Čtvrtek 25. července 2024 01:33
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei Payout
reklama
FTMO férovost

Akcie týdne - Nike (04.07.2024)

04.07.2024 19:26  Autor: XTB  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk
 • Výsledky za 4Q23/24
 • Zklamání z prognóz pro rok 2025
 • Nedostatek inovací
 • Přehled ocenění
 • Analýza grafů

 

Výsledky společnosti Nike za 4Q23/24 byly výrazným zklamáním a překvapením. V reakci na zprávu společnosti se akcie výrobce sportovního oblečení propadly o 20 %. Zatímco samotné výsledky nebyly přílišným zklamáním, výhled společnosti na nadcházející rok a oznámení o možném poklesu tržeb v roce 2025 vytvořily mezi investory negativní náladu, která stlačila akcie pod 75 USD. Od začátku letošního roku se tržní ocenění společnosti Nike snížilo již o více než 30 %.

Výsledky za 4Q23/24

Tržby ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 23/24 dosáhly 12,6 miliardy USD (-2 % r/r). Společnost zaznamenala pokles tržeb v segmentu obuvi, který je pro Nike nejdůležitějším prodejním segmentem. Tržby v tomto segmentu se meziročně snížily o 4 %. Největší pokles zaznamenaly prodeje v Severní Americe. Tyto výsledky jsou ve srovnání s výsledky konkurentů společnosti Nike zklamáním. Společnost Adidas zaznamenala v segmentu obuvi meziroční nárůst o 7 %, zatímco Puma vykázala nárůst o 3,1 %. Zatímco Adidas vykazuje v tomto segmentu od druhého čtvrtletí nepřetržité zlepšení a Puma se od 4Q22 zotavila ze silného sestupného trendu, Nike zaznamenává v tomto segmentu pokles již sedm čtvrtletí (s výjimkou mírného oživení ve 3Q23/24). Tyto signály naznačují, že navzdory svému dominantnímu postavení společnost Nike v posledních čtvrtletích nepředvedla dostatečné inovace v nabídce svých výrobků, které by řešily problém klesající dynamiky prodeje. To v konečném důsledku vedlo k poklesu v tomto klíčovém segmentu.

Na úrovni zisku na akcii vykázala společnost Nike ve čtvrtém čtvrtletí 1,01 USD (non-GAAP), což je o 0,17 USD více než konsensus trhu.

Na úrovni hrubé ziskové marže vykázala společnost Nike pozitivní signál, když se zlepšila o 1,1 procentního bodu na 44,7 %. Ve 4Q23/24 to však bylo způsobeno především nižšími náklady na dopravu a logistiku než skutečným zlepšením prodeje. V porovnání s evropskými konkurenty vykazuje společnost Nike odolnější úroveň marže vůči případným výkyvům. Ačkoli má společnost ve srovnání s konkurencí nižší hrubé ziskové marže, stále si udržuje mírnou převahu na úrovni provozní marže.

Srovnání provozních marží a hrubého zisku společností Nike, Adidas a Puma.Zdroj:XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Zklamání z prognóz pro rok 2025

Čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2023/24 předznamenalo problémy, kterým společnost v současnosti čelí. V důsledku toho se vedení společnosti rozhodlo snížit své prognózy pro rok 2025. Nyní předpokládá pokles tržeb o 4-6 %, což je nárůst oproti dřívější prognóze poklesu o 1-3 %. V první polovině roku společnost očekává ještě výraznější pokles, když předpovídá pokles o více než 5 %, přičemž jen v prvním čtvrtletí by měl pokles činit 10 %. Společnost navíc neočekává žádné mimořádné zisky z daňových úprav.

Největší denní pokles ceny za poslední čtyři roky

Výsledky a neuspokojivé předpovědi na příští rok stlačily akcie společnosti Nike na nejnižší úroveň od pandemií vyvolaného poklesu. Pokles o 20 % byl největším negativním pohybem ceny v jedné seanci za posledních pět let. Po tomto prudkém poklesu se společnost v současné době konsoliduje kolem 75,2 USD za akcii.

Denní výkyvy cen společnosti Nike.Zdroj:XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Probíhající program zpětného odkupu akcií

Nízké ocenění v posledních letech má pro investory také pozitivní aspekt. Od roku 2022 společnost Nike realizuje program zpětného odkupu akcií, jehož cílem je vyčlenit pro tento účel 18 miliard USD. V květnu 2024 společnost Nike odkoupila vlastní akcie v hodnotě přibližně 9,1 miliardy USD. Meziročně se počet akcií snížil z 1,556 miliardy na 1,516 miliardy. Vzhledem k nedávnému výraznému poklesu trhu je pravděpodobné, že společnost bude ještě více nakloněna pokračování programu, který poskytne investorům další prostředky a umožní společnosti odkoupit ještě více akcií.

Poklesy na pozadí potenciálních katalyzátorů

Rok 2024 je pro sportovní fanoušky svátkem, neboť se koná mistrovství Evropy a Copa America, dva nejdůležitější fotbalové turnaje po mistrovství světa. Kromě toho na konci července začnou olympijské hry v Paříži. Takové významné události lákají nové i věrné sportovní fanoušky zpět k jejich milovaným disciplínám. Zvýšená popularita sportovního oblečení by mohla působit i jako pozitivní katalyzátor pro ceny akcií výrobců sportovního vybavení. Společnost Nike však z tohoto sentimentu zjevně netěží. Obecně řečeno, společnost nejenže "propásla" moment spojený s těmito významnými událostmi, ale její výsledky neodrážejí ani obecné trendy ve světovém sportu. Příkladem může být segment běhu, který si během pandemie získal popularitu a mnoho "pandemických běžců" má o tento sport zájem i dnes. Nike ztrácí pozici ve srovnání s jinými společnostmi, které tento segment dynamicky rozvíjejí, jako jsou Hoka, New Balance a Asics. Přestože segment běžeckých doplňků není hlavním zdrojem příjmů společnosti, nevyužití takových příležitostí a upuštění od inovací může být příčinou klesající dynamiky prodeje společnosti. Snahou o diverzifikaci do mnoha různých prodejních kanálů může společnost Nike čelit silnější konkurenci v každém jednotlivém segmentu v důsledku specializace konkurentů, což by v konečném důsledku mohlo vést k další erozi výsledků.

Přehled ocenění

Na první pohled se zdá, že nedávné poklesy společnosti Nike jsou skvělou příležitostí k nákupu akcií za nejnižší ceny za poslední čtyři roky. Podívejme se však, zda tržní ocenění skutečně představuje tak skvělou příležitost.

Ocenění společnosti zhodnotíme pomocí dvou populárních metod: metody diskontovaných peněžních toků (DCF) a metody násobků. Chceme zdůraznit, že tato ocenění jsou prezentována pouze pro informační účely a neměla by být považována za doporučení nebo cílovou cenu.

Metoda DCF

Je důležité si uvědomit, že metoda DCF se opírá o řadu předpokladů, z nichž každý může výrazně ovlivnit výsledek ocenění. V případě společnosti Nike jsme se rozhodli provést podrobnou prognózu na pětileté období. Naše předpoklady vycházejí z průměrných hodnot za posledních pět let. Pro prognózované období jsme předpokládali tempo růstu tržeb ve výši 7,3 % a stabilizaci provozní marže na úrovni 12,4 %. Pro konečnou hodnotu jsme předpokládali míru růstu tržeb ve výši 3 %. Přijali jsme vážený průměr nákladů na kapitál (WACC) ve výši 9,4 %.

S těmito předpoklady výsledné ocenění přináší cenu akcie 55,18 USD, což je 27 % pod současnou tržní hodnotou.

Vzhledem k tomu, že změny jednotlivých parametrů mají významný dopad na konečný výsledek ocenění, uvádíme níže matice znázorňující změnu hodnoty v závislosti na: změnách terminální míry růstu výnosů a vážených průměrných nákladů na kapitál (matice 1) a změnách předpokládané provozní marže a míry růstu výnosů během prognózovaného období (matice 2).

Závislost ocenění na změně WACC a růstu příjmů ve zbytkovém období.Zdroj:Zdroj: XTB Research

Závislost ocenění na změně provozní marže a růstu tržeb v podrobném období ocenění.Zdroj:Zdroj: XTB Research

Multiplikátory

Ocenění pomocí multiplikátorů porovnává hodnotu oceňované společnosti s ostatními společnostmi působícími v podobném odvětví. Omezením této metody oceňování je zejména výběr společností a jejich rozdílnost ve velikosti a charakteru činnosti ve vztahu k oceňované společnosti. V případě společnosti Nike jsme se rozhodli pro srovnávací skupinu složenou ze společností: Adidas, Puma, Under Armour, Columbia Sportswear, V.F. Corporation a Dick's Sporting Goods. Přijaté poměrové ukazatele ocenění jsou následující: P/E, forward P/E, P/BV, P/S, forward P/S, P/FCF, EV/S, forward EV/S a EV/EBITDA.

Vzhledem k velkým rozpětím mezi poměrovými ukazateli jsme se rozhodli zvolit ocenění pomocí mediánu hodnot poměrových ukazatelů. Výsledkem ocenění je odhadovaná hodnota ceny jedné akcie společnosti Nike ve srovnání s jejími konkurenty ve výši 50,6 USD. Je však třeba mít na paměti, že společnost Nike se oproti srovnávaným společnostem výrazně liší především velikostí a podílem na trhu.

Srovnávací ocenění společnosti Nike a srovnatelné skupiny.Zdroj:XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Analýza grafů

Pokles po zveřejnění výsledků stlačil akcie společnosti Nike výrazně pod klíčové úrovně podpory, a to jak ve dvouletém horizontu, tak v delším výhledu. Akcie prolomily úroveň 88,58 USD stanovenou minimy ze září 2023 a místními minimy z března 2024, úroveň 82,35 USD stanovenou minimy z roku 2022 a nyní posilují prolomení podpory vyznačené cenovým gapem z roku 2020 na úrovni 76,73 USD. Sentiment naznačuje potenciální přiblížení k úrovni 72,46 USD, což je minimum z první vlny pandemie. Podobné cenové mezery (i když ne takového rozsahu) byly dříve zaznamenány v prosinci loňského roku a v březnu letošního roku a cena je zatím neuzavřela. Pokles navíc způsobil prolomení spodní hranice klesajícího trendu, čímž posílil potenciální medvědí náladu.

Zdroj: xStation 5

 


Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Klíčová slova: Finance | Kapitál | Akcie | Analýza | Balance | Bloomberg | Forward | GAAP | Investování | MIFID | Marže | P/E | Riziko | Sentiment | Výkonnost | Doporučení | USD | Obchodování | XTB | EU | Výsledky | Ceny akcií | Investiční strategie | Cena | Investiční | Investiční doporučení | Pro investory | Signály | Předpověď | Zisky | DCF | EBITDA | EV | P/BV | P/S | Provozní marže | ROCE | Tržby | Komise | WACC | Podnikání | Přehled | Ztráty | Tempo růstu | Výhled | Konsensus | xStation | MiFID II | Podnikání na kapitálovém trhu | Akcie společnosti | Pokles ceny | Použití finanční páky | Rozdílové smlouvy | XTB Research | Akcie týdne | Vlastní akcie | Finanční situace | Investujte zodpovědně | Vysoké riziko | Největší pokles | Miliardy | Předpovědi | Problémy | Finanční ztráty | Prognózy | Investujte | Nike | Inovace | Poradenství | Ukazatele | Komunikace | Pokles | Situace | Pandemie | Zlepšení | FCF | Adidas | Společnost Nike | Medvědi | Výkyvy | Příležitosti k nákupu | Olympijské hry | Signál | Závislost | Výraznější pokles | Denní pokles | CL | JDE | Vedení společnosti | Výkyvy cen | Ziskové marže | Ocenění | Ceny | Společnost XTB | Významné události | Pokles tržeb | Počet akcií | Nařízení | Zveřejnění výsledků | Poměrové ukazatele | xStation 5 | Konsensus trhu | Riziko ztráty | Příležitosti | Odvětví | Výrobce sportovního oblečení | Společnosti | Puma | Puma SE | Minulá výkonnost | Společnost | Výsledky společnosti | | Miliardy USD | Hry | Under Armour | Tržní ocenění | Forward P/E | Marketingová komunikace | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Sport | Pozitivní signál | Vice | Mistrovství | Ukazatele ocenění | Oblečení | Prodeje | Obecné trendy | Oznámení | 256/2004 | Odpovědnost | Úrovně podpory | Významný dopad | Mistrovství světa | Více akcií | Směrnice | Mistrovství Evropy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Akcie týdne - Electronic Arts (02.02.2023)
  Nejdříve Ubisoft, nyní Electronic Arts snížili prognózy tržeb pro rok 2023. V případě EA je to způsobeno zpožděním vydání hry na motivy série "Star Wars'' a nižšími výdaji spotřebitelů za zábavu, včetně videoher. V důsledku toho se akcie společnosti v premarketu propadly o více než 9 %. Pesimistické prognózy tržeb pro rok 2023 zapadají do narativu společnosti Microsoft Corp. Minulý týden výrobce Xboxu představil chmurné prognózy herního průmyslu, což posílilo obavy, že zpomalení herního sektoru se může v roce 2023 prohloubit.
 • Akcie týdne - FedEx (21.06.2023)
  Společnost FedEx (FDX.US) se dnes obchoduje na nižší úrovni poté, co včera večer zveřejnila neuspokojivou prognózu. To si zaslouží pozornost, protože FedEx, jakožto jedna z největších logistických společností ve Spojených státech, je často považován za jednoho z tahounů americké ekonomiky. Podívejme se na nedávné výsledky a prognózy společnosti.
 • Akcie týdne - First Citizens BancShares (11.05.2023)
  Zatímco většina amerických bankovních akcií si stále líže rány po nedávných otřesech v bankovním sektoru, zejména regionálních bank, jedna americká banka právě dosáhla čerstvého historického maxima - First Citizens BancShares (FCNCA.US). Tato banka se těší optimistické náladě od druhé poloviny března, kdy získala úvěry a vklady zkrachovalé Silicon Valley Bank. Akcie First Citizens tento týden opět vyskočily výše poté, co banka zveřejnila zprávu o výsledcích za 1. čtvrtletí, která obsahovala podrobnosti o akvizici SVB.
 • Akcie týdne: First Citizens Bank (30.03.2023)
  First Citizens BancShares, (FCNCA.US) získala od FDIC část banky Silicon Valley. Významné je, že získala slevu ve výši 16,5 miliardy USD. USD, což je obrovská částka, uvážíme-li, že před transakcí měla FCNCA vlastní kapitál ve výši pouhých 8,8 miliardy USD.
 • Akcie týdne - Goldman Sachs (19.01.2023)
  V úterý zveřejnily své čtvrtletní výsledky dvě velké americké banky. Zatímco Morgan Stanley (MS.US) překvapila růstem, Goldman Sachs (GS.US) vykázala největší pokles zisku za posledních deset let, což její akcie srazilo o 6,44 %. Co negativně ovlivnilo poslední čtvrtletní výsledky banky a jsou známkou přicházející recese?
 • Akcie týdne - JP Morgan Chase (20.10.2022)
  Společnost JP Morgan Chase v pátek oznámila výsledky, které překonaly odhady analytiků a pomohly dočasně uklidnit náladu investorů, kteří se obávají o zdraví americké ekonomiky, jejímž lakmusovým papírkem je bankovní sektor. Překvapivě dobré výsledky největší americké banky z hlediska držených aktiv byly ovlivněny zvýšením úrokových sazeb, které pomohlo generovat vyšší úrokové výnosy.
 • Akcie týdne - Micron Technology (25.05.2023)
  Společnost Micron Technology (MU.US) se na začátku týdne dostala na titulní stránky novin poté, co Čína z bezpečnostních důvodů zakázala některé výrobky této společnosti. Jedná se o další kapitolu v technologických válkách mezi USA a Čínou, která může mít vliv na tržby společnosti. Společnost Micron však nedávno oznámila velkou investici v Japonsku, která může pomoci kompenzovat potíže v Číně. Podívejme se na nedávné zprávy o společnosti.
 • Akcie týdne - Moderna (15.12.2022)
  Společnosti Moderna (MRNA.US) a Merck (MRK.US) se chystají zahájit první fázi 3fázového testování vakcíny proti rakovině na bázi mRNA poté, co studie ukázaly, že by mohla být použita k léčbě zhoubného typu rakoviny kůže.
 • Akcie týdne - Nel (15.09.2022)
  Postupující riziko energetické krize v Evropě nutí vlády hledat nové alternativní zdroje energie. O návratu k jaderné energetice uvažuje Japonsko a znovuotevření jaderných elektráren plánuje i Německo. Jak se ukazuje, pro konvenční energii v podobě uhlí, ropy a plynu existují i jiné alternativy než uran nebo obnovitelné zdroje. Jedním z nich je vodík.
 • Akcie týdne- Netflix (21.04.2023)
  Americká společnost Netflix (NFLX.US), která se zabývá streamováním videa, oznámila na začátku tohoto týdne výsledky za 1. čtvrtletí 2023 a ukázalo se, že jsou zklamáním. Zatímco hlavní výsledky byly většinou v souladu s očekáváním, zpomalující se růst počtu předplatitelů vyvolal obavy a způsobil pokles akcií společnosti. Byla však zpráva opravdu tak špatná? Podívejme se na podrobnosti.
 • Akcie týdne - Nikola Corporation (10.08.2023)
  Akcie společnosti Nikola (NKLA.US) se od začátku roku obchodují bez větších změn. Výrobce elektromobilů minulý týden zahájil korekci, od té doby se propadl o více než 40 % a vymazal veškeré zisky dosažené během nedávné dvouměsíční rally, která akcie poslala o více než 500 % výše. Společnost zveřejnila hospodářské výsledky, které se neukázaly být tak špatné, ale schválení masivní emise akcií a odchod generálního ředitele akcie zatěžují.
 • Akcie týdne - Nvidia (02.03.2023)
  Společnost Nvidia Corporation (NVDA.US) je nejen významným výrobcem polovodičů, ale také navrhuje širokou škálu produktů, včetně grafických karet známých také jako GPU, centrálních procesorových jednotek (CPU), jednotek pro zpracování dat (DPU) a řadičů síťového rozhraní (NIC). Společnost Nvidia je známá především díky svým grafickým procesorům, které jsou hlavním předmětem podnikání společnosti. Široký výběr produktů umožňuje společnosti Nvidia působit na několika trzích, jako jsou herní trh, datová centra, profesionální vizualizace, autonomní vozidla a OEM. Společnost Nvidia je dobře zavedeným hráčem v polovodičovém průmyslu. Solidní finanční prostředky společnosti v kombinaci se silnou pozicí na klíčových trzích, jako jsou datová centra a herní průmysl, poskytují významný potenciál dlouhodobého růstu. Zaměřme se však nejprve na finance
 • Akcie týdne: Palantir Technologies (15.02.2022)
  Palantir Technologies (PLTR.US) patřila na přelomu let 2020 a 2021 mezi nejoblíbenější akcie investorů. Akcie zažily masivní nárůst a jejich cena během 3 měsíců rostla přes 300 %. Zbylá část roku 2021 však pro akcie nebyla tolik příznivá. Palantir se obchoduje o více než 70 % pod svým rekordním maximem zezačátku roku 2021. Společnost má ve čtvrtek oznámit výsledky za Q4, ale pomůže to ukončit sérii ztrát?
 • Akcie týdne - PepsiCo (13.10.2022)
  PepsiCo (PEP.US) ve středu zvýšilo svůj výhled na letošní rok, protože rostoucí ceny zvýšily příjmy konglomerátu za třetí čtvrtletí. Akcie společnosti po zveřejnění průběžné zprávy získaly více než 4 %.
 • Akcie týdne - Qualcomm (01.06.2023)
  Společnost Qualcomm (QCOM.US), přední světový výrobce procesorů pro chytré telefony a významný hráč v oblasti bezdrátových technologií, nedávno v souvislosti s šílenstvím na trhu s umělou inteligencí zaznamenala skok. To by nemělo být překvapením, protože Qualcomm již vyrábí čipy používané v AI a tyto produkty jsou pro některé aplikace dokonce lepší než čipy Nvidia. Podívejme se na tuto společnost a na nedávné zprávy o ní.
 • Akcie týdne: Sanofi
  Sanofi (SAN.FR) je francouzská farmaceutická společnost, která si v poslední době užívala stabilního růstu. Rally dokonce v tomto týdnu akcelerovala a vedla k průrazu horní limity dlouhodobého obchodního rozpětí. V této krátké analýze se podíváme na důležité faktory, které stojí za posledními excelentními výkony akcie, a stanovíme si důležité úrovně, které stojí za to sledovat.
 • Akcie týdne - Spotify Technologies (27.07.2023)
  V posledních dnech se toho hodně děje kolem Spotify Technologies (SPOT.US), švédské společnosti pro streamování hudby kótované v USA. Cena akcií společnosti zažila v poslední době několik volatilních pohybů a tyto pohyby lze zdůvodnit dvěma událostmi - oznámeným zvýšením cen a zveřejněním výsledků za 2. čtvrtletí 2023. Pojďme se blíže podívat na to, co se děje se společností Spotify!
 • Akcie týdne: Square (03.08.2021)
  Zatímco v pondělí americké akciové trhy klesaly, tak společnost Square Inc (SQ.US) přidala desetinu ceny. Americká technologická společnost oznámila akvizici australské společnosti Afterpay, která nabízí finanční služby. Investoři nákup ocenili, protože pomůže společnosti Square zlepšit své prodejní kanály v asijsko - pacifickém regionu. Pojďme se na dohodu podívat blíže.
 • Akcie týdne - Tencent/Ubisoft (11.08.2022)
  Kdyby mohlo dojít k převrácení negativního sentimentu v oblasti hraní her, došlo by k tomu pouze na domácím nebo i na globálním trhu? Příjde změna z východního pobřeží, v podobě Tencentu, který se začíná neustále roztahovat na evropském trhu M&A? Co víc může mít činský gigant v záloze? Pojďme začít od začátku.
 • Akcie týdne - Tesla (05.01.2023)
  Během první obchodní seance roku 2023 zaznamenaly akcie společnosti Tesla (TSLA.US) dvouciferný pokles v důsledku slabších údajů o dodávkách za 4. čtvrtletí 2022, než se očekávalo. Očekávání trhu byla nafouknuta prohlášeními generálního ředitele společnosti Tesla, Elona Muska, který opakovaně oznámil, že čtvrté čtvrtletí bude "epické".
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI