Neděle 16. června 2024 02:32
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
Dukascopy new

Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)

03.05.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Smart Money koncept a ICT trading   Tisk


Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.

Co je to break struktury?

Pojem break struktury by se dal přeložit z angličtiny do češtiny jako prolomení struktury (nebo porušení struktury trhu). V ICT a SMC konceptu se break struktury bere jako jedna konfluence, která má vliv na chod Price Action. V ostatních strategiích se break struktury může brát i jako samotná strategie nebo její hlavní součást, jako například support a rezistence breakout, volatility breakout, chart pattern breakout nebo time-of-day breakout, nicméně těmto věcem se ve strategiích na bázi likvidity nebudeme zabývat, protože to s breakem struktury takového, jakého chceme vidět, nemá nic společného.  

Break struktury, anglicky break of structure, neboli zkráceně BOS, je jednoduše změna značení struktury a zároveň změna trendu. Nastává v okamžiku, kdy se cenová hladina dostane pod HL (higher low) v bullish trendu anebo pokud se cenová hladina dostane nad LH (lower high) v bearish trendu. Co je to HL a LH jsme rozebírali ve 4 kapitole o základní struktuře Price Action.

BOS je tedy klíčovým nástrojem v obchodování a pro mnoho obchodníků, kteří využívají likviditu při svém obchodování, je to konfluence, bez které by nemohli vstoupit do obchodu. BOS se našem obchodování nebude brát jako hlavní ukazatel nějakého směru či odhadu bias, ale bude sloužit jen jako potvrzení pro vstup do obchodu. BOS má v tomto kontextu pro nás jednu hlavní výhodu, a to je ta, že obecně pokud nastane BOS, tak to je právě první signál pro obchodníky, že stávající trend slábne a brzy dojde k jeho obratu, jenže v ten moment, kdy nastane BOS, tak už v dosti případech budeme v pozici. Zároveň si tuto konfluenci nebudeme komplikovat různými úrovni podpory a odporu, trendovými čárami a kanály nebo dokonce indikátory, naše značení bude čistě na úrovni Price Action a BOS nám bude sloužit jen jako doplňující konfluence pro potvrzení našeho vstupu do obchodu.

Důležité je taky poznamenat, že BOS a iBOS můžeme brát i ve směru trendu, nicméně to pro nás z hlediska tradingu podle likvidity nemá absolutně žádný význam. Důvod proč se dozvíte v následujících kapitolách. Nyní si ještě řekneme, jaký je rozdíl mezi BOS a iBOS. Je to velmi jednoduché:

1.     BOS = break struktury v externí struktuře
2.     iBOS = break struktury v interní struktuře

Malé písmeno „i“ zde značí zkratku interní neboli anglicky internal break of structure.

Kdy budeme značit BOS/iBOS

Nyní se podíváme graficky na to, kdy budeme značit BOS či iBOS a kdy ne. První dva obrázky budou ohledně BOS, tedy značení breaku struktury v externí struktuře a následující dva budou ohledně iBOS, tedy značení breaku struktury v interní struktuře.

Obrázek správného a špatného značení BOS při bullish trendu

Zde vidíme to, o čem jsme si psali výše, tedy to, že BOS značíme jen v případě „změny“ trendu. Slovo změny dávám do uvozovek, jelikož to vždy nemusí znamenat změnu trendu, ale pro lepší pochopení toto spojení slov použijeme. Na rozdíl od druhého příkladu, kde BOS je zaznačeno ve směru trendu, což pro nás nebude důležité. Celkově tedy můžeme říct, že v bullish struktuře BOS budeme značit až v případě, kdy dojde k proražení posledního vytvořeného HL.

Nyní si ukážeme to samé jen v bearish struktuře.

Obrázek správného a špatného značení BOS při bearish trendu

I zde znova vidíme, že BOS značíme, jen když dojde ke „změně“ trendu. Celkově tedy znova můžeme říct, že v bearish struktuře BOS budeme značit až v případě, kdy dojde k proražení posledního vytvořeného LH.

Nyní přejdeme ke značení breaku struktury v interní struktuře. Pravidla budou úplně stejná, jen se aplikují na interní strukturu. První se podíváme na značení iBOS v bullish trendu.

Obrázek správného a špatného značení iBOS při bullish trendu

I zde vidíme, že vždy postupujeme podle struktury, při správném značení cena nejprve prorazila interní HL, které není označeno tučně, a proto tento moment proražení označujeme jako iBOS, cena pak nadále pokračovala v trendu a prorazila i tučně označené HL, v tomto případě bychom tento moment mohli označit už jako BOS, jelikož byla proražena externí struktura. Naopak na příkladu, kdy nebudeme značit iBOS vidíme, že iBOS neznačíme v případě prorážení ve směru trendu a pak i na jiném interním HL než na tom posledním vytvořeném.

V bearish struktuře je princip zase totožný.

Obrázek správného a špatného značení iBOS při bearish trendu

 

Zde též vidíme, že vždy postupujeme podle struktury, při správném značení cena nejprve prorazila interní LH, které není označeno tučně, cena pak nadále pokračovala v trendu a prorazila i tučně označené LH, v tomto případě bychom tento moment mohli označit už jako BOS, jelikož byla proražena externí struktura. Naopak na příkladu, kdy nebudeme značit iBOS vidíme, že iBOS neznačíme v případě prorážení ve směru trendu a pak i na jiném interním LH než na tom posledním vytvořeném. Jak v bullish trendu, tak i v bearish trendu jsou pravidla stejná.

Pokud se na tento obrázek podíváme kompletně, jak by vypadal iBOS a BOS na jedné struktuře, tedy v kombinaci, tak je to správně takto:

Obrázek kombinace správného značení BOS a iBOS při bearish trendu

Praktické příklady

Nyní si ukážeme pár praktických příkladů na grafu.

Obrázek praktické ukázky značení BOS a iBOS č.1

Na prvním obrázku výše vidíme zaznačenou externí strukturu, struktura se začínala značit od žluté tečky vlevo. Všechny červené vodorovné čáry jsou externí breaky struktury, tedy zkráceně BOS. Graf je značen z pěti minutového time framu (TF), jelikož je to právě tento TF, který obchodníci podle likvidity konceptů dost využívají. Záměrně jsem nevolil TF 1 minutu, jelikož by to pro prvotní pochopení bylo nepřehledné. Můžeme zde taky vidět, že pro nás BOS nebude znamenat nějakou změnu trendu, jak jsme zmiňovali nahoře, jelikož takových breaků může být za den spousta a pokud bychom brali BOS jako směr ceny v daný moment (BIAS), tak bychom naše BIAS měnili skoro pořád, což by bylo neefektivní.

Nyní si k tomuto obrázku přidáme i iBOS, které budou označeny zelenou barvou.

Obrázek praktické ukázky značení BOS a iBOS č.2

Vidíme, že v celém obrázku jsou na jednom TF pouze 2 platné iBOS. Interní struktura je vyznačena zelenými tečkami a platné jsou pouze tyto dva iBOS, jelikož splňují následující podmínky:

1.     Breakují LH nebo HL.
2.     Nastávají dříve než BOS.

Tyto dvě jednoduché podmínky musí splnit každý iBOS, aby byl platný. V prvním případě na grafu výše se jedná o iBOS, který breakuje LH (LH je zde označeno z důvodu barevné odlišnosti svíček, o které jsme se zmiňovali v minulých kapitolách o struktuře) a zároveň nastává dříve než BOS, které ale neznačíme, protože je ve směru trendu. V druhém případě iBOS, který je skoro až na konci našeho grafu vidíme, že iBOS breakuje interní HL (označeno zelenou tečkou) a nastává dříve než BOS (označen červenou vodorovnou čárou).

Závěr

Nejvíce je důležité si pamatovat dané dvě podmínky pro iBOS, jelikož BOS umí označit úplně každý, jelikož je zde podmínka pouze jedna, a to break LH nebo HL, kdežto u iBOSu nám přibývá ještě jedna a to, že musí nastat dříve než BOS, aby se dal označit. Zároveň pokud na 100 % nechápete strukturu trhu, nemůžete pochopit a ani správně zaznačit BOS nebo iBOS. Důležité je si taky pamatovat, že BOS či iBOS nám neurčuje žádnou změnu trendu, je to pouze konfluence, která nám dá potvrzení pro danou pozici. Například tu, že jakmile nastane u našeho vstupu BOS či iBOS, tak až poté můžeme vstoupit, což si budeme ukazovat v dalších kapitolách, kde budou přibývat další konfluence a budeme si vytvářet celkový obraz. V příští kapitole nám přibude zase další konfluence a to imbalance, jako doplněk ICT a SMC konceptů.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Price Action | Daně | Bias | Breakout | High | Higher Low | Indikátory | Low | Rezistence | Smart money | Support | Trading | Trend | Ukazatel | Obchodování | Obchodovat | Obchodníci | Cena | FXstreet.cz | Graf | Konfluence | Volatility | Cenová hladina | Tým FXstreet.cz | Změny trendu | Signál | Vstoupit do obchodu | Vstup do obchodu | Ceny | Proražení | ICT | Změna trendu | SMC | CZ | Spojení | Úrovní podpory | Struktura | Stávající trend | Break of Structure | Break struktury | Imbalance | Break of Structure (BOS) | Praktické ukázky | Support a rezistence | Struktury trhu | Radek Zalubil | Bullish | Bearish | Smart Money trading | ICT a SMC | Značení struktury | Lower High | Lepší pochopení | Interní struktura | iBOS | BOS | BOS a iBOS | Externí struktura | Porušení struktury trhu | Prolomení struktury trhu | Prolomení struktury | Co je to break struktury? | Breaky struktury | Porušení struktury | Chod Price Action | Support a rezistence breakout | Rezistence breakout | Volatility breakout | Chart pattern | Chart pattern breakout | Time-of-day breakout | Potvrzení pro vstup do obchodu | Potvrzení pro vstup | Doplňující konfluence | Rozdíl mezi BOS a iBOS | Break struktury v externí struktuře | Break struktury v interní struktuře | Internal Break of Structure | Značení breaku struktury | BOS při bullish trendu | BOS při bearish trendu | iBOS v bullish trendu | Značení iBOS | Značení BOS | iBOS při bearish trendu | Proražení ve směru trendu | Praktické příklady | Obrázek praktické ukázky | Ukázky značení BOS a iBOS | Značení BOS a iBOS | Ukázky značení BOS | Externí breaky struktury | Jednoduché podmínky | Platné iBOS | Podmínky pro iBOS | Doplněk ICT a SMC konceptů | Doplněk ICT a SMC | Doplněk ICT |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\price-action-15042024-uvod.png
  Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
  C:\fakepath\price-action-05042024-uvod.jpg
  Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
  C:\fakepath\smart-money-26032024-uvod.png
  Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
  C:\fakepath\smart-money-14032024-1.png
  Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
  C:\fakepath\ict-26022024-uvod.png
  ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!

Čtěte více

 • Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
 • ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
 • Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
 • Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
 • Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
 • Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
 • Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
 • Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FOREX.com
MIG Bank
AVAFX
reklama
Dukascopy new