody. Za prvé, ti, kteří investují do zlata, musí prodávat své americké dolary, což vede k poklesu této měny. Druhý důvod má co do činění s tím, že oslabení dolaru činí zlato levnější pro investory, kteří mají jiné měny a o investování do zlata projeví zájem. To má za následek větší poptávku od investorů, kteří drží měny, které vůči americkému dolaru posílily.

3. Zlato jako bezpečný přístav

Politické napětí, ekonomické nejistoty, obchodní války, kolapsy měn, poklesy akciových trhů, všude tam zlato slouží jako jeden z bezpečněných úložišť právě pro svoji schopnost uchovat si hodnotu i v těžkých dobách. Historie je plná zhroucených impérií, politických převratů a kolapsů a ti kteří drželi zlato, byli schopni úspěšně ochránit své bohatství a uniknout nepokojům. V důsledku toho, kdykoli se objevují události, které naznačují určitý druh globální nejistoty, investice do zlata nabírá na síle.

4. Zlato jako diverzifikace

Zlato je obecně považováno za diverzifikační složku investic. Je zřejmé, že zlato historicky sloužilo jako investice, která může do portfolia přidat onen potřebný prvek zajištění, bez ohledu na to, zda se obáváte inflace, klesajícího amerického dolaru nebo chráníte majetek před kolapsem. Pokud se zaměřujete pouze na diverzifikaci, zlato nekoreluje s akciemi, dluhopisy, energiemi ani nemovitostmi.

5. Zlato jako dividendová investice

Zlaté akcie, o kterých bude řeč dále, obecně rostou a klesají s cenou zlata jako takového, ale jsou zde společnosti, které jsou dobře spravované a mohou tedy vykazovat zisk i v dobách, kdy cena kovu klesá. Řada těchto společností vyplácí dividendy a stává se tak dalším příjmem pro jejich vlastníky. I poměrně malé zvýšení cen zlata může vést k významnému zisku takových společností a vlastníci těchto akcií obvykle získají mnohem vyšší návratnost svých investic, než vlastníci fyzického zlata.

Jak investovat do zlata?

Obchodování se zlatem má mnoho podob. Od nákupu zlatých šperků, mincí, či slitků čistého zlata, až po nákup burzovně obchodovaných futures, fondů nebo akcií zlatokopeckých firem.

Zlato lze tedy nakupovat, jak ve své fyzické podobě, tak skrze pokročilejší finanční nástroje. Investice do zlata a dalších cenných kovů je pro průměrného člověka každopádně přístupnější, než investování do ostatních komodit. Narozdíl třeba od ropy lze do zlata investovat po malých částkách a fyzicky nakupovat slitky zlata např. po jednom gramu každý měsíc.

Čtěte také >>Velký průvodce obchodováním 11 komodit

Takové investování jde ale mimo burzy a nebudeme se o něm v tomto článku příliš rozepisovat. Naopak se zaměříme na to, jak investovat do zlata na burze.

Investování do zlata (a do komodit obecně) na burzovních trzích bývá typicky komplikovanější, než investování do akcií nebo dluhopisů, protože komodity lze nakupovat a prodávat přes řadu různých investiční instrumentů (jako jsou futures, opce, ETF, či akcie) a každému z nich je třeba alespoň v základech porozumět. Každý investiční instrument má totiž jiné parametry, jinou výnosnost, jiná rizika a specifika.

Podívejme se, jaké jednotlivé možnosti máme, chceme-li obchodovat zlato na burze.

Investice do zlata skrze futures

Zlato jakožto komodita se často obchoduje přes burzovní termínované kontrakty, které označujeme jako futures. Futures je smlouva o budoucím dodání nějakého podkladového aktiva. Podkladovým aktivem je v tomto našem případě fyzické zlato.

Futures jsou kontrakty, které jsou standardizované a pákové. Co to znamená? Standardizace nám říká, že nakoupíte-li futures, nakoupíte vždy stejné množství komodity ve stejné kvalitě. Je-li něco pákové, pak to znamená, že se využívá k obchodování tzv. margin. Tyto specifikace určuje burza a jsou závazné pro všechny účastníky trhu.

Investice do zlata skrze futures

Převedeno na konkrétní příklad investování do zlata přes futures kontrakt znamená to následující. Burza specifikuje, že nákupem jednoho kontraktu futures na zlato (který se označuje symbolem GC) nakoupíte 100 trojských uncí zlata. Nemůžete tedy nakoupit jen jednu trojskou unci nebo jen jeden kilogram zlata.

Z toho vyplývá, že investování do zlata přes futures je poměrně drahá záležitost. Málokdo totiž má na to, nakoupit najednou sto uncí zlata. Naštěstí ale burza stanovuje tzv. margin, neboli minimální zálohu, kterou je potřeba složit, aby futures kontrakt šel koupit. Margin bývá násobně menší, než reálná cena podkladu. U futures na zlato se marže pohybuje od $3000 do $4500.

Není to ale tak, že složíte $3000 a někdo vám domů doručí 100 uncí zlata. Takové obchodování se zlatem by bylo velmi výhodné. Proto fyzické doručení u většiny brokerů včetně LYNX není možné. Futures se tak obecně využívají spíše na zjišťování nebo na krátkodobé spekulace. Obyčejný investor je nikdy nevyužívá pro nákup fyzické komodity jako takové.

LYNX TIP: Problematika futures je poměrně komplexní a o tom, jak fungují futures blíž, se můžete dočíst v našem futures průvodci.

Výše jsme si řekli, že burza vždy stanovuje pravidla pro konkrétní kontrakty. Existuje několik futures kontraktů, které lze pro investování do zlata využít. Každý má jiná specifika.

Nejvíce využívaným je kontrakt, který se označuje jako GC (Gold Comex). Má jako podklad 100 trojských uncí, nejmenší pohyb ceny je $0,10 na jednu unci a aktuální intradenní marže je necelých $3000. Tento kontrakt má největší likviditu a dalo by se říci, že je jakýmsi standardem.

GC (Gold Comex) - graf

GC (Gold Comex) – nejvíce využívaný futures kontrakt pro obchodování zlata

Druhý, který lze využít je E-mini Gold, který se označuje jako QO. Jeho podkladem je 50 trojských uncí a nejmenší pohyb ceny je $0,25 na unci. Tento kontrakt je tedy „menší“, má násobně menší likviditu než GC a má i menší intradenní marži, která je zhruba $1500.

Třetí kontrakt je E-micro Gold, který se označuje jako MGC. Jak už název napovídá, je ještě menší než předchozí, podkladem je pouze 10 trojských uncí zlata, ale obchoduje se více a častěji než QO. Intradenní marže je kolem tří set dolarů.

Všechny tři výše zmíněné se obchodují se na americké burze NYMEX.

Pak ještě existuje futures kontrakt pod označením YG, který se obchoduje na burze ICE. Jeho podkladem je 32,15 trojských uncí a z hlediska volume i marží je tento kontrakt srovnatelný s E-mini Gold.

Investování do zlata skrze opce

K investování do zlata je možno využít i opce, resp. opce na futures. Opět je třeba nejprve pochopit jak opce fungují seznámit se všemi mechanizmy a riziky. Ve zkratce jsou opce práva, která dávají nakupujícímu možnost do určitého data vstoupit do trhu long či short na cenách, které si předem zvolil. Problematika opcí je pravděpodobně ještě složitější, než problematika futures a doporučujeme podívat se do sekce (vzdělávaní opce).

Jak na velký kontrakt GC obchodovaný na burze Nymex, tak na kontrakt YG obchodovaná na ICE se dají nakupovat i vypisovat opce. Na menší kontrakty QO a MGC se opce neobchodují.

Opce je možné obchodovat al na řadu zlatých ETF a i na řadu zlatých akcií, o kterých si povíme dále.

Čtěte také >> Co jsou opce a jak fungují?

Zlaté ETF

Pokud chce někdo investovat do zlata „bezpečněji“ než nákupem páčených futures nebo opcí, nabízí se nákup tzv. „zlatých ETF. Zkratka ETF označuje burzovně obchodované fondy, které sledují vývoj určitých podkladových aktiv. Zlatá ETF sledují vývoj ceny zlata, ať už spotového, nebo přes nějaké finanční instrumenty.

Problematiku burzovně obchodovaných fondů rozebíráme v tomto průvodci. Jedná se o investiční fondy, které nakoupí nějaké finanční či nefinanční aktiva a následně vydají své vlastní akcie se kterými je možné obchodovat na burze. Zlaté ETF tedy nakupují buď zmíněné futures kontrakty na zlato, nebo nakují fyzické zlato, nebo nakupují akcie firem, které zlato těží, nebo nakupují bondy které jsou zlatem kryté apod.

zlatoTím, že nakoupí a drží aktiva, která souvisí se zlatem, a následně vydají své cenné papíry, ja zaručena velmi silná korelace. Pakliže bude cena fyzického zlata růst, bude růst i cena akcií fonů, které fyzické zlato drží.

Výhodou takové investice do zlata je diverzifikace. Namísto toho, aby investor vybíral jednu konkrétní akcii jedné konkréní firmy, která např. těží zlato, koupí ETF, který ve svém portfoliu drží mnoho takových akcií. Kupuje tedy celý sektor a vyhýbá se tak nepříjemné možnosti, že zrovna vybral tu jednu smolnou akcii.

Čtěte také >>Průvodce obchodováním ETF

Obchodování ETF probíhá stejně jako obchodování akcií, nebývá u nich (většinou) žádný pákový efekt jako u futures. Celkově jsou mnohem jednodušší na pochopení i na výpočet rizika potenciálu. Nejsou ani tak kapitálově náročné a hodí se tedy lépe pro začínající investory.

Na světě existuje velká paleta ETF trhů, které kopírují zlato a investování do nich je velmi populární. Jaké zlaté ETF vybrat je vždy otázkou, kterou si musí každý zodpovědět sám potom co se seznámí s detaily konkrténího trhu. Informace o konkrténím ETF je nejlépe hledat v prospektu, který každý fond povinně vydává.

Investice do zlata přes ETF

Bohužel současná legislativa EU omezuje obchodování amerických ETF pro občany České republiky. Ty nejznámější a nejvíce využívané ETF, které se obchodují na americké burze ARCA jako je SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) nebo ETFS Physical Swiss Gold (SGOL), nejsou aktuálně pro běžného investora dostupné.

Náhradu je tedy potřeba hledat v Evropě.

Více se dočtete ve článku >> Jaká ETF obchodovat v Evropě?

Jedním z nich je Xetra-Gold, který se obchoduje v eurech na německé burze. Najdete ho pod symbolem 4GLD. Tento fond drží bondy, které jsou kryté fyzickým zlatem. Každý z nich dává majiteli právo na jeden gram zlata. Více o tomto ETF je v tomto prospektu.

Xetra Gold (4GLD) - graf

Xetra Gold (4GLD) – graf

Dalším tipem na investici do zlata skrz evropské ETF je ETFS Physical Gold se symbolem VZLD. Obchoduje se v eurech na burze IBIS, má asi desetkrát větsí denní objemy než předchozí. Cenné papíry jsou kryty zlatými pruty, které uložené v HSBC. Více informací naleznete v tomto prospektu.

Další volbou pro zlaté ETF může být L&G Gold Mining UCITS, které najdete pod symbolem ETLX. Obchoduje se v eurech na burze IBIS. Toto ETF trackuje index DAXglobal® Gold Miners, který obsahuje akcie společností těžících zlato. Více informací nalzenete v tomto prospektu

Existuje určitě řada dalších evropských ETF, které umožnují investovat do zlata ať už v eurech nebo v britských librách. Budete li nějaké hledat, můžete využít tento rozcestník: https://www.justetf.com.

LYNX TIP: Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování vybraného ETF.

Chci se zdarma přihlásit k odběru

Zlaté Akcie

Další možností, jak investovat do zlata je nakoupit akcie firem, které zlato těží, nebo jej nějak zpracovávají, distribují, či z něj vyrábí kupř. šperky. Velkou skupinou jsou akcie zlatých těžařů, což jsou právě firmy, které zlato (příp. i jiné cenné kovy) kutají. Takových firem existuje celá řada prakticky všude po světě. Liší se kapitalizací, oprativními náklady, dividendou, tržní cenou, apod.

Jak fungují akcie asi není příliš třeba vysvětlovat, pro všechny případy tu máme průvodce obchdováním akcií.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Investice do zlata pomocí akcií

Podobně jako se vžil akronym FANG, který označuje 4 lídry tech odvětví (Facebook, Amazon, Netlflix, Google), existuje i akronym BANK, který označuje 4 lídry odvětví těžby zlata. Patří tam Barrick Gold (ABX), Agnico Eagle Mines (AEM), Newmont Mining Corp (NEM), Goldcorp (GG). To, zda jde o top 4 akcie v tomto sektoru je samozřejmě subjektivní

Těžařských akcií je celá řada a budete-li investovat do zlata právě nákupem některé z nich, můžete využít tento odkaz, který nabízí zajímavé tituly. Následující dvě mohou být rovněž zajímavým tipem.

Barrick Gold

Barrick je lídrem na těžbu zlata, a to jak z hlediska velikosti, tak z ohledem na nízké provozní náklady. Vedení společnosti razí filosofii udržitelného rozvoje a dohlíží, aby náklady na těžbu nepřevyšovaly 815 dolarů na unci. Před dvěma lety společnos vygenerovala více než 1,5 miliardy USD volného cashflow a zvedla dividentu o téměř 50 %. V roce 2017 sice volné cash flow kleslo, ale i tak byla firma schopna pravidelné dividendy vyplácet s výnosem cca 1 % ročně.

Barrick Gold (ABX) - graf

Graf akcie Barrick Gold (ABX)

Royal Gold

Royal Gold není úplně tradiční těžební společností, která musí investovat do nákladného vybavení, aby zlato dostala ze země. Tato firma generuje příjmy hlavně prostřednictvím licenčních poplatků a smluv s firmamy, které cenný kov těží. Tento nízkonákladový obchodní model je pro Royal gold výhodný, v roce 2017 firma byla schopna přeměnit více než 50 % příjmů na volný cash flow.

Výhody nákupu zlata skrze burzovní produkty

Každá investice má výhody i nevýhody. Držení fyzického zlata je alternativou pro ty, který rádi vlastní hmatatelný majetek spíše než nějaké kusy papíru. Nevýhodou je mnohem nižší likvidita a vyšší spread oproti burzovním instrumentům.

Pokud fyzické zlato držet nechcte, pak je nákup akcií společností, které zlato teží nebo nákup nějakého ETF, které zlatý sektor trackuje, dobrou a relativně bezpečnou alternativou.

Jste-li zkušenější a agresivnější, pak můžete využít pákový efekt a těžit z z rostoucích cen zlata nákupem futures kontraktů. Nezapomínejte ale na to, že jde o deriváty, které jsou páčené a občasné prudké pohyby mohou celkem nepříjemně překvapit.

Investice do zlata u LYNX

LYNX umožňuje obchodovat se zlatem s využitím všech výše zmíněných možností. Jakožto broker, který má přístup na více než 100 burz po celém světě ve více než 26 zemích, vám dám dává širokou možnost výběru toho správného instrumentu právě pro vaši potřebu.

Pro investice do zlata skrze burzovní deriváty jako jsou futures a opce je třeba mít maržový účet. V případě, že byste chtěli zlato nakupovat ve formě ETF fondů, nebo jako konkrétní akciové tituly, pak stačí účet hotovostní.

Investujte do zlata s LYNX

Obchodujte zlato u LYNX přes akcie, opce, futures či přes ETF. LYNX zajišťuje obchodování v rychlé, uživatelsky přívětivé a stabilní obchodní platformě LYNX Trading (TWS) za extrémně nízké poplatky.

Objevte více o obchodování s LYNX

The post Investice do zlata: Praktický průvodce & 5 důvodů proč si vybrat zlato appeared first on LYNX Czech Republic.

Klíčová slova: Peníze | Korelace | Inflace | Bezpečný přístav | Spekulace | ETF | Investiční fondy | Dividendy | Rizika | Cenné papíry | Akcie | Aktiva | Broker | Burza | Cash flow | Diverzifikace | Futures | Investice | Investor | Investování | Komodity | Likvidita | Long | Margin | Risk | Marže | Měny | NYMEX | Opce | Portfolio | Pákový efekt | Short | Spread | Swiss | Trader | Trading | Volume | Výnosnost | Bondy | Zlato | Deriváty | USD | Dluhopisy | Obchodování | Investoři | Fond | EU | Vývoj ceny | Zisk | Finanční instrumenty | Futures kontrakt | Panika | Bohatství | Gold | Obchodovat | Investovat | Facebook | LYNX | Burzy | Mezinárodní měnový fond | Ceny akcií | Vzdělávání | Index | CashFlow | Cena | Cena akcií | Ceny zlata | Dolary | Finanční nástroje | Finanční prostředky | Fondy | Fyzické zlato | Graf | HSBC | Instrument | Instrumenty | Investice do zlata | Investiční | Investování do akcií | Investování do zlata | Investovat do zlata | Jak investovat | Jak investovat do zlata | Komodita | Nákup akcií | Obchodování se zlatem | Portfolia | Pro investory | Ropy | Shares | Vývoj ceny zlata | Zlato na burze | ROCE | Investiční instrument | Kontrakt | E-mini | Burze | Zlatý standard | Barrick Gold | Politické napětí | Futures kontrakty | Firmy | Xetra | Cenné kovy | Globální ekonomiky | Oslabení dolaru | Zajištění | Poplatky | Příjmy | Burzovně obchodované fondy | Akcie firem | Obchodování ETF | LYNX Trading | iShares Gold Trust (IAU) | SPDR Gold Shares (GLD) | Jak fungují akcie | Obchodní války | Akcie společnosti | Obchodování akcií | Breakout | Breakout Trader |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Investice do uhlí, Křetínský investuje miliardu, uhlí se rekordně dařilo
  Letošní rok byl pro uhlí velmi dobrý. Ve střední Evropě ale bude po ukončení těžby v OKD uhlí znatelně v budoucnu chybět, proto do něj Daniel Křetínský investuje celou miliardu.
 • Investice do veteránů, houslí či vína. První online investiční galerie v česku, Portu Gallery, nabízí atraktivní příležitosti
  Investiční galerie Portu Gallery navazuje na první robo-advisory investiční platformu Portu, která v České republice funguje už několik měsíců. Portu si klade za cíl demokratizovat investiční trh a otevřít ho tak široké veřejnosti.
 • Investice do vládních dluhopisů zůstávají podle Fidelity International zajímavé kvůli rostoucí inflaci
  Rostoucí inflační očekávání a obavy ohledně financování zvětšujícího se deficitu USA tlačily v dubnu výnosy amerických vládních dluhopisů vzhůru. Pohyby amerického dluhu se promítly i do dalších trhů s dluhopisy a poslaly výš německé a britské. Analytici Fidelity International očekávají, že ekonomická situace bude i nadále nahrávat tomuto trendu. Pomůže tomu i rostoucí inflace.
 • Investice do vodíku – Nejlepší vodíkové akcie
  Už nějakou dobu se vodík využívá v mnoha průmyslových odvětvích, avšak od doby, co se stal novým potenciálním...
 • Investice do vodíku – Nejlepší vodíkové akcie
  Už nějakou dobu se vodík využívá v mnoha průmyslových odvětvích, avšak od doby, co se stal novým potenciálním palivem pro automobily, může dojít k výbušnému růstu jeho poptávky. Vodíkové akcie jako investiční příležitost se stává stále zajímavější.
 • Investice do vodíku – Nejlepší vodíkové akcie roku 2020
  Vodíkové akcie jsou stále populárnější a jejich ceny rostou. Lidstvo dlouhodobě hledá čistší alternativy k běžným fosilním palivům. Už nějakou dobu se vodík využívá v mnoha průmyslových odvětvích, avšak od doby, co se stal novým potenciálním palivem pro automobily, může dojít k raketovému růstu jeho poptávky. Vodíkové akcie jako forma investice do vodíku se stávají stále zajímavější.
 • Investice do vody: 3 zajímavé akcie pro vaše portfolio
  O akcie společností, které se angažují ve vodním sektoru, je mezi investory stále větší zájem. Populační růst v kombinaci se změnou klimatu a dalšími faktory způsobují, že pitná voda začíná být z dlouhodobého hlediska nedostatkovým zbožím.
 • Investice do vzácných kovů není jenom o zlatě
  Zlato v posledních měsících velmi posilovalo, za třetí kvartál zhruba o 8 %, meziročně dokonce o celých 26 %. Jeho hlavní výhodou však stále zůstává uchování hodnoty bez dramatických výkyvů v dlouhodobém horizontu. Neocenitelné je zejména v časech recese a hospodářských krizí, proto si stále drží prestižní nálepku bezpečného přístavu. Zlato však není jediný drahý kov, který je v hledáčku investorů na komoditních trzích. Mezi investiční hvězdy vzácných kovů patří bezesporu palladium (letošní číslo jedna v komoditách), platina a nesmíme opomíjet ani stříbro.
