Pátek 14. června 2024 23:38
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
Swissquote Bank
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new

Fundamentální analýza IV - základní ekonomické indikátory 1

26.04.2010  Autor: Patrik Urban  Sekce: Fundamentální analýza   Tisk

Stav a vývoj ekonomiky lze měřit mnoha způsoby a ukazately. Některé z těchto ukazatelů jsou důležitější než jiné a některé jsou důležité spíše pro ekonomy než pro tradery. Každý asi ví, že změna růstu HDP, inflace nebo nezaměstnanosti má na ekonomiku vliv. Kdo se ekonomikou zabývá profesně či ze zájmu, tomu přijdou procesy a vztahy mezi jednotlivými ukazately logické a pochopitelné. Ti, kteří ekonomiku nikdy nestudovali a finanční část v novinách z různých důvodů přeskakují, však nemusí rozumět ani těm základním vlivům a vztahům.

Ekonomika a finanční trhy mi přijdou fascinující, protože dokazují jak neuveřitelně propojený a spletitý svět je. Základním poznáním je, že všechno souvisí se vším. V ekonomice je buďto "všechno v pořádku", ukazatele rostou a vzájemně se podporují anebo se všechno část po části hroutí. Schopnost rozpoznat z vývoje indikátorů moment, kdy se makroekonomická situace začíná měnit nám může pomoci uskutečňovat lepší obchody. Bohužel, většinou to platí jen u dlouhodobějších spekulativních obchodů. Z makroekonomického hlediska je změna hodnoty měny v řádu dvou nebo tří procent irelevantní. 2% nebo 3% změna (tedy změna v hodnotě několika set bodů u většiny měnových párů) je však obrovským pohybem pro daytradery a dokonce i pro ty, kteří tradeují na střednědobém horizontu. Je tedy důležité si uvědomit, že fundamentálně nelze vysvětlit malý pohyb měn v řádu jednoho či dvou procent (samozřejmě pokud se nejedná o reakci na zprávy).

Úrokové sazby
Pro měnový trh je nejdůležitějším ukazatelem míra úrokových sazeb. Když to hodně zjednoduším tak všechny ostatní indikátory slouží právě pro odhadnutí změn sazeb. Proč tomu tak je? Protože investoři jsou hladoví po výnosu a jak bylo naznačeno v článku o carry trade, investoři přesouvají kapitál do zemí, kde získají vyšší výnos. A na to aby mohli přesunout kapitál, potřebují nakoupit domácí měnu. Tudíž vyšší úrokové sazby předpovídají apreciaci měny.

Inflace
Inflací rozumíme změnu cenové hladiny a měří se na maloobchodí a velkoobchodní úrovni. Maloobchodní inflace (CPI - Consumer Price Index) měří změnu ceny koše zboží, které spotřebitel běžně kupuje, zatímco velkoobchodní inflace (PPI - Producer Price Index) měří změny cen zboží nakoupeného domácími výrobci. Koš zboží, který měří CPI obsahuje mnoho typů produktů, mezi které také patří cena energie a cena potravin. Protože cena energií a potravin je značně volatilní, vyhlašuje se také "core CPI" tedy změna maloobchodní inflace do které není změna cen energií ani potravin započtena. Mimochodem, je zajímavé, že pro centrální banku je právě "core CPI" nikoliv CPI jedním z nejdůležitějších ukazatelů a to i přesto, že pro běžné občany tvoří cena potravin a energie nezanedbatelnou část rodiného rozpočtu. Centrální banka podporuje ekonomiku snížením sazeb a proti inflaci bojuje zvýšením úrokových sazeb. Proto tedy nepřekvapí, že vyšší CPI/PPI vede k posilování měny, protože vyšší inflace napovídá zvýšení sazeb.

Zajímavostí o které bych se rád zmínil je fakt, že ekonomická teorie někdy napovídá změny, které jsou v absolutním rozporu s objektivně měřitelnými údaji. Ekonomická teorie například napovídá, že vyšší inflace by měla vést k oslabení měny. Jak jsem již poznamenal dříve, v realném světě je tomu většinou naopak. Vyšší inflace totiž znamená vyšší úrokové sazby, které vedou ke zhodnocení měny. Samozřejmě, že neberu v potaz extrémy - země, které mají opravdu vysokou inflaci mají měny, které jsou velmi znehodnocené.

Změny v HDP
Hrubý domácí produkt (HDP) je nejpopulárnějším ukazatelem vypovídajícím o ekonomickém zdraví státu, protože ekonomům poměrně jednoduše umožní porovnávat hospodářskou situaci v několika různých zemích. HDP měří objem celkového množství vyprodukovaných výrobků a služeb a je často používán jako ukazatel míry životního standardu. Vyšší růst HDP značí vyšší aktivitu, tlak na zvýšení mezd a riziko inflace, což následně znamená vyšší úrokové sazby. Vyšší růst HDP by tedy měl vést ke zhodnocování měny.

Situace na trhu práce
Nezaměstnanost a množství vytvořených pracovních míst (NFP - Non Farm payrolls) jsou další dva indikátory, které jsou nesmírně důležité pro odhad budoucího vývoje. Nižší nezaměstnanost a vyšší množštví vytvořených pracovních míst znamená, že občané mají práci, vydělávají peníze, které následovně utratí za služby a výrobky. Každá koruna, kterou někdo utratí, někdo jiný vydělá. Celkové výdaje se tedy rovnají celkovým příjmům. Když lidé mají práci tak tržby rostou, ekonomika se rozvíjí, firmy nabírají další zaměstnance a mzdy rostou což v budoucnu vede k vyšší inflaci a následovně k vyšším úrokovým sazbám. Zlepšení na trhu práce by tedy mělo vést ke zhodnocování měny.

Přebytek nebo deficit obchodního účtu
Obchodní účet měří rozdíl mezi importem a exportem země. Když export převyšuje import (země tedy má přebytek na obchodním účtu) tak dochází k neustálým nákupům domácí měny na trhu a měna je těmito nákupy podporována, což zabraňuje oslabování. V situaci, kdy země má deficit obchodního účtu (import je tedy vyšší než export) tak dochází k neustálým prodejům měny na trhu, což vede k dlouhodobějšímu oslabování. Bilance na obchodním účtu je pro ekonomy velmi důležitým indikátorem. Pro tradery je poněkud méně důležitý, protože trendy na obchodním účtu jsou extrémně dlouhodobé a dislokace mezi hodnotou měny a změnami na obchodním účtu je mnohdy významná. Překvapující změny ve vývoji na obchodním účtu ale většinou mají na měnu alespoň krátkodobý vliv.

Trh služeb a průmyslová výroba
Situace na trhu služeb (ISM Services - Institute for Supply Management) a v sektoru průmyslové výroby (ISM Manufacturing) je důležitá, protože podniky velmi rychle reagují na změny v poptávce/nabídce. Číslo větší než 50 indikuje expanzi sektoru, hodnota pod 50 indikuje kontrakci. Čím vyšší číslo, tím větší expanze sektoru. Na výšší číslo by tedy měna měla reagovat posilněním. Rozvíjející se trh služeb a vyšší průmyslová výroba vedou k vyššímu HDP a co se děje při růstu HDP jsme si již vysvětlili. Změny v produktivitě práce jsem v zájmu jednoduchosti vynechal.

Maloobchodní prodeje
Míra maloobchodní prodejů vyjadřuje ekonomické zdraví konzumentů a do jisté míry reflektuje situaci na trhu služeb a průmyslu. Dobrá úroveň maloobchodních prodejů značí, že občané mají dostatek peněz a důvěry v jejich finanční situaci. Nebojí se utrácet vydělané peníze, což se následovně projeví v hodnotě růstu HDP a tedy ve výši úrokových sazeb. Pro některé země např. USA či UK, které jsou závislé na domácí poptávce je finančně zdravý konzument kriticky důležitý kvůli vlivu na růst HDP. Špatné zprávy tedy mají větší dopad na měny těchto států než na měny států, které můžou ekonomicky růst i v případě menší domácí poptávky (státy s přebytkem na obchodním účtu).

V příští části si popíšeme procesy, které způsobují zpomalení ekonomické aktivity. Podíváme se také na důležitost relativních hodnot indikátorů a limitující vlastnosti absolutních hodnot.

Čtěte více

 • Forex: Výhled na rok 2018
  V dnešní optimistické době, která s sebou nese aktiva nadhodnocená na všech frontách, poskytuje forex jednu z mála příležitostí ke zhodnocení volných prostředků. Vzhledem k tomu, že kurzy měnových párů jsou pouze poměrem ceny dvou měn, dá se u nich také bezpečně spekulovat na pokles (na rozdíl od akcií a komodit). Podívejme se tedy, jaké příležitosti budou nejen na měnových trzích v roce 2018.
 • Forex: Výhled na rok 2020
  Čeká nás rok plný událostí či procesů, které budou silně ovlivňovat finanční trhy. V USA se dočkáme prezidentských voleb, v eurozóně zase nového přístupu k měnové politice, členové OPEC budou muset ladit přezásobený ropný trh a možná přijde i skutečný brexit. Tradičně se proto podíváme na výhled hlavních měnových párů a dalších hojně obchodovaných aktiv.
 • Forex: Výhled na rok 2022
  Zatímco v uplynulém roce se investoři nejvíce obávali dopadů pandemie na globální ekonomiku, v roce 2022 bude hlavním tématem inflace a boj s ní skrz růst úrokových sazeb. Předskokanem v krocení růstu cen je Česká národní banka (ČNB), která zvýšila sazby už na 3,75 %. Je tedy jasné, že vítězi budou ty měny, jejichž centrální banky budou prosazovat jestřábí přístup podpořený vyššími úrokovými sazbami.
 • Forex: Výhled na rok 2023
  V uplynulém roce mezi hlavní témata měnových trhů patřil růst inflace a energetická krize v Evropě způsobená invazí Ruska na Ukrajinu. Centrální banky se snažily balancovat měnovou politiku, bruslit mezi inflací a recesí a nejinak tomu bude i v následujících 12 měsících. Inflace už by měla být díky utlumené poptávce a postupném poklesu cen komodit více pod kontrolou.
 • Forex – výhled roku 2019
  Volatilita na trzích roste a svět se připravuje na zpomalení globální ekonomiky. Spojené státy, Čína i Evropa porostou letos pomaleji a centrální banky zřejmě budou revidovat svoje optimistické jestřábí prognózy. Kam tyto změny posunou hlavní měnové páry, ropu či zlato? Přečtěte si predikci FXstreet.cz na rok 2019.
 • Forex: Výhled roku 2024
  S novým rokem ihned převzal iniciativu americký dolar a tradeři si uvědomili, že snižování úroků v USA zdaleka není tak jisté, jak si to ještě před Vánoci účastníci trhu malovali. Americká centrální banka (Fed) tak bude v roce 2024 dirigovat měnové páry, a to dokonce i ty, kde nefiguruje americký dolar, protože rizikové měny včetně české koruny reagují více citlivě na měnovou politiku Washingtonu.
 • Fundamentální analýza I.
  Fundamentální analýzou rozumíme interpretaci makroekonomických dat s cílem rozpoznat, který finanční instrument (v našem případě, která měna) je podhodnocený nebo naopak nadhodnocený. V praxi to znamená, že sledujeme ekonomická data, jako například vývoj inflace, hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti a další indikátory a snažíme se, aby naše spekulativní pozice reflektovaly vývoj ekonomiky.
 • Fundamentální analýza II. - ekonomický kalendář
  V poslední době jsem si všiml několika příspěvků v diskuzi ve kterých se autor ptal co vlastně některé zkratky a čísla v ekonomických reportech znamenají. Interpretace ekonomických reportů je natolik důležité téma, že jsem se rozhodl věnovat mu celý článek a to i za cenu toho, že pokročilejší z vás pravděpodobně těmto zkratkám již rozumí. Lidové rčení říká, že "žádný učený z nebe nespadl" a jelikož každý musí někde začít, tento článek by měl posloužit jako "základ" pro další, poněkud pokročilejší články.
 • Fundamentální analýza III - Carry Trade (1/2)
  Carry trade je velmi oblíbeným typem investice a naprostá většina investičních společností včetně hedgeových fondů používá nějaký typ carry trade k vytváření zisku.
 • Fundamentální analýza III - Carry Trade (2/2)
  V minulém díle jsme si vysvětlili co je to carry trade. V tomto díle se podíváme na korelaci párů xxx/JPY s akciovými indexy a vysvětlíme si proč tyto měnové páry zažívají vysokou volatilitu v časech nejistoty nebo ekonomické krize.
 • Fundamentální analýza IV - základní ekonomické indikátory 2
  V minulé části jsme se podívali na nejdůležitější ekonomické indikátory a popsali jsme si, jak se tyto jednotlivé indikátory vzájemně podporují v době ekonomického růstu. Nyní se podíváme na procesy vedoucí ke zpomalení ekonomické aktivity a vysvětlíme si, jak správně porovnat situaci ve dvou různých zemích.
 • Fundamentální analýza: Jednotkové náklady práce 1.
  S novým rokem jsme si pro vás přichystali další články věnující se fundamentální analýze měn. Podíváme se na více způsobů, jak určit dlouhodobé trendy na Forexu. Doufáme, že přinesou nový náhled jak pozičním obchodníkům, tak intradenním traderům.
 • Fundamentální analýza: Jednotkové náklady práce 2.
  V druhé části našeho fundamentálního okénka si řekneme, co zkresluje indikátor jednotkových nákladů práce a jak jej použít při analýze měnových párů.
 • Fundamentální indikátory ovlivňující euro
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na 3 nejdůležitější makroekonomické indikátory z eurozóny, které nikdy nenechají kurz eura klidným. Ukážeme si jejich princip, sílu a reakci měnového trhu během jejich zveřejnění. A navážeme tak na dřívější článek o indikátorech ovlivňujících americký dolar.
 • Fundamentální indikátory - USD
  Při fundamentální analýze se v našich článcích pravidelně věnujeme střednědobému výhledu ekonomických indikátorů a statistik a jejich dopadům na vývoj měnových párů. Zatím jsme si ale příliš neřekli o tom, jak se kurzy hýbou při samotném zveřejnění makroekonomických zpráv.
 • FXstreet.cz: Výhled na rok 2021
  Po nezapomenutelném roce 2020 plném zvratů, které byly na finančním trhu často taženy emocemi, by měl být přicházející rok 2021 poměrně klidnější. Investoři by se také měli více řídit makroekonomickým vývojem a fundamentální analýzou.
 • GBP – indikátory pro fundamentální analýzu
  V rámci pondělních vzdělávacích článků na FXstreet.cz nesmíme zapomenout také na fundamentální analýzu, která je vhodná pro časování střednědobých až dlouhodobých obchodů. Dnes se zaměříme na indikátory ovlivňující britskou libru, a navážeme tak na miniseriál, ve kterém jsme si již představili hlavní indikátory pro americký dolar i euro.
 • Globální makro trading
  V dnešním článku se podíváme na takzvaný globální makro trading (Global Macro Trading). Vysvětlíme si, co tento pojem znamená a jak může být prospěšný v našem obchodování. Globální makro trading můžeme chápat jako umění spojit si správné věci fundamentálního (makroekonomického) charakteru a následně tyto znalosti uplatnit pro potenciální obchod. Trhy jsou převážně řízeny právě různými fundamenty, a proto je výhodné umět dané fundamenty správně vyhodnotit a využít v náš prospěch.
 • Hlavní ekonomické události v roce 2014
  V minulém článku jsme přehledně shrnuli nejdůležitější události ve světové ekonomice v roce 2013. Podívejme se nyní na to, jaké ekonomické události ve světě očekáváme v roce 2014. Budeme se věnovat těm nejdůležitějším, které jsou naplánovány již nyní. Plán se může samozřejmě měnit, proto na našem serveru vždy najdete informace o veškerém aktuálním dění. Zaměříme se na události, které nejvíce rozhýbávají forexový trh, abyste si je mohli vyznačit ve svém obchodním kalendáři.
 • Hlavní ekonomické události v roce 2015
  Před závěrem roku je čas připravit se na události, které se plánují pro rok příští. Podívejme se tedy, jaké ekonomické události ve světě očekáváme v roce 2015. Budeme se věnovat těm nejdůležitějším, které jsou naplánovány již nyní. Plán se samozřejmě bude měnit a vyvíjet, proto na našem serveru vždy najdete informace o veškerém aktuálním dění. Zaměříme se na události, které nejvíce rozhýbávají forexový trh, abyste si je mohli vyznačit ve svém obchodním kalendáři.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaForex ETF