Sobota 20. duben 2024 12:24
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace
reklama
FTMO férovost
reklama
CapXmaster
reklama
FTMO král

Rozhovor s Andy Tannerem, úspěšným obchodníkem

10.10.2011  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Rozhovory   Tisk

Vzhledem k velmi úspěšné akci s Robertem Kiyosakim se do Prahy chystá další člen týmu Rich Dad. V souvislosti s touto akcí jsme připravili rozhovor s hlavním řečníkem Andy Tannerem.

Kdo je Andy Tanner?

Andy je úspěšný investor a obchodník na finančních trzích, který zároveň spravuje nemalé finanční prostředky ve své investiční společnosti. V roce 2008 pomohl společnosti Roberta Kiyosakiho Rich Dad vytvořit a spustit systém s názvem Stock Success System, který učí úspěšně obchodovat na finančních trzích a prokazatelně vychována úspěšné obchodníky. Je zastáncem moderních technik v obchodování a snaží se přesvědčit konzervativní americké investory (nejen americké), že existují i jiné možnosti, než „dávat“ peníze do podílových fondů nebo kupovat akcie, jejichž vývoj je díky stále častějším otřesům na finančních trzích nejistý a snaží se učit, že vydělávat se dá nejen na býčích ale i medvědích trzích.

Rozhovor:

FXstreet.cz: V posledních letech (nejen v USA) je znát obrovský nárůst počtu lidí, kteří začali sami aktivně obchodovat na finančních trzích (futures, forex, opce, atd.). Čím je to způsobeno a proč?

Andy: Stále více lidí zatouží po tom být přímo zapojen do správy svých investic, než kdykoli předtím. Právě nyní panuje obrovské zklamání z finančních ústavů. Pravdou je, že náklady na finanční poradenství a správu majetku v posledních letech mírně klesaly a klesal i průměrný poměr nákladů na podílový fond. Tento vývoj je však nejspíše pouze důsledkem konkurenčního boje, protože z obrovského koláče finančního sektoru se snaží ukousnout svůj díl stále více institucí.

Finanční instituce jsou však pro investory zklamáním z hlediska výsledků. Přestože náklady na tradiční finanční poradenství klesly, mnoho investorů stále nevidí žádnou hodnotu v tom, že platí za průměrné finanční poradenství (čemu já říkám standardizované investování).  Myslím si, že budeme svědky trvalého růstu počtu lidí, kteří jsou stále více frustrováni únavnými starými nápady typu koupit a držet a rozhodnou se vzít správu svých peněz do vlastních rukou. Lidé se budou chtít aktivněji zapojit do procesu utváření své vlastní finanční budoucnosti.

Samozřejmě je zde nebezpečí, že většina lidí, kteří se snaží zaujmout při svém investování aktivnější roli, nemá dostatečné finanční vzdělání na to, aby dokázali proplout těmito hlubokými vodami.  Dělám-li pohovor, točí se otázky nejčastěji kolem tématu „co bych měl právě teď nakupovat.“ Jen velmi málo lidí má opravdový zájem se zeptat „co bych se měl právě teď naučit“.  Vzdělávání a samostatná správa účtů by měly jít ruku v ruce. Jistě bychom nechtěli propustit piloty našich letadel a létat s nimi sami bez dostatečné kvalifikace. Jistě bychom nechtěli propustit naše lékařské odborníky a začít sami provádět operace bez dostatečného vzdělání.  

Dnes máme internet a jiné úžasné technologie, které nám umožňují dělat více věcí samostatně než kdy předtím. Současným úkolem je získat vzdělání, které odpovídá našim nástrojům. Myslím si tudíž, že budeme svědky růstu v obou oblastech - více lidí provádějících obchody sami za sebe a také více lidí, kteří hledají možnosti finančního vzdělávání, které nebyly v tradičním školství k dispozici.

??????????????????

FXstreet.cz: Co byste doporučil začínajícímu investorovi – jak začít?

Andy: Řekl bych, že prvořadé je začít v malém.  Na tvorbu bohatství se dívám jednoduše jako na cvičení v nákupu aktiv. Každý den se snažím něco koupit. Robert Kiyosaki dělí toto úsilí do 4 oblastí:  podnikání, nemovitosti, papírová aktiva jako jsou akcie, měny, opce a komodity jako je ropa, zlato nebo stříbro.  Jednou z výhod toho, proč začít s papírovými aktivy, je to, že jsou ohromně škálovatelné. Člověk nemusí riskovat značné částky peněz, aby začal získávat zkušenosti nebo generovat zisk.  Warren Buffett může získat významnou pozici ve firmě jako je například Coca-Cola. Menší investor však může využít úplně stejné příležitosti v menším měřítku. 

Za druhé bych doporučil, aby část svého času a peněz investoval do svého finančního vzdělávání – a to dříve, než ztratí všechen čas a peníze děláním chyb.  Trhy lze přesně popsat slovy jako např. nepoddajné, rizikové a volatilní. Lidé se při těchto slovech trhu bát nemusí, ale měli by jej spíše respektovat.  Myslím si, že ve většině případů, kdy lidé utrpí významné ztráty, lze problém zpětně identifikovat jako nedostatečné vzdělání. Často mi připadá ironické, že lidé mohou přijít o 10.000, 20.000 nebo o miliony v důsledku špatných rozhodnutí na trzích a přitom celou dobu nejsou schopni vidět hodnotu investice relativně malé části svého času a peněz do finančního vzdělávání.  Doporučuji lidem nastudovat si to, čemu říkám 4 pilíře investování. Jedná se o fundamentální analýzu, technickou analýzu, strategii peněžních toků a zejména money management (řízení peněz a rizika).

????????????????.

FXstreet.cz: Jakým stylem obchodujete na trzích ve své investiční společnosti?

Andy: Jsem přesvědčen o tom, že investování je týmový sport. Pravda je, že drtivá většina mých vlastních obchodů vychází z mých vlastních úvah, což mne pochopitelně ohromně uspokojuje a naplňuje mne to štěstím.  Když obchoduji, nevolám obvykle denně makléři nebo finančnímu poradci a na svých účtech obchoduji velmi aktivně.  Mám ale členy svého týmu, kteří mi pomáhají plánovat směr, kterým se mám ubírat, v širším slova smyslu. Například každou neděli ráno mám schůzku s učitelem, abych se dozvěděl více a vylepšil si své dovednosti jakožto obchodník s opcemi apod.  Mám účetní, daňové poradce, právníky a poradce, kteří mi pomáhají vytvářet mou celkovou strategii investování a dlouhodobé cíle.  Jsem také vděčný za to, že se v tomto procesu intenzivně angažuje i moje manželka. Ve skutečnosti mě velice těší, že se do investování zapojuje stále více žen. Každý týden moje žena a já provádíme s naší vlastní účetní závěrkou to, co mnozí lidé nazývají „osobní fundamentální analýza“, aby se věci ubíraly tam, kam chceme.  Jak člověk získává zkušenosti a poznává lépe trhy, má tendenci užívat si toho, že při jednotlivých obchodech činní denně nezávislá a vlastní rozhodnutí. Investování však bude vždy kolektivní sport v širším slova smyslu, a mít ve svém kruhu kvalifikované poradce a učitele je neocenitelné.

?????????..

FXstreet.cz:  Nyní se (nejen na měnových trzích) nejvíce mluví o tom, která ekonomika spadne zpět do recese a jak to odnese eurozóna (euro) nebo USA (americký dolar)? Jak se na to díváte Vy?

Andy: Každá generace má za to, že doba, ve které žijí, je mimořádná. Pravdou je, že Vy i já žijeme v mimořádné době. Je jedinečná a bezprecedentní.  Zdá se, že neustále lámeme rekordy. Podívejte se například na celkový trend swapů úvěrového selhání u suverénního evropského dluhu nebo na to, jak Spojené státy přišly o hodnocení úvěrové spolehlivosti AAA. To vše je bezprecedentní.  Často jsem tázán na to, jak se tato situace vyvine v příštích několika letech.  Myslím si, že skvělým vzorcem pro nahlížení do budoucna je: 

politika + demografie = budoucnost.    

