Středa 22. května 2024 12:51
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Swissquote Bank
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei SwiftTrader

Investování do vody aneb Colorado na suchu

Napsal:   Sekce: Investice

To, co mě přimělo napsat daný článek, byl rozhovor o investorovi, který vlastnil akcie vodních práv v jihozápadním Coloradu. Současné sucho v povodí řeky Colorado patří do čtvrté kategorie. To je označení, které by mělo nastat každých 50 až 100 let. V mých očích zajímavě kritická situace a zároveň mi při tom probíhal hlavou odraz na finančních trzích, proto jsem si udělal malý průzkum, se kterým se s vámi podělím. Podle Becky Ballingerové, která je asistentkou státního klimatologa v Coloradu, přesto povodí řeky Colorado zažilo za posledních 20 let 2000 až 2018 to byly tři sucha a čtvrté sucho je nyní v roce 2021. Ballingerová řekla, že sucha, která pozorujeme, jsou stále mnohem závažnější kvůli teplotní složce. Jsou teplejší. Investor, který držel akcie vodních práv měl velké dilema, zda si má nadále držet tato práva na vodu, která měla každá hodnotu asi 5 000 dolarů. Bylo jich celkem 25 přesně za 125 000 dolarů, nebo by je měla prodat? Byla to těžká otázka.Kontext celé situace

Poptávka byl základ všeho. Voda se stávala vzácnější, což znamenalo, že vodní práva byla cennější, což znamenalo v oblasti, kde ročně spadne 12 palců srážek nebo méně, že nemá zavlažovaná půda takovou cenu, a tak stávající farmáři chtěli mít k této vodě přístup. Na druhou stranu v důsledku sucha existuje možnost, že by pro tato konkrétní vodní práva nebylo ani dost vody. Takže zemědělec nebo jiný subjekt, který by je koupil, by ve skutečnosti vodu nedostal, přestože za vodní práva zaplatil.

V povodí řeky Colorado můžeme nyní pozorovat, že kvůli vyšším teplotám více prší a méně sněží, což snižuje sněhovou pokrývku. Kvůli vyšším teplotám se snižuje půdní vlhkost. Nedávno vyšel v Los Angeles Times redakční článek s titulkem, že žádné sucho není. A jejich názor byl, že přinejmenším v Kalifornii spadne tolik srážek jako kdykoli předtím, jen jsou srážky sporadičtější a padají v různou dobu a různým způsobem. A infrastruktura na to není připravena. (https://www.latimes.com/opinion/story/2021-05-06/editorial-there-is-no-drought) Abych nezapomněl, tak náš investor své podíly na vodě v regionech čtyř rohů prodal. Říkal, že o tom chvíli přemýšlel a nakonec se rozhodl, že vodní práva jsou výjimkou z obecného pravidla, že nedostatek zvyšuje hodnotu a také že vodní práva jsou sice vzácná, ale voda je také vzácná a může dojít k jejímu odpojení. Poukázal tedy na to, že v letošním roce vodní práva a téže oblasti čtyř rohů, která byla podřízena těm, jež vlastnil on, dostal pouze 4 % svého přídělu. Jinak řečeno se bál, že nebude možné žádat vyplacení, když bude nedostatek vody, která je nezbytná pro život, nikoho práva nebudou zajímat, vezme si je stát.

Na jihozápadě USA je velké sucho. V řece Colorado je mnohem méně vody, nádrže jsou méně výrazně nižší. V dubnu 2019. Prezident Donald Trump podepsal zákon, který pověřil americké ministerstvo vnitra realizací krizového plánu pro případ sucha na řece Colorado. Jednalo se o plán, na kterém se sedm států dohodlo, jaké škrty přijmou, pokud se situace stane tak vážnou, pokud jde o hladiny nádrží v jezeře Mead a v jezeře Powell. Ke snížení určitě dojde. Tento konkrétní pohotovostní plán pro případ sucha platí pouze do roku 2026, což znamená, že musí dojít k další dohodě. V posledních desetiletích se snížila poptávka zemědělství, i když počet obyvatel vzrostl. V roce 2018 Arizona vygenerovala v zemědělství příjmy ve výši přibližně 4,2 miliardy dolarů, přičemž nejhodnotnějšími komoditami byly salát, mléčné výrobky a hospodářská zvířata. Je to asi 1,7 % hrubého domácího produktu, tedy hodnoty v dolarech, kterou představuje produkce vyprodukovaná v Arizoně, zboží a služby méně než 2 %. (https://wrrc.arizona.edu/publications/arroyo-newsletter/sharing-colorado-river-water-history-public-policy-and-colorado-river)


Zmíněné 4 rohy (https://www.cpr.org/2018/05/23/its-dry-and-getting-drier-in-the-four-corners/)

Zemědělství, ale spotřebuje 74 % vody. A velká část této vody pochází ze zásob, kterou Grady Grammage Jr, bývalý prezident Správní rady projektů v centrální Arizoně, nazval fosilní vodou, protože velká část z ní tam byla po tisíciletí. Je to předhistorická podzemní voda. V roce 1980 arizonský zákonodárný sbor schválil zákon o hospodaření s podzemní vodou, který se zaměřil na oblast Phoenixu a Tucsonu, ale v podstatě se nedotkl nikde mimo okresy Pima a Maricopa, což znamená, že kdokoli může přijít a podzemní vodu využívat.

Někteří politici to přirovnávají k regulovanému divokému západu využívání podzemních vod. No jen si to uvědomte, tu tragédii, že se prostě uplatňuje doktrína rozumného využívání, což znamená, že se prostě musí využívat k něčemu, jako je zemědělství, ale v tuto chvíli se využívá tolik podzemní vody, že klesá její hladina, což znamená, že domácnostem, které jsou závislé na studnách ve venkovských oblastech, často vysychají studny a musí kopat ještě hlubší vrty. Také se zmenšují pobřežní oblasti, protože podzemní vody je mnohem méně. Totéž vidíte v Novém Mexiku, dalším ze států čtyř rohů. V Novém Mexiku je zemědělství odvětvím v hodnotě asi 3 miliard dolarů, ale tvoří méně než 3 % HDP. Přesto se 76 % vody spotřebuje v zemědělství, zejména pro pěstování pekanových ořechů, mléka a dobytka, které spotřebovávají obrovské množství vody. Pekanové ořechy nejsou stromy určené pro poušť. Zemědělství však může být na pouštním jihozápadě velmi výnosné, protože počasí je zde velmi předvídatelné. Pokud je zde zdroj zavlažované vody, nemusíte se obávat zamrznutí nebo jiných velkých povětrnostních kalamit, dokud je tam voda, což je důvod, proč zahraniční společnosti již léta skupují půdu a pouštní jihozápad, aby zde chovaly dobytek a prasata a vojtěšku na vývoz. (https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_River_Compact)

Přibližně 97 % vody na Zemi tvoří slaná voda v oceánech. Další dvě a půl procenta jsou uzavřena v polárních ledovcích, což znamená, že pouze asi 0,5 % veškeré vody je sladké. Na západě USA je voda nadměrně alokována, je zde příliš mnoho vody přislíbené ve formě vodních práv ve srovnání s množstvím vody, které teče řekou Colorado. Zemědělci dávají přednost místům, jako je pouštní jihozápad, kvůli předvídatelnému a spolehlivému zdroji vody. S většinou této vody využívané pro zemědělství. vodní práva jsou velmi politická. Pokud dojde k tomu, že nebude dostatek vody. Mám pocit, že i vlastník nadřazeného práva na vodu, protože se pro zemědělství využívá tolik vody v porovnání s množstvím ekonomické přidané hodnoty těchto farem, že se jeho příděly sníží. A to není jen náš problém. Je to celosvětový problém. Ani Gréta na to nemá lék.


