Sobota 03. prosinec 2022 02:45
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy forex
reklama
Trading Room webináře Purple
reklama
Instaforex krypto

Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)

12.05.2014  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Technická analýza   Tisk

Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu. Fibonacci môže byť obchodovaný samostatne alebo v kombinácii s inými signálmi, napr. sviečkovými formáciami, indikátormi, apod. A bez ohľadu na to či budeme alebo nebudeme používať často tento nástroj technickej analýzy, dôležité je aby sme ho vždy využívali správne. V opačnom prípade to vedie k zlým vstupom na trh, nesprávnym pozíciám, apod., a v konečnom dôsledku k finančným stratám. V dnešnom článku sa pozrieme na praktické príklady Fibonacciho tradingu na forexe.

Fibonacciho čísla

Videli ste film Da Vinciho kód (česky Šifra mistra Leonarda)? Ak áno, možno si pamätáte na úvodnú scénu, keď bol v múzeu v Louvri v zvláštnej pozícii nájdený zavraždený Jacques Sauničre. Kurátor múzea bol nájdený v polohe, ktorá pripomínala najslávnejšiu kresbu Leonarda da Vinciho Vitruviánskeho muža. Táto perokresba je známa tým, že mužské telo je nakreslené do päťuholníka – pentagramu (viď obr. Leonardo da Vinci – Vitruviánsky muž a Pentagram).

Leonardo da Vinci, Vitruviánsky mu:

 

Zlatý rez v pentagrame:


Prečo? Pri konštrukcii tohto útvaru sa vyskytuje zlatý rez. Ide o číslo „(1+Ö5)/2“ (Ö = druhej odmocniny) označované obvykle gréckym písomnom Φ. Poznáme ho aj ako zlatý pomer o hodnote približne 1.618 alebo 1:0.618 (prevrátená hodnota 1,618 je 0,618). Tento tzv. božský rez má mnoho zaujímavých, ba až kúzelných matematických vlastností. Platí  (1+Φ)=1/Φ, čo pre umelcov bol zaujímavý prípad harmónie medzi symetriou a asymetriou. Mnohé geometrické proporcie v prírode sú odvodené od tohto čísla a geometrické tvary odvodené od tohto čísla za považujú za esteticky veľmi príťažlivé.

Vo filme sa dozvedáme aj o Fibonacciho postupnosti čísel:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Pre čísla v nej platí, že každé číslo sa rovná súčtu dvoch predchádzajúcich, napríklad 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21,.... Ale ešte zaujímavejšie je, že podiely každého čísla s bezprostredne nasledujúcim sú:

1, 0.5; 0.666...; 0.6; 0.625; 0.615...; 0.619....; 0.6176...; 0.61818...; = 0.618.......

Vezmite akékoľvek dve po sebe nasledujúce čísla a nájdete zlatý pomer. Práve táto skutočnosť - existencia konštanty „0,618...“ - zlatého pomeru - je na tejto postupnosti čísel fascinujúca.

Pri obchodovaní na forexovom trhu (analýze finančných trhov obecne) používame práve tieto Fibonacciho pomery:

0.382, 0.50, 0.618, 0.786, 1.272, 1.618, 2.618

Niektoré obchodné platformy používajú 76,4%, číslo pre ktoré napríklad platí 38.2x2=76.4 alebo 1-34/144=0.764. Ceny sa často krát odrazia práve na tejto úrovni.

Zlaté pomery 0.6181.618 sú z Fibonacciho postupnosti, ale odkiaľ sú tie zvyšné? Ide o navzájom matematicky previazané čísla.

Napríklad:

1.0 – 0.618 = 0.382

0.618 x 0.618 = 0.382

alebo pomer 21/55 = 0.382 alebo 13/34 = 0.382

1.0 : 2 = 0.50

druhá odmocnina 0.618 = 0.786

0.618 je recipročná hodnota 1.618

druhá odmocnina 1.618 = 1.272

0.618 – 0.382 = 0.236

0.382 x 0.618 = 0.236

1.618 x 1.618 = 2.618

2.618 x 1.618 = 4.236

V tradingu Fibonacciho čísla nájdeme v mnohých metódach. Zameriame sa na dve: Fibonacciho retracement a extension (projections). Obchodníci používajú:

 • Fibonacciho retracement úrovne ako možné úrovne supportu a rezistencie.
 • Fibonacciho extension úrovne ako úrovne vyberania ziskov (angl. profit taking úrovne).

Mnoho obchodníkov používa tieto Fibonacciho úrovne a aj preto ceny smerujú často krát práve k nim. Pre nás obchodníkov sa takto stávajú spoľahlivými úrovňami (najmä keď sú používané v kombinácii s ďalšími indikátormi). Nepotrebujete vedieť ako sa Fibonacciho úrovne počítajú, pretože obchodné platformy to urobia za vás.

Fibonacciho retracement úrovne

Vo väčšine prípadov sa ceny na finančných trhoch pohybujú v zigzag tvaroch, vlnách, swingoch. Trhy obvykle po silnom pohybe majú tendenciu ísť nejaký čas v opačnom smere, angl. retracement, kým budú pokračovať v predchádzajúcom trende. Vysvetlenie čo je „retracement“ vidíme na nasledujúcom grafe. Znázorňuje denný vývoj menového páru GBP/USD. Tento je v silnom uptrende (primárny trend) a vidíme, že súčasne dochádza k pravidelným korekciám – retracementom.

Primárny trend a retracementy - GBP/USD (denný):


Základom Fibonacciho metódy (aj retracement, aj extension) sú už spomínané Fibonacciho pomery. Tieto čísla sú tzv. retracement úrovňami, pretože existuje šanca, že cena sa zastaví a otočí späť na jednej z týchto úrovní. Medzi najpopulárnejšie retracement úrovne patria:

23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78,6 % (alebo 76,4 %)

Ako sme videli vyššie, 50% retracement úroveň nemá svôj pôvod vo Fibonacciho postupnosti. Avšak je to dôležitá psychologická úroveň. Obchodníci majú tendenciu reagovať, keď je cena v polovici predchádzajúceho swingu. A preto si túto hodnotu pridávajú k retracement úrovniam.

Aký je cieľ metódy Fibonacci retracement? Základná myšlienka tejto metódy je:

 • ísť na retracement úrovni v prípade uptrendu do long pozície (kúpa) na Fibonacciho úrovni supportu,
 • ísť na retracement úrovni v prípade downtrendu do short pozície (predaj) na Fibonacciho úrovni rezistencie.

Aký je postup? Najprv potrebujeme poznať (zakresliť) Fibonacciho retracement úrovne. Na zakreslenie retracement úrovní najprv musíme identifikovať swingový pohyb, to znamená pohyb z bodu A do bodu B, tak ako to vidíte na nasledovnom obr. (denný graf USD/JPY). Po tomto hlavnom swingu obvykle dôjde ku korekcii v opačnom smere, a to smerom k bodu C (v našom príklade smerom k 50% Fib. retracement úroveň). Keď vidíme pohyb z A do B, čakáme na pohyb smerom nadol do bodu C (korekciu). Bod C by mal byť medzi bodmi A a B. Nie vždy je jednoduché identifikovať body A, B a C, ale s pribúdajúcimi skúsenosťami to bude ľahšie. Ak sme si istí, že sme našli ABC pohyb ceny, môžeme zakresliť Fibonacciho retracement pomocou nástroja v platforme, ktorú používame. Začíname z swing low (min. cena 25/10/2013) smerom k swing high (max. cena 2/1/2014), tj. z bodu A do bodu B.

Fibonacciho retracement úrovne - USD/JPY (denný):


Ak používame sviečkové grafy, potom by sme mali začínať od najnižšej ceny (min. tieň) sviečky k najvyššej cene (max. tieň) sviečky. Slovko „mali“ je skôr moje osobné odporúčanie, pretože takto máme zachytenú extrémnu náladu trhu. Aj tu však asi platí, „názor nie je betón.“ Pretože niekedy rozdiely medzi telom a tieňom sviečky môžu byť veľmi vysoké. Ako vieme, že sme si zvolili správne vrchol a spodnú úroveň (A, B)? Je to tak trochu aj umenie a vec zručností a skúseností, ktoré ako väčšina vecí prichádzajú postupne s časom. Mala by sa cena dotknúť úrovne spätného pohybu (retracement)? Nie, nemusí. Fibonacciho nástroj, v tomto prípade Fibonacciho retracements, sú vynikajúcim nástrojom, ale nie je 100% presný. Skrátka trhy sa nie vždy presne dotknú týchto úrovní a cena so môže otočiť niekde uprostred medzi úrovňami (napr. medzi 50 % a 61,8 % ako to je v našom príklade). Aj keď Fibonacciho úrovne nie sú na cent presné, môžeme povedať, že ceny sa často krát otáčajú, reverzujú v ich blízkosti.

Keď máme retracement úrovne, kedy by sme mali vstúpiť do obchodu?

Po správnom zakreslení retracement úrovní je práve táto otázka najväčším problémom, ktorú musí každý obchodník riešiť. Najťažšou časťou Fibonacciho retracements je vedieť, na ktorej retracement úrovni sa cena zadrží. Ukážeme si tri varianty. V príklade (denný vývoj páru USD/JPY) sme potvrdili silný rastúci trend. To znamená, že:

 • došlo k swingu z A do B,
 • nasledovala silná korekcia (C) a
 • zakreslili sme retracement úrovne.

Očakávame, že otvoríme dlhú pozíciu, pretože ide o rastúci trend.

Máme viacero možnosti, ako to urobiť.

VARIANTA 1. Sme ochotní akceptovať vyššie riziko výmenou za vyšší výnos. V prípade, ak cena (takmer) dosiahne úroveň 50 %, otvoríme dlhú pozíciu na tejto úrovni (101.184), resp. o trochu vyššie. Táto úroveň je tiež veľmi populárna medzi obchodníkmi. Preto sa veľmi často aspoň na chvíľu cena na tejto úrovni zastaví a odrazí späť. Rovnaký krok môžeme urobiť na úrovniach 38.2 % alebo 61.8 % (ak si teda myslíme, že korekcia je na konci a nachádza sa tam bod C).

Varianta 1 – otvorenie dlhej (long) pozície na retracement úrovni:


Musíme si uvedomiť, že tu nemusí dôjsť k odrazu k novým maximám. V príklade na grafe vidíme pravú stranu. Avšak počas skutočného tradingu nevieme či korekcia skončí na úrovni 50%. V reálnom živote, keď si vyberieme túto variantu, nebudeme vedieť, či korekcia naozaj skončí v bode C alebo ide len o klamlivý pohyb. Ak máme pravdu, náš možný profit môže byť veľmi veľký.

VARIANTA 2. V prípade druhej alternatívy počkáme a sledujeme, ako cena bude reagovať voči retracement úrovniam. Ak zistíme, že 50% je pravdepodobne retracement, sme pripravení otvoriť dlhú pozíciu. Ale na rozdiel od prvej varianty počkáme na ďalšie potvrdenie. To môžu byť signály na základe kĺzavých priemerov, oscilátorov, apod., ktoré máme uvedené v obchodnom pláne (napr. signálom môže byť aj skutočnosť, že cena sa nachádza nad úrovňou rezistencie – viď. obr. Varianta 2, úroveň rezistencie je 102). Ak nastane tento doplňujúci signál, potom otvoríme dlhú pozíciu. Aj keď tieto potvrdzujúce signály nie sú 100%, máme v tomto prípade nižšiu šancu zlyhania. Myslím si, že ide o lepší spôsob, ako vstúpiť do obchodov, a teda i pomer rizika voči potencionálnemu profitu je lepší. Rozhodnutie a testovanie signálov je individuálne na každom z nás, čo komu viac vyhovuje, apod. Na obr. je znázornené otvorenie long pozície pri prekročení úrovne rezistencie. Touto kombináciou Fibonacciho s úrovňami supportu a rezistencie zvyšujeme naše šance, že cena sa tu odrazí a pôjde pre nás správnym smerom.

Varianta 2 – otvorenie dlhej (long) pozície nad retracement úrovňou po potvrdení signálom:


VARIANTA 3. V poslednej variante počkáme, až kým cena prelomí úroveň posledného maxima (bod B, ktorý sme použili pre zakreslenia retracement úrovní). Existuje veľká šanca, že tento pohyb bude pokračovať. Tento spôsob obchodovania je najbezpečnejší, ale možný profit je najnižší. Taktiež patrí k častým spôsobom obchodovania.

Varianta 3 – otvorenie dlhej (long) pozície keď cena prelomí posledný high (nad bodom B):


Ktorý spôsob tradingu je pre vás najvhodnejší, ponechávam na vašom rozhodnutí. Závisí to na vašich zručnostiach v tradingu, aké veľké riziko ste ochotný prijať, ako spoľahlivé a fungujúce sú vaše potvrdzujúce signály, atď. Z vlastnej skúsenosti môžem odporučiť skúšať všetky tri varianty a na základe výsledkov sa rozhodnúť, ktorá cesta je pre vás najlepšia a teda ktorý spôsob vám zarobí najviac peňazí. Našim cieľom nie je ani tak zachytiť cenu na dne, pretože to je veľmi ťažké dosiahnuť. Ale keď sa nám podarí vstúpiť do dlhej pozície v čase, keď korekcia končí, tak sme pred mnohými ďalšími obchodníkmi a investormi. Už nekupujeme naslepo, obvykle keď sú ceny na vrchole. Teraz už vieme viac. Vyčkávame na korekciu, aby sme nakúpili za lepšiu cenu.

Záver

V tomto článku sme vám odkryli fascinujúci svet Fibonacciho a jeho praktické využitie na finančných trhoch, najmä na forexe. Povedali sme si, čo sú Fibonacciho retracement úrovne, ktoré tvoria jadro Fibonacciho metód, a ako ich môžeme aplikovať napríklad pri vstupe do obchodov. Veríme, že vás tento prístup technickej analýzy na forexovom trhu inšpiroval a prinesie vám mnoho úspešných obchodov. A tiež radosti z neustáleho vzdelávania. V budúcej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov (teda kde vybrať zisk).

Slavomír Steigauf

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  USDJPY_D1_Fib_Retracement_Stop_loss-09062014-ilus.png
  Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
  V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
  forex chart2.jpg
  Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
  broker online.jpg
  Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
  fibonacci 1.png
  Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Čtěte více

 • Agresivní obchodování formace hlava a ramena (1. část)
  Zřejmě mnoho traderů bude znát jednu z klasických formací technické analýzy, která se nazývá hlava a ramena. Tedy alespoň ti, kteří se zajímají o technickou analýzu a její zákonitosti. Každá taková formace má pochopitelně svou teorii, jak ji obchodovat. Ne jinak je tomu i u této formace, kterou zná doslova celý svět. My se ale v tomto článku podíváme, jak tuto oblíbenou a snadno rozeznatelnou formaci obchodovat jinak, agresivněji a podle našeho názoru zkrátka lépe. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.
 • Agresivní obchodování formace hlava a ramena (2. část)
  Tento vzdělávací článek navazuje na první část článku o formaci hlava a ramena. Ve druhé části si představíme agresivní obchodování obrácené formace hlava a ramena. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.
 • Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
  V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
 • Banky, brokeři a analytici: Unikátní predikce finančních trhů pro rok 2022
  Jsme na začátku nového roku, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, brokerských společností a analytiků. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
 • Býčí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu býčí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
 • Divergence: Hledání obchodních příležitostí s vysokou pravděpodobností úspěchu
  Trpělivost a schopnost čekat na obchod s velkou pravděpodobností úspěchu. Chybí nám v našem obchodování tyto vlastnosti? Jak to udělat, abychom z dobré obchodní myšlenky dokázali ,,vysát" co nejvíce. Kterými nástroji podpořit dobrý obchodní plán založený na divergencích? A jsme schopni si uvědomit, že nám nic neuteče? Příležitosti přicházejí stále znova ... pořád ... jen si umět vybrat.
 • Divergence indikátoru Stochastic
  Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.
 • Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
  Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?
 • Elliottova vlnová teorie a EUR/USD
  V dnešním článku bych chtěl shrnout své obchodování měnového páru EUR/USD v první polovině letošního roku 2014 za pomoci Elliottovy vlnové teorie, a to konkrétně na 4hodinovém (H4) časovém rámci (time frame). Své analýzy zde na serveru FXstreet.cz pravidelně publikuji každé pondělí.
 • Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
  Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze. Každý obchodník by měl ale již vědět, že v tradingu neexistuje svatý grál a ani Fibonacciho čísla nejsou výjimkou. Nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy se může jednat o velmi silnou zbraň, která může obchodníkovi pomoci k profitabilnímu obchodování. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak se mohou Fibonacciho čísla stát součástí profitabilního obchodního systému.
 • Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.
 • Filtrovanie - nástroj na prežitie
  Tento týždeň by som vám rád predstavil jednu metódu, podľa ktorej sa dá odfiltrovať šum, ktorý by inak viedol k zlým obchodom. Na takýto účel nám poslúži MACD.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex krypto