Středa 24. duben 2024 23:45
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
Fintokei SwiftTrader

Dva roky války na Ukrajině. Jak se změnil svět?

23.02.2024 16:10  Autor: XTB  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Přesně před dvěma lety, 24. února 2022, zahájilo Rusko rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Po dvou letech války se současná situace na východě země zdá být v západních zemích na denním pořádku, i když pro Ukrajinu je to stále těžký boj o vlastní území, stejně jako v posledních několika měsících. Co se ve světě změnilo od 24. února 2022? Jaký je současný stav finančního trhu, zejména trhu s komoditami? Je svět stále ochoten pomoci Ukrajině? Jak by mohla změna moci v USA ovlivnit vojenskou pomoc Ukrajině?

Všichni ztratili

Ozbrojený konflikt, který měl podle Ruska skončit kapitulací Ukrajiny během prvních několika desítek hodin po útoku, trvá již dva roky. Během těchto dvou let utrpěla ukrajinská ekonomika značné škody, ale jeho dopad se rozšířil i do zbytku světa. Podle výzkumu Národního institutu ekonomických a sociálních výzkumů ztratilo Rusko v letech 2022 a 2023 v důsledku války něco přes 11 % svého HDP. V případě Ukrajiny tyto ztráty dosahují několika desítek procent. Globální dopad je však omezený a činí přibližně 1 procentní bod. V eurozóně je dopad ještě větší, v předchozích dvou letech činily ztráty 1,2 a 1,5 procentního bodu.

Konflikt vedl k narušení mnoha obchodních cest, ale především způsobil výrazný nárůst cen komodit. Rusko je významným producentem a vývozcem komodit, jako je ropa, zemní plyn, pšenice, kukuřice, hliník, palladium a hnojiva. Dočasný nedostatek přístupu na ruský trh, částečně způsobený sankcemi, vedl v mnoha případech k prudkému nárůstu cen o několik set procent. To samozřejmě podpořilo inflaci, která již reagovala na značný příliv kapitálu od vlád a centrálních bank po pandemii. Dopad války mezi Ruskem a Ukrajinou mohl v roce 2022 přidat ke globální inflaci přibližně 1,8 procentního bodu a v roce 2023 0,9 procentního bodu. Vzhledem k blízkosti konfliktu byly nejzranitelnější evropské země. Nedostupnost levných energetických zdrojů z Ruska vedla k výraznému zvýšení cen v Polsku, na Slovensku, v České republice, Maďarsku a pobaltských zemích. Nakonec byly ruské dodávky nahrazeny, ale na této situaci nelze spatřovat jiné pozitivní aspekty než zvýšenou diverzifikaci a posílení energetické bezpečnosti do budoucna.

Trh s komoditami se vrátil k normálu, spolu s inflací

Ceny komodit se vzhledem k obavám o jejich dostupnost normalizovaly poměrně rychle. Ropa se od února do června držela nad hranicí 100 dolarů za barel, ale absence výraznějšího poklesu vývozu z Ruska, které přesměrovalo své zdroje na asijský trh, a nalezení alternativních dodavatelů ze strany Evropy vedly k 50% poklesu cen ropy z maxim v roce 2022 na minima v roce 2023. Velmi podobná situace nastala u pšenice. Dohoda s Ruskem o vývozu ukrajinské pšenice po moři umožnila prozkoumat jiné trhy a přejít na pozemní dopravu, ačkoli to vedlo ke značným problémům pro evropské zemědělce, kteří byli nuceni konkurovat ukrajinské pšenici a dalším zemědělským produktům. Vzhledem k tomu, že silniční doprava je několikanásobně dražší než námořní, zemědělské zboží končilo svou cestu v sousedních zemích, což je značný problém při snaze sladit vlastní zájmy s další podporou ukrajinského státu v jeho boji proti okupantovi.

Mnohem bouřlivější situace byla v případě zemního plynu. Ruský plyn se do Evropy dostával především prostřednictvím plynovodů, takže vzdát se tohoto zdroje nebylo tak samozřejmé. Jen o několik let dříve Německo prosazovalo změnu energetického mixu se zaměřením na plyn, zejména ruský. V tuto chvíli Německo zažívá stagnaci, což souvisí s tím, že se země dynamicky rozvíjela díky levným komoditám, kterých je v současnosti nedostatek.

Ceny zemního plynu v Evropě se vracejí na úroveň před pandemií. Stojí však za zmínku, že rostly již v roce 2021, kdy Rusko pohrozilo pozastavením dodávek do Evropy. Nyní již nedostatek ruského plynu v Evropě nepředstavuje problém. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Evropa však přešla na zkapalněný zemní plyn a ceny se začínají blížit předpandemické úrovni, což souvisí se zvýšenou konkurenceschopností na trhu se zkapalněným plynem. Evropa stále dováží plyn z Ruska ve formě LNG, ale od soukromých společností a v minimální míře, i když se očekává, že i tento dovoz v blízké budoucnosti skončí. Nicméně je třeba poznamenat, že nedostatečný přístup na evropský trh s ropou nejvíce poškozuje Rusko, i když i v tomto případě byly nalezeny alternativní cesty. Často docházelo k překládkám, změnám vlajky nebo jednoduše k prodeji ropných produktů z dříve neexistujících destinací. Za zmínku stojí, že v současné době se do Evropy dostávají pohonné hmoty z Indie. Zároveň evropští výrobci výrazně zvýšili svůj vývoz do Kazachstánu a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. V tomto případě lze jen těžko hovořit o nějaké absenci souvislosti se sankcemi.

Pozornost USA směřuje i jinam

Za tyto dva roky si svět na konflikt zvykl. Ne všichni jsou ochotni ke konfliktu nadále přispívat, a to i za cenu rizika jeho rozšíření do dalších zemí. Spojené státy se již před konfliktem méně zajímaly o Evropu a více se zaměřovaly na Tchaj-wan. Kromě toho je nyní znepokojivá situace na Blízkém východě, a to nejen v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Hamásem, ale také kvůli útokům Hútíů, které podporuje Írán, na obchodní lodě. Vzhledem k této situaci by se trh s ropou mohl stát ještě napjatějším než v případě války mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud by došlo k další eskalaci.

Další sankce, ale pomoc pozastavena

Rusko bylo do značné míry izolováno od světového finančního systému a mnoho zahraničních aktiv bylo zmrazeno. Probíhají snahy o zabavení těchto prostředků a jejich přidělení na obnovu Ukrajiny, ale vzhledem ke složité právní situaci to bude nepochybně obtížný a zdlouhavý proces.

Mezitím se současná situace na frontách dostala do patové situace, ačkoli se objevují i zprávy o značných problémech Ukrajiny v důsledku nedostatku dostatečného vojenského vybavení. Americký Senát schválil návrh zákona ve výši 95 miliard dolarů, přičemž velká část je určena na pomoc Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu. Předseda Sněmovny reprezentantů se však rozhodl poslat kongresmany na dvoutýdenní dovolenou a prostředky jsou v současné době pozastaveny, což samozřejmě souvisí s politickým manévrováním. Tyto prostředky by měly být nakonec uvolněny, což povede k navýšení celkové pomoci USA na 170 miliard dolarů, ačkoli od ledna 2023, kdy republikáni získali ve Sněmovně reprezentantů většinu, nebyla žádná významnější pomoc Ukrajině schválena. To nás vede k otázce, co když Donald Trump vyhraje volby?

Volby v USA by mohly být pro Ukrajinu klíčové

Asi není nikdo, kdo by neslyšel o nedávných výrocích Donalda Trumpa o jeho touze vystoupit z NATO, nebo dokonce o nepřímém povzbuzování Ruska k útokům na země, které nejsou dostatečně vyzbrojeny. Pro většinu evropských zemí to není problém. Polsko má nejvyšší výdaje na obranu v poměru k HDP v celém NATO, dokonce vyšší než Ukrajina. Německo a Francie se rovněž připojují ke skupině zemí, které vynakládají více než 2 % HDP. Obranný průmysl v Evropě však není tak silný, jak by se mohlo zdát. Dodávky z Evropy na Ukrajinu jsou nedostatečné, což také vedlo k ještě většímu zaměření Ukrajiny na domácí výrobu.

