Čtvrtek 29. únor 2024 03:03
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster
reklama
Instaforex krypto ebook

Bilancia 1. - 5 týždňa (plán splnený...)

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Prinášam bilanciu 5 týždňov obchodovania, ktoré som začal 3. a ukončenie bolo naplánované na 28. februára 2020. Plánované obdobie som predĺžil o 1 týždeň z dôvodov, ktoré postupne v článku vysvetlím. Samozrejme, že zverejním aj detailnú bilanciu ako aj plusy a mínusy mojej činnosti.
 • O týždeň viac a úprava risk a money manažmentu
 • Anjel a diabol
 • Najväčšia chyba – najhorší obchod ...
 • „Deň“ DAX – plus 29 355,99 CZK
 • 5. týždeň – plus 79 233,03 CZK
 • Celková bilancia
 • Osobné – až príliš osobné 😉
 • Záverom

O týždeň viac a úprava risk a money manažmentu

Obdobie 4 týždňov a zisk vo výške 25 000 CZK (2,5 %) som z viacerých závažných okolností upravil. Obchodné obdobie som predĺžil na 5 týždňov s tým, že plánovaný zisk som alikvotne zvýšil o ¼ – o 6 250 CZK, na celkovú sumu 31 250 CZK. Týmto som zachoval objektivitu z pohľadu plánovaného zisku a predĺženého obdobia.

Upravil som aj jednu podmienku risk a money manažmentu. Výšku straty na úroveň 2 % aktuálneho kapitálu. John Nowak v e – book „Obchodovanie na trhoch“ píše: „Pokiaľ pritiahneš S/L príliš, tak stratégia bude s najväčšou pravdepodobnosťou stratová“. Uvedomil som si, že strata pri 1 mil. CZK účte vo výške 5 – 10 tis. CZK je skutočne malá. Koniec-koncov na takéto obchody je účet vo výške 1 mil. CZK zbytočne veľký.

Uvedené som uskutočnil ako aj zo závažných súkromných (rodinných) záležitostí, tak aj z dôvodu enormného psychického tlaku. Zverejňovanie výsledkov vytváralo väčší tlak ako som predpokladal a stále neprichádzalo k adaptácii duševného prostredia. Dostal som „blok“ a potreboval som väčší časový rozsah.

Možno niekto bude opodstatnenosť uvedených zmien spochybňovať. Faktom ale je skutočnosť, že pokiaľ som chcel dokázať úspešnosť mojej stratégie z menších účtov, niečo zmeniť som musel.

Následne som dosiahol presvedčenie, že pokiaľ budem mať štandardné pracovné a duševné prostredie, je veľký predpoklad, že dokážem pozitívne výsledky z malých účtov (250 000 CZK) preniesť po určitej adaptácii aj na väčšie (1 mil. CZK, prípadne ešte väčšie).

To, že som si prešiel skutočne náročným obdobím počas predchádzajúcich 5 týždňov, myslím, že chápe každý. Každý, kto čo i len okrajovo sledoval moju činnosť. Musím však zdôrazniť – že uvedené bol účel. Skutočne som chcel prejsť náročným obdobím a preto som všetko nasmeroval tak, aby obdobie bolo po všetkých stránkach čo najťažšie. Proste som sa chcel otestovať.

Anjel a diabol

To čo sa v mojom duševnom prostredí odohrávalo počas 1. – 4. týždňa bolo priam neskutočné. Iste, nemalo na to vplyv len obchodovanie a prísľub zverejňovania výsledkov. Na môj psychický stav mala vplyv aj zmena pracovného prostredia (futbalový tréner – UAFA A licencia), ako som spomínal veľmi ťažké osobné (rodinné) záležitosti, zmena bydliska, čo malo za následok aj negatívny spôsob životosprávy určitý čas a pod. Nepíšem uvedené ako výhovorku, ale ako skutočnosti ktoré nastali a ktoré majú nesmierny význam pre pohodu obchodníka.


Umiestený obrázok je veľmi expresívny, ale skutočne som sa cítil ako medzi nebom a peklom. Doslovne – „kto z koho“. Vedel som, že skúsenosti, prax, úspešná stratégia na malých účtoch hrá v môj prospech, ale výsledky na tomto účte boli negatívne. Tento tlak znásobovala skutočnosť, že som nebol na podobnú bilanciu za predchádzajúce obdobia zvyknutý. Najhorší obchod ma pritom ešte len na konci 4. týždňa „čakal“.

Najväčšia chyba – najhorší obchod...

Najväčší zlom nastal, kedy som vsadil pomerne veľký risk na short EUR/AUD, ktorý v období koncom februára neustále posilňoval a blížil sa k historickým maximám. Vtedy som bol už pomaly v „rezignácii“, že stratu nevyrovnám. Pripustil som, že pôjdem až do krajnosti. Vedel som ale jednu vec – nemôžem prekročiť celkovú stratu – 6 % zo základného kapitálu.

Porušil som pravidlo aj risk aj money manažmentu. Do toho času som sa ani v jednom prípade ani len nepriblížil k strate 1 % z účtu. Čo spätne hodnotím ako moje nesprávne pôvodné nastavenie. Týmto obchodom som aktuálne stratil 3,71 %. Z aktuálneho účtu 991 104,71 CZK, strata činila 36 722,56 CZK.

Bol to obchod o objeme 1,75 Lot. Obchod som ukončil v doslovne pre mňa „ohromnej“ strate 138,8 pips. Spomínaný menový pár prekročil všetky historické maximá a pokračoval ďalej. Pokračoval ešte ďalších 363,7 pips od hodnoty uzavretia mojej objednávky.

Bola to školácka, amatérska a čo ja viem ešte aká chyba. Bol to nezmysel. Lenže ten nezmysel zmobilizoval všetko čo vo mne bolo a cez víkend som sa pripravil na 5. týždeň. Začal som nadobúdať presvedčenie, že „hlavu som si jednoducho potreboval nabúrať“ aby som sa z toho poučil a zabojoval.„Deň“
DAX – plus 29 355,99 CZK

Na začiatku 5. týždňa som vedel, že musím niečo urobiť. Hlavnú činnosť ako som spomínal mám ako futbalový tréner. Napíšem niečo z tejto oblasti pre prirovnanie. Vždy je to o tom, že keď tvoj tím prehráva, treba niečo urobiť. Vymeniť obrancu, brankára či útočníka. Zmeniť systém hry (stratégiu). Keď si doteraz v šatni hovoril hlasno, tak treba veci zdôrazňovať po tichu, alebo naopak, pokiaľ si hovoril po tichu je potrebné začať kričať. Či z poverčivosti, alebo „len tak“ vymeniť sako za bundu, alebo zmeniť farbu kravaty. Jednoducho je potrebné niečo urobiť. Lebo keď nič neurobíš, tak vymenia teba. 😉

Rozhodol som sa, že 5. týždeň budem obchodovať DAX. Z minulosti som mal z DAX skúsenosti len na skutočne malých účtoch. Atraktívny inštrument, kde ale aj malý objem dokáže „zabiť“ psychiku obchodníka. Či už pri gap, väčšom pohybe, fundamentálnej správe, alebo len pri informácii, či jedna z nemeckých významných automobiliek má problémy s brzdami v niektorom type vozidiel.

Alexander Elder vo svojej knihe „Sell, Sell and Short“ píše: „Sú inštrumenty, pri ktorých musíš mať na spúšti prst neustále“. Rozhodne DAX medzi takéto inštrumenty patrí. Doteraz som bol pre takéto obchodovanie príliš pohodlný. Chce to totálnu koncentrovanosť, vypnúť telefón, e-mail platformu, ignorovať všetky sociálne siete, nepripravovať popri obchodovaní tréning a pod. Skutočne totálnu koncentrovanosť.

Vidina končiaceho sa aj náhradného týždňa ma nútila sústrediť všetku svoju pozornosť, skúsenosti, trpezlivosť, ovládanie emócií do nasledujúcich hodín. Nasledujúca bilancia nie je rozhodne žiadnym návodom. Je to len ukážka. S/L som neumiestňoval, nakoľko ako som písal: „mal som prst na spúšti“. Musím ale priznať, že to bolo pomerne vyčerpávajúce. Nie, nebolo to pomerne vyčerpávajúce – bolo to skutočne vyčerpávajúce.5. týždeň – plus 79 233,03 CZK

5. týždeň bol pozitívny (konečne). Pomer ziskových k stratovým obchodom bol 17 : 4. Lepší ako pomer na menších účtoch (7 : 3). Drawdown o hodnote 0,69 %. Aj pomer short voči long pozíciám 16 : 5 je mojím „štandardom“, nakoľko preferujem „medvedie“ trhy. Zlepšenie by mohlo byť vo väčšom rozdiele v priemere ziskových voči stratovým obchodom. Uvedomujem si ale, že to nie je až taký závažný nedostatok v závislosti na spomínanom pomere. Je to skôr už len o vylepšovaní bilancie a mojom vnímaní detailov.

Iste, týždňov s takou pozitívnou bilanciou nebude veľa. Podstatné je, že výsledok je konzistentný a nie je dielom jedného – dvoch obchodov. Predovšetkým pri snahe o vyrovnanie základného kapitálu, čo sa mi podarilo. Skutočnosť, že zisk vytvoril jeden obchod, je možné tak trocha aj „obhájiť“ tým, že aj najväčšiu stratu vytvoril jeden obchod. Koniec-koncov, bola to taká „čerešnička na torte“ po vyrovnaní straty. Na trhoch to určite nie je výnimočná záležitosť. Niektorí obchodníci na systéme veľa malých strát a jednom vysokom zisku zakladajú svoj risk a money manažment, resp. svoju stratégiu.Celková bilancia

Celková bilancia nie je až taká pozitívna ako bilancia 5. týždňa, ale je aspoň uspokojivá. Predovšetkým z pohľadu ako sa vyvíjali prvé 4 týždne. Najväčší objem bol o veľkosti 3,75 a najmenší o 0,1 lot. Celkový počet obchodných dní bol 20. Zobchodoval som 50 pozícií s priemerom objemu na jeden obchod vo výške 0,7 lot. Paradoxom je skutočnosť, že posledný zisk som vytvoril na short pozícii menového páru EUR/AUD.Osobné – až príliš osobné
😉

Do budúcnosti budem spokojný aj keby výsledky boli čo i len desatina z bilancie 5. týždňa. K uvedenému avšak, ešte pár dôležitých a osobných informácií o mne. Skutočne osobných. Myslím, že pre dotvorenie komplexného obrazu sú potrebné.

Bolo, je a vždy to aj bude o „mojej komplikovanej hlave“.

Som pomerne pohodový človek, ale viem sa aj týmto svojim postojom občas dostať do problémov.  Keď je najhoršie, viem sa vypnúť k maximálnym výkonom. Doslovne maximálnym. Dokážem nespať dve – tri noci a sústrediť sa na to najdôležitejšie a dosiahnuť čo sa dosiahnuť dá. Proste extrémizmus, ktorý je nutné usmerniť.


V tomto období som s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou dospel k názoru a tým aj k rozhodnutiu. Vydať sa cestou disciplinovaného obchodovania. Po oddychu cca 2 týždne (nie len kvôli meritu čo píšem do blogu) budem samozrejme obchodovať naďalej a zverejňovať svoj najlepší a najhorší týždenný obchod.

V prípade aktuálnosti pridám články s potrebnou výpovednou hodnotou čo do kvality a kvantity. Uprednostňujem kvalitu, ale pri trhoch je potrebná aj kvantita. To ako keď idete k lekárovi a on Vám povie: „Keď neschudnete, tak dostanete infarkt!“ Povie Vám to síce smrteľne vážne, ale len raz. Možno dvakrát. Zoberiete to vážne a začnete sa podľa toho aj správať? Ak áno, patríte medzi skutočne výnimočne malé nie percento, ale promile ľudí. Niektoré veci – tie skutočne dôležité, je potrebné rozobrať a opakovať.

Určité skutočnosti musíme mať pred očami neustále. Pri trhoch príslovie: „Opakovanie je matkou múdrosti“ má dvojnásobný význam. Koniec-koncov, som toho živým dôkazom. Potreboval som 4 týždne na to, aby som sa spamätal, že duševné prostredie sa nedá len tak ľahko ovládať. Pritom som to vedel aj predtým. Čas ukáže ako som sa z toho ponaučil. Či mi to prinesie pevnú disciplínu alebo či neskĺznem do pochybností a nervozity.

Verím, že na jednej strane môže byť uvedené pre niektorých obchodníkov motivačné, ale verím aj tomu, že bude pre niektorých aj ponaučením. Veď najlepšie je učiť sa na chybách druhých. Musím však podotknúť, že tak ako na začiatku som si doslovne zúfal, čo za „búdu som si to na seba ušil“, tak teraz som nadmieru spokojný. Spokojný, ale maximálne opatrný, striedmy a pripravený na absolútny rešpekt voči  trhom.

Záverom

Ak sa ti niektoré skutočnosti zdali osobné, tak správne – boli osobné. Všetko bolo osobné. Dá sa povedať, že som sa pred tebou „vyzliekol donaha“. Neľutujem ani jedno písmeno či čiarku. Všetko je identické, autentické a pravdivé. Nič nie je prikrášlené, zveličené, ale ani prihoršené či zmenšené.

Predpokladám, že pre niekoho uvedené bude prínosom, u niekoho na polemiku alebo konštruktívnu kritiku. Určite to pre niektorých uvedené nebude mať žiaden význam. Tak je to v poriadku. Vždy to bude o tvojom pohľade na to, aký vplyv na moju psychiku mal takýto spôsob obchodovania.

Ďakujem ak si čítal moje články. Ďakujem aj každému prispievateľovi v diskusnom fóre, nakoľko vždy som si zobral ponaučenia a nenašiel som nič čo by bolo iritujúce alebo znevažujúce. Od každého prispievateľa a aj od toho najkratšieho príspevku som si zobral cenné ponaučenia.

Zo srdca ti želám úspešné obchodovanie, nakoľko je vážny predpoklad, že ak si dočítal až sem, tak máš skutočne seriózny záujem napredovania. Bez ohľadu na význam alebo neopodstatnenosť mojej činnosti si úspech jednoducho zaslúžiš.

S pozdravom a prianím úspešného vstupu do nového týždňa, úspešných obchodov, ale aj spokojnosti vo všetkých oblastiach.

Vladimír Beszédes

Použité zdroje:

Meta Trader 4 (MT4)

https://www.google.sk/

Alexander Elder – Sell & Sell Short

John Nowak – Obchodovanie na trhoch

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • BEST NZD/USD Trade
  Měnové páry EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD a NZD/USD jsou dnes a pro další dny a týdny velmi zajímavé měnové páry. Sdílím zde s vámi malý průzkum těchto měn, krátce, přehledně a rovnou k věci. Součástí je i rozjetý trade - který splňuje všechny parametry dobrého obchodu - na NZD/USD. Sledujte mé video. Úspěšné dny na trhu vám všem.
 • Bezpečným přístavem dnešní doby je multi-asset obchodování
  Růst ekonomických a geopolitických rizik podporuje rozšiřování multi-asset obchodování jako způsobu, jak se ochránit před riziky a současně zvýšit výnosy ve stále chaotičtějším tržním prostředí. Dříve investoři obchodovali s jednou třídou aktiv, ale nyní stále častěji „chrání“ své pozice ve více třídách a jsou daleko pružnější ve svém investičním rozhodování. To je dnes nezbytné, neboť i ten nejobeznalejší obchodník se dnes setkává s nepředvídatelnými riziky.
 • Bez SL na věčné časy a nikdy jinak ?
  Jak na stop loss ?
 • Bidenův stimulační balík a jeho dopad na trhy
  Tento týden nastupující americký prezident Joe Biden již představil seznam opatření, kterými chce dále v obrovském objemu podporovat oživení největší světové ekonomiky. Po nedávném balíku ve výši 900 mld. dolarů schváleném ještě za prezidenta Trumpa se chystá Bidenova administrativa napumpovat do systému dalších 1 900 mld. dolarů (9 % HDP). Oproti této fiskální kadenci vypadá i Babišovo snížení daní ve výši 2 % HDP jako drobné.
 • Bidenův support cen ropy
  Kombinace faktorů v čele se stagnací západních vyspělých ekonomik, zvyšování těžby v USA a stále silného amerického dolaru v posledních měsících držela ceny ropy pod tlakem. Barel ropy WTI se obchoduje okolo 70 USD a od loňských maxim vyšponovaných šokem ruského napadení Ukrajiny již odepsal desítky procent.
 • Big Short znovu v akci
  Známý investor Michael Burry, přezdívaný Big Short, znovu rozvířil investiční vody. Jak jeho přezdívka napovídá, Burry se specializuje především na short prodeje. Burry patří k ostříleným obchodníkům, avšak jeho předpovědi jsou pořád pesimistické. Samozřejmě, že když obchodujete na krátko, tak fandíte tržním poklesům. Burry neustále předpovídá krach trhů. Slovo krach totiž na všechny působí magicky a přináší mu velkou mediální pozornost. Která finanční aktiva podle Burryho budou klesat v příštích týdnech?
 • Big tech akcie: Jsou Apple, Meta a další firmy příliš drahé, nebo je čas k nákupu?
  Big tech, tedy velké technologické společnosti jako Apple, Microsoft, Alphabet (dříve Google), Amazon nebo Meta (dříve Facebook), prožívají opravdu zajímavý rok. Od ledna jsme viděli na většině těchto akcií někdy až raketový růst. Nicméně letní měsíce už tak příznivé nebyly a ceny poslední týdny spíše klesají. Řada investorů tak nyní přemýšlí, jestli je toto vhodný čas k nákupu. Analytik XTB Tomáš Vranka právě na toto téma vytvořil svůj nejnovější akciový report.
 • Bilance centrálních bank se začínají rozcházet opačnými směry
  Trio centrálních bank, japonská centrální banka (BoJ), Evropská centrální banka (ECB) a americká centrální banka (Fed) dosud tahalo za jeden konec. Všechny tři banky využívaly nestandartních měnových nástrojů (program kvantitativního uvolňování (QE)) k povzbuzení růstu cenové hladiny a dosažení 2procentního inflačního cíle. V absolutních číslech se bilance bank vzájemně příliš nelišily. Dokonce v dubnu letošního roku dosáhly přibližně stejné hodnoty kolem 4,5 bilionu dolarů. Poté se však křivky postupně rozcházejí. Zejména díky pokračujícímu programu QE v Japonsku a eurozóně, zatímco Spojené státy od roku 2015 už svou bilanci nenavyšují.
 • Bilance: 39 týdnů praktických ukázek
  Tak už je to 39 týdnů. Respektive tři čtvrtě roku, co každý týden prezentuji jednotlivé obchody. Je tedy čas udělat další bilanci. Takže se podíváme, jak to celé vypadá a hlavně dopadá.
 • Bilancia 1. obchodného týždňa
  Bilancovanie končiaceho sa obchodného týždňa z pohľadu zhodnotenia ziskovosti účtu nebude pozitívne. Napriek uvedenému aj tak toto obdobie nehodnotím ako negatívne. Z mojich nesprávnych rozhodnutí si beriem ponaučenie a tie správne znásobím. „Vyšetrím“ každý jeden detail.
 • Bilancia 2. obchodného týždňa
  Hneď na úvod poviem, uvediem pravdu. Od piatka som špekuloval ako napísať, čo nevyhnutne napísať musím. Bez vykrúcačiek bez hanby, ale s potrebnou dávkou sebareflexie. Nepamätám si, kedy som mal dva po sebe idúce týždne s podobnými výsledkami. Aktuálne dianie na trhoch nie je naklonené mojim podmienkam, ale aj napriek tomu je potrebné si zobrať zo všetkého poučenie.
 • Bilancia 24. týždňa 2020
  V tomto článku zhodnotím moje obchodovanie v práve sa končiacom pracovnom týždni, poukážem na význam expertnej intuície z iného uhľa, spomeniem jednu z hlavných myšlienok Marka Douglasa a úplným záverom pridám Olympic a „(skončili jsme) „Jasná správa“.
 • Bilancia 3. obchodného týždňa (zisk)
  Tento týždeň som uzavrel aj keď v malom, ale predsa len v zisku. Po predchádzajúcich dvoch týždňoch, kedy všetky výsledky z detailného výpisu účtu boli negatívne, sú v tomto všetky pozitívne. Uvedené, ale nekonštatujem ako spokojnosť. Práve naopak – tento týždeň mohol a mal byť podstatne lepší.
 • Binance coin opäť pálil mince a cena sa blíži finále
  Ahojte traderi. Dnes sa pozrieme na Binance coin. Ak vám ten názov niečo hovorí, tak je to asi preto, že Binance ako burza je jedna z najväčších v krypto ekosystéme. Táto burza má svoj vlastný coin, ktorý sa už dlhodobo udržuje v TOP20 najväčších coinov.
 • Birkenstock IPO: Ikonický výrobce obuvi vstupuje na burzu
  Od začátku loňského roku nebylo pro společnosti, které chtěly získat peníze vstupem na burzu, zrovna ideální období. Svět čelí stále větším rizikům v podobě války, vysoké inflace a rostoucích úrokových sazeb, a tak společnosti z této oblasti stále vyčkávají v záloze. Existuje však několik výjimek, jako například britský výrobce čipů Arm, který před několika týdny vstoupil na burzu. Nyní se k ní připojil německý výrobce pedálů a sandálů Birkenstock (více info ve videu).
 • Bitcoin
  Určitě zajímavou možností obchodování je po světě hodně známá měna Bitcoin.
 • Bitcoin a Binace Coin: Bitcoin přidal na růstu již téměř 1 500 USD, atakuje hodnoty 12 000 USD
  Jaká je momentální situace na Bitcoine a Binance Coinu? V dnešní analýze se podíváme na spanilí růst Bitcoinu z 10 500 k 12 000 USD a vlnkování na Binance Coinu.
 • Bitcoin a Ethereum – Kdy bude nový bull run?
  Jak to vypadá u dvou největších kryptoměn na trhu? Známe hodnoty, pod kterými se odrazíme do nového býčího trhu? Prostor na propad stále existuje. Jaké jsou nejnižší hodnoty?
 • Bitcoin a Ethereum: Týdenní bull run šílenství!
  Bitcoin a Ethereum, dvě největší kryptoměny, se během posledního týdne výrazně pohnuly. Jak to vypadá na grafech? Podíváme se spolu na nejbližší kritické hodnoty podpory a odporu.
 • BITCOIN a EUR/USD - kdy dno?
  Vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie na CRYPTO trhy! Dnešní článek se bude věnovat tomu, kde můžeme očekávat dno u BITCOINU, velkých altů a EUR/USD.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Oanda
xPartners
IQ Option
reklama
Purple Investiční příležitost pro rok 2024 (webinář)