(https://media2.giphy.com/media/U1aN4HTfJ2SmgB2BBK/giphy.gif)


Sucho i v jiných zemích

Teploty na celém světě stoupají, což znamená, že půda neudrží tolik vody, která se rychleji vypařuje. Vidíme více extrémů ve vodě, oblasti sucha, oblasti záplav. Brazílie, země s 212 miliony obyvatel, právě teď čelí největší vodní krizi za posledních 91 let. Podle ministra energetiky Bento Albuquerqueho závisí v Brazílii 70 % energetické spotřeby na vodních elektrárnách. Takže pokud se řeky sníží, není ani energie. Investice do vody nemusí být nutně jednoduché, protože lidé si zaslouží přístup k pitné vodě. Zdá se, že trochu pokřivené oblasti, kde je méně vody, byly tradičně hojně využívány pro zemědělství. Ale přidaná hodnota z tohoto zemědělství není tak velká ve srovnání s jiným využitím v této pouštní oblasti, zejména řekněme z cestovního ruchu. Takže když se podíváme na možnosti investování do vody, určitě jsou jedním ze způsobů vodní práva, jako například tato konkrétní posluchačka měla vodní práva po desetiletí a pak je prodala. Ale protože příděly pro vodní práva mohou být sníženy, nemusí být nutně tou nejlepší investicí. K tomuto závěru dospěl i Michael Burry, manažer hedgeového fondu. (https://www.businessinsider.com/michael-burry-commencement-speech-ucla-2012-6)


Investice

Burry poukázal na to, že voda je politický a soudní problém. Řekl, že přeprava vody je nepraktická jak z politických, tak z fyzických důvodů. Takže skupování vodních práv ani mě nedávalo velký smysl. Ledaže bych kupoval větší plnou teorii investic, což nebylo mým záměrem. Bylo mi jasné, že investovat do vody se dá potravinářstvím, tedy pěstováním potravin v oblastech bohatých na vodu a jejich přepravou na prodej v oblastech chudých na vodu. Pouštní jihozápad není oblastí bohatou na vodu. Nevím, zda Michael Burry investuje do farem na pouštním jihozápadě, ale vlastnit zemědělskou půdu v oblastech bohatších na vodu dává smysl.

Investice do vodních práv by mohla být způsobem, jak investovat do vody, do farem a zemědělské půdy. Ale nejběžnějším způsobem, jak investovat do vody, jsou samozřejmě veřejně obchodované akcie vodohospodářských technologií a vodohospodářské infrastruktury. Existuje řada ETF a podílových fondů, které investují do vody. Největší z nich je Invesco Water Resources ETF. PHO je jeho ticker, má aktiva v hodnotě asi 1,7 miliardy. Nákladový poměr je kolem 0,6 %. (https://finance.yahoo.com/quote/PHO/) Je z 98 % vystaven americkým společnostem a je poměrně koncentrovaný. Snaží se sledovat index NASDAQ omex us water, ale v ETF je pouze 38 společností a 62 % jeho aktiv je v 10 největších společnostech. Je to dobře provedené. Zejména tento ETF dosáhl za posledních pět let ročního výnosu 810 a půl procenta a za posledních deset let 10,9 % ročně. Za posledních pět let překonal výkonnost indexu S&P 500, ale za posledních deset let zaostal za indexem S&P 500 přibližně o tři procentní body. (https://finance.yahoo.com/quote/PHO/)


Zdroj: (yahoo.finance)

Podobné ETF, které je zaměřeno na vodu a zároveň dosahovala podobných výnosů, je First Trust Water ETF IWC ticker, je o něco levnější, 0,54 % expense ratio, tedy asi o šest bazických bodů méně na miliardu aktiv, a ten měl podobné výnosy také velmi koncentrovaných 38 podílů. Globálnějším přístupem by bylo Invesco S&P Global Water ETF CG W. Má také miliardu aktiv a nákladový poměr 0,57 %. Olimex Global Water sleduje index NASDAQ a protože je globální, 53 % jeho alokace je v USA. Výkonnost může být až 14,6 % ročně za posledních pět let a 11,2 % ročně za posledních 10 let. Vodní indexy, které tyto ETF sledují, jsou tvořeny společnostmi, které mají většinu svých příjmů z vytváření produktů určených k šetření a čištění vody pro domácnosti a podniky v průmyslu. (https://finance.yahoo.com/quote/FIW/)


Zdroj: (yahoo.finance)

Nebo mohou investovat i do společností zabývajících se čištěním odpadních vod. Pokusil jsem se najít investici do vody, která by byla o něco méně koncentrovaná. Nejlepší, kterou jsem našel, byl fond Calvert Global Water. Pro podílový fond má ticker CFWAX. Je dražší 1,2% nákladový poměr asi 600 milionů aktiv. Takže Calver přišel s vlastním indexem a pak má fond, který tento index sleduje. Je v něm 140 cenných papírů. Tedy asi třikrát více než ostatní vodní ETF a 17,1 % jeho aktiv je v top 10 Holdings, v USA 49 %. Za pět let návratnost 12,3 % anualizovaně, tedy asi o dva procentní body méně než ty ostatní ETF, které jsem uvedl. A desetiletý výnos byl 9 % anualizovaně, asi o jeden až dva procentní body méně než ostatní možnosti, takže nevíme, jak dál. Ale nákladový poměr je u fondu Calvert rozhodně vyšší. Je více diverzifikovaný, ale jeho výnos byl nižší. (https://www.calvert.com/Calvert-Global-Water-Fund-CFWAX.php)

Společnost Fidelity právě letos uvedla na trh nový fond udržitelnosti vodního hospodářství, ale ten je nyní také soustředěn na nákladový poměr, který je skutečně aktivní strategií.

Co se týče investování do vody, není to oblast s vysokým růstem. Janet Glaserová, která je portfolio manažerkou fondu Fidelity Water Sustainability pod FLOWX, uvedla, že odvětví vodního průmyslu se očekává, že dlouhodobě poroste jeho výnosy o čtyři až 6 % ročně. To není příliš vysoký růst. A není to tak, že by investování do vody bylo jako investování do utilit, kde získáte vysoký dividendový výnos má nás založený ETF měl dividendový výnos jen asi 0,5 %. A Global Water ETF měly dividendový výnos 1 % máme nízký výnos segment trhu s růstem výnosů není nijak zvlášť vysoký. A přímější investice do vodních práv může být trochu problém z právního hlediska, zda budou mít v budoucnu stejnou hodnotu vzhledem k potenciálnímu snížení přídělu. Investice do zemědělství jsou dalším způsobem, jak investovat do vody. Jak jsme však viděli v 334. díle, výnosy ze zemědělství jsou do značné míry vázány na výnosy z komodit. (https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/31641Q524)


Zdroj: (yahoo.finance)


Závěr

Nemyslím si, že budu investovat přímo do vody, dokonce ne ani do vodního ETF. Pro mě to není to nutně přesvědčivá příležitost. Zejména pokud bude nedostatek vody. Možná se mýlím. Ale vzhledem ke koncentraci a výkonnosti vodních ETF byla dobrá, ale jsou drahé. Poměr ceny a zisku u vodních ETF se sídlem v USA je vyšší než 30 bodů. Globální ETS je 24. To je docela vysoký násobek za třídu aktiv, která roste pouze o pět až 6 % ročně.

Zarazilo mě, kolik % vody si vezme v takových oblastech samotné zemědělství, proto by bylo třeba zavést nějaká základní úsporná opatření a samozřejmě je třeba nějak pomoci tamním zemědělcům a píši o tom, protože situace, která trápí oblasti Colorada, může brzy nastat i v našich končinách.

Aleš Hála

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Investování do fyzických drahých kovů - 11.
  V závěrečné části seriálu o investování do fyzických drahých kovů si zopakujeme nejdůležitější skutečnosti související s investováním do fyzického zlata a stříbra.
 • Investování do fyzických drahých kovů 2.
  V první části seriálu o investování do fyzických drahých kovů jsme si řekli o vhodnosti diverzifikace obchodního kapitálu i do jiných investičních aktiv než pouze do produktů finančních trhů. Vhodnou a historicky osvědčenou investiční třídou jsou drahé kovy ve fyzickém provedení (mince, sady, slitky).
 • Investování do fyzických drahých kovů 3.
  Pokračování seriálu o investování do fyzických drahých kovů.
 • Investování do fyzických drahých kovů 4.
  V následujících několika dílech seriálu o investování do fyzických drahých kovů se budeme podrobněji věnovat konkrétním perspektivním stříbrným i zlatým mincím, které patří do kvalitních investičně-sběratelských sbírek.
 • Investování do fyzických drahých kovů - 5.
  V dnešní části seriálu o investování do fyzických drahých kovů si představíme dalšího zástupce perspektivních investičně-sběratelských mincí, čínské Pandy.
 • Investování do fyzických drahých kovů - 6.
  V minulých částech našeho seriálu jsme si představili nejdéle vycházející investičně-sběratelské stříbrné mince, australské Kookaburry a čínské Pandy. Dnes se podíváme na investičně nejperspektivnější mince z této kategorie, které nesmí chybět v žádné kvalitní investiční sbírce fyzických drahých kovů.
 • Investování do fyzických drahých kovů - 7.
  Do investiční sbírky fyzických drahých kovů samozřejmě patří i perspektivní zlaté mince. Podobně jako stříbrné i zlaté mince se dělí na klasické investiční mince, investičně-sběratelské mince a sběratelské (a ty dále na historické a novou numismatiku).
 • Investování do fyzických drahých kovů - 8.
  V dnešní části seriálu o investování do drahých kovů se podíváme na zajímavé domácí investiční produkty a domácí producenty.
 • Investování do fyzických drahých kovů - 9.
  Dnes se budeme zabývat tím, kde a jak investiční a investičně-sběratelské mince ze zlata a stříbra nakupovat i na co si dát pozor.
 • Investování do velkých technologických společností
  V dnešním rychlém a dynamickém světě, kterému vládnou informační i jiné technologie, jsou investice do technologických gigantů skoro až samozřejmostí. XTB si pro Vás připravilo jedinečného průvodce, který Vás zavede do digitálního světa investování a ukáže Vám, jak se v tomto světě orientovat. Každý den jsme obklopeni technologiemi – proto není divu, že se stávají klíčovými součástmi našich investičních portfolií. Společnost XTB nabízí mezi svými nejoblíbenějšími investičními nástroji akcie významných technologických firem, jako jsou Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta a mnohé další. Možná jsou Vám tyto názvy známé, ale kolik z nás ví, co se skrývá za jejich úspěchem a jak využít jejich investičního potenciálu?
 • Investovanie do komodít
  Spôsobov ako obchodovať či investovať na finančných trhoch je mnoho, no každé finančné aktívum je niečím výnimočné. V čom sú iné komodity? Ak je človek dostatočne znalý, skúsený a trpezlivý, tak na nich môže robiť zaujímavé výnosy, pretože tak ako aj iné finančné aktíva, tak aj komodity sú cyklické a to znamená, že pri správnom načasovaní vstupu do trhu sa dá urobiť veľké zhodnotenie investície. Medzi komodity patrí napríklad ropa, zemný plyn, zlato, platina, kukurica, pšenica či bavlna. Ja sám som po páde ropy na negatívne hodnoty nakúpil ropné ETFko a urobil na tom zaujímavý zisk za mesiac 17%.
 • Investování – jde v něm pouze o peníze nebo i o něco více?
  Ohledně investování a peněz má řada lidí dost předsudků. Cílem investování je primárně vydělávat peníze, o tom není sporu. Investovat můžete proto, abyste vydělali peníze, byli zabezpečení, koupili si super auto, dům a mohli jezdit na dovolené, a tím to pro řadu lidí možná končí. Je ale zajímavé zamyslet se nad investováním v širším kontextu. Můžete investovat i proto, abyste vydělali peníze a byli zabezpečení, a to vám umožní vaší seberealizaci a dá možnost pomáhat ostatním, protože nebudete muset myslet na zabezpečení základních životních potřeb jako je to, z čeho zaplatíte nájem, jídlo nebo energie.
 • Investování je pro většinu největším obchodem v životě, tak je zapotřebí k tomu podle toho přistupovat
  Rozhovor na téma investice a trading s Tomášem Vrankou ze společnosti XTB.
 • Investování pro každého: Jak fungují frakční akcie?
  Představte si, že byste si mohli koupit akcii nebo burzovně obchodovaný fond (ETF) v hodnotě 2 000 EUR, i když momentálně nemáte k dispozici dostatek finančního kapitálu.
 • Investování versus obchodování: Jak si vybrat správnou finanční strategii
  Při hledání cesty k finanční nezávislosti se mnohdy dostaneme k pojmům investování a obchodování. Ačkoli se snaží oba tyto přístupy směřovat k finančnímu růstu, mají zcela odlišné strategie a filozofie.
 • Investování v recesi? Učte se od těch nejlepších v oboru již tuto sobotu!
  Online investiční konference 2022 se blíží! Již tuto sobotu 26. 11. od 13:00 vystoupí v živém vysílání na YouTube kanálu XTB přední odborníci českého i slovenského světa financí. Hlavním tématem je investování v době recese – řečníci se zaměří na aktuální stav trhů i ekonomiky a přidají svůj výhled na nadcházející rok(y).
 • Investování vs. trading: Jak se liší a co je pro Vás to pravé?
  Dlouhodobé investice, především do akcií a ETF, se v posledních letech stávají stále populárnější, nicméně trading, jakožto druhá hlavní disciplína na finančních trzích, stále zůstává většinou veřejností opomíjena. V tomto článku se podíváme na hlavní rozdíly mezi těmito dvěma obchodními směry.
 • Investování vs. trading - pro a proti
  V oblasti obchodování na forexovém trhu existují dvě základní filozofie: investování a trading. Oba tyto přístupy mají své jedinečné výhody i nevýhody, což může rozhodování mezi nimi činit značně komplikovaným. V rámci tohoto článku se zaměříme na definice investování a tradingu, a rozebereme argumenty pro a proti k oběma těmto přístupům.
 • Investovať do akcií alebo trejdovať forex?
  Na trhu je mnoho príležitostí, kam môžeme umiestniť svoje peniaze za účelom zisku. Patria medzi ne nehnuteľnosti, termínované vklady, akcie, dlhopisy, forex, zlato a iné. Avšak ak rozdelíme investorov na dve hlavné skupiny, rozdelíme ich na tých, ktorí vkladajú peniaze do akcií a tých do forexu. Akcioví sa volajú investori, forexoví sa nazývajú tradermi. Sto ľudí, sto chutí, preto si každý môže vybrať tie inštrumenty, ktoré mu viac vyhovujú. Základným motívom však je zarobiť čo najviac. Otázkou ale je, ktorá z týchto dvoch skupín má z historického hľadiska väčší potenciál zarobiť viac?
 • Investovať na akciovom trhu sa stále oplatí
  Akciové indexy rastú od dna už viac ako dva týždne a práve teraz je správny čas zamyslieť sa nad tým, ako dlho to bude trvať. Dosiahli sme už na dno aktuálnej krízy a budú indexy ďalej rásť alebo sa pozeráme na pascu pre býkov? Z pohľadu dlhodobého investovania to nemusí byť až tak kritické.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král