Neděle 14. července 2024 13:25
reklama
FTMO král
reklama
Fintokei Payout
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new

Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)

30.05.2022  Autor: Satik FX  Sekce: Price Action   Tisk


Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.

V předchozích dvanácti dílech jsme probrali tato témata:

1) Úvod do problematiky Price Action
2) Trendy
3) Supporty a rezistence
4) Supporty a rezistence podrobněji
5) Cenové formace
6) Svíčkové patterny reverzní
7) Svíčkové patterny pokračující
8) Clustery
9) Budoucí clustery
10) Risk-Reward-Ratio (RRR)
11) Chytré peníze
12) Odrazy od S/R úrovní

Samozřejmě to není celé spektrum, které se dá pro tento typ obchodování použít, nicméně si myslím, že pro osvojení základního principu Price Action je to dostačující.

Umožní nám totiž v základech pochopit okamžité fungování trhu, to znamená v přímém okamžiku, bez prodlení, ke kterému dochází při používání indikátorů. Tím však nechci nijak snižovat význam indikátorů, které mají zcela jistě svoje zastoupení, zejména při kombinaci třeba s touto metodou.

Již v úvodních dílech tohoto seriálu jsem se zmínil o tom, že obchodování pomocí Price Action je jako dětská skládačka. Jednotlivé části by měly do sebe zapadat a tvořit tak ucelený pohled na danou tematiku.

Proto bych chtěl v závěru nastínit, jak tuto skládačku sestavit tak, aby byla pro každého tradera přínosem a poskytla značnou výhodu při obchodování.

Ihned na začátku bych chtěl podotknout, jak sami dobře všichni víme, že ne každý, byť sebelépe připravený a promyšlený obchod se povede dostat do vítězného konce. Obchodování se skládá jak z části výher, tak samozřejmě proher a pokud vám někdo bude tvrdit, že má pouze plusové obchody za celou dobu své obchodní činnosti, tak je buď génius, nebo neříká pravdu. Zkrátka a dobře ztrátové obchody k úspěšnému tradingu patří stejně jako ke každé úspěšné firmě náklady (výdaje).

My však musíme hledat takové možnosti, které by nám daly příležitost při co nejmenší možné ztrátě získat co největší možný zisk. Pokud se budeme tímto řídit, tak i při systému, který má menší úspěšnost než 50 : 50 poměru zisku ke ztrátě můžeme být dlouhodobě úspěšní.

Jako příklad uvádím hod mincí:

Pokud padne orel, máme zisk 200 Kč a pokud naopak padne pana, máme ztrátu 100 Kč. A při 100 hodech a úspěšnosti pouze 40 % (to je čtyřicet hodů zisk, šedesát hodů ztráta), máme ve výsledku zisk 2000 Kč. Výpočet: (40 x 200) – (60 x 100) = 8000 – 6000 = 2000 Kč.

Další veličinou, se kterou se musíme zabývat, je risk. To znamená, kolik procent svého obchodního potenciálu budeme vkládat do jednotlivého obchodu. Pokud totiž budeme neuváženě riskovat na začátku obchodování, tak se nám může stát, že obdržíme sérii tak vysokých ztrát, že bude velmi těžké se dostat zpět na startovací kapitál.

Jako příklad uvedu následující ukázku, která vypovídá o tom, o kolik musíte následně zhodnotit kapitál, abyste se dostali na původní zůstatek.

Ztracený kapitál

Procentuální potřeba, abychom se dostali na původní výši kapitálu

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

11 %

25 %

43 %

67 %

100 %

150 %

233 %

400 %

900 %

 

Na tyto dva příklady je nutno myslet a zařídit se tak, abychom je využili ve svůj prospěch.

Nyní bych chtěl nastínit, jak by měla vypadat “skládanka“ v rámci toho, co bylo probráno v tomto seriálu a to krok za krokem. Ukážeme si příklad v uptrendu, ale samozřejmě stejně, pouze zrcadlově obráceně by vypadala situace v downtrendu. Tak pojďme na to:

Identifikace trendu – v tomto případě UPTRENDU:


Utvoření rezistence:


Utvoření akumulace:


Proražení pásma rezistence:


Vytvořila se formace Hlava a ramena, cena mírně klesla a rezistence se mění na support:


Vytváří se formace trojité dno a zároveň Fibonacciho cluster na hranici trojitého dna. To nám napovídá možnost opětovného pokračování růstu:


Trend pokračuje dále nahoru:


Celkový pohled na graf:


Takovýchto ukázek je možno vyznačit nekonečně mnoho a ano, souhlasím s těmi, kteří řeknou, že analyzovat trh na levé straně, tam co se to už stalo, dokáže každý. To je sice pravda. Avšak bez tohoto tréninku bychom nemohli předpokládat, co se stane na straně druhé, respektive jaký by mohl být vývoj v budoucnu.

Tím chci napsat, že zcela jistě nebudou naše obchody vždy úspěšné, ale poctivým tréninkem, dobrou znalostí prostředí, uvážlivým riskem a cíleným profitem, můžeme být na těchto trzích konzistentně profitující. Trh nám nedá nic zadarmo, to je to jediné s čím si můžeme být stoprocentně jisti.

Děkuji všem, kteří se dostali až do konce těchto mých článků a věřím, že se vám můj seriál líbil a hlavně, že vám pomohl. A jako obvykle, pokud máte nějaký dotaz, neváhejte mi napsat do diskuze pod článkem a vždy vám rád poradím a pomohu.

Forexu zdar a budu se těšit příště třeba u nějakého nového seriálu…

Váš trader Satik

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\price-action-21032022-uvod.jpeg
  Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
  C:\fakepath\smart-money-23012022-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
  C:\fakepath\forex-07112021.png
  Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
  C:\fakepath\fibonacci-26092021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.
  C:\fakepath\fibonacci-14062021.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
  C:\fakepath\price-action-16062021.jpeg
  Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
  C:\fakepath\price-action-18042021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
  C:\fakepath\price-action-15022021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
  C:\fakepath\price-action-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
  C:\fakepath\price-action-1.jpeg
  Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
  C:\fakepath\trader-forex2.png
  Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
  C:\fakepath\forex-fxstreet.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Čtěte více

 • Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král