Čtvrtek 29. únor 2024 03:01
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Instaforex ebook
reklama
Instaforex ebook
reklama
CapXmaster

Charting a druhy grafů v technické analýze

31.08.2020  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu.

V technické analýze je graf úplně základní nástroj k analýze vývoje daného investičního instrumentu. Máme několik druhů grafů, které si liší svou složitostí, způsobem zobrazování nebo výpočtem, ale i oblíbeností mezi analytiky a tradery. Pomocí těchto grafů lze sledovat z různých úhlů pohledu vývoj ceny, hledat opakující se vzory, provádět nejrůznější analýzy nebo mohou být využity jako součást analýzy pomocí technických indikátorů.

Čárový graf (line chart)

Tento typ grafu je nejjednodušším grafem technické analýzy. K sestrojení grafu je zapotřebí jen uzavírací cena (kurz) za dané období. Ty jsou zanášeny do grafu a následně spojeny čárou, čímž vznikne souvislá čára. V našem případě můžete vidět na obrázku vývoj kurzu měnového páru USD/CZK, kdy perioda pro výpočet uzavíracího kurzu je jeden den. Díváme se tedy na takzvaný denní graf, který je označován v platformě jako D1. Na spodní vodorovné ose sledujeme jednotlivé obchodní dny a na svislé horní ose pak hodnoty uzavíracích cen.


Za výhodu tohoto grafu je rozhodně považována jeho jednoduchost, kdy i začátečník může snadno pozorovat a vyhodnocovat vývoj cen například pomocí trendových linií nebo jiných nástrojů technické analýzy.

Jeho jasná nevýhoda je menší vypovídající hodnota. Z grafu tohoto typu se bohužel nedozvíme žádné další informace, jako jsou minima, maxima nebo otevírací cena v daném období. To by nám poskytlo další cenné informace o vývoji kurzu v jednotlivých obchodních periodách.

Sloupcový graf (bar chart)

Tento typ grafu patří k velmi používaným a oblíbeným grafům v technické analýze. Název grafu je odvozen od jeho podoby, kdy je tvořen sérií různě vysokých sloupečků. Rozpětí tohoto sloupečku nám určuje maximální (high) a minimální (low) hodnotu ceny (kurzu) za danou periodu (time-frame). Na grafech níže je vidět, že každý sloupeček má na sobě jeden zobáček vlevo a druhý vpravo. Zobáček zobrazený vlevo nám udává hodnotu otevíracího kurzu (open) v dané periodě a zobáček vpravo vyjadřuje hodnotu kurzu instrumentu při uzavření sloupce (close), neboli hodnota kurzu instrumentu na konci periody tohoto sloupce.


Níže vidíme graf vývoje měnového páru USD/JPY s hodinovou (H1) periodou v podání sloupcového grafu (každý sloupec představuje vývoj ceny za 60 minut).


Při porovnání sloupcového a čárového grafu je zřejmé, že jasnou výhodou sloupcového grafu je vyšší informativní hodnota, která je dána vyjádřením hodnot otevírací, uzavírací, maxima a minima. Proměnlivá výška sloupečků a umístění otevírací a uzavírací hodnoty nám poskytnou cenné informace například o síle trendu a převaze kupců či prodejců.

Jako nevýhodu může být někdy bráno proti čárovému grafu menší přehlednost a náročnější analýza ceny.

Japonský svíčkový graf (Japanese candlestick chart)

Tento druh je velmi starou grafickou metodou technické analýzy, která vznikla v Japonsku již v 18. století jako analýza vývoje cen rýže. Západnímu světu tuto metodu představil Steve Nison, který je považován za experta v oblasti interpretace svíčkových grafů.

Svíčkové grafy dnes rozhodně patří k nejoblíbenějšímu a nejpoužívanějšímu zobrazení grafů v technické analýze. Oblibu si získaly pro svou jednoduchost a okamžitou grafickou přehlednost díky barevnosti s jasně rozpoznatelným tvarům daným svíček. Tento graf používá většina obchodníků, kteří využívají takzvanou Price Action, tedy obchodování pomocí čisté ceny bez použití indikátorů.

Tento druh zobrazení vývoje ceny pracuje také se čtyřmi hodnotami kurzu (otevírací, zavírací, minimum a maximum za danou periodu). Zvolená perioda je pak v grafu zastoupena jednou svící se dvěma knoty (respektive stíny) a tělo svíce je tvořeno rozpětím mezi otevírací a zavírací cenou a stíny pak představují maximum a minimum za danou periodu.


Pokud je otevírací cena nižší, než cena uzavírací, tak cena tedy rostla a v grafu je obvykle vykreslena svíce s tělem v bílé nebo zelené barvě (dle obvyklého nastavení barev v platformě). Pokud je situace opačná a uzavírací cena je níže nežli cena otevírací, tak cena tedy klesala a je nejčastěji zobrazena svíce s tělem v černé nebo červené barvě.

Vzájemné porovnání svíčkového a sloupcového grafu (nalevo rostoucí ceny a napravo klesající ceny):


A níže na obrázku najdete další porovnání sloupcového a svíčkového grafu, kde nalevo se nachází klesající sloupec a svíčka (mají uzavírací cenu níže, než byla cena otevírací) a napravo se nachází pravděpodobný vývoj ceny v dané časové periodě, kterou nám zobrazuje daný sloupec nebo svíčka. Pokud bychom se například dívali na denní (D1) graf daného sloupce nebo svíčky, tak by intradenní vývoj ceny daného instrumentu v takovémto dni mohl vypadat tak, jako je zobrazeno napravo.  Zároveň můžete vidět, že oba typy grafů zobrazují úplně stejné hodnoty a liší se pouze graficky.


Ale zpět ke svíčkovému grafu. Níže na grafu je ukázka svíčkového grafu v praxi, kde můžete vidět vývoj měnového páru EUR/USD na čtyřhodinovém (H4) časovém rámci, kde každá svíčka ukazuje vývoj tohoto páru za 4 hodiny.


Tento druh zobrazení velmi dobře zobrazuje situaci a vývoj na trhu. Japonské svíčkové grafy pracují se soustavami formací svící, které nám při zobrazení napovídají o pravděpodobném budoucím dění na trhu. Tyto svíčkové formace jsou velmi populárním a hojně využívaným nástrojem technické analýzy. Je nutné říci, že i svíčkové formace sebou nesou jistou dávku rizika a nikdy bychom neměli vstupovat do trhu jen na základě samotné svíčkové formace, ale měli bychom vždy vyhodnotit celkovou situaci a využívat i jiných nástrojů technické analýzy pro zvýšení úspěšnosti, například pomocí konfluencí více faktorů.

Svíčkové grafy jsou velmi atraktivním analytickým nástrojem a svíčkové formace jsou velmi často využívány společně s dalšími nástroji technické analýzy, jako jsou například klouzavé průměry, hranice supportu a rezistence (S/R zóny) nebo technické indikátory.

Níže na grafu je ukázka použití svíčkové formace medvědí Pin Bar, která se utvořila v oblasti silné rezistence a nabídla tak signál ke vstupu do short (prodejní) pozice na denním grafu.Závěr

Výše tři uvedené druhy zobrazování vývoje ceny instrumentu jsou nejčastějším zobrazováním, se kterým se v začátcích můžete setkat. Existují však ještě další druhy grafů a pojetí jak vykreslovat vývoj ceny jako jsou například Renko graf, Point and Figure chart, EquiVolume a CandleVolume chart, Kagi chart, Heikin-Ashi nebo Three line break chart. Kromě Renko grafu se jedná spíše o exotiku mezi zobrazování ceny a v začátcích se s nimi nesetkáte. V dalších článcích se budeme tomuto tématu věnovat podrobněji.

Jiří Hruška pro portál FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\konfluence.jpeg
  Jak na konfluence více faktorů
  Tento článek se zabývá pokročilou metodou Price Action tradingu, kterou je obchodování pomocí konfluence více faktorů. Asi málokdo si pod tímto názvem okamžitě představí přesný způsob obchodování, proto se na toto téma dnes podíváme podrobněji a vysvětlíme si, v jakých situacích lze tohoto přístupu s výhodou využít.
  scikovy graf 21042014.png
  Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
  svickove formace 07042014-ilu.png
  Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
  C:\fakepath\Dark.jpg
  Svíčkové formace – candlestick patterns
  Svíčkové grafy vytvářejí zvláštní grafické útvary - formace, kterým říkáme patterny. Tyto patterny vznikají z několika málo svíček, nesou různé označení a naznačují, co by trh mohl dělat v následujícím čase (nabízejí různé signály, na základě kterých pak obchodník otevírá či uzavírá své pozice).
  outside bar.JPG
  Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
  inside bar.gif
  Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
  pinocchio.gif
  Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.
  Svicky
  Forex a mysterium svíčkových grafů
  Svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. Mnoho traderů je má v oblibě pro jejich jednoduchost, přehlednost a možnost využití různých technických formací a patternů. Dost a dost papíru již bylo popsáno o této problematice, tak, že snad ani nemůže být řečeno něco nového. Přesto je tato oblast, oblastí stále živou, protože grafy a jejich čtení jsou a ještě dlouho budou základem obchodní strategie každého tradera.
  C:\fakepath\forex7-10.jpg
  7. část - Technická analýza na forexu
  Technická analýza je neoddiskutovatelným základem práce všech traderů moderní doby. Bez ní si dnes nedovedeme představit jediný vstup do obchodu. Stává se hýčkanou královnou i v dalších oblastech velmi úzce spojených s oblastí tradingu, jako je vývoj SW a další. V dnešním přiblížení TA se dotkneme úplných základů a řekneme si o dalším možném zdroji informací.
  bild_makler.jpg
  Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.

Čtěte více

 • Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
  Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.
 • Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
  Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře.
 • Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
  Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů...
 • ESMA demo účet: Jak se vás dotkne nová regulace
  V poslední době je ve světě finančních trhů nejžhavějším tématem plánovaná regulace ESMA, která mimo kompletního zákazu obchodování s binárními opcemi také snižuje maximální možnou finanční páku, a to následovně:
 • Fakta, která musí začínající obchodník znát
  Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku.
 • Finanční páka: Jak na ni?
  Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.
 • FXstreet.cz v časopisu Bankovnictví
  Největší forexový portál v České republice a na Slovensku FXstreet.cz byl osloven prestižním časopisem Bankovnictví, aby pro jeho čtenáře připravil článek o forexu.
 • FXstreet.cz v magazínu MontyRich
  V aktuálním vydání (číslo 7/2015) magazínu MontyRich najdete rozhovor se zakladatelem serveru FXstreet.cz – největšího forexového portálu v České republice a na Slovensku.
 • Hlídejte si náklady u svého brokera
  Jste dlouhodobě ztrátový obchodník? Nejspíš nemáte dobře zvládnutou psychologii tradingu, správně nastavený money-management, či dobrou obchodní strategii. Nebo ne? Co když je ve vašem případě vše jinak? Co když vaše obchodní výsledky mohou být mnohem lepší a zbytečně jen přicházíte o své nesnadno vydělané peníze?
 • Hodnota pipu a vztahy mezi měnami
  Před nedávnem jsem přes interní poštu FXstreet.cz dostal vzkaz, týkající se výpočtu hodnoty pipu. Tazatel se ptal, proč je hodnota pipu stejná u všech xxx/JPY párů a na čem je tato hodnota závislá. Protože si myslím, že jde o zajímavou otázku, rozhodl jsem se napsat na toto téma samostatný článek a vysvětlit několik základních vztahů a souvislostí. Všechny výpočty jsou z pohledu někoho, kdo má účet v USD. Pokud máte účet v EUR nebo jiné měně, tak jsou výpočty buďto jednodušší nebo složitější, to podle toho jaký měnový pár obchodujete.
 • Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
  Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům.
 • Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?
 • Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
  Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.
 • Jak je důležitá kvalitní tradingová rutina
  Všichni asi souhlasíme, že dobré návyky jsou důležité. Díky pravidelnému čištění zubů máme méně zubních kazů. Lidé, kteří sportují a mají zdravé stravovací návyky, jsou méně nemocní. Totéž platí o obchodování na finančních trzích, kde kariéra traderů s dobrými obchodními zvyklostmi bude nejspíše delší a výnosnější.
 • Jak mohou správné velikosti pozic zachránit váš účet
  Tento článek vychází z přesvědčení, že správná velikost pozice je tou nejdůležitější dovedností, kterou by měl trader mít. Ano, je to tak - je to opravdu tak zásadní! Bez obchodování správně velkých pozic máte menší šanci na úspěch a rozhodně větší pravděpodobnost, že svůj účet zničíte.
 • Jak nastartovat trading v roce 2023?
  V roce 2023 nebude o obchodní příležitosti nouze, což víme z mnoha tržních výhledů, které aktuálně vycházejí téměř všude. Ne všude se však dozvíte, jak tyto obchodní příležitosti zobchodovat, či jakých nástrojů a strategií k tomu využít. V Purple Trading vám přesně s tímto pomůžeme.
 • Jak na trading při zaměstnání
  Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.
 • Jak obchodovat během letních měsíců
  Každý obchodník se musí umět přizpůsobit různému prostředí, ale také různým tržním podmínkám (Price Action, likvidita, volatilita). Finanční trhy přes letní měsíce zpravidla zaznamenávají pokles volatility a likvidity, mnoho bankovních a profesionálních obchodníků totiž tráví čas na dovolené nebo se svými rodinami. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak můžeme během letních měsíců přizpůsobit své obchodní strategie a na co si dát pozor.
 • Jak poznat problémového brokera?
  Tento článek je pokračováním série, která se věnuje tématu ochrany práv spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami neseriózních obchodníků s cennými papíry (dále jen „OCP“ nebo „broker“). Z minulých článků již víme, kdo to broker je, proč se mezi OCP v posledních několika letech vyrojilo tolik tzv. „šmejdů“ a jaké praktiky tito neseriózní brokeři dovedně využívají k tomu, aby maximalizovali své zisky na úkor retailových investorů (spotřebitelů, domácností). Rovněž jsme si pověděli, co dělat, pokud jste nátlaku nepoctivého brokera podlehli a na základě jeho „rad a doporučení“ neúspěšně proinvestovali vaše pracně vydělané peníze.
 • Jak restartovat trading na forexu
  Kdo už nějakou dobu na forexovém trhu obchoduje, tak ví, že mohou přijít situace, kdy je dobré nebo dokonce nutné začít na forexu znovu od začátku. Mohou k tomu vést různé důvody, ale mezi ty hlavní patří významná a neočekávaná série ztrát, dlouhá pauza od obchodování a případně také vymazaný obchodní účet. Dnešní článek se věnuje právě tomuto restartu na forexu, ať už je důvod k němu jakýkoliv.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Oanda
xPartners
IQ Option
reklama
Fintokei ProTrader