Neděle 16. června 2024 10:55
reklama
Dukascopy new
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster

Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení

23.09.2013  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   TiskSvět „venku“ versus svět „uvnitř

Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?

Během závěrečného vyhodnocení obchodního dne se ukáže, že mají velmi odlišnou interpretaci grafů, které sledovali a na jejichž základě obchodovali. Když si udělají vyhodnocení, pomáhá jim to ujasnit si pravidla pro obchodování během příštího dne. Také jim to dá příležitost skutečně prozkoumat svou psychologii, kterou si přinesli do dnešního obchodního dne, a udělat změny potřebné k tomu, aby příště obchodovali lépe. Z toho všeho byste usoudili, že po čase bude jejich trading vypadat velice podobně.

Příští den se ovšem tento vzorec opakuje. Jeden z nich je i nadále úspěšnější než druhý, přičemž ale oba používají vzájemně odsouhlasený obchodní plán. Oba jsou chytří, vysoce motivovaní studenti tradingu. Oba studují a jsou velmi oddaní svému cíli – vypracovat své dovednosti a stát se experty v tradingu.

Rozdíl mezi oběma tradery je v tom, že interpretují (v žáru tradingu) tytéž informace velice odlišně, a proto se také odlišně chovají, přestože se řídí týmiž obchodními pravidly. Dokonce i při závěrečném vyhodnocení zdůvodňují své odlišné obchodování tím, co „vidí na svých grafech“ na základě téhož obchodního plánu. Oba věří, že „vidí“ grafy správně a že tedy i správně jednají.

Obchoduj, co vidíš, nikoliv to, co cítíš

Uvedený scénář skutečně nastal, když jsem pracoval se dvěma tradery. Oba tradeři upřímně trvali na tom, že opravdu obchodovali to, co viděli – a že při obchodování neprožívali žádné emoce (oba byli podle nich studení jako okurky). Každý, kdo se v tradingu nějakou dobu pohybuje, se setkal se rčením „Obchoduj, co vidíš, nikoliv to, co cítíš“. Je to bráno jako pravda a věří se, že pokud by se tím tradeři řídili, zbavili by se veliké překážky ve svém tradingu. Věří se, že toto obchodní pravidlo dává traderovi SVOBODU OD EMOCÍ.

Málokdo ovšem pochopil chybnou logiku za tímto rčením. Je zde totiž nepřímý předpoklad, že grafy představují neoddiskutovatelná fakta, která vedou logicky uvažující mysl ke správným rozhodnutím ohledně toho, jaká bude budoucnost. Problém je, že trader není nikdy bez emocí. Emoce si nemůžeme zvolit. Jsou hluboce naprogramovány v lidskosti našeho vnímání „toho, co je venku,“ tím, že byly vypáleny do naší DNA. Jediná doba, kdy člověk neprožívá emoce, je po smrti.

Emoce jsou biologická záležitost a jsou nepochybně stále přítomné jako náš dech. Jestli si ovšem uvědomujeme, že ovlivňují naše vnímání, to je jiná věc. Některé emoce nám v našem vnímání světa připadají tak běžné, že zcela zmizí na pozadí našeho vědomí, kde zůstanou nepovšimnuty. Přesto tam jsou a působí odtamtud. A pouze na pozadí nevidíme, jak ovlivňují to, jak vidíme a jak myslíme.

To je přesně případ našich dvou traderů. Vnímání každého z nich je zabarveno emocionálním koktailem, který působí na pozadí jejich vědomí, aniž by si toho všimli. Vnímání jednoho tradera mu umožňuje obchodovat z emocionálního stavu pramenícího z disciplinované nestrannosti (to je emoce – nikoliv stav chybějící emoce), zatímco druhý vnímá z nízké úrovně nervozity, která ho nutí obchodovat z mysli, zaměřené na „OBCHODOVÁNÍ, ABY NEPŘIŠEL O PENÍZE“. A samozřejmě toto nastavení vytěsnil ze svého vědomí.

Úspěšnější trader se zaměřuje na svůj záměr udržování mysli, založené na disciplinovanou nestrannost při řízení obchodu. Méně úspěšný trader se snaží nepřijít o peníze, nezkazit obchod, ve kterém je, a nevidí tuto past vnímání, do které se chytil. Toto je ohromný rozdíl ve vnímání. A je to také rozdíl mezi úspěšnými tradery a těmi, kdo mají na cestě k úspěchu barikádu.

Emoce a přesvědčení pronikají do sledovatele budoucnosti

Přesvědčení se programují do emocí, které řídí náš život. Narodili jste se s nimi. A ony se stávají tou patálií, která utváří váš osud. Emoce se stanou natolik běžnými, že většina traderů si ani nevšimne, že zabarvují jejich interpretaci různých kritických momentů v tradingu. Je to ale právě v těchto kritických momentech, kdy se můžeme stát pozorovateli toho, jaká přesvědčení si promítáme do trhů. Jsou to tato přesvědčení, která nám dávají pocit schopnosti řídit nejistotu, která nás provází v tradingu i v životě. A přestože jsou nám tak známé, jsou pro nás často neviditelné a zanechávají za sebou jasné stopy na našem obchodním účtu.

Pokud jsou vaše přesvědčení, která máte o své schopnosti zvládat nejistotu, efektivní, pak se stanou základem pro rostoucí kapitál na vašem účtu. Pokud jsou přesvědčení, která si promítáte na trh, neefektivní, pak uvidíte na účtu propady. Tímto způsobem můžete vy, trader, začít vnášet jasno do skrytých přesvědčení, která existují na pozadí vaší mysli. Vaše přesvědčení, skrze která vidíte trh a interpretujete skutečnosti, pak nacházíte na svých grafech. Vidíte grafy a budoucnost skrze optiku svých přesvědčení ohledně schopnosti zvládat nejistotu. Neexistuje žádná pravda „tam venku“; existuje ale váš názor na tuto pravdu, který si promítáte do trhů. A skrze tato skrytá přesvědčení vnášíte své budoucí možnosti do svého obchodování.

Jakmile přijmete to, že váš obchodní účet ukazuje černé na bílém, jaká přesvědčení vnášíte do svého obchodování, scvrkávající se obchodní účet se stane oknem, skrze které můžete rozpoznat vaše sebeomezující přesvědčení, která vám brání ve větším obchodním úspěchu. Problém je, že většina traderů se vyhýbá vypořádání se se svými sebeomezujícími přesvědčeními. Ve skutečnosti je vytěsnili ze svého vědomí, aby se jimi nemuseli zabývat. V procesu krátkodobého vyhýbání se nepohodlí však také vytvářejí dlouhodobé bloky proti úspěchu. Nikde není tento jev zřejmější než v tradingu, kde vás váš obchodní účet nutí připustit si své nedostatky.

Co jsou vaše sebeomezující přesvědčení, která kazí vaši obchodní úspěšnost, zatímco se jim snažíte vyhýbat?


První sebeomezující přesvědčení je pocit nedostatečnosti.

Mnozí tradeři hluboko uvnitř nevěří, že jsou dost dobří na to, aby v tradingu uspěli. Toto sebeomezující přesvědčení mohou maskovat pozitivní samomluvou. Pod ní je však malý kritický hlásek, který vám neustále opakuje, že nejste dost chytří, dost dobří nebo dost dokonalí, abyste v tradingu mohli skutečně uspět. Ačkoliv to není pravda, když tomu dáte sílu přesvědčení, stane se nepochybnou pravdou, kterou si budete promítat do trhů. A tím pádem to bude právě to, co tam najdete. Vaše přesvědčení zabarvují svět, který vidíte, a potom ho tím vytvářejí.

Druhé sebeomezující přesvědčení je, že nejste dost hodnotní.

Zde si trader plete svou výkonnost s hodnotou sebe jako lidské bytosti. Zaměňuje  sebehodnotu se stavem svého účtu. Když jste v zajetí tohoto přesvědčení, chcete vydělávat peníze, abyste druhé přesvědčili o své důležitosti. To jsou obvykle začínající tradeři, které potkáte například v různých debatách, kde se vždycky chlubí svými velkými zisky a pyšně hovoří o svých obchodních dovednostech. Mluví a mluví, ale většinou nemohou přinést důkazy své výkonnosti, které by potvrdily, že jejich slova jsou pravdivá.

Třetí sebeomezující přesvědčení, které zabarvuje traderovo vnímání, je pocit bezcennosti.

Mnozí tradeři si v sobě drží přesvědčení, že si ve skutečnosti nezaslouží finanční úspěch nebo že si své peníze musejí opravdu tvrdě zasloužit. Potom se bez ohledu na to, co sami sobě namlouvají ve svých afirmacích, nezpochybnitelné přesvědčení o jejich bezcennosti promítá do trhů a oni čtou signály trhů z pozice tohoto sebeomezujícího přesvědčení. Najednou jejich pocit nedostatku převládne, jak sledují data z trhů, a vytvářejí si interpretaci trhů, která jim přináší nedostatek.

Čtvrtým sebeomezujícím přesvědčením, které zkresluje vnímání dat z trhu, je pocit tradera, že není v jeho silách jakkoliv změnit svět.

Vyprávějí příběhy o market makerech, kteří řídí pohyby trhů, a tyto „příběhy“ se stanou jejich věčnou pravdou, skrze kterou vnímají trh. V tomto systému přesvědčení, který jim brání zažít úspěch, to vypadá, že „tam venku“ je vždycky něco špatně. Nikdy nepochopí, že oni sami si promítají svou „bezmocnost“ a „bezvýchodnost“ na trh. Ve skutečnosti je trh neschopný jakkoliv se o to starat. On prostě jen JE. Nicméně trader si přináší svá přesvědčení ohledně své schopnosti zvládat nejistoty života na své pracoviště – a pak nachází to, v co věří.

Učíme se najít svá sebeomezující přesvědčení a změnit je

Lidé zřídkakdy pochybují o svých předpokladech, které se staly tak silnými, že se změnily v přesvědčení. Vždyť nejde o nic jiného, než o to, že obchodujete, nebo ne? Ne. Není to tak, že jen vy obchodujete. Jsou to nepoznaná a skrytá přesvědčení, která jsou zabudována do vnímání, které vytváří VÁŠ trading. A vy jako vyvíjející se trader musíte toto základní a časné naprogramování (zvané přesvědčení) vynést do vědomí, abyste se dokázali osvobodit z jeho moci nad vaším obchodním potenciálem.

Začněte si klást otázky. Když se slyšíte (v tajné zahradě vaší obchodní místnosti) vytvářet negativní hodnocení ohledně vaší nedostatečnosti, nedůležitosti, bezcennosti a bezmocnosti jako tradera (a lidské bytosti), ZASTAVTE tuto myšlenku a prozkoumejte ji. Myšlenky jsou hlasem vašich přesvědčení. Prozkoumáním svých myšlenek se můžete dobrat až k hluboko uloženým sebeomezujícím přesvědčením, skrze která pozorujete trh. Jsou to právě tato přesvědčení, ze kterých jednáte, a tak je životně důležité se k nim dostat, abyste v sobě dokázali obnovit tradera, který sleduje trh a jedná na něm.

Jakmile zpozorujete myšlenku, položte si otázku. Jak posuzuji sebe a svou schopnost zvládat nejistotu? Je mi toto posuzování nebo hodnocení k užitku nebo mě omezuje? Pak vyžadujte důkaz, na jehož základě vás toto globální posuzování hodnotí. Zjistíte, že je velmi málo důkazů, které by podporovaly toto hodnocení. I kdyby bylo takové hodnocení přesné, týká se pouze vaší výkonnosti, a nikoliv vaší hodnoty nebo ceny jako lidské bytosti. Nyní, když se vypořádáte s těmito pomluvami, ptejte se: „Co se mohu naučit o své výkonnosti, aby se zlepšila?

Najednou už se nebudete snažit vyhnout se ostnům pocitů viny, ale budete používat svou výkonnost jako cestu ke zlepšení vašich dovedností, které si přinášíte do interpretace trhu. Nyní může nastat velice odlišná činnost. Když už není vaše výkonnost indikátorem vaší hodnoty, může být využita pro naučení se tomu, jak se učit. A při tomto učení si můžete vybudovat novou mysl, ze které budete vidět trhy a jednat v nich.

Toto je osobní rozvoj a péče o sebe sama, která se má stát záměrným návykem, který vytváří sebenaplňující přesvědčení, podporující růst vyvíjejícího se tradera.

Autorem článku je Rande Howell - Tradersstateofmind.com
Překlad se souhlasem autora Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  psychologie 07102013-2.png
  Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
  psychologie 19082013-3.png
  Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Čtěte více

 • Jak na Money-Management
  Money-Management neboli řízení peněz je soubor pravidel, na základě kterých řídíme velikost rizika riskovaného na obchod s cílem, abychom ochránili zisk a minimalizovali naše ztráty. Dalším důležitým aspektem Money-Managementu je maximalizace zisku. V ideálním případě nám tedy Money-Management dovoluje maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty.
 • Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
  V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
 • Jak nechat své zisky v tradingu růst?
  Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.
 • Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
 • Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.
 • Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
  Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.
 • Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
 • Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
 • Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
 • Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
 • Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
 • Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
 • Jednoduchý systém Money-Managementu
  Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
 • Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
  Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.
 • Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
  Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:
 • Kdo je to zablokovaný trader a jak to překonat
  Možná si říkáte, jestli to má něco společného se zablokovaným účtem nebo krční páteří. Ale není to ani jedno. Tento pojem je spíš známý od spisovatelů. Jde o to, že nedokáží vyprodukovat jakýkoliv text, jsou zkrátka zablokovaní. Totéž se pochopitelně může stát traderům, ovšem vypadá to samozřejmě jinak. Tato blokáda může trvat různě dlouhou dobu, od hodin a dnů až po dlouhé týdny či klidně i měsíce. Tento článek se podívá na identifikaci tohoto problému u traderů a navrhne, jak s tím bojovat.
 • Kdy si dát od tradingu pauzu?
  Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou.
 • Kognitivní trénink profesionálních obchodníků
  Trading je komplexní odvětví investiční činnosti, ve kterém je potřeba ovládnout technické znalosti finančních trhů, pochopit matematické a sociologické metriky a v neposlední řadě řídit vlastní psychologii. V dnešním článku si představíme metodu, která je využívána především ve vrcholovém sportu a mnoha způsoby rozvíjí mentální a psychické schopnosti člověka.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
  Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
  Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster