Pátek 19. duben 2024 02:25
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
FTMO král

Podstata komodit: Průzkum hlavních trhů a jejich specifik

04.04.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Komodity   Tisk


Komodity můžeme vnímat jako základní pilíře globálního obchodování. Od samotných základů průmyslu až po zemědělské produkty, které krmí svět, představují komodity hmatatelná aktiva, která nám, jakožto obchodníkům, otevírají dveře k rozmanitým příležitostem.

Tyto zdroje nejenže pohánějí ekonomiku, ale poskytují i zajímavé příležitosti pro investory a tradery, kteří se snaží rozšířit svá portfolia a zabezpečit své investice proti inflaci nebo tržním volatilitám. Čím jsou ale komodity tak zvláštní a jaká je jejich charakteristika?

Různé typy komoditních trhů

Energetické komodity

Energetický sektor, kterému dominuje ropa a zemní plyn, je základním stavebním prvkem světové ekonomiky. Jeho ceny ovlivňují vše od nákladů na výrobu až po ceny u čerpacích stanic.

Geopolitické události, jako jsou konflikty v ropných regionech nebo rozhodnutí OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) o výrobních kvótách, mohou způsobit významné výkyvy cen. Přebytek nebo nedostatek zásob také hraje klíčovou roli ve formování cenových trendů na těchto trzích, což můžeme pozorovat v rámci historického vývoje.

Pro příklad se můžeme níže podívat na měsíční graf ropy (CL), na které můžeme interpretovat následující události:

1) Období kolem roku 2014-2015: Zde vidíme výrazný propad ceny ropy, což bylo způsobeno převisem nabídky na trhu, částečně v důsledku amerického břidlicového boomu, který vedl k větší produkci ropy v USA. Tento pokles byl také umocněn OPECem, který se rozhodl neomezit produkci s cílem udržet svůj tržní podíl.

2) Začátek roku 2016: Zde lze vidět, že došlo k zotavení cen, což může souviset s dohodami o snížení produkce, které byly dosaženy mezi OPECem a dalšími producenty ropy.

3) Rok 2020, první čtvrtina: Období pandemie COVID-19 vedlo k bezprecedentnímu poklesu poptávky po ropě v důsledku celosvětových lockdownů a omezení cestování, což vyústilo v dubnu 2020 v krátkodobý propad ceny americké ropy WTI do záporných hodnot. To bylo způsobeno přeplněním skladovacích kapacit a obavami o další uskladnění.

4) Od konce roku 2020 do roku 2021: Jak ekonomiky začaly postupně otevírat, cenové grafy ukazují vzestupný trend, což je důkazem oživení poptávky a normalizace trhu.Kovy

Zlato a stříbro jsou tradičně považovány za "bezpečné přístavy" v dobách ekonomické nejistoty. Tyto drahé kovy slouží jako ochrana proti inflaci a měnovému oslabení.

Průmyslové kovy jako měď a železo jsou zase ukazateli průmyslové aktivity a růstu, jejichž poptávka je úzce spojena s rozvojem infrastruktury a rozvojem technologií.

Níže si opět můžeme rozebrat pro příklad trh se zlatem:

1) Růst v letech 2018-2019: Zde můžeme vidět pozitivní trend s nárůstem ceny zlata. Tento vzestup může být částečně přisuzován globální ekonomické nejistotě a hledání bezpečných investic v době zvýšené volatility akciových trhů.

2) Vrchol v polovině roku 2020: V této době zlato dosáhlo výrazných maxim, což bylo do značné míry způsobeno obavami z dopadů pandemie COVID-19 a snižováním úrokových sazeb centrálními bankami po celém světě, což vedlo k poklesu návratnosti dluhopisů a zvýšené atraktivitě zlata jako investice.

3) Korekce po vrcholu v roce 2020: Po dosažení maxima v roce 2020 následovala korekce, kdy cena zlata klesla. Toto období korekce může odrážet částečné zklidnění trhů a zlepšení ekonomického výhledu, což snížilo poptávku po zlatě jako po bezpečném aktivu.

4) Znovuobnovený růst od konce roku 2022: Cena zlata znovu začíná růst, což by mohlo naznačovat obnovenou nejistotu na trzích nebo očekávání inflace, což tradičně podporuje cenu zlata.Zemědělské produkty

Zemědělské komodity, včetně pšenice, kukuřice a sóji, jsou nezbytné pro globální potravinové zásobování.

Jejich ceny jsou ovlivněny řadou faktorů, včetně počasí, sezónních trendů a zemědělských politik, což představuje značnou volatilitu a příležitosti pro obchodování.

Měkké komodity

Měkké komodity jako káva, cukr a kakao představují další zajímavý segment. Tyto trhy jsou známé svou volatilitou, která je často způsobena sezónními vlivy, politickými nejistotami a změnami v poptávce.

Specifika jako skladování a čerstvost těchto produktů přináší unikátní výzvy pro tradery a investory.Faktory ovlivňující ceny komodit

Globální ekonomické trendy

Ekonomika je neustálý tanec mezi nabídkou a poptávkou, kde každý pohyb má svůj příběh. Globální ekonomické trendy, jako je růst HDP v klíčových ekonomikách, mohou vést ke zvýšené poptávce po komoditách, což následně tlačí ceny vzhůru.

Na druhé straně, ekonomické recese způsobují pokles průmyslové produkce a spotřeby, což může vést ke snížení cen komodit.

Stříbro (XAG/USD): Můžeme se podívat na období kolem roku 2020, kdy světové ekonomiky čelily pandemii COVID-19. Stříbro během této doby zaznamenalo značný nárůst ceny, což se odráží v rostoucím trendu na grafu. Tento vzestup může být připsán zvýšenému zájmu o bezpečné investice a stimulačním opatřením vlád, které zvýšily likviditu v ekonomice.

Politické události

Komoditní trhy jsou extrémně citlivé na politické události, od obchodních válek přes sankce až po geopolitické konflikty.

Například, embargo na ropu nebo politická nestabilita v zemích bohatých na zdroje mohou vést k prudkým výkyvům cen. Tyto události představují významnou nejistotu, která může způsobit, že se trhy stanou vysoce volatilními.

Ropa Brent: Rok 2020 byl pro ropné trhy klíčovým z hlediska politiky. Ropa Brent zaznamenala historicky nejnižší ceny, včetně záporných hodnot pro ropu WTI, což bylo důsledkem cenové války mezi Ruskem a Saúdskou Arábií a následným prudkým poklesem poptávky v důsledku pandemie.

Technologický pokrok

Technologické inovace hrají klíčovou roli ve zvyšování efektivity extrakce a zpracování komodit. Zdokonalené těžební technologie, lepší zpracovatelské metody nebo inovace v zemědělství mohou snížit náklady a zvýšit produkci, což může vést ke snížení cen komodit.

Naopak, inovace vedoucí k novým využitím komodit, jako jsou elektromobily pro lithium a kobalt, mohou způsobit nárůst poptávky a tlačit ceny nahoru.

Platina (XPT/USD): Pozorujeme-li graf platiny, významné události lze identifikovat v období rostoucího zájmu o vývoj a implementaci palivových článků a elektromobility, které jsou hlavními spotřebiteli tohoto kovu. Například, nárůst ceny v roce 2020 a 2021 může odrážet tento trend a ukazovat na zvýšenou poptávku v důsledku technologického pokroku.

Strategie obchodování s komoditami

V obchodování s komoditami, stejně jako ve všem, co se týká finančních trhů, neexistuje univerzální klíč k úspěchu. Každý trader má svůj jedinečný styl, preference a úroveň tolerance rizika, které se musí odrazit ve volbě obchodní strategie.

Pojďme si tedy nastínit některé základní přístupy k obchodování s komoditami a zjistit, jak je lze adaptovat na vaše individuální potřeby.

Dlouhodobé vs. krátkodobé obchodování

Jedním z prvních rozhodnutí, které musí každý obchodník s komoditami učinit, je výběr mezi dlouhodobým investováním a krátkodobou spekulací. Dlouhodobí investoři se obvykle zaměřují na základní faktory, jako je poptávka a nabídka, geopolitické události a globální ekonomické trendy, které mohou ovlivnit ceny komodit v dlouhém časovém horizontu.

Na druhé straně, krátkodobí obchodníci nebo spekulanti často využívají technickou analýzu ke čtení cenových patternů a grafů s cílem předvídat krátkodobé cenové pohyby. Zde může být klíčová volatilita cen komodit na základě aktuálních geopolitických napětí nebo třeba sezónní výkyvy v cenách zemědělských produktů, jako je pšenice nebo kukuřice, na základě očekávaných úrodných sezón.

Fundamentální vs. technická analýza

Úspěšné obchodování s komoditami vyžaduje dobré porozumění jak fundamentálním, tak technickým aspektům trhu. Fundamentální analýza zahrnuje studium externích faktorů, které mohou ovlivnit nabídku a poptávku po konkrétní komoditě, včetně ekonomických indikátorů, politických událostí a přírodních katastrof.

Technická analýza se zaměřuje na studium cenových grafů a využívá různé indikátory, jako jsou klouzavé průměry, RSI (Relative Strength Index), nebo Fibonacciho retracementy, aby našla potenciální obchodní příležitosti a určila ideální vstupní a výstupní body.

Graf Kakaa (Cocoa) na M30 Timeframu: Kombinace indikátorů jako Moving Average (3x černě), a Channel (zelený kanál v hlavním grafu), Fibonacci retracement, S/R zóny a v dolní části oscilátoru RSI.

Řízení rizik a výzev

Jako každá investiční aktivita, i obchodování s komoditami přináší určitá rizika. Ty mohou zahrnovat cenovou volatilitu, geopolitické události, změny ve výrobních nákladech nebo dokonce změny v regulačních politikách.

Klíčem k úspěchu je účinné řízení těchto rizik. To může zahrnovat stanovení pevných stop-lossů, diverzifikaci portfolia nebo použití hedgingových strategií k ochraně proti nepříznivým pohybům trhu.

Závěr

Komoditní trhy odhalují mnoho tváří globální ekonomiky. Zatímco jsme prozkoumali jejich rozmanitost a vlivy, které hýbou jejich cenami, mějme na paměti, že každý obchod přináší své riziko i příležitost.

Jasná strategie a hluboká znalost trhů jsou naším průvodcem v obchodování, kde je nezbytné neustálé učení a přizpůsobení se.

Pamatujme, že v obchodování, stejně jako v životě, se neustálým učením a trpělivostí dostaví i úspěch.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | Obchodní strategie | Stříbro | Inflace | USA | OPEC | HDP | Fibonacci | Ceny ropy | Ropa Brent | Poptávka | Recese | Rizika | Aktiva | Analýza | Channel | Ekonomika | Fibonacci retracement | Grafy | Indikátory | Investice | Komodity | Korekce | Nabídka | Obchodník | RSI | Retracement | Platina | Riziko | Ropa | Trader | Trend | Volatilita | Zlato | USD | Obchodování | Cena zlata | Komoditní trhy | Spekulanti | Investoři | Klouzavé průměry | Drahé kovy | Ceny komodit | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Brent | Cena | Ceny zlata | FXstreet.cz | Graf | Investiční | Komoditní | Moving Average | Obchodování s komoditami | Portfolia | Pro investory | Pšenice | Ropy | Růst HDP | Řízení rizik | Trh | Tržní podíl | Volatility | WTI | Zemní plyn | Zlato a stříbro | Měď | ROCE | Světové ekonomiky | S/R zóny | Cukr | XAG/USD | Úspěch | Měkké komodity | Pro tradery | Obchodník s komoditami | Znalost | Bezpečné přístavy | Bezpečné investice | Globální ekonomiky | Propad | Úspěšné obchodování | Průzkum | Graf ropy | Očekávání | Lithium | Kobalt | Kakao | Tým FXstreet.cz | Káva | Obchod | Pokles průmyslové produkce | Ceny americké ropy WTI | Nejistoty | Plyn | COCOA | Investiční aktivita | Krátkodobé obchodování | Dlouhodobí investoři | Inovace | Zemědělství | Trhy | Pokles | Pandemie | Zlepšení | Poptávky po ropě | Organizace zemí vyvážejících ropu | COVID-19 | Zemědělské komodity | Kukuřice | Ekonomické recese | Vývoj | Výkyvy | Cenové války | Pandemie COVID-19 | Růst | Ekonomiky | Války | Organizace | Snížení produkce | Propad ceny ropy | Propad ceny | Cenové pohyby | Cestování | Historicky nejnižší | Politická nestabilita | Průmyslové kovy | Technologický pokrok | CL | Covid | Výkyvy cen | Výrazný propad | Tolerance rizika | Ceny | Politické události | Významné události | Oživení poptávky | Kombinace indikátorů | Elektromobily | Energetický sektor | Embargo | Poptávka a nabídka | Ceny americké ropy | Zlepšení ekonomického výhledu | Počasí | Nárůst ceny | Ochrana proti inflaci | Znalost trhu | Pandemie COVID | Oslabení | Příležitosti | Technologie | Omezení cestování | | Trh se zlatem | Sankce | Geopolitické události | Vzestupný trend | Pepa Zeman | Retracementy | Energetické komodity | Krátkodobí obchodníci | Krátkodobé cenové pohyby | Zajímavé příležitosti | CZ | Stříbro (XAG/USD) | Snížení cen | Technologické inovace | Portfólia | Ekonomické trendy | Strategie obchodování | Zotavení | Zemědělské produkty | Konflikty | Strategie obchodování s komoditami | Výkyvy v cenách | Geopolitické konflikty | Přístupy k obchodování | Investice proti inflaci | Různé typy komoditních trhů | Typy komoditních trhů | Významné výkyvy cen | Formování cenových trendů | Normalizace trhu | Průmyslové aktivity | Hledání bezpečných investic | Volatility akciových trhů | Zvýšené volatility | Období korekce | Zklidnění trhů | Očekávání inflace | Potravinové zásobování | Globální potravinové zásobování | Příležitosti pro obchodování | Faktory ovlivňující ceny komodit | Globální ekonomické trendy | Embargo na ropu | Rok 2020 | Ropné trhy | Zpracování komodit | Těžební technologie | Zpracovatelské metody | Inovace v zemědělství | Snížení cen komodit | Nárůst poptávky | XPT/USD | Platina (XPT/USD) | Graf platiny | Klíč k úspěchu | Volatilita cen komodit | Volatilita cen | Sezónní výkyvy v cenách | Sezónní výkyvy | Výkyvy v cenách zemědělských produktů | Čtení cenových patternů | Fundamentální vs. Technická analýza | Úspěšné obchodování s komoditami | Studium externích faktorů | Vstupní a výstupní body | Výstupní body | Graf Kakaa | Graf Kakaa (Cocoa) | Změny ve výrobních nákladech | Změny v regulačních politikách | Stanovení pevných stop-lossů | Hluboká znalost trhů | Graf ropy (CL) | Průzkum hlavních trhů | Podstata komodit | OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\komodity-13032024-1.jpg
  Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
  Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
  C:\fakepath\komodity-29022024-1.jpg
  Komodity pro začátečníky – investování do komodit
  Investování do komodit se těší stále větší oblibě, a to i mezi začínajícími investory. Komodity představují širokou skupinu aktiv, která zahrnuje suroviny, zemědělské produkty a drahé kovy. Investování do nich může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Svět komodit je mezi investory a tradery velmi oblíbený a v tomto článku se dozvíte vše potřebné pro úspěšný začátek.
  C:\fakepath\komodity-28022024-uvod.jpg
  Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
  Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
  C:\fakepath\komodity-26022024-1.jpg
  Komodity: Historie komoditních trhů
  Komoditní trhy hrály po staletí významnou roli ve světě obchodu a financí. Tyto trhy poskytují prostředí pro nákup a prodej různých surovin a primárních produktů, známých jako komodity. V tomto článku se ponoříme do historie komoditních trhů, prozkoumáme, co jsou komodity, typy obchodovaných komodit, jak fungují komoditní trhy a časovou osu jejich vývoje.
  C:\fakepath\trader-14022024.jpg
  10 nejdůležitějších pravidel pro úspěšné obchodování
  Každému, kdo se chce stát ziskovým obchodníkem, stačí strávit na internetu několik minut, aby našel fráze jako "naplánujte si obchod; obchodujte dle plánu" a "omezte své ztráty na minimum". Pro nové obchodníky se tyto větičky zdají být spíše rozptýlením než užitečnou radou.
  C:\fakepath\komodity-14022024.jpg
  Komodity: Obchodování na komoditních trzích
  Komodity jsou jedinečným odvětvím finančních trhů. Jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s komoditami je komplexní vztah mezi nabídkou a poptávkou mezi ekonomickými faktory a spotřebitelskými zvyklostmi, které zapříčiňují velkou fluktuaci cen komodit.
  C:\fakepath\top-13032024.jpg
  8 nejlepších obchodních strategií
  Nový seriál, kde si představíme 8 nejlepších obchodních strategií pro všechny tradery.
  technicka analyza ilustracni 10032014.png
  Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
  fundamenty.jpg
  Fundamentální analýza I.
  Fundamentální analýzou rozumíme interpretaci makroekonomických dat s cílem rozpoznat, který finanční instrument (v našem případě, která měna) je podhodnocený nebo naopak nadhodnocený. V praxi to znamená, že sledujeme ekonomická data, jako například vývoj inflace, hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti a další indikátory a snažíme se, aby naše spekulativní pozice reflektovaly vývoj ekonomiky.

