Pátek 27. leden 2023 06:25
reklama
Instaforex krypto
reklama
Instaforex Zhodnocení roku 2022
reklama
instaforex webinar leden Plechac
reklama
Instaforex Zhodnocení roku 2022

Deník obchodníka: Část 3. technická analýza

11.10.2010  Autor: Ken Veksler  Sekce: Ostatní   Tisk

Ti z vás, kteří již něco zaslechli o Pandořině skříňce, se mějte na pozoru, protože se ji právě chystám otevřít.  Ti z vás, kterým tento pojem nic neříká, se připravte na to, že se po otevření této skříňky budete potýkat s takovou přemírou možností a voleb, s jakou jste se doposud nesetkali a nejspíš už ani nikdy nesetkáte. Téma, na které se chystám, je samozřejmě technická analýza. Držte si klobouky, jízda do světa forex obchodování začíná, a chvílemi bude poněkud drsná...

Až tak hrozné to samozřejmě nebude, jenom se tu vtipně (v rámci svých možností) snažím naznačit, žen technická analýza (TA) je téma, které je tak neuvěřitelně rozmanité a nevyčerpatelné, že zachytit jej v několika odstavcích je prakticky nemožné. Technické indikátory (srdce a duše TA) jsou ve své podstatě velice přísná pravidla povětšinou matematického rázu. To je na celé věci to nejjednodušší - mnohem zrádnější je skutečnost, že tytéž indikátory zároveň podléhají subjektivitě, a to do tak velké míry, že když ukážete tentýž graf se stejným indikátorem pěti lidem, dostane se vám sedmi naprosto rozdílných názorů. Už chápete, v čem spočívá problém?

Předpokládám tedy, že nyní je už dostatečně jasné, o jak obtížné téma se jedná, a teď se pokusím věci objasnit trochu jednodušším způsobem a pokusím se vysvětlit, co funguje v mém případě a jak TA používám já. Za vším, co vám řeknu, si ale neustále představujte veliký vykřičník, který vás bude upomínat na subjektivní povahu TA, kterou si každý jednotlivý obchodník musí uzpůsobit podle svých vlastních potřeb. Pokud jde o TA, přístup ,,jedno řešení pro všechny" prostě nefunguje!

Přiznám se, že TA také používám, je to ale jenom jedna ze zbraní v mém arzenálu. Jak už jsem naznačoval minulý týden, nejsem zastáncem teorie, že by jeden způsob analýzy byl lepší než jiný, a oba dva hlavní protagonisty, tj. fundamentální (FA) i technickou analýzu (TA), používám nejraději v tandemu. Jak? Když to zjednoduším, zpočátku se nejvíce spoléhám na FA, která mi dovoluje utvořit si jakýsi celkový obrázek, a následně používám TA, abych si potvrdil názor, ke kterému jsem dospěl, a abych podrobněji načasoval okamžik, kdy je vhodné do pozice vstoupit nebo z ní vystoupit.  Zní to celkem jednoduše, že?

Na první pohled ano, ale ke správnému rozhodnutí, který konkrétní indikátor použít, dojdete teprve po dlouhém zkoušení metodou pokusu a omylu, při kterém zjišťujete, který indikátor ve vašem konkrétním případě funguje nejlépe.

Já osobně z celé řady existujících indikátorů používám tyto;

 • Index relativní síly (Relative Strength Index RSI)
 • Pomalý stochastický oscilátor (Slow Moving Stochastics)
 • Bollingerovy pásy (Bollinger Bands)
 • Průměrný směrový index - Average Directional Index (ADX) -
  Average Directional movement Index (ADX)

TIP: Popis těchto indikátorů najdete zde.

Schválně připojujeme odkazy na vysvětlení těchto indikátorů, abychom neztráceli čas vysvětlováním, jak a proč jednotlivé indikátory fungují (z matematického hlediska).

První tři uvedené indikátory najdete na každém grafu, se kterým pracuji; oproti tomu poslední z nich používám jen zřídkakdy. Pokud jde o výše uvedené indikátory, řeknu vám, že mě stálo spoustu času a úsilí, než jsem dospěl k nějaké konkrétní kombinaci, ale hlavně to znamenalo sedět nekonečné hodiny před obrazovkou a sledovat, jak vypadá graf při tržních pohybech a cenové akci. To je přesně ono, právě jsem to řekl, CENOVÁ AKCE (price action)! Největší přítel (když ho poznáte a doceníte), kterého může obchodník mít.

První dva roky své profesionální kariéry jsem strávil tak, že jsem víc než 15 hodin denně zíral na obrazovku, studoval cenovou akci u nejrůznějších měnových párů a seznamoval se s jejími zákonitostmi. Sám pro sebe jsem si v grafech vyznačoval úrovně, kontroloval, jak se cena zachovala, když se těmto úrovním přiblížila, jestli se od ní odrazila vzhůru (suport), jestli se před ní zastavila (rezistence), jestli ji prolomila, aby se zase rychle vrátila zpět (falešné prolomení (breakout) nebo záměrná snaha o aktivaci stop příkazů) atd.

To byla jedna z nejcennějších (a možná nejtvrdších) lekcí mé kariéry. Když jsem měl pocit, že jsem se s tímto konkrétním aspektem trhu sžil, začal jsem hledat kombinace indikátorů, které alespoň v mém případě fungovaly. Samozřejmě tím nechci říct, že to musí každému zabrat stejně dlouhou dobou jako mně (asi nejsem ten úplně nejnadanější člověk), ale spíše chci prostě upozornit na důležitost tohoto konkrétního souboru dovedností.

Mimo to je tu samozřejmě odvěká otázka, v jakém časovém horizontu grafy sledovat. Jednoduše řečeno, já se dívám pouze na denní a čtyřhodinové grafy (jen velmi zřídka na týdenní a hodinové). Zbytek závisí zcela na volbě každého jednotlivce, stejně jako to, které grafy vám nejvíce vyhovují. Zhruba řečeno je ale dobré začít od delších časových úseků (abyste získali celkový obraz) a pak se propracovávat ke kratším, abyste lépe viděli, jak vlastně vypadají úrovně, které jste si zvolili, a co se stalo při předchozích pokusech o dosažení těchto úrovní a cen.

Dosud (alespoň v tomto konkrétním článku) bylo mým cílem, abyste získali představu o tom, jak složité a různorodé toto téma je, a seznámili se s některými klíčovými problémy, se kterými se obchodníci setkávají, když se pokoušejí vytvořit si na míru šitý způsob obchodování, který by jim vyhovoval. Příště a v několika dalších článcích se blíže podíváme na určité aspekty včetně zásad chování cen (neboli jednoduše cenové akce), rozpoznávání cenových formací a trochu podrobněji se zaměříme také na indikátory, o kterých jsem se již zmínil výše.

Na shledanou příští týden.

S pozdravem,

Ken Veksler

PS: Ken Veksler se chystá na seminář do Prahy! Bližší informace zde.

Bližší informace o Kenu Vekslerovi najdete zde.

Slovník pojmů:

Podílník - Je to majitel podílových listů.

Podílový list - Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu. Může být vydán na jméno nebo na doručitele a současně může mít papírovou (listinnou) podobu, nebo dematerializovanou (zaknihovanou ) podobu, což je převažující řešení u českých investičních společností. Podílový list musí mít vždy stanovenu svoji jmenovitou hodnotu.

Podmíněné příkazy - Podmíněné příkazy jsou totéž jako související obchodní příkazy. Existuje několik typů: Pokud je proveden (podřízený příkaz), kdy je podřízený příkaz proveden teprve tehdy, až je realizován primární příkaz. Jeden ruší druhý (O.C.O.), kdy provedení jednoho příkazu zruší druhý příkaz. Existují také trojité podmíněné příkazy, kdy jsou uplatněny dva příkazy (typu podřízeného příkazu), pokud je proveden primární příkaz. Vztah mezi těmito příkazy je typu O.C.O., a umožňuje uplatnit jak příkaz stop v případě možné ztráty, tak příkaz k provedení v případě možného zisku.

Portfolio fund - Smíšené fondy, fondy jejichž investiční strategie určuje poměr mezi investicemi do akcií (a akciových typů cenných papírů), dluhopisů (a cenných papírů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou) a instrumentů peněžního trhu.

Přijetí zisku - Uzavření pozice za účelem dosažení zisku (Profit target). Běžně se provádí limitním příkazem k uzavření pozice a automatickému převzetí zisku, jakmile tržní cena překročí stanovený limit.

Příkaz OCO - Příkaz O.C.O. se v zásadě skládá ze dvou příkazů. Pokud je jeden z příkazů vykonán, protože byly splněny podmínky jeho uplatnění, související příkaz se automaticky ruší.

Primární příkaz - Primární příkaz trojitého příkazu nebo podmíněného příkazu. Související (sekundární) příkazy se nestanou aktivními tržními příkazy, dokud tento primární příkaz nebude vykonán.

Profil investora - Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.

PTR - Ukazatel obrátkovosti aktiv vyjadřuje, jak často a v jakém rozsahu je obměňováno portfolio podílového fondu. O co více se ukazatel obrátkovosti aktiv blíží nule, o to bezprostředněji souvisí uskutečněné transakce s aktivy s nákupy a prodeji podílových listů investory.

Qualified Institutional - Institucionální investor, který má povolení podle pravidel Bezpečnostní a měnové komise k obchodování cenných papírů jiných oprávněných investorů bez registrovaných cenných papírů podle SE. Oprávněný institucionální investor musí mít ve správě nejméně 100 milionů dolarů.

Qualitative analysis - Jedná se o určování hodnoty akciové nebo jiné investice na základě nečíselných charakteristik. Takže se jedná například o management firmy, zaměstnanecká morálka, oddanost zákazníků ke značce a hodnota značky jako takové.

Quotation Size - Maximální počet akcií u konkrétního cenného papíru, které je market maker ochoten koupit nebo prodat za jeho aktuální cenu.

Rate of change (ROC) -Jedná se o indikátor v technické analýze. Indikátor osciluje okolo hodnoty 0 a při vychýlení od této hodnoty naznačuje změnu trendu. Protnutí úrovně 0 je pak signálem potvrzujícím změnu trendu.

Referenční měna - Měna, ve které je měřena výkonnost fondu.

Regionální fond - Podílový fond, který koncentruje své investice do jednoho geografického regionu nebo ekonomické oblasti. Zvláštním druhem regionálního fondu je Národní fond, což je fond, který investuje pouze v jedné konkrétní zemi.

Registrované cenné papíry - Cenné papíry přijaté k obchodování na veřejném trhu.

Růstový fond - Fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale reinvestuje je. Obvykle fond alespoň zčásti investuje do rizikovějších cenných papírů, hlavně do akcií s růstovým potenciálem.

Samurai bond - Dluhopis emitovaný v japonském jenu, nicméně emitent není japonským rezidentem.

Scoring - Porovnávání investic (např. podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků atd.)

Sektorový fond - Akciový fond (Sector Funds), který investuje svá aktiva pouze do akcií jednoho ekonomického sektoru (např. farmacie).

Sekundární příkaz - Sekundární příkaz z trojitého příkazu nebo podmíněného příkazu nebude aktivován, dokud nebude proveden primární příkaz.

Slumpflace - Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveň roste cenová hladina (inflace).

Small and Mid Cap Funds - Fondy malých a středních firem.

Smlouva o termínových obchodech - Dohoda o nákupu či prodeji specifického množství komodity, měny nebo finančního nástroje za určitou cenu ve vyhrazeném budoucím datu.

Spot Market - Jedná se o trh, kde dochází k nakupování jedné měny proti druhé měně.

Spotová měnová transakce - Transakce na devizovém trhu, jejíž finanční vypořádání u většiny měnových párů trvá dva pracovní dny (T+2) ode dne uzavření transakce (s cílem umožnit převod peněžních toků).

Tenký trh - Trh s malým objemem transakcí a nízkou likviditou.

TER (Total Expense Ratio) - Ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu TER (Total Expense Ratio) je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období.

Termínovaný vklad - Je depozitní bankovní produkt, který má stanovenou délku splatnosti . Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti vybrat bez sankčních poplatků.

Triple Witching Hour (day) - Termín používaný pro shodný okamžik expirace futures na akciové indexy, opce na individuální akcie a akciové indexy.

Tvrdá měna - Jedná se o měnu, u níž se očekává, že její cena zůstane dlouhodobě stabilní.

Výnosový fond - Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

Vypořádací kurz (futures) - Denní nebo finální, základ pro vypořádání pozice investora daný den nebo v den, kdy kontrakt vyprší.

Výstupní srážka - Poplatek, který účtují některé společnosti obhospodařující podílové fondy při odkupu podílových listů.

Wallflower - Akcie, kterou investoři přestali mít v oblibě a která má zpravidla velmi nízké P/E.

WIOF (World Investment Opportunities Funds) - Fondy světových investičních příležitostí. WIOF je jméno seskupení mezinárodních investičních fondů, které nabízejí investorům možnost vytvořit si vlastní globálně rozložené portfolio v investičních fondech.

Zajištěný fond - Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %) v kombinaci na garantovaném podílu na zhodnocení určitého indexu kapitálového trhu.

Zajišťovatel - obchodník, který se snaží o přenos rizika změn ceny otevřením opačné pozice ve stejné hodnotě na stejném nebo úzce spřízněném trhu.

Klíčová slova: FOREX | Technická analýza | Price Action | Akciové indexy | Inflace | Podílové fondy | Rizika | Cenné papíry | Akcie | Akciový fond | Aktiva | Analýza | Zhodnocení | ADX | Transakce | Bond | Breakout | Cap | Cenný papír | Dluhopis | Emitent | Futures | Grafy | Indikátor | Indikátory | Investice | Investor | Investování | Komodity | Kurz | Obchodní příkazy | Market Maker | Měna | Měny | Národní fond | Obchodník | Opce | Oscilátor | P/E | PTR | Podmíněné příkazy | Podílník | Podílový fond | Podílový list | Poplatek | Portfolio | Portfolio fund | Pozice | Primární příkaz | Profil investora | Profit Target | Přijetí zisku | Příkaz | Příkaz OCO | Příkaz Stop | Qualified Institutional | Qualitative analysis | Quotation Size | RSI | Rate of change (ROC) | Referenční měna | Regionální fond | Registrované cenné papíry | Rezistence | Růstový fond | Samurai bond | Scoring | Sektorový fond | Sekundární příkaz | Slumpflace | Small and Mid Cap Funds | Smlouva o termínových obchodech | Spot | Spot Market | Spotová měnová transakce | TER (Total Expense Ratio) | Tenký trh | Termínovaný vklad | Triple Witching Hour (day) | Tržní cena | Tvrdá měna | Ukazatel | Volatilita | Vypořádací kurz (futures) | Výkonnost | Výnos | Výnosový fond | Výstupní srážka | WIOF (World Investment Opportunities Funds) | Wallflower | Zajištěný fond | Zajišťovatel | Obchodování | Indexy | Investoři | Fond | Ken Veksler | Obchodníci | Bollingerovy pásy | Index | Investiční strategie | Přenos | Uzavření pozice | Analýzy | Bollinger Bands | Cena | Expirace | Fondy | Forex obchodování | Graf | Investiční | Management | Market | Rate Of Change | Seminář | Slovník pojmů | Smíšené fondy | Stochastický oscilátor | Stochastický | Trh | Average Directional Index (ADX) | Index relativní síly | Cenová hladina | Average directional movement index (ADX) | Komise | Kontrakt | Technická analýza (TA) | Vzdělání | Investment | Technické indikátory | Firmy | Ztráty | Výnosy | Institucionální investor |
Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

 • Co a kdo je za úspěchem FTMO
  Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.
 • Co mají společného nejziskovější tradeři?
  Po celém světě každý den obchodují miliony traderů ve snaze využít pohyby finančních trhů ve svůj prospěch. Každý trader má odlišné zkušenosti, schopnosti, obchodní strategie a vůbec celkový přístup k trhu. Na základě toho se pak výrazně liší i výsledky traderů. Je tak zřejmé, že ne všichni tradeři dosahují skutečně dlouhodobě ziskových výsledků. Někteří začínající tradeři občas trefí pár ziskových obchodů, někdy dokonce i sérii ziskových obchodů, nicméně abyste mohli dosahovat dlouhodobě ziskových výsledků, musíte splňovat několik jednoduchých podmínek. V tomto článku se podíváme na to, jaké podmínky to jsou a co primárně spojuje právě ty nejziskovější tradery.
 • Co očekávají v roce 2011 banky, brokeři a analytici?
  Na začátku nového roku se na světových forexových a finančních serverech objevilo velké množství nejrůznějších forex komentářů a predikcí na nový rok 2011. Nicméně po přečtení některých těchto komentářů jsem měl pocit, že se analytici pouze snaží zaplnit, co nejvíce stran těžkým ekonomických jazykem. Po přečtení, tak běžný trader nemůže znát směr vyplývající z analýzy nebo dokonce cenový výhled trhu dané společnosti nebo analytika.
 • Co RoboMarkets přináší českým a slovenským obchodníkům?
  Investiční společnost RoboMarkets oznámila otevření nové pobočky v Praze ke konci března 2018. Tato nová pobočka je strategickým krokem k pokrytí České republiky a Slovenska, jelikož poptávka po vysoce kvalitních investičních službách v těchto dvou zemích narůstá.
 • Čínský jüan bude globální rezervní měnou
  Čínský jüan se v sobotu formálně připojí k americkému dolaru, euru, japonskému jenu a britské libře a stane se globální rezervní měnou. Pro zemi, která se dlouhou dobu snaží zvýšit svůj vliv na globální scéně, je to důležitý milník, píše agentura Reuters. Jüan, známý také jako renminbi, bude oficiálně přidán do koše hlavních světových měn, ze kterého Mezinárodní měnový fond odvozuje hodnotu své měnové a účetní jednotky nazývané zvláštní práva čerpání (SDR).
 • ČNB: Česká národní banka - rozhovor Mojmír Hampl
  Přinášíme vám rozhovor s viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem na téma forex trading a regulace forexových makléřů v ČR. Otázky panu Hamplovi pokládal v rozhovoru redakční tým FXstreet.cz.
 • Další zlepšení na poli ziskových traderů
  Na základě regulací ESMA musí všichni brokeři regulovaní v rámci EU zveřejňovat údaje o tom, kolik procent klientů skončilo v posledních 12-ti měsících u daného brokera ve ztrátě. Jedná se o opatření, jehož hlavním cílem je zvýšit transparentnost a zabránit některým brokerům ve zmatení klienta planými sliby a líbivými hesly, čímž do jisté míry končí slavná éra opíjení rohlíkem.
 • Daně na forexu a offshore
  Dnešním článkem vám chceme ukázat, jak se daní zisky z obchodování v ČR a jakým způsobem se zakládá stále populárnější offshore společnost. Článek připravil člen FXstreet teamu Stan. Jde o diskusní článek.
 • Deník obchodníka: část 1. skromné začátky
  Ken Veksler a jeho pravidelné analýzy se staly u naších čtenářů velmi oblíbení. Ken proto pro náš server FXstreet.cz připravil sérii vzdělávacích článků na téma FX trading.
 • Deník obchodníka: část 2. fundamentální analýza
  Minulý týden jsem vám řekl něco málo o tom, jak a proč jsem se dostal k obchodování. Ovšem začít s obchodováním je jedna věc a být úspěšný je něco zcela jiného... Takže se samozřejmě nabízí otázka: Co je k úspěchu zapotřebí?
 • Deník obchodníka: část 4. - Price Action
  Podle toho, co jsem naznačil minulý týden, a ze struktury tohoto článku by vám nyní mělo být vcelku jasné, že téma technické analýzy je poměrně složité a vícevrstevné. Minule jsem povětšinou hovořil jen velmi obecně o různých koncepcích v rámci TA, nyní by stálo za to podívat se na ty nejdůležitější trochu podrobněji. Tento týden zaměřím svou pozornost na témata, kterým se nejčastěji říká cenová akce (price action) a rozpoznávání cenových formací. Domnívám se, že obě jsou nedílnou součástí komplexního výkladu.
 • Deník obchodníka: část 5. čtení grafů
  Než se (jak jsem slíbil) pustím do podrobnějšího povídání o technických indikátorech, které používám, stálo by možná za to podívat se (graficky) trochu blíže na témata, o kterých jsem se zmiňoval v mém minulém článku, konkrétně na chování ceny, kongesci a rozpoznávání cenových formací. Přikládám denní grafy hlavních měnových párů, které sleduji, a na nich jsem označil několik zajímavých oblastí. Pokud při pohledu na tyto grafy nahlédnete do textu minulého článku, pomůže vám to lépe porozumět tomu, o čem píši.
 • Dostáváte u vašeho brokera férové plnění příkazů?
  V České a Slovenské republice, v Evropě a nakonec po celém světě najdete spoustu brokerů, ke kterým můžete prakticky okamžitě vložit kapitál a začít obchodovat. Každý jednotlivý broker se vyznačuje určitým typem marketingu, kterým se snaží přilákat co nejvíce obchodníků.
 • Exkluzivní akce: 0 komise a mezibankovní spready!
  Nezmeškejte unikátní příležitost obchodovat na finančních trzích zcela bez poplatků, pouze s ultra-nízkými spready. V Purple Trading jsme pro vás připravili jedinečnou akci, díky které zažijete obchodní podmínky bankovních traderů!
 • Forex soutěže versus live trading
  Dnešní článek by jsme chtěli pojmout z obecného hlediska, jelikož každý týden dostáváme na email dotazy a odkazy na různé soutěže v tradingu v zahraničí. Jistě je zajímavé tyto soutěže sledovat a možná ještě zajímavější může být aktivně se jich účastnit. Je samozřejmě dobře, že existují tyto různé soutěže. Důvody si popíšeme níže v článku. Jaký je ale rozdíl mezi live tradingem a soutěží? A jak je možné dosahovat tak velké zhodnocení mezi jejími účastníky a je to reálné? A jestli existuje rozdíl, co užitečného si mohu odnést z takové soutěže?
 • Forex versus Formule 1
  Jelikož začínají letní prázdniny, tak si dnes představíme trochu oddychový článek na netradiční téma. Nebudeme se tentokrát zabývat fundamentální nebo technickou analýzou, psychologií ani money managamentem. Ale zabrousíme trochu do sportu.
 • Forex: Vývoj měnového trhu a rekordní objemy obchodů
  Minulý týden banka pro mezinárodní platby - BIS (Bank for International Settlements) zveřejnila výsledky průzkumu aktivity na měnovém trhu, který zpracovává každé tři roky.
 • Forex zpravodajství - spuštěna nová funkce webu
  Rozhodli jsme se rozšířit server FXstreet.cz o sekci Online FX zpravodajství. Chceme tak nabídnout FX traderům další širokou škálu užitečných informací, analýz a výhledů.
 • Forex zůstává největším trhem na světě
  V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
 • FXstreet.cz přináší další novinku: osvojování obchodního softwaru
  FX Street pokračuje ve své tradiční strategii rozšiřovat kvalitní služby a hledat pro své klienty další nové možnosti, jak obchodování na Forexu naučit, zefektivnit a zjednodušit.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FBS
Deltastock
ATC Brokers
reklama
Instaforex krypto