Sobota 20. duben 2024 13:09
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
FTMO král
reklama
Dukascopy new

ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)

26.02.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Smart Money koncept a ICT trading   Tisk


ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!

Co je to ICT koncept?

Možná už mnoho z vás slyšelo nebo alespoň někde zahlédlo na grafu speciální „šipky“ z vrcholů „high“ a „low“, od kterých se trh otočil, nebo zažilo na vlastní kůži situaci, kdy trh reagoval na určité cenové úrovni, aniž byste si vysvětlili důvod proč. Na tyto otázky se snaží odpovídat koncepty likvidity. Konkrétně jde o dva koncepty. První z nich je ICT (Inner Circle Trader) a druhý SMC (Smart Money Concept). Oba tyto koncepty mají mnoho společného, nicméně jsou v nich určité odlišnosti, jak obchodníci vnímají strukturu trhu, chování institucionálních hráčů na trhu, toky objednávek, indikátory a mnoho dalšího. Dnes si rozebereme první koncept, tedy ICT.

Na čem je koncept založen?

ICT neboli Inner Circle Trading je koncept založený na likviditě (koncept likvidity), který představil Michael J. Huddleston. Michael Huddleston má více než 20 let zkušeností jako institucionální obchodník ve finančním světě. Tento koncept je pozdější verzí SMC konceptu a zaměřuje se na identifikaci a zisk z prováděných akcí obchodníků, kteří používají systém SMC. Samotný koncept ICT používá především technickou analýzu k identifikaci levelů (určitých cenových hladin), na kterých se vyskytuje likvidita, nikoli však podle jakýchkoli volume indikátorů, ale podle struktury, tedy Price Action (high a low). Dále technickou analýzou zjišťuje nerovnováhu toku objednávek a obecně řečeno všech dalších tržních faktorů, které vykazují obchodní aktivitu SMC obchodníků, a to vše jen pomocí struktury.

Celkově přístup ICT pracuje s důležitostí pochopení struktury trhu a jeho manipulace ze strany market makerů (tvůrců trhu), bank a institucionálních obchodníků, proto ICT koncept předpokládá, že tyto „velryby“ řídí a manipulují s devizovým trhem (Forexem) ve svůj prospěch. Jelikož není nikde veřejně potvrzeno, jak přesně jednotliví tvůrci trhu a obecně „velryby“ fungují a kde přesně zadávají své objednávky, tak se ICT soustředí především na to, jak konkrétně fungují SMC obchodníci. Tímto ICT koncept identifikuje oblasti na grafu, kde SMC obchodníci pravděpodobně vstoupí do obchodu a místo, kde pravděpodobně trh opustí, tedy obchod uzavřou ať už dobrovolně (ziskově) či nedobrovolně (ztrátově). Z těchto informací a pohybů se ICT koncept snaží profitovat.

Pokud si chcete zvolit ICT koncept jako vaši hlavní obchodní strategii, je důležité pochopit ze začátku pár důležitých konfluencí, aby byla tato strategie dostatečně efektivní a abyste se nikdy nedostali do bodu, kdy nebudete vědět, proč se daný pohyb na grafu stal a proč aktuálně cena dělá to, co dělá. Tyto konfluence budeme postupně rozebírat v dalších kapitolách. Zároveň tento přístup souvisí i se striktně dodržovaným řízením rizik (money-managementem) a celkové kontroly ztrát při obchodování včetně nastavení obchodní psychologie.

Jaké jsou výhody ICT konceptu?

Jednou z výhod ICT je to, že je to multi-asset i multi-time frame strategie. To znamená, že je jedno zda budete podle stejných pravidel obchodovat měnové páry, akcie nebo kryptoměny, jelikož chování likvidity, která je v tomto konceptu zahrnutá, je na všech instrumentech stejné. Zakladatel ICT zároveň tvrdí, že převážně obchoduje indexy, na které přešel z měnových párů, nicméně to není podmínka. A multi-time frame znamená, že je jedno, jaký si zvolíte váš hlavní TF (time-frame), jelikož strategie funguje na všechny TF stejně. Tedy je jedno, zda budete sledovat převážně 15minutový graf a obchody budete zadávat z 1 minuty nebo si zvolíte 4hodinový graf a obchody budete zadávat z 15 minut. Kombinaci TF si můžete zvolit jen vy podle vlastního uvážení. Zde je ale taky potřeba brát v úvahu to, že pokud budete obchodovat na nižším TF, tak se toho i více naučíte, budete mít více obchodů a některé konfluence, které budete potřebovat, jsou postaveny na určitou denní session, což znamená, že byste je na vyšších TF nemohly využívat.

Pokud si tedy shrneme charakteristiku obchodníka ICT konceptu, musíte porozumět převážně těmto věcem:

1. Správně chápat strukturu trhu a toky objednávek
2. Správně chápat technickou analýzu likvidity na grafu
3. Striktně řídit money-management
4. Striktně dodržovat obchodní plán
5. Zaměřit se na dlouhodobý úspěch
6. Mít trpělivost a perfektně zvládnutou obchodní psychologii

Další výhodou této strategie je její RRR neboli risk reward ratio (poměr risku k zisku). Jde o poměr rizika a odměny, kterou může obchodník získat za každý dolar, který obchodem riskuje. Pro lepší pochopení rychlý příklad: pokud máme RRR 1:2 a rozhodnete se riskovat 1000 $, tak vaše maximální ztráta činí 1000 $ a váš maximální výdělek činí 2000 $. Pro úplnost je vše graficky vysvětleno na následujícím obrázku.

Obrázek znázorňující pochopení RRR

Obecně se tržní stratégové shodují, že ideální poměr RRR je 1:3, nicméně ICT koncept nabízí o dost zajímavější násobky, které začínají minimálně na úrovni 1:5 po bez problému na 1:10 v rámci jednoho dne, aniž byste se museli dostávat do extrémního rizika. Vždy platí, že čím větší riziko je, tím vyšší je požadovaný očekávaný výnos, ale jelikož ICT koncept pracuje se spoustou konfluencí (prvků, které posilují jistotu nebo důvěryhodnost dané predikce), které si daný obchodník poskládá podle svého obchodního stylu, tím pádem se riziko výrazně snižuje, jelikož každá další přidaná konfluence, která potvrzuje daný obchod, sníží celkové potencionální riziko chybné predikce daného obchodu, přičemž RRR zůstává stejné.

K další výhodě konceptu je jeho dostupnost, i přesto že se zdá, že koncept je sám o sobě velmi složitý, tak 70 % obecných informací můžete najít veřejně na internetu, a to dokonce u samotného autora ICT. Svůj kurz prezentuje přímo na YouTube. Nicméně je velmi zdlouhavý a to, co se dá říct v 5 minutách mu zabere 20 minut, navíc je kompletně v angličtině.

Když přejdeme k další výhodě, tak je ICT částečně postaven na ekonomické teorii efektivitě trhů, což znamená, že ICT počítá s tím, že všechny dostupné informace jsou již zahrnuty v aktuální ceně daného aktiva. Z toho důvodu je celý přístup ICT popsán v následujícím obrázku:

Obrázek modelu finančního trhu podle ICT konceptu

Liquidity provider (poskytovatel likvidity) a smart money (chytré peníze – profesionální investoři) jsou obecně považováni, podle ICT, za velké finanční instituce nebo zkušené obchodníky, kteří mají přístup k sofistikovaným informacím a nástrojům. Jsou daleko více schopni efektivně obchodovat na finančním trhu a využívat více příležitostí než spekulativní obchodníci (Speculative uninformed money).

Speculative uninformed money jsou podle ICT obchodníci, kteří nemají dostatek informací, aby ziskově obchodovali, proto jsou označeni jako spekulanti. Jsou náchylnější k chybám a snadno ovlivněni tržními manipulacemi ze strany „velryb“.

Market efficiency paradigm neboli paradigma tržní efektivity, je koncept, který se zabývá tím, jak trhy zpracovávají a reflektují dostupné informace. Jak už bylo zmíněno, podle tohoto paradigmatu jsou trhy efektivní, pokud ceny aktiv plně odráží veškeré dostupné informace. V tomto kontextu ICT zohledňuje vliv jak smart money (SMC), tak i speculative uninformed money na aktuální tržní cenu. To znamená, že ICT počítá s funkčností IPDA (Interbank price delivery algorithm = Mezibankovní algoritmus dodávání cen), jelikož trh efektivně doručuje lepší cenu pro Smart money a tím obírá spekulanty. Jednoduše, přesouvá finanční prostředky od spekulantů do rukou Smart money. 

Jsou i nějaké nevýhody ICT?

Možná vás napadne otázka, je i nějaká nevýhoda ICT konceptu? A odpověď je ano, je jich několik. Jedná se především o tyto:

1. ICT vyžaduje značné množství znalostí oproti klasickým trading strategiím, potřebujete hluboce porozumět chování trhu a všímat si neustále opakujících se situací na grafu, kdy toto chování je spojeno s určitými psychologickými či behaviorálními faktory, jako je například chování davu či krátkodobému investičnímu trendu, kterého se vy nesmíte držet.

2. Obchodovat pomocí ICT může být více časově náročné, jelikož se ICT spíše zaměřuje na nižší time-frame (ideální TF je 1 minuta až 15 minut pro přesnou analýzu grafu) a tím pádem vám obchodování zabere buď celý den nebo minimálně jednu celou obchodní session (seanci), což je v řádu hodin.

3. ICT se především spoléhá na technickou analýzu, i když bere trochu v úvahu makroekonomickou či fundamentální analýzu, stále je rozhodnutí pro vstup do obchodu z 95 % tvořeno na bázi technické analýzy.

4. Není vhodná pro začátečníky. Jelikož do této strategie a celkově konceptu likvidity je zahrnuto i více než 20 konfluencí, pro nováčka na trhu je to velmi matoucí a některé konfluence mu nemusí dávat smysl v kombinaci s dalšími konfluencemi.

5. V neposlední řadě je to psychologický efekt. Tento koncept je více dynamický oproti jiným „pomalejším“ konceptům a s tím je spojena i větší zátěž na psychiku daného obchodníka.

6. Pokud jste zaměstnáni a přemýšlíte, že byste se chtěli vzdělávat v oblasti ICT konceptu, není úplně jednoduché to s tímto stylem tradingu skloubit. Pozice zde nedržíte dny, ale průměrně 20 až 30 minut. Každý den je hned několik obchodních příležitostí, tedy musíte být stále přítomni u grafu.

7. Velké téma ICT konceptu je bias, což znamená očekávání trhu či předpověď směru trhu. Na tomto většina ICT obchodníků pohoří, jelikož ani po letech učení nejsou schopni odhadnout, zda se bude v daný moment jednat o shortové nebo longové bias.

Závěr

Pokud si to tedy shrneme, tak jako ICT trader byste měli přemýšlet následovně:

 • 1. Neobchodovat patterny.
 • 2. Nakupovat tam, kde retail (obyčejný trader) prodává.
 • 3. Prodávat tam, kde retail (obyčejný trader) nakupuje.
 • 4. Očekávat, že cena bude vždy následovat likviditu.
 • 5. Neobchodovat pomocí indikátorů.

Závěrem lze říct, že ICT koncept je o dost složitější než jiné koncepty, nicméně je více profesionálně uchopený. Pokud dáme stejnou strategii tisícům lidí, vždy se najde někdo, komu strategie fungovat bude a někdo komu zase ne. Vše závisí na osobním přístupu každého obchodníka a jeho odhodlání být konzistentně ziskový, nicméně je vždy potřeba se učit ty správné informace. V příštím článku si povíme, co je to SMC koncept.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Psychologie | Price Action | Peníze | Obchodní plán | Daně | Rizika | Akcie | Aktiva | Bias | High | Indikátory | Kurz | Likvidita | Low | Risk | Mezibankovní | Finanční instituce | Měnové páry | Obchodník | Pozice | RRR | Riziko | Smart money | Time frame | Trader | Trading | Volume | Výnos | Obchodování | Indexy | Spekulanti | Investoři | Zisk | Zkušenosti | Trpělivost | Obchodovat | Money-Management | Time-Frame | Obchodníci | Analýzy | Cena | Dolar | Finanční prostředky | FXstreet.cz | Graf | Konfluence | Management | Market | Trh | Předpověď | Poskytovatel likvidity | Session | Retail | Úspěch | Algoritmus | Kryptoměny | Odhodlání | Predikce | Poměr RRR | Očekávání | Profesionální investoři | Očekávání trhu | Risk Reward Ratio | Tým FXstreet.cz | Patterny | Obchod | Technické analýzy | Dodržovat obchodní plán | Ztráta | Trhy | Obchody | Profitovat | Vstup do obchodu | JDE | Chování trhu | Větší riziko | Ceny | Ceny aktiv | Chytré peníze | Psychologický efekt | Více obchodů | Objednávky | Příležitosti | ICT | Konzistentně ziskový | Chování | ANO | Stratégové | TIM | | Instituce | Dlouhodobý úspěch | Velké finanční instituce | SMC | CZ | Circle | Smart money concept | Zakladatel | Vice | metodologie | Důvěryhodnost | Smart Money koncept | Multi-asset | Smart Money strategie | Inner Circle Trader | Maximální ztráta | Nakupovat | ICT trading | ICT obchodování | Co je to ICT koncept? | ICT koncept | Koncepty likvidity | ICT (Inner Circle Trader) | SMC (Smart Money Concept) | Chování institucionálních hráčů | Toky objednávek | Koncept založený na likviditě | Michael J. Huddleston | Michael Huddleston | Koncept likvidity | Institucionální obchodník | Systém SMC | Koncept ICT | Přístup ICT | Pochopení struktury trhu | Struktury trhu | Manipulace ze strany market makerů | Velryby | SMC obchodníci | Kontroly ztrát při obchodování | Kontroly ztrát | Nastavení obchodní psychologie | Obchodní psychologie | Jak konkrétně fungují SMC obchodníci | Výhody ICT konceptu | Jaké jsou výhody ICT konceptu? | Multi-time frame | Multi-time frame strategie | Chování likvidity | Zakladatel ICT | TF (time-frame) | Denní session | Chápat strukturu trhu | Správně chápat strukturu trhu | Správně chápat technickou analýzu | Striktně řídit money-management | Řídit money-management | Striktně dodržovat obchodní plán | Zaměřit se na dlouhodobý úspěch | Mít trpělivost | Poměr risku k zisku | Poměr rizika a odměny | Tržní stratégové | Ideální poměr RRR | Očekávaný výnos | Přidaná konfluence | Celkové potencionální riziko | Potencionální riziko | Chybné predikce | Dostupné informace | Liquidity provider | Liquidity provider (poskytovatel likvidity) | Efektivně obchodovat | Využívat více příležitostí | Více příležitostí | Speculative uninformed money | Speculative uninformed | Uninformed money | Market efficiency paradigm | Market efficiency | Efficiency paradigm | Paradigma tržní efektivity | Veškeré dostupné informace | Smart money (SMC) | IPDA | Interbank price delivery algorithm | Mezibankovní algoritmus dodávání cen | Mezibankovní algoritmus | Algoritmus dodávání cen | Dodávání cen | Jsou i nějaké nevýhody ICT? | Nevýhody ICT | Nevýhoda ICT konceptu | Nevýhoda ICT | Množství znalostí | Chování davu | Obchodovat pomocí ICT | Nižší time-frame | Obchodní session | Porozumět chování trhu | Hluboce porozumět chování trhu | Zátěž na psychiku | Oblasti ICT konceptu | Oblasti ICT | Téma ICT konceptu | Téma ICT | Velké téma | Velké téma ICT | Předpověď směru trhu | Předpověď směru | Longové bias | ICT trader | Neobchodovat patterny | Nakupovat tam, kde retail prodává | Retail prodává | Prodávat tam, kde retail nakupuje | Retail nakupuje | Neobchodovat pomocí indikátorů | Radek Zalubil | Obyčejný trader | Rozhodnutí pro vstup | Rozhodnutí pro vstup do obchodu | Správné informace | SMC koncept | Rozsáhlý seriál | Propracované články |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\Fair-Value-Gap-18022023-webinar2.jpg
  Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
  C:\fakepath\trading-strategie-22012024.jpg
  3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
  C:\fakepath\likvidita-17122023-uvod.jpg
  Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
  wrb-skryty-gap-1-2.png
  Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.

Čtěte více

 • Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
 • Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
 • Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
 • Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
 • Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
 • Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
 • 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaForex ETF