Středa 29. května 2024 17:31
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new

Základní struktura Price Action (4. díl)

05.04.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Smart Money koncept a ICT trading   Tisk


V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.

Co je to price action a struktura trhu?

Price Action (PA) by se dala přeložit jako určitá cenová akce, jedná se o to, že v průběhu času se graf vyvíjí určitým směrem a vykresluje určité pohyby (akce), které se v čase opakují. Opakují se ze dvou důvodů, první důvod je ten, že finanční trhy jsou řízeny algoritmy, které párují nabídku a poptávku, aby byly vyplněny všechny příkazy co nejrychleji a druhý důvod je opakující se lidské chování v obchodování, proto můžeme sledovat tuto price action v průběhu času a najít spoustu stejných událostí či cenových pohybů.

Price action je tedy to, že se podíváme na graf a sledujeme nebo analyzujeme to, jak se cena chová. V analýze pomocí price action se nepoužívají žádné indikátory, jelikož PA je základní kámen ICT a SMC konceptů a ty mají na používání indikátorů své názory (popsány jsou v minulých kapitolách). Zároveň jsou indikátory odvozeny od ceny, takže je rozhodně lepší se sám naučit číst price action než číst jen výsledky indikátorů a nechápat souvislosti v pohybech ceny.

Struktura trhu je užší pojem než price action, strukturu můžeme definovat konkrétními body na grafu a označovat je. Spousta obchodníků dělá chybu v tom, že strukturu bere jako celek, každopádně i struktura má své dělení, a to na interní a externí. V dnešní kapitole se podíváme především na externí a v následující si externí strukturu doplníme i interní. V obou strukturách nebude zas tak výrazný rozdíl, ale pro pochopení dalších kapitol je nezbytné správně chápat strukturu.

Jak se struktura dělí?

Struktura trhu se dělí na 4 základní body a to:

1.     Higher High (zkratka HH, do češtiny to můžeme přeložit jako vyšší high).
2.     Higher Low (zkratka HL, do češtiny to můžeme přeložit jako vyšší low).
3.     Lower High (zkratka LH, do češtiny to můžeme přeložit jako nižší high).
4.     Lower Low (zkratka LL, do češtiny to můžeme přeložit jako nižší low).

Abyste to lépe pochopili, první dva body, tedy HH a HL se značí v rostoucím trendu. Proto je taky první slovo v názvu „higher“, neboli vyšší. Celé značení struktury v rostoucím trendu probíhá takto:

1.     Nejprve se přejde na vámi zvolený time frame, například 1 hodina (časový rámec H1).
2.     Následně si zvolíte jakékoli high na grafu, od kterého budete značit strukturu.
3.     Pokud máte toto HH označeno, tak musíte počkat, až cena toto HH prorazí a až poté můžete označit low (HL).
4.     Proces se stále v rostoucím trendu opakuje do doby, dokud cena neprorazí poslední HL.

Praktická ukázka na grafu

Pro lepší pochopení si to ukážeme na grafu:


Obrázek č. 1 s postupem

 


Obrázek č. 2 s postupem


Obrázek č. 3 s postupem

Toto je celý postup značení struktury, tak jak by měl správně vypadat. Pokud to popíšeme slovy, tak první vždy zvolíme HH, od kterého se bude odvozovat celý další postup značení. Následně čekáme, až cena toto první HH prorazí a tím zároveň vznikne nové HH a zároveň taky vznikne nové HL, které může vzniknout až po vytvoření nového HH (s tím jde ruku v ruce samozřejmě proražení starého HH), jelikož pokud bychom někde značili HL ještě předtím, než by bylo proraženo původní staré HH, tak bychom nevěděli, kde je mezi těmito dvěma HH nejnižší bod, tedy HL, a nebylo by logicky možné ho správně zaznačit na grafu. V tomto značení a pochopení samotného proražení HH se dělají dost často chyby, proto si to v následujícím obrázku porovnáme vedle sebe, aby byl vidět rozdíl:


Obrázek špatného a správného značení HH a HL

Zde na obrázku můžeme vidět to, že vždy si musíte dávat pozor na to, zda cena prorazila předchozí HH (na obrázku je to znázorněno vodorovnou tenkou čárou). V případě špatného značení vidíme, že struktura byla značena už předtím, než došlo k proražení posledního zaznačeného HH, což je špatně. Ve správném značení můžeme vidět to, že až poté co bylo proraženo poslední vzniklé HH, mohlo být označeno HL, tedy nejnižší poslední známý bod mezi dvěma HH. Každopádně toto HL nesmí být nižší než předchozí HL, jelikož už bychom nebyly v rostoucím trendu.

V klesajícím trendu je logika značení úplně stejná. Můžeme ji vidět na následujícím obrázku:


Obrázek špatného a správného značení LH a LL

V klesajícím trendu nejprve značíte LL, to je jediný hlavní rozdíl oproti rostoucímu trendu, kde značíte první HH. Následující postup je totožný s rostoucím trendem. Nejprve tedy označíme LL a jakmile cena toto LL prorazí, tak můžeme mezi těmito dvěma body vyhledat nejvyšší bod neboli LH. Tento proces se následně opakuje dokola, dokud nebude proraženo LH (u rostoucího trendu HL). Tomuto proražení, které není do trendu, se budeme věnovat v následujících kapitolách, kde nám budou souvislosti ve struktuře a likviditě více zapadat do sebe.

Poslední příklad z praxe

Nyní si ukážeme ještě jeden příklad z praxe, kde uvidíte přesné značení struktury na grafu. Abychom byli více specifičtí, tak se jedná o externí strukturu. Na pokročilou interní se podíváme v další kapitole a obě si poskládáme dohromady, abychom byli schopni pracovat s oběma.


Obrázek praktického příkladu struktury v bearish trendu

Při pohledu na graf vidíme, že cena klesá, proto budeme logicky značit strukturu v klesajícím trendu pomocí LL a LH. Jak už víme, tak pokud vidíme klesající strukturu (trend), tak začínáme značením LL, tedy na obrázku vidíme, u kterého LL začínáme, následně pokračujeme a čekáme, zda naše LL bude proraženo, abychom mohli zaznačit LH, což se stalo. Takto stále pokračujeme až do bodu, kdy nastal takzvaný break struktury neboli změna struktury (žlutá čára), které se budeme věnovat v následujících kapitolách.

Kdy můžu značit „high“ a „low“?

Tato otázka celkově shrnuje celé zamýšlení se nad strukturou a je to snad její jediná otázka, každopádně jsou zde určité dvě pravidla, která je potřeba dodržovat pro správné značení struktury. První pravidlo se týká trendu, tedy pokud jsme v rostoucím (bullish) trendu, tak začínáme strukturu značením HH a naopak, pokud jsme v klesajícím (bearish) trendu, začínáme značení struktury LL. Druhé pravidlo se týká barev svíčky, tedy pokud máme tři svíčky vedle sebe a z toho první a poslední bude bullish a prostřední bude bearish, tak je můžeme označit jako HH, HL a HH. To samé platí i naopak (první a poslední bude bearish a prostřední bude bullish). Je to z důvodu pravidel likvidity, pro pochopení se to dá jednoduše popsat tak, že v daný moment proběhla „transakce“ a z důvodů obchodování podle likvidity bude potřeba mít tyto úrovně označeny. Samozřejmě tyto informace budeme rozebírat v dalších kapitolách. Každopádně pro lepší pochopení je zde grafické znázornění toho, kdy se podle barev svíček bere „high“ a „low“.


Obrázek grafického znázornění H a L podle barev svíček

Závěr

Struktura trhu je jedna z těch jednodušších věcí, a především jedna z objektivních věcí na grafu, jelikož zrovna u struktury jsou přesně daná pravidla, kdy můžete značit nějaké „high“ či „low“ a kdy ne. Správně pochopit strukturu chce jen čas a chuť být u grafu a postupně si značit a procvičovat strukturu. Každopádně si zde shrneme důležité body, které je nutné si zapamatovat:

1.     Struktura se dělí na interní a externí.
2.     Máme celkem 4 základní body (HH, HL, LL a LH).
3.     Tyto body se rozdělují podle rostoucího či klesajícího trendu.
4.     U klesajícího trendu začínáme značením LL a u rostoucího začínáme HH.
5.     Je důležité sledovat barvy svíček ve struktuře do detailu.
6.     Strukturu můžeme značit z jakéhokoli time-framu.

Toto byly základní a nejdůležitější poznatky, díky kterým můžete strukturu trhu brát profesionálně. V žádném případě se nedá aplikovat tak, že některý z pohybů (vrcholů) na grafu vynecháte nebo ho spojíte s jiným jako jeden pohyb. Na grafu je každý pohyb unikátní a strategie na bázi likvidity s každým pohybem musí počítat a musí být zdůvodněný. V příštím díle si do této struktury zahrneme interní strukturu, která nám dá ucelený obraz o struktuře jako celku.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\smart-money-26032024-uvod.png
  Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
  C:\fakepath\smart-money-14032024-1.png
  Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
  C:\fakepath\ict-26022024-uvod.png
  ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!

Čtěte více

 • Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
  Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.
 • Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
 • ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
 • Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
 • Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
 • Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
 • Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
 • Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
 • Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
 • Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
 • 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI