Středa 29. červen 2022 02:47
reklama
Bidaskbit ebook
reklama
Swissquote Bank
reklama
Coinfy
reklama
Coinfy

Fundamentální analýza IV - základní ekonomické indikátory 2

10.05.2010  Autor: Patrik Urban  Sekce: Fundamentální analýza   Tisk

V minulé části jsme se podívali na nejdůležitější ekonomické indikátory a popsali jsme si, jak se tyto jednotlivé indikátory vzájemně podporují v době ekonomického růstu. Nyní se podíváme na procesy vedoucí ke zpomalení ekonomické aktivity a vysvětlíme si, jak správně porovnat situaci ve dvou různých zemích.

Co se děje, když ekonomika zpomalí?
O masívní propojenosti ekonomiky jsem se již zmínil. Pokud hospodářství roste, tak se jednotlivé sektory a indikátory vzájemně podporují. Stejná, ale opačná je situace, když ekonomika začne zpomalovat. Nižší růst HDP znamená, že podniky přestanou expandovat a začnou šetřit. Nejdříve se šetří na mzdách a pokud ani to nestačí, tak firmy začnou propouštět. Lidé potom mají buď méně peněz (protože nerostou mzdy zatímco inflace stále roste) anebo nemají práci vůbec. Nemohou tedy utrácet, což znamená, že vlastníkům firem se sníží tržby a zisk. Nižší tržby způsobené nižší poptávkou následně způsobí nižší objednávky u výrobců zboží, kterým tedy později také klesne zisk. Nižší zisk u výrobců vede k dalšímu propouštění (anebo neschopnosti nabrat již propuštěné) a to následovně ještě zhorší finanční situaci lidí. Tím se roztáčí ona na první pohled nekončící spirála recese popřípadě deflace (deflace je "negativní" inflací, tedy situací, kdy cenová hladina klesá).

Následující dva grafy zobrazují příklad vzájemné propojitosti jednotlivých indikátorů a ukazují jak se situace na konci roku 2007 začala zhoršovat. Množství nově vytvořených míst mimo zemědělství (NFP) začalo klesat, stejně jako aktivita na trhu služeb. V první polovině roku 2009 se situace začala zlepšovat a tento trend pokračuje dodnes.Druhý graf zobrazuje míru nezaměstnanosti, která se začala na konci roku 2007 mírně zvyšovat, aby poté výrazně vyskočila o více než pět procentních bodů (100% navýšení!!!) v průběhu roku 2008. Centrální banka FED si zhoršování fundamentů samozřejmě byla vědoma a tak začala snižovat základní úrokovou míru (Fed Funds rate) tak, aby podpořila ekonomickou aktivitu. Pokles nezaměstnanosti, který snad uvidíme v druhé polovině roku 2010 by potvrdil, že se situace zlepšuje a že je tedy možné začít se zvyšováním základní sazby. To se většinou předpovídá na čtvrtý kvartál roku 2010.Na grafu je také zajímavé, že od Ledna 2009 je základní míra sazby takřka na nule (v rozmezí 0-0.25%). Níž už tedy sazbu poslat nelze. Fundamenty se však stále zhoršovaly a tak Fed ve snaze nadále podporovat ekonomiku začal k kvantitativním uvolňováním. Pro naše potřeby můžeme kvantitativní uvolňování popsat prostě jako tisknutí peněz, které má za následek nižší úrokové sazby na trhu.

Relativní hodnoty ukazatelů
Samozřejmě, že ekonomických ukazatelů je výrazně víc než o kterých jsem se zmínil v první části článku. Pro základní orientaci však výše jmenované ukazatele myslím postačí. Bohužel, na měnovém trhu všechny transakce mají dvě simultáně provedené části - nákup jedné měny a prodej druhé měny (například pokud je EURUSD na 1.3300, tak to znamená, že na nákup jednoho lotu, tedy 100 000 EUR potřebujeme 133 000 USD. Tato transakce je tedy tvořena dvěma simultáními částmi - nákupem 100 000 EUR a prodejem 133 000 USD). Říkám bohužel, protože tento fakt znamená, že nestačí sledovat vývoj v jedné zemi. Musíme sledovat situaci v obou zůčastněných zemích.

Když například zjistíme, že nezaměstnanost v USA je 9.7% tak nám tento údaj řekne maximálně to, že situace na trhu práce není zrovna radostná. Pro spekulativní účely na měnovém trhu je takový údaj skoro k ničemu. Musíme ho totiž porovnat se stejným indikátorem v jiné zemi a tím získat ucelený obraz relativních hodnot.

Pokud chceme správně porovnat vývoj nezaměstnanosti například v USA a v Kanadě, tak se musíme podívat na vývoj relativních hodnot, nikoliv jen na absolutní hodnotu nezaměstnanosti. Následující graf zobrazuje vývoj nezaměstnanosti od ledna 2007 do současnosti. Tento graf je snadno srozumitelný a zobrazuje, že až do září 2008 na tom USA bylo, co se týče nezaměstnanosti, lépe než Kanada. Od září 2008 do současnosti si lépe vede Kanada.


Často se také můžeme setkat s grafy, které přímo porovnávají vývoj dvou zemí a absolutní hodnoty použitých ukazatelů úplně ignorují. Následující graf zobrazuje rozdíl mezi nezaměstnaností v USA a Kanadě. Pokud jsou hodnoty menší než nula, tak je nezaměstnanost v USA nižší než v Kanadě a pokud jsou hodnoty větší než nula tak je nezaměstnanost v USA vyšší než v Kanadě. Při pohledu na tento graf si tedy nemusíme lámat hlavu s tím, jestli je nezaměstnanost pět nebo deset procent. Tento graf nám jednodušše a rychle zobrazí, která země je na tom relativně lépe.V poslední době se s tímto typem grafu můžeme často setkat kvůli zhoršující se situaci v Řecku. Často zmiňovaným grafem je hodnota výnosu 10letého německého vládního dluhopisu v porovnání s hodnotou 10letého výnosu řeckého vládního dluhopisu. Rozdíl těchto hodnot se neustále zvyšuje tak jak se zhoršuje důvěra v dlouhodobou schopnost Řecka splácet svoje dluhy. Řecko tedy musí nabídnout investorům vyšší výnos, protože jinak by investoři nebyli ochotni Řecku půjčit.

Co dělat, když jsou stejná data publikována ve stejnou dobu
Často dochází k situaci, kdy jsou publikovány stejné indikátory ze dvou různých zemí. Například zmíněná nezaměstnanost v USA a Kanadě je velmi často je publikována ve stejný den a stejnou hodinu. Pokud nezaměstnanost v USA zklame a v Kanadě příjemně překvapí, tak je situace jasná. Když ale například dojde k pozitivnímu překvapení v obou zemích, tak musíme porovnat o kolik překvapila hodnota v USA a o kolik překvapila hodnota v Kanadě. Při porovnání hodnot indikátorů ze dvou zemí tedy opět nesmíme uvažovat o absolutní hodnotě indikátoru, ale spíše o relativním rozdílu mezi těmito dvěma indikátory. Ve výše uvedeném příkladu, tedy při současném publikování dat v USA a Kanadě také můžeme využít jiných měnových párů pro "odfiltrování" vlivu jedné země. Pokud bychom chtěli odfiltrovat vliv dat z USA, tak bychom mohli tradeovat například EUR/CAD nebo jiný xxx/CAD pár.

Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

 • Forex: Výhled na rok 2017
  S přicházejícím novým rokem si tradičně shrneme uplynulých 12 měsíců a podíváme se, jaký potenciál mají měny i komodity v následujícím roce.
 • Forex: Výhled na rok 2018
  V dnešní optimistické době, která s sebou nese aktiva nadhodnocená na všech frontách, poskytuje forex jednu z mála příležitostí ke zhodnocení volných prostředků. Vzhledem k tomu, že kurzy měnových párů jsou pouze poměrem ceny dvou měn, dá se u nich také bezpečně spekulovat na pokles (na rozdíl od akcií a komodit). Podívejme se tedy, jaké příležitosti budou nejen na měnových trzích v roce 2018.
 • Forex: Výhled na rok 2020
  Čeká nás rok plný událostí či procesů, které budou silně ovlivňovat finanční trhy. V USA se dočkáme prezidentských voleb, v eurozóně zase nového přístupu k měnové politice, členové OPEC budou muset ladit přezásobený ropný trh a možná přijde i skutečný brexit. Tradičně se proto podíváme na výhled hlavních měnových párů a dalších hojně obchodovaných aktiv.
 • Forex: Výhled na rok 2022
  Zatímco v uplynulém roce se investoři nejvíce obávali dopadů pandemie na globální ekonomiku, v roce 2022 bude hlavním tématem inflace a boj s ní skrz růst úrokových sazeb. Předskokanem v krocení růstu cen je Česká národní banka (ČNB), která zvýšila sazby už na 3,75 %. Je tedy jasné, že vítězi budou ty měny, jejichž centrální banky budou prosazovat jestřábí přístup podpořený vyššími úrokovými sazbami.
 • Forex – výhled roku 2019
  Volatilita na trzích roste a svět se připravuje na zpomalení globální ekonomiky. Spojené státy, Čína i Evropa porostou letos pomaleji a centrální banky zřejmě budou revidovat svoje optimistické jestřábí prognózy. Kam tyto změny posunou hlavní měnové páry, ropu či zlato? Přečtěte si predikci FXstreet.cz na rok 2019.
 • Fundamentální analýza I.
  Fundamentální analýzou rozumíme interpretaci makroekonomických dat s cílem rozpoznat, který finanční instrument (v našem případě, která měna) je podhodnocený nebo naopak nadhodnocený. V praxi to znamená, že sledujeme ekonomická data, jako například vývoj inflace, hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti a další indikátory a snažíme se, aby naše spekulativní pozice reflektovaly vývoj ekonomiky.
 • Fundamentální analýza II. - ekonomický kalendář
  V poslední době jsem si všiml několika příspěvků v diskuzi ve kterých se autor ptal co vlastně některé zkratky a čísla v ekonomických reportech znamenají. Interpretace ekonomických reportů je natolik důležité téma, že jsem se rozhodl věnovat mu celý článek a to i za cenu toho, že pokročilejší z vás pravděpodobně těmto zkratkám již rozumí. Lidové rčení říká, že "žádný učený z nebe nespadl" a jelikož každý musí někde začít, tento článek by měl posloužit jako "základ" pro další, poněkud pokročilejší články.
 • Fundamentální analýza III - Carry Trade (1/2)
  Carry trade je velmi oblíbeným typem investice a naprostá většina investičních společností včetně hedgeových fondů používá nějaký typ carry trade k vytváření zisku.
 • Fundamentální analýza III - Carry Trade (2/2)
  V minulém díle jsme si vysvětlili co je to carry trade. V tomto díle se podíváme na korelaci párů xxx/JPY s akciovými indexy a vysvětlíme si proč tyto měnové páry zažívají vysokou volatilitu v časech nejistoty nebo ekonomické krize.
 • Fundamentální analýza IV - základní ekonomické indikátory 1
  Stav a vývoj ekonomiky lze měřit mnoha způsoby a ukazately. Některé z těchto ukazatelů jsou důležitější než jiné a některé jsou důležité spíše pro ekonomy než pro tradery. Každý asi ví, že změna růstu HDP, inflace nebo nezaměstnanosti má na ekonomiku vliv. Kdo se ekonomikou zabývá profesně či ze zájmu, tomu přijdou procesy a vztahy mezi jednotlivými ukazately logické a pochopitelné. Ti, kteří ekonomiku nikdy nestudovali a finanční část v novinách z různých důvodů přeskakují, však nemusí rozumět ani těm základním vlivům a vztahům.
 • Fundamentální analýza: Jednotkové náklady práce 1.
  S novým rokem jsme si pro vás přichystali další články věnující se fundamentální analýze měn. Podíváme se na více způsobů, jak určit dlouhodobé trendy na Forexu. Doufáme, že přinesou nový náhled jak pozičním obchodníkům, tak intradenním traderům.
 • Fundamentální analýza: Jednotkové náklady práce 2.
  V druhé části našeho fundamentálního okénka si řekneme, co zkresluje indikátor jednotkových nákladů práce a jak jej použít při analýze měnových párů.
 • Fundamentální indikátory ovlivňující euro
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na 3 nejdůležitější makroekonomické indikátory z eurozóny, které nikdy nenechají kurz eura klidným. Ukážeme si jejich princip, sílu a reakci měnového trhu během jejich zveřejnění. A navážeme tak na dřívější článek o indikátorech ovlivňujících americký dolar.
 • Fundamentální indikátory - USD
  Při fundamentální analýze se v našich článcích pravidelně věnujeme střednědobému výhledu ekonomických indikátorů a statistik a jejich dopadům na vývoj měnových párů. Zatím jsme si ale příliš neřekli o tom, jak se kurzy hýbou při samotném zveřejnění makroekonomických zpráv.
 • FXstreet.cz: Výhled na rok 2021
  Po nezapomenutelném roce 2020 plném zvratů, které byly na finančním trhu často taženy emocemi, by měl být přicházející rok 2021 poměrně klidnější. Investoři by se také měli více řídit makroekonomickým vývojem a fundamentální analýzou.
 • GBP – indikátory pro fundamentální analýzu
  V rámci pondělních vzdělávacích článků na FXstreet.cz nesmíme zapomenout také na fundamentální analýzu, která je vhodná pro časování střednědobých až dlouhodobých obchodů. Dnes se zaměříme na indikátory ovlivňující britskou libru, a navážeme tak na miniseriál, ve kterém jsme si již představili hlavní indikátory pro americký dolar i euro.
 • Globální makro trading
  V dnešním článku se podíváme na takzvaný globální makro trading (Global Macro Trading). Vysvětlíme si, co tento pojem znamená a jak může být prospěšný v našem obchodování. Globální makro trading můžeme chápat jako umění spojit si správné věci fundamentálního (makroekonomického) charakteru a následně tyto znalosti uplatnit pro potenciální obchod. Trhy jsou převážně řízeny právě různými fundamenty, a proto je výhodné umět dané fundamenty správně vyhodnotit a využít v náš prospěch.
 • Historie GBP/USD v kostce
  Podobně jako jsme se zde nedávno věnovali dlouhodobému vývoji a nejdůležitějším momentům, které ovlivňovaly měnový pár EUR/USD, si dnes rozebereme také GBP/USD. Tento měnový pár má samozřejmě mnohem delší historii, sahající až do 19. století, z praktických důvodů se ale podíváme „pouze“ na jeho vývoj za posledních 35 let.
 • Hlavní ekonomické události v roce 2014
  V minulém článku jsme přehledně shrnuli nejdůležitější události ve světové ekonomice v roce 2013. Podívejme se nyní na to, jaké ekonomické události ve světě očekáváme v roce 2014. Budeme se věnovat těm nejdůležitějším, které jsou naplánovány již nyní. Plán se může samozřejmě měnit, proto na našem serveru vždy najdete informace o veškerém aktuálním dění. Zaměříme se na události, které nejvíce rozhýbávají forexový trh, abyste si je mohli vyznačit ve svém obchodním kalendáři.
 • Hlavní ekonomické události v roce 2015
  Před závěrem roku je čas připravit se na události, které se plánují pro rok příští. Podívejme se tedy, jaké ekonomické události ve světě očekáváme v roce 2015. Budeme se věnovat těm nejdůležitějším, které jsou naplánovány již nyní. Plán se samozřejmě bude měnit a vyvíjet, proto na našem serveru vždy najdete informace o veškerém aktuálním dění. Zaměříme se na události, které nejvíce rozhýbávají forexový trh, abyste si je mohli vyznačit ve svém obchodním kalendáři.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Coinfy