Vrátíme-li se k Trumpovi, byla by ohrožena nejen situace v Evropě, ale především v Asii a na Blízkém východě. S největší pravděpodobností bychom se mohli dočkat další obchodní války, která by mohla přerůst ve větší konflikt. Na druhou stranu by se Trump mohl vojensky zaměřit na Blízký východ, což by také mohlo vést k výrazným pohybům na trhu s energetickými komoditami. Ačkoli Trumpovo vítězství by mohlo pro Američany či americké firmy znamenat příznivý vývoj v oblasti daní (jako tomu bylo v roce 2016), důsledky dalších kroků by mohly být zničující.

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Klíčová slova: ProCent | Ozbrojený konflikt | Trh s komoditami | Předseda sněmovny | Vývoz do Kazachstánu | Vice | Obranný průmysl | Války na Ukrajině | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Komise v přenesené pravomoci | Plyn z Ruska | Současná situace | Pomoc Ukrajině | Marketingová komunikace | Zkapalněný zemní plyn | Ceny zemního plynu v Evropě | Sankce | Ruský plyn | Rozšíření | | Ruský trh | TIM | Společnost | Pozornost | Minulá výkonnost | Společnosti | Hliník | Nařízení | Příliv kapitálu | Hnojiva | Společnost XTB | Ceny | Tchaj-wan | JDE | CL | Vývoz | Dovoz | Blízký východ | Posílení | Války | Návrh zákona | Republikáni | Evropské země | Vývoj | Kukuřice | Výdaje | Situace | Trhy | Trump | Komunikace | Situace na Blízkém východě | Poradenství | Írán | Předseda | Plyn | Průmysl | Ukrajina | Americký Senát | LNG | Finanční situace | Pohonné hmoty | Ceny zemního plynu | Trh s ropou | Obchodní války | Podnikání na kapitálovém trhu | MiFID II | Palladium | Evropský trh | Ztráty | Firmy | Americké firmy | Volby v USA | Podnikání | NATO | Volby | Komise | Spojené státy | ROCE | Indie | Předpověď | Zprávy | Zemní plyn | Ukrajinská ekonomika | Trh | Ropy | Pšenice | Investiční doporučení | Investiční | Investiční strategie | Donald Trump | Ceny komodit | EU | XTB | Evropa | Doporučení | Výkonnost | Ropa | Riziko | MIFID | Ekonomika | Bod | Bloomberg | Rizika | Polsko | Francie | Německo | HDP | USA | Rusko | Finance |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • "Dvanáct dní Vánoc" - 12 firem pro Santa Claus Rally
  Santa Claus rally - fenomén na burze, který mnoha obchodníkům připravil úspěšné Vánoce a s trochou štěstí i příjemně strávené v nějakém exotickém koutě. Od poloviny října jsme byli svědky dynamického oživení nejen na varšavském, ale i na zahraničních obchodních parketech. Nabízí se tak otázka, zda letošní burzovní Ježíšek přinese jako dárek Rally s pokračováním růstů přes hradbu strachu? Nebude však cena sklouzávat ze strmého svahu kopce, který se buduje od poloviny října, a vytvoří tak příležitost pro bolestivé obchodníky, kteří v současné době nemají ve svém portfoliu žádné nebo jen málo akcií a čekají na slevu, která by zažehla novou růstovou vlnu? 
 • Dvanáct lidí ovládá většinu světové ekonomiky
  Fed je monetární supervelmocí. Tato centrální banka se nalézá ve středu amerického finančního systému a její vliv se projevuje v celé globální ekonomice. Její agregátní poptávku ovlivňuje mnohem více než jakákoliv jiná centrální banka na světě. Důvody tohoto stavu jsou tři. Za prvé, řada rozvíjejících se zemí a k tomu některé země vyspělé mají svůj měnový kurz provázaný s kurzem dolaru, a to explicitně či implicitně. K tomu přispívá pozice dolaru, který je globální rezervní měnou. Pokud má přitom nějaká země provázaný kurz své měny s dolarem a zároveň má otevřené kapitálové trhy, znamená to, že v podstatě delegovala rozhodnutí o své monetární politice na Fed.
