Neděle 03. březen 2024 07:51
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Swissquote Bank
reklama
Instaforex krypto ebook

8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)

15.08.2022  Autor: Jakub Hodan  Sekce: 8 nejlepších obchodních strategií   Tisk


Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.

Trendové obchodování je jednoduchá tradingová strategie, kterou používá mnoho obchodníků všech úrovní zkušeností. Trendové obchodování se snaží přinést zisky využitím hybnosti trhů v určitém směru.

Obchodníci by se vždy měli snažit přizpůsobit svou strategii vhodným podmínkám na trhu. Trendy mohou být atraktivní, protože na daném trhu byla pozorována tendence pro setrvalý pohyb v jednom směru.

V tomto článku si také ukážeme, jak si obchodníci mohou začít vytvářet vlastní strategii obchodování v trendu. Ostatně každému, kdo obchoduje na trzích, se doporučuje mít nějakou strategii.

Koneckonců, pouhé "hádání" pravděpodobně nebude pro nikoho, kdo se pohybuje na trzích, dlouhodobě fungovat příliš dobře. Mít určitou představu o tom, jaký typ situace člověk hledá, může být velmi užitečné. Díky strategii se obchodníci mohou zaměřit na situace, ve kterých jim trh může dávat největší pravděpodobnost úspěchu.

Po zjištění nutnosti strategie obchodníci často pokračují v hledání "nejlepší" strategie, kterou mohou najít. To může být pro některé lidi zdlouhavý proces, protože mnoho obchodníků často hledá něco, co neexistuje: hledají strategii, která nemá žádné ztráty.

Taková strategie prostě neexistuje.

Bez ohledu na to, jak silná strategie někdy může být, nikdy nebude stoprocentně předpovídat pohyby na trhu. Budoucnost je nepředvídatelná, ať už se skvělou strategií, nebo bez ní. Dobrá strategie může obchodníkovi jednoduše umožnit, aby se zaměřil na nastavení a situace s vyšší pravděpodobností úspěchu ve snaze získat více peněz, než kolik jich ztratí; aby mohl dosáhnout čistého zisku.

Trhy budou často vykazovat jeden ze tří různých stavů (trendy, pohyby v rozpětí/range a období breakoutů) a obchodníkům často nejlépe poslouží, když svou strategii přizpůsobí příslušnému stavu trhu.


V tomto článku se zaměříme na nejoblíbenější stav: Trendy. Trend může být rostoucí (uptrend) nebo klesající (downtrend).

STRATEGIE OBCHODOVÁNÍ S TRENDY

Délka obchodování:

Trendové obchodování se obecně odehrává ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu, protože trendy samy o sobě kolísají v délce. Stejně jako u Price Action lze i při obchodování v trendu využít analýzu více časových rámců.

Vstupní/výstupní body:

Vstupní body jsou obvykle určeny oscilátorem (RSI, CCI atd.) a výstupní body se vypočítávají na základě kladného poměru rizika a potencionálního zisku (RRR). Pomocí vzdálenosti Stop-Lossu mohou obchodníci tuto vzdálenost buď vyrovnat (RRR bude 1:1), nebo překročit, aby zachovali kladný poměr rizika a zisku, např. pokud by byl Stop-Loss umístěn 50 pipů daleko, byla by úroveň výběru zisku nastavena na 50 pipů nebo více od vstupního bodu.

Identifikace trendu


Na tomto jednoduchém příkladu výše vykazuje EUR/USD rostoucí trend potvrzený vyššími maximy a vyššími minimy. Opak by byl pravdou v případě klesajícího trendu.

Ukázka obchodování v trendu EUR/USD


Když na trhu vidíte silný trend, obchodujte ve směru tohoto trendu. Například výše uvedený silný rostoucí trend na měnovém páru EUR/USD.

Při použití indikátoru CCI jako nástroje pro načasování vstupů si všimněte, jak pokaždé, když se CCI dostal pod hodnotu -100 (zvýrazněno modře), ceny reagovaly růstem. Ne všechny obchody takto vyjdou, ale protože je cena v silném trendu, každý pokles způsobil, že na trh přišlo více kupujících a posunulo ceny výše. Závěrem lze říci, že pro ziskovou trendovou obchodní strategii je důležité identifikovat silný trend.

Trendové obchodování může být poměrně náročné a je třeba vzít v úvahu mnoho proměnných. Seznam kladů a záporů vám může pomoci při identifikaci, zda je pro vás obchodování v trendu vhodné.

Výhody:

 • Značný počet obchodních příležitostí
 • Příznivý poměr rizika a zisku (poměr RRR)

Nevýhody:

 • Vyžaduje dlouhé časové investice
 • Vyžaduje slušnou znalost technické analýzy


TRENDOVÉ OBCHODOVÁNÍ

Ze všech tří možných tržních podmínek/stavů (trendy, pohyby v rozpětí a breakouty) jsou trendy mezi obchodníky pravděpodobně nejoblíbenější; a důvodem je to, na co jsme naráželi o něco dříve.