Čtěte více

 • Aké komodity sa obchodujú na burzách?
  Komodity nie sú iba zlato a ropa, na burzách sa ich obchoduje oveľa viac. Iba komoditný index CRB obsahuje 19 komodít obchodovaných na významných svetových burzách. Pozrime sa bližšie na obchodovanie s komoditami a na zaujímavosti z komoditného trhu.
 • Intradenní strategie na obchodování ropy
  Každý týden se na ropě naskytne hned několik zajímavých obchodních příležitostí. Tato strategie vás naučí, jak jich využít ve vlastní prospěch.
 • Komodita jménem stříbro a zajímavosti, které jste o něm možná nevěděli
  Už tisíce let používají lidé stříbro jako investici k uchování hodnoty. Kromě toho, že stříbro, stejně jako zlato, platina a několik málo dalších prvků, patří mezi vzácné kovy, tak navíc k tomu ještě disponuje i několika výjimečnými vlastnostmi, jakými například jsou poddajnost, lesklost, elektrická vodivost a v neposlední řadě také antibakteriálnost (zabíjí bakterie). Napříč tomu, že všechny tyto vlastnosti dělají ze stříbra důležitý a cenný kov, tak jsou jen „pouhým“ minimem v porovnání s celkovou důležitostí stříbra v celosvětové ekonomice.
 • Komodity a měnový trh: OIL - ropa
  Ropa, OIL, černé zlato a jistě by se našlo ještě několik dalších názvů pro tuto mazlavou tekutinu, bez které se lidstvo neobejde a kterou zároveň někdy proklíná. Jako investory nás zajímá, hlavně možnost obchodování s touto komoditou. Že tato velmi důležitá komodita je spojena s finančním světem a její cena ovlivňuje globální ekonomiku myslím není potřeba zdůrazňovat. Vezměte například jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského dolaru. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku.
 • Komodity: Historie komoditních trhů
  Komoditní trhy hrály po staletí významnou roli ve světě obchodu a financí. Tyto trhy poskytují prostředí pro nákup a prodej různých surovin a primárních produktů, známých jako komodity. V tomto článku se ponoříme do historie komoditních trhů, prozkoumáme, co jsou komodity, typy obchodovaných komodit, jak fungují komoditní trhy a časovou osu jejich vývoje.
 • Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
  Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
 • Komodity: Obchodování na komoditních trzích
  Komodity jsou jedinečným odvětvím finančních trhů. Jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s komoditami je komplexní vztah mezi nabídkou a poptávkou mezi ekonomickými faktory a spotřebitelskými zvyklostmi, které zapříčiňují velkou fluktuaci cen komodit.
 • Komodity pro začátečníky – investování do komodit
  Investování do komodit se těší stále větší oblibě, a to i mezi začínajícími investory. Komodity představují širokou skupinu aktiv, která zahrnuje suroviny, zemědělské produkty a drahé kovy. Investování do nich může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Svět komodit je mezi investory a tradery velmi oblíbený a v tomto článku se dozvíte vše potřebné pro úspěšný začátek.
 • Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
  Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
eTrader
FinFX broker
LYNX
reklama
InstaForex ETF