 • Dvanáct pandemických trendů českého trhu s nemovitostmi
  V únoru 2021 se průměrná sazba hypoték dostala na své pandemické dno, 1,93 procenta. V březnu už nepatrně vzrostla na 1,94 procent – růst pak pokračoval i nadále, v květnu dokonce nad úroveň dvou procent. Mnohaleté dno je tedy již za námi. Hypotéky jsou ale z dlouhodobého hlediska stále levné. Jejich cena půjde už jen nahoru, bankám totiž citelně zdražují zdroje, jimiž poskytované hypotéky kryjí. Češi se proto snaží vzít si hypotéku právě nyní, když je stále velmi levná, a nechtějí tak propásnout příležitost. Mezinárodní investoři nyní očekávají, že Česká národní banka kvůli inflační hrozbě zvýší v příštích dvanácti měsících svou základní úrokovou sazbu hned čtyřikrát, ze současné úrovně 0,25 až na 1,25 procenta. V rámci skupiny 37 zemí organizace OECD očekávají mezinárodní investoři agresivnější zvyšování základní sazby než v ČR už jen ve třech zemích, a to v Kolumbii, Chile a Mexiku. Dramaticky vyšší sazby ČNB jsou příznakem nového makroekonomického prostředí v ČR, v němž citelně půjdou nahoru – budou muset – také sazby hypoték.
 • Dva pohľady na dopad zníženia rating USA
  Teória : Mohlo by dôjsť ... (správa pre profesionálov)...
 • Dva pohledy na zlato. Vyhrají nakonec býci nebo medvědi?
  Zlato patří v posledních měsících mezi nejvíce kontroverzní instrumenty. Jeho cena už letos rostla o více než 30 %, což „památníkům“ připomnělo zlatý sprint vzhůru po konci poslední finanční krize. Ve srovnání s tehdy dosaženými úrovněmi se zlato stále nachází relativně nízko. Názory na další vývoj jsou ovšem podobně vyhraněné, jako byly tehdy.
 • Dva postrehy k dnešným „menej významným“ číslam z Európy
  Vyzerá to tak, že optimizmus ohľadom Trumpa preskočil aj do Švédska. Index ekonomickej tendencie, ktorý je súhrnom šiestich indikátorov sentimentu, sa v decembri prudko vzrástol a dostal sa na najvyššiu úroveň od roku 2011. Decembrová úroveň 113,8 je konzistentná s ekonomickým rastom niekde nad úrovňou 6% (graf od @CapEconEurope):
 • Dva postrehy z trhov – na UK medzibankovom trhu to začína škrípať; Čína potichu devalvuje menu
  BrExit zasiahol aj britský medzibankový trh. Zatiaľ to nie je nič dramatické, banky si dokonca medzi sebou požičiavajú lacnejšie, avšak pokles medzibankových úrokov by mal byť za normálnych okolností vyšší. A to z toho dôvodu, že trhy očakávajú v letných mesiacoch zníženie úrokových sadzieb (pre júlové zasadnutie, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, je implikovaná pravdepodobnosť 77,5 %, pre augustové dokonca 85,3 %).
 • Dva postrehy z trhov: Volatilia klesá až nečakane rýchlo; medzera medzi EURUSD a úrokovým diferenciálom sa zatvorila
  Volatilita Trhy sa s BrExitom vysporiadali nečakane rýchlo. Index volatility VIX (merajúci očakávania volatility index...
 • Dva postřehy k euru po zasedání ECB
  Euro bylo, je a asi ještě dlouho bude carry měna. Nízké úrokové sazby jsou velkým lákadlem pro obchodníky, kteří si pů...
 • Dva roky stará lekce z oslavy na Karlově mostě
  Vzpomínáte si ještě na jednu radostnou událost, která se odehrála na konci června 2020 v Praze? Připomíná ji například tento titulek Seznam zpráv: "Na Karlově mostě postavili 515 metrů dlouhý stůl. Hostina ukončí epidemii." Bohužel všichni víme, jak to dopadlo. A současné domácí debaty o tom, jak moc jsou plné plynové zásobníky a jak přežijeme příští zimu, situaci s koronavirem v jistých ohledech nepříjemně připomínají. Již několikrát jsme v Rozbřesku rozebírali, že při pohledu na trh s komoditami se vyplatí věnovat pozornost termínovým kontraktům. U cen elektřiny tomu tak je, neboť kontrakt na rok dopředu se považuje běžně za měřítko neboli za benchmark.
 • Dva svety Donalda Trumpa
  Trump je ako Schrodingerova mačka – jeho politiky existujú v stave pragmatizmu a radikalizmu zároveň. Investorský svet si zatiaľ vybral tú pragmatickú stránku. Avšak možno sa prerátal – to, čo je dobré pre USA, nie je dobré pre svet.
 • Dve americké vojny
  Pamätáte si na nášho sprievodcu rokom 2017? Tam sme písali o Cezhraničných daňových úpravách ako o potenciálne najväčšej udalosti nového roka. Zdá sa, že toto varovanie nestráca na aktuálnosti. Naopak, Európa sa už teraz pripravuje na podnet na Svetovú obchodnú organizáciu ohľadom jej možného zavedenia. Následky by boli dramatické na celý svet.
 • Dve cesty pre Bidena
  Bloomberg potvrdzuje našu predchádzajúcu analýzu (vstup: Biden stráca pôdu pod nohami?) - Joe Biden je v defenzíve, ale stále má možnosť tieto voľby vyhrať. K tomuto cieľu existujú dve cesty:
 • Dve definitívne riešenia krízu nezastavili
  Piatok priniesol euru ďalšie zisky. Spoločná mena pokračov...
 • Dve forexové zamyslenia na koniec týždňa (USD, AUD)
  Dolár mal v posledných rokoch tendenciu nevšímať si vývoj inflácie, pretože FEDu ďaleko viac horelo pri jeho druhom mandáte – plnej zamestnanosti...
 • Dve formácie hlavy a ramien na DE30
  Nemecký index začal dnešné obchodovanie s poklesom a v nasledujúcich hodinách výpredaj naberal na obrátkach. Pri pohľade na interval H4 je vidieť, že predajcovia sa pokúšajú dostať cenu pod dôležitú úroveň podpory. Index sa obchoduje pod výstrihom širokej hlavy a ramien (označené zelenou farbou) a testuje tiež výstrih menšej formácie (vyznačený červenou farbou). Ak sviečka H4 uzavrie na súčasnej úrovni alebo na nižšej úrovni, môže podľa klasickej technickej analýzy generovať medvedí signál, čo môže viesť k hlbšiemu výpredaju. V takomto scenári leží najbližšia podpora na úrovni 13 580 bodov a je označená predchádzajúcimi cenovými reakciami a 50% Fibonacciho retracementom nedávneho pohybu smerom nahor.
 • Dvě hlavní firmy skupiny E.ON zvedly čistý zisk na pět miliard Kč
  Dvě klíčové společnosti skupiny E.ON ČR, firmy EG.D a E.ON Energie, měly loni v součtu zisk po zdanění 5,03 miliardy korun. Zisk obou společností meziročně stoupl zhruba o 500 milionů. Firma EG.D, dříve E.ON Distribuce, má za sebou loni rekordní investice. Vyplývá to z výroční zprávy. O výsledcích dnes informoval Ekonomický deník.
 • Dvě nastupující globální mocnosti: O kolik je Indie za Čínou?
  Jestli v letošní Velké ceně Singapuru F1 tým Force India zaostal za lídrem celéh...
 • Dvě největší německé banky chystají sloučení, odbory i akcionáři se děsí
  Dvě největší německé banky chystají sloučení. Desetitisícům jejich stávajících zaměstnanců proto hrozí vyhazov. Možnému sloučení Deutsche Bank a Commerzbank, ústavů založených shodou okolností ve stejném roce 1870, nebude německá vláda bránit. Sama je k takovému kroku pobízí, protože v době další ekonomické krize už nechce, aby se německé firmy a podniky musely spoléhat na zahraniční bankovní domy.
 • Dve pozitívne správy z úvodu týždňa
  Tou prvou je vývoj verejných financií krajín EÚ a predovšetkým eurozóny v treťom kvartáli 2016. Ten dosiahol úroveňi 90,1% HDP, medzikvartálne to znamená pokles o 1,1% a medziročne o 1,4% HDP. Navyše v posledných troch rokoch je sezonalita jednoznačná – najnižší dlh počas roka zaznamenávala eurozóna vo štvrtom kvartáli, je teda reálne očakávať pokles aj v ďalšom kvartáli:
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader