Sobota 20. duben 2024 11:25
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new

Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)

14.03.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Smart Money koncept a ICT trading   Tisk


V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.  

Mnoho z vás určitě slyšelo v tradingu slovo smart money nebo chytré peníze, jelikož obchodovat SMC je v dnešní době velký trend, nicméně dost lidí má problém vysvětlit a vůbec i pochopit, co to je „smart money“ a jak se vůbec vyznačují na trhu, je to retail nebo kdo a co je smart money? Pojďme si to vysvětlit.

Co je to tedy SMC?

Smart money koncept neboli koncept chytrých peněz, je nejnovější verzí price action strategie, nicméně pozdější verzí strategií postavených na likviditě. Jak už bylo zmíněno v první kapitole o ICT (Inner Circle Trader), tak ze SMC se snaží ICT obchodníci profitovat, tedy tam, kde ICT obchodníci vidí aktivitu obchodníků SMC, tak z těchto pohybů na grafu se ICT snaží profitovat. U konceptu chytrých peněz jako takovém šlo především o koncept teorie, jelikož celá myšlenka Smart money se nedala přímo obchodovat, byly to pouze teoretické rámce a žádné pravidla na vstup do obchodu nikde nebyly popsány. Až po pár letech se tato teorie stala strategií.

Čím přesně se Smart Money tedy zabývá a jak zní její obchodní definice?

Jednoduše řečeno, SMC se zabývá především těmito třemi oblastmi:

 • 1. nabídkou
 • 2. poptávkou
 • 3. strukturou trhu

Podle SMC teorie tvůrci trhu neboli též "chytré peníze" často zanechávají na grafu stopy svých obchodních rozhodnutí a obchodníci s konceptem chytrých peněz mají tyto stopy sledovat a řídit se jimi. Obecně SMC tvrdí, že retailoví obchodníci mají tendenci věřit, že trh je pro ně spravedlivý, aby vydělali peníze, ale SMC chce dokázat opak. Teorie zní následovně:

Tvůrci trhu (market makers), jako jsou banky, hedgeové fondy, finanční instituce a další významní účastníci trhu, kteří mají a mohou přesouvat značné množství kapitálu (říká se jim velcí hráči), mohou údajně manipulovat s trhem proti maloobchodním obchodníkům.

I když to pro mnoho lidí může znít jako konspirační teorie, stojí za to se jí zabývat.

To však není celá myšlenka SMC, jelikož předchozí definice podle SMC byla na hráče trhu, kteří mají pouze „zlé“ úmysly, ale SMC definuje i hráče, kteří na trh vstupují i s „dobrými“ úmysly, to jsou například vlády, která musí nakupovat velké množství komodit, jako je například pšenice, sójové boby nebo ropa, kde tyto nákupy můžou samozřejmě tlačit ceny určitým směrem, což SMC též vnímá.

Konkrétní vysvětlení, čím se SMC zabývá

Jak už bylo popsáno výše, SMC se hlavně zabývá nabídkou, poptávkou a strukturou trhu. Co si ale pod tím představit?

Nabídka a poptávka u SMC je dána dvěma způsoby. První způsob se dá brát fundamentálně a to tak, že SMC zahrnuje, narozdíl od ICT, do svého konceptu fundamentální nebo makroekonomickou analýzu. Například SMC sleduje velké investory, takže pokud institucionální investor náhle nakoupí hromadné akcie ve velkém objemu, tak pro SMC to může naznačovat pozitivní výhled pro tuto konkrétní akcii nebo sektor. Též podobně, pokud se velké banky přikloní k určité měně, může to naznačovat nadcházející růst hodnoty této měny. Identifikací těchto velkých tahů SMC obchodníci můžou učinit svá investiční rozhodnutí odpovídajícím způsobem a mít z toho velký prospěch. A druhý způsob je technický. To znamená, že se z grafu snaží identifikovat dvě úrovně, nabídku (supply) a poptávku (demand). Tyto dvě úrovně identifikují a snaží se je zobchodovat. V nadcházející kapitole si to rozebereme více do hloubky.

Strukturu trhu vnímá SMC stejně jako ICT, a to úplně ve všem, tedy i v price action i likviditě, tedy pomocí „high“ a „low“ rozdělené do rostoucího (bullish) nebo klesajícího (bearish) trendu.

Struktura trhu zaměřená na likviditu v kontextu SMC se týká sledování “stop”, které na grafu zanechávají institucionální hráči, jako jsou banky a hedge fondy. Tyto stopy mohou být ve formě cenových patternů, dynamiky nabídky a poptávky nebo objednávkových bloků (order block). Například, pokud cena prorazí předchozí vrchol (high) a vytvoří vyšší vrchol (higher high), mnoho obchodníků prodá, aby získali zisky, což způsobí pokles ceny, likvidita začne vysychat a začne se objevovat korekce. Na tomto principu se snaží SMC profitovat a konkrétní ukázky si ukážeme též v následujících kapitolách.

