Ziskový obchodní systém - Sonic R

01.07.20131,143,146, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.

Úspěšná historie tohoto systému se začala psát 25. května 2008 na zahraničním serveru forexfactory.com, kdy se o něj podělil uživatel známý pod přezdívkou Sonicdeejay. Jak on sám přiznává, při tvorbě svého systému se nechal inspirovat knihou známé traderky Raghee Horner. Její systém mu skvěle fungoval, když se trh pohyboval v trendu, ale selhával ve chvílích, kdy šel trh do strany. Proto Sonicdeejay zakomponoval do tohoto systému zóny supportů a rezistencí, tzv. vlnu (pattern 1–2–3) a hlavně cenovou akci (PA - Price Action). Díky této kombinaci nástrojů technické analýzy mu jeho systém naděluje při intradenních/swingových/pozičních obchodech pěkné zisky.

Systém je tvořen základními technickými instrumenty v podobě kombinace klouzavých průměrů se samotným pohybem ceny. Jak již bylo řečeno výše, základem tohoto systému je světově využívaný pattern nazývaný 1–2–3 někdy také A–B–C. Tato signální formace funguje na všech typech trhů, a tak je velmi oblíbená u technických obchodníků. Z technického hlediska jde o reverzní pattern, který nám poskytuje informaci o současném trendu a náladě trhu.

Samotný trend se dá definovat jako sekvence určitých skutečností. Pro jasnější pochopení se používá jasná definice, že v případě rostoucího trendu trh vytváří vyšší vrcholy (highs) a zároveň vyšší dna (lows). Opakem je klesající trend, kdy se vytvářejí nižší vrcholy a zároveň nižší dna.

Níže uvedený obrázek jasně ukazuje meritum této formace. První tři červené šipky znázorňují klesající trend, kde se pravidelně tvoří nižší vrcholy a nižší dna. Obrat trendu (zelené šipky) nastává při vytvoření vyššího dna (zelená přímka – dno č. 3) a překonání vrcholu č. 2. 


Tento pattern se tak stává alfou – omegou systému Sonic R a je základním stavebním kamenem pro úspěšné obchodování. Pro samotné přežití na trhu by však dlouhodobě nestačil a zde přicházejí na pomoc klouzavé průměry, které poslouží jako filtr dobrých vstupů.

Sonicdeejay převzal do svého repertoáru kombinaci tří klouzavých exponenciálních průměrů (EMA) s periodou 34, počítaných z close, high a low ceny. Tím se na grafu vytvoří objekt připomínající vlnu (světle modrá), kterou „Sonicers“ s oblibou nazývají „Dragon“ (Drak). Tyto tři průměry tak poskytují vhled do trhu a pomáhají obchodníkům rychle se orientovat.

Známá obchodnice Raghee Horner používá Dragon pro definici trendu. Její poučka je pochopitelná i pro úplné začátečníky. Představme si na grafu hodiny, kde ručičkou je právě Dragon. Ukazuje-li Dragon na čas mezi 12. a 3. hodinou, nachází se trh v rostoucím trendu. Naopak namíří-li Dragon mezi 3. až 6. hodinu, má trh tendenci klesat.

Posledním základním instrumentem je exponenciální průměr 89 (Trend), který ukazuje dlouhodobější trend a slouží jako pomocná berlička při rozhodování o vstupu do obchodu. Je-li cena nad EMA 89, hledáme pouze dlouhé pozice (long/buy), a opačně pro krátké pozice (short/sell).

Poznámka: Všechny indikátory, které se používají v této strategii, si můžete stáhnout do své platformy na konci tohoto článku. Získáte tak kompletní šablonu k systému Sonic R a vaše grafy budou vypadat stejně jako v tomto článku, včetně zobrazení ekonomického kalendáře důležitých událostí přímo v platformě.

Nyní již rozumíme všem ingrediencím a měli bychom vědět, co jednotlivé indikátory říkají. Je tedy zapotřebí smíchat vše dohromady a uvařit co možná nejkvalitnější obchodní systém.

Tento systém má jasně definované podmínky vstupu, které jsou v případě striktního dodržování ke svým uživatelům velmi štědré.

Vstup do dlouhé (long) pozice

 • Cena vytvoří formaci 1–2–3, v tomto případě tedy low-high-higher low.
 • Při pohledu na Dragon je vidět, že ukazuje mezi 12. a 3. hodinu (pouze potvrzuje trend).
 • Trend (EMA 89) je pod momentální cenou.
 • Ideální vstup: Trh projde skrz Dragon a dostane se nad něj, následně koriguje zpět do Dragona a zůstane uvnitř (vytvoří higher low). Ve chvíli, kdy trh opouští Dragon směrem nahoru, chystáme náš vstup.
 • Samotný vstup připravujeme pomocí příkazu stop po vytvoření korekční vlny (vlna mezi body 2 a 3) patternu 1–2–3.
 • Vstup konzervativní: Buy stop 3 až 5 pipů nad vrchol č. 2
 • Vstup agresivní: Buy stop 3 až 5 pipů nad první svíčku, která uzavřela nad Dragonem

Vstup do krátké (short) pozice

 • Cena vytvoří formaci 1–2–3, v tomto případě tedy high-low-lower high.
 • Při pohledu na Dragon je vidět, že ukazuje mezi 3. a 6. hodinu (pouze potvrzuje trend).
 • Trend (EMA 89) je nad momentální cenou.
 • Ideální vstup: Trh projde skrz Dragon a dostane se pod něj, následně koriguje zpět do Dragona a zůstane uvnitř (vytvoří lower high). Ve chvíli, kdy trh opouští Dragon směrem dolů, chystáme náš vstup.
 • Samotný vstup připravujeme pomocí příkazu stop po vytvoření korekční vlny (vlna mezi body 2 a 3) patternu 1–2–3.
 • Vstup konzervativní: Sell stop 3 až 5 pipů pod dno č. 2
 • Vstup agresivní: Sell stop 3 až 5 pipů pod první svíčku, která uzavřela pod Dragonem

Opětovný vstup (re-entry)

Velmi často se stává, že obchodníkům uteče vstup a pak nastupuje sebelítost nebo unáhlený opožděný vstup. V takovýchto chvílích je však zapotřebí se obrnit trpělivostí a počkat na novou příležitost. Je velmi obvyklé, zvláště v trendujícím trhu, že nastane možnost nového vstupu na tomtéž měnovém páru, tzv. re-entry, jde tedy o naskočení do rozjetého vlaku. Podmínky pro vstup zůstávají de facto stejné, avšak je potřeba zmínit, že první vlna neprotíná Dragon. K lepšímu pochopení poslouží obrázek.


Money management (MM)

Money management je problematika, která by si zasloužila několik stran textu, avšak v tomto článku je potřeba omezit se jen na to nejnutnější. Základem MM by měla být znalost důležitých úrovní, na které má daný měnový pár tendenci reagovat. Proto je nezbytné mít v grafu zakreslené úrovně supportů a rezistencí z vyšších časových pásem (H4 a Daily). Tímto opatřením se vyhneme nejen např. nákupu pod silnou rezistencí či prodeji těsně nad supportem, ale také si pomocí těchto linií určíme první „take-profit“ a samozřejmě i „stop-loss“.

Take-profit (TP)

První take-profit by měl ležet u nejbližší S/R zóny, tak abychom minimalizovali riziko případného obratu trendu. V případech, kdy se trh nachází ve velké vzdálenosti od těchto zón, je potřeba zvolit TP na základě trhu. Často užívaným konstantním TP může být hodnota 30 pipů.

Při dosažení TP1 se nabízí možnost přistoupit k ochraně kapitálu za použití posunu SL na hodnotu vstupu + spread, tedy na tzv. break-even (BE). Maximalizace zisku lze dosáhnout obchodováním pozice, kterou lze rozdělit alespoň na 3 části. První část (1/3) uzavřeme na TP1 a posuneme SL na BE. Druhou část (1/3) uzavřeme na TP2 a SL posuneme na úroveň TP1. Poslední třetí část pak můžeme nechat běžet volně a postupně posouvat SL do plusových hodnot, nebo si určíme TP3, kde obchod zakončíme.

Stop-loss (SL)

Stop-loss je ožehavé téma, které bývá hodně diskutováno, a každý dlouhodobější Sonicers si po nějaké době najde svoji „správnou cestu“. Originální Sonic R systém radí dávat SL v případě long pozice pod dno č. 1, tak jak je zobrazeno na obrázku výše. Naopak pro short pozici nad vrchol č. 1.

Výhodu získáváme v případě, kdy první vlna prorazí důležitou S/R zónu. Dostaneme-li platný signál po takovémto průrazu, pak stačí, když je SL umístěn pod/nad takovouto hladinou, viz obrázek.


Postřehy od česko-slovenských obchodníků strategie Sonic R

 • Nedoporučuje se obchodovat v asijské obchodní seanci. Většina nejlepších obchodů za přítomnosti trendu se totiž vyskytuje během londýnské seance.
 • Nikdy nepřikupujte do ztrátových pozic, mohli byste prohloubit ztrátu.
 • Váš stop-loss by měl být umístěn dostatečně daleko, aby mohl trh „dýchat“.
 • Sonic R funguje na všech časových rámcích (timeframe), nejlépe však na M15 a M30. Jde tedy primárně o intradenní (daytrading) systém.
 • Sonicdeejay vynechává pondělí a často i pátek. Systém nejlépe sedí v londýnské a americké seanci (nejlépe od 14 h – 18 h našeho času).
 • Vždy je lepší, pokud se na průrazu Dragonu podílí více malých svíček než jedna dlouhá, která může být jen falešným průrazem. I pullback je lepší, pokud je složen z více menších svíček.
 • Pullback je nejlepší brát pokud možno jen do vlny; pokud jde skrz (korekční vlna uzavře pod/nad Dragonem), je vždy menší úspěšnost. Zároveň je výhodnější, když se postupně snižuje range svíček, které pullback tvoří. 
 • Pokud nedojde během 5 – 8 svíček k vyplnění vstupního stop příkazu, je třeba ho zrušit.
 • Sonicdeejay má cca 2 - 10 obchodů za týden, při více vstupech hrozí „overtrading“ (nadměrné obchodování).
 • Vyhnout se nejdůležitějším fundamentálním zprávám, jako je NFP report, HDP, nezaměstnanost atd.                         

Autoři článku: Dipie, Akkersson a tým FXstreet.cz
Doplnění a pomoc s článkem: Rado9, Babetko a Catcher
Autor systému: Sonicdeejay 

 
Diskusi k tomuto systému a česko-slovenskou komunitu obchodníků (Sonicers) najdete zde.

Kompletní indikátory k systému Sonic R, včetně šablon si můžete stáhnout zde.

Poznámka: Na serveru FXstreet.cz mohou diskutovat a stahovat indikátory pouze registrovaní uživatelé. Registrace na FXstreet.cz je zcela zdarma.

Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Veřejný trading Jakuba Hodana slaví úspěch
  Je tomu přesně rok, co se úspěšný trader a člen týmu FXstreet.cz, Jakub Hodan, rozhodl na diskusním fóru FXstreet.cz založit nové veřejné vlákno, ve kterém každý den zveřejňuje své obchodní nastavení a přístup k tradingu. Jedná se o takový obchodní deník nebo trading room, kde je možné vidět ukázky reálných obchodů (live trading) s aktuálním pohledem na trhy. A každý se tak může přesvědčit, že trading může být velmi přesný, ziskový a zároveň také jednoduchý.
 • VIP zóna: Výsledky obchodování za červen
  Měsíc červen pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
 • VIP zóna: Výsledky obchodování za červenec
  Měsíc červenec pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
 • VIP zóna: Výsledky obchodování za květen
  Měsíc květen pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
 • VIP zóna: Výsledky obchodování za listopad
  Měsíc listopad pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
 • VIP zóna: Výsledky obchodování za říjen
  Měsíc říjen pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
 • VIP zóna: Výsledky obchodování za srpen
  Měsíc srpen pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
 • VIP zóna: Výsledky obchodování za září
  Měsíc září pro členy VIP zóny FXstreet.cz nabídl velké množství naprosto jedinečných obchodních příležitostí napříč různými měnovými páry, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jaké exkluzivní obchodní příležitosti nabídl uplynulý měsíc. Tým FXstreet.cz má od 1. května 2018 nový zdroj pro institucionální objednávky z další mezibankovní platformy, a proto institucionálních objednávek vychází nyní mnohem více a jsou zároveň ještě přesnější než dříve!
 • Vzájemná korelace měnových párů
  Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
 • Základní pojmy poskytování strategií na forexu
  Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Purple extreme

Kurzy obchodování

Led
12

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
26

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


úno
9

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

úno
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
RoboMarkets
reklama
Purple extreme
reklama
HighSky Brokers nabidka
reklama
Purple extreme