 • Investice do zlata nebo do zlatých těžařů?
  Čas od času dostanu otázku na zlato. Jestli je to dobrá investice, kdy investovat do fyzického zlata, kdy do papírového a podobně. Včera se mě ale jeden z našich čtenářů zeptal, co je podle mého názoru lepší. Zda investice do zlata, nebo do zlatých těžařů. Napadlo, mě že bych to mohl trochu rozebrat i tady na xPulsu.
 • Investice do zlata – nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2020
  Akcie těžařů zlata jsou mezi investory velmi oblíbené. Zlatý trend dlouhodobě nedosahoval dobrých výsledků, ale od roku 2019 se situace změnila a býci přebrali kontrolu. Akcie těžařů zlata mohou nesmírně profitovat z nové zlaté rally. V následujícím článku se podíváme na vše, co potřebujete jako investor vědět o zlatě a představíme vám nejzajímavější zlaté akcie pro rok 2020.
 • Investice do zlata prudce rostou kvůli obavám z inflace
  Množství investic do zlata prostřednictvím instrumentů ETF a ETP pokračuje v prudkém růstu.
 • Investice do zlata v roce 2019
  Cena zlata se v minulém roce v dolarovém vyjádření nezměnila. Letos by podle Světové rady pro zlato – WGC, mělo zlato mít lepší zhodnocení zejména z následujících důvodů.
 • Investice do zlata: 4 nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2021!
  Lidstvo je fascinováno zlatem již po staletí. Využívá se při výrobě šperků, v elektronice i jako platidlo. Investice do zlata přitahuje obchodníky samozřejmě i v roce 2021. Zejména po slibném předchozím roku, kdy cena zlata dosáhla svých historických maxim.
 • Investice pro radost aneb Vydělat se dá i na rumu či kabelkách
  Češi už dávno nejsou v investování úplní začátečníci a například v nákupech cenných papírů, nemovitostí nebo ve vkladech do akciových fondů se mnozí z nás velmi dobře vyznají. Ukazuje se ale, že bychom potřebovali zapojit trochu fantazie. V současném světě se nabízí řada zajímavých a netradičních příležitostí, kam uložit část svých peněz.
 • Investice: vloni motor, letos brzda
  Posledních několik vydání našeho čtvrtletníku Ekonomické výhledy se neslo ve znamení titulů Chuť utrácet domácnosti neopustí, 2016: třetí rok bez inflace či před rokem publikovaný Růst mezd: později, ale přece. S odstupem času můžeme konstatovat, že se na těchto závěrech v zásadě nic nemění. Ekonomický růst je natolik robustní, že rekordní zaměstnanost se dále zvyšuje a trh práce začíná narážet na své limity. Výsledkem je stále větší tlak na růst nominálních mezd. Ten letos bude atakovat čtyřprocentní růst. Vyplňuje se i nízkoinflační scénář, což znamená i vysoký růst reálných mezd.
 • Investice v Patrii nově součástí portálu ČSOB Investice
  Jedním z jasných trendů moderního světa financí je mít přístup ke svému investovanému a uloženému majetku i možnost obchodovat na finančních trzích rychle, přehledně, jednoduše, odkudkoliv a ideálně prostřednictvím jediného portálu. Z tohoto důvodu obchodník s cennými papíry Patria Finance připravil pro své klienty a zároveň klienty ČSOB možnost detailního přehledu nad svými investicemi prostřednictvím portálu ČSOB Investice.
 • Investice vrací úder
  Česká ekonomika zrychluje: Česká ekonomika vstoupila do fáze pozdní expanze a její ekonomický růst zrychluje. Letos by měl dosáhnout druhé nejrychlejší dynamiky za posledních deset let. Příští rok sice mírně zpomalí, ale zejména investiční boom ho stále udrží na velmi slušných úrovních.
 • Investice v roce 2018
  Globální ekonomické oživení pokračuje a je silně synchronizováno napříč světovými regiony. Aktuálně tak probíhá nejsilnější globální ekonomický růst od globální finanční krize z let 2007-2009. Inflace zůstává slabá, pod inflačními cíli klíčových centrálních bank, a to i přes velice nízkou míru nezaměstnanosti napříč světovou ekonomikou. Klíčové centrální banky proto zůstávají opatrné a měnovou politiku budou normalizovat velice pomalu a graduálně.
 • Investice v roce 2018
  Někteří odborníci se domnívají, že je v současné době sázka na akcie příliš riskantní, protože jsou světové indexy blízko historicky nejvyšším hodnotám.
 • Investice v roce 2019: TOP 5 vítězů a TOP 5 poražených
  Podle odvětví se v roce 2019 nejlépe investice zhodnocovaly v informačních technologiích, kde rostly o více než 50 %. Nejrůstovějším, díky 78% růstu, byl podsektor výroby telefonů, osobních počítačů, serverů a počítačových komponent. Ukazuje to analýza Olívie Lacenové, analytičky brokera TopForex.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets CopyFX