Sobota 20. července 2024 12:03
reklama
FTMO král
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept

Smart money koncept a výběry likvidity

19.06.2024  Autor: Purple Trading  Sekce: Smart Money koncept a ICT trading   Tisk


Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.

Smart money koncepty se stávají velice populární metodou obchodování. Pojmy, jako Fair Value Gapy, order blocky a výběry likvidity proto patří do arzenálu každého tradera, který chce rozumět tomu, co se na trhu odehrává.

Pokud vaše obchody byly mnohokrát ukončeny na stoplossu, bylo to z důvodu, že jste se stali likviditou pro někoho jiného. Pokud tou likviditou již nechcete být, zde najdete informace, které vám pomohou fenoménu výběru likvidity porozumět a jak k tomu prakticky přistupovat. Témata v tomto článku jsou více rozvedena v našem nejnovějším ebooku Smart Money Concept a jak jej obchodovat, který si můžete zdarma stáhnout na webu Purple Trading.

Co tvoří na forexu likviditu?

Aby se cena pohnula od jedné cenové úrovně ke druhé, tak musí být zároveň splněny dva faktory:

●       impuls k pohybu ceny

●       čekající objednávky

Impulsem bude to, že nějaký velký hráč disponuje dostatečně velkým objemem peněz, který chce na trh umístit. Tím, že je začne na trh pouštět vstupováním do obchodů, tak se začne cena pohybovat jedním nebo druhým směrem.

Velký hráč ovšem „nejede“ libovolným směrem na slepo, ale cíleně se zaměří na ty cenové úrovně, kde vidí potřebné množství čekajících objednávek. Tyto čekající objednávky pro velké hráče představují likviditu. Je důležité si uvědomit, že likviditu představují veškeré čekající objednávky. Nejedná se tedy pouze o stoplossy, ale i o příkazy pro take profity, příkazy buy stop a sell stop a limitní objednávky.

Kde hledat likviditu a jak se jí nestát? 

Tradeři s oblibou dávají své čekající objednávky do míst, o kterých jsou 100% přesvědčeni, že se jedná o dno pohybu v případě obchodu long, nebo o vrchol pohybu v případě obchodu short. V takových případech umístí stop loss těsně pod dno anebo těsně nad vrchol nějaké všeobecně známé cenové formace. Problém je, že je tam umístí příliš brzy, takže se sami stanou likviditou.

Mezi formace, u kterých lze hledat likviditu, patří například:

●       Swingová high a swingová low
●       High a low předchozí seance
●       High a low asijské seance
●       Trendové čáry
●       Fair Value Gapy
●       Různé známé cenové nebo svíčkové formace

Swingová high a swingová low

Swingová high nebo low jsou formace minimálně tří svíček. Swingové low je obklopeno dvěma vyššími low a swingové high má na každé straně jedno nižší low. Názorně to vysvětluje obrázek číslo 1.


Obrázek č.1: Swingová high a swingová low

Tyto body vznikají na všech časových rámcích. Objednávky, které tradeři dají nad swingové high nebo pod swingové low pak představují likviditu, kterou velcí hráči vyberou. Teprve pak se trh otočí tím správným směrem. Na grafu jsou tyto oblasti často vidět jako tzv. falešné breaky horizontálních supportů a rezistencí.

Otázka je, kolik minimálně svíček použít pro identifikaci swingových high nebo low. Pokud budete vycházet z toho, že minimálně stačí tři svíčky, tak skončíte u toho, že v grafu bude zakresleno velké množství těchto bodů a mnoho z nich se pak stane likviditou.


Graf č.1: Falešné breaky (FB) na páru GBP/JPY na H4 grafu

Nejvhodnější je vyjít z vyššího časového rámce, například H4, kam si zakreslíte jasně viditelná, výrazná swing high a swing low, a z nich pak vedete horizontální čáru. Pak budete čekat na to, až cena danou úroveň prorazí (čekáte pouze na první test) a vrátí se zpět. Tím budete mít falešný break (FB), který bude signalizovat vybranou likviditu. Do obchodu vstoupíte až po vzniku tohoto breaku.

Tip: Dejte svoji čekající objednávku na vstup do obchodu tam, kde byste normálně umístili svůj stoploss.

Sledování falešných breaků se může stát samostatnou strategií, která je jednoduše viditelná. Nevýhoda je, že na vyšších rámcích může trvat delší dobu, než k falešnému breaku dojde. Dalším rizikem je, že break bude validní a skutečně potvrdí průběh změny trendu a vám, zatímco budete čekat na falešný break, uteče obchod.