Na následujícím obrázku můžeme vidět bullish strukturu trhu a s ním i to, jak ji SMC vnímá při proražení „higher high“ a následně očekává korekci.


Obrázek znázorňující bullish price action

Oproti tomu opak bullish struktury, kde princip myšlení je totožný.


Obrázek znázorňující bearish price action


Jak SMC zjišťuje, kam tečou peníze?

Jak už bylo řečeno, koncept SMC zjišťuje „stopy“ institucionálních hráčů na trhu, teď jsme si popsali jak tyto „stopy“ určuje technicky pomocí struktury, nicméně je určuje i pomocí zpráv a dokumentů, které zveřejňují tyto instituce. Zde je několik způsobů, jak to obchodníci SMC zjišťují:

První způsob je sledovávání hlášení SEC (Securities and Exchange Commission - Komise pro cenné papíry a burzy v USA, report se jmenuje „SEC Form 13F“), to znamená, že v tomto hlášení, které je veřejně přístupné na internetu, jsou napsány informace od velkých finančních institucí, které spravují více než 100 milionů dolarů. Jsou zde například informace o tom, co dělali s penězi, jaké akcie nakupovali a prodávali. Z těchto informací SMC obchodníci upraví svůj obchodní styl a snaží se přizpůsobit chování těchto velkých hráčů. Je ale nutné dodat, že tyto informace jsou zveřejňovány s časovým zpožděním pár měsíců, nicméně jsou to informace, které je vhodné brát v úvahu.

Druhý způsob, který SMC využívá, je sledování zpráv z mainstream prostoru. To znamená, že pokud SMC obchodník vidí, jak některý z velkých hráčů je na titulní straně novin či v televizním vystoupení, tak tyto informace bere v úvahu a snaží se své pozice přizpůsobit těmto novým informacím.

Třetí způsob je ten, že vedle mainstream médií používá i alternativní zdroje dat jako jsou například sociální média, kde monitorují diskuse, posty a trendy na platformách jako X (dříve Twitter), Reddit nebo jiných diskusních fórech. Dále od firem, které se specializují na sběr těchto alternativních dat, můžou to být například geolokační informace, aby věděli, kdo se s kým sešel nebo zveřejňované údaje o prodejích. Tyto informace můžou zlepšit perspektivu na trhy a investiční trendy a taky díky těmto informací SMC obchodníci přizpůsobí své portfolio.

Čtvrtý způsob je ten, že SMC obchodníci věnují nemalou pozornost nákupům zasvěcených osob neboli insiderům (insider trading), jako jsou vedoucí pracovníci společností nebo členové představenstva. Tyto osoby mohou mít přístup k informacím, které veřejnost nemá a nejsou ani veřejně dohledatelné. Proto pokud SMC obchodníci vidí, že insider nakupuje akcie své vlastní společnosti, může to znamenat, že se domnívá, že společnost je podhodnocená nebo má silný růstový potenciál. Pro SMC obchodníka je to pozitivní zpráva, pokud s touto akcií obchoduje či jakkoli spekuluje.

Pátý způsob je ten, že SMC obchodníci sledují ETF (obchodovatelné fondy) k tomu, aby měli lepší přehled o tocích peněz v daných sektorech. Pomocí ETF si vytypují konkrétní sektor, průmyslové odvětví nebo geografické regiony, kde sledují pohyb cen, objemy a obecně peněžní toky. Pokud například SMC obchodník vidí, že se zvyšuje objem obchodů na konkrétním ETF, tak to může naznačovat zvýšený zájem investorů a větší tok kapitálu do daného trhu nebo sektoru. Pokud skloubí tyto informace ještě s tím, že do daného sektoru investuje některý z insiderů, tak se mu potvrzuje jeho obchodní myšlenka.

Závěr

Za Smart Money jsou tedy většinou označování velcí institucionální hráči a celý koncept se točí okolo přesvědčení, že tyto chytré peníze ovládají trh a retail obchodníci obchodující podle konceptu SMC se snaží obchodovat jako oni, nicméně obchodníci SMC ve skutečnosti neobchodují jako banky nebo velcí účastníci trhu. Místo toho je jejich přístup pouze perspektivou nebo interpretací toho, jak se domnívají, že by tito velcí hráči mohli obchodovat. Toto hledisko pomáhá obchodníkům SMC porozumět pohybům na trhu a rozvíjet strategie, ale nezaručuje, že skutečně napodobují jednání bank a dalších hlavních tvůrců trhu.

Proto taky sice koncept Smart Money poskytuje robustně připravenou strategii, ale to jen samo o sobě není zárukou úspěchu v obchodování. Obchodovat SMC vyžaduje disciplínu, neustálé učení se a přizpůsobivost. Pokud si však tyto principy osvojíte, může vám to přinést značné výhody. Znalost SMC je neocenitelná, ale skutečně záleží na její aplikaci a na tom, abyste nepodcenily žádný z faktorů této strategie. V příští kapitole si detailněji vysvětlíme rozdíly mezi ICT a SMC.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Price Action | Peníze | USA | ETF | Poptávka | Cenné papíry | Akcie | Hedge fondy | Hedge | High | Insider | Investor | Korekce | Likvidita | Low | Finanční instituce | Měny | Nabídka | Obchodník | Order | Portfolio | Pozice | Ropa | Smart money | Trader | Trading | Trend | Banky | Obchodování | Objem obchodů | Myšlení | Komise pro cenné papíry a burzy | Obchodovat | Hedgeové fondy | Burzy | Insider trading | Obchodníci | Cena | Exchange | Fondy | FXstreet.cz | Investiční | Market | Market Makers | Pšenice | Trh | Twitter | Zpráva | Zisky | Komise pro cenné papíry | Commission | Komise | Retail | Velcí hráči | Znalost | Přehled | Obchodní styl | Velké banky | Výhled | Investiční rozhodnutí | Institucionální investor | Pokles ceny | Zájem investorů | Price Action strategie | Sójové boby | Obchodní myšlenka | Tým FXstreet.cz | Objem | Myšlenka | Nabídka a poptávka | Pozitivní zpráva | Trhy | Pokles | SEC | Profitovat | Růst | Potenciál | Údaje | Reddit | Vstup do obchodu | Ceny | Proražení | Chytré peníze | Cenné papíry a burzy | Burzy v USA | Sociální média | Makers | ICT | Odvětví | Přizpůsobivost | Chování | Vnímání | Společnosti | Pozornost | Společnost | TIM | | Tok kapitálu | Instituce | Investiční trendy | SMC | CZ | Růstový potenciál | Média | Circle | Vice | Retailoví obchodníci | Struktura | Smart Money koncept | Zvýšený zájem | Inner Circle Trader | Nákupy | Smart Money Concepts | Nakupovat | Učení se | ICT (Inner Circle Trader) | SMC obchodníci | Radek Zalubil | Retail obchodníci | Smart Money Concepts (SMC) | Obchodování podle velkých hráčů | Úvod do ICT (Inner Circle Trader) | SMC (Smart Money Concepts) | Likvidity na trhu | Vnímání likvidity na trhu | Vnímání likvidity | Obchodovat SMC | Velký trend | Co je Smart Money? | Co je to tedy SMC? | Koncept chytrých peněz | ICT obchodníci | Koncept teorie | Myšlenka Smart Money | Pravidla na vstup do obchodu | Obchodní definice | SMC teorie | Tvůrci trhu | Obchodníci s konceptem chytrých peněz | Tvůrci trhu (market makers) | Významní účastníci trhu | Manipulovat s trhem | Konspirační teorie | Myšlenka SMC | Vlády | Velké množství komodit | Množství komodit | Hromadné akcie | Akcie ve velkém objemu | Pozitivní výhled | Supply | Demand | Bullish | Bearish | Struktura trhu | Struktura trhu zaměřená na likviditu | Institucionální hráči | Banky a hedge fondy | Order block | Higher high | Bullish price action | Bullish struktury | Bearish price action | Kam tečou peníze? | Koncept SMC | Hlášení SEC | Securities and Exchange Commission | Komise pro cenné papíry a burzy v USA | SEC Form 13F | Form 13F | SEC Form | 13F | Sledování zpráv | Sledování zpráv z mainstream | Alternativní zdroje dat | Alternativní zdroje | Zdroje dat | X (dříve Twitter) | Geolokační informace | Zveřejňované údaje o prodejích | Údaje o prodejích | Zveřejňované údaje | Členové představenstva | Vedoucí pracovníci společností | Vedoucí pracovníci | Pracovníci společností | Insider nakupuje akcie | Akcie své vlastní společnosti | Silný růstový potenciál | Obchodovatelné fondy | ETF (obchodovatelné fondy) | Přehled o tocích peněz | Geografické regiony | Pohyb cen | Peněžní toky | SMC obchodník | Zvýšený zájem investorů | Větší tok kapitálu | Velcí institucionální hráči | Chytré peníze ovládají trh | Peníze ovládají trh | Porozumět pohybům na trhu | Jednání bank | Koncept Smart Money | Neustálé učení se | Znalost SMC | Rozdíly mezi ICT a SMC | Společnost je podhodnocená | Tok kapitálu do daného trhu | Značné výhody | Výhody |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\ict-26022024-uvod.png
  ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
  C:\fakepath\Fair-Value-Gap-18022023-webinar2.jpg
  Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
  C:\fakepath\trading-strategie-22012024.jpg
  3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
  C:\fakepath\likvidita-17122023-uvod.jpg
  Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
  wrb-skryty-gap-1-2.png
  Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.

Čtěte více

 • Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
 • ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
 • Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
 • Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
 • Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
 • Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
 • 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaForex ETF