Sobota 10. prosinec 2022 03:42
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Instaforex webinar petr plechac
reklama
Purple inspirace pro rok 2023
reklama
Instaforex webinar krypto

Cloud computing - budoucnost digitalizace?

22.11.2022 19:06  Autor: X-Trade Brokers  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Rostoucí množství vytvářených digitálních dat, trendy vzdálené práce s využitím nových technologií a optimalizace podnikových nákladů vedou stále více společností k využívání služeb cloud computingu. Ačkoli pandemie byla katalyzátorem vzestupu cloudu, již dlouho před rokem 2020 byla cloudová řešení označována za "další velkou věc" v odvětví IT. Navzdory zpomalení technologického akciového trhu v roce 2022 příjmy z cloudových služeb stále překonávají marže jejich ostatních segmentů. Abychom mohli hlouběji proniknout do investiční přitažlivosti cloud computingu, je užitečné nejprve pochopit skutečný význam a perspektivy této technologie.

Co je hnací silou růstu cloud computingu?

Obliba cloud computingu ve firmách stále roste. Tato technologie umožňuje podnikům ukládat servery a data mimo pracoviště v zabezpečených datových centrech, ke kterým mají uživatelé přístup přes internet. Cloud umožňuje firmám zlepšit služby zákazníkům, zvýšit produktivitu, snížit náklady a pomoci generovat příjmy tím, že umožňuje rychlejší uvádění produktů na trh. existuje několik klíčových mezioborových globálních trendů, které podporují zavádění cloudu. Odvětví cloud computingu se dělí na klíčová související odvětví: Centra a databáze, umělá inteligence a strojové učení, úložiště, výpočetní technika, zabezpečení zařízení, sítě a výpočetní technika. Zdroj: OsTechNIX
Digitalizace

Požadavek na přístup k informacím kdykoli a odkudkoli a rostoucí množství času, který soukromí uživatelé i podniky tráví online, se staly novou normou třetí dekády 21. století. Zákazníci očekávají, že budou digitálně propojeni se světem, a firmy z celého světa podnikají online. Firmám se otevírají příležitosti k propojení zařízení v rámci "internetu věcí". Od získávání obrovského množství informací, vstupu na nové trhy, transformace stávajících produktů až po zavádění nových obchodních modelů. Vývoj digitálního podnikání představuje pro podnikové IT velkou výzvu v oblasti poskytování řešení, která dokáží splnit požadavky na šířku pásma a stále vyšší zabezpečení.
Růst dat
S pokračující digitalizací exponenciálně roste i objem dat a interakcí. Každý rok se narodí více než 90 milionů dětí a očekává se, že každý den svého života vytvoří v průměru 600 MB dat. Kromě toho se odhaduje, že v roce 2021 vznikne téměř 10 exabajtů nových informací (1 exabajt odpovídá zhruba 25 miliardám DVD), a podle současných prognóz se nárůst dat každé dva roky zdvojnásobí. Nárůst dat po celém světě klade limity na kapacitu podnikových datových center uložených na disku. Přesun do cloudu umožňuje flexibilně přidávat nová úložiště a nové počítače pro zpracování exponenciálního nárůstu informací.
Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML)
Umělá inteligence zůstává zastřešující kategorií v rámci informatiky. Vývoj umělé inteligence (AI) je již označován za čtvrtou průmyslovou revoluci. Největší objem finančních prostředků proudí do segmentu strojového učení, které dává počítačům schopnost zdokonalovat se. Strojové učení je neoddělitelně spjato s rozvojem segmentu velkých dat a cloud computingu posledních let, protože většina algoritmů je založena na velkém množství dat. Technologické velmoci, jako jsou Google, Amazon a Microsoft, zpřístupnily výpočetní výkon díky dostupnosti hardwaru pro grafické procesory (GPU), který je ideální pro implementaci ML ve velkých souborech dat. Dříve by tato revoluce vyžadovala obrovské kapitálové výdaje a byla by výklenkem. Kromě toho tito dodavatelé zpřístupnili své platformy pro strojové učení a poskytli cloudové služby, takže tyto schopnosti jsou pro podniky mnohem dostupnější a levnější.
Optimalizace nákladů
Kontrola a snižování nákladů při zachování kvality a konkurenceschopnosti je samozřejmě úkolem každé technologické společnosti. Oblast cloudu roste také proto, že se jednoduše vyplatí. Tradiční lokální IT systémy obvykle zahrnují kapitálové výdaje na hardware, software, odpisy. Cloudové služby s sebou nenesou kapitálové výdaje na hardware a software, jejich náklady se odvíjejí od využití platformy a jsou striktně závislé na poptávce. 
Rozhraní pro programování aplikací (API) 
Rozhraní API umožňují propojení informačních systémů. To poskytuje platformu pro vytváření nových digitálních platforem skládáním řešení založených na jednom nebo více interních nebo externích rozhraních. Společnosti s promyšlenou strategií rozvoje technologií si uvědomují potřebu být součástí digitálního systému. Dobrým příkladem přijetí API je směrnice o platebních službách, která vyžaduje, aby banky umožnily regulovaným poskytovatelům třetích stran (TPP) přístup k bankovním účtům zákazníků (s digitálním souhlasem). Pokud má zákazník více bankovních účtů, mohou TPP poskytovat jednotný digitální ovládací panel ve všech bankách s využitím rozhraní API každé banky. Tímto způsobem automaticky sdílejí potenciálně obrovské množství informací, přičemž schopnost zvládat nepředvídatelné zatížení je klíčová a vytváří tlak na cloudová řešení. 
Multi-cloudová řešení a zabezpečení

Poptávka po službách bezpečnostního testování v cloudu pro firmy roste bez ohledu na jejich velikost, odvětví nebo obor podnikání. S rostoucí hrozbou kybernetických útoků roste i poptávka po vícevrstvých cloudových strategiích. Poskytovatelé cloudových služeb zdůrazňují řešení související se zabezpečením. Riziko hackerského útoku se snižuje.

Společnosti, které nechtějí sdílet všechna svá data s jedním poskytovatelem, mohou využívat více cloudů, a to různých společností současně. To je považováno za strategicky bezpečný způsob optimalizace pro konkrétní potřeby a často je to nákladově efektivnější. Strategie využívání několika cloudů současně má za cíl zlepšit kontinuitu podnikání, škálování IT a softwarových zdrojů. Pomáhá také vyhnout se problematické závislosti na jediném poskytovateli, snižuje náklady na provoz softwaru a úložné kapacity. Analytická společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude 90 % podniků nasazovat multicloudová řešení, z čehož budou pravděpodobně těžit i menší poskytovatelé cloudových služeb, jako jsou Snowflake a Cloudflare.

Lídry v oblasti cloudových služeb jsou i nadále Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud. Za nimi následují IBM, Alibaba a menší "cloudy" poskytované mimo jiné společnostmi Adobe, Salesforce, Cloudflare a Snowflake. Zdroj: Synergy Researc

 • Více než 90 % všech podnikových úloh je nyní zpracováváno v cloudu (75 % tvoří SaaS).
 • Disk Google je největší cloudové úložiště s více než 2 miliardami uživatelů.
 • Analytici odhadují, že trh s cloud computingem do roku 2025 vzroste na 832 miliard dolarů.
 • Severní Amerika dominuje trhu s cloud computingem a tvoří více než 60 % celosvětového trhu s cloudovými službami

Téměř 60 % podnikových dat je uloženo v cloudu. To představuje téměř dvojnásobný nárůst oproti roku 2015. Zdroj: Zippia

Investice do cloud computingu
Kromě množství využití a funkcí cloud computingu investory zajímá především zisk, který by jim mohly přinést akcie kótovaných společností dominujících v oblasti cloud computingu. Ze všech společností jsme vybrali technologické giganty Microsoft (Azure)a Google (Google Cloud), jejichž podíl na tržbách se řadí hned za Amazon (AWS) a od roku 2018 exponenciálně roste. Společnost Amazon Web Services jsme vynechali, protože ta od začátku roku 2018 nedokázala zvýšit svůj podíl na tržbách na trhu cloud computingu oproti svým konkurentům. Vynechali jsme také ostatní, menší společnosti, protože z údajů vyplývá, že jejich podíl na globálních příjmech z cloudu v průběhu let klesá a nyní se pohybuje kolem 22 % oproti 37 % v roce 2018.
Graf ukazuje podíl globálních příjmů ze služeb cloud computingu. Téměř 61 % příjmů generují tři největší hráči na trhu, tedy společnosti Amazon, Microsof a Google (Alphabet). Pozoruhodné je, že podíl Microsoft Azure na cloud computingu má dynamicky rostoucí tendenci oproti Amazonu, který se stále jeví jako plochý a snaží se získat větší podíl na trhu. Google rovněž získává Zdroj: Synergy Research
Microsoft (MSFT.US) - Azure 

Klesající trh s osobními počítači, makroekonomické faktory a silný americký dolar zpomalily růst příjmů společnosti Microsoft na úroveň, která nebyla zaznamenána za posledních pět let. Přesto se společnosti podařilo ve třetím čtvrtletí letošního roku překonat očekávání analytiků. Proč? Především díky cloud computingu.

Cloud computing je hnací silou podnikání společnosti Microsoft. Příjmy z cloudu ve 3. čtvrtletí 2022 činily 25,7 miliardy dolarů, což představovalo více než polovinu celkových příjmů společnosti Microsoft.  Příjmy z Azure meziročně vzrostly o 35 %, zatímco o rok dříve byl růst 50 %. Navzdory zpomalení růstu cloud computing "nepropadl" tolik jako zbývající segmenty podnikání společnosti, například Linkedin, jehož růst se zpomalil na 17 % oproti 42 % o rok dříve. Očekává se, že probíhající integrace cloudu Azure pomůže také Microsoftem získané vývojářské platformě Github, která má téměř 90 milionů uživatelů. 

Microsoft v nejbližší době očekává mírně nižší čisté marže z Azure, částečně kvůli vyšším nákladům na energie, které Microsoft odhaduje na zhruba 250 milionů dolarů dodatečných nákladů v každém čtvrtletí roku. Nicméně při pohledu na rostoucí podíl na trhu cloud computingu a téměř 40% pokles ceny akcií Microsoftu lze předpokládat, že by tento byznys při současném ocenění mohl přilákat zájem opačných investorů.

Graf ukazuje finanční výkonnost společnosti Microsoft (MSFT.US) v čase. Růst příjmů z cloudových služeb dokázal kompenzovat slabší poptávku po vlajkovém softwaru Windows. Zdroj: GeekWire

Graf ceny akcií společnosti Microsoft (MSFT.US), interval W1. Akcie se na týdenním intervalu nacházejí v klesajícím trendu, který se zastavil na klíčové podpoře klouzavého průměru 200 seancí (červená barva). Akcie společnosti Microsoft se obchodují s téměř 35% slevou oproti svým maximům z podzimu 2021. Poměr ceny k zisku je přibližně o 10 % vyšší než průměr indexu společností NASDAQ a poměr ceny k účetní hodnotě se obchoduje s přibližně 10bodovou prémií, tedy s téměř 100% prémií k průměru indexu. Zdroj: xStation5Největší výhodou cloudových řešení společnosti Google je bezpochyby široká škála aplikací v infrastruktuře nástrojů společnosti. Podpořit může také transparentní systém poplatků. Zdroj: XTB
Alphabet (GOOGL.US) - Google Cloud

Cloudová řešení společnosti Google jsou určena pro největší podniky. Řešení nedostupná u konkurence, jako je efektivní organizace hierarchií při práci na projektech a automatizace nebo komprese vybraných dat, umožňují výrazně urychlit práci na největších projektech.Podíl cloudového segmentu na celkové struktuře příjmů společnosti Google je stále zanedbatelný. To lze považovat za výhodu, protože stále existuje značný prostor pro růst, ale také za nevýhodu. Údaje za 3. čtvrtletí 2022 ukázaly meziroční nárůst příjmů tohoto segmentu o téměř 38 %. Zdroj: BloombergGraf ceny akcií Alphabet (GOOGL.US), interval D1. Společnost se nadále nachází v dlouhodobém klesajícím trendu. Poslední pokus o proražení nad bariéru tvořenou 23,6% Fibo eliminací selhal, což lokálně nahrává síle medvědů. Zdroj: xStation 5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Klíčová slova: Github | Graf ceny akcií společnosti | Graf ceny akcií | Graf ceny akcií společnosti Microsoft | Budoucnost digitalizace | Cloud computing | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Komise v přenesené pravomoci | Marketingová komunikace | Přijetí | SaaS | Obor podnikání | Hráči na trhu | Cloudflare | | TIM | Společnost | Minulá výkonnost | Společnosti | Prostor pro růst | Strojové učení | Podíl na tržbách | Azure | Odvětví | AI | Technologie | Konkurence | Příležitosti | API | GOOGL.US | Alphabet (GOOGL.US) | GitHub | xStation 5 | Akcie společnosti Microsoft | Microsoft (MSFT.US) | MSFT.US | Finanční výkonnost | Proražení | Nařízení | Společnost XTB | Společnost Amazon | Technologické společnosti | Ceny | Umělá inteligence (AI) | Ocenění | Salesforce | JDE | Umělé inteligence | CL | Údaje | Podíl na trhu | Práce | Cloud Computing | Umělá inteligence | Organizace | Růst | LinkedIn | Analytická společnost | Vývoj | Snowflake | Výdaje | Zpomalení růstu | Pandemie | Situace | Pokles | Trhy | Google | Komunikace | Analytička | Poradenství | Budoucnost | Miliardy | Amazon | MSFT | Objem | Digitalizace | GOOGL | Finanční situace | Kapitálové výdaje | Pokles ceny | Akcie společnosti | Silný americký dolar | Podniky | Podnikání na kapitálovém trhu | MiFID II | Očekávání | xStation | Alphabet | Příjmy | Očekávání analytiků | Fibo | Alibaba | Miliardy dolarů | Pokles ceny akcií | Firmy | Energie | Podnikání | Microsoft | Komise | ROCE | Předpověď | Trh | Nové trhy | Investiční doporučení | Investiční | Graf | Dolar | Investiční strategie | Ceny akcií | Zisk | Byznys | EU | XTB | Doporučení | Banky | Analytici | Výkonnost | Riziko | Marže | MIFID | Investice | Americký dolar | Akcie | Poptávka | Programování | Nasdaq |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Civilní letectví čeká redefinice
  Není to tak dávno, co trh předpověděl, že lidé už nikdy nebudou létat, dokud nebude existovat vakcína COVID-19, a že některé letecké společnosti zkrachují. Pandemie COVID-19 vážně zasáhla odvětví leteckých společností, přičemž většina leteckých společností přerušila lety o přibližně 90 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Největší evropská nízkonákladová společnost Ryanair sama v současnosti provozuje méně než 20denních letů, což představuje 99% pokles letů oproti letovému plánu před COVID-19, který měl 2 500denních letů.
 • Cizinci vyhledávají Prahu. Češi zas Jihomoravský a Jihočeský kraj
  „Počet hostů od začátku letošního roku do konce třetího čtvrtletí dosáhl celkové úrovně 15 128 678 lidí. Oproti stejnému období předchozího roku se celkový počet hostů navýšil o 80,7 procenta. Je tak zřejmé, že cestovní ruch po pandemii výrazně ožil a opět se stává významnou součástí naší ekonomiky,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
 • Cla a horší ekonomické vyhlídky přinesly nervozitu. Trpí akcie a dolar
  Připomínkou, že obchodní války nejsou úplně za námi, je nová hrozba cly ze strany USA. Spojené státy chtějí více zatlačit na Evropu kvůli subvencím pro Airbus a připravují cla na spektrum zboží z EU, ovšem zatím v relativně malém objemu 11 mld. USD.
 • Cla jako nátlak na partnery. Trumpův nový příspěvek trhům pokazil odpoledne
  Minulé dny odhalily, že prezident Trump plánoval cla na ocel a hliník v případě Kanady a Mexika především jako nátlak, který je má přivést k rozumu, tedy k ústupkům při vyjednávání nové podoby NAFTA. Dnešní prohlášení následně odhaluje možnost, že i v případě EU jsou nová cla hlavně výhrůžkou, která má USA přinést výhody jinde. Trump řekl, že se Unie může vyhnout novým clům, pokud sníží svá "odporná" cla na americké produkty. Avšak stejně jako u Kanady a Mexika, ani v případě EU se nedalo čekat, že pokorně sklopí uši a výhrůžkám se podvolí. Unie tedy dál připravuje odvetu a zároveň spolu s dalšími zeměmi v rámci WTO chystá zabezpečení trhu oceli a hliníku, který by v případě zavedení cel byl zaplaven produkcí určenou původně pro Spojené státy.
 • Cla na EU a obavy ze zpomalení krotí optimismus. Akcie i dluhopisy ráno mírně rostou
  Tržní optimismus se koncentroval do včerejšího úvodu obchodování a od té doby ztrácí na síle. Dnes ráno to vypadá, že v podstatě vyprchal. Dobrý dojem z čínsko-amerického obchodního příměří pokazila americká hrozba novými cly na zboží z EU kvůli sporu o dotace v leteckém průmyslu. Navíc jsou stále ve hře obavy z kondice hlavních ekonomik, poté co včerejší průzkumy aktivity za červen většinou zklamaly.
 • Cla nakonec nemusí přijít. Trhy zalil optimismus, který pomáhá i dolaru
  Další vlna za námi - vlna vzájemných útoků na poli zahraničního obchodu mezi USA a Čínou spojená s výprodejem rizika na trzích. Následuje uklidnění, víra v kompromisní řešení, částečný návrat kupců do akcií a prodeje dluhopisů či drahých kovů. Spolu s tím se zlepšila i kondice amerického dolaru.
 • Cla se blíží a německý trh se netěší. Sentiment odpoledne chladne a koruně zůstávají ztráty
  Lehce pozitivní nálada se finančních trhů odpoledne horko těžko drží, spíše už chladne. V průběhu dne ji testovaly horší americká data a další komentář Donalda Trumpa. Ani v jednom případě nešlo o zásadní věc, ale postupně je dopad vidět. Akcie v Evropě se vzdávají zisků a německý DAX míří do červeného. Americké indexy se drží lehce v plusu a bezpečné dluhopisy jsou na tom smíšeně při malých změnách výnosů. Kde je vidět obnovená nervozita, jsou dluhopisy na periferii eurozóny, které vede dolů Itálie.
 • Cla za 200 miliard dolarů poškodí čínskou ekonomiku
  „Lze očekávat, že Čína se bude proti novým americkým clům bránit odvetnými opatřeními. V takovém případě nebude druhá fáze zavádění cel trvat příliš dlouho a rovnou se přejde do třetí fáze, ve které budou uvalena cla na téměř celý čínský vývoz do Spojených států,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
 • Climax koupil 55% podíl francouzského distributora a expanduje do zahraničí
  Vsetínský výrobce venkovních žaluzií, rolet, markýz, sítí proti hmyzu a stínění, společnost Climax posiluje své zastoupení v zahraničí. Za desítky milionů korun koupil 55% podíl svého distributora Baumann Hüppe.
 • Clintonová vs. Trump. Šok prichádza
  Do amerických volieb ostáva 50 dní. Amerika možno ešte nikdy nebola tak rozdelená nielen medzi podporou oboch kandidátov ale najmä počtom ľudí, ktorí nechcú za prezidenta ani jedného z nich. Kampaň sa začína zamotávať, no výsledok amerických volieb môže ovplyvniť celý svet.
 • Cloud mining jednoduché a levné s platformou Hashtoro
  Podle průzkumu ING International Survey Mobile Banking 2018 asi 64% respondentů slyšelo o krypto měně. Někdo říká, že humbuk je pryč; ostatní stále hledá způsoby, jak generovat zisk. Existuje mnoho možností, ze kterých si můžete vybrat, ale jedna z nejpopulárnějších je těžba s jeho zjednodušenou verzí "cloudmining".
 • Cloudová kontaktní centra přebírají péči o zákazníky
  Komerční článek: Svět míří do cloudu a péče o zákazníky s ním. Agentura Gartner konstatuje, že globální trh s veřejnými cloudovými službami poroste v roce 2019 o 17,5 procenta a dosáhne tak těžko uvěřitelné hodnoty 214,3 miliardy amerických dolarů. Výjimkou není ani zákaznická péče, která se z tradičních call center přesunuje do cloudových kontaktních center.
 • CL | Futures kontrakt na ropu
  Light Sweet Crude Oil (CL) je nejlikvidnější kontrakt na komoditním trhu. Od roku 1983 se obchoduje na burze NYMEX a na komoditní burze CME. Přes NYMEX jsou elektronicky obchodovány různé varianty futures včetně ropy a zemního plynu. Light Sweet Crude Oil je varianta West Texas Intermediate (WDTI).
 • CL | Futures kontrakt na ropu
  Ropný kontrakt s anglickým názvem Light Sweet Crude Oil (CL) je nejlikvidnější kontrakt na komoditním trhu. Od roku 1983 se obchoduje na burze NYMEX a na komoditní burze CME. Přes NYMEX jsou elektronicky obchodovány různé varianty futures včetně ropy a zemního plynu. Light Sweet Crude Oil je varianta West Texas Intermediate (WDTI).
 • ,,C.M.B.S. 2.0" další bublinou v USA? Wall Street chrlí novou vlnu dluhu, odhalující kontrast komerčních nemovitostí a bydlení
  Miliardy dolarů přebaleného hypotečního dluhu vrhly v uplynulých týdnech na trh největší banky na...
 • CME BTC futures výrazně zvýšil objem kontraktů a má zásadní vliv na BTC
  Postupná fáze dozrávání kryptoměn, pozorovatelná v posledních několika málo letech, je velkou měrou způsobena vlivem institucionálních investorů, jejichž rapidní nárůst jde na vrub kotování BTC futures na CME (od prosince 2017). Lze předpokládat, že reálná úroveň institucionální účasti je pravděpodobně vyšší než běžně používané údaje o objemu obchodování.
 • CME dnes ovládla pražskou burzu
  Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování ziskově. Všechny hlavní indexy přidávají do jedné desetiny procenta. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejvíce daří zpracovatelům komodit (+0,6 %) a výrobcům nezbytného zboží (+0,4 %). Naopak nejhlubší ztrátu 1,1 % zaznamenávají síťová odvětví. Evropské burzy se dnes příliš nikam nehrnou a spíše jen oscilují okolo včerejších zavíracích cen. Hlavní index Stoxx 600 aktuálně oslabuje o tři setiny procenta. Nejhůře jsou na tom, stejně jako v USA, síťová odvětví se ztrátou 0,8 %.
 • CME kupuje finanční a technologickou firmu NEX za 3,9 miliardy liber
  Za akvizici společnosti britské finanční a technologické společnosti NEX Group zaplatí 3,9 miliardy liber, tedy asi 113,2 miliardy korun, bude-li transakce schválena regulátorem a akcionáři NEX. Americká burzovní společnost CME Group vlastní chicagskou komoditní burzu CBOT nebo třeba obchodníka s deriváty Chicago Mercantile Exchange. Tak vznikne gigant nabízející vhodné místo pro obchodování s termínovými kontrakty, státními dluhopisy a devizami.
 • CME po oznámení o převzetí skupinou PPF ztrácí i na pražské burze
  Cenné papíry mediální společnosti CME dnes na pražské burze ztrácejí dopoledne kolem šesti procent, cena jedné akcie tak proti pátečnímu závěru klesla na zhruba 101 korun. Po nedělní zprávě, že firmu převezme finanční skupina PPF, tak trh následuje vývoj akcií na americké burze Nasdaq. V Praze se v pondělí kvůli svátku neobchodovalo, analytici dnes podobný vývoj očekávali.
 • CME po oznámení převzetí skupinou PPF ztratila v Praze 5,4 pct
  Akcie mediální společnosti CME dnes na pražské burze ztratily 5,40 procenta a obchodování zakončily na 101,60 koruny. Zmírnily tak dopolední pokles, kdy přechodně odepisovaly téměř sedm procent. Důvodem skokového propadu je podle analytiků dorovnání ceny, za kterou se akcie obchodují na americké burze Nasdaq. Tam v pondělí akcie klesaly v reakci na nedělní oznámení prodeje CME investiční skupině PPF. V Praze se v pondělí kvůli svátku neobchodovalo.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex krypto