Sobota 20. července 2024 12:46
reklama
Swissquote Bank
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept

Fundamentální analýza akciových trhů – dluhové trhy a jejich vliv na akciové trhy (9. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza akciových trhů

Článek popisuje, jak dluhové trhy fungují a jejich roli v globální ekonomice. Čtenář se dozví o různých typech dluhových nástrojů a jejich významu pro financování projektů, zvyšování likvidity, stanovování úrokových sazeb, diverzifikaci rizika a ekonomickou stabilitu. Text zdůrazňuje globální dosah a transparentnost dluhových trhů.


V dynamickém světě finančních trhů je zaměření na akciové trhy často považováno za samozřejmost. Pro plné pochopení složité struktury a pohybů na akciových trzích však nelze ignorovat význam a dopad dluhových trhů. V dnešním článku se podrobně podíváme na tento zásadní prvek fundamentální analýzy akciového trhu.

Probereme přehled dluhových trhů a jejich význam v globálním ekonomickém kontextu. Prozkoumáme, jak výnosové křivky a úrokové sazby ovlivňují akciové trhy, a tedy i vaše investiční rozhodnutí. Zaměříme se také na dopad dluhových krizí na akcie a na sektory, které by mohly být nejvíce postiženy. Jako ilustrativní příklad se podíváme na případovou studii, která se zaměřuje na dopad dluhové krize na konkrétní sektor nebo akcie.

Cílem tohoto článku je poskytnout vám ucelený pohled na význam a dopad dluhových trhů na akciové trhy. Tato analýza by měla sloužit jako cenný nástroj pro vaše investiční rozhodování a strategie, které by mohly významně ovlivnit výkonnost vašeho investičního portfolia.

Přehled dluhových trhů a jejich význam

Dluhové trhy jsou jednou z nejdůležitějších součástí globálního finančního systému. Na těchto trzích se obchoduje s různými druhy dluhových nástrojů, včetně státních dluhopisů, podnikových dluhopisů, komunálních dluhopisů, hypotečních zástavních listů a dalších. Tyto nástroje jsou v podstatě smlouvy, v nichž věřitel půjčuje peníze dlužníkovi výměnou za příslib budoucích plateb, které zahrnují úroky a splácení původního dluhu.

Dluhový a akciový trh slouží k různým účelům. Za prvé, nástroje dluhového trhu (jako jsou dluhopisy) jsou půjčky, zatímco nástroje akciového trhu (jako jsou akcie) jsou vlastnictvím společnosti. Za druhé, pokud jde o výnosy, dluhové nástroje vyplácejí investorům úroky, zatímco akcie poskytují dividendy nebo kapitálové zisky.

Význam dluhových trhů

 • Financování veřejných a soukromých projektů: Dluhové trhy představují platformu, kde mohou vlády a společnosti získávat finanční prostředky, které potřebují na rozvojové projekty, infrastrukturu nebo na financování běžného provozu.
 • Likvidita a přístup ke kapitálu: Dluhové trhy zvyšují likviditu v ekonomice tím, že umožňují rychlou přeměnu dluhopisů na hotovost. Umožňují také investorům diverzifikovat jejich portfolio.
 • Stanovení úrokových sazeb: Dluhové trhy jsou hlavním mechanismem pro stanovení úrokových sazeb, které následně ovlivňují celou ekonomiku včetně úvěrů, hypoték a investic.
 • Diverzifikace rizika: Nabízejí různé úrovně rizika a výnosu, což investorům umožňuje vytvořit diverzifikované portfolio.
 • Indikátor ekonomické stability: Výnosové křivky a šířka úrokových spreadů mohou sloužit jako indikátory ekonomické stability či nestability.
 • Měnová politika: Centrální banky často využívají dluhové trhy k provádění měnové politiky, například prostřednictvím operací na volném trhu.
 • Globální dosah: Dluhové trhy jsou celosvětově propojené. Například změny úrokových sazeb v USA mohou ovlivnit dluhové trhy v jiných zemích.
 • Fiskální politika: Vlády často využívají dluhové trhy k financování deficitů a k provádění fiskálních stimulů.
 • Alokace zdrojů: Efektivní dluhové trhy mohou pomoci při alokaci zdrojů tím, že směřují kapitál tam, kde je nejproduktivnější.
 • Transparentnost a předvídatelnost: Vyspělé dluhové trhy jsou často považovány za transparentnější a předvídatelnější ve srovnání s jinými investičními nástroji, což může být výhodou pro konzervativnější investory.

Dluhové trhy jsou nedílnou součástí moderních ekonomik a mají významný vliv na různé aspekty ekonomické aktivity, včetně investičních rozhodnutí, spotřeby, úspor a celkové ekonomické stability. Jejich pochopení je proto zásadní pro každého, kdo se zabývá investováním, řízením podniků nebo veřejnou politikou.

Jak výnosové křivky a úrokové sazby ovlivňují akciové trhy

Výnosové křivky a úrokové sazby jsou klíčové ukazatele, které mají významný vliv na akciové trhy. Tyto faktory se často používají jako barometry ekonomické aktivity a nálady investorů. Níže se podrobně zabýváme tím, jak tyto faktory ovlivňují akciové trhy.


Výnosová křivka

Výnosové křivky

 • Normální výnosová křivka: Pokud je výnosová křivka normální (krátkodobé úrokové sazby jsou nižší než dlouhodobé), je to často považováno za pozitivní signál pro akciové trhy. Obvykle to znamená, že ekonomika je ve stabilním stavu a očekává se její růst.
 • Inverzní výnosová křivka: Když je výnosová křivka inverzní (krátkodobé úrokové sazby jsou vyšší než dlouhodobé), je to často považováno za varovný signál pro akciové trhy a může to předznamenávat recesi.
 • Plochá výnosová křivka: Plochá výnosová křivka, kdy je rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými sazbami malý, může signalizovat nejistotu v ekonomice, což může vést k volatilitě na akciových trzích.

Úrokové sazby

 • Růst úrokových sazeb: Zvýšení úrokových sazeb obvykle znamená zvýšení nákladů na půjčky, což může mít negativní dopad na spotřebu a investice. To může vést k poklesu akciových trhů, protože zisky podniků klesají a investoři hledají bezpečnější investiční příležitosti.
 • Klesající úrokové sazby: Naopak klesající úrokové sazby obvykle podporují spotřebu a investice, což může být pro akciové trhy pozitivní. Nižší úrokové sazby snižují náklady na půjčky a zvyšují přístup k likviditě.
 • Nulové nebo záporné úrokové sazby: V extrémních případech, jako jsou nulové nebo záporné úrokové sazby, to může vést k nekonvenčním investičním strategiím a zvýšené volatilitě na akciových trzích.
 • Očekávání a prognózy: Očekávání ohledně budoucích úrokových sazeb mohou rovněž ovlivnit akciové trhy. Pokud trh očekává růst úrokových sazeb, může to vést k výprodejům na akciových trzích.
 • Vliv na sektory: Různé sektory jsou na změny úrokových sazeb různě citlivé. Například sektor nemovitostí je na změny úrokových sazeb velmi citlivý, zatímco technologický sektor může být ovlivněn méně.
 • Globální dopad: Úrokové sazby v dominantních ekonomikách, jako jsou USA, mohou mít globální dopad na akciové trhy, protože mnoho zemí je vzájemně ekonomicky propojeno.

Výnosové křivky a úrokové sazby jsou rozhodujícími faktory, které mohou ovlivnit výkonnost akciových trhů. Je proto důležité, aby investoři a manažeři společností tyto ukazatele pečlivě sledovali a podle nich upravovali své investiční a provozní strategie.

Vliv dluhových krizí na akcie a sektory

Dluhové krize jsou jedním z nejzávažnějších ekonomických jevů, které mohou mít významný dopad na akciové trhy a jednotlivé sektory. Tyto krize často vedou k výrazným změnám hodnoty akcií, nálady investorů a celkového ekonomického prostředí. Níže se podrobně zabýváme dopadem dluhových krizí na akcie a sektory.

Obecný vliv na akcie

 • Pokles hodnoty: Dluhové krize obvykle vedou k výraznému poklesu hodnoty akcií, protože investoři ztrácejí důvěru ve schopnost společností splácet dluhy a vytvářet zisky.
 • Zvýšená volatilita: V době dluhových krizí se obvykle zvyšuje volatilita na akciových trzích, což vede k nejistotě a rizikovým investičním rozhodnutím.
 • Likvidace aktiv: Společnosti musí často prodávat aktiva nebo dokonce celé divize, aby splatily dluhy, což může mít negativní dopad na hodnotu jejich akcií.

Vliv na sektory

 • Finanční sektor: Nejvíce postiženy jsou banky a finanční instituce, které jsou vystaveny riziku nesplácení úvěrů a zvýšených odpisů.
 • Realitní sektor: Dluhová krize často vede k poklesu cen nemovitostí, což negativně ovlivňuje realitní sektor a související akcie.
 • Spotřební zboží: V době dluhové krize se snižuje spotřeba, což vede k poklesu akcií společností vyrábějících spotřební zboží.
 • Energetický sektor: Tento sektor je zranitelný vůči dluhové krizi, protože pokles ekonomické aktivity vede ke snížení poptávky po energiích.
 • Technologický sektor: Ačkoli může být méně zranitelný vůči dluhovým krizím, technologické společnosti mohou být také postiženy, zejména pokud mají vysokou míru zadlužení nebo jsou závislé na důvěře spotřebitelů.

Makroekonomické faktory

 • Změny měnové politiky: Centrální banky často reagují na dluhové krize změnou úrokových sazeb, což má přímý dopad na akciové trhy.
 • Fiskální opatření: Vládní zásahy, jako jsou záchranné nebo stimulační balíčky, mohou mít krátkodobý pozitivní nebo negativní dopad na akcie a odvětví.
 • Globální dosah: Dluhové krize v dominantních ekonomikách mohou mít globální dopad, protože mnoho zemí je vzájemně ekonomicky propojeno.

V důsledku toho mají dluhové krize komplexní a často ničivý dopad na akciové trhy a různé sektory. Pro investory je zásadní pochopit tuto dynamiku a být připraveni na různé scénáře, aby minimalizovali rizika a maximalizovali příležitosti.

Případová studie: dopad dluhové krize na finanční sektor v letech 2008-2009

Finanční krize, která vypukla v letech 2008-2009, je jedním z nejzřetelnějších příkladů dopadu dluhové krize na určitý sektor. Tato krize měla zničující dopad na finanční sektor, včetně bank, pojišťoven a dalších finančních institucí. V této případové studii se budeme podrobně zabývat dopadem této krize na finanční sektor a na akcie společností v tomto sektoru.


Vývoj měnověpolitické úrokové sazby Fedu, 3měsíčního a 30letého výnosu vládního dluhopisu USA

Pozn.: Denní data, šedá plocha vymezuje období recese americké ekononomiky dle údajů z National Bureau of Economic Research (NBER).

Vliv na hodnotu akcií

 • Pokles hodnoty: Akcie velkých bank, jako jsou Lehman Brothers, Bear Stearns a Merrill Lynch, klesly na zlomek své původní hodnoty. Banka Lehman Brothers se dokonce zhroutila, což vedlo k obrovskému poklesu hodnoty akcií.
 • Zvýšená volatilita: Akcie finančních společností byly extrémně volatilní a jejich denní výkyvy dosahovaly 20-30 %.

Vliv na sektor jako celek

 • Záchranné balíčky: Vlády a centrální banky po celém světě musely zasáhnout, aby zabránily kolapsu celého finančního systému. Tyto záchranné balíčky vedly k výraznému nárůstu veřejného dluhu.
 • Regulační změny: Po krizi následovala přísnější regulace finančního sektoru, včetně zavedení Dodd-Frankova zákona v USA, jehož cílem bylo zvýšit transparentnost a snížit rizika.
 • Konsolidace: Krize vedla k fúzím a akvizicím v rámci sektoru, kdy silnější instituce skupovaly slabší a zranitelnější banky.

Makroekonomické důsledky

 • Změna úrokových sazeb: Centrální banky ve snaze podpořit ekonomiku snížily úrokové sazby na historická minima, což mělo dopad na ziskovost bankovních portfolií.
 • Nárůst počtu neplatičů: Vysoká nezaměstnanost a ekonomická nejistota vedly k nárůstu počtu neplatičů, což zvýšilo odpisy v bankách.

Finanční krize v letech 2008-2009 jasně ukazuje, jak může mít dluhová krize katastrofální důsledky pro určité odvětví a hodnotu akcií společností v tomto odvětví. Krize vedla k zásadním změnám ve fungování finančního sektoru a měla dlouhodobé důsledky, které pociťujeme dodnes. Pro investory je tento případ důležitým poučením o rizicích spojených s investováním do odvětví s vysokou mírou zadlužení a finanční nestabilitou.

Závěr

V dnešním článku jsme se podrobně podívali na význam a dopad dluhových trhů na akciové trhy. Náš rozsáhlý výzkum ukázal, že dluhové trhy jsou nedílnou součástí finančního ekosystému a mají přímý i nepřímý vliv na akciové trhy. Tyto faktory hrají klíčovou roli v dynamice akciových trhů a investičních rozhodnutích, od výnosových křivek a úrokových sazeb až po dluhové krize.

Je důležité, aby investoři a finanční analytici věnovali těmto aspektům pozornost, protože jejich nepochopení nebo ignorování může vést k neoptimálním investičním rozhodnutím. V souvislosti s globální finanční stabilitou a individuálními investičními strategiemi je proto nezbytné mít komplexní a dobře informovaný pohled na tyto trhy.

Naše analýza nakonec poskytuje cenný vhled do složitých vztahů mezi dluhovými a akciovými trhy. Tento vhled by měl sloužit jako vodítko pro budoucí investiční rozhodnutí a strategie, které mohou významně ovlivnit výkonnost vašeho investičního portfolia.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Fundamentální analýza | Peníze | USA | Nezaměstnanost | Dluhová krize | Měnová politika | Dividendy | Recese | Lehman Brothers | Rizika | Politika | Akciové trhy | Kapitál | Sazby | Akcie | Akciový trh | Aktiva | Alokace | Analýza | Bear | Centrální banky | Konsolidace | Diverzifikace | Ekonomika | Fiskální politika | Indikátor | Indikátory | Investice | Likvidita | Finanční instituce | Nástroj | Portfolio | Volatilita | Výkonnost | Úrokové sazby | Analytici | Banky | Dluhopisy | Finanční krize | Investiční příležitosti | Investoři | Finanční sektor | Regulace | Financování | Finanční analytici | Volatilní | Analýzy | Banka | Finanční prostředky | Investiční | Nemovitosti | Portfolia | Pro investory | Trh | Merrill Lynch | Zisky | Dluhové trhy | Výnosová křivka | Přehled | Economic | Regulace finančního sektoru | Zvýšení úrokových sazeb | Historická minima | Nejistota | Dluhové krize | Krize | Investiční rozhodnutí | Výnosy | Očekávání | Akcie velkých bank | Inverzní výnosová křivka | Akcie společnosti | Růst úrokových sazeb | Sazby Fedu | Úrokové sazby Fedu | Diverzifikace rizika | Výnosové křivky | Klesající úrokové sazby | Studie | Technologický sektor | Zvýšená volatilita | Prognózy | Úroky | Měnové politiky | Nižší úrokové sazby | Záporné úrokové sazby | Ziskovost | Ukazatele | Trhy | Negativní dopad | Pokles | Akcie finančních společností | Rozhodování | Ekonomické aktivity | Vývoj | Výkyvy | Záchranné balíčky | NBER | Hotovost | Růst | Signál | Pokles ekonomické aktivity | Zadlužení | Dluhy | Manažeři | JDE | Technologické společnosti | Transparentnost | Diverzifikovat | Energetický sektor | Změny úrokových sazeb | Dopad na akcie | Kapitálové zisky | Příležitosti | Odvětví | Divize | Společnosti | Opatření | Pozornost | TIM | Fundamentální analýzy | Instituce | Spotřební zboží | Realitní sektor | Diverzifikované portfolio | Náklady na půjčky | Snížení poptávky | Pozitivní signál | Extrémně volatilní | Banka Lehman Brothers | Jakub Matis | Vysoká nezaměstnanost | Makroekonomické faktory | Regulační změny | Portfólia | Denní data | Vlády | Fungování | Dlouhodobé důsledky | Nálady investorů | Přístup ke kapitálu | Varovný signál | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Vliv na akciové trhy | Významný dopad | Vliv na akcie | Sektor nemovitostí | Případová studie | Přehled dluhových trhů | Význam dluhových trhů | Likvidita a přístup ke kapitálu | Indikátor ekonomické stability | Alokace zdrojů | Globální dosah | Úrokové sazby ovlivňují akciové trhy | Normální výnosová křivka | Plochá výnosová křivka | Vliv dluhových krizí na akcie | Vliv dluhových krizí | Obecný vliv na akcie | Vliv na sektory | Dopad dluhové krize na finanční sektor | Dopad dluhové krize | Vliv na hodnotu akcií | Vliv na sektor jako celek | Makroekonomické důsledky | Bear Stearns |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Frustrace medvědů pokračuje, na korekci zatím musejí zapomenout
  Americký akciový index S&P 500 za uplynulý týden zpevnil o 1,37 % a náznak korekce, který udával tón srpnovému obchodování, se zdá být odvrácen.
 • FTMO Challenge se slevou 15 % je tady!
  FTMO zavádí novinku Live MetriX a s ní přináší 15% slevu na FTMO Challenge!
 • FTMO: Spojujeme teambuilding s obchodními dovednostmi!
  V FTMO jsme spustili interní soutěž, která našim zaměstnancům umožňuje otestovat si své obchodní dovednosti! Jak soutěž probíhá a jak se naši zaměstnanci díky ní stávají ze dne na den lepšími obchodníky? To vše se dozvíte v našem nejnovějším článku.
 • FTMO vs. Fintokei: Prop trading srovnání
  Konkurence prop trading firem je v dnešní době obrovská. To ve Fintokei vnímáme jako čisté pozitivum - máme totiž možnost se srovnávat a ukázat na kvalitu našich služeb. Dnes jsme proti sobě postavili hned tu nejtěžší váhu - legendární českou FTMO. Jak myslíte, že to dopadne?
 • FTSE Index zklamal? | Swingový TimeFrame výhled na týden 6.3. - 12.3. 2023
  Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden?
 • Full-time trading
  Cílem, případně snem každého tradera je ovládnout disciplínu obchodování tak, aby nemusel chodit do tradičního zaměstnání, přičemž samotný trading by měl generovat dostatečný profit pro jeho obživu. S tím je také spojena doba a úsilí strávené u platformy.
 • FULL TIME TRADING
  Dnes budem písať o full time tradingu. Tak ako ho vidia ľudia, ktorý full time tradery nie sú. A tak ako ho žije jeden full time trader (ja). Alebo len predajca stopercentne funkčných aosov? HAHA. Je veľmi, veľmi véééľmi veľa vžitých omylov ktoré su vrité a zafixované v mysliach ľudí ktorý si nevidia od nosa, sú krátkozraký a nechápu alebo respektíve nechcu chápať že svet sa nekončí tam kde končí ich myslenie. Tak poďme nato.
 • Full-Time Trading vs. Zaměstnání
  V tomto článku bych chtěl popsat rozdíl mezi Full-Time tradingem a zaměstnáním.
 • Fundamentálně výživný rok 2024 – Pozor na FOMO
  Velké množství fundamentálních událostí v letošním roce může obchodníky a investory svádět k nepromyšleným obchodním akcím. Proč se vyhnout FOMO efektu, si řekneme v tomto článku.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – behaviorální ekonomie a psychologie investování (5. díl)
  Článek se zaměřuje na to, jak psychologické faktory ovlivňují ekonomická rozhodnutí. Čtenář se dozví o vlivu emocí a kognitivních zkreslení na investiční chování, fenoménu stádového chování, perspektivní teorii a ego-depleci. Popisuje, jak iracionální chování může ovlivnit trhy a jak jej lze využít v investičních strategiích, včetně kontrariánského investování a arbitráže. Závěrem zdůrazňuje význam psychologie při investování a řízení rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – finanční zprávy a jejich vliv na ceny akcií (3. díl)
  Článek se zaměřuje na význam a různé typy finančních výkazů, které poskytují klíčové informace o finančním zdraví a výkonnosti podniků. Čtenář se dozví o výročních a čtvrtletních zprávách, výsledcích hospodaření, předpovědích zisku, zprávách o dividendách, tiskových zprávách a regulačních informacích. Dále článek popisuje, jak číst a analyzovat finanční zprávy, a jak tyto zprávy ovlivňují ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
  Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – komoditní trhy a jejich vliv na akcie (7. díl)
  Článek vysvětluje, co jsou komoditní trhy a jak fungují. Popisuje, jak ceny komodit ovlivňují různé sektory, jako energetiku a průmysl, a jak se tyto trhy prolínají s akciovými trhy, ovlivňují inflaci a úrokové sazby. Článek také zahrnuje metriky pro hodnocení dopadu komodit na akciové trhy a případovou studii o vlivu cen ropy na energetický sektor.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy (1. díl)
  Článek se zaměřuje na makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy. Čtenář se dozví o klíčových ukazatelích, jako je HDP, inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost, a jaký mají vliv na trhy. Také se diskutuje o vlivu měnové politiky, fiskální politiky, cykličnosti ekonomiky, důvěře spotřebitelů a globálních ekonomických trendech na akciové trhy. Celkově článek poskytuje ucelený pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují investiční rozhodnutí a chování trhů.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
  Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – správa a řízení společností a etika ve fundamentální analýze (8. díl)
  Článek zdůrazňuje důležitost etiky a řízení pro finanční výkonnost a hodnotu akcií. Vysvětluje, jak transparentnost a etické praktiky posilují důvěru investorů a snižují rizika. Čtenář se dozví o metodách analýzy firemní kultury, řízení a konkrétních případových studiích, které ilustrují dopad skandálů na ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
  Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
  Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
 • Fundamentální analýza forexu – centrální banky a jejich role ve fundamentální analýze (4. díl)
  Článek vysvětluje, jak kvantitativní uvolňování (QE) a utahování (QT) ovlivňují devizové trhy skrze změny v nabídce peněz a úrokových sazbách. Dále se zaměřuje na měnovou politiku, úrokové sazby a operace na volném trhu, a jejich dopad na ekonomiku a hodnotu měn. Čtenář se dozví, proč je důležité sledovat tyto nástroje pro pochopení pohybů na forexových trzích.
 • Fundamentální analýza forexu – geopolitické události a jejich dopad na forexové trhy (3. díl)
  Článek vysvětluje, jak různé geopolitické faktory, jako jsou války, obchodní války, politické volby a ekonomické sankce, ovlivňují hodnotu měn. Čtenář se dozví, jak tyto události způsobují volatilitu na devizových trzích a vedou k pohybům kapitálu směrem k bezpečným měnám nebo ke znehodnocení měn zemí zasažených krizemi.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani