Úterý 19. říjen 2021 23:28
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral Markets
reklama
Purple konference
reklama
InstaMarkets

Stínové bankovnictví

Napsal:   Sekce: Investice

Proč byste se měli zajímat o stínové bankovnictví? Kryptoměny jsou stínové bankovnictví. Investice do podílového fondu peněžního trhu je stínové bankovnictví, půjčky, půjčování na platformách pro peer to peer je stínové bankovnictví. Existuje mnoho různých typů. Ve skutečnosti stínové bankovnictví tvoří polovinu globálního finančního systému.Úvod

Úvodem bych chtěl zmínit, že článek se nebude zabývat kryptoměnami, ač je to velmi horké a zajímavé téma, ale chtěl bych to pobrat jako poučný článek, takže bych začal tam nejprve u bank. Podle Rady pro finanční stabilitu jsou stínové banky subjekty, které plní některé funkce tradičních bank, ale jsou mnohem méně regulovány. Neposkytují pojištění vkladů pro případ, že by zkrachovaly. Stínové banky také nevedou účty u centrální banky, takže nemají přístup k financování centrální banky v její roli věřitele poslední instance. rada pro finanční stabilitu, což je mezinárodní orgán, který monitoruje globální finanční systém a vydává k němu doporučení. Tvoří ji představitelé ministerstva financí a centrálních bank z celého světa. Každoročně vypracovávají zprávu o tom, čemu říkají nebankovní finanční zprostředkování, a NBFI (Non-Bank Financial Institution), což je módní název pro stínové bankovnictví. Ve své poslední zprávě poukázali na to, že stínové banky sektoru NBFI tvoří 49,5 % světového finančního systému. To je ten rok 2019. A pro srovnání, v roce 2008 to bylo 42 %. V Číně dokonce platby stínových bank překročily 50 % všech transakcí, včetně hotovostních plateb. Stínové banky mají však řadu funkcí, které v ekonomice plní. (https://internationalbanker.com/banking/is-indias-shadow-banking-on-the-road-to-recovery/)


Funkce

První z nich je funkce spořicích a investičních nástrojů a investice do podílového fondu peněžního trhu. To je investice do stínové banky. Je to nástroj spoření. Není však pojištěn, neexistuje pojištění vkladů. Hedgeové fondy jsou stínové banky. Fondy s pevným výnosem jsou typem stínové banky, protože půjčují podnikovým subjektům mimo tradiční bankovní sektor. Primárním rizikem pro tuto spořicí a investiční funkci stínových bank jsou “runy” “náběhy” na banky = pokud se vkladatelé rozhodnou, že chtějí rychle stáhnout své peníze. Tento stres se může kaskádovitě šířit systémem.

Druhou ekonomickou funkcí stínových bank je poskytování úvěrů. A při jakémkoli druhu úvěrové činnosti existuje úvěrové riziko selhání. A existuje riziko likvidity, protože stínová banka si často půjčuje krátkodobě a půjčuje dlouhodobě. A opět mohou být náchylné k vybírání peněz z bank. Příkladem úvěrové činnosti stínové banky je financování dodavatelského řetězce, kdy si společnosti půjčují od finančníka dodavatelského řetězce na výrobu a přepravu zboží. Podrobný příklad si uvedeme za několik minut. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/52-shadow-banking.htm)


Subjekty

Příkladem stínové banky jsou prime brokeři, kteří půjčují hedgeovým fondům. Nebankovní poskytovatelé hypoték na bydlení, jako je společnost Quicken Loans, která je jedním z největších poskytovatelů hypoték v USA, nejsou bankou. Je to nebankovní stínová banka. Společnosti poskytující půjčky před výplatou jsou typem stínové banky. V nejnovější zprávě o finanční stabilitě uvádí řadu finančních inovací, které spadají do kategorie stínových bank. Nebankovní kategorie finančního zprostředkování jsou peer to peer půjčky, půjčky s pákovým efektem a zajištěné úvěrové závazky. Půjčky s pákovým efektem jsou bankovní půjčky neinvestičního stupně, které jsou syndikovány a prodávány na trhu, a pak jsou tyto půjčky spojeny do zajištěného úvěrového závazku. Je to rozsáhlejší téma, ke kterému bylo zapotřebí se věnovat ve speciálním článku. Dále to máme crowdfundingové platformy, ty jsou další finanční novinkou posledního desetiletí, půjčky v kryptoměnách atd. (https://www.businesstoday.in/opinion/columns/indian-economy-shadow-banking-non-banking-financial-institutions-nbfcs-worry-policymakers-in-india/story/412678.html)

Existují velké technologické společnosti a další korporátní firmy, které se podílejí na stínovém bankovnictví, vzpomeňte si na Apple Pay, PayPal, v Číně Alipay a WeChat pay, Alipay jen pro představu má miliardu uživatelů a v roce 2019 zpracoval 16 bilionů dolarů v platbách. To je 25krát více než PayPal. A stínové bankovnictví v Číně si rozebereme. No a proč bychom se měli zajímat o stínové banky? No, předpokládám, že se v nějaké formě účastníte aktivit stínových bank. Pokud je to tak jednoduché, jako používat PayPal nebo Apple Pay nebo držet hotovost na účtu peněžního trhu, mělo by nás to zajímat, protože investováním do některých investičních nástrojů stínových bank můžeme získat atraktivní investiční výnosy. Mělo by nám to ale také být jedno, protože je tu samozřejmě také riziko.


Příklady

Mám poznámky ještě ze svých mladých let, když jsem studoval na univerzitě, některých rizikových stínových bank, které vedly k významným tržním ztrátám, ale vzhledem k rozsahu uvedu jen ty historicky nejstarší událost a pro širší publikum určitě některé novodobé a možná i zajímavější. Jak jsem již zmínil, stínové banky mohou být pohodlné pro provedení platby přes ApplePay nebo Paypal, který je pohodlný. Často mohou být nižší poplatky, protože je zde obrovská konkurence, protože v oblasti FinTech se neustále objevují nové inovace. Ale ne vždy to bylo tak snadné.

Jednou z nejstarších forem stínového bankovnictví je “Supply Chain Finance”. Vše začalo to malým průzkumem mezi malými výrobci ve Velké Británii, kteří zjistili, že v průměru dostávají platby za své objednávky 35 dní po jejich doručení. A tak potřebují hotovost a často si půjčí peníze, aby mohli financovat výrobu tohoto zboží a služeb, a věřitel má v podstatě zajištění v této směnce nebo v pohledávce z těchto zakázek, v těchto fakturách, které byly vystaveny na tyto konkrétní zakázky. V 19. století to začala dělat jedna firma. Zpočátku výrobce prodával tyto směnky svým přátelům, rodinným zákazníkům. První zmínka je o firmě Overend Gurney and company, která se specializovala na získávání krátkodobých dluhů a následné půjčování těmto výrobcům. V 60. letech 19. století byla zdaleka největší. Ale došlo k soudnímu rozhodnutí, které říkalo, že společnost má útrum a nemůže vymáhat splátky od jednoho ze svých dlužníků. A to ji přivedlo k úpadku. To bylo v roce 1866 a vedlo to k obrovské finanční krizi. Zde najdete pro zajímavost i originál tisku Times z tamní doby: (https://bankunderground.co.uk/2016/12/21/unto-us-a-lender-of-last-resort-is-born-overend-gurney-goes-bust-in-1866/)


Podobně jako v roce 2008, kdy zkrachovala společnost Lehman Brothers, stejně tak i tehdejší trh poznal paniku a vedlo to k obrovským finančním důsledkům. Co se týče globální ekonomiky v roce 1866, jen na základě selhání Overendu, stínové banky v oblasti financování dodavatelských řetězců, v panice zkrachovala pětina bank se sídlem v Londýně. Globální obchod se propadl o 17 %.

I v letošním roce 2021 můžeme poukázat na další případ NBFI, insolvenci stínové banky v oblasti financování dodavatelského řetězce, Green Silk Capital, 10 let stará společnost se sídlem ve Spojeném království a Austrálii, která se zabývá financováním dodavatelského řetězce, podala návrh na insolvenci, což způsobuje problémy bývalým klientům, protože byli na této společnosti závislí. Stalo se to, že firma si půjčovala peníze, brala si faktury jako záruku a pak tyto účty a faktury zabalovala do investic podobných dluhopisům a prodávala tyto investice investorům, kteří hledali atraktivní výnos. Za směnky ručily proti nesplacení pojišťovny. To byla struktura, kterou půjčovali výrobcům nebo jiným subjektům. Vezmou pohledávku, zabalí ji do dluhopisu a prodají ji investorům. Nádherný nápad, ale nevyšlo to úplně podle plánu, protože hlavní pojišťovna Greenville Capital Insure, Bond Credit and Company, což je městská dceřiná společnost Tokyo Marine, se rozhodla, že má příliš velkou expozici vůči GCI, vyhodila tak svého upisovatele za překročení rizikových limitů s ohledem klienty ale i samotnou instituci a v důsledku toho BCC nechtěla ručit za další směnky. Jedním z hlavních dlužníků byla skupina Sanjeeva Gupty Metal Empire, která se zajímá o kovy. Metal Empire Sanjeeva Gupty, která si půjčila až 1,2 miliardy dolarů prostřednictvím společnosti GCI, které prodaly jako fondy Credit Suisse. Neuvěřitelně odhodlané gesto, odvážné. Tyto fondy byly investorům nabízeny jako fondy s velmi nízkým rizikem zaručeným proti ztrátám s několika vrstvami ochrany. Když ale Gupta nesplácel své závazky, Credit Suisse zmrazila výplaty z tohoto fondu. A zdá se, že 4000 investorů, kteří do těchto fondů Credit Suisse investovali až 10 miliard dolarů, přijde až o 25 % svého kapitálu, což není investice s nízkým rizikem, jak ukázal čas. V souvislosti s tím došlo ke krachům bank. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-11/just-how-big-and-important-is-sanjeev-gupta-s-metals-empire + https://www.cnbc.com/2021/03/08/greensill-capital-has-reportedly-filed-for-administration.html + https://www.livemint.com/)

Musíme si uvědomit, že pokud se účastníme stínového bankovnictví tím, že poskytujeme nějaký typ přímých půjček nebo půjček od peer to peer či nějaký typ crowdfundingu nemovitostí, jaká je výše pákového efektu, abychom věděli, co a jak pokud dojde k výprodeji. Jakou budeme mít ochranu? Nemovitosti jsou mnohem méně volatilní než akcie nebo kryptoměny, které mohou mít vyšší pákový efekt, půjčovaný musí složit větší zástavu. Ale když dojde k výprodeji kryptoměn, jako jsme toho svědky nyní, tak to potenciálně není ani dostatečná bezpečnostní rezerva, musíme být velmi, velmi opatrní na výši použité páky.

Stínové bankovnictví v Číně

Jak jsem v úvodu zmínil, Stínové bankovnictví tu přesahuje polovinu všech hotovostních i bezhotovostních transakcí. V roce 2008 tvořilo čínské stínové bankovnictví přibližně bod 2 biliony amerických dolarů, tedy 4 % hrubého domácího produktu Číny. Na konci roku 2018 to bylo 7,8 bilionu amerických dolarů 61 % HDP. stínové bankovnictví v Číně je trochu jiné než ostatní příklady, které jsem dnes uvedl. Protože je vlastně velmi zaměřené na banky. Většinu aktivit stínového bankovnictví iniciují komerční banky. Je to mimorozvahové bankovnictví aneb stínové bankovnictví v Číně je právě ve stínu bank.


Transakce v Číně za rok 2020 (https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/shared/pdf/20171130_ECB_BdI_conference/presentation_korella.pdf)

Co je na tom zajímavé, je sestava no, čínské regulační orgány si nejsou úplně vědomy toho, co se děje se všemi těmi bankami, které vlastně půjčují mimo rozvahu, kde vlastně nejsou oficiální půjčky na banky, ale založily nějaký jiný subjekt. Tito spoluautoři se domnívají, že Čína si je toho vědoma. Všechny hlavní banky v Číně jsou státní podniky. A regulační orgány sledují, co se děje. Jedna z věcí, kterou čínští regulátoři a čínská centrální banka udělali, je, že zpřísnili úvěry pro tradiční bankovnictví, zvýšili sazby, ale ne tolik pro stínové bankovnictví. Což se zdá být záhadné, že Čína chce, aby oblast stínového bankovnictví rostla, zatímco se snaží brzdit úvěrovou expanzi v rámci tradičního bankovního sektoru. A spoluautoři se domnívají, že důvodem je, že místní vlády zasahují do úvěrových rozhodnutí komerčních bank, aby financovaly projekty, které by nemusely být ekonomicky životaschopné vzhledem ke komerčním bankám nebo státním podnikům a které by v případě, že by se dostaly do problémů, s velkou pravděpodobností podpořila čínská vláda, resp. čínské centrální banky. To není případ stínových bank. Ty nemusí mít nutně stejnou ochranu. A tak se předpokládá, že v případě půjček od stínových bank jsou čínské banky opatrnější, je méně pravděpodobné, že se nechají ovlivnit místními vládami a najdou neekonomický projekt, protože je mimo rozvahu, chtějí si být jisté, že dostanou peníze zpět. A v důsledku toho se financuje více životaschopných projektů. A to se Číně líbí. V některých ohledech je to kapitalističtější. Je to zajímavý zvrat událostí, že banky musí přejít na mimorozvahové financování, aby ve skutečnosti měly větší úvěrovou disciplínu při poskytování úvěrů, přičemž Čína to podporuje tím, že sazby, které tyto stínové banky musí platit za přístup ke kapitálu, jsou nižší než v tradičním bankovním sektoru. Ukazuje to, že stínové bankovnictví není vždy tím, čím se zdálo. Stínové bankovnictví však existuje již mnoho a mnoho let a s inovacemi v oblasti FinTech se rozšiřuje, stínových bank je stále více.


Závěr

Jako investoři musíme rozumět tomu, do čeho investujeme. Jaké jsou nevýhody? Jaké jsou jejich klady, jaké jsou jejich ochrany, existuje mnohem více ochran pro podílové fondy peněžního trhu, retailové peněžní, tržní podílové fondy, stejně jako regulace. Musíme být tedy obezřetní, rozumět tomu, do čeho investujeme, a provádět co nejlepší due diligence, kterou jsme schopni rozpoznat. Někdy dochází k podvodům. A proto nezapomínejte na diversifikaci, aby jstese ochránili před věcmi, které jsme prostě nemohli předvídat, protože takové věci se občas objeví a to si uvědomte, že jsem zde nezmínil svět kryptoměn!

Vše, co jsem s vámi sdílel, sloužilo k obecnému vzdělání a nezohledňovalo vaši konkrétní rizikovou situaci. Neposkytoval jsem investiční rady. Jedná se pouze o obecné vzdělávání o penězích, investování a ekonomice.

Přeji vám krásný zbytek týdne.

Aleš Hála

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Stagflace, ČNB, Škodovka a volby
  Největší český exportér Škoda Auto včera přišel s prohlášením, že až do konce letošního roku částečně nebo plně uzavře provoz všech tří tuzemských závodů. Jaká bude reakce České národní banky a kurzu koruny?
 • Stále obchodujete z nainstalované platformy na počítači? Proč, když existuje R WebTrader
  Už jste někdy měli situace, kdy váš smartphone, notebook nebo tablet současně selhaly a Vy jste si před zveřejněním důležitých zpráv neprohlédli některé důležité obchodní pozice? Vrhli jste se do zásuvky, abyste nabili svůj přístroj a ovládli situaci na svém účtu, případně uzavírali pozice.
 • Standardní situace po open E-mini NASDAQ 100 - Cipinek
  Průraz denního high po open, tj. high které se vytvoří po 15:30 našeho času.
 • Stane sa dlhodobo očakávaný short na DAXe realitou?
  Ak sa pozrieme na americké a európske akciové trhy, tak sa približne začiatkom roku 2016 ustálili a odvtedy začali rásť s pravidelnými korekciami, ale od amerických prezidentských volieb sa akciové trhy nezastavujú a s minimálnymi korekciami idú neustále hore. Niektorí ľudia to nazývajú „Trump effect“, ale je za tým aj momentálna kludná situácia (investori sa neobávajú prepadu), ktorá nemusí trvať večne.
 • Stanfordský väzenský experiment a Trading
  Na prvý pohľad, možno nie úplne priamo súvisiaca téma s obchodovaním. Zdanie v tomto prípade klame úplne dokonale. Tak ako trhy, ktoré nás klamú denno-denne. Z pohľadu nášho myslenia určite. Paralela medzi činnosťou na trhoch a uvedeným neslávne, ale ortodoxne známym experimentom, po dočítaní tohto článku, sa prejaví v celej svojej sile.
 • Staňte sa lepším traderom vďaka použitiu emócii vo váš prospech
  Hneď na začiatku by som chcel prebrať staré klišé – neobchodujte s emóciami. Pre začiatočníkov je toto nerealistické a nemali by sa o to pokúšať. Nie sme roboti a nemali by sme sa pokúšať chovať ako robot a potlačiť čo sa deje v našich hlavách. Ako obchodníci neprogramujeme naše obchodné kritéria a neodstraňujeme „samých seba“ z rozhodujúcich procesov obchodovania ako to robia kvantitatívni obchodníci vďaka algoritmom. Aj keď nie sme kvanti, stále potrebujeme tvrdé pravidlá aby nám pomáhali pri rozhodovaní a risk manažmente. Obchodný plán. To je prvý krok k zmenšeniu negatívnych emócií a zdôrazneniu tých pozitívnych.
 • Start výsledkové sezóny se vydařil, americké akcie výrazně posílily
  Americký akciový benchmark S&P 500 má za sebou jasně růstový týden s výsledkem +1,82 %. Index je zpět nad 50denním klouzavým průměrem a prolomil také sérii nižších maxim.
 • Statistiky ziskovosti klientů na forexu příjemně překvapily
  Polský orgán dohledu nad finančním trhem (KNF) v květnu vydal pro obchodníky s cennými papíry 16 obecných zásad, jak se chovat na finančním trhu. Mezi těmito pravidly je i požadavek na zveřejňování ziskovosti klientů na mimoburzovním trhu (OTC) s rozdělením do skupin podle obchodovaných finančních nástrojů (forex – měnový trh, akcie, akciové indexy, komodity, dluhopisy a úrokové instrumenty). Jinak řečeno, brokerské společnosti působící v Polsku musí kvartálně zveřejňovat, kolik procent klientů je ziskových na jednotlivých typech finančních nástrojů a naopak kolik procent z nich je ve ztrátě. Polský dohled nad finančním trhem chce tímto způsobem zvýšit povědomí retailových obchodníků o rizicích spojených s investováním do instrumentů obchodovaných na finanční páku.
 • Stejné chyby, stejné známky
  Toto klasické připodotknutí, které jsem použil v nadpisu, si určitě všichni vybaví jako slavný výrok z filmu „Marečku, podejte mi pero“. Tuček a Šlajs – „stejné chyby, stejné známky“. Přemýšlel jsem, jak vystihnout podstatu toho, o čem chci psát a i když souvislost je trochu jiná, mně se prostě tato „hláška“ ohromně líbí.
 • Stínování Evropské centrální banky
  Na dnešním zasedání Evropské centrální banky (ECB) se zřejmě rozhodne nejenom o budoucím nastavení měnové politiky v eurozóně, ale také v ostatních evropských zemích, které euro ještě nepřijaly.
 • Stírací los
  Včera se to zase stalo! Dívám se na televizi a vidím, jak běží jedna reklama za druhou. Řasenka, elektrická energie, aviváž, automobil nižší střední třídy a… stírací los. Sedím a koukám na to jako blázen a říkám si „jak je tohle vůbec možné“?
 • Stojí forex trading za riziko?
  Dnes a denně kolují na forexových fórech příběhy o obchodnících, kteří se rádoby „ze dne na den“ stali velmi bohatými, díky čemuž se jim od základu změnil život. Jsou to opravdu velmi pěkné příběhy, ale jak je to vlastně s forexem doopravdy? Má to dnes vůbec cenu do forexu investovat, když proti obchodníkům stojí takové nástrahy a rizika, jakými jsou například neregulovaní brokeři, či moderní nástroje velkých finančních institucí, kterým se ti ostatní mohou opravdu jen velmi těžko rovnat.
 • Stojí za to stát se forexovým obchodníkem?
  Mnoho lidí se často oprávněně ptá, zda opravdu stojí za to stát se obchodníkem na forexu. Vzhledem k tomu, že forex je největším a nejlikvidnějším trhem na světě, není divu, že se mnoho lidí hrne do obchodování unáhleně. Po několika náročných obchodních dnech se pak ptají sami sebe, zda investování času, energie a peněz do forexu nakonec vůbec stojí za to. Pokud i vás zajímá, zda se vyplatí do forexového tradingu investovat svou energii, přečtěte si náš následující příspěvek.
 • Stophunting, aneb může za to broker?
  V tomto článku se budu zabývat problematikou stop-huntingu. K napsání jsem se nechal inspirovat negativními recenzemi na většinu brokerů, kdy se přibližně v každé druhé recenzi dá dozvědět, že broker provozuje "stop-hunting", bez ohledu na to o jakého brokera se jedná. Je to ale opravdu broker?
 • Stop-Loss dává naději
  Jsem příznivcem toho, aby každý obchodník používal Stop-Loss (SL). Současně ale mám rád, když je SL dost daleko na to, aby nebyl zasahován příliš často a aby měl trh prostor pro hledání směru. Co ale delší SL také přináší, je naděje.
 • Stop-Loss na B/E a částečné odprodeje – filozofie nástrojů
  Všichni, kdo občas sledují moje obchodování v praktických ukázkách, tak vědí, že posouvání Stop-Lossu k Break/Evenu (B/E) a částečné odprodeje pozic v zisku jsou moje oblíbené pomůcky, které mi dělají obchodování příjemnějším. Tím, že je používám, mám také dost klidu a času o nich občas přemýšlet. A protože beru trading jako disciplínu filozofickou, povím vám, jak se na ně dívám právě z tohoto pohledu.
 • STOPLOSS zazity mytus nebo zbytecnost?
  Posledni dobou se dost casto setkavam z narky traderu ze zadali obchod s TP a SL a SL byl zasazen a nasledne se cena vydala kyzenym smnrem k byvalemu TP ( proc tedy pouzivate STOPLOSS).
 • Strach, inflace a delta
  Včerejší obchodování se neslo ve znamení výprodejů. Vybíraly se zisky na akciích napříč celým světem, oslabovaly rizikové měny a průmyslové komodity ztratily i vyšší jednotky procent. Strach z vyšší inflace již pomalu vyprchává, do popředí se znovu vrací pandemie koronaviru, nyní v jeho delta variantě.
 • Strach z hyperinflace
  Je tomu 5 let, co vyspělý svět čelil relativně vysokému růstu cen a v prostředí nulových sazeb a kvantitativního uvolňování (QE) se část ekonomů začala bát, že toto zvýšení inflace centrální banky nedokážou udržet na uzdě a čeká nás hyperinflace. Proto stojí za to se zpětně podívat, jak dopadly jednotlivé ekonomiky a měny po této historické zkušenosti z roku 2011.
 • Strasti vánočního investování
  Vánoce už pomalu klepou na dveře a celý svět se chystá na klidné prožití svátků. Dokonce i měnový trh, který je celý rok pod 24hodinovým drobnohledem investorů, bude během zimních svátků odpočívat a čerpat nové síly. Naprostá většina obchodníků stráví svátky rozbalováním dárků, ochutnáváním cukroví a návštěvami rodin. Jsou však i tací, kteří se i na konci roku chystají obchodovat, a právě těm je věnován tento článek o strastech vánočního investování.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank