Neděle 26. května 2024 05:17
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3
reklama
Swissquote Bank
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster srovnani

Rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem

13.06.2016  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Rozhovory   Tisk


Největší portál o forexovém obchodování v České republice a na Slovensku FXstreet.cz vám přináší rozhovor s viceguvernérem České národní banky (ČNB) Mojmírem Hamplem. Povídali jsme si například o tom, jak se ČNB staví k často kritizovaným intervencím nebo kde by se mohla česká koruna po ukončení intervenčního režimu pohybovat. Mojmír Hampl v rozhovoru také odhalí, jak samotné devizové intervence Českou národní bankou probíhají.

FXstreet.cz: V listopadu 2013 spustila ČNB devizové intervence. Oslabení koruny kritizovali občané, někteří podnikatelé, analytici a mnoho politiků včetně prezidenta Zemana. Jak ČNB vnímala kritiku, že se občanům prodraží dovolená nebo zboží? Souhlasil byste s nimi, že některé skupiny obyvatel a podnikatelů mohly být intervencemi negativně ovlivněny?

M. Hampl: Měnová politika vždy svými rozhodnutími ovlivňuje různé skupiny obyvatel jinak. Třeba zvýšení úrokových sazeb potěší střadatele, ovšem neudělá radost dlužníkům. Opak platí při jejich snížení. Podobně u kurzu. To je definiční znak měnové politiky, ne její vada. Ale zpětně nad řadou tehdejších kritických argumentů kroutím hlavou ještě víc než tehdy. O jakém zdražování mluvíme, když vloni byla míra inflace nejnižší od roku 2003? A rok předtím byla jen o desetinu výš? A součástí spotřebitelského koše, podle něhož inflaci statistici měří, je i spotřební zboží z dovozu i ony zmiňované dovolené! Češi jako peněžní konzervativci prostě chtěli uvěřit příběhu o nezodpovědné centrální bance a o zdražování kdečeho, jak jim to do hlav cpala média. Takže ta diskuse byla spíše zajímavá jako sonda do české peněžní psýché. Pro mě bylo poučné, že jakkoli přesvědčivá data nemohou nikdy zvítězit nad emocí. A to asi neplatí jen pro měnovou politiku.

FXstreet.cz: Splňují měnové intervence očekávání ČNB a bylo tomu tak po celou dobu? Jaký dopad mají podle Vás intervence na ekonomiku v České republice?

M. Hampl: Říkám raději kurzový závazek než intervence. A ano, splnil svůj hlavní účel, tedy nedopustit pád ekonomiky do deflace tažené slabou poptávkou. Příjemným vedlejším efektům tohoto správného měnového kroku (hospodářský růst, vyšší zaměstnanost, vyšší exportní výkonnost ekonomiky) pak stále více rozumí i mnozí mimo centrální banku, alespoň se mi to zdá z množství debat, které jsem od té doby absolvoval.

FXstreet.cz: Jaký dopad na českou ekonomiku bude mít podle Vás naopak jejich ukončení, které je plánováno na první polovinu následujícího roku?

M. Hampl: Z obecného měnového hlediska bude dopad pozitivní, protože půjde o návrat do běžného režimu měnové politiky. Vrátíme se k jemnějšímu nástroji v podobě tradičních změn úrokových sazeb. Krátkodobě, tedy v prvních dnech nebo týdnech po skončení závazku, ale nelze vyloučit, že kurz může „kodrcat“ či více kolísat. Lze to přirovnat třeba k nepříjemným otřesům, které cítíme v prvních okamžicích při dosednutí letadla. Pokud by toto kolísání kurzu ovšem přerostlo určitou únosnou mez, ČNB samozřejmě zasáhne, přesně v duchu řízeného plování. Činila tak i v minulosti a činí tak v podobných situacích i centrální banky v jiných vyspělých zemích.

FXstreet.cz: Kolik miliard korun ČNB za intervence od jejich počátku již utratila?

M. Hampl: Nemám rád slovo „utratila“, protože je nepřesné. ČNB zvýšila devizové rezervy a ty normálně v zahraničí investuje. Nevím, jestli třeba drobným či větším investorům, kteří se na FX trhu pohybují, říkáte pejorativně, kolik peněz už „utratili za nákup nějaké měny, či za nějakou pozici“, předpokládám, že taky mluvíte spíše o investicích, ne? A jinak z titulu udržování kurzového závazku jsme nakoupili do letošního března zhruba 19 miliard eur, z toho v samotném listopadu 2013 to bylo přes 7 miliard eur. Ale devizové rezervy a bilanční suma ČNB se zvýšily víc, protože ve stejné době docházelo k výraznému čerpání peněz z fondů EU na straně vlády a ty též navyšují devizové rezervy, zrovna tak jako nákup eur při obraně hranice kurzového závazku 27 korun za euro.

FXstreet.cz: Ukončí ČNB režim měnových intervencích podle plánu? Existují na straně ČNB předem připravené scénáře - ve smyslu, co by se muselo stát, aby ČNB ukončila devizové intervence dříve?

M. Hampl: Nevím, co myslíte plánem. Po každém měnovém zasedání opakujeme, kdy je pravděpodobné, že ukončení nastane a do kdy je zcela jisté, že nenastane. Pokud toto označujete za plán, tak ano, logicky bude ukončení dle tohoto plánu, který se ale proměňoval a dle aktuálních prognóz i může dále měnit. Nicméně – a to je odpověď na druhou otázku – nedokážu si v tuto chvíli vůbec představit situaci, za níž by mohlo dojít k opuštění závazku dříve než v roce 2017, jak opakovaně deklarujeme. To je koneckonců definice závazku, musí zavazovat.

FXstreet.cz: Můžete našim čtenářům pro lepší představu přiblížit, jak taková intervence probíhá? Jaké postupné kroky musí ČNB vykonat, aby mohla nakoupit eura v řádu miliard? Přes jakou obchodní platformu ČNB eura nakupuje a kdo tvoří v obchodu protistranu? Jsou to velcí investoři, investiční banky?

M. Hampl: ČNB nakupuje na mezibankovním devizovém trhu, kde má k dispozici celou řadu instrumentů. Základním z nich je přímé zobchodování cizí měny, tj. ČNB volá do banky s poptávkou na uzavření obchodu a po obdržení ceny od protistrany obchod rovnou uzavírá. Obchod je rovněž možné udělat formou tzv. orderu – čtenáři Vašeho webu budou tento termín jistě znát – kdy ČNB dává protistraně objednávku na uzavření obchodu a tato objednávka může být limitována cenou, objemem a časem. K dispozici je i celá řada derivátových nástrojů. Větší detail ale ČNB z dobrých důvodů nezveřejňuje. Protistranami obchodů jsou banky, které patří mezi partnery ČNB pro měnověpolitické operace (fakticky tedy domácí úvěrové instituce) nebo jsou partnery pro správu devizových rezerv.

FXstreet.cz: Švýcarská centrální banka (SNB) bedlivě střežila hranici 1,2000, pod kterou nemohl švýcarský frank posílit vůči euru. V polovině ledna roku 2015 SNB hranici přestala hlídat a nastalo masivní posílení franku. Neočekáváte podobnou reakci koruny vůči euru, až ČNB ukončí režim intervencí a přestane tak hlídat úroveň 27 korun za euro?

M. Hampl: Dobrý exit by měl být měnově načasován a také komunikován trhu právě tak, aby k podobnému výraznému skoku nedošlo. Uvažování kolegů ve Švýcarsku bylo v tomto ohledu jiné a jejich strategie byla odlišná. Doporučuji proto sledovat u koruny spíše prognózy ČNB a to, co o exitu ze závazku říká ona.

FXstreet.cz: Bude se ČNB nějakým způsobem bránit proti spekulantům? Po ukončení intervenčního režimu se dá očekávat prolomení hranice 27 korun za euro, koruna může vzápětí výrazně posílit a spekulanti tak mohou bez rizika na úkor ČNB vydělat (short – spekulace na pokles měnového páru EUR/CZK). Je na takovou situaci ČNB připravena? Například se mluví o krátkodobém skokovém posunu kurzu nad 28 korun za euro pro „vyklepání“ spekulantů.

M. Hampl: Po ukončení závazku bude ČNB vstupovat na trh v tom případě, že kurz koruny bude nefundamentálně a skokově posilovat nebo oslabovat mimo únosné hranice. To říkáme opakovaně. Nesdílím přesvědčení, že po skončení závazku může koruna pouze jednoznačně a výrazně posilovat. Investoři, kteří nakoupili koruny ve snaze vydělat na posílení koruny po skončení závazku, budou možná chtít tento zisk realizovat, takže na trh může též přijít masivní nabídka korun, která bude možná jen těžko hledat poptávku či protistranu. S trochou jízlivosti se dá říci, že tento typ investorů nám paradoxně může pomáhat bránit jakémukoli výraznějšímu posilování koruny po skončení závazku. Ale to se bavíme skutečně o krátkém období, kdy by mohl být trh více „rozkýván“.

FXstreet.cz: Nemůže skokové posílení koruny způsobit problémy české ekonomice?

M. Hampl: Ano, to platilo vždy, že velké, nefundamentální pohyby kurzu na obě strany mohou škodit. Úkolem centrální banky je jim bránit nebo je vyhlazovat.

FXstreet.cz: Jakým směrem se podle Vás, řekněme v horizontu jednoho roku, vydá měnový pár EUR/CZK po ukončení měnových intervencí?

M. Hampl: Makroekonomicky vzato je vůbec podmínkou opuštění závazku to, že ČNB bude cítit, že měnová politika může být přísnější, tedy úrokové sazby vyšší nebo kurz silnější, případně kombinace obojího. Bez naplnění tohoto předpokladu by opuštění závazku nedávalo příliš mnoho měnové logiky. Takže konec závazku by měl být spojen s návratem k procesu mírného posilování daného obnovenou reálnou konvergencí k ekonomikám na západ od nás. Tempo této konvergence neboli dohánění bude ale nejspíš pomalejší, než jsme byli zvyklí před deseti nebo patnácti lety.

FXstreet.cz: Podniká ČNB kroky v závislosti na krocích ECB? Nebo ČNB jedná striktně podle svého plánu? Ovlivňují kroky ECB nějakým způsobem plány ČNB?

M. Hampl: Tato úvaha o „závislosti“ na ECB mě vždy pobaví. V naší zemi máme autonomní měnovou politiku a autonomně rozhodujeme. Vývoj v eurozóně je jedním z klíčových faktorů pro naši vlastní prognózu vývoje domácí ekonomiky. Co se děje v okolí a ve světě musíme brát v úvahu, ale to neznamená, že existuje jakákoli „závislost“ na ECB. Americký Fed též bere do úvahy to, co se děje v eurozóně (či v Číně či Japonsku). A těžko by někdo mluvil o závislosti. Koneckonců právě kurzový závazek se dá brát jako příklad rozhodnutí, kdy ČNB udělala z dobrých důvodů od měnové politiky ECB úkrok stranou. A v minulosti jsme přece opakovaně rozhodovali o pohybu sazeb jinak než ECB. Je logické, že měnová situace v eurozóně může být jiná než v ČR. Proto přece autonomní měnovou politiku máme.

FXstreet.cz: Bylo pro Vás osobně rozhodování o tom, zdali využít devizové intervence jako nástroj měnové politiky ČNB tím nejtěžším během Vašeho působení v bankovní radě?

M. Hampl: Nevím, zda nejtěžší. Ale z profesionálního, měnověpolitického pohledu bylo určitě období od „dosednutí“ úrokových sazeb na nulu v roce 2012 dodnes nejzajímavější.

FXstreet.cz: V roce 2018 Vám končí druhé šestileté funkční období. Už víte, jakým směrem se budete ubírat dále? Plánujete například znovu aktivně spravovat své portfolio, čehož jste musel při příchodu do ČNB kvůli etickému kodexu zanechat?

M. Hampl: Tak o tom zatím opravdu detailně nepřemýšlím. Věřím, že se vždy nějak uživím. A ano, vůbec nevylučuji návrat k aktivnímu investování, které jsem v době mandátu v ČNB ukončil. Myslím, že přísnost na mě jako člena bankovní rady a řada reportovacích povinností ať už dle etického kodexu, dle zákona o střetu zájmů či dle zákona o ochraně utajovaných informací je správná, a já ji s pokorou přijímám výměnou za zajímavou práci. Ale samozřejmě nějaké aktivní investování skutečně prakticky vylučuje.

FXstreet.cz: V posledním rozhovoru pro FXstreet.cz jste zmínil svou oblibu v českých blue chips. Jsou české blue chips oblastí, které byste se chtěl věnovat i v budoucnu nebo jsou pro Vás nyní vhodnou variantou i jiné oblasti investic?

M. Hampl: Uvidíme, co budou doma i ve světě blue chips za pár let. Víte moc dobře, že tato množina není na všech trzích věčně stabilní a neměnná. Koneckonců i proto má finanční trh svůj půvab.

FXstreet.cz: Můžete nám přiblížit, jak vypadá typický pracovní den viceguvernéra ČNB?

M. Hampl: Nečekejte velká překvapení. Čili řada administrativy, komunikace a řídících a rozhodovacích úkonů, jaké byste čekal ve velké instituci, v níž pracují většinou chytří a bystří lidé. K nim připište stýkání a potýkání s celým vnějším prostředím, řadu veřejných přednášek a vystoupení, komunikaci s médii, společenské povinnosti a také mnoho nezbytných kontaktů se zahraničím a účasti na zahraničních fórech a výborech za ČNB a máte celkem plastický obrázek. Někdy se toho do několika dní nakupí víc. Pamatuji si, když jsem měl v jednom týdnu účast na jednání vlády České republiky za ČNB, pak jednání bankovní rady a pak ještě odlet na neformální jednání rady ministrů financí – tak to už je těch fór a témat na pár dní opravdu dost. Ale nestěžuju si, práce v ČNB a témata, která řeší, mě bavila a baví a já jsem měl ČNB vždycky rád. Tak snad mi to do konce mandátu vydrží.

FXstreet.cz: Děkujeme za velmi příjemný rozhovor. Přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů!

Mojmír Hampl se narodil 13. března 1975 ve Zlíně. Členem bankovní rady České národní banky byl jmenován od 1. prosince 2006. S platností od 1. března 2008 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem. S účinností od 1. prosince 2012 byl jmenován viceguvernérem ČNB na druhé šestileté funkční období. Mojmír Hampl zastupuje ČNB od roku 2008 v Hospodářském a finančním výboru EU a od roku 2011 v Regionální konzultační skupině Financial Stability Board. Je členem Akademické rady Vysoké školy Škoda Auto, Mladá Boleslav, Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a redakční rady časopisu Dvacáté století – The Twentieth Century.


Klíčová slova: FXstreet | Intervence | Intervence ČNB | Inflace | Deflace | Koruna | Devizové rezervy | Měnová politika | Spekulace | Česká koruna | Rizika | Politika | EUR/CZK | Sazby | Centrální banka | Centrální banky | ECB | Euro | FX | Fed | Finanční trh | Investování | Kurz | Měnový pár | Měny | Nabídka | Nástroj | Portfolio | SNB | Short | Výkonnost | Švýcarský frank | ČNB | Úrokové sazby | Analytici | Banky | EUR | Obchodování | Hospodářský růst | Spekulanti | Investoři | Kurzový závazek | Blue chips | EU | Zisk | Kurz koruny | Investiční banky | Devizové intervence | Banka | CZK | Eura | Frank | FXstreet.cz | Investiční | Míra inflace | Nákup EUR | Oslabení koruny | Spekulace na pokles | Švýcarská centrální banka | Trh | Mojmír Hampl | ROCE | Zaměstnanost | Rozhovor | Velcí investoři | Cizí měny | Podnikatelé | Posilování koruny | Zvýšení úrokových sazeb | Posílení koruny | Aktivní investování | Očekávání | Ukončení měnových intervencí | Švýcarská centrální banka (SNB) | Střadatelé | Obchod | Statistici | Pohyby kurzu | Zdražování | Problémy | Prognózy | Konzervativci | Škoda Auto | Míra | Měnové politiky | Čerpání peněz z fondů EU | Čerpání peněz z fondů | Čerpání peněz | Prognózy ČNB | Měnový pár EUR/CZK | Komunikace | Prezident | Pokles | Situace | Rozhodování | Bez rizika | Americký Fed | Vývoj | Měnověpolitické operace | Škoda | Růst | Ekonomiky | Závislost | Práce | Posílení | ČR | Ceny | Očekávání ČNB | Měnová situace | Bilanční suma | Situace v eurozóně | Oslabení | Plány | Funkční období | ANO | Pracovní den | Češi | TIM | Konvergence | Instituce | Spotřební zboží | Skokové posílení | Prime | CZ | Financial stability board | Média | Typ investorů | Závazek | Vice | Kolísání kurzu |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  MILANFISCHER02-2.jpg
  Rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank
  Portál FXstreet.cz přináší rozsáhlý rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank Milanem Fischerem, se kterým jsme si povídali o probíhajících devizových intervencích Českou národní bankou (ČNB) a o případné reakci české koruny na ukončení intervencí. Milan Fischer v tomto rozhovoru také poodkryl některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
  hampl_1_m.jpg
  ČNB: Česká národní banka - rozhovor Mojmír Hampl
  Přinášíme vám rozhovor s viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem na téma forex trading a regulace forexových makléřů v ČR. Otázky panu Hamplovi pokládal v rozhovoru redakční tým FXstreet.cz.

Čtěte více

 • Robert Kiyosaki v Praze: Nové finanční zákonitosti
  Legendární investor a autor knižních bestsellerů řady Bohatý táta se v červnu poprvé představil na veřejném semináři v České republice. Portál FXstreet.cz, hlavní partner celé akce, vám přináší shrnutí toho, co se Robert snažil předat českým zájemcům o globální investování. Exkluzivně pro FXStreet také Robert se svojí ženou Kim odpověděli na několik otázek při osobním rozhovoru.
 • Rozhovor o tradingu s Ondřejem Hartmanem
  Ředitel a zakladatel portálu FXstreet.cz, který má mnohaleté zkušenosti s obchodováním akcií a akciovým indexů, nyní se však permanentně věnuje swingovému obchodování Forexu.
 • Rozhovor o tradingu s Ondřejem Hartmanem (2. díl)
  Ředitele a zakladatele portálu FXstreet.cz, Ondřeje Hartmana, asi není třeba příliš zdlouhavě představovat. Proto pouze dodáme, že patří k jedněm z prvních obchodníků v ČR a průkopníkům online tradingu u nás jako takového. Kromě mnohaletých zkušeností s obchodováním se však také úzce specializuje na jedno další téma. Tím je psychologie tradingu.
 • Rozhovor s Andy Tannerem, úspěšným obchodníkem
  Vzhledem k velmi úspěšné akci s Robertem Kiyosakim se do Prahy chystá další člen týmu Rich Dad. V souvislosti s touto akcí jsme připravili rozhovor s hlavním řečníkem Andy Tannerem.
 • Rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank
  Portál FXstreet.cz přináší rozsáhlý rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank Milanem Fischerem, se kterým jsme si povídali o probíhajících devizových intervencích Českou národní bankou (ČNB) a o případné reakci české koruny na ukončení intervencí. Milan Fischer v tomto rozhovoru také poodkryl některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
 • Rozhovor s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře rozhovor se známým investičním bankéřem Ondřejem Jonášem. Naše dotazy se mimo jiné týkaly neustále diskutovaných devizových intervencí Českou národní bankou (ČNB), americké centrální banky (Fed), ale i profesního života jednoho z nejúspěšnějších českých investičních bankéřů.
 • Rozhovor: Snížení finanční páky se (nakonec) chystá
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro brokery regulované v EU.
 • Rozhovor s ředitelem Purple Trading nejen o regulacích
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro regulované brokery. Kromě toho jsme se také zeptali na připravované změny a novinky v tradingovém oboru.
 • Rozhovor s ředitelem tradingu ČSOB
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře další rozhovor s bankovním traderem. Na dotazy tentokrát odpovídal ředitel útvaru Operací na devizových a úrokových trzích banky ČSOB Zdeněk Procházka. Námi položené dotazy směřovaly mimo jiné k tématu nedávného britského referenda o setrvání země v Evropské unii, ale i k pozorně sledovanému tématu měnových intervencí České národní banky. Samozřejmě nechybí ani některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
 • Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
  Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
 • Saxo Bank: Rozhovor se šéfem klientského oddělení Stefanem Veghem
  Hodně lidí si myslí, že si přečte jednu knihu nebo článek na internetu a dokáže vydělávat miliony. Takto to nefunguje. Medik se po přečtení knihy o srdci také hned nesebere a nepůjde operovat. Je potřeba mít reálná očekávání a umět řídit riziko, tedy přesně vědět, kolik jsem ochoten ztratit. Pokud nemám zcela jasno, tak na 99 % prodělám, říká šéf klientského servisu pražské Saxo Bank, Stefan Vegh, který se svými kolegy servisuje 28 zemí střední a východní Evropy.
 • Štěpán Křeček: Když je zle, věřím dolaru. Když se situace zlepšuje, přesouvám se do koruny
  Koruna zůstane silná, myslí si Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. „Je to dáno tím, že v tuzemsku jsou stále vyšší sazby než v eurozóně,“ říká Křeček. Dodává ale také, že roli hrají firemní úvěry v eurech, které podniky následně směňují do koruny a vytváří tak poptávku po české měně. Křeček také prozradil, kterým měnám aktuálně věří nejvíce. V rozhovoru se dozvíte, zda by bankovní rada ČNB měla ještě sáhnout po zvýšení úrokové sazby nebo ji naopak začít snižovat.
 • VIDEO: Rozhovor s úspěšným traderem
  Přinášíme vám rozhovor u kávy s úspěšným traderem Petrem Koubou, jehož mottem je: “Bez bolesti není radosti, bez rizika není zisku“. Petr ke svému tradingu využívá výhradně automatické obchodní strategie (AOS). Věříme, že tento inspirativní rozhovor bude pro ostatní tradery velkým přínosem.
 • Vladimír Bezděk: Nyní se hraje o inflační očekávání
  Tradingový portál FXStreet.cz přináší rozhovor s Vladimírem Bezděkem, předsedou představenstva AVANT investiční společnost, která spravuje fondy se 100 miliardami korun. Bezděk v rozhovoru pro FXStreet.cz říká, že pokud současný boj s inflací skončí na pěti procentech, žádná výhra to nebude. Řeč přišla také na to, kde jsou aktuálně investiční příležitosti a jak se dá investovat v době klesající ekonomiky.
 • Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien
  "Skutečně věřím, že čím více vnímáte existenci skleněného stropu, tím víc mu budete přičítat nedostatečný pokrok a tím víc se bude stávat skutečností", říká Kathy Lien, když se jí ptáme na to, jaká omezení může způsobit ženské pohlaví.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Beam FX
Kawase
Xtrade
reklama
Dukascopy new