Pondělí 21. září 2020 04:46
reklama
Admiral spread new
reklama
Admiral spread new
reklama
RoboMarkets webinare

17 investičních a finanční pojmů, které musí znát každý úspěšný investor

11.09.2020 11:16  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Finanční páka, likvidita, kapitálový trh, cenné papíry, podílové fondy, volatilita. Ze začátku může být záplava termínů a pojmů pro nového investora ohromující. Začátky bývají náročné, a proto jsme připravili tento článek, který má pomoci začínajícím investorům lépe se orientovat v základních investičních a finančních pojmech, zkratkách a výrazech.

Základní investiční pojmy

V následujícím článku se dozvíte:

 1. Co musí znát každý začínající investor
 2. Kdo je to investor
 3. Finanční trh
 4. Peněžní trh
 5. Kapitálový trh
 6. Komoditní trh
 7. Býčí trh, medvědí trh
 8. Cenné papíry
 9. Likvidita
 10. Finanční páka
 11. Návratnost investice
 12. Rentabilita
 13. Portfolio
 14. Cash flow
 15. P/E – Price to earnings
 16. Rezistence
 17. Finanční deriváty
 18. FED

Co musí znát každý investor

Vstup do světa investování je ohromující, naplněn vzrušením a napětím, a především ohromným množstvím nových výrazů a konceptů, které je potřeba nastudovat, pochopit. Naším posláním je pomoci vám na cestě k tomu stát se úspěšným investorem.

V tomto článku se dozvíte, které investiční pojmy nesmíte minout a co je dobré vědět hned při startu. Jak se budete stávat lepším a lepším investorem, budete se dále vzdělávat a prohlubovat svoje znalosti a zkušenosti. Nápomocný vám k tomu může být náš vzdělávací portál. Jako dobrým odrazovým můstkem jsou také naše e-booky 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem nebo 11 strategií největších investičních guru.

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

Kdo je to investor

Investor je jakákoliv fyzická osoba nebo jiný subjekt (například firma nebo podílový fond), která zaváže svůj kapitál (investuje) s očekáváním, že obdrží nějaké finanční výnosy. Investoři se spoléhají na různé finanční nástroje, aby dosáhli co nejvyšší míry návratnosti. Každý investor musí mít svůj plán a strategii k dosažení určitých svých finančních cílů. Tím může být například budování důchodových úspor, spoření pro své děti nebo jen hromadění dalšího bohatství v průběhu času.

K dosažení těchto cílů existuje široká škála investičních možností a nástrojů. Nejzákladnějšími investičními nástroji jsou akcie, dluhopisy, komodity, podílové fondy, fondy obchodované na burze (ETF), opce, futures, devizy, zlato, stříbro a další komodity, penzijní plány nebo nemovitosti. Investoři mohou analyzovat a vyhodnocovat jednotlivé investiční příležitosti z různých úhlů. Základním pravidlem je, že investor hledá takovou investici, která maximalizuje výnosy a minimalizuje riziko.

Investor nebo trader?

Základní rozdíl mezi investorem a traderem je perioda, tedy doba, jak dlouho akcie, či jiné aktivum drží. V tradingu se využívá obecně krátkodobého držení akcií. Může to být měsíc, týden, nebo častěji i den či pouze několik hodin. Trader drží akcie pouze po krátkou dobu, při změně ceny potom se ziskem prodává. Investování na druhé straně je přístup, který funguje na principu nákupu a držení, v angličtině nazývaného jako buy & hold. Investoři investují svůj kapitál obvykle na několik let, desetiletí nebo ještě delší dobu. Krátkodobé fluktuace trhu jsou v dlouhodobém investiční přístupu nevýznamné.

Finanční trh

Finanční trh obecně označuje na jakékoli tržiště, kde dochází k obchodování s cennými papíry. Existuje mnoho typů finančních trhu, které si probereme dále v článku, mimo jiné se jedná o akciový trh, trhu dluhopisů, devizový trhu nebo trhu s deriváty. Finanční trhy jsou životně důležité pro řádné fungování kapitalistických ekonomik.

Základní typy finančních trhu jsou následující.

 • Peněžní trh
 • Kapitálový trh, sestávající z trhu akciového a trhu dluhopisů
 • Derivatový trh
 • Komoditní trh
 • Forex, nebo-li foreing exchange – mezinárodní měnový trh

Finanční trhy

Peněžní trh

Peněžní trh označuje obchodování s krátkodobými dluhovými investicemi. Na velkoobchodní úrovni se jedná o velkoobjemové obchody mezi institucemi a obchodníky. Na maloobchodní úrovni potom zahrnuje podílové fondy peněžního trhu zakoupené jednotlivými investory a účty peněžního trhu otevřené klienty bank. Ve všech těchto případech se peněžní trh vyznačuje vysokou mírou bezpečnosti a poměrně nízkou mírou návratnosti.