Budoucnost je nepředvídatelná. Tím, že obchodník jednoduše rozpoznal trend, zaznamenal určitou směrovou tendenci, která se na trhu projevila. Možná se zlepšují fundamentální údaje pro danou ekonomiku nebo je to možná pohyb řízený centrálními bankami na pozadí intervencí nebo dalšího kola kvantitativního uvolňování.

Myšlenka trendového obchodování:


Ať už je důvod jakýkoli, na trhu existuje tendence, která je patrná ze směru na grafu. Lákavé na tom je, že pokud tato tendence přetrvává, obchodník může být schopen naskočit do trendu a nechat trh, aby se postaral o posun pozice do ziskového teritoria.

Dalším atraktivním aspektem obchodování s trendy je, že obchodník může hledat uplatnění staré logiky "buy-low, sell-high" (nakupuj levně a prodávej draze). Nestačí pouze nakoupit v rostoucím trendu nebo prodat v klesajícím trendu. Obchodníkům často nejlépe poslouží, když před nákupem počkají, až rostoucí trend koriguje (nebo počkají, až klesající trend koriguje výše, a teprve poté prodají), ve snaze vstoupit do pozice co nejlevněji.

Tímto způsobem může obchodník v případě, že trend nepokračuje, rychle opustit pozici dříve, než se ztráta stane příliš neúnosnou. Pokud však trend pokračuje, může obchodník dosáhnout zisku ve výši trojnásobku, čtyřnásobku nebo pětinásobku částky, kterou musel původně riskovat při vstupu do obchodu.

JAK VYTVOŘIT TRENDOVOU STRATEGII

Při vytváření trendové strategie může být užitečná řada nejoblíbenějších indikátorů. A aby se technická analýza dostala při navrhování přístupu k obchodování v trendu ještě o krok dál, mnoho obchodníků se snaží využít analýzu více časových rámců, aby získali více pohledů na trendový trh.

Při využití analýzy více časových rámců s trendovou obchodní strategií budou obchodníci často hledat delší časový rámec, aby diagnostikovali sílu trendu. To lze provést mnoha způsoby. Někteří obchodníci to budou raději dělat bez jakýchkoli ukazatelů, pouze s využitím samotné ceny ("Price Action").

Jiní obchodníci budou hledat jeden z běžných indikátorů, jakým je klouzavý průměr. Existuje mnoho různých typů klouzavých průměrů, ale cíl je vesměs stejný - ukázat nám "čáru v písku", zda jsou pohyby ceny za dané období "nadprůměrné" nebo "podprůměrné".

KLOUZAVÉ PRŮMĚRY MOHOU OBCHODNÍKŮM POMOCI DIAGNOSTIKOVAT A OBCHODOVAT TRENDY


Po diagnostikování trendu může obchodník vytyčit vstup do pozice a k tomu je k dispozici mnoho možností.

VSTUP DO POZICE V TRENDU

Jedno staré přísloví říká: "Trend je tvůj přítel... dokud neskončí."

Tato jediná věta v podstatě vystihuje hádanku, se kterou se obchodníci při obchodování s trendy potýkají. I když se na trhu projevuje směrová tendence, která může pokračovat, neexistuje nic takového jako "jisté pokračování trendu".

Když tedy trend nepokračuje, obchodníkovi se často doporučuje, aby se snažil zmírnit ztrátu tak, aby obrat trendu příliš nepoškodil jeho obchodní účet.

Ve snaze být co nejpřesnější se mnoho obchodníků přesune na nižší časový rámec ve snaze získat podrobnější pohled na pohyb uvnitř dlouhodobějšího trendu.

Někteří obchodníci využijí Price Action ke vstupu do pozice na nižším časovém rámci v očekávání pokračování trendu na vyšším časovém rámci.


PRICE ACTION MŮŽE OBCHODNÍKŮM POMOCI DIAGNOSTIKOVAT TREND A OBCHODOVAT V TRENDU


Obchodníci se mohou také snažit využít indikátory k určení vstupu do obchodu za předpokladu, že dlouhodobější trend může být v počáteční fázi své životnosti a lze do něj vstoupit pomocí grafu na kratším časovém rámci.

Pro tento typ vstupu existuje řada různých indikátorů. Mnoho obchodníků bude pro otevření pozice hledat oscilátory, jako je RSI nebo MACD. Dalšími oblíbenými možnostmi jsou MACD, Stochastic, CCI a křížení klouzavých průměrů.

Obchodníci, kteří chtějí spekulovat na obchod s trendem, se chtějí zaměřit pouze na signály, které se pohybují tímto směrem (ve směru trendu).

Pokud byl tedy například na dlouhodobém grafu nalezen rostoucí trend, obchodník se snaží otevírat pouze long pozice. Pokud se snaží o short pozici, pak se již nejedná o strategii obchodování v trendu, protože obchodník hledá obrat trendu (nebo swing), který nesouhlasí se směrem dlouhodobějšího trendu.

TYPY STRATEGIÍ OBCHODOVÁNÍ V TRENDU

Jedním z hlavních důvodů oblíbenosti obchodování v trendu je, že se jedná o jeden z nejčistších způsobů, jak využít technickou analýzu pro tvorbu obchodního plánu.

Koneckonců, budoucnost je neznámá a nikdo nemá křišťálovou kouli, která by zázračně předpověděla zítřejší cenové pohyby. Faktem však je, že směrové tendence existují, trendy existují (z nějakého důvodu) a v mnoha případech mohou tyto trendy pokračovat.

Obchodování v trendu se samozřejmě dá realizovat i bez různých indikátorů. Samotná cena často stačí k tomu, aby obchodníkům ukázala, co potřebují vidět, aby se mohli rozhodnout, kdy a jak chtějí vstoupit do obchodu ve směru trendu.

Pokud chtějí obchodníci objektivnější způsob obchodování v trendu, mohou se poohlédnout po použití indikátoru, jako je RSI, který ukáže signál vstupu do pozice poté, co byl trend korigován na dlouhodobém grafu pomocí Price Action.

Obchodníci, kteří chtějí používat strategie založené na indikátorech, mohou tento postup posunout o krok dále při použití například intradenního obchodování. V této strategii se k určování trendu na delším časovém rámci používají klouzavé průměry a ke vstupu od obchodu ve směru trendu se používá křížení klouzavého průměru a Price Action na kratším časovém rámci. Ačkoli je pak takováto strategie navržena jako strategie pro daytrading, obchodníci mohou vyměnit časové rámce, aby logika strategie fungovala i v delším časovém horizontu.


Závěr

V dnešním článku jsme si představili obchodování v trendu. Považujeme to za jedno z nejdůležitějších přístupů k obchodování a myslíme si, že patří k těm nejziskovějším stylům, které zvládnou i začátečnici. Bohužel se často setkáváme s tím, že pro mnoho lidí je myšlenka obchodovat ve směru hlavního trendu příliš jednoduchá, takže tomu nevěří a vlastně tuto jednu ze základních myšlenek technické analýzy přehlíží a vrací se k ní paradoxně až pokročilejší a zkušenější obchodníci. Přitom právě trendové obchodování nabízí možnosti vydělávat na finančních trzích s nejvyšší pravděpodobností úspěchu. Například to, že vstoupíte do long pozice do libovolného a silně rostoucího trhu, tak je mnohem vetší šance na to, že vyděláte a trend bude ještě nějakou dobu pokračovat v rozjetém vlaku, než šance, že se zrovna trend v danou chvíli změní a cena začne už jenom padat dolů. A naopak pokud na trhu vládne silně rozjetý rostoucí trend a vy vstoupíte proti trendu, tedy do prodejní (short) pozice, tak je rozhodně vyšší šance na to, že trh půjde proti vám a budete na tomto obchodu prodělávat, než to, že zrovna chytíte přesně obrat trendu. Zkuste se nad tím zamyslet.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Technická analýza | Price Action | EUR/USD | Daně | Rizika | Oscilátory | Analýza | CCI | Daytrading | Downtrend | High | Indikátory | Investice | Klouzavý průměr | Long | Long pozice | Low | MACD | Obchodník | Pozice | RRR | RSI | Short | Stochastic | Stop-Loss | Swing | Trend | Uptrend | Časový rámec | EUR | USD | Obchodování | Klouzavé průměry | Pravděpodobnost | Zkušenosti | Obchodovat | Obchodníci | Obchodní účet | Analýzy | Cena | FXstreet.cz | Signály | Trh | Zisky | Buy | Range | Sell | Znalost | Ztráty | Poměr RRR | Očekávání | Způsob obchodování | Trendové strategie | Obchodujte | Tým FXstreet.cz | Obchod | Myšlenka | Obrat trendu | Technické analýzy | Pravděpodobnost úspěchu | Jakub Hodan | Křížení klouzavých průměrů | Ztráta | Klesající trend | Budoucnost | Breakouty | Trhy | Pokles | Situace | Obchody | Signál | Údaje | Více peněz | Vydělávat na finančních trzích | Cenové pohyby | Vstoupit do obchodu | Dosáhnout zisku | Kola kvantitativního uvolňování | Spekulovat | Proti trendu | Rostoucí trend | Trend je tvůj přítel | Trendové obchodování | Šance | Ceny | Tradingová strategie | Silný trend | Určování trendu | Rozjetý rostoucí trend | Více časových rámců | Vstup do pozice | Dobrá strategie | Příležitosti | Načasování | Použití indikátoru | Pokračování trendu | TIM | Vzdálenosti stop-lossů | Obchodování v trendu | Počet obchodních příležitostí | Jednoduchá tradingová strategie | Pohyb v jednom směru | Pohyby na trhu | Identifikace trendu | Použití indikátoru CCI | Načasování vstupů | Obchodování v trendu EUR/USD | Obchodování s trendy | Strategie obchodování s trendy | Nakupuj levně a prodávej draze | Prodávej draze | Nakupuj levně | Vytváření trendové strategie | Trendový trh | Využití analýzy | Analýzy více časových rámců | Pohyby ceny | Jisté pokračování trendu | Směrová tendence | Dlouhodobější trend | Obchod s trendem | Zítřejší cenové pohyby | Způsob obchodování v trendu | Objektivnější způsob obchodování | Možnosti vydělávat | Největší pravděpodobnost úspěchu | CZ | Délka obchodování | Hybnosti trhu | Časové rámce | Vice | Poměr rizika a zisku | Typy strategií | 8 nejlepších obchodních strategií |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\trading-17072022.jpg
  8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
  Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).
  C:\fakepath\price-action-20062022-uvod.png
  8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
  Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.
  C:\fakepath\forex-22052022-uvod.png
  8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
  Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.
  C:\fakepath\trader-21022021.jpg
  Kdy můžeme obchodovat proti trendu
  O forexovém trhu se říká, že je hodně trendový. To znamená, že se měnové páry pohybují nějakou dobu v určitém daném směru a mnoho pouček říká, že byste měli obchodovat s rozjetým trendem. Tedy neobchodovat proti aktuálnímu trendu měnového páru.
  C:\fakepath\technicka-analyza2.png
  Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
  forex-trading-sniper-30112015-2.png
  Obchodujte jako sniper
  Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.
  charts.jpg
  Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
  fx trading chart.jpg
  Technická analýza - indikátory
  Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.
  TA 3.JPG
  Technická analýza II. - trendy a trendline
  Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
  Trendove indikatory
  Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
  bild_makler.jpg
  Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

