Sobota 29. leden 2022 06:40
reklama
Swissquote Bank
reklama
XTB Investicni ebook 2022
reklama
Purple Trading Pepa Zeman
reklama
BidAskBit

MSCI World Index – Průvodce indexem & 10 nejlepších ETF

28.11.2019 17:46  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

MSCI World Index můžeme s trochou nadsázky nazvat králem akciových indexů. Prvním důvodem je fakt, že index letos slaví 50 let, což z něj činí jeden z nejstarších akciových indexů. Zadruhé index poskytuje dokonalý obraz o vývoji globálních akciových trhů. Přibližně 1 650 akcií z celé řady průmyslových odvětví ve 23 nejdůležitějších průmyslových zemích je spojeno do jediného indexu.

MSCI World je důležitým ukazatelem pro investory. A nemluvíme o abstraktní entitě nebo umělém konstruktu bez praktické hodnoty. Mluvíme o indexu, do kterého může každý investor investovat přímo – ideálně prostřednictvím ETF.

V tomto článku nebudeme jen zkoumat samotný MSCI World Index a zda a proč je vhodné do tohoto indexu investovat. Podíváme se také, jaké ETF jsou na index navázány a jaké mají jednotlivé fondy výhody a nevýhody.

MSCI World Index

 
 

Co je MSCI World index?

MSCI World index byl vyvinut v roce 1969 americkou společností Capital International a od 80. let je součástí indexového portfolia amerického poskytovatele finančních služeb MSCI (dříve Morgan Stanley Capital International).

MSCI World Index byl vytvořen, aby poskytoval globální pohled na globální akciový trh. Index obsahuje největší společnosti na světě z rozvinutých industrializovaných zemí. V současné době je index tvořen přibližně 1650 akciemi z 23 zemí.

V současné době index obsahuje akcie z následujících států: Austrálie, Belgie, Dánsko, Německo, Finsko, Francie, Velká Británie, Hongkong, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Nový Zéland, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Singapur, Španělsko a USA.

MSCI World Index - mapa zemi

Obrázek: Mapa všech zemí zahrnutých do indexu MSCI World

Díky tomu je index MSCI World Index největším a jedním z nejdůležitějších akciových indexů na světě.

Výpočet indexu začal 31. prosince 1969 na základní hodnotě 100. Následující graf ukazuje index MSCI World Index od spuštění po dobu celých 50 let v logaritmické stupnici (tj. změna o jedno procento je vždy stejná – nezávisle na nominální změně).

MSCI World index - historie

MSCI World index se počítá také jako index výkonnosti (tj. výplaty dividend se považují za zisky z cen a jsou zahrnuty). Nicméně častěji se index vypočítává jako cenový index, kde dividendy nejsou započteny a počítá se pouze s čistou změnou nominální hodnoty.

Na rozdíl od jiných indexů MSCI World Index nejobjektivněji reflektuje vývoj globálních akciových trhů. Index také ze své podstaty splňuje klíčové pravidlo, které by investoři měli dodržovat – široká diverzifikace příležitostí a rizik. Ideální způsob, jak investovat do MSCI World Indexu, je prostřednictvím ETF, které přesně kopírují výkonnost indexu.

Které společnosti se dostaly do indexu MSCI World?

Výběr akcií zahrnutých do indexu se provádí na základě tržní kapitalizace společností, která se vypočítá počtem nesplacených akcií vynásobený jejich cenou. Jelikož většina titánů světové ekonomiky pochází z USA, americké akcie dominují tomuto indexu.

Přijímány jsou pouze společnosti z výše uvedených 23 industrializovaných zemí. Pokud provozovatel indexu MSCI World (MSCI) nezmění tuto kompilaci zemí, nemohou být společnosti z jiných států obsaženy v indexu, přestože by jejich tržní kapitalizace odpovídala potřebným požadavkům. Ve výběru indexu v současné době chybí například společnosti z Číny či Jižní Korey.

Tyto dvě země jsou společností MSCI stále považovány za rozvíjející se trhy. Největší společnosti v těchto dvou zemích nejsou obsaženy v MSCI World Index, ale lze je nalézt v indexu MSCI Emerging Market. Index.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Váha akcií v indexu MSCI World podle států

Vážení přibližně 1650 akcií, zahrnutých do indexu MSCI World, je založeno na stejných kritériích jako jejich zařazení – na tržní kapitalizaci. Jinými slovy, společnosti, jejichž akcie tvoří většinu kapitálu v daném indexu, protože součin počtu akcií v oběhu a jejich ceny je vyšší než u ostatních akcií, mají v indexu také nejvyšší váhu.

Toto je běžný princip, kterým se vypočítává téměř každý další hlavní akciový index na světě. Pro MSCI World Index to znamená, že americké společnosti tvoří 60 % indexu. Není divu, pokud se podíváte na seznam 50 největších kotovaných společností na světě.

Váha zemí v MSCI World indexu-2

Váha akcií v indexu MSCI podle zastoupení států. Aktualizace ke konci září 2019. Zdroj: msci.com.

Japonsko a Velká Británie jsou země, které se po 60% podílu amerických společností objevují jako další největší státy, ale obě jsou výrazně pod deseti procenty. Rozdělení více méně koresponduje s ekonomickou silou daných států. Každý, kdo si chce dát dohromady věrný obraz světové ekonomiky a těžit z jeho příležitostí, má s indexem MSCI World v rukou správný nástroj.

MSCI-World-Index-graf

Graf indexu MSCI World od roku 2015 do současnosti. Zdroj: msci.com

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

14 PRAKTICKÝCH TIPŮ, JAK SE STÁT LEPŠÍM INVESTOREM
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

Je vhodné kombinovat MSCI World Index a MSCI Emerging Markets Index?

Již dříve jsme zdůrazňovali, že MSCI World Index nepočítá relativně velké ekonomiky Číny a Jižní Koreje mezi zavedené průmyslové země. Za tímto účelem má MSCI World Index tendenci zahrnovat menší ekonomiky, jako je Dánsko nebo Finsko. Značná část světového kapitálu je tedy obsažena v indexu MSCI Emerging Markets, která by také neměla zůstat opomenuta.

MSCI Emerging Markets Index zahrnuje Čínu, Jižní Koreu a velmi rychle rozvíjející se Indii. Nicméně vedle těchto gigantů index obsahuje také malé země s nestabilními trhy, jako je například Kolumbie. Do MSCI Emerging Markets Index by tedy měl investor vložit pouze menší část svého kapitálu.

Váha akcií v indexu MSCI World podle odvětví

Zatímco vážení podle zemí v indexu MSCI World ukazuje silnou dominanci USA, v distribuci průmyslových odvětví se to velmi liší. Indexu dominují 2 sektory – IT a finančnictví – každý s +15% podílem. +10% podíly dále zabírá zdravotnictví, průmysl a spotřební zboží.

Váha sektorů v MSCI World indexu

Váha akcií ve světovém indexu MSCI podle odvětví. Aktualizace ke konci října 2019. Zdroj: msci.com.

Distribuce odvětví je extrémně vyvážená a úzce sleduje důležitost těchto odvětví v globální ekonomice. Výsledkem je, že investoři mají ideální diverzifikaci investic podle země a sektoru. To činí investici do indexu MSCI World velmi lukrativní.

LYNX TIP: Chcete se dozvědět více o akciových indexech? Sledujte články věnované tématu burzovních indexů.

Proč je MSCI World Index ideální pro vaše investiční portfolio?

V předchozích kapitolách jsme zpracovali klíčové aspekty, které pojednávají o tom, proč může být MSCI World Index základem vašeho investičního portfolia. Jedním z nejdůležitějších pravidel pro investory je: diverzifikujte svá rizika! To chrání váš kapitál a zajišťuje, že vám neunikne významná příležitost.

Pro ty, kteří se řídí tímto pravidlem a chtějí diverzifikovat své investice mezi společnosti různých velikostí z mnoha různých průmyslových odvětví po celém světě, je MSCI World Index tím správným prostředkem.

Investice do tak širokého indexu vyvolává otázku, zda by nebylo lepší cílit investice do regionů, které v současnosti fungují lépe než ostatní. To by byla pravda za předpokladu, že bychom uměli věštit budoucnost. Museli bychom vědět předem, který region bude v příštích měsících a letech silnější, a který slabší.

Při pohledu zpětně by samozřejmě následující graf jasně ukázal, že v posledních dvou letech bychom preferovali americký trh. Tento fakt jsme však nemohli před dvěma lety vědět.

MSCI World index - výkonnost vs ostatní indexy

Navíc u dlouhodobého akciového portfolia není vhodné měnit své kandidáty několikrát za rok. Navíc nelze pokaždé vybrat optimální společnost v ideální moment.

Při investici do indexu MSCI World nestavíte jen na několika akciích, ale vsázíte na všechny tituly. Lepší rozložení příležitostí a rizik je stěží možné. A v dlouhodobém měřítku si index vede velmi dobře.

Výkonnost indexu MSCI World – Lepší než DAX a Dow Jones?

Z následujícího dlouhodobého grafu od začátku století je vidět, že MSCI World Index představuje dokonalý řez ve vývoji hlavních světových indexů. Někdy je lepší Japonsko, někdy USA a jindy zase Evropa. Kdo bude vítěz za 2 roky dnes s jistotou nelze říci. To můžeme zjistit vždy až retrospektivně.

MSCI World index - výkonnost

Jako základ portfolia je tedy MSCI World Index dobrou volbou. A nejlepší forma investice do indexu je prostřednictvím ETF, které věrně kopírují vývoj indexu.

LYNX TIP: Chcete se dozvědět více o obchodování ETF? Objevte průvodce obchodováním ETF

ETF – Nejlepší způsob, jak investovat do indexu MSCI World

ETF je zkratka pro Exchange Traded Funds (= veřejně obchodovatelné fondy). Tyto fondy jsou obchodované na burze. Jedná se o indexové fondy, které jsou spravovány pasivně. Neexistuje tedy žádná aktivní kontrola ze strany správců fondů.

ETF přesně mapuje referenční index a kupuje akcie přesně tak, jak jsou váženy v indexu – v tomto případě v indexu MSCI World. Tím zajistíte, že jako investor skutečně investujete do vývoje indexu 1:1.

Co byste měli sledovat při výběru ETF na MSCI World Index?

Výběr vhodných ETF na index MSCI World není tak obsáhlý, jako u některých jiných indexů, protože pokrýt široké spektrum 1650 akcií z 23 států vyžaduje velký kapitál. Nicméně výběr je pro většinu investorů dostačující. Čemu byste měli věnovat pozornost?

První co je potřeba sledovat jsou poplatky. Ty jsou u ETF velkou výhodou, jelikož ve srovnání s aktivně spravovanými akciovými fondy jsou obecně nízké. Při výběru svého ETF však porovnejte roční poplatky. Pokud budete držet ETF ve svém investičním portfoliu dlouhodobě, vysoké poplatky mohou značně ovlivnit jeho výkonnost.

Dále je potřeba se ujistit, že fond je dostatečně velký – měl by mít velikost alespoň půl miliardy EUR.

10 nejlepších ETF na MSCI World Index

Při výběru ETF na index MSCI World máte na výběr mezi ETF, které distribuují dividendy vyplacené obsaženými společnostmi na kvartální nebo půlroční bázi, nebo ETF, které dividendy reinvestují do dalších akcií. První varianta se nazývá distribuce a druhá varianta se nazývá akumulace.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu to znamená velký rozdíl, protože i když tyto dividendy v průměru činí jen jedno až tři procenta ročně, okamžitá reinvestice těchto prostředků znamená, že nejsou redistribuovány do indexu, který má tendenci dlouhodobě růst.

A v průběhu let se tato výhoda ještě více zvyšuje, protože se projevuje efekt rostoucího úroku.

V následující tabulce naleznete pět ETF na index MSCI World, které kapitál akumulují, to znamená, že obdržené dividendy okamžitě reinvestují.

5 nejlepších ETF, které kapitál reinvestují

Název ETFISINVelikost fonduVyplácí dividendy?Výkonnost v EUR / 1 rokVýkonnost v EUR / 3 rokyRoční nákladyMěna fondu
Invesco MSCI World UCITS ETFIE00B60SX3940,9 Mld. €Akumulace*9.76%38.74%0.19%USD
Xtrackers MSCI World Index Swap UCITS ETF 1CLU02742086922,33 Mld. €Akumulace*9.67%38.69%0.45%USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF USDIE00B4L5Y98316,5 Mld. €Akumulace*9.68%38.76%0.20%USD
Xtrackers MSCI World Index UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ923,62 Mld. €Akumulace*9.70%38.79%0.19%USD
Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C)LU16810435990,96 Mld. €Akumulace*9.75%37.83%0.38%Euro
* "Akumulace“ znamená, že dividendový příjem akcií zahrnutých do MSCI bude reinvestován a nebude dále distribuován.

ETF distribuující dividendy oproti tomu pravidelně odměňují investory vyplácením dividend obsažených společností, podobně jako vyplácení úroků u dluhopisů. Níže naleznete 5 ETF na index MSCI World, které vyplácejí dividendy.

5 nejlepších ETF, které vyplácejí dividendy

Název ETFISINVelikost fonduVyplácí dividendy?Výkonnost v EUR / 1 rokVýkonnost v EUR / 3 rokyRoční nákladyMěna fondu
HSBC MSCI World UCITS ETF USDDE000A1C9KL81,07 Mld. €ano9.94%39.63%0.15%USD
ComStage-MSCI World TRN U.ETFLU03924945621,84 Mld. €ano9.81%38.97%0.20%USD
Lyxor MSCI World UCITS ETF D-EURFR00103157702,34 Mld. €ano9.93%38.36%0.30%EUR
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-disDE000A1C9KL81,06 Mld. €ano9.40%37.63%0.30%USD
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q584,82 Mld. €ano9.04%37.33%0.50%USD

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

Efekt rostoucího úroku a jeho dopad na dlouhodobý výkon

Výkony v našich dvou výše uvedených tabulkách pro akumulující a distribuující ETF na index MSCI World se prakticky neliší. Je to dáno faktem, že u distribuujících ETF se do tabulky výkonu započítávají výplaty dividend – což je správně, protože vyplacené dividendy jsou také zisk.

Ale pokud se podíváte na změnu ceny dvou ETF na index MSCI World – jednoho distribuujícího a jednoho akumulujícího ETF, můžete jasně vidět v grafu mapující pětileté období, že toto je aspekt, ve kterém se typy fondu liší. Navíc investice do ETF mívají zpravidla dlouhodobý charakter.

ETF na MSCI World Index - Efekt rostoucího úroku a jeho dopad na dlouhodobý výkon

Graf: Z dlouhodobého hlediska přináší úrokový efekt akumulujícího ETF (pozn.reinvestují dividendy, nevyplácejí je) větší dopad. Zeleně jsou označeny ETF na index MSCI World, které kapitál reinvestují. Červeně jsou označeny ETF na index MSCI World, které dividendy vyplácejí.

Všimnete si, že tyto oba typy ETF silně předčily samotný index – proč? Ve skutečnosti by ETF měly vykazovat naprosto stejný výkon jako samotný index. Důvod, proč ETF v grafu předčily referenční index, je, že jsou zobrazeny v cenách na evropských burzách. To, co přineslo další zisk, je měnový efekt.

LYNX TIP: Sledujte pravidelné akciové analýzy ve vzdělávací a zpravodajské sekci zaměřené na akcie

Jakou roli hrají směnné kurzy?

Následující graf zdůrazňuje, jak důležitý je měnový efekt při výběru ETF. V grafu je dvakrát zobrazen naprosto stejný ETF na MSCI World Index. Odkud tedy pramení rozdíl ve výkonnosti?

U indexu MSCI World jsou obsažené akcie počítány v místní měně. Vzhledem k tomu, že 60 % indexu tvoří americké akcie, dominuje americký dolar. To také znamená, že investice do tohoto indexu sebou nese měnové riziko.

V posledních letech americký dolar sílil vůči euru. Hodnota dolaru stoupala, a protože indexu dominují americké akcie, to znamená, že ETF na index MSCI World posílily více v eurech, protože americký dolar vzrostl na hodnotě. Nicméně americký dolar se mohl pohybovat pro evropské investory i špatným směrem.

ETF na MSCI World Index – Jakou roli hrají směnné kurzy

Graf: Totožný ETF na MSCI World Index – jednou v amerických dolarech (modře), jednou v eurech (zeleně).

Otázkou je, zda je to pro vás vůbec důležité. Jelikož změna v hodnotě amerického dolaru nebo jiných měn vůči euru pro vás bude vždy důležitá, pokud investujete mimo eurozónu. Při investicích mimo eurozónu se budete muset s měnovým rizikem potýkat vždycky.

Z výše uvedených tabulek je patrné, že můžete mnoho světových ETF indexu MSCI World koupit jak v eurech, tak v amerických dolarech. Na první pohled měnový aspekt hraje velký rozdíl ve výkonu indexu. Nicméně musíte dále počítat s konverzním faktorem, pokud byste nakupovali daný ETF v amerických dolarech. Měna by tudíž neměla být nejdůležitějším rozhodujícím faktorem!

Alternativy k ETF na MSCI World Index

Jak již bylo zmíněno, MSCI World Index nepředstavuje nejdůležitější společnosti akciového trhu na celém světě, ale pouze společnosti z 23 ekonomicky, sociálně a průmyslově vyspělých zemí. Afrika, Střední a Jižní Amerika chybí úplně.

Z hlediska diverzifikace není index MSCI World 100% optimální, zejména proto, že zaměření na industrializované země s sebou přináší některé problémy, jako jsou nasycené trhy a demografické změny, které jsou specifické pro většinu industrializovaných zemí.

Pokud tedy opravdu chcete investovat do globálních cenných papírů, včetně rozvíjejících se trhů, prostřednictvím ETF, měli byste se podívat na MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Investoři mohou také vytvořit své vlastní investiční portfolio kombinací různých ETF.

LYNX TIP: Chcete se dozvědět více o investování do ETF? Sledujte sekci věnovanou ETF.

Proč mohou být ETF na MSCI World Index ideálním řešením?

MSCI World Index představuje akciový trh v celé jeho šíři. Automaticky poskytuje přesně to, co by měl investor při sestavování investičního portfolia v zásadě zohlednit: přiměřená diverzifikace příležitostí a rizik prostřednictvím široké distribuce investic do různých regionů / zemí a sektorů.

Současně s ETF na index MSCI World můžete snadno investovat do vývoje tohoto indexu. Tímto způsobem vložíte do svého investičního portfolia celý akciový trh jedním kliknutím a za nízké poplatky, které jsou výrazně lukrativnější než poplatky tradičních aktivně spravovaných akciových fondů.

Investování do ETF na index MSCI World stojí za zvážení pro každého investora, který chce vybudovat solidní střednědobé nebo dlouhodobé investiční portfolio.

Výhody

 • obsahují nejdůležitější a největší společnosti na světě v zavedených průmyslových zemích

 • široká diverzifikace příležitostí a rizik podle země a odvětví


Nevýhody

 • vynechání rozvíjejících se trhů (Čína, Indie, Jižní Amerika)

 • zaměření na průmyslové země, zejména na USA

Obchodujte ETF s LYNX

LYNX umožňuje nákup a prodej ETF na evropských i asijských burzách za extrémně nízké poplatky.

Objevte více o investování do ETF
ETF trading: Graf při obchodování ETF
Investice do nemovitostí-Nejlepší otevřené realitní / nemovitostní fondy

Investice do nemovitostí: 3 nejlepší nemovitostní fondy pro soukromé investory

24. října 2019 | ETF

Zajímá vás investování do nemovitostí? Klasické pronajímání bytů skýtá řadu rizik. Objevte alternativu zvanou nemovitostní fond a jak do něj investovat.

Číst dále
Small Caps - Nejlepší americké Small Caps

6 nejlepších amerických small caps akcií & ETF roku 2019

25. září 2019 | Akcie

Co znamená small caps? A v čem jsou small caps tak zajímavé? Objevte momentálně 6 nejžhavějších amerických small caps akcií a ETF.

Číst dále
Nejlepší dividendové ETF

5 nejlepších dividendových ETF roku 2019

08. července 2019 | ETF

Věděli jste, že i ETF vyplácejí dividendy stejně jako jednotlivé akciové tituly? ✅ Objevte 5 nejzajímavějších dividendových ETF roku 2019.

Číst dále

The post MSCI World Index – Průvodce indexem & 10 nejlepších ETF appeared first on LYNX Czech Republic.

Klíčová slova: Breakout Trader | Breakout | Miliardy | UCITS ETF | Hongkong | Obchodujte | Jak se stát lepším investorem | iShares | UCITS | Akcie a ETF | Americké společnosti | MSCI Emerging Markets | MSCI All Country World | Hlavní akciový index | Graf indexu | Výplaty dividend | Investování do ETF | Výkonnost indexů | Jak fungují akcie | MSCI World Index | Nemovitostní fondy | Invesco | Obchodování ETF | Tržní kapitalizace společnosti | Dánsko | Norsko | Švédsko | Belgie | Indexové fondy | Poplatky | Kapitalizace | Finančnictví | Měnové riziko | MSCI | Burze | Světové ekonomiky | Itálie | Small caps | ROCE | Indie | Zisky | Velká Británie | Trh | Směnné kurzy | Řízení rizika | Rakousko | Pro investory | Portfolia | Nemovitosti | Markets | Market | Management | Kurzy | Jak investovat | Irsko | Investování do nemovitostí | Investiční portfolio | Investiční | Investice do nemovitostí | HSBC | Hodnota dolaru | Graf | Fondy | Exchange | Dolar | Analýzy | Index | Rozvíjející se trhy | LYNX | Portugalsko | Investovat | Zisk | Fond | Exchange Traded Funds | Investoři | Index MSCI | Evropa | Morgan Stanley | Obchodování | UBS | USD | EUR | Výkonnost | VaR | Tržní kapitalizace | Trigger | Trader | Swap | Riziko | Reinvestice | Portfolio | Nástroj | Nemovitostní fond | Měna fondu | Měna | Margin | Investování | Investor | Investice | ISIN | Euro | Emerging markets | Diverzifikace | Distribuce | DAX | Americký dolar | Akumulace | Akciový trh | Akcie | Kapitál | Rizika | Dividendy | ETF | Americké akcie | Španělsko | Francie | Německo | Austrálie | Kanada | Obchodní deník | Británie | USA | Dow Jones | Akciový index | Japonsko | Čína | Nový Zéland | Money management |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Možnosti zajištění na devizovém trhu
  Možnosti zajištění na devizovém trhu - souhrnné informace od analytiků Komerční banky.
 • Možnost korekce na JPY ? USD není proti !
  Japonsko - ceny výrobců - poprvé od dubna 2012 nevykázaly ceny výrobců pokles. Výsledkem je stagnace - 0,0%...
 • Možný kompromis kongresu US, ovlivní náladu na akciových trzích.
  V pátek, klíčový akciové indexy Evropy ukázali pozitivní dynamiku druhý den k řadu, základní informace, že kongres USA...
 • ❗Možný poptávkový signál na EURUSD
  Pár EUR/USD se odrazil z oblasti definované úrovní 23.6 % Fibo retracementu velké růstové vlny z března 2020, kde se zároveň nachází důležitá úroveň 1,20. Korekce byla způsobena oslabením americké měny po zveřejnění horších výsledků statistik z amerického trhu práce. Navíc se pozornost trhu soustředí na americký stimulační balíček. Můžeme si všimnout, že aktuální korekce by mohla být podobná situaci ze září loňského roku, kdy došlo k průrazu rostoucího trendového kanálu (podobné současné situaci). Nicméně by se mohlo vyplatit soustředit pozornost na sezonalitu, která ukazuje na konsolidaci na páru v blízké budoucnosti. Pokud dnešní D1 svíčka uzavře nad úrovní 1,2040 EURUSD, tak by se na grafu mohl vytvořit formace býčího pohlcení (podobná jako v září).
 • Možný výprodej amerických akcií je na spadnutí
  Očekává se, že pokles výnosů amerického benchmarku 10YT a měnového páru USD / JPY se projeví na americkém akciovém trhu výprodejem v horizontu druhé poloviny tohoto týdne nebo začátkem příštího týdne.
 • Môžu byť akcie o 30 rokov desaťnásobne drahšie?
  Začiatkom roka oslávil nemecký index DAX 30 rokov. Svoju púť začal písať v roku 1988 na úrovni 1000. Aktuálne sa pohybuje okolo úrovne 13400, čiže za 30-rokov vzrástla jeho hodnota na viac ako 13-násobok. Priemerné ročné zhodnotenie predstavovalo takmer 9%. Pri tejto príležitosti usporiadal nemecký denník Die Welt medzi investormi anketu ohľadom toho, kde by sa mohol DAX pohybovať o 30 rokov. Odhady sa pohybovali od 36000 (znásobenie 2,75x) do 185000 (znásobenie 14,2x). Priemer bol okolo 87000 (znásobenie 6,7x).
 • Mračna se stahují nad Spojeným královstvím
  Pokud chce Theresa Mayová vyhrát hlasování v Parlamentu, potřebuje pro dohodu získat nepravděpodobný počet hlasů opozice, což je obrovský a zřejmě neproveditelný úkol.
 • Mračna se stahují, zlato však zůstává na výsluní
  Negativní ekonomické dopady koronaviru, na něž nás celé týdny připravovalo oslabování procyklických komodit, se rozšířily jako požár i na zbytek trhu. Minulý týden odstartoval americký Fed náhlým snížením sazeb o 50 bazických bodů, což přispělo k další panice na trzích. Během několika málo dní se výnosy vládních dluhopisů po celém světě propadly na svá rekordní minima a volatilita trhu se zlatem i akciového trhu vystřelila vzhůru. Dolar se totiž ocitl pod vážným tlakem, jak investoři opouštěli dlouhé pozice.
 • Mrazy v USA značně zdražují ropu, na zdražení benzínu a nafty se musí připravit i čeští řidiči. Řidiči benzínových vozů jsou stále více znevýhodněni oproti majitelům „dieselů“
  Pohonné hmoty v ČR pokračují ve svém letošním zdražování. Zároveň se dále rozevírají cenové nůžky mezi benzínem a naftou. Řidiči vozů na benzínový pohon tak jsou v rostoucí míře znevýhodněni v porovnání s těmi, kteří svůj automobil napájejí motorovou naftou.
 • Mrtvo na globálních akciových trzích
  Evropské ani americké akcie žádných velkých změn během dneška nedoznávají. Zatímco evropský Stoxx 600 neudržel své zisky z dopoledne okolo třetiny procenta a v závěru seance se nachází nepatrně pod včerejším zavíracím kurzem, americký S&P 500 na úvod obchodování přidává necelou jednu desetinu procenta. Nachází se tak stále na dosah svého historického maxima, od kterého ho dělí 8 bodů. I v rámci jednotlivých sektorů na obou stranách Atlantiku nedošlo k výrazným pohybům, když zisky či ztráty se pohybují do půl procenta. Zveřejněné předstihové ukazatele PMI trhy nijak neovlivnily, přestože byly mírně horší v průmyslovém sektoru. Investoři nadále přemítají nad uvalením dalších amerických cel na dovoz čínského zboží. Zároveň ale vyčkávají na zítřejší vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella na ročním sympoziu v Jackson Hole.
 • MultiCharts: automatické obchodování prostřednictvím API v obchodní platformě LYNX
  Stále více obchodníků používá k investování na burze pokročilé nástroje. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěch na burze je rychlost, s jakou jsou transakce realizovány.
 • MultiCharts: automatické obchodování prostřednictvím API v obchodní platformě LYNX
  Stále více obchodníků používá k investování na burze pokročilé nástroje. Jedním z nejdůležitějších faktorů pr...
 • Musíte oslabit měnu k euru na 26-27 Kč, vzkazuje Čechům BoA/ML. Výnosy českých dluhopisů na historickém dně
  Vláda prochází politickou krizí, ekonomická krize zhoršuje výhled vývoje české ekonomiky, ale investoři v...
 • Musk jedná se saúdskoarabským fondem o stažení Tesly z burzy
  Zakladatel a generální ředitel americké společnosti Tesla Elon Musk jedná se stoupenci případného odkupu akcií firmy a jejich stažení z veřejného akciového trhu. Je mezi nimi i saúdskoarabský státní investiční fond, žádná dohoda ale zatím uzavřena nebyla. Musk to napsal na svém blogu. Saúdskoarabský fond podle něj tlačí na to, aby se výrobce elektrických aut stal soukromou firmou, jednání o této možnosti se podle Muska vedou už dva roky.
 • Musk nabízí 100 mil. USD za nejlepší technologii zachycení uhlíku
  Šéf společnosti Tesla Elon Musk na svém účtu na twitteru slíbil darovat 100 milionů USD (2,1 miliardy Kč) za vývoj "nejlepší" technologie zachycující emise oxidu uhličitého. Bližší detaily hodlá zveřejnit příští týden.
 • Musk na twitteru pohrozil přesunem Tesly z Kalifornie
  Generální ředitel výrobce elektrických aut Tesla Elon Musk na svém twitterovém účtu pohrozil, že přesune centrálu firmy a budoucí výrobu z Kalifornie do Texasu nebo Nevady. Reaguje tak na nařízení zdravotnických úřadů okresu Alameda, že Tesla nesmí zahájit výrobu ve své jediné továrně v USA ve Fremontu přerušenou kvůli koronaviru, napsala agentura Reuters.
 • Musk včera zbohatl o 529 miliard korun, je z něj nejbohatší člověk novodobých dějin, více než stokrát bohatší než Babiš. Mohl by si koupit vše, co se v Česku letos vyprodukuje
  Zakladatel a největší akcionář automobilky Tesla Elon Musk včera zbohatl během jediného dne o 24 miliard dolarů, v přepočtu o 529 miliard korun. Stalo se tak díky více než osmiprocentnímu vzrůstu akcií Tesly. Z Muska je tak nadále nejbohatší člověk planety, ale také novodobých dějin. Celkově jeho majetek nyní podle Bloombergu čítá 335,1 miliardy dolarů, tedy zhruba 7386 miliard korun.
 • Mutace viru, Čína ani Ida neodrazují akciové indexy od dalšího růstu
  Během pondělního obchodování přišly některé zprávy, jež nepotěší. Jihoafrická republika hlásí novou variantu koronaviru s nebezpečnou kombinací mutací, kvůli nimž je nakažlivější a schopnější unikat protilátkám. Čína opět o něco zhoršila prostředí pro domácí technologické hráče, když zredukovala povolenou dobu hraní videoher dětmi na tři hodiny týdně. Narůstající škody způsobení hurikánem Ida pak dostávají pod tlak americké energetické firmy nebo pojišťovny při nejistotě, jaký bude konečný účet.
 • Mutace viru vystrašila trhy. Akcie s ropou se prodávají, dolar a bondy rostou
  Nová mutace koronaviru v Británii a další vlna lockdownů a cestovních omezení otřásla akciemi po celém světě. V americkém indexu S&P 500 ztrátám vévodí energetické tituly, protože obavy o poptávku zamávaly také trhem s ropou. O více než 5 % padají akcie Tesly, která byla dnes do tohoto indexu formálně zařazena.
 • Může Cardano (ADA) letos dosáhnout 10 dolarů?
  V srpnu býci ADA připravili aktivum pro jeho růst na 3 dolary v září a od té doby je nálada stále býčí, přičemž investoři čekají, zda jako závěrečná cena pro tento rok bude 10 dolarů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy krypto