Pondělí 27. červen 2022 19:56
reklama
Bidaskbit ebook
reklama
Vantage
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple broker v ziskovosti

Fidelity International: Z centrálních bank se stávají nepřátelé – co dál?

21.06.2022 14:28  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Na začátku roku 2022 jsme jako základní scénář předpokládali stagflaci, která potrvá přibližně 6 měsíců, než přenechá otěže buď mírnějšímu reflačnímu scénáři, nebo vážnějšímu poklesu. Po invazi na Ukrajinu jsme tuto krátkodobou pravděpodobnost stagflace zvýšili na 80 %, neboť jsme si uvědomili hluboce inflační povahu tohoto šoku, zejména pro Evropu.

Vzhledem k tomu, že od té doby došlo k výraznému zpřísnění finančních podmínek, k němuž z velké části přispěly agresivní centrální banky, se domníváme, že stagflační trend dosahuje svého vrcholu. Nyní přesouváme pozornost do další fáze cyklu, kdy budou zesilovat rizika recese.

Fed se stává nepřátelským – co dál?

Válka na Ukrajině a čínská politika nulové tolerance vůči covidu způsobují otřesy na komoditních trzích, v dodavatelských řetězcích, na trzích důvěry a ve finančních kanálech, což dále posiluje stagflační trend (rostoucí inflaci a zpomalující růst). Ten v posledních měsících zachvátil svět. Pravděpodobnost recese v Evropě se zvyšuje. Hlavní centrální banky jsou odhodlány snížit inflaci, navzdory vážným problémům na straně nabídky, formou agresivního zpřísňování politiky. To bude mít za následek další škody na již tak vratkém růstovém výhledu, nejen u nás, ale i v USA.

Samozřejmě, že pro centrální banky čelící inflaci je určité oslabení růstu žádoucí, ale dosažení správné kombinace růstu a inflace – zpřísnění politiky jen natolik, aby se inflace vrátila k cíli, a zároveň udržení růstu kolem potenciálu – znamená složité vyvažování. Dokonce i americká ministryně financí Janet Yellenová, bývalá předsedkyně Federálního rezervního systému, nedávno poznamenala, že Fed bude muset být "šikovný" a "také mít štěstí", aby dovedl ekonomiku k měkkému přistání. Fed nakonec podcenil inflační síly v systému a musel agresivně přeřadit na vyšší rychlostní stupeň, aby zajistil, že se inflační očekávání nebezpečně neukotví.

Na začátku roku 2022 základní scénář Fidelity International předpokládal stagflaci, která bude trvat přibližně 6 měsíců, než uvolní místo mírnějšímu reflačnímu scénáři, nebo vážnějšímu poklesu. Po zahájení války na Ukrajině jsme tuto krátkodobou pravděpodobnost stagflace zvýšili, přičemž jsme si uvědomili vysoce inflační povahu tohoto šoku, zejména pro Evropu. Vzhledem k tomu, že od té doby došlo k výraznému zpřísnění finančních podmínek, které bylo z velké části způsobeno agresivními centrálními bankami, se domníváme, že tento stagflační trend nyní dosahuje svého vrcholu. Přesouváme proto svou pozornost na přechod od stagflace do další fáze cyklu, během níž zintenzivní riziko recese. Zaměříme-li se na USA, snížili jsme naše očekávání pro pokračování stagflačního trendu v příštích 12 měsících a nyní přisuzujeme vyšší pravděpodobnost scénářům tvrdého a měkkého přistání, a to 35 %, resp. 40 %, jak ukazuje tabulka níže. 

Přechod od stagflace k tvrdému nebo měkkému přistání?


Narušení dodávek plynu: Game – changer pro Evropu

V hodnocení Fidelity International v pravděpodobnosti recese hraje významnou roli také vývoj na energetických trzích, zejména v Evropě. Energetické trhy představují klíčový makroekonomický transmisní kanál dopadů rusko-ukrajinské války na globální ekonomiku. Ceny energií od začátku války prudce vzrostly, protože země po celém světě uvalily embargo na ruský vývoz energií spolu s řadou dalších sankcí. Přesto Evropa nadále dováží energii z Ruska, které je zdrojem téměř 40 % její domácí spotřeby. I přes značný odpor zemí, které jsou ruské ropě obzvláště vystaveny, byl nyní na úrovni EU schválen zákaz dovozu ropy. Očekáváme, že po jeho úplném zavedení se pozornost přesune na sankce související s plynem.

Graf 1: Dodávky plynu již nyní omezené:

Dosavadní narušení dodávek plynu bylo značné a postihlo jak domácnosti, tak průmyslový sektor. Tento šok se již promítá do ekonomiky prostřednictvím vyšší inflace a slabšího růstu. Od září loňského roku byly zaznamenány snížené toky plynu z Ruska do Evropy, které se pohybovaly výrazně pod průměrnou hodnotou před rokem 2021. Od začátku roku 2022 se oproti loňsku snížily o téměř 30 %.

Rusko již odřízlo Polsko, Bulharsko a nedávno i Finsko od dodávek plynu v důsledku nesplněných požadavků na platby v rublech. Tyto země jsou sice na Rusku téměř zcela závislé, pokud jde o zemní plyn, ale podíl plynu na jejich konečné spotřebě energie zůstává relativně nízký 13 %,12 % a 3 % (ve srovnání se zeměmi, jako je Německo a Itálie), což v důsledku usnadňuje jeho nahrazení.

Většinu tohoto snížení lze přičítat na vrub běloruskému plynovodu (Jamal). Ve 4. čtvrtletí roku 2021 činily dodávky méně než 40 % průměru před rokem 2021, zatímco v roce 2022 se pohybovaly v průměru kolem 20 % průměru před rokem 2021. Poté se 11. května tok plynu zcela zastavil. Na tuto trasu přitom připadá méně než 20 % celkových toků. Plynovody Ukrajina a Nord Stream, které zajišťují většinu toků plynu, byly letos narušeny méně, a to o ~17 %, resp. o ~3 % oproti roku 2021.

Tato narušení však zatím nezasáhla zásoby zemního plynu v EU, které jsou již nad ekvivalentní úrovní roku 2021 a rychle se přibližují pětiletému průměru (tabulka níže). Vzhledem k dosavadnímu rozsahu narušení to však pravděpodobně svědčí spíše o slabší poptávce v důsledku teplejšího počasí a omezení průmyslové spotřeby vzhledem k výrazně vyšším cenám (438 % nad průměrnou úrovní z let 2010-19 v květnu 2022) než o dostatečné úrovni dodávek. Úroveň zásob plynu je klíčovým ukazatelem, který je třeba sledovat, jednak proto, že vypovídá o relativní geopolitické nerovnováze sil mezi EU a Ruskem, jednak proto, že pokud bude i nadále stoupat při omezených dodávkách, vypovídá to o rozsahu omezení produkce průmyslového sektoru EU.

Graf 2: Rostoucí zásoby mohou být známkou omezování průmyslové výroby


Řada studií se snažila odhadnout potenciální dopady přerušení dodávek plynu na evropský HDP a přinesla širokou škálu možných výsledků. Na základě odhadů plynové citlivosti ECB odhadujeme, že současné narušení dodávek pravděpodobně sníží HDP eurozóny (výpočet pomocí hrubé přidané hodnoty) o celkových 0,8 %. Německo je vystaveno většímu riziku (dopad na hrubý domácí produkt -0,9 %), protože téměř pětina jeho dovozu z Ruska proudí přes běloruský plynovod a jeho ekonomická citlivost na přerušení dodávek plynu je vyšší. Ve scénáři úplného embarga na dodávky plynu (modré sloupce) odhadujeme, že celková hrubá přidaná hodnota eurozóny by klesla o 2,8 %. Německo a Itálie by v tomto případě čelily ztrátě hrubé přidané hodnoty o 4,1 %, resp. 3,5 %, vzhledem k jejich vyšší závislosti na ruském plynu.

Graf 3: Úplné energetické embargo nejvíce ohrožuje Itálii a Německo


I když tyto odhady obsahují určitou míru nejistoty, ukazují na významný zásah do růstu v prvním řádu v důsledku úplného energetického embarga. Jeho načasování, trvání a struktura postupného zavádění by byly klíčovými faktory určujícími výsledný dopad na růst. Avšak vzhledem k tomu, že již nyní jsou patrné určité škody na ekonomickém růstu způsobené válkou na Ukrajině, krizí související s covidem v Číně a vzhledem k jestřábí ECB, se nezdá pravděpodobné, že by se eurozóna v příštích 12 měsících vyhnula recesi.

Zda se bude jednat o recesi technického charakteru, nebo skutečně o vážnější pokles, je v současné době méně jasné a bude záležet na tom, jak se výše uvedené skutečnosti projeví. Nedávné komentáře prezidentky Lagardeové, která podpořila zvýšení sazeb v červenci a vyvedení sazeb ze záporného pásma do konce třetího čtvrtletí, však posilují naše obavy z poklesu růstu.  Fiskální politika musí přispěchat na pomoc, aby alespoň částečně kompenzovala tento šok – a EU bude muset být odvážná a rozhodná. Prozatím však celoevropská politická odpověď zklamala.

Salman Ahmed, ředitel Global Macro & SAA, Fidelity International

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Fidelity International: „Satelitní špioni“ se zaměřili na kácení pralesů kvůli palmovému oleji
  Kácení deštných pralesů bylo na nedávné konferenci COP26 United Nations Climate Change Conference v Glasgow jedním z hlavních bodů programu a mnoho zemí se zavázalo, že do roku 2030 s těmito aktivitami skoncují.
 • Fidelity International: Snaha o energetickou nezávislost by mohla poznamenat zavádění obnovitelných zdrojů energie
  Ničivá válka na Ukrajině dramaticky zvýšila potřebu energetické nezávislosti v Evropské unii, která před několika dny oznámila plán na snížení své závislosti na ruském plynu. To si v krátkodobém horizontu vyžádá větší využívání fosilních paliv. V dlouhodobém horizontu by to mělo urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie.
 • Fidelity International: Stagflační dynamika stále v pozadí
  Konflikt na Ukrajině se posouvá do dalšího týdne, volatilita zřejmě vydrží a výhled je poznamenán hrozbami pro růst.
 • Fidelity International: Trump vs. Clintonová = vliv na kapitálové trhy
  Odborníci Fidelity International, globálního lídra v oblasti investic, se domnívají, že pokud by při prezidentských volbách 8. listopadu skutečně zvítězil Donald Trump, v krátkodobém horizontu by to přineslo pro kapitálové trhy USA větší rizika, než zvolení Hilary Clintonové. A to zejména vzhledem k vyšší míře nejistoty, která je s ním spojována. Zatímco podle analýzy Fidelity International je celkový vliv politiky prezidenta na makroekonomickou situaci a na trhy omezený, dopad na jednotlivé sektory a společnosti může být významný.
 • Fidelity International: U akcií je pro příští rok důležité pečlivé vyvážení
  Ceny aktiv startovaly po většinu roku 2020 rychleji než očekáváné příjmy, a to kvůli enormní fiskální a měnové reakci na ekonomické škody způsobené Covid-19. „Se začátkem roku 2021 se výnosy pravděpodobně budou dále zotavovat, ale nerovnoměrným tempem, což může být testem pro valuace. Sektorové divergence, širší valuace a zvýšené riziko náhlých rotací znamenají, že rok 2021 bude vyžadovat citlivé vyvážení mezi riziky a příležitostmi a schopnost rychle se přizpůsobovat změně podmínek,“ vysvětluje Romain Boscher, globální CIO pro oblast akcií, Fidelity International.
 • Fidelity International: Udržitelné 5G
  Investování do sítí 5G je klíčovým tématem letošního roku. S tím souvisí i průmyslová automatizace. Neméně důležitá je také otázka udržitelnosti, metodiky měření a celkově, zda se společnosti chovají podle udržitelných principů.
 • Fidelity International: Vládní dluhopisy ovlivní geopolitická nejistota
  Americký FED bude muset v nadcházejícím období vybalancovat v souladu s kvantitativním utahováním a rostoucím množstvím emisí vládních dluhopisů další růst úrokových sazeb. Je proto možné, že nezvládne v roce 2019 zajistit tři plánovaná zvýšení. Evropská centrální banka se dokonce zavázala, že zvýšení sazeb v první polovině roku 2019 neproběhne. Na dluhopisy budou mít kromě toho vliv i dopady amerických sporů o cla či situace na rozvíjejících se trzích. Obojí má za následek vyšší volatilitu a nejistotu.
 • Fidelity International: Vliv prezidenta Bidena na technologické trhy
  Joe Biden zvítězil v prezidentských volbách v USA, ale výsledek senátorských voleb bude znám až v lednu. Navzdory některým přetrvávajícím soudním sporům a nárokům zpochybňujícím integritu voleb jsou analytici Fidelity International schopni už nyní lépe posoudit, co bude obnášet prezidentství Joe Bidena. Analytici Fidelity International diskutují o důsledcích vítězství Demokratů pro sektory technologií, médií a telekomunikací a shodují se, že konečné složení Kongresu by mohlo ještě některé dopady ovlivnit.
 • Fidelity International: Volby v čase koronaviru a za recese
  Jak upozorňují odborníci z FI, investoři, kteří, přemýšlí o investování na amerických trzích, se perou se dvěma diametrálně protilehlými silami: recesí vyvolanou propuknutím Covid-19 a prezidentským volebním cyklem.
 • Fidelity International: Výhled pro dluhopisy v roce 2022
  Centrální banky budou v roce 2022 na dvou frontách čelit hospodářské válce. Inflace je zpět, zatímco růst v post-covidovém oživení zpomaluje. Zatímco investoři mohou očekávat, že dojde k určitému zpřísnění, centrální banky nemohou kvůli vysokému celkovému zadlužení dopustit, aby reálné úrokové sazby šly příliš vysoko, a v případě potřeby zasáhnou. To by mělo zmírnit riziko poklesu cen dluhopisů způsobené rostoucími výnosy, což znamená, že dluhopisoví investoři by neměli zaujímat vůči duraci až tak medvědí postoj.
 • Fidelity International: Zlatá střední cesta u protiinflačních dluhopisů
  Téma reflace je díky inflačním očekáváním v roce 2021 aktuální. Výnosy státních dluhopisů i komodit rostou. Pro investory do nástrojů s pevným výnosem je toto prostředí záludné. Podle názoru odborníků Fidelity International ale ne pro dluhopisy vázané na inflaci (protiinflační) se splatností od 1 roku do 10 let, která není ani příliš dlouhá, ani příliš krátká, ale je právě tak akorát.
 • Fidelity International: Změny na čínském akciovém trhu, akcionáři více ovlivňují řízení firem
  Závěry studie China Stewardship Report od společnosti Fidelity International, založené na průzkumu, který přímo pro společnost Fidelity International zpracovala společnost ZD Proxy*, odhalily zvýšený zájem investorů o dozor nad společnostmi – jak v oblasti hlasovacích práv, tak co se týče angažovanosti. To pomáhá budovat pevné základy pro udržitelné investice a zlepšuje korporátní chování.
 • Fidelity International: Zůstane tu inflace?
  Podle nejnovějšího průzkumu mezi analytiky společnosti Fidelity International čelí firmy inflačním tlakům různého charakteru. Navzdory tomu, že majorita analytiků se domnívá, že většina inflačních tlaků je spíše dočasná, strukturální síly by mohly i nadále tlačit na růst cen, i když přechodná omezení poleví.
 • Fidelity Investments představuje v USA novinku, BTC součástí penzijního plánu
  Správcovský gigant poskytovatele penzijního plánu, Fidelity Investments plánuje držitelům účtů penzijního spoření umožnit označením číslem 401(k) přímo investovat do Bitcoinu (BTC).
 • Fidelity Leading Indicator ukazuje na pokles
  Po letním zpomalení předpovídá ukazatel Fidelity Leading Indicator náročnější zimu. Po roce bouřlivého oživení by to nyní mohlo směřovat ke stagflační zimě, jak vyplývá z předstihového indikátoru cyklu společnosti Fidelity (FLI). FLI je vlastní ukazatel určený ke krátkodobé předpovědi směru a dynamiky globálního růstu a je jedním z nástrojů, kterými se Fidelity International zabývá při hodnocení rizik. FLI se posunul do levého dolního kvadrantu – což je známka toho, že se růst dostal do záporných hodnot a může se ještě zhoršit.
 • Fidelity představuje vlastní ratingy udržitelnosti
  Ratingy udržitelnosti, které zahrnují údaje od 3000 emitentů akcií a dluhopisů, využijí rozsáhlý výzkum Fidelity a práci manažerských týmů, aby poskytly přehled a výhledy v jednom ze sektorů, na který se Fidelity International zaměřuje – v problematice ESG (Environmental, Social and Governance), tedy v oblasti odpovědného investování. Ratingový rámec rozděluje tento investiční prostor do 99 subsektorů, z nichž každý má specifická kritéria podle daného průmyslu. Každý emitent je posuzován ve vztahu k podobným firmám použitím škály ratingu A až E.
 • Fillamentum chce 30 milionů korun za 1/5 akcií
  Výrobce strun do 3D tiskáren Fillamentum chce 30 milionů korun za 1/5 akcií. Dříve byl 3D tisk spíše pro nadšence, ale hobby tiskárny začínají využívat i velké firmy.
 • Film, který změnil obchodování s futures jednou provždy
  Filmů s tematikou finančních trhů bylo natočeno hodně. Pouze jeden měl však takový dopad, že vlivem něj došlo o mnoho let později k legislativní změně na komoditním futures trhu. O který film se jedná a na co si kvůli němu musí obchodníci dávat pozor, se dozvíte v tomto článku.
 • Finálna vlna AUDUSD
  AUDUSD dnes mierne posilnil v reakcii na víkendové čínske dáta, ktoré ukázali na mierne väčší ako očakávaný nárast exportu. Takže aussie sa drží svojich ziskov z piatka, keď USD oslabil po číslach z trhu práce...
 • Financial Times a Grécko
  UK denník Financial Times v nedeľnom vydaní píšu, že Grécko, aj keď si dokáže požičať na trhoc...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank