Středa 31. květen 2023 05:29
reklama
ProTradery Purple - appka
reklama
Instaforex krypto
reklama
Purple - Panelova diskuze
reklama
Dukascopy new

Úrokové sazby a jak ovlivňují forex

29.11.2021  Autor: Jakub Hodan  Sekce: Fundamentální analýza   Tisk


Mezi úrokovými sazbami a forexovým obchodováním existuje silná korelace. Forexový trh je ovládán mnoha proměnnými, ale úroková sazba měny je základním faktorem, který převažuje nad všemi ostatními.

Jednoduše řečeno, finance se snaží následovat měnu s nejvyšší reálnou úrokovou měrou. Reálná úroková míra je nominální úroková míra snížená o inflaci.

Forexoví obchodníci musí sledovat úrokovou sazbu centrální banky každé země, a co je důležitější, kdy se očekává její změna, aby mohli předpovídat pohyby měnových párů.

Tento článek se bude podrobně zabývat forexovými úrokovými sazbami a podíváme se blíže na to, co jsou to úrokové sazby a jak ovlivňují měny. Objasníme diferenciály forexových úrokových sazeb, jak mohou obchodníci předpovídat sazby centrálních bank a jejich dopad na forexový trh. Představíme si i klíčové obchodní strategie založené na úrokových sazbách.

Co jsou úrokové sazby a proč jsou pro tradery důležité?

Když obchodníci hovoří o "úrokových sazbách", mají obvykle na mysli úrokové sazby centrálních bank. Úrokové sazby jsou pro forexové obchodníky nesmírně důležité, protože když se změní očekávaná míra úrokových sazeb, měna ji zpravidla následuje. Centrální banka má několik nástrojů měnové politiky, kterými může úrokovou sazbu ovlivnit. Mezi nejčastější patří například:

1. Operace na volném trhu: Nákup a prodej cenných papírů na trhu s cílem ovlivnit úrokové sazby.

2. Diskontní sazba: Sazba účtovaná komerčním bankám a dalším depozitním institucím za úvěry.

Centrální banky mají dva hlavní úkoly: řídit inflaci a podporovat stabilitu měnového kurzu své země. Toho dosahují změnou úrokových sazeb a řízením peněžní zásoby v zemi. Když inflace roste nad cílovou hodnotu centrální banky, zvýší úrokovou sazbu, což může přibrzdit ekonomiku a vrátit inflaci zpět pod kontrolu.

Hospodářský cyklus a úrokové sazby

Ekonomiky buď rostou, nebo klesají. Když ekonomika roste, mají se všichni lépe, a když ekonomika klesá (recese), mají se hůře. Cílem centrální banky je udržet inflaci na uzdě a zároveň umožnit ekonomice růst mírným tempem, to vše prostřednictvím řízení úrokové sazby.

Když ekonomika expanduje (růst HDP je kladný), spotřebitelé začínají vydělávat více. Větší výdělky vedou k větším výdajům, což vede k tomu, že se více peněz žene za menším množstvím zboží - což vyvolává inflaci. Pokud se inflace nekontroluje, může mít katastrofální následky, a proto se centrální banka snaží udržet inflaci na své cílové úrovni, která je u většiny centrálních bank kolem 2 %, zvyšováním úrokových sazeb. Zvýšené úrokové sazby zdražují půjčky a pomáhají snižovat výdaje a inflaci.

Pokud ekonomika klesá (růst HDP je záporný), stává se deflace (záporná inflace) problémem. Centrální banka snižuje úrokové sazby, aby povzbudila výdaje a investice. Firmy si začnou půjčovat peníze za nízké úrokové sazby na investice do projektů, což zvyšuje zaměstnanost, růst a nakonec i inflaci.

Cyklus probíhá přibližně takto:Jak úrokové sazby ovlivňují měny

Způsob, jakým úrokové sazby ovlivňují forexový trh, spočívá ve změně očekávání ohledně úrokových sazeb, která vedou ke změně poptávky po měně. Následující tabulka zobrazuje možné scénáře, které vyplývají ze změny očekávání úrokových sazeb:

Očekávání trhu

Skutečný výsledek

Vliv na forexový trh

Zvýšení sazeb

Ponechání beze změny

Pokles měny

Snížení sazeb

Ponechání beze změny

Růst měny

Ponechání beze změny

Zvýšení sazeb

Růst měny

Ponechání beze změny

Snížení sazeb

Pokles měny

Představte si, že jste investor, který potřebuje investovat velkou částku peněz do bezrizikového aktiva, jako je státní dluhopis. Úrokové sazby v USA rostou, a tak začnete nakupovat americké dolary, abyste investovali do amerických státních dluhopisů.

Vy nejste sami, kdo investuje do země s vyššími úrokovými sazbami. Mnoho dalších investorů sleduje zvyšování výnosů, a tak zvyšuje poptávku po amerických dolarech, což vede ke zhodnocení měny. To je podstata toho, jak úrokové sazby ovlivňují měny. Obchodníci se mohou pokoušet předpovídat změny v očekávání úrokové sazby, což může mít velký vliv na měnu.

Zde je příklad toho, co se stane, když trh očekává, že centrální banka bude držet úrokové sazby na současné úrovni, ale centrální banka pak úrokové sazby sníží. V tomto příkladu se očekávalo, že australská centrální banka (Reserve Bank of Australia – RBA) ponechá úrokové sazby na 2 %, ale místo toho je snížila na 1,75 %. Trh byl snížením sazeb překvapen, takže kurz AUD/USD oslabil.


Dalším aktuálním příkladem může být překvapení trhů Českou národní bankou (ČNB), která zvýšila úrokové sazby více, než trh obecně očekával a to vyvolalo prudký růst české měny (pokles měnového páru EUR/CZK).Porozumění diferenciálům úrokových sazeb

Úrokové diferenciály jsou jednoduše rozdíly v úrokových sazbách mezi dvěma zeměmi.

Pokud obchodník očekává, že USA neočekávaně zvýší úrokové sazby, předpokládá, že americký dolar může posílit. Aby obchodník zvýšil své šance na úspěch, může nakoupit americký dolar proti měně s nízkými úrokovými sazbami, protože obě měny se liší v míře svých úrokových sazeb.

Úrokové sazby a jejich diferenciály mají velký vliv na zhodnocení či znehodnocení měnového páru. Změny úrokových diferenciálů korelují s posílením či oslabením měnového páru. Je to snadněji pochopitelné vizuálně. Následující graf porovnává měnový pár AUD/USD (svíčkový graf) a rozdíl mezi dvouletými státními dluhopisy AUD a dvouletými státními dluhopisy USD (oranžový graf). Vztah ukazuje, že s klesajícím výnosem dluhopisů AUD ve srovnání s dluhopisy USD klesá i měna.


Úrokové diferenciály se hojně využívají v carry trade obchodech. Při carry trade se peníze půjčují ze země s nízkou úrokovou sazbou a investují se v zemi s vyšší úrokovou sazbou. S carry trade jsou však spojena určitá rizika, například znehodnocení měny, do které se investuje, oproti měně, ze které se obchod financuje.

Jak předpovídat sazby centrálních bank a dopad na forexový trh

Futures kontrakty na úrokové sazby jsou kontrakty obchodované na Chicagské komoditní burze (CME), které představují očekávání trhů, kde se bude nacházet denní oficiální sazba centrální banky v době vypršení kontraktu. Trh má vždy vlastní prognózu toho, kde se bude úroková sazba nacházet. Úkolem obchodníka je předpovědět změnu těchto očekávání.

Aby mohl obchodník předpovídat sazby centrální banky, musí pozorně sledovat, co centrální bankéři aktuálně sledují. Centrální bankéři se snaží být pro veřejnost co nejtransparentnější v tom, kdy očekávají zvýšení úrokových sazeb a které ekonomické údaje aktuálně sledují.

Centrální bankéři rozhodují o zvýšení nebo snížení úrokových sazeb na základě několika ekonomických údajů. Zveřejňování těchto dat můžete průběžně sledovat pomocí ekonomického kalendáře. Mezi hlavní fundamenty patří inflace, nezaměstnanost a aktuální kurz. Obchodník musí být v souladu s tvůrci politiky centrální banky a téměř se snažit předpovědět, jaké budou jejich kroky, dříve než to oznámí veřejnosti. Tímto způsobem může obchodník těžit ze změny očekávání trhů. Tento způsob obchodování je založen na fundamentech, což je rozdíl oproti obchodování pomocí technické analýzy.

Obchodní strategie založené na úrokových sazbách

Forexoví obchodníci se mohou rozhodnout obchodovat současně se zveřejněním zprávy o úrokových sazbách a nakupovat nebo prodávat měnu v okamžiku zveřejnění zprávy.

Pokročilí forexoví obchodníci se mohou pokusit předpovědět změny v rétorice centrálních bankéřů, které mohou posunout očekávání trhu. Obchodníci tak učiní sledováním klíčových ekonomických ukazatelů, jako je inflace, a obchodují před projevy centrálních bankéřů.

Další metodou je vyčkat na korekci měnového páru po zveřejnění úrokových sazeb. Pokud centrální banka neočekávaně zvýšila sazby, měna by měla posílit. Obchodník by mohl počkat na mírné oslabení měny (korekci) před realizací vstupu do dlouhé (long) pozice - očekává, že měna bude nadále posilovat.

Klíčové koncepce

1. Samotná rozhodnutí o úrokových sazbách bývají méně důležitá než očekávání budoucích úrokových pohybů.

2. Obchodování měn s vyšším úrokovým diferenciálem by mohlo zvýšit pravděpodobnost úspěšných obchodů.

3. Je důležité sledovat aktuální ekonomické údaje pomocí ekonomického kalendáře, aby bylo možné předvídat potenciální změny tržních očekávání.

Tento první díl o úrokových sazbách a jejich vlivu na forex byl obecným základem pro bližší porozumění úrokových sazeb a jak s nimi na forexu pracovat. V příštím dílu se blíže podíváme na využití diferenciálu úrokových sazeb, tzv. carry trade obchody.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Obchodní strategie | Finance | Peníze | Korelace | Inflace | Deflace | AUD/USD | USA | Nezaměstnanost | HDP | Forexový trh | Recese | Rizika | EUR/CZK | Sazby | Aktiva | Americký dolar | Zhodnocení | CME | Carry trade | Centrální banka | Centrální banky | Dluhopis | Ekonomika | Futures | Investice | Investor | Kurz | Long | Měna | Měnový pár | Měny | Obchodník | Pozice | Reserve Bank of Australia | Státní dluhopis | Svíčkový graf | ČNB | Úroková míra | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | AUD | Obchodování | Úroková sazba | Fundamenty | Aktuální kurz | Pravděpodobnost | Hospodářský cyklus | Obchodovat | Investovat | Australská centrální banka | Obchodníci | Centrální bankéři | Analýzy | Banka | CZK | Dolar | Dolary | Forexu | FXstreet.cz | Graf | Komoditní | Oslabení měny | Růst HDP | Trh | Zprávy | Diskontní sazba | Zaměstnanost | Burze | Úspěch | Pro tradery | Futures kontrakty | Firmy | Obchodování měn | Forexoví obchodníci | Zvýšení úrokových sazeb | Úrokové sazby centrálních bank | Bankéři | Snížení úrokových sazeb | Ekonomické údaje | Očekávání | Hlavní fundamenty | Způsob obchodování | Zvýšení sazeb | Snížení sazeb | Očekávání trhu | Projevy centrálních bankéřů | Tým FXstreet.cz | Obchod | Technické analýzy | Jakub Hodan | Nízké úrokové sazby | Překvapení trhu | Kontrakty | Míra | Měnové politiky | Americké dolary | RBA | Pokles | České měny | Obchody | Výdaje | Spotřebitelé | Potenciální změny | Peněžní zásoby | Růst | Dlouhé (long) pozice | Ekonomiky | Údaje | Více peněz | Trade | Šance | Růst měny | Výdělky | Oslabení | Prodej | Pohyby měnových párů | Pokles měny | Vliv na forexový trh | Skutečný výsledek | Zhodnocení měny | Futures kontrakty na úrokové sazby | Kontrakty na úrokové sazby | Úrokové diferenciály | Operace na volném trhu | Nominální úroková míra | Reálná úroková míra | Záporná inflace | Jak úrokové sazby ovlivňují měny | Jak předpovídat sazby | Sazby centrálních bank | Pokročilí forexoví obchodníci | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Aktuální ekonomické údaje | Úroková sazba měny | Investice do projektů | Zvýšené úrokové sazby | Očekávání úrokových sazeb | Očekávání úrokové sazby | Růst české měny | Sazby centrální banky | Zveřejnění zprávy | Zveřejnění úrokových sazeb | Změny tržních očekávání | Carry trade obchody |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\carry-13032022-uvod.jpg
  Carry Trade: Vydělávejte na forexu pomocí úrokových sazeb
  Forexový carry trade spočívá ve vypůjčení měny s nízkým výnosem za účelem nákupu měny s vyšším výnosem ve snaze vydělat na rozdílu úrokových sazeb. Tento postup je také známý jako "rollover" nebo "swap" a tvoří nedílnou součást strategie carry trade. Obchodníky láká tato strategie v naději, že budou inkasovat denní úrokové platby nad rámec případného zhodnocení měny z daného obchodu.
  C:\fakepath\FOMC-852x485.jpg
  Jak ovlivňují rozhodnutí centrálních bank finanční trhy
  Mezi jedny z nejvýznamnějších faktorů, díky kterým může na finančních trzích docházet k (ne)očekávaným pohybům měnových kurzů, patří rozhodování o úrokových sazbách. Pakliže by nedocházelo ke změnám úrokových sazeb, tak by nejspíše bylo obchodování s forexem mnohem méně lukrativní a možná i o dost nudnější, protože jsou to právě výnosy z úroků, jež dokáží vzbudit zájem a pozornost nejednoho obchodníka. Forex je jednoduše velmi volatilní trh a zde i mále změny v úrokových sazbách mohou vést k opravdu výrazným pohybům měnových kurzů.
  devizove rezervy.jpg
  Forex jako loutka centrálních bankéřů
  Ve světle posledních událostí, které doprovázely nekonečné diskuze nad nastavením úrokových sazeb Evropské centrální banky (ECB) na jejím květnovém zasedání, přinášíme pohled na roli centrálních bank na měnových trzích, který by si žádný fundamentální obchodník neměl nechat ujít.
  forex trading.jpeg
  Ekonomická teorie a realita
  Před několika týdny se v diskuzi na vláknu EUR/USD objevil zajímavý příspěvek, ve kterém uživatel poukazoval na rozdíl mezi ekonomickou teorií a aktuálním vývojem na trhu. V příspěvku šlo o to, že ekonomická teorie Parity Kupní Síly předpovídá vývoj na páru EUR USD, který je přesně opačný, než vývoj, kterého jsme byli v průběhu posledního půl roku svědky. Cílem tohoto článku je vysvětlit proč často dochází k tak velkým rozdílům mezi predikcemi ekonomických teorií a aktuálním děním na trhu.
  charts.jpg
  Fundamentální analýza IV - základní ekonomické indikátory 2
  V minulé části jsme se podívali na nejdůležitější ekonomické indikátory a popsali jsme si, jak se tyto jednotlivé indikátory vzájemně podporují v době ekonomického růstu. Nyní se podíváme na procesy vedoucí ke zpomalení ekonomické aktivity a vysvětlíme si, jak správně porovnat situaci ve dvou různých zemích.
  fx trader.jpg
  Fundamentální analýza IV - základní ekonomické indikátory 1
  Stav a vývoj ekonomiky lze měřit mnoha způsoby a ukazately. Některé z těchto ukazatelů jsou důležitější než jiné a některé jsou důležité spíše pro ekonomy než pro tradery. Každý asi ví, že změna růstu HDP, inflace nebo nezaměstnanosti má na ekonomiku vliv. Kdo se ekonomikou zabývá profesně či ze zájmu, tomu přijdou procesy a vztahy mezi jednotlivými ukazately logické a pochopitelné. Ti, kteří ekonomiku nikdy nestudovali a finanční část v novinách z různých důvodů přeskakují, však nemusí rozumět ani těm základním vlivům a vztahům.
  chart.jpg
  Fundamentální analýza III - Carry Trade (2/2)
  V minulém díle jsme si vysvětlili co je to carry trade. V tomto díle se podíváme na korelaci párů xxx/JPY s akciovými indexy a vysvětlíme si proč tyto měnové páry zažívají vysokou volatilitu v časech nejistoty nebo ekonomické krize.
  picture11.jpg
  Fundamentální analýza III - Carry Trade (1/2)
  Carry trade je velmi oblíbeným typem investice a naprostá většina investičních společností včetně hedgeových fondů používá nějaký typ carry trade k vytváření zisku.
  forex ztraty.JPG
  Fundamentální analýza II. - ekonomický kalendář
  V poslední době jsem si všiml několika příspěvků v diskuzi ve kterých se autor ptal co vlastně některé zkratky a čísla v ekonomických reportech znamenají. Interpretace ekonomických reportů je natolik důležité téma, že jsem se rozhodl věnovat mu celý článek a to i za cenu toho, že pokročilejší z vás pravděpodobně těmto zkratkám již rozumí. Lidové rčení říká, že "žádný učený z nebe nespadl" a jelikož každý musí někde začít, tento článek by měl posloužit jako "základ" pro další, poněkud pokročilejší články.
  fundamenty.jpg
  Fundamentální analýza I.
  Fundamentální analýzou rozumíme interpretaci makroekonomických dat s cílem rozpoznat, který finanční instrument (v našem případě, která měna) je podhodnocený nebo naopak nadhodnocený. V praxi to znamená, že sledujeme ekonomická data, jako například vývoj inflace, hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti a další indikátory a snažíme se, aby naše spekulativní pozice reflektovaly vývoj ekonomiky.
  C:\fakepath\Money-Calendar.jpg
  Kalendář centrálních bank
  Kalendář centrálních bank. Přehled dnů, kdy mají centrální banky dlouhodobě naplánováno jednání o úrokových sazbách pro aktuální rok (přesné datumy se mohou v průběhu roku změnit).
  C:\fakepath\sazby2.jpg
  Světové úrokové sazby
  Úrokové sazby centrálních bank hrají důležitou roli ve forex tradingu a napovídají o stavu dané ekonomiky. Tyto úrokové sazby světových národních bank pomáhají především fundamentálním obchodníkům v analyzování jednotlivých měnových párů. Změny úrokových sazeb jsou hlavním faktorem, který hýbe měnovými trhy. Jsou důvodem k tomu, aby velcí investoři přesouvali své peníze z jedné země do druhé za účelem vyššího zhodnocení. Zvýšení úrokové sazby zvyšuje atraktivitu dané měny a zájem o ní mezi investory. Snížení sazby naopak.

Čtěte více

 • Patnáct let historie EUR/USD v kostce
  Nejobchodovanější měnový pár EUR/USD již má za sebou více než 15 let své existence. Není proto na škodu podívat se na jeho dlouhodobé trendy, fundamentální základ a také hlavní momenty, které určovaly jeho dosavadní vývoj. Také si ukážeme, v jaké fázi vývoje vlastně eurodolar aktuálně je a co bude určovat jeho pohyb do budoucna. Věděli jste, že se eurodolar dlouhou dobu obchodoval pod dnes nemyslitelným kurzem 0,9000, nebo co způsobilo jeho největší intradenní pohyb?
 • QE, LTRO, OMT – s čím centrální banky ještě přijdou?
  S vyostřením finanční krize let 2008-09 a následné nemožnosti snížit úrokové sazby pod nulovou hranici musely centrální banky přijít s nápadem, jak stabilizovat finanční systém a zároveň ekonomiky poslat zpět na růstovou dráhu.
 • Rok 2010 nejen na měnových trzích: fundamentální ohlédnutí
  Rok 2010 byl na finančních trzích rokem plným nejistoty a vysoké volatility. Faktorů, které ovlivňovaly dění na trhu bylo samozřejmě mnoho. V zájmu výrazného zjednodušení však můžeme říci, že hlavními prvky, na které trhy reagovaly, byly evropská dluhová krize a očekávání druhého kola kvantitativního uvolňování v USA.
 • Rok 2019 byl v režii Fedu
  Před vánočními svátky se tradičně podíváme na vývoj trhů za uplynulých 12 měsíců. Před rokem touto dobou se propadaly akcie i ropa a zdálo se, že další krize je na spadnutí. Žádné globální recese jsme se ale ani přes řadu varovných signálů nedočkali, byť zavedení vysokých cel mezi dvěma největšími světovými ekonomikami nebo inverze americké výnosové křivky by k tomu vybízely.
 • Rok 2022: Shrnutí vývoje na finančních trzích
  Do roku 2022 jsme vstupovali na vlně euforie. Obavy z dalších pandemických lockdownů se výrazně snížily po rozšíření méně smrtelné varianty omikron a problémy v dodavatelských řetězcích začaly ustupovat. Akcie, kryptoměny i nemovitosti se obchodovaly na historických maximech po úžasné dvouleté rally tažené penězi z vrtulníků, kvantitativním uvolňováním a nulovými úroky. Obavy ze skončení této bombastické párty byly na místě, úrokové sazby již musely jít nevyhnutelně vzhůru a korekce na rizikových aktivech se dala čekat.
 • Scénář vývoje EUR/USD po řeckých volbách
  O víkendu se konají volby v Řecku, které mohou rozhodnout o osudu Evropy a společné evropské měny (EUR). Výsledek nedělního hlasování totiž může vést k odchodu Řecka z eurozóny, což by dle některých analytiků mohlo zapříčinit rozpad Evropské měnové unie (EMU).
 • Strategie pro obchodování české koruny během inflace
  Inflace v únoru 2022 dosáhla 11,1 % a byla tak nejvyšší od roku 1998. Stále více lidí tak logicky zajímá, jak před inflací ochránit své úspory. Dnes si proto ukážeme strategii na obchodování české koruny, která má potenciál vás před inflací nejen uchránit, ale ještě na ní i potenciálně vydělat.
 • Šílený rok 2020: analytické shrnutí
  Rok 2020 byl jízdou na horské dráze. Panika a zmrazení ekonomiky, které nikdo z nás nezažil, vyvolaly nejprudší a zároveň nejkratší medvědí trh v historii. Následně přišla euforie podporovaná novými biliony dolarů. Poté strach z druhé vlny pandemie a zase nadšení z vysoké účinnosti vakcín. Ke konci roku už emočně vyčerpaní investoři ani nevěděli, jestli se radovat z vítězství Joe Bidena v amerických prezidentských volbách, nota bene když Donald Trump výsledek neuznal.
 • Trump a jeho tweety: Nová anomálie na trhu
  Donald Trump zbořil snad všechny zavedené pořádky už během své prezidentské kampaně a rozhodně v tomto trendu pokračuje i během vládnutí v Bílém domě. Jeho největší zbraní v tomto ohledu je Twitter a s ohledem na sílu slov, která nynější prezident Spojených států používá, můžeme mluvit o bombě pro finanční trhy pokaždé, když Trump zveřejní další ze svých tweetů.
 • Uplynulé desetiletí v ekonomice: krize, rozmach Číny, alternativy
  Turbulentní rok 2020 je již minulostí a společně s ním skončilo také další desetiletí, ve kterém jsme byli svědky mnoha důležitých událostí. V dnešním článku se proto ohlédneme za poslední dekádou. Přinášíme výběr pěti nejdůležitějších událostí a trendů ve světové ekonomice v uplynulém desetiletí.
 • Uvažuje Bank of Japan o další intervenci?
  Nedávno jsme psali, že Bank of Japan (Japonská centrální banka) uvažuje o intervenci, aby oslabila svůj japonský jen (Yen). A za dva dny k tomu došlo. Může se to zdát neuvěřitelné, ale dnes budeme psát znovu o stejné věci. Ale teď vážně, měnový pár USD/JPY se blíží k hladině 76,00, která pro Bank of Japan (BoJ) znamená něco jako „čáru v písku“ a je blízko úrovně, kdy byla intervence použita naposledy.
 • Válka na Ukrajině: Jak obchodovat na finančních trzích?
  Napadení Ukrajiny ruskou armádou je šokující. Nejde jen o vystřízlivění západního demokratického světa tváří v tvář agresorovi, ale také o šok ekonomický, nabídkový. Sankce namířené proti Rusku znamenají jeho izolaci a výrazně omezují jeho dodávky na trh od ropy, přes hliník po nikl. Tento nedostatek surovin přichází v době, kdy už jsou globální řetězce napjaté, kapacity plné a rostoucí inflace byla ekonomickým tématem číslo jedna.
 • Válka na Ukrajině - SLEDUJEME ONLINE
  Ve čtvrtek 24. února Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Portál FXstreet.cz přináší aktuální dění minutu po minutě v online reportáži.
 • VIDEO: Aktuální trhy z pohledu FOREX obchodníka
  Aktuální vývoj na finančních trzích vyvolává nejen u začínajících traderů řadu otázek. Jelikož fundamentálních událostí za posledních pár týdnů bylo opravdu mnoho, rozhodli jsme se dnešní pravidelný video komentář zařadit přímo do sekce vzdělávacích článků, shrnout zásadní události poslední doby a ukázat obchodní nastavení Patrika Urbana.
 • Výhled 2022: Akciové indexy, komodity, kryptoměny a ostatní
  Ve druhé části celoročního výhledu se podíváme na ostatní oblíbená aktiva mimo forex. Budou znovu velmi výnosnou investicí americké akcie? Které komodity mohou překvapit růstem? A jak se různých typů investic dotýká vysoká inflace a předpokládaný růst úrokových sazeb?
 • Vysoké riziko intervence na EURCHF a USDJPY
  Jednostranná intervence bez podpory dalších centrálních bank nebo mezinárodního společenství nebývají většinou dlouhodobě úspěšné. Snahy Švýcarské národní banky (SNB) a centrální banky Japonska (Bank of Japan) oslabit své měny se míjí účinkem, protože jak švýcarský frank (CHF), tak i japonský jen (JPY) znovu posilují. JPY se oproti USD obchoduje velmi blízko historických maxim a EUR se proti CHF obchoduje jenom několik desítek bodů nad cenovým dnem 1.2000, který SNB uměle nastavila minulý rok.
 • 2016: Rok plný překvapení
  Vánoce už klepou na dveře. Je proto nejvyšší čas zhodnotit uplynulý rok z pohledu měnových a komoditních trhů. Rokem 2016 otřáslo několik nečekaných politických událostí. Ne všechny ale přinesly negativní reakci finančních trhů, aby mohly být nazvány černými labutěmi. Naopak, uplynulý rok je prozatím až překvapivě optimistický.
 • 2017 - rok silného eura a koruny
  Tradičně se před Vánocemi podíváme na uplynulý rok a také zhodnotíme úspěšnost lednové prognózy z dílny FXstreet.cz.
 • 2018 – rok návratu silného dolaru a krachu kryptoměn
  Blíží se konec roku a je tedy čas zhodnotit vývoj měnových trhů a také jej porovnat s naší celoroční prognózou, kterou jste si mohli přečíst přímo na Nový rok. Letošní rok se nesl v duchu silné americké ekonomiky, která chytnula druhý dech po snížení daní prosazené prezidentem Trumpem. Zbytek světa od Číny přes Japonsko až k eurozóně ztratil růstové momentum a na měnových trzích byla tato dominance Spojených států znát.
 • 2023: Výhled pro akcie, komodity a kryptoměny
  Do roku 2023 vstoupily finanční trhy na optimistické vlně. Akcie i ostatní riziková aktiva si v prvních lednových dnech připisují slušné zisky, vydrží však býčí sentiment i v následujících 12 měsících? Rizikových faktorů a proměnných do celé skládačky ve fundamentální analýze je více než dost. Pokud ale nepřiletí nějaká černá labuť (např. environmentálního nebo politického rázu), budou mezi dominantní témata patřit vývoj inflace, válka na Ukrajině i znovuotevření Číny.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Deltastock
FxNet
GO Markets
reklama
Swissquote Bank