Čtěte více

 • 8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 1. část
  Transakce carry trade zahrnuje půjčku nebo prodej finančního nástroje s nízkou úrokovou sazbou a následný nákup finančního nástroje s vyšší úrokovou sazbou. Zatímco za vypůjčený/prodaný finanční nástroj platíte nízkou úrokovou sazbu, za nakoupený finanční nástroj inkasujete vyšší úrok. Váš zisk jsou tedy peníze, které získáte z rozdílu úrokových sazeb.
 • 8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 2. část
  Dnešním článkem završíme náš oblíbený seriál o obchodních strategiích. V tomto závěrečném článku se budeme věnovat druhému dílu strategie carry trade, která patří v současné době vysokých úrokových sazeb k těm nejvýdělečnějším metodám, kterou mohou tradeři obchodovat.
 • 8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
  Intradenní obchodování (daytrading) je strategie určená k obchodování v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou ukončeny před uzavřením trhu (v případě forexu v rámci jednoho obchodního dne). Může se jednat o jeden obchod nebo o více obchodů v průběhu dne.
 • 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
  Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).
 • 8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.
 • 8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
  Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.
 • 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 1. část
  Skalpování na finančních trzích je běžný termín používaný k popisu procesu častého dosahování malých zisků. Toho se dosahuje otevíráním a uzavíráním více pozic v průběhu dne. To lze provádět ručně nebo prostřednictvím algoritmu, který používá předem definované pokyny, kdy/kde vstupovat do pozic a kde z nich vystupovat. Upřednostňují se nejlikvidnější finanční trhy (hlavně forexové měnové páry), protože spready (poplatky) jsou obecně nižší, díky čemuž se hodí krátkodobá povaha strategie.
 • 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 2. část
  V minulém úvodním díle jsme se podívali na specifika, výhody a nevýhody obchodování metodou scalping. Tento druhý díl by měl přiblížit různé tržní situace a jak se v nich při tomto obchodním stylu chovat a jak jich co nejlépe a nejefektivněji využít.
 • 8 nejlepších obchodních strategií - swingové obchodování (8. díl)
  V dnešním díle tohoto seriálu si představíme swingové obchodování. Swingové obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží využít výhod jak obchodního pásma, tak i trendových trhů. Hledáním vrcholů a dna mohou obchodníci podle toho vstupovat do dlouhých (long - buy) a krátkých (short - sell) pozic. Jedná se o poměrně oblíbenou a hojně rozšířenou obchodní strategii, která má velmi mnoho různých přístupů a variant.
 • 8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
  Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader