Úterý 25. června 2024 15:22
reklama
FTMO král
reklama
FTMO král
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei ProTrader

Akcie: Základy technické analýzy akcií (díl 7.)

19.02.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Akcie   Tisk


V dnešním díle se lehce zanoříme do světa technické analýzy akcií. Probereme, co je to trend a představíme vám dva zajímavé nástroje, které můžete využít při analýze akciových grafů: jedná se o S/R zóny (supporty, rezistence) a klouzavé průměry. Připravte se na to, že se naučíte, co tyto nástroje jsou a jak je na grafu interpretovat. Věříme, že vám dnešní díl pomůže stát se zase o něco vzdělanějším investorem.

Můžete číst dále, nebo si můžete tento díl pustit jako podcast na Spotify ZDE nebo na Apple Podcasts ZDE.


Co je technická analýza?

Technická analýza studuje na grafech, jak se v minulosti vyvíjela cena akcie. Na základě těchto historických pohybů cen se technická analýza snaží odhadnout, kdy a kam se může cena akcie vydat v budoucnosti.

Základ pro technickou analýzu jsou grafy. Sledováním grafů je možné určit trend a určité vzorce chování, které nám mohou pomoci nalézt dobré obchodní příležitosti.

Trend: nejdůležitější pojem technické analýzy

Trend na akciovém trhu znamená obecný směr, kterým se pohybuje cena akcií.

Akcie se pohybují vždy v nějakém trendu, buď směrem nahoru, směrem dolů nebo nerozhodně sem tam. Tento směr, kterým se akcie pohybují, se označuje jako trend.

Druhy akciových trendů

Trendy se dělí na řadu druhů, a jenom toto téma by zabralo několik článků. Proto jsme se pro účely našeho seriálu rozhodli věnovat se pouze druhům trendů podle toho, jakým směrem se trend pohybuje, a to dlouhodobě, tedy v řádech více týdnů, měsíců až let.

Máme za to, že směr dlouhodobého trendu je pro investování do akcií důležitá informace.

Druhy trendů podle směru

Podle směru se trendy rozdělují na tři základní druhy:

 • Rostoucí trend
 • Klesající trend
 • Trend jdoucí do strany


Rostoucí trend

Rostoucí trend je období, kdy ceny akcií rostou, v angličtině se označuje pojmem uptrend. Velmi často se u rostoucího trendu setkáte s pojmem býčí trend (v angličtině bull trend).

Rostoucí trend znamená, že většina investorů akcie nakupuje, proto cena akcií roste.

Příklad býčího trendu: na obrázku je týdenní svíčkový graf akcií společnosti Nvidia, které od konce roku 2022 zaznamenávají fenomenální růst. Akcie jsou v silném uptrendu, jak na obrázku označuje červená šipka. Tento růst akcií dramaticky podpořila popularita umělé inteligence v roce 2023 a akcie Nvidia byly jednou z hlavních hvězd roku 2023. Od října 2022 do konce roku 2023 se hodnota akcií ztrojnásobila.Klesající trend

Klesající trend je období, kdy ceny akcií klesají, v angličtině se označuje pojmem downtrend. Velmi často se u klesajícího trendu setkáte s pojmem medvědí trend (v angličtině bear trend).

Klesající trend znamená, že většina investorů akcie prodává, proto jejich cena klesá.

Příklad medvědího trendu: na obrázku je týdenní svíčkový graf akcií automobilky Nikola. Akcie elektrické automobilky Nikola byly svého času velmi oblíbené akcie. Od poloviny roku 2020 akcie dramaticky poklesly poté, co vyšlo najevo, že vedení společnosti lhalo investorům i veřejnosti, zakladatel a svého času CEO společnosti, Trevor Milton, byl koncem roku 2023 za podvodné jednání odsouzen. Od poloviny roku 2020 akcie ztratily 99 % své hodnoty a jsou v silném downtrendu, jak znázorňuje červená šipka.Trend jdoucí do strany

Jako trend jdoucí do strany se označuje situace, kdy se trh po určitou dobu, třeba týdny nebo i měsíce, pohybuje v určitém pásmu a skáče v tomto pásmu jako míček nahoru a dolů.

U trendu jdoucího do strany se setkáte s pojmem sideway trend.

Situace, kdy se cena akcie pohybuje do strany, znamená, že na trhu nepanuje shoda mezi kupujícími a prodávajícími o tom, jakou hodnotu má daná akcie. Proto někdy převažují kupci, pak akcie roste, pak ale převažují prodávající a cena akcie klesá zhruba o tolik, o kolik předtím vyrostla.

Tak se to opakuje, dokud kupující nebo prodávající nemají převahu a cena se pak otočí do uptrendu nebo downtrendu.

Příklad trendu do strany: na obrázku je týdenní svíčkový graf akcií společnosti Deere & Company, možná znáte jejich traktory a kombajny vyráběné pod značkou John Deere. Většinu roku 2023 se akcie této společnosti pohybovaly v pásmu, které označují červené čáry.Korekce

Žádný trend nesměřuje jenom přímočaře nahoru nebo přímočaře dolů, období růstu často střídají větší či menší pohyby směrem dolů. Obdobně období poklesu často střídají větší či menší pohyby směrem nahoru. Říká se, že trh si potřebuje odpočinout a část investorů inkasuje svoje profity.

Tyto menší pohyby trhu vypadají jako zuby nebo schody na grafu a nazývají se korekce. Stává se, že po korekci trh dále pokračuje původním směrem.

Pokud trh udělá korekci, největší výzva je poznat, zda se jedná pouze o korekci nebo se stávající trend již vyčerpal a přichází celková změna trendu.

Příklad trendu a jeho korekcí: na obrázku je týdenní svíčkový graf akcií farmaceutické společnosti Eli Lilly. Akcie této společnosti už několik let rostou a jsou tedy v uptrendu, ten ale střídají období, kdy akcie trochu poklesnou, tyto korekce označují červené šipky. Trh si při korekci odpočine, část investorů vybere zisky. V případě akcií společnosti Eli Lilly se trh po korekci vždy vydal dále a pokračoval v růstu.Support a rezistence neboli S/R zóny

U korekcí jsme zmiňovali, že cena akcií jde málokdy přímo nahoru nebo přímo dolů, ale pohybuje se jako po schodech.

Stává se, že růst či pokles ceny se na určité cenové úrovni zastaví. Vypadá to, jak kdyby na této úrovni byla neviditelná bariéra, která brání akcii v dalším pohybu a akcii se nedaří tuto bariéru prorazit, ať už nahoru nebo dolů.

Tyto bariéry, které brzdí cenu v tom, aby pokračovala dále, se nazývají support a rezistence. Support a rezistence jsou důležitým konceptem technické analýzy a pomáhají obchodníkům pochopit, jak se mohou ceny akcií chovat v určitých cenových hladinách.

Velmi zjednodušeně zobrazuje koncept support a rezistencí následující obrázek:Support

Support, v češtině někdy nazývaný „podpora“, je cenová úroveň, na které se zastaví pokles akcie a cena se jako míček odrazí zpět nahoru.

Z hlediska psychologie prodávajících a kupujících se dá support chápat tak, že akcie klesne na takovou úroveň, kde je její cena vnímána kupujícími jako výhodná nebo podhodnocená. Proto začnou akcii nakupovat a její cena tím pádem roste.

Rezistence

Rezistence, v češtině někdy nazývaná „odpor“, je cenová úroveň, na které se zastaví růst akcie a cena se jako míček odrazí zpět dolů.

Z hlediska psychologie prodávajících a kupujících se dá rezistence chápat tak, že cena akcie vyroste na úroveň, kde je její cena vnímána jako předražená. Ti, kdo akcii mají, jí začnou prodávat a cena tím pádem klesá.

Příklad S/R zón: na obrázku je již uváděný týdenní svíčkový graf akcií společnosti Deere & Company, kdy se akcie většinu roku 2023 pohybovaly v pásmu, které označují červené čáry. Tyto červené čáry zároveň označují zóny supportu a rezistence.

