Středa 21. říjen 2020 08:54
reklama
patria akcie
reklama
Dukascopy
reklama
Ceska mincovna
Seřadit články podle

Vladimír Beszédes

Cesta k úspechu (1)

Pilotný článok k sérii, ktorej témou budú vedomosti a činnosti potrebné pre ziskové obchodovanie. Pluralita možností, ako a čo zlepšiť pri svojom obchodovaní a ich výber k vlastným požiadavkám je vhodným prostriedkom ako byť úspešnejším. Účelom nasledujúcich článkov nebude žiadne vnucovanie myšlienok, či odporúčaní, ale poskytnúť možnosť vybrať si postupnosti k svojej „stratégii“ pri tak individuálnej a osamelej ceste akou je obchodovanie.
Napsal Vladimír Beszédes 16.10.2020 12:20
Počet zobrazení: 2881 | Počet hodnocení: 14

Ranná „káva“ na NASDAQ (US100)

V predchádzajúcom období som hľadal alternatívu k DAX-u pre skalpovaciu techniku. Nakoľko o DAX-e som popísal už pomerne veľa, v tomto článku v krátkosti zhrniem dnešnú (22. september 2020) rannú seansu na NASDAQ (US100) a nachvíľu sa vrátim k obchodovaniu na tom istom inštrumente počas včerajšieho dňa (21. september 2020), kedy som urobil začiatočnícke chyby.
Napsal Vladimír Beszédes 22.09.2020 11:27
Počet zobrazení: 2294 | Počet hodnocení: 17

Integrácia schopností obchodníka

Veľa sa popísalo o vlastnostiach úspešného tradera. Tieto by som zhrnul do troch podstatných termínov, ktoré vystihujú predpoklad profitability. Intelektualizácia, individualizácia a intenzifikácia. Každý z týchto troch činiteľov sú nevyhnutnou súčasťou a ich vzájomná prepojiteľnosť nie je ničím iným, ako cestou za úspechom.
Napsal Vladimír Beszédes 14.09.2020 17:02
Počet zobrazení: 2707 | Počet hodnocení: 20

Konzistentne úspešné obchodovanie (7)

Poslednou časťou tejto série ukončím prehľad „netradičných, ale priamych determinantov „Konzistentne úspešného obchodovania (KÚO)“. Pozrieme sa na zákony (našej) prirodzenosti, na jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú, ale aj na klam kauzality. KÚO ukončím predpokladám akceptovateľným odľahčením, ktoré verím, že bude prijaté s úsmevom, čo najväčšieho počtu čitateľov.
Napsal Vladimír Beszédes 13.09.2020 19:19
Počet zobrazení: 2576 | Počet hodnocení: 36

„Premostenie“ determinantov pre zisk

Vo svojich článkoch uvádzam jednotlivé determinanty pre úspešné obchodovanie. Počet týchto činiteľov je vysoký, avšak dnes ich skomprimujem z môjho pohľadu do troch najdôležitejších. Mám za to, že niektorým čitateľom sa náročnosť takýchto determinantov zdá až príliš exponovaná, ale z pohľadu dnešného článku nadobudne charakter jednoduchosti. Vedomosti – skúsenosti – duševné prostredie obchodníka. Tri hlavné piliere úspešnosti. Iste, od nich sa odvíja množstvo iných, ale podstata úspešnosti spočíva práve v týchto troch.
Napsal Vladimír Beszédes 06.09.2020 17:35
Počet zobrazení: 2585 | Počet hodnocení: 25

Konzistentne úspešné obchodovanie (6)

V predposlednej časti tejto série sa zameriam na ďalšie „netradičné“, ale podľa môjho názoru priame determinanty obchodovania. Koľko je „dosť“ podľa trhu, kontrola vnímania jeho pohybu a rozpoznanie „pravej“ intuitívnej informácie.
Napsal Vladimír Beszédes 03.09.2020 11:16
Počet zobrazení: 3713 | Počet hodnocení: 22

Výzva – pre náš všetkých

Začal nový mesiac a pomaly sa blížime k tým, ktoré budú predzvesťou končiaceho sa roka. Iste, je to ešte ďaleko, takže môžeme urobiť ešte „kus“ práce. Dnešný článok bude skôr etickou záležitosťou pre nás všetkých, čo by nám mohlo umožniť ľahšiu a predovšetkým prospešnejšiu komunikáciu.
Napsal Vladimír Beszédes 01.09.2020 18:44
Počet zobrazení: 2571 | Počet hodnocení: 31

Obchodný plán (1)

Obchodný plán (OP) ako základný pilier exekúcií inštrumentov, bez ktorého nie je možná zisková existencia. Spochybňovať nevyhnutnosť OP a jeho aplikáciu v praxi, predurčuje sebadeštrukciu v obchodnom prostredí s následnou „demoláciou“ účtov a duševnej konformity. V dnešnom článku uvediem sumár OP, ktorý budem následne v ďalších častiach tejto série rozvádzať.
Napsal Vladimír Beszédes 30.08.2020 16:54
Počet zobrazení: 2858 | Počet hodnocení: 28

Konzistentne úspešné obchodovanie (5)

Po predchádzajúcom odľahčenom článku (25. august 2020) pokračujem v sérii “Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)”. Dnes sa pozrieme na náročnejšie determinanty vedúce k ziskovejším obchodom. Zvnútornenie dynamiky dosiahnutia cieľa, identifikácia množstva risku a Realizácia príležitosti by nás mali posunúť do vyššej sféry v tejto oblasti.
Napsal Vladimír Beszédes 27.08.2020 10:35
Počet zobrazení: 3215 | Počet hodnocení: 34

Sebareflexia – ukážka aj keď to nejde!

Častejšie píšem o úspešných obchodných seansách, ako o neúspešných. Pravdou je, že úspešných je podstatne viac. Nakoľko ale včerajší obchodný deň bol jednoznačne neúspešný, nastal čas, aby som tento popísal a sebakriticky uviedol chyby. Chyby, ktoré som urobil a urobiť nemusel. Bude to ešte viac osobné, ako veľakrát uvádzam v záveroch svojich článkoch.
Napsal Vladimír Beszédes 25.08.2020 16:04
Počet zobrazení: 2956 | Počet hodnocení: 39

Zhodnotenie 34. týždňa 2020

Permanentné testovanie „stratégie“ obchodovania na reálnom účte scalpovacou technikou s občasnými intradennými obchodmi na inštrumente DAX, vykázalo zisk v 34. týždni 2020 na úrovni 14,49 % zhodnotenia kapitálu.
Napsal Vladimír Beszédes 23.08.2020 16:48
Počet zobrazení: 2101 | Počet hodnocení: 28

Reálne obchody; neúspešný a úspešný

Vzdelávanie patrí k nespochybniteľným determinantom konzistentne úspešného obchodovania, avšak názorné ukážky z praxe, teóriu posunú do pragmatickej roviny. Pre ilustráciu som vybral dva reálne obchody tohto týždňa, ktoré klasifikujem ako neúspešný – stratový a úspešný – ziskový. Pri porovnávaní využijem témy, ktoré uvádzam v článkoch: „Konzistentne úspešné obchodovanie (KUO 1 – 4)“
Napsal Vladimír Beszédes 07.08.2020 19:36
Počet zobrazení: 3069 | Počet hodnocení: 34

Konzistentne úspešné obchodovanie (4)

Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
Napsal Vladimír Beszédes 05.08.2020 16:18
Počet zobrazení: 3154 | Počet hodnocení: 28

USD a meny indexového koša DXY

US dolár dlhšie obdobie oslaboval v porovnaní s menami indexového koša sily amerického dolára (DXY). V piatok (31. júla 2020) prišlo k výraznejšej korekcii na všetkých menových pároch s náznakom možnej zmeny trendu. Pokiaľ by aj prišlo k zmene trendu, takáto by sa s najväčšou pravdepodobnosťou neudiala jednoznačným spôsobom, ale viacnásobným testovaním aktuálnych úrovní. V každom prípade vzniká viacero príležitostí pre rôzne typy obchodníkov, ako aj pre viacero techník obchodovania.
Napsal Vladimír Beszédes 03.08.2020 05:48
Počet zobrazení: 2411 | Počet hodnocení: 28

Konzistencia úspešného obchodovania (3)

Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
Napsal Vladimír Beszédes 31.07.2020 11:31
Počet zobrazení: 3596 | Počet hodnocení: 34

3 reálne obchody

V dnešnom článku rozanalyzujem tri reálne obchody tvoriace základný kameň môjho hodnotenia práve sa končiaceho týždňa. Uvediem rozdiely medzi úspešným a neúspešným obchodom, nakoľko tak ako zvyknem písať, nie vždy stratový obchod automaticky vyjadruje neúspešnosť a naopak, ziskový úspešnosť. Samozrejmosťou je pridaná hodnota v podobe jednej z možností „Vnímania trhu do „opačného smeru“ a krátky pohľad na „Syndróm FOMO“.
Napsal Vladimír Beszédes 24.07.2020 10:09
Počet zobrazení: 3600 | Počet hodnocení: 36

Konzistencia úspešného obchodovania (2)

Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
Napsal Vladimír Beszédes 22.07.2020 17:31
Počet zobrazení: 3802 | Počet hodnocení: 34

Aktuálne „možnosti“ na DAX-e

V predchádzajúcich dňoch DAX začal testovať „psychologickú“ hranicu 13000 bodov. Testovanie tejto hranice umožňuje otvárať objednávky pri viacerých stratégiách, ako aj technických spôsoboch. S určitým nadhľadom by sa dalo povedať, že: „vybrať si môže každý“. Tento článok je zameraný na aktuálnu situáciu na DAX-e a jej prípadné využitie. 15. júla 2020 o 16:51 hod. (SEČ) minimálne u jedného z brokerov, spomenutá psychologická hranica bola na menej ako jednu minútu prekonaná (13002,1 bodov).
Napsal Vladimír Beszédes 20.07.2020 06:13
Počet zobrazení: 3234 | Počet hodnocení: 31

Príprava na 30. týždeň 2020

Index sily amerického dolára – U.S. Dollar Index (ďalej DXY) zložený z exkluzivity hlavných svetových mien – EUR, JPY, GBP, CAD, SEK a CHF na strane jednej a na strane druhej z USD, taktiež v posledných obdobiach zaznamenal výrazné pohyby oboma ↓↑ smermi. DXY sa aktuálne nachádza na rovnakých ± hodnotách ako na začiatku roku 2020, pričom samotný USD je oproti EUR ako „najvplyvnejšej“ meny indexového koša v miernom „oslabení“ (cca 220 pips).
Napsal Vladimír Beszédes 19.07.2020 17:11
Počet zobrazení: 3093 | Počet hodnocení: 28

Excelentný záver 29. týždňa

Po nevýrazných výsledkov v priebehu týždňa, kedy som sa pohyboval ±, rozhodol som sa v závere primerane zariskovať. Výsledkom bolo 5 skalpovacích obchodov na DAX-e, v priebehu 20 minút so zhodnotením účtu 2,26 %, kedy najkratší obchod trval 47 sekúnd a najdlhší 6 minút a 56 sekúnd.
Napsal Vladimír Beszédes 17.07.2020 18:27
Počet zobrazení: 3530 | Počet hodnocení: 31

Konzistencia úspešného obchodovania (1)

Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.
Napsal Vladimír Beszédes 15.07.2020 14:57
Počet zobrazení: 3708 | Počet hodnocení: 50

„Všetkého-schopný“ DAX

V tomto článku na konkrétnom príklade sa zameriam na skutočne nebezpečný inštrument – DAX. V dnešných dopoludňajších hodinách, DAX stúpol o 102 bodov (1 020 tick value). Na DAX-e nič výnimočné. Pokiaľ, ale zoberieme do úvahy skutočnosť, že „nešlo o žiadnu ťažiskovú“ hodinu (10:34 – 10:36 hod.) a nebola v tom čase vyhlasovaná žiadna fundamentálna správa, tak pohyb bol pomerne výrazný.
Napsal Vladimír Beszédes 08.07.2020 18:06
Počet zobrazení: 3516 | Počet hodnocení: 22

2 reálne obchody – (ne)úspešný

V dnešnom článku zhodnotím dva reálne obchody. Jeden stratový a jeden ziskový. Ukážka stratového obchodu, bude názorným príkladom, ako náš výsledok môže ovplyvniť bežná záležitosť. Chvíľkovou nepozornosťou od otvorenej pozície, som si spôsobil úplne zbytočnú (nezmyselnú) stratu na konci úspešného obdobia.
Napsal Vladimír Beszédes 07.07.2020 10:33
Počet zobrazení: 4141 | Počet hodnocení: 22

Multi/Mono tasking + Trading

Význam a spôsob svojej vlastnej činnosti z pohľadu mulitaskingu a monotaskingu pozná pravdepodobne každý z nás. Predpokladám, že určitá skupina je zástancom multitanskingu a iná zasa monotaskingu. Poďme sa pozrieť aj na základe vedeckých štúdií, ale aj pozorovanej praxe, čo je pre nás vhodnejšie. Každý môže posúdiť, ktorým smerom je vhodnejšie sa pre neho uberať.
Napsal Vladimír Beszédes 03.07.2020 07:24
Počet zobrazení: 3967 | Počet hodnocení: 25

Pravdepodobne každý z nás napreduje...

Za uplynulé dní prebehla v diskusnom fóre FXstreet.cz pomerne živá diskusia pod jedným z mojich článkov. Predpokladám, že takmer každý si mohol niečo odniesť. Nie som stotožnený s niektorými spôsobmi, ale aj to patrí k pluralite názorov, ako aj k mnohorakosti vyjadrovania. V tomto článku, skutočným príbehom s konkrétnymi príkladmi napíšem, že pravdepodobne sa uberáme správnym smerom. V prípade tvojho záujmu, prečítaj článok a sám posúď či sa mýlim alebo nie.
Napsal Vladimír Beszédes 01.07.2020 15:35
Počet zobrazení: 4427 | Počet hodnocení: 28

Intuitívne a inštinktívne obchodovanie

Nasledujúci článok je písaný ako reakcia na článok: „Intuitivní a instinktivní obchodování – nikdy!“. Nie ako obhajoba môjho článku: „Typické obchodné chyby“, ktorý spomínanému článku predchádzal. Tento článok píšem len ako vysvetlenie vecí vytrhnutých z kontextu. Vysvetlenie niečoho, čo mi bolo podsunuté a pritom to bolo viac ako zavádzajúce.
Napsal Vladimír Beszédes 28.06.2020 19:31
Počet zobrazení: 3304 | Počet hodnocení: 22

Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)

V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.
Napsal Vladimír Beszédes 23.06.2020 20:02
Počet zobrazení: 4592 | Počet hodnocení: 25

Typické obchodné chyby

Každý z nás, chce mať na konci obchodného obdobia, dôvod k spokojnosti. Nielen z dôvodu dodržania risk manažmentu, ale aj pri pohľade na svoj kapitál. Poďme sa spolu pozrieť, na často sa opakujúce, ale o to závažnejšie chyby, ktorým sa môžeme pomerne ľahko vyhnúť. Svoj pôvod, resp. základ, majú v metodológii nášho myslenia a preto je možné s nimi pomerne ľahko „pracovať“.
Napsal Vladimír Beszédes 21.06.2020 17:19
Počet zobrazení: 2999 | Počet hodnocení: 17

Každý deň 1 obchod? + bilancia

V článku uvediem svoj postoj k „nevyhnutnosti“ otvorenia pozície pri každej obchodnej seanse, v krátkosti niečo málo o spojení hazardu a obchodných trhoch, spomeniem postoje Alexandra Eldera, Marka Douglsa a N. N. Taleba k súvisiacim témam a pridám moju nie príliš lichotivú bilanciu tohto týždňa.
Napsal Vladimír Beszédes 19.06.2020 18:34
Počet zobrazení: 3558 | Počet hodnocení: 34

Straty – súčasť obchodovania

Mám za to, že motivačným faktorom je nielen písať o úspešných obchodoch či obdobiach, ale aj o tých neúspešných. Tak, ako som písal o úspešnom vstupe do predchádzajúceho týždňa (24.), sa zmienim a aj o nie príliš úspešnom vstupe do tohto (25.). Napriek dodržaniu risk manažmentu, nemôžem byť spokojný a verím, že moja priama sebakritika bude inšpiráciou vyhnutiu sa prípadných chýb iných obchodníkov.
Napsal Vladimír Beszédes 15.06.2020 18:10
Počet zobrazení: 3652 | Počet hodnocení: 34

Príprava na 25. týždeň 2020

Poznáš ten pocit? Otvoríš platformu a už si na „99 % presvedčený“ o možnosti otvorenia pozície? Je takýto postoj skutočne správny? Je skutočne správny aj v prípade ziskového obchodu? Ako prebieha tvoja príprava na obchodnú seansu? Pripravuješ sa, alebo otvoríš platformu a jednoducho po pár „mrknutí“ otvoríš aj pozíciu?
Napsal Vladimír Beszédes 14.06.2020 16:54
Počet zobrazení: 4338 | Počet hodnocení: 25

Bilancia 24. týždňa 2020

V tomto článku zhodnotím moje obchodovanie v práve sa končiacom pracovnom týždni, poukážem na význam expertnej intuície z iného uhľa, spomeniem jednu z hlavných myšlienok Marka Douglasa a úplným záverom pridám Olympic a „(skončili jsme) „Jasná správa“.
Napsal Vladimír Beszédes 12.06.2020 14:24
Počet zobrazení: 3525 | Počet hodnocení: 20

Money-manažment na 4 týždne

V článku uverejním šablónu môjho základného money manažmentu na 4 kalendárne týždne, vrátane legiend. Porovnám vhodnosť obchodovania v pips, alebo v mene depozitu. Upozorním na jedinečnosť a nenávratnosť každého jedného obchodu a poukážem na to, ako aj ziskový obchod môže byť neúspešným. V závere v časti: „S úsmevom, ale aj vážne“ pridám alegóriu z gréckej mytológie voči nástrahám na trhoch.
Napsal Vladimír Beszédes 10.06.2020 16:10
Počet zobrazení: 4051 | Počet hodnocení: 22

Úspešný začiatok 24. týždňa 2020

V tomto článku zhodnotím dôležitosť vykročenia správnym spôsobom. Dnes do nového týždňa a v mojom prípade aj do nového obdobia. 6 obchodov počas rannej 90 minútovej seansy = 6 ziskových obchodov, plus 7. ziskový, intradenný obchod. Pridám niečo vážne, ale aj na odľahčenie – upozorním na neustálu možnosť (hrozbu) „Čiernej labute“ a syndrómu „Varenej žaby“.
Napsal Vladimír Beszédes 08.06.2020 17:15
Počet zobrazení: 4183 | Počet hodnocení: 28

Najhorší a najlepší obchod týždňa

V článku zhodnotím stratový a štyri ziskové obchody, na tému: „Najhorší a najlepší obchod týždňa“. Ziskové obchody boli „skalpovacie“, realizované na jednom inštrumente (DAX) – short, za necelých 27 minút. Zhrniem dôvody otvorenia objednávok, uzavretie, pozitíva ale aj negatíva.
Napsal Vladimír Beszédes 15.05.2020 19:41
Počet zobrazení: 4554 | Počet hodnocení: 25

Money manažment a Lenny Kravitz

V tomto článku uvediem základy môjho money manažmentu v tabuľke Excel s príslušnou legendou. V článku pripomeniem „Svetový deň spravodlivého obchodu“ s pridaním jednej skutočne „dobrej veci“ od Lenny Kravitz.
Napsal Vladimír Beszédes 11.05.2020 18:46
Počet zobrazení: 3732 | Počet hodnocení: 20

Wall Street, história, povery...

V tomto „sviatočnom“ a odľahčenom článku nájdeš priame, alebo latentné podnety ako vylepšiť obchodovanie. Vzdelávacia a praktická hodnota je samozrejmosťou. Niečo aj na úsmev či pohľad na rituály a povery pri obchodovaní.
Napsal Vladimír Beszédes 08.05.2020 11:51
Počet zobrazení: 3163 | Počet hodnocení: 25

DAX, príspevky vo „Fóre“ a reálne obchody

Krakra, rescator111, Kyps0v, Andílek; georgeus25; mucofx, JarojR, Jarek777, Bohuško – prispievatelia pod týmito „nickname“, ktorí prispeli ku konštruktívnej diskusii k článku „DAX a scalping na DAX-e“. Každý jeden príspevok bol prínosom. Ich postrehy, námety, odporúčania budú pridanou hodnotou tohto článku. Pridám aj niečo vážne, ale aj na odľahčenie, ako aj krátku rekapituláciu 6 reálnych obchodov.
Napsal Vladimír Beszédes 06.05.2020 18:43
Počet zobrazení: 4207 | Počet hodnocení: 34

DAX a scalping na DAX-e

Základné informácie o DAX a o obchodovaní skalpovacou technikou na tomto inštrumente. Najdôležitejšom nemeckom akciovom indexe. Pár realizovaných obchodov v tomto týždni, ako aj niečo v časti vážne, ale aj pre odľahčenie – napr. význam a pôvod slova skalp.
Napsal Vladimír Beszédes 03.05.2020 17:04
Počet zobrazení: 5772 | Počet hodnocení: 31

Stanfordský väzenský experiment a Trading

Na prvý pohľad, možno nie úplne priamo súvisiaca téma s obchodovaním. Zdanie v tomto prípade klame úplne dokonale. Tak ako trhy, ktoré nás klamú denno-denne. Z pohľadu nášho myslenia určite. Paralela medzi činnosťou na trhoch a uvedeným neslávne, ale ortodoxne známym experimentom, po dočítaní tohto článku, sa prejaví v celej svojej sile.
Napsal Vladimír Beszédes 26.04.2020 19:13
Počet zobrazení: 4037 | Počet hodnocení: 34

Retracement EUR/GBP, EUR/AUD, DAX a 2 reálne obchody v 13. týždni 2020

Tri inštrumenty s výraznými pohybmi k historickým úrovniam za 22 dní. Následne ich retracement v priebehu ďalších 8 dní. EUR/GBP, EUR/AUD a DAX po svojich výrazných pohyboch sa nachádzajú „v etape konsolidácie, alebo v príprave na ďalší výrazný pohyb“? Na priložených a údajmi doplnených grafoch je tento stav „výrečnejší“. Za pozornosť stojí, že ich hodnoty spred 8 dní boli aktuálnymi maximami a minimom.
Napsal Vladimír Beszédes 29.03.2020 17:17
Počet zobrazení: 5579 | Počet hodnocení: 36

Reálne obchody – stratový a ziskový

V krátkosti zhodnotím dva reálne obchody za predchádzajúce obdobie. Najhorší – stratový a najlepší – ziskový. Ktorý obchod je najhorší (najstratovejší), a ktorý je najlepší (najziskovejší) je vec pohľadu, resp. kritérií hodnotenia. Za najlepší automaticky nepovažujem najziskovejší, ale ten, ktorý bol po všetkých stránkach zvládnutý čo najoptimálnejšie. Taktiež to platí aj opačne. Najstratovejší obchod automaticky neznamená, že je aj najhorší.
Napsal Vladimír Beszédes 25.03.2020 17:51
Počet zobrazení: 6397 | Počet hodnocení: 50

EUR/GBP, EUR/AUD a DAX

Tri inštrumenty s výraznými pohybmi smerom k svojim historickým úrovniam. Za 22 obchodných dní sa výrazne priblížili k hodnotám spred viac ako 10 rokov. EUR/GBP, EUR/AUD a DAX „mieria“ k svojim maximám a minimám. Dokáže ich niekto, alebo niečo zastaviť? EUR/GBP posilnilo o 1 205 pips; EUR/AUD posilnilo o 3 687 pips a DAX oslabil o 5 835 bodov. Na priložených a údajmi doplnených grafoch je tento pohyb „výrečnejší“.
Napsal Vladimír Beszédes 19.03.2020 14:54
Počet zobrazení: 5805 | Počet hodnocení: 50

Panika na trhoch, alebo ako sa stať víťazom

Vždy sa chceme stať víťazmi. Je to pre nás prirodzené a nespochybniteľné. Niektorí sme ochotní pre víťazstvo urobiť viac, niektorí menej. Vyhrať chce ale každý. Na trhoch ale je potrebné pre víťazstvo urobiť maximum. Skutočne maximum a v tejto dobe o to viac.
Napsal Vladimír Beszédes 12.03.2020 18:44
Počet zobrazení: 5696 | Počet hodnocení: 36

Bilancia 1. - 5 týždňa (plán splnený...)

Prinášam bilanciu 5 týždňov obchodovania, ktoré som začal 3. a ukončenie bolo naplánované na 28. februára 2020. Plánované obdobie som predĺžil o 1 týždeň z dôvodov, ktoré postupne v článku vysvetlím. Samozrejme, že zverejním aj detailnú bilanciu ako aj plusy a mínusy mojej činnosti.
Napsal Vladimír Beszédes 08.03.2020 19:29
Počet zobrazení: 6458 | Počet hodnocení: 53

Bilancia 3. obchodného týždňa (zisk)

Tento týždeň som uzavrel aj keď v malom, ale predsa len v zisku. Po predchádzajúcich dvoch týždňoch, kedy všetky výsledky z detailného výpisu účtu boli negatívne, sú v tomto všetky pozitívne. Uvedené, ale nekonštatujem ako spokojnosť. Práve naopak – tento týždeň mohol a mal byť podstatne lepší.
Napsal Vladimír Beszédes 23.02.2020 18:03
Počet zobrazení: 6082 | Počet hodnocení: 62

Bilancia 2. obchodného týždňa

Hneď na úvod poviem, uvediem pravdu. Od piatka som špekuloval ako napísať, čo nevyhnutne napísať musím. Bez vykrúcačiek bez hanby, ale s potrebnou dávkou sebareflexie. Nepamätám si, kedy som mal dva po sebe idúce týždne s podobnými výsledkami. Aktuálne dianie na trhoch nie je naklonené mojim podmienkam, ale aj napriek tomu je potrebné si zobrať zo všetkého poučenie.
Napsal Vladimír Beszédes 16.02.2020 10:03
Počet zobrazení: 5523 | Počet hodnocení: 56

Trader a 5 skúseností z histórie

V nasledujúcom článku prenesiem z minulosti užitočné a účelné myšlienky pre obchodovanie. Niekoľko námetov na spestrenie, ale aj na úvahu pri našej každodennej činnosti. Všetko čo uvediem, má pôvod 2 tis. rokov dozadu, ale je súčasťou ako pri obchodovaní, tak aj v bežných životných situáciách.
Napsal Vladimír Beszédes 12.02.2020 17:02
Počet zobrazení: 4427 | Počet hodnocení: 56

Bilancia 1. obchodného týždňa

Bilancovanie končiaceho sa obchodného týždňa z pohľadu zhodnotenia ziskovosti účtu nebude pozitívne. Napriek uvedenému aj tak toto obdobie nehodnotím ako negatívne. Z mojich nesprávnych rozhodnutí si beriem ponaučenie a tie správne znásobím. „Vyšetrím“ každý jeden detail.
Napsal Vladimír Beszédes 07.02.2020 17:09
Počet zobrazení: 5715 | Počet hodnocení: 50

5 postupností pred otvorením obchodu

…nasledujúcim článkom nadviažem na predchádzajúci – „Konzistentný zisk za 20 dní“. Témou bude bezprostredné obdobie pred otvorením pozície. Postupne v doplňujúcich článkoch, vrátane stratégie, pripojím všetky relevantné témy. Podotknem, že stratégia, alebo jej časť bude zmienená v každom, či už v priamej alebo nepriamej forme. Vnímam stratégiu ako niečo, čo začína už len myšlienkou na obchod a až analýzou realizovaného končí.
Napsal Vladimír Beszédes 06.02.2020 17:31
Počet zobrazení: 8357 | Počet hodnocení: 56

Konzistentný zisk za 20 dní

Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.
Napsal Vladimír Beszédes 02.02.2020 19:55
Počet zobrazení: 9757 | Počet hodnocení: 87

2 reálne obchody – stratový a ziskový

V závere aktuálneho obchodného týždňa v krátkosti zhodnotím moje dva reálne obchody. Jeden z môjho pohľadu najhorší – stratový a jeden najlepší – ziskový.
Napsal Vladimír Beszédes 24.01.2020 17:57
Počet zobrazení: 6322 | Počet hodnocení: 84

9 myšlienok ako sa elegantne vysporiadať so stratou

Predpokladám vážený čitateľ, že pocit čo robiť, alebo ako sa správať po práve ukončenom stratovom obchode dôverne poznáš. Iste, rozdiel je medzi nekontrolovanou a stratou v zmysle zachovania tebou určených pravidiel. Pravdepodobne jedna z prvých myšlienok je okamžitá snaha o „vrátenie svojich“ peňazí späť, niekedy založená na latentnom a inokedy na kričiacom podtóne pomsty.
Napsal Vladimír Beszédes 19.01.2020 11:00
Počet zobrazení: 4564 | Počet hodnocení: 92
Záznamů na stránku

Mohlo by vás zajímat: Blogy ostatních uživatelů

Vladimír Beszédes

FX týždenný výhľad 7.8 - 11.8.2017

Sumár najdôležitejších udalostí na forexe za minulý týždeň, ako aj výhľad na tie najdôležitejšie udalosti týždňa nasledujúceho.
Napsal Martin Darnady 07.08.2017 08:26
Počet zobrazení: 8089 | Počet hodnocení: 20
Vladimír Beszédes

Zodpovědný Trump?

Během středečního brzkého rána se naplnily obavy finančních trhů s tím, jak sčítání hlasů postupně potvrzovalo, že příštím americkým prezidentem se stane nepředvídatelný muž bez politické zkušenosti, Donald Trump.
Napsal Tomáš Raputa 10.11.2016 10:38
Počet zobrazení: 11214 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

Trading nahodilosti

Článek je věnován problematice nahodilosti na finančních trzích a hledání konkurenční výhodu formou money managementu, který tento vliv omezuje. Myšlenka ochrany vůči nahodilosti je dále rozvinuta v experimentu s hodem mincí, který reprezentuje nahodilost zisků a ztrát.
Napsal Martin Klass 24.08.2020 09:36
Počet zobrazení: 2876 | Počet hodnocení: 11
Vladimír Beszédes

Recese v Itálii? - možný dopad na forex EURUSD a index DAX 30

Pokud se potvrdí ekonomická recese v Itálii, tak očekáváme obchodní příležitosti na forex páru EURUSD a akciovém indexu DAX 30.
Napsal Tým Admiral Markets 21.01.2019 17:29
Počet zobrazení: 11656 | Počet hodnocení: 6
Vladimír Beszédes

Euro roste, ale samo neví proč

Fórum centrálních bankéřů pořádané tento týden v Portugalsku znovu ukázalo, jak jsou trhy na slova měnových autorit náchylné a každé jejich slovo se interpretuje z několika různých pohledů.
Napsal Tomáš Raputa 29.06.2017 08:30
Počet zobrazení: 15609 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

Tulipmánia a jej neskutočný pád

Tulipmánia je jednou z najznámejších a najstarších bublín na svete, kedy počas vrcholu ošialu dali kupujúci za jednu tulipánovú cibuľku 24 vozov s obilím, 8 prasiat, 4 kravy, 4 sudy piva, 1000 libier masla a niekoľko hrudiek syra. Áno, len za jednu jedinú cibuľku. V tomto článku prinesiem menej známe fakty, o ktorých ste možno nevedeli.
Napsal Martin Babocký 19.11.2017 10:01
Počet zobrazení: 7995 | Počet hodnocení: 6
Vladimír Beszédes

Slabý dolár a predikcie

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj vybraných inštrumentov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
Napsal ŠpekulantRR 02.11.2018 06:50
Počet zobrazení: 4742 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

Technická analýza vycházející z nejvyšších časových rámců: USD/JPY

V dnešním blogu najdete změnu mého nastavení měnového páru USD/JPY.
Napsal Jan 31.05.2019 20:31
Počet zobrazení: 4761 | Počet hodnocení: 22
Vladimír Beszédes

Index DAX: 47. týden z pohledu technické analýzy

Tento týden bude buď opět ve znamení narážení do rezistu, který je tvořen již od srpna nebo konečně prorazíme a vymaníme se tak z toho půlročního bočního trendu.
Napsal KejmlFX 21.11.2016 00:43
Počet zobrazení: 9118 | Počet hodnocení: 6
Vladimír Beszédes

Prepad o 7 % v priebehu minúty? Vitajte na krypto trhu

Ahojte traderi. Dnes sa pozrieme na včerajšiu situáciu, ktorú ste asi na trhoch postrehli. Jednalo sa o prepad takmer o 680 USD. To by možno nebolo až také divné, ale problém bol, že sa to udialo behom jednej minúty.
Napsal Jakub Kraľovanský 21.05.2020 12:33
Počet zobrazení: 4564 | Počet hodnocení: 3
Vladimír Beszédes

EUR/USD podle Elliotta 1.1.2011

C - je správně...
Napsal Daniel David 01.01.2011 18:36
Počet zobrazení: 16046 | Počet hodnocení: 11
Vladimír Beszédes

Forecast EUR/CZK na rok 2019

Dnes se podíváme blíže na výhled kurzu české koruny, a to především ve směru jejího posilování, na které je nejpohodlnější spekulovat otevřením krátké pozice na měnovém páru EUR/CZK.
Napsal Tomáš Raputa 21.01.2019 07:32
Počet zobrazení: 11952 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

Pomerančový džus je levný, je na čase věnovat mu více pozornosti

Dnes bychom se mohli podívat na nepříliš obchodovanou komoditu, pomerančový džus. Futures obchodníci vědí, že zbavit se kontraktu na této komoditě není vždy snadné. Na vině je samozřejmě nižší likvidita.
Napsal Petr Plecháč 09.04.2019 10:19
Počet zobrazení: 4362 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

JAK začít 2.0

Za ten rok a čtvrt, co dělám forex trading full time, jsem zcela ztratil kontakt se začátečníky – nebo s věčnými začátečníky. Pohybování se mezi profesionály záhy nudí. Trading opravdu není takový, jak je představován z řad lidí, kteří o něm mluví, ale nikdy nezažili (přesněji - nepocítili) jaké to je. A mysl začátečníka je prostředí, které mě fascinuje svou tabula rasa – elixir vitae.
Napsal Tomáš Vobořil (TomTheWizard) 23.11.2016 08:03
Počet zobrazení: 26000 | Počet hodnocení: 36
Vladimír Beszédes

Výprodej se slevou na britské libře

Po zamrznutí posledních rozhovorů o podmínkách brexitu mezi Londýnem a Bruselem se britská libra dostala pod prodejní tlak a poroučela se k jihu. Na páru s americkým dolarem ztratila od jara již přes 10 % a měnový pár GBP/USD se na dnešním kurzu 1,2830 obchoduje v blízkosti 16měsíčních minim. Více faktorů hovoří o přeprodanosti libry a v blízké době se můžeme dočkat pořádného posílení.
Napsal Tomáš Raputa 29.10.2018 09:57
Počet zobrazení: 5527 | Počet hodnocení: 6
Vladimír Beszédes

Americký dolar je stále drahý

Ve středu pozornosti zbytku týdne budou zajisté data o zaměstnanosti, která přinesou američtí statistici v pátek ve 14:30. Středeční předskokan oficiálních čísel, ADP report, ukázal na velice silný růst 263 tisíc pracovních míst v březnu a v pátek by tedy trhy nemusely být zklamané.
Napsal Tomáš Raputa 06.04.2017 10:59
Počet zobrazení: 11078 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

EUR/USD podle Elliotta - aktualizace

Aktualizace předchozí analýzy EuroDolaru
Napsal Daniel David 01.07.2011 10:18
Počet zobrazení: 24426 | Počet hodnocení: 8
Vladimír Beszédes

Týdenní grafy ukazují na nerozhodnost investorů

Ohlédnutí za minulým týdnem, graf USDCHF
Napsal Patrik Urban 20.03.2010 22:27
Počet zobrazení: 13898 | Počet hodnocení: 20
Vladimír Beszédes

Teorie aukce - základní pojmy profilů

V minulém díle seriálu o teorii aukce jsme se zaměřili na zobrazení informací teorie aukce pomocí tzv. profilů trhu. Profily jsme představili objemové, založené na počtu zobchodovaných kontraktů a Market Profile, které jsou založené na 30min úsecích TPO. Dnes se podíváme na jednotlivé cenové hladiny, na které nás teorie aukce a profily upozorňují.
Napsal Otakar Šuffner 06.10.2015 12:27
Počet zobrazení: 27439 | Počet hodnocení: 34
Vladimír Beszédes

Nejhorší týden za deset let posunul index S&P 500 blíže k medvědí hraně

Americký akciový index S&P 500 v předvánočním týdnu odepsal 7,05 %. Pro většinu investorů to v předvánočním týdnu znamenalo novou zkušenost.
Napsal Josef Košťál 23.12.2018 08:30
Počet zobrazení: 6378 | Počet hodnocení: 6
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy