Neděle 14. července 2024 03:21
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple trading AI
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
CapXmaster

Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)

14.06.2021  Autor: Satik FX  Sekce: Price Action   Tisk


Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.

V dnešním článku se budeme velmi podrobně věnovat nástroji Fibonacci a představíme si možná pro někoho netradiční způsob jeho použití.

O Fibonaccim bylo již na stránkách FXstreet.cz řečeno mnohé. Nebudu vás unavovat dalším popisem této obchodní metody, která je pro obchodování Price Action velice přínosná, a pouze dám odkaz na některé články, které tuto problematiku dostatečně objasňují:

To, co je v těchto výše uvedených článcích obsaženo, považujte za základ a abych tak řekl, vztaženo k úvodu tohoto článku, samostatný systém určování Fibonacciho retracementu a jeho následného použití v obchodování. A v dnešním článku se budeme věnovat nadstavbě Fibonacciho obchodování, které je hlavně u pokročilejších obchodníků velmi oblíbené. Tím tématem budou Fibonacciho shluky (Fibonacci Cluster).

Fibonacciho cenové clustery (Fibonacciho shluk nebo též Fibonacciho Cluster)

Nejprve opět trocha obecné teorie. Česky je možné slovo cluster přeložit jako seskupení nebo shluk. Fibonacciho cenový cluster je místo, kde se v okolí jedné cenové oblasti nachází více zakreslených Fibonacciho úrovní. Jde o shluky několika Fibonacci retracementů dohromady, nebo ve velmi úzkém kontaktu, čímž se zesílí jejich platnost. Tím, že tento nástroj je poměrně subjektivní a nakreslí jej jinak krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý trader, tak právě tyto clustery (místa, kde se budou linie Fibonacciho dotýkat velmi těsně) jsou místa, která můžeme považovat za nejsilnější úrovně, kde je největší pravděpodobnost, že zde bude nejvíce obchodních objednávek a trh zde bude reagovat s mnohem vyšší úspěšností.

Tato teorie pracuje s tím, že pokud se více těchto úrovní přibližuje k jedné ceně, bude tato cena o to více zřejmě důležitou oblastí supportu či rezistence a je nutno zvažovat, jak budeme postupovat dále. Budeme pokračovat v držení pozice, ukončíme část pozice, nebo ukončíme rovnou celý obchod? To již záleží na vyhodnocení toho, jak se cena v okolí clusteru chová, v souvislosti se zvolenou taktikou používání Price Action.

K vytvoření clusteru můžeme použít dva, tři, nebo i více Fibonacciho shluků. Pokud se sejde více těchto úrovní v blízkosti jedné ceny, nemusí to pouze znamenat, že tato zóna bude silněji odolávat a cenu to udrží, ale že je pro její vývoj důležitá a teprve následná reakce ceny určí, jakým směrem se trh rozhodne pokračovat. Cenový cluster nám vlastně vykresluje další typ S/R úrovní.

Nutno také zmínit, že Fibonacciho clustery obecně doporučujeme používat na vyšších časových rámcích (time-frame) jako H1, H4 a D1 a můžeme je používat na všech trzích - forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny.

Dalším důležitým aspektem cenových clusterů je fakt, že pokud se začnou zobrazovat ve větších vzdálenostech od současného dění na trhu, mohou pracovat jako magnety, které si cenu daného trhu přitahují. Pro používání clusterů je dobré si ujasnit, jaký směr má momentální trend, protože shluky, které vzniknou ve směru trendu, mají všeobecné větší účinnost.

K tomuto určení převážně postačuje, jestliže cena tvoří vyšší maxima a vyšší minima, (UPTREND), či nižší maxima a nižší minima (DOWNTREND).

Pokud tedy máme stoupající trend, cena doputuje k určitému maximu a začne klesat, nejbližší cluster by nám měl určit potenciální cenovou relaci možného odrazu a návratu do opětovného růstu. Pokud jej cena ignoruje, může klesat k dalšímu clusteru, kde můžeme znovu předpokládat, že se cena opět odrazí a pohne směrem vzhůru. Naopak, pokud je trend klesající a cena vytvoří určité minimum, pak začne stoupat (korekce), tak nejbližší cluster by nám měl napovědět, kde je možný bod obratu do původního klesajícího trendu a kde lze předpokládat, že ve svém pohybu směrem dolů bude pokračovat.

Za nejdůležitější hladiny Fibonacciho retracementů považujeme 23,6 %, 38,2 %, 50 % a 61,8 %. K nim si však můžeme přidat ještě jednu oblast a to 78,6 %. Tu si však musíme do platformy nastavit (není v základu). Postup pro přidání nové Fibo úrovně do MetaTraderu je následující:

1) Vložit – Fibonacci – Retracement:


2) Aplikujeme do grafu Fibonacciho.

3) Označíme Fibonacciho dvojklikem a vybereme Fibo vlastnosti.

4) Přidáme novou Fibo úroveň:


Jako novou úroveň přidáme 0.786 (78.6).

A teď již ke konstrukci cenových clusterů. V jednom z přechozích odstavců jsem zmínil, že k vytvoření clusterů je potřeba dva, nebo více cenových vztahů. Není to nic jiného, než že v grafu natáhneme dva, nebo více Fibonacciho retracementů, které nám graficky clustery vykreslí.

Při stoupajícím trendu natáhneme Fibonacci retracement vždy odspodu směrem nahoru (dno - vrchol momentálního trendu) s tím, že akceptujeme swingy (klesající partie vzestupného trendu) a také od těch natahujeme Fibonacciho postupně na poslední vrchol. Při této konstrukci se nám vykreslí Fibonacciho clustery jako potenciální zóny podpory (supporty).

A obráceně při klesajícím trendu natahujeme Fibonacci retracement odshora směrem dolů (vrchol - dno momentálního trendu) a taktéž od swingů (neboli z krátkodobějších cenových extrémů/trendů ve stejném směru). Zde se nám clustery vykreslí jako potenciální zóny odporu (rezistence).

S tím, jak postupně zakreslujeme do grafu další a další Fibonacciho retracement úrovně, tak se stává, že některé hladiny se začnou skoro dotýkat, nebo se překrývat. Tím vznikají právě ty clustery a tím se vytvářejí opravdu silné úrovně, na kterých je velice pravděpodobné, že zde dojde ke změně směru vývoje ceny.

Níže na grafu najdete základní vysvětlení vzniku Fibonacciho clusterů (shluků) pomocí dvou Fibonacci retracementů:Konstrukce Fibonacciho clusterů v Uptrendu

Jako první musíme určit trend:


Následně můžeme natáhnout první Fibonacci retracement (zespodu směrem nahoru):


Pak přichází natažení druhého Fibonacci retracementu podle dalších swingů:


Pak přichází natažení třetího Fibonacci retracementu podle dalších swingů:


A pak již můžeme vidět vytvořené Fibonacciho clustery (shluk cenových relací ve své blízkosti), na grafu jsem to zvýraznil pískovou barvou:


A na dalším grafu níže můžeme vidět následnou reakci ceny na takovéto úrovně.


Na výše uvedeném grafu vidíme, jak se trh zachoval v této situaci. Po dosažení momentálního maxima trh začal klesat. První cluster musíme ignorovat, protože se nám vykreslil již v průběhu konstrukce jako dosažený. V potaz tedy bereme cluster druhý, u kterého se cena velmi přesně odrazila a otočila do původního Uptrendu a pokračovala vzhůru. Takže tato hladina zde zafungovala jako excelentní úroveň supportu.

Konstrukce Fibonacciho clusterů v Downtrendu

Opět jako první začneme s určením hlavního trendu:


Následně můžeme natáhnout první Fibonacci retracement (ze shora směrem dolů).


Poté pokračujeme druhým Fibonacci retracementem z dalších swingů:


A pokračujeme třetím Fibonacci retracementem z dalších swingů:


A v tomto případě dokonce aplikujeme čtvrtý Fibonacci retracement:


Pro naprosto excelentní vykreslení clusterů můžeme použít třeba i pátý (krátkodobý) Fibonacci retracement (pokud to situace na grafu umožňuje), ale myslím, že grafika je už zcela jasná.


A nyní již můžeme na grafu vidět vytvořené Fibonacciho clustery na zahuštěných cenových relacích (na grafu jsem to zvýraznil pískovou barvou):


A níže na grafu pak můžeme vidět reakce trhu na dané Fibonacciho cenové clustery.


Na výše uvedeném posledním grafu vidíme výsledek konstrukce clusterů a reakce trhu. Po překonání prvního clusteru se trh velmi přesně obrátil zpět do svého původního směru až na clusteru druhém a následně pokračoval v nastoleném Downtrendu. Hladina clusteru tady zafungovala skvěle jako úroveň rezistence.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, co jsou to Fibonacciho clustery a jak je správně používat v odlišných trendech jako skvělou pomůcku pro určení supportů a rezistencí a opětovného návratu trendu do původního hlavního směru po jeho korekci.

V příštím dílu se podíváme na to, jak tyto clustery použít k „předpovědi“ možného dosažení hladiny Profit-Targetu (Take-Profitu) pro cílování a ukončování obchodů.

A jako vždy, pokud vám něco nebude zcela jasné, či budete chtít nějaké doplnění, neváhejte se mě na cokoliv zeptat v diskusi pod tímto článkem a rád vám na vše odpovím.

Forexu zdar!

Satik

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\price-action-16062021.jpeg
  Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
  C:\fakepath\price-action-18042021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
  C:\fakepath\price-action-15022021-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
  C:\fakepath\price-action-uvod.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
  C:\fakepath\price-action-1.jpeg
  Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
  C:\fakepath\trader-forex2.png
  Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
  C:\fakepath\forex-fxstreet.jpg
  Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Čtěte více

 • Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)
  Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
 • Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
reklama
Dukascopy new