Červené šipky označují následující situace na grafu:

 • cena se celkem 3x snažila prorazit zónu rezistence směrem nahoru, ale neúspěšně a vrátila se zpět dolů. Support zóna je tak zatím silná bariéra, která brání ceně v dalším růstu.
 • po poklesu se cena snažila 2x prorazit zónu supportu směrem dolů, ale neúspěšně a vrátila se zpět nahoru.
Co je důležité mít na paměti

1. Support nebo rezistence nebývají na přesné ceně dané akcie, třeba přesně na hodnotě 350 dolarů. Spíše je vnímejte jako zóny s určitým cenovým rozptylem. Proto se support a rezistence často nazývají support a rezistence zóny, zkráceně S/R zóny nebo úrovně.

2. Čím vícekrát se cena na S/R zóně v minulosti zastaví, tím silnější support nebo rezistence je, jak ukazuje graf akcií společnosti Deere & Company.

3. Počítejte ale s tím, že trh dříve či později support nebo rezistenci prorazí. Nikdy dopředu nevíte, jak dlouho daná S/R zóna cenu udrží, takže je dobré s tím počítat.

Jednoduchý klouzavý průměr

Koncept klouzavých průměrů je další velmi zajímavý a praktický koncept technické analýzy, který je široce používán i profesionálními investory a setkáte se s ním i v médiích.

Nejčastěji se setkáte s jednoduchým klouzavým průměrem, v angličtině označovaným jako Simple Moving Average nebo zkráceně SMA. Ten vezme close, tj. uzavírací ceny akcie za dané časové období, spočítá z nich průměr.

Tento průměr je zobrazený pomocí barevné dynamické křivky, kterou vidíte na grafu spolu s cenou akcie.

Příklad: Jak se jednoduchý klouzavý průměr počítá si uvedeme na příkladu jednoduchého klouzavého průměru označovaného jako 100 SMA nebo také SMA 100, který zohledňuje zavírací ceny dané akcie za posledních 100 obchodních dní. Tento 100 SMA je u akcií jeden z velmi často používaných technických indikátorů:


Nemusíte se bát, že budete muset klouzavé průměry počítat vy, klouzavé průměry jsou běžnou součástí snad všech obchodních platforem a je možné si zvolit jakákoli časová období: 10 SMA, 15 SMA, 30 SMA, 50 SMA, 100 SMA či 200 SMA.

Jaké období pro klouzavé průměry zvolit?

Pro dlouhodobé investování akcií se nejčastěji využívají dva klouzavé průměry:

- 100 SMA, který počítá průměrnou close cenu za období 100 posledních obchodních dní, a

- 200 SMA, který počítá průměrnou close cenu za období 200 posledních obchodních dní.

K čemu jsou klouzavé průměry dobré?

100 SMA a 200 SMA se velmi často používají jako pomůcka pro určení dlouhodobějšího trendu na dané akcii, neboť období 100 a 200 posledních obchodních dní je už dost dlouhé období na to, aby se cena projevila nějakým směrem.

Obecně se bere, že když se cena akcie pohybuje nad oběma klouzavými průměry, tj. nad 100 SMA i 200 SMA, je akcie v rostoucím trendu.

A naopak, když se cena pohybuje pod oběma těmito klouzavými průměry, tj. pod 100 SMA i 200 SMA, je trend na akcii klesající.

Mimochodem 100 SMA a 200 SMA často používají i profesionální obchodníci a analytici fondů a velkých institucí a s těmito klouzavými průměry také často pracují i ve světoznámých finančních médiích jako je Bloomberg, Wall Street Journal či Reuters, zejména u grafů akciových indexů.

V médiích se můžete setkat s tím, že když cena klesne pod 200 SMA, hovoří se o změně trendu. Neznamená to, že cena už bude jenom klesat, často se vrátí zpět nad 200 SMA, pohyb ceny pod 200 SMA ale bývá brán jako důležitý signál.

Klouzavé průměry jako dynamický support a rezistence

Oba tyto klouzavé průměry také často fungují jako dynamický (pohyblivý) support nebo rezistence a stává se, že trh k nim klesne, a pak se zase odrazí zpět nahoru.

Příklad: na obrázku je týdenní svíčkový graf akcií společnosti Alphabet, mateřské společnosti Googlu. Modrou čárou je zobrazený 200 SMA a červenou čárou 100 SMA. Díky těmto klouzavým průměrům hezky vidíte, kdy se cena pohybovala v rostoucím a kdy v klesajícím trendu, jak označují zelené šipky.Je nutné používat support a rezistence a klouzavé průměry?

Záměrem dnešního dílu bylo představit vám dva zajímavé koncepty technické analýzy, které vám mohou pomoci při analýze akcií podle grafů.

Rozhodně to ale není tak, že bez používání těchto nástrojů nemůžete investovat. Je na každém, aby si našel přístup, který mu vyhovuje, takže pokud se vám koncept supportu, rezistence a klouzavých průměrů líbí, můžete ho zahrnout do své praxe při analýze akciových grafů.

A pokud vám tyto koncepty blízké nejsou, používat je nemusíte.

There is no free lunch on Wall Street

Technická analýza je komplexní disciplína a v dnešním a minulém díle jsme pokryli opravdu základy, podobně jako kdybyste prošli první dvě lekce v učebnici Francouzštiny pro samouky.

Je také důležité zmínit, že i když technická analýza může být zajímavý pomocník investora, je dobré brát jí jenom jako jednu z metod, kterou používáte při analýze akcií.

Na akciovém trhu nic nikdy nefunguje se 100% předvídatelností, tak snadný svět investování bohužel není. To ostatně dokládá staré Wall Street přísloví „There is no free lunch on Wall Street.“, úspěchy v investování si musí každý investor odpracovat.

Co nás čeká v příštím díle

Nyní, když máme pevné základy v technické analýze, v příštím díle rozšíříme naše horizonty o základní koncepty fundamentální analýzy. Dozvíte se, co znamenají finanční ukazatele jako P/E ratio, EPS neboli Earnings per Share, Dividend Yield či Return on Equity a na příkladu akcií společnosti Coca-Cola vám ukážeme, kde tyto údaje snadno najdete.

Marika Čupa a Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Zdroje: Grafy použité v tomto článku jsou z portálu Yahoo Finance https://finance.yahoo.com.

Upozornění: Záměrem těchto článků a podcastů je vzdělávání. Tyto podcasty ani články nejsou investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké instrumenty. Vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

Klíčová slova: FXstreet | Technická analýza | Psychologie | Finance | Disciplína | Equity | Apple | Daně | Akcie | Analýza | Bear | Bloomberg | Bull | CEO | Close | Downtrend | Grafy | Investor | Investování | Klouzavý průměr | Korekce | P/E | Rezistence | Support | Svíčkový graf | Trend | Uptrend | Wall Street | Yield | Analytici | Doporučení | Klouzavé průměry | Obchodní příležitosti | Ondřej Hartman | Investovat | Wall Street Journal | Ceny akcií | Obchodníci | Vzdělávání | Praxe | EPS | Odpor | Podpora | Analýzy | Cena | Cena akcií | FXstreet.cz | Graf | Hodnota akcií | Instrumenty | Investiční | Investiční doporučení | Investování do akcií | Moving Average | Reuters | Trh | Zisky | ROCE | P/E Ratio | S/R zóny | S/R zóna | Finanční ukazatele | Yahoo Finance | Earnings | Supporty a rezistence | Růst akcií | Farmaceutické společnosti | Alphabet | Dlouhodobé investování | Pokles ceny | Svět investování | Profesionální obchodníci | Cena akcie | Tým FXstreet.cz | Automobilky | Jednoduchý klouzavý průměr | Technické analýzy | BAT | SMA | Yahoo | Klesající trend | Ukazatele | Pokles | Situace | Medvědi | Prodávající | Medvědí trend | Růst | Signál | Akcie Nvidia | Údaje | SMA 100 | Eli Lilly | Kupci | Umělé inteligence | JDE | Simple Moving Average | Vedení společnosti | Býčí trend | Nikola | Rostoucí trend | Úspěchy | Dynamický support | Ceny | Coca-Cola | Nvidia | Vzorce chování | Bull trend | Spotify | Pohyb ceny | Silnější support | Příležitosti | Podcast | Chování | Dobré obchodní příležitosti | Společnosti | Marika Čupa | 100 SMA | Podcasty | TIM | | Časové období | Fundamentální analýzy | Pohyby trhu | Změna trendu | Upozornění | CZ | Graf akcií | Žádný trend | CEO společnosti | Zakladatel | Vice | Deere | Analýzy akcií | Earnings per Share | Fenomenální růst | Apple Podcasts | Zavírací ceny | Kupující | Marika Čupa a Ondřej Hartman | Podvodné jednání | Supporty | Nejdůležitější pojem | Trend na akciovém trhu | Stávající trend | Graf akcií společnosti | Základy technické analýzy | Výzva | Co je technická analýza? | Základ pro technickou analýzu | Sledováním grafů | Technické analýzy akcií | Pojem technické analýzy | Druhy akciových trendů | Směr dlouhodobého trendu | Druhy trendů | Druhy trendů podle směru | Trend jdoucí do strany | Základní druhy | Příklad býčího trendu | Popularita umělé inteligence | Bear trend | Příklad medvědího trendu | Graf akcií automobilky Nikola | Graf akcií automobilky | Graf akcií společnosti Nvidia | Trevor Milton | Akcie elektrické automobilky | Elektrické automobilky | Oblíbené akcie | Velmi oblíbené akcie | Sideway trend | Cena akcie klesá | Akcie roste | Příklad trendu do strany | Deere & Company | Graf akcií společnosti Deere & Company | Graf akcií společnosti Deere | John Deere | Menší pohyby | Období poklesu | Pohyby směrem nahoru | Pohyby směrem dolů | Celková změna trendu | Příklad trendu | Graf akcií farmaceutické společnosti | Support a rezistence | Koncept support a rezistencí | Pokles akcie | Růst akcie | Příklad S/R zón | Support zóna | Silná bariéra | Bariéra | Rezistence zóny | Support a rezistence zóny | Koncept klouzavých průměrů | Koncept technické analýzy | Jak se jednoduchý klouzavý průměr počítá | Zavírací ceny dané akcie | Jaké období pro klouzavé průměry zvolit? | Období pro klouzavé průměry | 200 SMA | K čemu jsou klouzavé průměry dobré? | Analytici fondů | Důležitý signál | Dynamický support a rezistence | Určení dlouhodobějšího trendu | Support nebo rezistence | Koncept supportu | There is no free lunch on Wall Street | Koncepty fundamentální analýzy | Základní koncepty fundamentální analýzy | Základní koncepty | Dividend Yield | Return on Equity | Akcie elektrické automobilky Nikola | Jakou hodnotu má daná akcie | Zóny supportu a rezistence | Zóny supportu | Investování akcií | Dlouhodobé investování akcií | Trend na akcii | Komplexní disciplína | Pomocník investora | Úspěchy v investování | Základy v technické analýze | Situace na grafu |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\akcie-29012024-uvod.jpg
  Akcie: Základy akciových grafů pro začátečníky (díl 6.)
  Pokud máte vybranou akcii, kterou byste rádi zahrnuli do svého portfolia, technická analýza vám může pomoci zodpovědět otázku, kdy danou akcii koupit a kdy jí prodat. Technická analýza pracuje s grafy, a pokud jste začátečník a s grafy nejste úplně kamarád, v dnešním díle se základy akciových grafů naučíte.
  C:\fakepath\akcie-07022024.jpg
  Akcie: Analýza akcií aneb jak zvýšit svoje šance na úspěch (díl 5.)
  I základní analýza akcií zvyšuje vaše šance, že koupíte dobrou akcii a tím pádem dobře zainvestujete. Dobrá analýza vám pomůže udělat tři základní rozhodnutí: 1. kterou akcii koupit, 2. kdy jí koupit a 3. kdy jí prodat. Bez jakékoli analýzy je investování pouhým gamblerstvím.
  C:\fakepath\akcie-11122023-uvod.jpg
  Akcie: Jak si vytvořit svůj akciový dream team (díl 4.)
  Na burzách po celém světě se obchodují tisíce akcií, jak ale z takového množství vybrat ty správné akcie do vašeho portfolia? Doporučujeme vytvořit si akciový watch list: seznam akcií, které pravidelně sledujete a ze kterých si postupem času postavíte svůj akciový dream team, tedy vaše akciové portfolio. Jak si takový watch list vytvořit? To se dozvíte v dnešním díle.
  C:\\fakepath\\akcie-20112023.jpg
  Akcie: Dvě tváře zisků aneb hodnotové versus růstové akcie (díl 3.)
  Než začnete investovat do akcií, je důležité zamyslet se, jaký typ zisku je vaším cílem a podle toho vybírat akcie do vašeho portfolia. Některé akcie jsou jako Ferrari, dovezou vás rychle do cíle, ale pokud nebudete opatrní, snadno se můžete vybourat. Jiné akcie jsou jako linkový autobus, do cíle dojedete za hodně dlouhou dobu a asi bezpečněji, zato se budete po cestě nudit o dost více, než kdybyste se svezli ve Ferrari.
  C:\fakepath\akcie-30102023-uvod.jpg
  Akcie: Indexová magie - co jsou akciové indexy a které sledovat (díl 2.)
  Akciové indexy jsou pro akciové investory důležitý nástroj. Řada indexů slouží jako barometr akciového trhu a díky indexům tak snadno získáte přehled, jak si akcie v daném indexu vedou, zda klesají nebo rostou.
  C:\fakepath\akcie-09102023-uvod.png
  Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
  Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.
  C:\fakepath\etf-18092023.jpg
  VIDEO: Začínáme s investováním do ETF (díl 3.)
  V závěrečném díle seriálu o investování do ETF vám představíme dvě investiční strategie, díky kterým můžete sami začít investovat do ETF. Popíšeme vám, jaké jsou principy obou strategií a pro jaký typ investorů se každá strategie hodí. Také probereme, jaké jsou exit strategie a proč je důležité mít exit strategii definovanou ideálně ještě před tím, než začnete investovat. A také, jaký vliv mají daně na vaše investování.
  C:\fakepath\etf-28082023.jpeg
  VIDEO: Začínáme s investováním do ETF (díl 2.)
  V druhém díle seriálu o investování do ETF se dozvíte, jaké existují základní druhy ETF, podle čeho vybírat ETF, který bude odpovídat vašim potřebám a vašemu investičnímu stylu, a na co si dát při výběru ETF pozor.
  C:\fakepath\etf-fxstreet-20082023.jpg
  VIDEO: Začínáme s investováním do ETF (díl 1.)
  Další díl vzdělávacího video-seriálu pro začátečníky se věnuje investování do ETF. Dozvíte se čtyři jednoduché kroky, jak začít investovat do ETF, co je to diverzifikace, volatilita a řadu dalších informací, které vám s investováním do ETF pomohou.
  C:\fakepath\akcie-17072023.jpg
  Video seriál pro začátečníky: Sedm důvodů, proč začít investovat do akcií
  V rámci vzdělávání spouští FXstreet.cz nový vzdělávací seriál na téma investování do akcií a ETF. Seriál je určený pro všechny, kteří nemají žádné nebo jen velmi malé zkušenosti s investováním do akcií, ale chtějí začít investovat.
  C:\fakepath\etf-21112022.jpg
  Seriál o ETF: Úvod do fondů a hlavní výhody ETF (díl 1.)
  Exchange Traded Funds neboli burzovně obchodované fondy, pro které se běžně používá zkratka ETF, jsou v poslední době hodně skloňované a představují zajímavou alternativu investování. Zejména drobní investoři si ETF oblíbili, protože ETF jim nabízejí mnoho výhod.

Čtěte více

 • Akcie: Analýza akcií aneb jak zvýšit svoje šance na úspěch (díl 5.)
  I základní analýza akcií zvyšuje vaše šance, že koupíte dobrou akcii a tím pádem dobře zainvestujete. Dobrá analýza vám pomůže udělat tři základní rozhodnutí: 1. kterou akcii koupit, 2. kdy jí koupit a 3. kdy jí prodat. Bez jakékoli analýzy je investování pouhým gamblerstvím.
 • Akcie cestovního ruchu. Víte, kde hledat před létem příležitosti?
  Léto a letní prázdniny již klepou na dveře, takže je čas se poohlédnout po zajímavých akciových titulech, které by z příchodu letní sezóny mohly těžit. V tomto článku se proto podíváme na 3 akcie, které velmi úzce souvisí s cestovním ruchem.
 • Akcie: Dvě tváře zisků aneb hodnotové versus růstové akcie (díl 3.)
  Než začnete investovat do akcií, je důležité zamyslet se, jaký typ zisku je vaším cílem a podle toho vybírat akcie do vašeho portfolia. Některé akcie jsou jako Ferrari, dovezou vás rychle do cíle, ale pokud nebudete opatrní, snadno se můžete vybourat. Jiné akcie jsou jako linkový autobus, do cíle dojedete za hodně dlouhou dobu a asi bezpečněji, zato se budete po cestě nudit o dost více, než kdybyste se svezli ve Ferrari.
 • Akcie: Indexová magie - co jsou akciové indexy a které sledovat (díl 2.)
  Akciové indexy jsou pro akciové investory důležitý nástroj. Řada indexů slouží jako barometr akciového trhu a díky indexům tak snadno získáte přehled, jak si akcie v daném indexu vedou, zda klesají nebo rostou.
 • Akcie: Jak si vytvořit svůj akciový dream team (díl 4.)
  Na burzách po celém světě se obchodují tisíce akcií, jak ale z takového množství vybrat ty správné akcie do vašeho portfolia? Doporučujeme vytvořit si akciový watch list: seznam akcií, které pravidelně sledujete a ze kterých si postupem času postavíte svůj akciový dream team, tedy vaše akciové portfolio. Jak si takový watch list vytvořit? To se dozvíte v dnešním díle.
 • Akcie: Kolik se dá vydělat na akciovém trhu (díl 10.)
  Lidé investují proto, že chtějí zhodnotit své peníze, ale řada investorů mívá často nepřiměřená očekávání o tom, kolik se na akciovém trhu dá vydělat. Nejlepší představu o průměrném výdělku na akciovém trhu nám poskytnou informace o výkonu akciových indexů. V dnešním posledním díle našeho seriálu se dozvíte, kolik je průměrný výkon amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq 100 a zda se dá více vydělat investováním do indexu S&P 500 nebo do indexu Nasdaq 100.
 • Akcie: Psychologie – klíčový faktor úspěchu v investování (díl 9.)
  Říká se, že rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným investorem je v jejich psychologii a myšlení, nikoliv v jejich investiční strategii. Největším nepřítelem investorů není trh, ale oni sami. Dnešní díl našeho seriálu proto budeme věnovat psychologii investování, která má velký vliv na to, zda budete v investování vítěz nebo looser.
 • Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
  Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.
 • Akcie: Základy akciových grafů pro začátečníky (díl 6.)
  Pokud máte vybranou akcii, kterou byste rádi zahrnuli do svého portfolia, technická analýza vám může pomoci zodpovědět otázku, kdy danou akcii koupit a kdy jí prodat. Technická analýza pracuje s grafy, a pokud jste začátečník a s grafy nejste úplně kamarád, v dnešním díle se základy akciových grafů naučíte.
 • Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)
  Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.
 • Dividendy: Časové pojmy důležité pro dividendové investování (3. díl)
  Každý dividendový investor by měl znát určitá data a časové pojmy, které jsou pro dividendy specifické. Neznalost vás totiž může stát peníze. V dnešním díle vám proto vysvětlíme čtyři základní data a časové pojmy, které jsou důležité a běžně používané ve světě dividendového investování: Declaration Date, Ex-Dividend Date, Record Date a Pay Date a vše si ukážeme na příkladu akcií společnosti Coca-Cola.
 • Dividendy: Jaké druhy dividend společnosti vyplácí? (2. díl)
  V minulém díle jsme uváděli, že dividenda je podíl akcionáře na zisku společnosti, dividend ale existuje více druhů. V dnešním díle probereme jednotlivé druhy dividend a uvedeme vám, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Kromě toho se také dozvíte, které typy společností vyplácejí dividendy a proč.
 • Dividendy: Úvod do světa dividendového investování (1. díl)
  Dividendové investování je styl investování, při kterém se investor zaměřuje na nákup akcií společností, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, tedy podíly na zisku.
 • Nastal konečně čas na nákup akcií?
  Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.
 • TOP 3 dividendoví králové, kteří výrazně obohatí vaše portfolio
  Dividendové akcie jsou mezi investory oblíbené především díky jejich schopnosti generovat pasivní příjem. Samozřejmě i u těchto akcií může vzniknout jak kapitálový výnos, tak i ztráta, které jsou způsobeny poklesem nebo růstem ceny akcií.
 • TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
  Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Ebook Smart Money Concept