Kapitálový trh

Kapitálové trhy jsou místa, kde jsou úspory a investice směrovány mezi investory, kteří mají kapitál, a těmi (např. firmy), kteří ho potřebují. Subjekty, které mají kapitál, zahrnují retailové a institucionální investory, zatímco ty, kteří hledají kapitál, jsou podniky, vlády a lidé. Kapitálové trhy se skládají z primárního a sekundárního trhu. Nejběžnějšími kapitálovými trhy jsou akciový trh a trh s dluhopisy.

Komoditní trh

Komoditní trh je jakékoliv fyzické nebo virtuální tržiště pro nákup, prodej a obchodování se surovými nebo primárními produkty. V současné době existuje po celém světě zhruba 50 hlavních komoditních trhů, které usnadňují obchod s přibližně 100 primárními komoditami jako je například zlato, stříbro, ropa, platina nebo třeba kukuřice.

Komodity obchodované na komoditních trzích se dělí na dva typy: tzv. tvrdé a měkké komodity. Tvrdé komodity jsou obvykle přírodní zdroje, které se musí těžit nebo těžit: např. zlato, stříbro, guma a ropa. Jako měkké komodity jsou potom označovány zemědělské produkty nebo hospodářská zvířata. Například kukuřice, pšenice, káva, cukr, sója a vepřové maso.

Býčí trh, medvědí trh

Jiným způsobem, jak pohlížet na trh je býčí či medvědí trh. Jako investoři se často setkáte s tímto označením, proto si pojďmě ujasnit o co se jedná. Býčí ani medvědí trh nejsou trhy v pravém slova smyslu, spíše se jedná o označení tendence (trendu) daného trhu. Jinými slovy býčí může být jak kapitálový, tak komoditní či derivátový trh, stejně tak mohou být medvědí. Jde tedy o označení trendu trhu.

Býčí trh má stoupající trend, medvědí trh je na druhé straně v klesajícím trendu.

Býčí trh

Býčí trh je obecně obdobím rostoucích cen na trhu. Začátek býčího trhu je obvykle značen rozšířeným pesimismem. V tomto okamžiku je dav trhu nejvíce „medvědí“. Jak býk běží, pocit skleslosti mění v naději, „optimismus“ a nakonec euforii.  To často vede hospodářský cyklus, například v úplné recesi nebo dříve.

Býčí trhy obecně začínají, když akcie vzrostou o 20 % ze svého minima, a končí, když akcie klesnou o 20 %.

Analýza dat akciového trhu společnosti Morningstar, Inc. z let 1926 až 2014 zjistila, že typický býčí trh trval 8,5 roku s průměrným kumulativním celkovým výnosem 458 %, zatímco anualizované zisky pro býčí trhy se pohybovaly od 14,9 % do 34,1 %.

Medvědí trh

Medvědí trh na druhé straně je obecný pokles na akciovém trhu po určitou dobu.  Obvykle je jeo počátek značen přechodem od vysokého optimismu investorů k rozšířenému strachu a pesimismu investorů.  Medvědím trhem obecně bývá označováno období, kdy je pokles cen o nejméně 20 % po dobu nejméně dvou měsíců.  Menší pokles o 10 až 20 % se považuje za korekci.

Medvědí trhy končí, když se akcie zotaví a dosáhnou nových maxim. Medvědí trh je tedy měřen zpětně od nedávných maxim k nejnižší zavírací ceně  a období jeho zotavení je nejnižší zavírací cena k novým maximům. Dalším běžně přijímaným koncem medvědího trhu je růst indexů o 20 % z jejich minima.

Od roku 1926 do roku 2014 trval průměrný medvědí trh 13 měsíců s průměrnou kumulativní ztrátou 30%, zatímco anualizované poklesy pro medvědí trhy se pohybovaly od -19,7 % do -47 %.

Býčí trh, medvědí trh

Cenné papíry

Krátká definice označuje cenný papír jako jakýkoli důkaz o vlastnictví nebo dluhu, kterému byla přiřazena hodnota a který může být v budoucnu prodán. Pro držitele představuje cenný papír investici, ze které doufá, že získá nějaký zisk. Příkladem cenných papírů můžou být akcie, dluhopisy nebo opce.

Pojem „cenný papír“ označuje zastupitelný, veřejně obchodovatelný finanční nástroj, který má určitý druh peněžní hodnoty. Představuje například vlastnickou pozici ve veřejně obchodované společnosti prostřednictvím akcií, věřitelský vztah s vládním orgánem nebo korporací představovanou vlastnictvím dluhopisu této entity, nebo vlastnická práva vyjádřená opcí.

Likvidita

Likvidita, přesněji označovaná jako finanční likvidita, označuje, jak snadno lze aktiva převést na hotovost, resp. jak snadno a rychle lze aktiva prodat či směnit.

Hotovost je nejlikvidnějším aktivem. Některé další aktiva, jako akcie nebo dluhopisy, lze však také velmi snadno převést na hotovost. Vzhledem k tomu, že akcie a dluhopisy lze extrémně snadno převést na hotovost, jsou často také označovány jako likvidní aktiva. Akcie a dluhopisy jsou označovány jako velmi likvidní, protože je lze převést na hotovost během několika dní.

Velká aktiva, jako jsou pozemky, budovy a zařízení, však nelze tak snadno (a rychle) převést na hotovost, proto se říká, že jsou málo likvidní. Například váš běžný účet v bance je likvidní, prostředky můžete okamžitě používat. Pokud ale vlastníte například půdu a potřebuje jí prodat, může to trvat několik týdnů až měsíců.

[E-book ZDARMA]: 11 strategií největších investičních guru

Objevte jaká kritéria při výběru akcií jednotliví guru sledují a zjistěte jaké zhodnocení popsané strategie dosahují a naučte se 6 investičních zásad, které posunou Vaše investování dále.

Finanční páka

Finanční páka, označovaná také jako pákový efekt nebo obchodování s marží, označuje použití dluhu k získání dalších aktiv.

Použití finanční páky k ovládání většího množství aktiv (půjčováním peněz) způsobí, že se výnosy z hotovostní investice majitele se znásobí (vždy určitým poměrem podle velikosti páky). To znamená, že s finanční pákou zvýšení hodnoty aktiv povede k většímu zisku investora dle násobků velikosti použité páky. Snížení hodnoty aktiv naopak bude mít za následek větší ztrátu hotovosti vlastníka.

Finanční páka lze tudíž využít k velkým ziskům s relativně malým kapitálem. Na druhé straně riziko ztráty je zde násobeno a velikost ztráty může rychle nekontrolovaně narůst v případě pohybu trhu špatným směrem.

Návratnost investice

Návratnost investice – označovaná jako Return on Investment (ROI) je měřítkem výkonu používaným k vyhodnocení efektivity investice nebo k porovnání efektivity investic mezi sebou. Návratnost investice (ROI) se snaží přímo měřit míru návratnosti konkrétní investice ve vztahu k nákladům investice. Pro výpočet návratnosti investic se návratnost investice dělí náklady na investici. Výsledek je vyjádřen jako procento nebo poměr.

Návratnost investice značí zisk nebo ztrátu generovanou investicí ve vztahu k jejím počátečním nákladům. Umožňuje měřit efektivitu a ziskovost investice a často se používá k provádění finančních rozhodnutí, porovnání ziskovosti společnosti či analýze investic.

Návratnost investice se počítá takto:

ROI = (Současná hodnota investice – Náklady na investici) / Náklady na investici

Rentabilita

Rentabilita investice bývá označována také jako míra návratnosti, v anglickém originále Rate of Return (ROR). Míra návratnosti (RoR) je čistý zisk nebo ztráta investice za určité časové období, vyjádřená jako procento původních nákladů investice. Při výpočtu míry návratnosti určujete procentuální změnu od začátku období do konce. Metriku RoR lze snadno použít na nejrůznější aktiva, od akcií až po obligace, nemovitosti a umění pro porovnání výkonnosti investice. Inflace není brána v úvahu při jednoduchém výpočtu míry návratnosti.

Ještě existuje takzvaná vnitřní rentabilita, známá jako vnitřní míra návratnosti nebo Internal Rate of Return (IRR), která zohledňuje i časovou hodnotu peněz.

Rentabilita investice se vypočítá takto:

ROR = ((Současná hodnota investice – Původní hodnota investice) / Původní hodnota investice) x 100

Portfolio

Pojem portfolio označuje jakoukoli kombinaci aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy či hotovost. Portfolia mohou být v držení jednotlivých investorů nebo spravována finančními profesionály, zajišťovacími fondy, bankami či jinými finančními institucemi. Je obecně přijímanou zásadou, že portfolio je navrženo podle tolerance rizika investora, časového rámce investice a investičních cílů. Peněžní hodnota každého aktiva může ovlivnit poměr rizika a výnosu portfolia.

Při sestavování portfolia by měli investoři hledět především na správnou diversifikaci napříč jednotlivými aktivy, případně třídami aktiv.

Cash flow

Cash flow, neboli v češtině peněžní tok je skutečný nebo virtuální pohyb peněz. Peněžní tok v užším smyslu je platba z jednoho účtu banky na druhý. Peněžní tok je určen jeho časem t, nominální částkou N, měnou CCY a účtem A; symbolicky CF = CF (t, N, CCY, A).

V širším slova smyslu popisují peněžní toky symbolické platby do nebo z podnikání, projektu nebo finančního produktu (aktiva). Peněžní toky jsou úzce propojeny s pojmy úroková sazba a likvidita.

P/E poměr – Price-to-Earnings

Jedním ze základních veličin při hodnocení akcie je tzv. P/E poměr – Price to Earning, což je poměr ceny akcie ku zisku společnosti.
Poměr cena/zisk (P/E poměr) je tedy poměr pro ocenění společnosti, který hodnotí její aktuální cenu akcií ve vztahu k jejímu zisku na akcii (EPS). Poměr ceny k výnosům se také někdy označuje jako násobek ceny nebo násobek výdělků.

Poměry P/E používají investoři a analytici k určení relativní hodnoty akcií společnosti ve srovnání mezi sebou. Lze jej také použít k porovnání společnosti s jejím vlastním historickým záznamem nebo k porovnání agregovaných trhů mezi sebou nebo v průběhu času.

Poměr cena/zisk (poměr P/E) souvisí s cenou akcií společnosti a jejím ziskem na akcii. Vysoký poměr P/E může znamenat, že akcie společnosti jsou nadhodnoceny, nebo že investoři očekávají v budoucnu vysokou míru růstu. Ovšem stanovení přesného P/E, kde jsou akcie nadhodnoceny je problematické. Společnosti, které nemají žádné výdělky nebo operují ve ztrátě, nemají poměr P/E, protože do jmenovatele není co dávat.

Rezistence

Pojem rezistence používají především tradeři v technické analýze. V češtině bývá někde označována jako odpor či úroveň odporu.

Rezistence nebo úroveň rezistence je hodnota, za kterou cena aktiva naráží na tlak na jeho cestě vzhůru vznikem rostoucího počtu prodejců, kteří chtějí prodávat za tuto cenu. Úrovně odporu mohou být krátkodobé, pokud vyjdou najevo nové informace, které změní celkový postoj trhu k aktivu, nebo mohou být dlouhodobé. Pokud jde o technickou analýzu, lze jednoduchou úroveň rezistence zakreslit zanesením čáry podél nejvyšších bodů grafu v uvažovaném časovém období. V závislosti na cenovém trendu může být tato linka rovná nebo šikmá. Existují však pokročilejší způsoby, jak identifikovat rezistenci. Například pásma (spready), trendové linie a klouzavé průměry.

Opak rezistence je podpora, která funguje analogicky při spodním pohybu aktivia na grafu.

Finanční deriváty

Finanční deriváty jsou v podstatě smlouvy mezi dvěma nebo více stranami, jejíž hodnota je založena na dohodnutém podkladovém finančním aktivu (např. nějaký cenný papír) nebo souboru aktiv (např. index). Mezi běžná podkladová aktiva patří akcie, dluhopisy, komodity, měny, úrokové sazby nebo tržní indexy.

Obecně patří finanční deriváty do oblasti pokročilého investování. Deriváty jsou sekundární cenné papíry, jejichž hodnota je pouze odvozena od hodnoty primárního cenného papíru, se kterým jsou spojeny. Samotný finanční derivát je bezcenný. Nejpoužívanějšími finančními deriváty jsou futures kontrakty, forwardové kontrakty, opce, swapy či warranty.

FED

Žádný seznam investičních či finančních pojmů by nebyl úplný bez této magické zkratky. FED.

Federal Reserve System – federální rezervní systém, často označovaný jako Federal Reserve nebo jednoduše jako „Fed“, je centrální banka Spojených států. Byl vytvořen Kongresem, aby poskytl národu bezpečnější, pružnější a stabilnější měnový a finanční systém. Fed má, jako každá jiná centrální banka, obrovskou moc nad měnovou politikou, může působit na úrokové sazby a také „tisknout“ nové peníze.

Celosvětová síla a moc Fedu pochází především z velikosti americké ekonomiky a také z postavení amerického dolaru na poli světových měn a jeho provázanosti s mnoha světovými ekonomikami.

Obchodujte akcie s LYNX

S LYNX je jednoduché vytvořit si diverzifikované portfolio. Pomůže Vám k tomu přístup na více než 100 burz ve 30 zemích světa. Zároveň máte možnost sledovat aktuální akciové tipy od LYNX , které mohou sloužit jako inspirace pro Vaše portfolio.

Investujte do akcií s LYNX
Investiční produkty
Nejlepší čínské akcie a ETF

Nejlepší čínské akcie a ETF v roce 2020

05. srpna 2020 | Akcie

Čínská ekonomika každým rokem sílí. Přemýšleli jste, jaké příležitosti vám může rozjetá čínská ekonomika nabídnout? Objevte nejlepší čínské akcie a ETF.

Číst dále
Zlaté akcie

Investice do zlata – nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2020

24. července 2020 | Akcie

Jak na investice do zlata v roce 2020? Investovat do zlata lze i pomocí akciíí těžařů zlata. ✅ Objevte 3 nejlepší zlaté akcie současnosti.

Číst dále
Over The Counter

OTC obchodování – příležitosti a rizika Over-The-Counter trhů

17. července 2020 | Akcie

Co znamená Over The Counter, neboli OTC obchodování? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Zjistěte vše důležité k úspěšnému OTC obchodování.

Číst dále


Klíčová slova: P/E poměr | Price-to-Earnings | Rentabilita | Foreing Exchange | Derivatový trh | Mezinárodní měnový trh | Vepřové maso | Akcie těžařů | Rizika Over-The-Counter trhů | OTC obchodování | Ceny | Ocenění | Tolerance rizika | JDE | Akcie a dluhopisy | Federal Reserve | Fondy obchodované na burze | Úspory | Ekonomiky | Růst | Spoření | Hotovost | Páka | WP | Guru | Kukuřice | Medvědi | Americké ekonomiky | Obchody | Pokles | Akcie s LYNX | Obchodujte akcie | Trhy | Komunikace | Velikost ztráty | Stoupající trend | Návratnost | Ziskovost | Nejlepší akcie | Ztráta | Investujte | Míra | Kontrakty | Na burze | Trh s dluhopisy | Firma | Analýza dat | Obchod | Káva | Čistý zisk | Obchodujte | Sestavování portfolia | Jak se stát lepším investorem | Investujte do akcií | Pokles cen | Akcie a ETF | Použití finanční páky | Nové peníze | Akcie společnosti | Podniky | Morningstar | Devizy | Návratnost investice | Výnosy | Držení akcií | Ztráty | Firmy | Swapy | Futures kontrakty | Earnings | Měkké komodity | Podnikání | Finanční systém | Sója | Investment | Burze | Cukr | Úspěšný investor | Federální rezervní systém | ROCE | Hold | Buy | Finanční nástroj | Tradeři | Zisky | Trh | Řízení rizika | Pšenice | Portfolia | Nemovitosti | Management | Komoditní trh | Komoditní | Kapitálové trhy | Investovat do zlata | Investiční | Investice do zlata | Fondy | Finanční nástroje | Finanční derivát | Exchange | Čínská ekonomika | Cena | Běžný účet | Banka | Podpora | Odpor | Likvidní | Index | EPS | Optimismus | Zkušenosti | Zisk | Klouzavé průměry | Fond | Investoři | Čínské akcie | Úroková sazba | Indexy | Investiční příležitosti | Obchodování s cennými papíry | Obchodování | Dluhopisy | Banky | Deriváty | Analytici | Úrokové sazby | Zlato | Warranty | Volatilita | VaR | Trigger | Trend | Trader | Ropa | Riziko | Platina | Rezistence | Pákový efekt | Portfolio | Podílový fond | Peněžní trh | P/E | Opce | Obligace | OTC | Nástroj | Fluktuace | Měny | Margin | Likvidita | Komodity | Kapitálový trh | Investování | Investor | Investice | Futures | Fondy peněžního trhu | Finanční trhy | Finanční trh | Finanční páka | Finanční deriváty | Fed | Ekonomika | Derivát | Centrální banka | Cenný papír | Cash flow | Zhodnocení | Analýza | Aktiva | Akciový trh | Akcie | Sazby | Kapitál | Cenné papíry | Spready | Měnový trh | Rizika | Akciové tipy | Podílové fondy | ETF | Býčí trh | Medvědí trh | Obchodní deník | Inflace | Stříbro | Peníze | Money management | FOREX | Aktivum | LYNX | Investovat | Over-The-Counter | Hospodářský cyklus | Bohatství |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading USA volby