Nesnáze Spojených států jsou velmi jednoduché. Jejich základy jsou vytvářeny především fiskální politikou a měnovou politikou. Snížení hodnocení společnosti Standard & Poor?s hovoří naprosto jasně o tom, jaký má tato společnost názor na špatný stav fiskální politiky ve Spojených státech. Spojené státy se samy spoutaly tak těžkými politickými řetězy, že jakákoli skutečná úsporná opatření jsou stále v nedohlednu.  Měnová politika předsedy americké Federální rezervní banky Bena Bernakeho je také hlavním důvodem toho, že žijeme v bezprecedentní době.  Vezmeme tedy tyto 2 politiky, fiskální politiku a měnovou politiku, a použijeme je na demografii Spojených států.  Zřejmým problémem je demografie generace silných populačních ročníků. Fiskální politika nařizuje obrovské výdaje na různé sociální programy, na které bude mít generace silných populačních ročníků nárok v příštích několika letech. 

Tyto politiky Spojených států a tato demografie Spojených států Vám ukazují budoucnost. 

Jsem přesvědčen o tom, že nejdůležitějším číslem, které je třeba ve Spojených státech sledovat, je poměr jejich dluhu k HDP.  Vzhledem ke své masivnosti nemá americká ekonomika dle mého názoru absolutně žádnou šanci udržet demografii generace silných populačních ročníků, jakmile splní podmínky pro účast v programech nárokovatelných dávek. Měnová politika Spojených států nastavená Federální rezervní bankou slábne, protože jejím zbraním dochází munice. Kvantitativní uvolňování je asi tak vše, co jí zbývá, a jak všichni víme, toto nemůže být dlouhodobá politika, jinak dopadneme jako Japonsko.  Očekávám proto, že americký dolar bude postupně slábnout.

Pokusíme-li se uplatnit stejný vzorec, že politika a demografie rovná se budoucnost, je evropská dluhová krize dle mého názoru ještě mnohem složitější.  Máme evropskou měnovou politiku, ale máme i země s nezávislou fiskální politikou.  Pro země jako je Německo musí být obtížné muset rozhodovat o tom, zda poskytnout pomoc zemím jako je Řecko či nikoli. Z ptačí perspektiv jsou však celkové problémy podobné těm ve Spojených státech.  Po celém světě existují fiskální politiky, kde příjmová část je menší než výdajová část. To je jednoduché.  A proto očekávám, že Euro zůstane i nadále velmi ohroženo.

?????????.

FXstreet.cz: V současné době se nejvíce mluví o silně se rozvíjejících zemích jako je Čína, Indie, Brazílie atd. Jaká bude jejich budoucnost a jaké mohou nastat problémy?

Andy: Nedávno jsem si o tom zajímavě povídal s Richardem Duncanem, autorem knihy Krize dolaru. Nejtěžší věcí pro rozvojové země je infrastruktura a neexistence silné střední třídy.  Čína musí být velmi frustrována Spojenými státy, protože slábnoucí dolar není dobrý pro její obchodní přebytek, a není to ani dobrá zpráva pro Čínu jakožto držitele takového množství amerického dluhu. Čína má řadu dalších problémů, ale i přes tyto problémy bych řekl, že z rozvojových zemí má největší potenciál. Možná by bylo lepší říci, že se pravděpodobně dostane do čela jako první. Asie se poučila z několika skvělých lekcí s Hongkongem nebo dokonce ještě menším Singapurem.  Budou-li i nadále podporovat svobodné podnikání, myslím si, že je třeba si na ně dávat pozor. Ironické je, že se socialistické země snaží stále více orientovat na volný trh a volný trh ve světě se stává socialističtějším. 

?????????.

FXstreet.cz: Jaký je Váš technický názor na vývoj amerického dolaru?  

Andy: Nuže, jsou-li suverénní základy, politiky a demografie způsobem, jak se pokusit zjistit, co se pravděpodobně stane, jistě to v nás probudí více zájmu o různé technické úrovně, abychom se pokusili zjistit, kdy se věci pravděpodobně stanou.

Grafy amerického dolaru nám poskytují učebnicové a inverzní příklady toho, jak vypadají aktuální medvědí modely v grafech akcií.  Americkému dolaru jsem začal věnovat zvláštní pozornost, stejně jako mnoho investorů, když americká Federální rezervní banka oznámila své první kolo kvantitativního uvolňování. Aktuálně jsem krátkodobý býk na USD indexu a přikládám k rozhovoru i svůj graf.

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Money management | Fundamentální analýza | Kvantitativní uvolňování | Řecko | Čína | Japonsko | Peníze | Stříbro | USA | HDP | Dluhová krize | Měnová politika | Německo | Recese | Americká ekonomika | Rizika | Politika | Robert Kiyosaki | Akcie | Aktiva | Americký dolar | Analýza | Stock | Ekonomika | Euro | Eurozóna | Fiskální politika | Futures | Grafy | Investice | Investor | Investování | Komodity | Finanční instituce | Měny | Obchodník | Opce | Podílový fond | Ropa | Trend | Warren Buffett | Zlato | Banky | USD | Obchodování | Fond | Zisk | Zkušenosti | Bohatství | Obchodovat | Investiční společnosti | Vzdělávání | Volatilní | Banka | Dolar | Finanční prostředky | FXstreet.cz | Graf | Investiční | Kiyosaki | Makléři | Management | Nemovitosti | Pro investory | Trh | Vývoj amerického dolaru | Zpráva | Buffett | Indie | ROCE | Spojené státy | Rozhovor | Úspěšný investor | Vzdělání | Brazílie | Stock Success System | Andy Tanner | Podnikání | Finanční poradenství | Evropská dluhová krize | AAA | Hodnocení úvěrové spolehlivosti | Ztráty | Řízení peněz | Krize | Obchodovat na finančních trzích | Obchodník na finančních trzích | BAT | Federální rezervní banky | Federální rezervní banka | Problémy | Cvičení | Budoucnost | Poradenství | Trhy | Situace | Americká Federální rezervní banka | Dovednosti | Úsilí | Obchody | Výdaje | Medvědi | Vývoj | Poradci | Fiskální politiky | Potenciál | Poradce | Obchodní přebytek | Generovat zisk | MAM | Úspěšně obchodovat | Slábnoucí dolar | Coca-Cola | Cíle | Příležitosti | Finanční vzdělání | Technologie | Společnosti | Opatření | Pozornost | Společnost | Instituce | Celkový trend | Správa | ZEN | Svobodné podnikání | Rozvojové země | CZ | Sport | Asie | Vice |
Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

 • Investiční inspirace pro rok 2023 - Jak to bude s korunou podle O. Hartmana?
  V Purple Trading právě vychází unikátní ebook s názvem 4 investiční inspirace pro rok 2023. V něm najdete rozhovory s experty na komodity, akcie, indexy, Forex a ropu. Jména jako Jaroslav Tupý, Ondřej Hartman a další vám v příjemném formátu rozhovorů poskytnou ucelený vhled do aktuální situace na trzích a načrtnou, co od trhů očekávat v roce 2023. Dnes pro vás máme drobnou ochutnávku v podobě ukázky rozhovoru s Ondřejem Hartmanem. Celý ebook si můžete zdarma stáhnout kliknutím na odkaz na konci rozhovoru.
 • Jaroslav Tupý: Více než 20 let tradingu
  Redakce nejnavštěvovanějšího forexového portálu v České republice a na Slovensku FXstreet.cz přináší exkluzivní rozhovor s Jaroslavem Tupým, profesionálním obchodníkem na finančních trzích, který disponuje rozsáhlými zkušenostmi z více než 20letého reálného obchodování na finančních trzích. Jak Jaroslav začínal, jak nyní po 20 letech zkušeností vypadá jeho obchodní den, jaké ponaučení by si měli z jeho zkušeností vzít ostatní obchodníci a jak se vlastně seznámil s možností obchodovat na největších finančních trzích světa, to se dozvíte v tomto rozhovoru. Jaroslav Tupý mimo jiné v současné době působí také jako ředitel pražské pobočky brokerské kanceláře Axiory Europe.
 • Juraj Krúpa: Groupon shortujeme již od ledna. Líbí se nám gaming i big tech
  Minulý týden se médii prohnala kauza amerického Grouponu – otce všech „slevomatů“. Firmu kotovanou na newyorské burze se na nohy snaží postavit česká skupina Pale Fire Capital, proti nim sází slovenská investiční skupina AJ Investments vedená Jurajem Krúpou.
 • Nejoblíbenější investiční soutěž už zná svého vítěze, rozhovor s vítězem
  Nejoblíbenější investiční soutěže se zúčastnilo více než padesát tisíc soutěžících, kteří se zúčastnili již třetího ročníku této československé soutěže X-Trade Brokers Cup. FXstreet.cz je vzdělávacím partnerem této soutěže. Nejobchodovanějšími instrumenty byly opět měny - FOREX. Přestože podíl zaregistrovaných Čechů pomalu rostl, Slováci udrželi vedení a vyhráli tak tuto pomyslnou soutěžní kategorii.
 • Ohlédnutí za investiční soutěží a rozhovor s vítězem
  V pátek večer 23. listopadu v souladu se zakončením týdenní obchodní seance byla ukončena první investiční soutěž na reálných účtech v ČR. Soutěž společnosti Bossa probíhala ve dvou kolech. To první se konalo na demo účtech. V něm si soutěžící mohli otestovat různé obchodní strategie a investiční techniky. Druhé kolo probíhalo už na účtech reálných. Proto se do něj mohl zapojit kdokoliv, kdo si chtěl vyzkoušet, jak funguje zhodnocování reálných peněz na kapitálových trzích. Z tohoto důvodu se do něj zapojili nejen postupující obchodníci z prvního soutěžního kola, kterým bylo na obchodní účet automaticky připsáno 10 000 Kč ale i zkušení tradeři z České republiky.
 • Ondřej Hartman z FXstreet.cz na CNN Prima NEWS
  Zakladatel portálu FXstreet.cz Ondřej Hartman byl hostem televizního pořadu Byznys na CNN Prima NEWS, kde v rozhovoru vysvětloval obchodování na forexu.
 • Příběh českého tradera na Wall Street
  Dnes přinášíme exkluzivní rozhovor o příběhu institucionálního profesionálního obchodníka a forexového analytika - Patrika Urbana, který se propracoval ze soukromého tradingu až ke spolupracím se zahraničními investičními společnostmi, mezi které patří i mezinárodní banka či investiční fond na Wall Street v New Yorku.
 • Robert Kiyosaki v Praze: Nové finanční zákonitosti
  Legendární investor a autor knižních bestsellerů řady Bohatý táta se v červnu poprvé představil na veřejném semináři v České republice. Portál FXstreet.cz, hlavní partner celé akce, vám přináší shrnutí toho, co se Robert snažil předat českým zájemcům o globální investování. Exkluzivně pro FXStreet také Robert se svojí ženou Kim odpověděli na několik otázek při osobním rozhovoru.
 • Rozhovor o tradingu s Ondřejem Hartmanem
  Ředitel a zakladatel portálu FXstreet.cz, který má mnohaleté zkušenosti s obchodováním akcií a akciovým indexů, nyní se však permanentně věnuje swingovému obchodování Forexu.
 • Rozhovor o tradingu s Ondřejem Hartmanem (2. díl)
  Ředitele a zakladatele portálu FXstreet.cz, Ondřeje Hartmana, asi není třeba příliš zdlouhavě představovat. Proto pouze dodáme, že patří k jedněm z prvních obchodníků v ČR a průkopníkům online tradingu u nás jako takového. Kromě mnohaletých zkušeností s obchodováním se však také úzce specializuje na jedno další téma. Tím je psychologie tradingu.
 • Rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank
  Portál FXstreet.cz přináší rozsáhlý rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank Milanem Fischerem, se kterým jsme si povídali o probíhajících devizových intervencích Českou národní bankou (ČNB) a o případné reakci české koruny na ukončení intervencí. Milan Fischer v tomto rozhovoru také poodkryl některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
 • Rozhovor s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře rozhovor se známým investičním bankéřem Ondřejem Jonášem. Naše dotazy se mimo jiné týkaly neustále diskutovaných devizových intervencí Českou národní bankou (ČNB), americké centrální banky (Fed), ale i profesního života jednoho z nejúspěšnějších českých investičních bankéřů.
 • Rozhovor: Snížení finanční páky se (nakonec) chystá
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro brokery regulované v EU.
 • Rozhovor s ředitelem Purple Trading nejen o regulacích
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro regulované brokery. Kromě toho jsme se také zeptali na připravované změny a novinky v tradingovém oboru.
 • Rozhovor s ředitelem tradingu ČSOB
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře další rozhovor s bankovním traderem. Na dotazy tentokrát odpovídal ředitel útvaru Operací na devizových a úrokových trzích banky ČSOB Zdeněk Procházka. Námi položené dotazy směřovaly mimo jiné k tématu nedávného britského referenda o setrvání země v Evropské unii, ale i k pozorně sledovanému tématu měnových intervencí České národní banky. Samozřejmě nechybí ani některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
 • Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
  Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
 • Rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem
  Největší portál o forexovém obchodování v České republice a na Slovensku FXstreet.cz vám přináší rozhovor s viceguvernérem České národní banky (ČNB) Mojmírem Hamplem. Povídali jsme si například o tom, jak se ČNB staví k často kritizovaným intervencím nebo kde by se mohla česká koruna po ukončení intervenčního režimu pohybovat. Mojmír Hampl v rozhovoru také odhalí, jak samotné devizové intervence Českou národní bankou probíhají.
 • Saxo Bank: Rozhovor se šéfem klientského oddělení Stefanem Veghem
  Hodně lidí si myslí, že si přečte jednu knihu nebo článek na internetu a dokáže vydělávat miliony. Takto to nefunguje. Medik se po přečtení knihy o srdci také hned nesebere a nepůjde operovat. Je potřeba mít reálná očekávání a umět řídit riziko, tedy přesně vědět, kolik jsem ochoten ztratit. Pokud nemám zcela jasno, tak na 99 % prodělám, říká šéf klientského servisu pražské Saxo Bank, Stefan Vegh, který se svými kolegy servisuje 28 zemí střední a východní Evropy.
 • Štěpán Křeček: Když je zle, věřím dolaru. Když se situace zlepšuje, přesouvám se do koruny
  Koruna zůstane silná, myslí si Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. „Je to dáno tím, že v tuzemsku jsou stále vyšší sazby než v eurozóně,“ říká Křeček. Dodává ale také, že roli hrají firemní úvěry v eurech, které podniky následně směňují do koruny a vytváří tak poptávku po české měně. Křeček také prozradil, kterým měnám aktuálně věří nejvíce. V rozhovoru se dozvíte, zda by bankovní rada ČNB měla ještě sáhnout po zvýšení úrokové sazby nebo ji naopak začít snižovat.
 • VIDEO: Rozhovor s úspěšným traderem
  Přinášíme vám rozhovor u kávy s úspěšným traderem Petrem Koubou, jehož mottem je: “Bez bolesti není radosti, bez rizika není zisku“. Petr ke svému tradingu využívá výhradně automatické obchodní strategie (AOS). Věříme, že tento inspirativní rozhovor bude pro ostatní tradery velkým přínosem.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král