Sobota 15. června 2024 12:10
reklama
FTMO férovost
reklama
Swissquote Bank
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader
Seřadit články podle

Vladimír Beszédes

Pokračovanie v stratégii – zisk plus 4,97 %

Druhý deň (02. 02. 2021) na reálnom (40 000 EUR) účte som vykázal takmer pri všetkých ukazovateľov lepšie výsledky ako predchádzajúci (01. 02. 2021). Informácie z týchto dvoch obchodných dní som rozdelil do dvoch článkov. Predovšetkým pre ich rozdielnosť. Jeden deň môžeme vyslovene obchodovať doslovne „do straty“ a druhý deň už dokážeme mať „pôdu pod nohami“. Stačí „veriť“ svojej „stratégii“, vedomostiam, schopnostiam, MRM a ďalším determinantom obchodovania.
Napsal Vladimír Beszédes 03.02.2021 12:12
Počet zobrazení: 18087 | Počet hodnocení: 72

„Strašidelný“ začiatok – strata mínus 3,9 %

V predchádzajúcich článkoch o testovaní „stratégie“ na demo verziách som uviedol, že v prípade úspešnosti, budem obchodovať na reálnom účte o veľkosti 40 000 EUR. Plán zhodnotenia kapitálu je nastavený na min. o 2,5 % mesačne. Pilotný deň reálneho obchodovania nastal včera, t. j. 01. februára 2021. Následne som musel konštatovať, že začiatok nebol vôbec úspešný. Keď píšem o ziskových seansách, tak je skutočne na mieste písať aj o stratových so všetkými negatívnymi činiteľmi pre skutočnú objektivitu.
Napsal Vladimír Beszédes 02.02.2021 19:16
Počet zobrazení: 15362 | Počet hodnocení: 57

Ukončenie testovania „stratégie“

Za desať obchodných dní som účet (40 000 EUR) zhodnotil o 5 % (2 000 EUR). V článku prednostne uvediem štatistické ukazovatele, môj pohľad na „stratégiu“ a „Emočný“ denník. Na základe úspešnosti, uzavriem „poslednú“ kapitolu testovania. Testovanie prebiehalo nepretržite, od piatka 13. novembra 2020 a priebežne jeden rok, od pondelka 3. februára 2020.
Napsal Vladimír Beszédes 31.01.2021 13:40
Počet zobrazení: 19081 | Počet hodnocení: 46

Hodnotenie 3. týždňa 2021

V krátkosti zbilancujem tohto-týždňové „obchodovanie“. Účet som zhodnotil o 0,96 %, čo považujem za uspokojivé. V tomto článku však budem skôr písať o nedostatkoch ako o pozitívach. Mám za to, že sebareflexia ma posunie vpred skôr, ako „chlácholenie“ sa výsledkami. V jednoduchej forme priložím aj výpis z „Emočného“ denníka, do ktorého informácie zapisujem bezprostredne po uzavretí objednávky.
Napsal Vladimír Beszédes 22.01.2021 14:48
Počet zobrazení: 12636 | Počet hodnocení: 57

„Obchodovanie“ na demo účte

Napíšem na „polemizovanú“ tému názor – „Obchodovanie“ na demo účte. Má, alebo nemá zmysel? Nemyslím tým naučenie ovládania platformy – to je nespochybniteľné. Myslím tým „obchodovanie“ ako také – testovanie „stratégie“, skúšanie nových techník a pod. Nejdem nikoho presvedčovať o svojom stanovisku. Zjavné ale je, že pohľad na túto tému „rozdeľuje“ obchodníkov.
Napsal Vladimír Beszédes 21.01.2021 11:18
Počet zobrazení: 12805 | Počet hodnocení: 46

Obchodný plán (20 dní)

V tomto článku uvediem plán na najbližšie obdobie – 20 obchodných dní, vrátane stratégie, money a risk manažmentu (MRM). Po skončení určenej etapy zverejním podrobné vyhodnotenie. Viac-menej „idem do finále“ potvrdenia/nepotvrdenia úspešnosti/neúspešnosti mojej „stratégie“.
Napsal Vladimír Beszédes 17.01.2021 13:47
Počet zobrazení: 15439 | Počet hodnocení: 42

„Stratégia“ – druhá alternatíva

V dnešnom článku priblížim jeden z mojich ďalších spôsobov otvárania pozícií. „Pin Bar-y“. Pomerne jednoduchý spôsob ako vstúpiť do pozície s priamou predikciou S/L a T/P. Práve zrealizovaný short obchod (ziskový) na základe „Pin Bar-u“ bude praktickou ukážkou pre lepšiu obrazotvornosť tejto témy.
Napsal Vladimír Beszédes 14.01.2021 17:49
Počet zobrazení: 16440 | Počet hodnocení: 76

Ako byť: „S. M. A. R. T. E. R.“ – Chytrejší

Predpokladám, že viacerí z nás neustále rozmýšľajú ako vylepšiť svoju obchodnú bilanciu. Niekoľko menších úprav a obchodovanie môže nadobudnúť ešte lepšie smerovanie. Ako byť: „S. M. A. R. T. E. R.“ – Chytrejší, je podľa môjho názoru jednou zo skutočne ľahších ako aj zábavnejších úprav v našom plánovaní. Pozrite – posúďte – vyhodnoťte – prípadne pripomienkujte.
Napsal Vladimír Beszédes 10.01.2021 17:58
Počet zobrazení: 13621 | Počet hodnocení: 38

„Stratégia“ – prvá alternatíva...

Ako som písal v predchádzajúcich článkoch, postupne začnem písať o svojej „stratégii“. Dnes napíšem o prvej alternatíve. Nič nové „pod slnkom“ – práve naopak, jednoduchá „stratégia“ založená predovšetkým na sviečkových formáciách, cenových zahustení, denných a niekedy aj týždenných pivotoch a S/R úrovní.
Napsal Vladimír Beszédes 07.01.2021 15:36
Počet zobrazení: 16786 | Počet hodnocení: 57

1. obchodná seansa roku 2021 a...

...a zhodnotenie účtu o 9,08 %. Od 28. decembra 2020 (vrátane) som si predsavzal plán zhodnotenia účtu o 10 % v priebehu 20 obchodných dní. Uvedené sa mi podarilo splniť za 4 dni, čo je výborný výsledok. Za jeden deň dokonca už o spomínaných 9,08 %. Avšak, na takýto výsledok za veľmi krátky časový úsek je potrebné sa pozerať aj z „druhej“ strany. Celkové zhodnotenie účtu vykázalo 10,47 %.
Napsal Vladimír Beszédes 05.01.2021 11:31
Počet zobrazení: 15408 | Počet hodnocení: 57

Ako na Nový rok, tak po celý...

...rok, alebo, „Novoročné predsavzatia“. Pravdepodobne v každej ľudskej činnosti si jednotlivci a kolektívy dávajú viac-či-menej opodstatnené, či-už reálne, alebo menej reálne predsavzatia, výzvy, plány, ciele ... Predpokladám, že aj v našej oblasti je väčšina z nás, ktorá svoje ciele pomerne presne definuje. V nasledujúcom článku bude najdôležitejšou súčasťou môj plán MM (money manažmentu) na najbližšie 4 týždne. Money manažment, ktorý si môže každý trader prispôsobiť podľa vlastných možností a predstáv.
Napsal Vladimír Beszédes 04.01.2021 13:39
Počet zobrazení: 14638 | Počet hodnocení: 49

Veselého Silvestra, Šťastný Nový rok a...

...a posledná seansa v roku 2020, ktorú som zrealizoval v stredu (30. decembra 2020). Musím konštatovať, že tak opatrný a disciplinovaný som pravdepodobne nebol ani jeden krát, počas práve sa končiaceho roku. Obchodovanie v tomto roku som chcel ukončiť ziskom. Jednoznačne som mienil vstúpiť s dobrým pocitom do ďalšieho obdobia. Podarilo sa. Zisk bol skutočne len „symbolický Pozn. 1.“, ale myslím, že to „stálo za to“.
Napsal Vladimír Beszédes 31.12.2020 07:42
Počet zobrazení: 41526 | Počet hodnocení: 46

Šialené, ale ziskové...

...alebo, ako sa nemá obchodovať. Vopred upozorňujem, že spôsob pondelkového obchodovania predovšetkým z pohľadu MRM (money a risk manažmentu), ktorý popíšem v tomto článku, skutočne neodporúčam. Bolo to „vecou“, tak trocha možnosti „stratiť“, ale pravdepodobne aj ľahkovážnosti. A úprimne? Išiel som aj „hlavou proti múru“ (aj keď som si ju nakoniec nerozbil) ... Túto seansu uvádzam jednoznačne ako „memento“, aj keď so ziskovým záverom. Utorkové obchodovanie už považujem zo všetkých hľadísk za vzorové (aspoň čosi).
Napsal Vladimír Beszédes 29.12.2020 15:21
Počet zobrazení: 15839 | Počet hodnocení: 65

„Typický“ obchod na DAX-e v zmysle pravidiel

Vo včerajšom článku som uviedol „Základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e. V tomto, ako aj v nasledujúcich, budem postupne zverejňovať aj spôsob otvárania, riadenia a uzatvárania objednávok – „stratégiu“.
Napsal Vladimír Beszédes 26.11.2020 13:52
Počet zobrazení: 18057 | Počet hodnocení: 65

„Základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e

V dnešnom článku popíšem „základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e mojím spôsobom. Jedná sa o súbor pravidiel, ktorými sa riadim a ktoré na základe nových poznatkov priebežne dopĺňam. Nie je to návod ako obchodovať, ale len ako príklad možnosti zostavenia vlastného obchodného plánu. V článku sú podmienky jednak risk manažmentu (RM) ako aj money manažmentu (MM), ktoré však nie je možné v niektorých prípadoch pri detailnejšom určení rozdeliť.
Napsal Vladimír Beszédes 25.11.2020 11:56
Počet zobrazení: 17479 | Počet hodnocení: 49

3 obchodné dni (ziskové) na DAX-e

V jednom z predchádzajúcich článkoch som spomínal testovanie, resp. rozširovanie T/P a S/L s potenciálom väčšieho zisku. Uvedené aktuálne realizujem na demo verzii. Zdôrazňujem demo, nakoľko predchádzajúce výsledky som výlučne zverejňoval z reálneho účtu. Vzhľadom k transparentnosti, nechcem aby prišlo k domnienkam, alebo zámene, nakoľko obchodovanie na reálnom účte a na deme má svoje nenapodobiteľné špecifiká predovšetkým z psychickej oblasti.
Napsal Vladimír Beszédes 18.11.2020 11:09
Počet zobrazení: 18811 | Počet hodnocení: 65

Zhodnotenie 4 (ziskových) obchodných seáns

V tomto článku zhodnotím štyri obchodné seansy na reálnom účte. Piatok – pondelok – utorok – streda (6. – 11. november 2020). Všetky štyri boli ziskové. Dve z nich neúspešné. Jedna z nich aj keď taktiež zisková, ale z môjho pohľadu až „hranične“ neúspešná – drawdown poklesol až na hodnoty vykazujúce mínus 7,11 %. Podmienky risk manažmentu boli dodržané, ale uvedená hodnota (mínus 7,11 %) je jednoznačne „demarkačná“. Paradox nastal práve pri tejto seanse, kde som vytvoril najvyšší zisk so všetkých štyroch dní. Pravdepodobne: „Risk = Zisk“, aj keď preferujem menej turbulentné equity.
Napsal Vladimír Beszédes 11.11.2020 16:12
Počet zobrazení: 15138 | Počet hodnocení: 95

„Umenie obchodovania“ a „Umenie vojny“

Článok je zameraný na porovnanie umenia obchodovania a umenia vojny. Z vojenského prostredia som za príklad zobral knihu „Umenie vojny“ („The Art of War“) od legendárneho čínskeho generála Sun Tzu, ktorý žil v 6. storočí pred naším letopočtom.
Napsal Vladimír Beszédes 09.11.2020 13:30
Počet zobrazení: 15824 | Počet hodnocení: 65

Cesta k úspechu (3)

V dnešnom článku tejto sérii sa pozrieme na nevhodnosť spätnej racionalizácie a následne na pomer risku a zisku (RRR). Pri spätnej racionalizácii je potrebné mať na pamäti naše podvedomie, ktoré nás veľakrát negatívne ovplyvňuje – a tým aj ospravedlňuje. RRR je zasa možnosť ako určiť naše potenciálne straty a zisky s požadovanou mierou rizika.
Napsal Vladimír Beszédes 03.11.2020 21:21
Počet zobrazení: 17425 | Počet hodnocení: 34

Cesta k úspechu (2)

Druhým článkom tejto série priblížim pohľad na bezchybné vykonávanie obchodného systému, myslenie v pravdepodobnostiach, predpoklad pohybu, aby to „stálo za to“ ako aj spomeniem „Nikdy sa nevzdávať“, nakoľko korektná postupnosť krokov vedie k úspechu.
Napsal Vladimír Beszédes 29.10.2020 09:10
Počet zobrazení: 12844 | Počet hodnocení: 53

Price Action a Homma Munehisa – „Boh“ trhov

Pre dnešný článok som zvolil tému obchodníka Hommu Munehisu, ktorý je považovaný za zakladateľa technickej analýzy. Keby aj len polovica informácií bola o ňom pravdivá, tak jeho príbeh je fascinujúci. Hovorí sa o ňom, že za svoj život zarobil ekvivalent 100 miliárd dolárov dnešnej doby.
Napsal Vladimír Beszédes 25.10.2020 17:50
Počet zobrazení: 21121 | Počet hodnocení: 53

Cesta k úspechu (1)

Pilotný článok k sérii, ktorej témou budú vedomosti a činnosti potrebné pre ziskové obchodovanie. Pluralita možností, ako a čo zlepšiť pri svojom obchodovaní a ich výber k vlastným požiadavkám je vhodným prostriedkom ako byť úspešnejším. Účelom nasledujúcich článkov nebude žiadne vnucovanie myšlienok, či odporúčaní, ale poskytnúť možnosť vybrať si postupnosti k svojej „stratégii“ pri tak individuálnej a osamelej ceste akou je obchodovanie.
Napsal Vladimír Beszédes 16.10.2020 12:20
Počet zobrazení: 23416 | Počet hodnocení: 38

Ranná „káva“ na NASDAQ (US100)

V predchádzajúcom období som hľadal alternatívu k DAX-u pre skalpovaciu techniku. Nakoľko o DAX-e som popísal už pomerne veľa, v tomto článku v krátkosti zhrniem dnešnú (22. september 2020) rannú seansu na NASDAQ (US100) a nachvíľu sa vrátim k obchodovaniu na tom istom inštrumente počas včerajšieho dňa (21. september 2020), kedy som urobil začiatočnícke chyby.
Napsal Vladimír Beszédes 22.09.2020 11:27
Počet zobrazení: 20136 | Počet hodnocení: 38

Integrácia schopností obchodníka

Veľa sa popísalo o vlastnostiach úspešného tradera. Tieto by som zhrnul do troch podstatných termínov, ktoré vystihujú predpoklad profitability. Intelektualizácia, individualizácia a intenzifikácia. Každý z týchto troch činiteľov sú nevyhnutnou súčasťou a ich vzájomná prepojiteľnosť nie je ničím iným, ako cestou za úspechom.
Napsal Vladimír Beszédes 14.09.2020 17:02
Počet zobrazení: 15215 | Počet hodnocení: 38

Konzistentne úspešné obchodovanie (7)

Poslednou časťou tejto série ukončím prehľad „netradičných, ale priamych determinantov „Konzistentne úspešného obchodovania (KÚO)“. Pozrieme sa na zákony (našej) prirodzenosti, na jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú, ale aj na klam kauzality. KÚO ukončím predpokladám akceptovateľným odľahčením, ktoré verím, že bude prijaté s úsmevom, čo najväčšieho počtu čitateľov.
Napsal Vladimír Beszédes 13.09.2020 19:19
Počet zobrazení: 13036 | Počet hodnocení: 65

„Premostenie“ determinantov pre zisk

Vo svojich článkoch uvádzam jednotlivé determinanty pre úspešné obchodovanie. Počet týchto činiteľov je vysoký, avšak dnes ich skomprimujem z môjho pohľadu do troch najdôležitejších. Mám za to, že niektorým čitateľom sa náročnosť takýchto determinantov zdá až príliš exponovaná, ale z pohľadu dnešného článku nadobudne charakter jednoduchosti. Vedomosti – skúsenosti – duševné prostredie obchodníka. Tri hlavné piliere úspešnosti. Iste, od nich sa odvíja množstvo iných, ale podstata úspešnosti spočíva práve v týchto troch.
Napsal Vladimír Beszédes 06.09.2020 17:35
Počet zobrazení: 15292 | Počet hodnocení: 46

Konzistentne úspešné obchodovanie (6)

V predposlednej časti tejto série sa zameriam na ďalšie „netradičné“, ale podľa môjho názoru priame determinanty obchodovania. Koľko je „dosť“ podľa trhu, kontrola vnímania jeho pohybu a rozpoznanie „pravej“ intuitívnej informácie.
Napsal Vladimír Beszédes 03.09.2020 11:16
Počet zobrazení: 16093 | Počet hodnocení: 38

Výzva – pre náš všetkých

Začal nový mesiac a pomaly sa blížime k tým, ktoré budú predzvesťou končiaceho sa roka. Iste, je to ešte ďaleko, takže môžeme urobiť ešte „kus“ práce. Dnešný článok bude skôr etickou záležitosťou pre nás všetkých, čo by nám mohlo umožniť ľahšiu a predovšetkým prospešnejšiu komunikáciu.
Napsal Vladimír Beszédes 01.09.2020 18:44
Počet zobrazení: 14106 | Počet hodnocení: 49

Obchodný plán (1)

Obchodný plán (OP) ako základný pilier exekúcií inštrumentov, bez ktorého nie je možná zisková existencia. Spochybňovať nevyhnutnosť OP a jeho aplikáciu v praxi, predurčuje sebadeštrukciu v obchodnom prostredí s následnou „demoláciou“ účtov a duševnej konformity. V dnešnom článku uvediem sumár OP, ktorý budem následne v ďalších častiach tejto série rozvádzať.
Napsal Vladimír Beszédes 30.08.2020 16:54
Počet zobrazení: 18187 | Počet hodnocení: 46

Konzistentne úspešné obchodovanie (5)

Po predchádzajúcom odľahčenom článku (25. august 2020) pokračujem v sérii “Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)”. Dnes sa pozrieme na náročnejšie determinanty vedúce k ziskovejším obchodom. Zvnútornenie dynamiky dosiahnutia cieľa, identifikácia množstva risku a Realizácia príležitosti by nás mali posunúť do vyššej sféry v tejto oblasti.
Napsal Vladimír Beszédes 27.08.2020 10:35
Počet zobrazení: 15308 | Počet hodnocení: 53

Sebareflexia – ukážka aj keď to nejde!

Častejšie píšem o úspešných obchodných seansách, ako o neúspešných. Pravdou je, že úspešných je podstatne viac. Nakoľko ale včerajší obchodný deň bol jednoznačne neúspešný, nastal čas, aby som tento popísal a sebakriticky uviedol chyby. Chyby, ktoré som urobil a urobiť nemusel. Bude to ešte viac osobné, ako veľakrát uvádzam v záveroch svojich článkoch.
Napsal Vladimír Beszédes 25.08.2020 16:04
Počet zobrazení: 17063 | Počet hodnocení: 61

Zhodnotenie 34. týždňa 2020

Permanentné testovanie „stratégie“ obchodovania na reálnom účte scalpovacou technikou s občasnými intradennými obchodmi na inštrumente DAX, vykázalo zisk v 34. týždni 2020 na úrovni 14,49 % zhodnotenia kapitálu.
Napsal Vladimír Beszédes 23.08.2020 16:48
Počet zobrazení: 15254 | Počet hodnocení: 46

Reálne obchody; neúspešný a úspešný

Vzdelávanie patrí k nespochybniteľným determinantom konzistentne úspešného obchodovania, avšak názorné ukážky z praxe, teóriu posunú do pragmatickej roviny. Pre ilustráciu som vybral dva reálne obchody tohto týždňa, ktoré klasifikujem ako neúspešný – stratový a úspešný – ziskový. Pri porovnávaní využijem témy, ktoré uvádzam v článkoch: „Konzistentne úspešné obchodovanie (KUO 1 – 4)“
Napsal Vladimír Beszédes 07.08.2020 19:36
Počet zobrazení: 16848 | Počet hodnocení: 61

Konzistentne úspešné obchodovanie (4)

Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
Napsal Vladimír Beszédes 05.08.2020 16:18
Počet zobrazení: 19373 | Počet hodnocení: 53

USD a meny indexového koša DXY

US dolár dlhšie obdobie oslaboval v porovnaní s menami indexového koša sily amerického dolára (DXY). V piatok (31. júla 2020) prišlo k výraznejšej korekcii na všetkých menových pároch s náznakom možnej zmeny trendu. Pokiaľ by aj prišlo k zmene trendu, takáto by sa s najväčšou pravdepodobnosťou neudiala jednoznačným spôsobom, ale viacnásobným testovaním aktuálnych úrovní. V každom prípade vzniká viacero príležitostí pre rôzne typy obchodníkov, ako aj pre viacero techník obchodovania.
Napsal Vladimír Beszédes 03.08.2020 05:48
Počet zobrazení: 16386 | Počet hodnocení: 46

Konzistencia úspešného obchodovania (3)

Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
Napsal Vladimír Beszédes 31.07.2020 11:31
Počet zobrazení: 19704 | Počet hodnocení: 57

3 reálne obchody

V dnešnom článku rozanalyzujem tri reálne obchody tvoriace základný kameň môjho hodnotenia práve sa končiaceho týždňa. Uvediem rozdiely medzi úspešným a neúspešným obchodom, nakoľko tak ako zvyknem písať, nie vždy stratový obchod automaticky vyjadruje neúspešnosť a naopak, ziskový úspešnosť. Samozrejmosťou je pridaná hodnota v podobe jednej z možností „Vnímania trhu do „opačného smeru“ a krátky pohľad na „Syndróm FOMO“.
Napsal Vladimír Beszédes 24.07.2020 10:09
Počet zobrazení: 17764 | Počet hodnocení: 65

Konzistencia úspešného obchodovania (2)

Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
Napsal Vladimír Beszédes 22.07.2020 17:31
Počet zobrazení: 18588 | Počet hodnocení: 61

Aktuálne „možnosti“ na DAX-e

V predchádzajúcich dňoch DAX začal testovať „psychologickú“ hranicu 13000 bodov. Testovanie tejto hranice umožňuje otvárať objednávky pri viacerých stratégiách, ako aj technických spôsoboch. S určitým nadhľadom by sa dalo povedať, že: „vybrať si môže každý“. Tento článok je zameraný na aktuálnu situáciu na DAX-e a jej prípadné využitie. 15. júla 2020 o 16:51 hod. (SEČ) minimálne u jedného z brokerov, spomenutá psychologická hranica bola na menej ako jednu minútu prekonaná (13002,1 bodov).
Napsal Vladimír Beszédes 20.07.2020 06:13
Počet zobrazení: 15978 | Počet hodnocení: 53

Príprava na 30. týždeň 2020

Index sily amerického dolára – U.S. Dollar Index (ďalej DXY) zložený z exkluzivity hlavných svetových mien – EUR, JPY, GBP, CAD, SEK a CHF na strane jednej a na strane druhej z USD, taktiež v posledných obdobiach zaznamenal výrazné pohyby oboma ↓↑ smermi. DXY sa aktuálne nachádza na rovnakých ± hodnotách ako na začiatku roku 2020, pričom samotný USD je oproti EUR ako „najvplyvnejšej“ meny indexového koša v miernom „oslabení“ (cca 220 pips).
Napsal Vladimír Beszédes 19.07.2020 17:11
Počet zobrazení: 14630 | Počet hodnocení: 46

Excelentný záver 29. týždňa

Po nevýrazných výsledkov v priebehu týždňa, kedy som sa pohyboval ±, rozhodol som sa v závere primerane zariskovať. Výsledkom bolo 5 skalpovacích obchodov na DAX-e, v priebehu 20 minút so zhodnotením účtu 2,26 %, kedy najkratší obchod trval 47 sekúnd a najdlhší 6 minút a 56 sekúnd.
Napsal Vladimír Beszédes 17.07.2020 18:27
Počet zobrazení: 17356 | Počet hodnocení: 49

Konzistencia úspešného obchodovania (1)

Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.
Napsal Vladimír Beszédes 15.07.2020 14:57
Počet zobrazení: 20651 | Počet hodnocení: 76

„Všetkého-schopný“ DAX

V tomto článku na konkrétnom príklade sa zameriam na skutočne nebezpečný inštrument – DAX. V dnešných dopoludňajších hodinách, DAX stúpol o 102 bodov (1 020 tick value). Na DAX-e nič výnimočné. Pokiaľ, ale zoberieme do úvahy skutočnosť, že „nešlo o žiadnu ťažiskovú“ hodinu (10:34 – 10:36 hod.) a nebola v tom čase vyhlasovaná žiadna fundamentálna správa, tak pohyb bol pomerne výrazný.
Napsal Vladimír Beszédes 08.07.2020 18:06
Počet zobrazení: 15885 | Počet hodnocení: 38

2 reálne obchody – (ne)úspešný

V dnešnom článku zhodnotím dva reálne obchody. Jeden stratový a jeden ziskový. Ukážka stratového obchodu, bude názorným príkladom, ako náš výsledok môže ovplyvniť bežná záležitosť. Chvíľkovou nepozornosťou od otvorenej pozície, som si spôsobil úplne zbytočnú (nezmyselnú) stratu na konci úspešného obdobia.
Napsal Vladimír Beszédes 07.07.2020 10:33
Počet zobrazení: 18649 | Počet hodnocení: 38

Multi/Mono tasking + Trading

Význam a spôsob svojej vlastnej činnosti z pohľadu mulitaskingu a monotaskingu pozná pravdepodobne každý z nás. Predpokladám, že určitá skupina je zástancom multitanskingu a iná zasa monotaskingu. Poďme sa pozrieť aj na základe vedeckých štúdií, ale aj pozorovanej praxe, čo je pre nás vhodnejšie. Každý môže posúdiť, ktorým smerom je vhodnejšie sa pre neho uberať.
Napsal Vladimír Beszédes 03.07.2020 07:24
Počet zobrazení: 19165 | Počet hodnocení: 42

Pravdepodobne každý z nás napreduje...

Za uplynulé dní prebehla v diskusnom fóre FXstreet.cz pomerne živá diskusia pod jedným z mojich článkov. Predpokladám, že takmer každý si mohol niečo odniesť. Nie som stotožnený s niektorými spôsobmi, ale aj to patrí k pluralite názorov, ako aj k mnohorakosti vyjadrovania. V tomto článku, skutočným príbehom s konkrétnymi príkladmi napíšem, že pravdepodobne sa uberáme správnym smerom. V prípade tvojho záujmu, prečítaj článok a sám posúď či sa mýlim alebo nie.
Napsal Vladimír Beszédes 01.07.2020 15:35
Počet zobrazení: 17271 | Počet hodnocení: 46

Intuitívne a inštinktívne obchodovanie

Nasledujúci článok je písaný ako reakcia na článok: „Intuitivní a instinktivní obchodování – nikdy!“. Nie ako obhajoba môjho článku: „Typické obchodné chyby“, ktorý spomínanému článku predchádzal. Tento článok píšem len ako vysvetlenie vecí vytrhnutých z kontextu. Vysvetlenie niečoho, čo mi bolo podsunuté a pritom to bolo viac ako zavádzajúce.
Napsal Vladimír Beszédes 28.06.2020 19:31
Počet zobrazení: 17348 | Počet hodnocení: 34

Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)

V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.
Napsal Vladimír Beszédes 23.06.2020 20:02
Počet zobrazení: 19142 | Počet hodnocení: 38

Typické obchodné chyby

Každý z nás, chce mať na konci obchodného obdobia, dôvod k spokojnosti. Nielen z dôvodu dodržania risk manažmentu, ale aj pri pohľade na svoj kapitál. Poďme sa spolu pozrieť, na často sa opakujúce, ale o to závažnejšie chyby, ktorým sa môžeme pomerne ľahko vyhnúť. Svoj pôvod, resp. základ, majú v metodológii nášho myslenia a preto je možné s nimi pomerne ľahko „pracovať“.
Napsal Vladimír Beszédes 21.06.2020 17:19
Počet zobrazení: 15400 | Počet hodnocení: 34

Každý deň 1 obchod? + bilancia

V článku uvediem svoj postoj k „nevyhnutnosti“ otvorenia pozície pri každej obchodnej seanse, v krátkosti niečo málo o spojení hazardu a obchodných trhoch, spomeniem postoje Alexandra Eldera, Marka Douglsa a N. N. Taleba k súvisiacim témam a pridám moju nie príliš lichotivú bilanciu tohto týždňa.
Napsal Vladimír Beszédes 19.06.2020 18:34
Počet zobrazení: 17795 | Počet hodnocení: 49

Straty – súčasť obchodovania

Mám za to, že motivačným faktorom je nielen písať o úspešných obchodoch či obdobiach, ale aj o tých neúspešných. Tak, ako som písal o úspešnom vstupe do predchádzajúceho týždňa (24.), sa zmienim a aj o nie príliš úspešnom vstupe do tohto (25.). Napriek dodržaniu risk manažmentu, nemôžem byť spokojný a verím, že moja priama sebakritika bude inšpiráciou vyhnutiu sa prípadných chýb iných obchodníkov.
Napsal Vladimír Beszédes 15.06.2020 18:10
Počet zobrazení: 16586 | Počet hodnocení: 49

Príprava na 25. týždeň 2020

Poznáš ten pocit? Otvoríš platformu a už si na „99 % presvedčený“ o možnosti otvorenia pozície? Je takýto postoj skutočne správny? Je skutočne správny aj v prípade ziskového obchodu? Ako prebieha tvoja príprava na obchodnú seansu? Pripravuješ sa, alebo otvoríš platformu a jednoducho po pár „mrknutí“ otvoríš aj pozíciu?
Napsal Vladimír Beszédes 14.06.2020 16:54
Počet zobrazení: 17810 | Počet hodnocení: 34

Bilancia 24. týždňa 2020

V tomto článku zhodnotím moje obchodovanie v práve sa končiacom pracovnom týždni, poukážem na význam expertnej intuície z iného uhľa, spomeniem jednu z hlavných myšlienok Marka Douglasa a úplným záverom pridám Olympic a „(skončili jsme) „Jasná správa“.
Napsal Vladimír Beszédes 12.06.2020 14:24
Počet zobrazení: 19666 | Počet hodnocení: 30

Money-manažment na 4 týždne

V článku uverejním šablónu môjho základného money manažmentu na 4 kalendárne týždne, vrátane legiend. Porovnám vhodnosť obchodovania v pips, alebo v mene depozitu. Upozorním na jedinečnosť a nenávratnosť každého jedného obchodu a poukážem na to, ako aj ziskový obchod môže byť neúspešným. V závere v časti: „S úsmevom, ale aj vážne“ pridám alegóriu z gréckej mytológie voči nástrahám na trhoch.
Napsal Vladimír Beszédes 10.06.2020 16:10
Počet zobrazení: 18118 | Počet hodnocení: 30

Úspešný začiatok 24. týždňa 2020

V tomto článku zhodnotím dôležitosť vykročenia správnym spôsobom. Dnes do nového týždňa a v mojom prípade aj do nového obdobia. 6 obchodov počas rannej 90 minútovej seansy = 6 ziskových obchodov, plus 7. ziskový, intradenný obchod. Pridám niečo vážne, ale aj na odľahčenie – upozorním na neustálu možnosť (hrozbu) „Čiernej labute“ a syndrómu „Varenej žaby“.
Napsal Vladimír Beszédes 08.06.2020 17:15
Počet zobrazení: 18072 | Počet hodnocení: 38

Najhorší a najlepší obchod týždňa

V článku zhodnotím stratový a štyri ziskové obchody, na tému: „Najhorší a najlepší obchod týždňa“. Ziskové obchody boli „skalpovacie“, realizované na jednom inštrumente (DAX) – short, za necelých 27 minút. Zhrniem dôvody otvorenia objednávok, uzavretie, pozitíva ale aj negatíva.
Napsal Vladimír Beszédes 15.05.2020 19:41
Počet zobrazení: 19004 | Počet hodnocení: 42

Money manažment a Lenny Kravitz

V tomto článku uvediem základy môjho money manažmentu v tabuľke Excel s príslušnou legendou. V článku pripomeniem „Svetový deň spravodlivého obchodu“ s pridaním jednej skutočne „dobrej veci“ od Lenny Kravitz.
Napsal Vladimír Beszédes 11.05.2020 18:46
Počet zobrazení: 15362 | Počet hodnocení: 34

Wall Street, história, povery...

V tomto „sviatočnom“ a odľahčenom článku nájdeš priame, alebo latentné podnety ako vylepšiť obchodovanie. Vzdelávacia a praktická hodnota je samozrejmosťou. Niečo aj na úsmev či pohľad na rituály a povery pri obchodovaní.
Napsal Vladimír Beszédes 08.05.2020 11:51
Počet zobrazení: 16409 | Počet hodnocení: 38

DAX, príspevky vo „Fóre“ a reálne obchody

Krakra, rescator111, Kyps0v, Andílek; georgeus25; mucofx, JarojR, Jarek777, Bohuško – prispievatelia pod týmito „nickname“, ktorí prispeli ku konštruktívnej diskusii k článku „DAX a scalping na DAX-e“. Každý jeden príspevok bol prínosom. Ich postrehy, námety, odporúčania budú pridanou hodnotou tohto článku. Pridám aj niečo vážne, ale aj na odľahčenie, ako aj krátku rekapituláciu 6 reálnych obchodov.
Napsal Vladimír Beszédes 06.05.2020 18:43
Počet zobrazení: 19866 | Počet hodnocení: 49

DAX a scalping na DAX-e

Základné informácie o DAX a o obchodovaní skalpovacou technikou na tomto inštrumente. Najdôležitejšom nemeckom akciovom indexe. Pár realizovaných obchodov v tomto týždni, ako aj niečo v časti vážne, ale aj pre odľahčenie – napr. význam a pôvod slova skalp.
Napsal Vladimír Beszédes 03.05.2020 17:04
Počet zobrazení: 31031 | Počet hodnocení: 49

Stanfordský väzenský experiment a Trading

Na prvý pohľad, možno nie úplne priamo súvisiaca téma s obchodovaním. Zdanie v tomto prípade klame úplne dokonale. Tak ako trhy, ktoré nás klamú denno-denne. Z pohľadu nášho myslenia určite. Paralela medzi činnosťou na trhoch a uvedeným neslávne, ale ortodoxne známym experimentom, po dočítaní tohto článku, sa prejaví v celej svojej sile.
Napsal Vladimír Beszédes 26.04.2020 19:13
Počet zobrazení: 21106 | Počet hodnocení: 49

Retracement EUR/GBP, EUR/AUD, DAX a 2 reálne obchody v 13. týždni 2020

Tri inštrumenty s výraznými pohybmi k historickým úrovniam za 22 dní. Následne ich retracement v priebehu ďalších 8 dní. EUR/GBP, EUR/AUD a DAX po svojich výrazných pohyboch sa nachádzajú „v etape konsolidácie, alebo v príprave na ďalší výrazný pohyb“? Na priložených a údajmi doplnených grafoch je tento stav „výrečnejší“. Za pozornosť stojí, že ich hodnoty spred 8 dní boli aktuálnymi maximami a minimom.
Napsal Vladimír Beszédes 29.03.2020 17:17
Počet zobrazení: 24232 | Počet hodnocení: 65

Reálne obchody – stratový a ziskový

V krátkosti zhodnotím dva reálne obchody za predchádzajúce obdobie. Najhorší – stratový a najlepší – ziskový. Ktorý obchod je najhorší (najstratovejší), a ktorý je najlepší (najziskovejší) je vec pohľadu, resp. kritérií hodnotenia. Za najlepší automaticky nepovažujem najziskovejší, ale ten, ktorý bol po všetkých stránkach zvládnutý čo najoptimálnejšie. Taktiež to platí aj opačne. Najstratovejší obchod automaticky neznamená, že je aj najhorší.
Napsal Vladimír Beszédes 25.03.2020 17:51
Počet zobrazení: 24163 | Počet hodnocení: 72

EUR/GBP, EUR/AUD a DAX

Tri inštrumenty s výraznými pohybmi smerom k svojim historickým úrovniam. Za 22 obchodných dní sa výrazne priblížili k hodnotám spred viac ako 10 rokov. EUR/GBP, EUR/AUD a DAX „mieria“ k svojim maximám a minimám. Dokáže ich niekto, alebo niečo zastaviť? EUR/GBP posilnilo o 1 205 pips; EUR/AUD posilnilo o 3 687 pips a DAX oslabil o 5 835 bodov. Na priložených a údajmi doplnených grafoch je tento pohyb „výrečnejší“.
Napsal Vladimír Beszédes 19.03.2020 14:54
Počet zobrazení: 22600 | Počet hodnocení: 72

Panika na trhoch, alebo ako sa stať víťazom

Vždy sa chceme stať víťazmi. Je to pre nás prirodzené a nespochybniteľné. Niektorí sme ochotní pre víťazstvo urobiť viac, niektorí menej. Vyhrať chce ale každý. Na trhoch ale je potrebné pre víťazstvo urobiť maximum. Skutočne maximum a v tejto dobe o to viac.
Napsal Vladimír Beszédes 12.03.2020 18:44
Počet zobrazení: 19697 | Počet hodnocení: 65

Bilancia 1. - 5 týždňa (plán splnený...)

Prinášam bilanciu 5 týždňov obchodovania, ktoré som začal 3. a ukončenie bolo naplánované na 28. februára 2020. Plánované obdobie som predĺžil o 1 týždeň z dôvodov, ktoré postupne v článku vysvetlím. Samozrejme, že zverejním aj detailnú bilanciu ako aj plusy a mínusy mojej činnosti.
Napsal Vladimír Beszédes 08.03.2020 19:29
Počet zobrazení: 23739 | Počet hodnocení: 87

Bilancia 3. obchodného týždňa (zisk)

Tento týždeň som uzavrel aj keď v malom, ale predsa len v zisku. Po predchádzajúcich dvoch týždňoch, kedy všetky výsledky z detailného výpisu účtu boli negatívne, sú v tomto všetky pozitívne. Uvedené, ale nekonštatujem ako spokojnosť. Práve naopak – tento týždeň mohol a mal byť podstatne lepší.
Napsal Vladimír Beszédes 23.02.2020 18:03
Počet zobrazení: 20243 | Počet hodnocení: 99

Bilancia 2. obchodného týždňa

Hneď na úvod poviem, uvediem pravdu. Od piatka som špekuloval ako napísať, čo nevyhnutne napísať musím. Bez vykrúcačiek bez hanby, ale s potrebnou dávkou sebareflexie. Nepamätám si, kedy som mal dva po sebe idúce týždne s podobnými výsledkami. Aktuálne dianie na trhoch nie je naklonené mojim podmienkam, ale aj napriek tomu je potrebné si zobrať zo všetkého poučenie.
Napsal Vladimír Beszédes 16.02.2020 10:03
Počet zobrazení: 20936 | Počet hodnocení: 91

Trader a 5 skúseností z histórie

V nasledujúcom článku prenesiem z minulosti užitočné a účelné myšlienky pre obchodovanie. Niekoľko námetov na spestrenie, ale aj na úvahu pri našej každodennej činnosti. Všetko čo uvediem, má pôvod 2 tis. rokov dozadu, ale je súčasťou ako pri obchodovaní, tak aj v bežných životných situáciách.
Napsal Vladimír Beszédes 12.02.2020 17:02
Počet zobrazení: 18418 | Počet hodnocení: 84

Bilancia 1. obchodného týždňa

Bilancovanie končiaceho sa obchodného týždňa z pohľadu zhodnotenia ziskovosti účtu nebude pozitívne. Napriek uvedenému aj tak toto obdobie nehodnotím ako negatívne. Z mojich nesprávnych rozhodnutí si beriem ponaučenie a tie správne znásobím. „Vyšetrím“ každý jeden detail.
Napsal Vladimír Beszédes 07.02.2020 17:09
Počet zobrazení: 20929 | Počet hodnocení: 84

5 postupností pred otvorením obchodu

…nasledujúcim článkom nadviažem na predchádzajúci – „Konzistentný zisk za 20 dní“. Témou bude bezprostredné obdobie pred otvorením pozície. Postupne v doplňujúcich článkoch, vrátane stratégie, pripojím všetky relevantné témy. Podotknem, že stratégia, alebo jej časť bude zmienená v každom, či už v priamej alebo nepriamej forme. Vnímam stratégiu ako niečo, čo začína už len myšlienkou na obchod a až analýzou realizovaného končí.
Napsal Vladimír Beszédes 06.02.2020 17:31
Počet zobrazení: 31354 | Počet hodnocení: 91

Konzistentný zisk za 20 dní

Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.
Napsal Vladimír Beszédes 02.02.2020 19:55
Počet zobrazení: 26773 | Počet hodnocení: 133

2 reálne obchody – stratový a ziskový

V závere aktuálneho obchodného týždňa v krátkosti zhodnotím moje dva reálne obchody. Jeden z môjho pohľadu najhorší – stratový a jeden najlepší – ziskový.
Napsal Vladimír Beszédes 24.01.2020 17:57
Počet zobrazení: 22915 | Počet hodnocení: 129

9 myšlienok ako sa elegantne vysporiadať so stratou

Predpokladám vážený čitateľ, že pocit čo robiť, alebo ako sa správať po práve ukončenom stratovom obchode dôverne poznáš. Iste, rozdiel je medzi nekontrolovanou a stratou v zmysle zachovania tebou určených pravidiel. Pravdepodobne jedna z prvých myšlienok je okamžitá snaha o „vrátenie svojich“ peňazí späť, niekedy založená na latentnom a inokedy na kričiacom podtóne pomsty.
Napsal Vladimír Beszédes 19.01.2020 11:00
Počet zobrazení: 19928 | Počet hodnocení: 141
Záznamů na stránku

Mohlo by vás zajímat: Blogy ostatních uživatelů

Vladimír Beszédes

Měnový pár AUD/NZD: Analýzy více časových rámců (W1 až H1)

V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár AUD/NZD a to formou analýz více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
Napsal Jan 09.11.2022 20:21
Počet zobrazení: 7030 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

Co ovládá cenu zlata?

Zlato v posledních dnech ztrácí část letošních tučných zisků, což je ve světle stále reálnějšího zvýšení úrokových sazeb na prosincovém zasedání americké centrální banky (Fed) logické a bedlivě sledovaná debata kandidátů na post prezidenta USA v noci na dnešek s tímto krátkodobým trendem nic podstatného nesvedla.
Napsal Tomáš Raputa 10.10.2016 07:06
Počet zobrazení: 32117 | Počet hodnocení: 4
Vladimír Beszédes

Důležitá událost pro Bitcoin za dveřmi...

Tento článek se zaměření na událost kolem implementace škalovacích návrhů do bitcoinové sítě.
Napsal Blackstorm 19.07.2017 16:07
Počet zobrazení: 32186 | Počet hodnocení: 11
Vladimír Beszédes

Praktická ukázka: Prodírání se ztrátami

Tak nějak se letos ta moje strategie nemůže rozjet. Není to zatím nic smrtelného, no lepší výsledky by se mi docela líbily. Aspoň trochu lepší. Nedá se ale nic dělat, je potřeba být trpělivý.
Napsal MiTrade 31.01.2022 13:30
Počet zobrazení: 11411 | Počet hodnocení: 15
Vladimír Beszédes

Mapa 45/11

Pokus o výhled na tento týden.........
Napsal Satik 07.11.2011 13:09
Počet zobrazení: 29938 | Počet hodnocení: 53
Vladimír Beszédes

Elliottova vlnová teorie pro měnový pár USD/JPY a akcie Apple a Baidu

V dnešním blogu se podíváme na technickou analýzu podle Elliottovy vlnové teorie pro měnový pár USD/JPY a akcie Apple a Baidu. Tyto trhy nám svým vývojem poodhalily další možný scénář jejich vývoje.
Napsal Jiří Hruška 10.08.2023 14:36
Počet zobrazení: 9248 | Počet hodnocení: 4
Vladimír Beszédes

Investiční glosa: Dlužím, tedy jsem. Podívejte se, jak pákují evropské státy včetně Česka

Globální ekonomika se točí kolem kolem dluhu. Dluží státy, dluží firmy, dluží jednotlivci. Pro řadu domácností mohou být investice prostředkem, který jim pomůže se z dluhu vyvázat. Těžké je ale učit lidi finanční gramotnosti, když člověk zjistí, jak moc jedou jednotlivé země na dluh.
Napsal Filip Kalčák 29.01.2024 15:30
Počet zobrazení: 5344 | Počet hodnocení: 4
Vladimír Beszédes

Trhový výhľad na novozélandsky dolár

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Čo chytilo moju pozornosť keď som sa pozeral teraz na platformu je NZD. Poďme sa pozrieť na viac trhov z najvyšších timeframeov a ukázať si kam pravdepodobne smeruje.
Napsal René Remšík 04.04.2021 19:18
Počet zobrazení: 11820 | Počet hodnocení: 15
Vladimír Beszédes

Důvěra a finanční svět

Je to věc, o které přemýšlím už hodně dlouho. Co je to „to“, co umožňuje finančnímu světu, aby fungoval a nezhroutil se? Co je to „to“ díky čemu máme alespoň základní jistotu, že když půjdeme na nákup dnes nebo za týden, tak chléb bude stát přibližně stejně?
Napsal MiTrade 14.06.2019 12:13
Počet zobrazení: 19866 | Počet hodnocení: 11
Vladimír Beszédes

Potenciálne dvojité dno na AUD/USD a iné predikcie

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
Napsal René Remšík 03.11.2019 13:08
Počet zobrazení: 19273 | Počet hodnocení: 19
Vladimír Beszédes

Výběr z nedělní přípravy: GBP/AUD a AUD/NZD

V dnešním blogu technické analýzy se podíváme na GBP/AUD a AUD/NZD. Oba měnové páry zahrnují australský dolar a zdá se, že ten má co nabídnout. GBP/AUD se nachází na zajímavé rezistenci. AUD/NZD pro změnu nabízí zajímavou price action na nejvyšším časovém rámci.
Napsal Jan 18.10.2020 19:17
Počet zobrazení: 16101 | Počet hodnocení: 30
Vladimír Beszédes

Pozvánka na webinář o psychologii s exkluzivním hostem Vladimírem Růžičkou

Dne 10.9.2020 v 18:00 se uskuteční webinář pod vedením ikon Purple Trading Adama Dulovce a Josefa Zemana. Tentokrát jako exkluzivní host přijal pozvání obchodník, jehož blog „Zápisky tradera“ se staly v posledních měsících jedněmi z nejčtenějších na webu FXstreet.cz – Vladimír Růžička.
Napsal Tým Purple Trading 03.09.2020 07:20
Počet zobrazení: 16871 | Počet hodnocení: 15
Vladimír Beszédes

Jak být profitabilní bez zaměření se na zisky

Největší výzvou forexových obchodníků je konzistentní ziskovost. Koneckonců, nemělo by smysl zabývat se tradingem, pokud by vám nešlo o vydělávání peněz. Bohužel pro většinu obchodníků zůstává tento cíl nepolapitelný, a to do té míry, že mnoho z nich pochybuje o tom, zda je vůbec možné pravidelně dosahovat zisků. Konzistentní ziskovost v tradingu však není jen snem a může jí dosáhnout každý trader, pokud se bude řídit jednoduchými technikami, o kterých se zmiňujeme v tomto článku.
Napsal Gabriel Štefaňák 21.08.2020 18:23
Počet zobrazení: 18719 | Počet hodnocení: 27
Vladimír Beszédes

Multitimeframe analýza: 20.4.2023 Zlato

V rámci Multitimeframe analýzy se sleduje vždy více časových rámců. Pro swingové obchodování jsou ideální kombinací rámce: D1 pro určení trendu, H4 pro identifikaci korekce, H1 pro detailnější pohled a načasování případných vstupů do obchodů.
Napsal Gabriel Štefaňák 20.04.2023 08:22
Počet zobrazení: 6376 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

Ropa za 50 nebo 100 dolarů?

Rok 2022 byl pro ropu jako jedna velká houpačka, letos jsme však očekávali mírné uklidnění situace. Opak je však pravdou a i v první polovině roku 2023 potvrzuje ropa pověst jednoho z nejvolatilnějších aktiv. Aktuálně na ropu působí několik protichůdných sil, které si v dnešním článku shrneme. Jaký je očekávaný krátkodobý a dlouhodobý vývoj cen ropy?
Napsal Petr Lajsek 17.05.2023 13:23
Počet zobrazení: 7184 | Počet hodnocení: 11
Vladimír Beszédes

Detaily někdy rozhodují

Ve chvíli, kdy se člověk v tom, co dělá, dostane na určitou úroveň, tak zjistí, že mnohdy i drobnosti dokážou rozhodnout o tom, jestli výsledek jeho práce je jen dobrý, nebo vynikající.
Napsal MiTrade 13.08.2020 08:58
Počet zobrazení: 16724 | Počet hodnocení: 38
Vladimír Beszédes

Analýza více časových rámců

Jedna ze základních rad, jak se stát úspěšným forex obchodníkem zní "obchoduj do směru trendu". Když jsem začínal s obchodováním, mohl jsem se tuto větu dočíst snad v každém článku o diskusních fórech nemluvě. Bohužel jsem už nenašel žádnou jednoduchou radu, jak toho dosáhnout když se, jak víme, trend mění každou chvíli. Nejčastěji ve chvíli, když vstoupíme do obchodu. Dnešní blog se však nebude týkat Murphyho zákona, který tento problém objasňuje :-) ale technice, která nám může pomoci zvýšit šance na úspěšné otevírání obchodů do směru trendu. Jak už název napovídá trader provádí před otevřením obchodu analýzu několika časových rámců a na základě získaných informací plánuje vstup.
Napsal Jan 24.09.2019 12:22
Počet zobrazení: 35081 | Počet hodnocení: 46
Vladimír Beszédes

Euro dolů k 1,2300 ?

Situace okolo problémů s Eurem se neuklidňuje naopak, začíná gradovat. Zatím co píši tyto řádky propadá se pár EUR/USD na minimum z 30.4. Co se děje ?
Napsal Tomáš 04.05.2010 12:05
Počet zobrazení: 36213 | Počet hodnocení: 23
Vladimír Beszédes

Prečo majú brokeri rôznu cenu ropy?

Posledné týždne sa často stretávam s otázkou prečo sa ceny ropy medzi brokermi niekedy viac alebo menej líšia. Je to jednoduché, obchoduje sa viacero rôznych kontraktov a každý broker a poskytovateľ likvidity si môže zvoliť ako podkladové aktíva rôzne kontrakty. Preto sa určite oplatí poznať rozdiely medzi kontraktmi, pozrime sa na to bližšie.
Napsal Tým Admiral Markets 20.04.2020 13:49
Počet zobrazení: 27697 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

Bitcoin 2 mesiace pred halvingom. Bude to tento krát iné?

Ahojte v tomto článku sa zameriam hlavne na halving. Ak chceme poznať budúcnosť mali by sme poznať minulosť a preto sa najskôr poďme pozrieť na predošlé 2 halvingy v roku 2012 a 2016. Pamätajte, že halving nemusí mať rovnaký priebeh ako v rokoch 2012 a 2016. Toto nie je investičná rada, len porovnanie.
Napsal Jakub Kraľovanský 05.03.2020 18:12
Počet zobrazení: 23808 | Počet hodnocení: 11
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Ebook Smart Money Concept