High a low předchozí seance

Další oblast likvidity, která bývá vybrána, představují high a low předchozích seancí. Za seanci považujeme zejména obchodní den. Do úvahy je možné brát i high a low posledního předchozího týdne a měsíce, která nebyla otestována. Po vybrání likdvidity na těchto zónách může být příležitost ke vstupu v opačném směru podobně, jako je tomu při standardních swingových high a low. 

Postup je, že do grafu si zakreslíte horizontální čáry, které vedou z neotestovaného high a low předchozího dne, týdne a měsíce a pak čekáte, až cena tuto oblast prorazí a udělá zde falešný break. Teprve po vzniku breaku je vstup do obchodu.

High a low z obchodního dne platí pouze pro následující den a pouze pro první test. Z toho vyplývá, že tato metoda je vhodná pro intradenní trading.

Na grafu máme pár AUD/USD na H1 grafu. Jednotlivé denní seance jsou odděleny svislou čarou. Čekáme na první test tohoto high a low a po falešném breaku je vstup.

Protože se jedná o intradenní trading, tak v našich podmínkách pro vstupy řešíme jen ty signály, které vzniknou v průběhu evropské a americké seance.

Tedy od 08:00 ráno do přibližně 17:00 odpoledne. Pokud signál vstupu vznikne později (například v 19:00), zbývá již málo času do konce seance a je škoda ukončit den zbytečně ztrátovým obchodem, který již nepůjde ten den opravit, proto je lepší tyto signály neobchodovat.


Graf 2: AUD/USD na H1 časovém rámci  

Platné signály zde vznikly v bodech 1, 5, 6 a 7.  Je vidět, že všechny tyto obchody by nabídly zisk 2R. Uspokojivý poměr R je dán samozřejmě tím, kam umístíme stop loss. Široký stop loss nabídne nižší pravděpodobnost zasažení za cenu nižšího poměru R. Příliš úzký stoploss naopak nabídne vyšší poměr R, ovšem riziko zasažení je vyšší.  Zde jsou stoplossy umístěny pod low předchozího dne a v případě obchodu 7 nad poslední nevyplněný Fair Value Gap, což je také jedna z možností.

Tip: Při intradenním obchodování z H1 grafu si „na tupo“ nastavte take profit tak, aby nabídl zisk 2R.

V bodě 2 a 3 by k obchodu nedošlo, protože k falešnému breaku, který je platný když dojde k uzavření svíčky pod rezistencí (nebo nad supportem), by došlo v pozdních odpoledních a podvečerních hodinách a již by zbývalo málo času do konce seance. Pokud bychom v těchto případech vstoupili, pravděpodobně by obchod skončil neúspěšně. V bodě 4 je hezký signál, ovšem vznikl by v době asijské seance, kdy spíme. Takže jej nemůžeme započítat.

Bod 8 ukazuje, že průraz někdy může být velice silný a dokud není potvrzen falešný break, tak do obchodu nevstupujeme.

High a low asijské seance

Rozpětí asijské seance je dalším prvkem Smart Money konceptu a je hojně využíváno pro intradenní trading. Asijskou seanci si označíte od 00:00 do 07:00 ráno.  Pokud budete chtít vstoupit short, počkáte na vybrání likvidity nad asijskou high. V případě obchodu long počkáte na výběr likvidity pod asijskou low.

Pro potvrzení vstupu je možné použít price action formace typu fair value gapů na 5minutovém grafu (agresivní a zkušení obchodníci využijí minutové grafy, které jsou velmi rychlé a ne úplně vhodné pro začátečníky).


Graf č.3: High a low asijské seance na EUR/USD na 30minutovém grafu

Signály pro vstup short by vznikly v bodě 1, 5 a 8.Vstup long by vyšel v bodě 7. V bodech 2, 3 a 6 by vstup long skončil na stoplossu.

Trendové linie

Velmi oblíbeným grafickým znázorněním jsou trendové linie, které vzniknou spojením minimálně dvou bodů. Likvidita se pak tvoří pod rostoucí trendovou linií nebo nad klesající trendovou linií.

Vysvětlení k tomu je, že tradeři, kteří budou spekulovat long, dají svůj stop pod rostoucí linii. Sem ale dají svoje čekající sell stop příkazy i ti, kteří budou chtít spekulovat short, pokud dojde k breaku směrem dolů. V případě klesající trendové linie to pak je naopak. Tradeři, kteří spekulují short dají příkazy stop loss nad linii, kam také dají svoje čekající buy stop příkazy ti, kteří budou spekulovat na break.

Jakmile je likvidity dostatek, tak dojde k jejímu výběru.


Graf č.4:  Rostoucí trendová linie a výběr likvidity

Spojením bodů 1 a 2 vznikne trendová linie. Trader je natěšený, že má jasný trend a bude čekat na to, až se cena přiblíží k této linii. To nastalo v bodě 3. V tomto bodě trader vstoupí long a stoploss dá pod tuto úroveň.

O chvíli později pak je jeho stop loss vybrán a trh začíná vybírat nakumulovanou likviditu. V tomto případě se pokles zastavil u order blocku.

Tip: Co je order block si můžete přečíst v našem ebooku, odkaz najdete nakonci článku.


Graf č.5: Klesající trendová linie a výběr likvidity

Zde opět spojením bodu 1 a 2 vznikne klesající trendová linie. Od tohoto okamžiku se nad touto linií začíná kumulovat likvidita, kterou tvoří čekající buy stop příkazy traderů, kteří budou spekulovat na break této linie ve směru long. Dále zde budou příkazy stop loss, které jsou už v obchodě ve směru short. U trendové linie se také budou hromadit limitní příkazy na směr sell těch traderů, kteří budou chtít vstoupit short za dobrou cenu.

Zde je vidět, že v bodě 3 a 4 by byl dobrý vstup. V bodě 5 pak došlo k breaku a vybrání likvidity. Cena směřovala až k vyznačenému order blocku.

Protože žádný trend netrvá věčně, tak k výběrům likvidity u trendových linií dochází poměrně často. Někdy ale budou breaky signalizovat změnu trendu, jindy breaky pouze nalákají tradera do opačného obchodu, ze kterého je vzápětí vyhozen.

Pozor: Pokud trader neví, co dělá a nerozumí tomu, jak trhy fungují, pak v něm snadno vznikne pocit, že je jakoby o krok pozadu a že mu někdo vidí do karet a záměrně mu vybírá stoplossy.

Fair Value Gap

Co je Fair Value Gap (někdy se označuje jako Price Value Gap, 123 gap, single), čtenáři FXstreet určitě vědí. Nyní tedy jen rekapitulace pro zopakování:


Obrázek č.2: Znázornění býčích a medvědích Fair Value Gapů

Nevyplněné FVG představují likviditu, proto je dobré se jimi zabývat.

FVG je možné také využít pro identifikaci hladiny cílování profitu nebo nastavení stop lossu.  

Purple Trading zdarma nabízí svým klientům unikátní Purple Gap indikátor, který Fair Value Gapy zakreslí přímo do platformy MT4. Na obrázku jsou býčí FVG modré, medvědí jsou šedé:


Graf č.6: Fair Value Gapy na GBP/USD na H4 grafu

V bodě 1 by po vyplnění býčích FVG vznikl vstup long, v bodě 2 by po vyplnění medvědího FVG vznikl vstup short.

Vzory formací

Na následujících ukázkách si ukážeme dva příklady, které na trzích vznikají, a které slouží jako pasti pro výběry likvidity.

A)   Formace double bottom a double top s falešným breakem


Obrázek č.3: Double bottom a double top s falešným breakem

1. Cena vytvoří první low (double bottom) nebo první high (double top).
2. Při retestu toto swingové low nebo high prorazí a vybere likviditu.
3. Když se zde pak vytvoří falešný break (FB), to znamená, že se cena vrátí nad předchozí low, nebo pod předchozí high, pak je možný vstup.
4. První take profit k nejbližšímu swingovému high (u longu) nebo low (u shortu).

B) Smart Money Trap


Obrázek č.4: Smart money trap

1. Smart money trap (SMT) podle Smart money konceptu může být Fair Value Gap nebo Order Blok.
2. Obchodníci při retestu SMT vstoupí do obchodu (1).
3. Stop-Lossy (likvidita) jsou u této úrovně nebo u posledního swingu.
4. Chytřejší obchodníci vstoupí po vzniku falešného breaku (2).
5. Jejich cílem budou Stop-Lossy obchodníků, kteří vstoupili v bodě (1).

Shrnutí

Pokud trader neví, co dělá a nerozumí tomu, jak trhy fungují, pak v něm snadno vznikne pocit, že je jakoby o krok pozadu a že mu někdo vidí do karet a záměrně mu vybírá stoplossy.

Pokud se obchodník nechce sám stát likviditou, tak se musí naučit číst, kde byla v trhu likvidita, která byla vybrána, a kde je pravděpodobně likvidita, která bude vybrána. K tomu je nutné si před vstupem do obchodu odpovědět na následující otázky:

 1. Kde se buduje likvidita? (pod trendovou linií nebo nad ní)?
 2. Je vybrána likvidita asijské seance?
 3. Je vybráno high / low předchozího dne?
 4. Je vybráno nejbližší významné swing high/low?
 5. Jsou vyplněny Fair Value Gapy?
 6. Kde je order block?
 7. Vznikl falešný break?

Teprve když má trader povědomí o tom, kde objednávky pravděpodobně mohou být, tak zváží vstup do obchodu.

Jak na Smart Money vám poradí nový ebook od Purple Trading

Pokud vás zaujal dnešní článek a rádi byste své vědomosti prohloubili dál, máme pro vás tip. V Purple Trading jsme nedávno vydali SMC ebook, který obsahuje kompletní strategii a stáhnout si jej navíc můžete zcela zdarma!

STÁHNOUT ZDARMA


Klíčová slova: FXstreet | Price Action | EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | GBP/JPY | Svíčkové formace | Bod | Buy Stop | Fair Value | Gap | Vstup short | Grafy | High | Indikátor | Likvidita | Long | Low | MT4 | Obchodník | Order | Riziko | Sell Stop | Short | Smart money | Swing | Take Profit | Trader | Trading | Trend | EUR | USD | JPY | AUD | GBP | Obchodování | Pravděpodobnost | Zisk | Obchodovat | Obchodníci | Cena | Forexu | Graf | Signály | Trh | Tradeři | Buy | Obchodní den | Sell | StopLoss | eBook | Double bottom | Double top | Velcí hráči | Limitní příkazy | Purple Trading | Trendové čáry | Intradenní trading | Obchod | Trendová linie | Rostoucí trendová linie | Impuls | Cenové formace | FB | Price Action formace | Trhy | Pokles | Vstupy | Obchody | Stop-Lossy obchodníků | Medvědi | Změny trendu | Škoda | Stop-Lossy | Signál | Vstup do obchodu | Spekulovat | Klesající trendová linie | Průraz | Ceny | Příležitost ke vstupu | Trendové linie | Platformy MT4 | Objednávky | Cenové úrovně | Zkušení obchodníci | TIM | | SMC | Výběry | Vstup long | Velký hráč | Žádný trend | Falešný break | Falešné breaky | Smart money concept | 123 Gap | Vice | Nižší low | DNO | Price Value Gap | Smart Money koncept | Vybrání likvidity | Order blok | Potvrzení vstupu | Výběr likvidity | Platformy | Fair Value Gap | FVG | Value Gap | Purple Gap | Co je Fair Value Gap | Nevyplněný Fair Value Gap | Limitní objednávky | Order block | Nastavení stop lossů | Fair Value Gapy | Purple Gap indikátor | Gap indikátor | Býčí FVG | Výběry likvidity | Co tvoří na forexu likviditu? | Impuls k pohybu ceny | Čekající objednávky | Kde hledat likviditu | Kde hledat likviditu a jak se jí nestát? | Swingová high | Swingová low | High a low předchozí seance | Předchozí seance | High a low asijské seance | Asijské seance | Formace double bottom | Smart Money Trap | Smart money trap (SMT) | Stop-Lossy (likvidita) | Chytřejší obchodníci | Smart money koncepty | Co je order block | Kde se buduje likvidita? | Jsou vyplněny Fair Value Gapy? | Kde je order block? | Vznikl falešný break? | Je vybráno high | Je vybrána likvidita asijské seance? | Likvidita asijské seance | Ebook od Purple Trading | Nový ebook |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\timing-31052024-1.png
  Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
  C:\fakepath\imbalance-20052024-uvod.png
  Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
  C:\fakepath\break-struktury-03052024-uvod.png
  Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
  Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.
  C:\fakepath\price-action-15042024-uvod.png
  Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
  C:\fakepath\price-action-05042024-uvod.jpg
  Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
  C:\fakepath\smart-money-26032024-uvod.png
  Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
  C:\fakepath\smart-money-21032024-uvod.png
  Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
  C:\fakepath\smart-money-14032024-1.png
  Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
  C:\fakepath\ict-26022024-uvod.png
  ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
  C:\fakepath\Fair-Value-Gap-18022023-webinar2.jpg
  Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
  C:\fakepath\trading-strategie-22012024.jpg
  3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
  C:\fakepath\likvidita-17122023-uvod.jpg
  Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
  C:\fakepath\logo.png
  Purple Trading
  Purple Trading je revoluční projekt forexové brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia a regulací v rámci celé Evropské unie. Purple Trading kombinuje inovativní technologie pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy s likviditou od největších bank světa. Purple Trading pro obchodníky nabízí 4 druhy forexových obchodních účtů: STP / Direct Market Access, ECN, VIP obchodní účet a money manager účet pro poskytovatele strategií.

Čtěte více

 • Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
 • ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
 • Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
 • Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
 • Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.
 • Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
 • Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
 • Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
  V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
 • Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
 • Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
 • Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
 • Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy.
 • Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
 • 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new