Pondělí 24. června 2024 21:16
reklama
FTMO férovost
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
Fintokei léto akce

Typické obchodné chyby

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Každý z nás, chce mať na konci obchodného obdobia, dôvod k spokojnosti. Nielen z dôvodu dodržania risk manažmentu, ale aj pri pohľade na svoj kapitál. Poďme sa spolu pozrieť, na často sa opakujúce, ale o to závažnejšie chyby, ktorým sa môžeme pomerne ľahko vyhnúť. Svoj pôvod, resp. základ, majú v metodológii nášho myslenia a preto je možné s nimi pomerne ľahko „pracovať“.


 • „Neochvejné“ zotrvanie v pozícii
 • Neprijatie straty ako súčasť obchodovania
 • „Oko za oko“, alebo „Zub za zub“
 • Neprijatie vyčerpanosti potenciálu obchodu
 • „Mám pravdu, trh sa mýli“
 • Sledovanie obchodu v hodnote peňazí
 • Nedodržanie sebou nastavených pravidiel
 • Nerealizovanie správnych rozhodnutí
 • Podceňovanie vlastného inštinktu a intuície
 • Vymazanie zisku jedným obchodom

Predpokladám, že každý z nás sa už stretol s uvedenými chybami, ale mám za to, že ich zhrnutie, ako aj krátky popis každej z nich, nám môže len pomôcť pri každodennom obchodovaní. Niektoré sú viditeľnejšie a vieme ich pomerne presne identifikovať. Naopak, iné svojou latentnosťou nám komplikujú obchodný život viac, ako by sme chceli. Dovolím si ale tvrdiť, že najhoršie sú tie, ktoré sa raz ukážu v celej svojej sile a niekedy ostanú skryté.

Je na každom z nás, na ktoré sa viac či menej zameriame. Tie, ktoré nám najviac komplikujú obchodný život, si pochopiteľne zaslúžia väčšiu pozornosť, ako tie o ktorých vieme a ich škodlivosť dokážeme eliminovať.

Poradie uvedených chýb nie je určené na základe ich významu.


„Neochvejné“
zotrvanie v pozícii

Veľa tu uvedených typických chýb sú nadväzujúce. Napriek tomu, ich je potrebné napísať každú osve, nakoľko sa veľakrát vyskytujú ojedinele, práve bez nadväznosti na nejakú inú. V tomto prípade za krátku ukážku môže postačiť neochvejnosť nášho presvedčenia, že longová pozícia pôjde až k rezistentnému pásmu, kde sme umiestnili T/P. Popritom sme nepostrehli cenové zahustenie, novo vytvorené sviečkové vzorce a napr. aktuálne blížiacu sa zmenu ázijskej seansy na európsku.

Trh nám veľa krát poskytuje množstvo signálov k zmene trendu, voči ktorým nereagujeme z dôvodu vlastného seba-presvedčenia. V takýchto prípadoch naše presvedčenia, že trend „musí“, sú len „zbožnou“ optimalizáciou. Naše stanoviská je potrebné pravidelne prehodnocovať a obchodnú pozíciu doslovne „riadiť“.


Neprijatie straty ako súčasť obchodovania

Často spomínané hľadanie „Svätého grálu“, alebo „Kameňa mudrcov“, nemá skutočne absolútne žiadne opodstatnenie. Predpokladám, že o niečo podobné sa stále pokúša, ako sa v minulosti aj pokúšalo a do budúcnosti bude, nesmierne množstvo obchodníkov. Potrebné je bezprecedentne prijať skutočnosť, že konzistentné obchodovanie bez strát nie je možné.

Počas určitého obdobia, alebo povedzme XY obchodov po sebe možno áno. Avšak, takéto obdobia môžu byť považované skôr na škodu, ako pre prospech. Utvrdzujú obchodníka v jeho "neomylnosti". Strata by mala byť ďalším krokom a skúsenosťou za konzistentným úspechom. Je možné podotknúť, že píšeme o stratách v rámci dodržania risk manažmentu. Straty nad rámec risk manažmentu, jednoznačne patria do kategórie hazardu, ako do štatistík seriózneho obchodníka.


„Oko za oko“
, alebo „Zub za zub“

Snaha o pomstenie sa trhu za predchádzajúci stratový obchod, alebo stratové obdobie. Neprijatie určitého zisku, nakoľko dostatočne neodzrkadľuje našu snahu, alebo, nie je adekvátny predchádzajúcej straty/obdobia. Jedným obchodom vynahradiť predchádzajúce neúspechy. Trh nám nie je dlžný nič a už vôbec nemá pamäť. Každý ďalší obchod je začatím úplne novej časti nášho obchodovania. Od začiatku do konca. Neexistuje absolútne nijaká súvislosť medzi dvomi obchodmi.


Neprijatie vyčerpanosti potenciálu obchodu

Vedomie vyčerpanosti potenciálu aktuálne prebiehajúceho obchodu a i napriek uvedenému, v jeho zotrvaní. Zotrvanie v obchode i za výrazného predpokladu, že obchod v ziskovosti už nebude pokračovať s predikciou otočenia sa trendu proti obchodu. Uvedené veľakrát nastáva pri „snahe“  dohnania straty, splnenia („za každú cenu“) nastaveného limitu na príslušné obdobie a pod.


„Mám pravdu, trh sa mýli“

Predikcia o smerovaní trhu so seba-presvedčením o správnosti vlastného názoru. Nevnímanie jasných signálov pre vyčerpanie sa potenciálu aktuálneho trendu a jeho prípadnej zmeny. Čakanie na potvrdenie nášho „neomylného“ názoru, že trend, tak či tak pôjde tým „správnym“ smerom. Takéto čakanie má za následok veľakrát kruté „vytriezvenie“, v lepšom prípade prijateľnú stratu.


Sledovanie obchodu v hodnote peňazí

Uprednostňovanie „kontroly“ obchodu, v mene depozitu. Nevnímanie štruktúry trhu ani nepredvídanie jeho správania. Nehovoriac a kalkulácii štatistickej výhody. Vnímanie priebehu obchodu len a len v mene depozitu a kontroly, v akom priebežnom  zisku alebo straty sa nachádzame. V lepšom prípade aj keď stále v nedostatočnom – vnímanie  priebehu obchodu v pips. Súčasne uniká skladba sviečkových vzorcov, veľakrát bez povšimnutia ostáva skutočnosť približovania, alebo aj prekračovania hladiny suportov, rezistencií a pod.


Nedodržanie sebou nastavených pravidiel

Predovšetkým v oblasti risk manažmentu, ale aj stratégie, prioritne pri podmienkach vstupu/výstupu do/z pozície, money a bezpečnostného manažmentu. Tu je postačujúce uviesť skutočnosť, že sebou nastavené a v minulosti odskúšané pravidlá na deme, mikro a mini účte sú tie, ktoré sú správne. Potom ich stačí dodržiavať aj na väčšom účte, postupným zvyšovaním objemov sa adaptovať na väčšie finančné pohyby a výsledky sa dostavia. Cesta obchodníka je na jednej strane cestou za poznaním aj od iných obchodníkov, ale konkrétnu stratégiu si musí vytvoriť každý sám.


Nerealizovanie správnych rozhodnutí

Pokiaľ už máme vhodnú stratégiu, určený money manažment a zodpovedne vyrátaný risk manažment, je potrebné realizovať naše ciele. Pochybnosti pred otvorením objednávky môžu nastať vždy a veľakrát aj nastávajú, ale fakt je, že to čo je potrebné urobiť – je otvoriť objednávku. Pokiaľ v správny čas realizujeme správne rozhodnutie, tak aj prípadná strata nemôže byť bolestivá, lebo sme dodržali podmienky vstup a výstupu a tým aj risk manažment.


Podceňovanie vlastného inštinktu a intuície

Toto je skutočne „tenký ľad“. Nehovoríme o inštinkte alebo intuícii typu: „Včera Jozef povedal, že ropa pôjde hore“. V tomto prípade hovoríme o inštinkte a intuícii ktorej sa musí obchodník učiť v priebehu od svojich začiatkoch až po dobu kým bude obchodovať. Neexistuje niečo, ako: „Už to viem“. Neustále je potrebné sa učiť.

Dospieť k možnosti otvoriť obchod na základe inštinktu a intuícii je skutočnou profesionalitou, ktorá nás predurčuje na skutočne výborné výsledky. Jedným dychom, je ale potrebné dodať, že je to skôr akousi nadstavbou pre skúsenosti a zručnosti obchodníka, nadobudnuté za predchádzajúce roky a nie jeho primárnou metódou obchodovania. Faktom ale je, že pokiaľ takýto inštinkt a intuíciu získal, je jeho nespochybniteľnou výhodou sa týmito dvomi prednosťami nechať v príhodných rozhodnutiach usmerňovať a nepodceňovať ich.

Hovorí sa, kým nadobudneme profesionalitu v hocijakom odvetví, musíme trénovať, alebo sa učiť cca 10 000 hodín. Trhy rozhodne nie sú ľahké odvetvie a inštinkt či intuícia sa tu nadobúdajú ešte náročnejšie, nakoľko prostredie je neustále premenné.

Túto časť je možné zhrnúť do záverečného zhodnotenia: „Nepodceňovať vlastný inštinkt a intuíciu, ale až po tom, čo sme sa nespochybniteľne presvedčili po skutočne adekvátnom čase, že sme tieto danosti získali“.


Vymazanie zisku jedným obchodom

Strata zisku z dlhšieho časového obdobia, alebo z viacerých období v priebehu jedného – dvoch obchodov. Jednoznačne je potrebné chrániť si svoje zisky a nedovoliť, aby jedným, alebo dvomi obchodmi sme si ich vymazali. Na uvedené je vhodné dobre prepracovaný money previazaný s risk manažmentom.


Koniec-koncov

Pokiaľ sme spoločne "dokráčali" až  sem, tak je vysoký predpoklad, že to s obchodovaním myslíme skutočne vážne. Vzdelávanie nesporne patrí k základným pilierom úspešne konzistentného obchodníka. Nie sú tu samozrejme napísané všetky typické chyby obchodníka, ale uvedené sú tie „najpríkladnejšie“.

Prajem veľa úspechov v nadchádzajúcom obchodnom týždni a vyhnutiu sa uvedených chýb, alebo aspoň k ich korigovaniu. Koniec-koncov, sme ľudia a chyby robíme. Dôležité je uvedomiť si ich, eliminovať a ešte v lepšom prípade už neopakovať.

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

https://www.google.sk

Mark Douglas – Disciplinovaný trader

Mark Douglas – Trading in the Zone

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Týdenní výhled (Rostoucí výnosy a nervozita na akciovém trhu)
  Minulý týden byl ve znamení návratu nervozity na finanční trhy, což způsobil opět růst výnosů z amerických státních dluhopisů. V ohrožení jsou především technologické tituly, ale také další akcie, jejichž vývoj je závislý na nízkých sazbách v ekonomice. Na devizovým trhu mezitím pokračuje v růstu libra a už je nad úrovní 1.40. EURUSD zůstává také silnější, ačkoliv americký dolar krátkodobě reagoval na vyšší výnosy posílením. Fundament na ropě dostává její cenu nejvýše od začátku minulého roku.
 • Týdenní výhled: S&P 500, EURUSD, Zlato
  Další týden na finančních trzích příliš zajímavých událostí nepřinesl. Akciové indexy pouze konsolidovaly v pohybu do strany a větší pohyb příšel až v pátek, kdy indexy odevzdaly své zisky. Mnohem negativnější byla situace na evropských indexech. Euro mezitím kleslo pod 1.22 a nyní by mohlo reagovat na jeden z velmi zajímavých supportů a rezistencí. Podobně je na tom také libra, která si však alespoň částečně udržela nějaké zisky. Zlato podle očekávání přešlo do pohybu do strany a nabírá sílu na další pohyb.
 • Týdenní výhled (S&P 500, Majors, fundamenty)
  Přijde na akciích ještě nějaká korekce? Jak se připravit na obchodování o Vánocích? Jaké přiležitosti mě nejvíce zaujaly? V pravidelném týdenním swingovém výhledu se podíváme optikou technické a fundamentální analýzy na vybrané finanční trhy a chybět nebude ani shrnutí minulého týdne. Společně se podíváme na příležitosti, které trhy nabízí ze swingového hlediska, tedy pro delší držení pozice.
 • Týdenní výhled - 6. týden (Indexy na rekordech a rostoucí dolar)
  Akciové indexy znovu překonaly svá předchozí historická maxima a vrátily se do zajetých kolejích, když se velice rychle otřepaly z nervozity, kterou způsobili spekulativní investoři ze stránky Reddit. Na devizových trzích posiloval americký dolar a dostal pod tlak měny jako euro nebo drahé kovy. Sentiment udržují lepší vyhlídky na rychlejší ekonomické oživení v USA a rostoucí výnosy.
 • Týdenní výhled - 7. týden (Dolarová rally a stagnující indexy)
  Akciové indexy po několikadenní rallye pouze stagnovaly a pozornost obchodníků se přesunula na devizové trhy, kde nekompromisně odepisoval předešlé zisky americký dolar. Ten pomohl euru zpět nad 1.21 a libře na nejvyšší úrovně od dubna 2018. Zajímavá však byla situace také na komoditách, kde rychle posiluje ropa a na nižší úrovně se naopak posouvá zlato.
 • Týdenní výhled - 9. týden (Propady na akciích a slábnoucí zlato)
  Další týden přinesl nervozitu, kterou napumpoval růst výnosů z amerických dluhopisů. Pod tlakem byla hlavně riziková aktiva v čele s technologickými akciemi v USA. Nervózní sentiment se dostal časem i do dalších sektorů a korekce na trzích byla mnohem širší. Na devizových trzích si vzal slovo opět americký dolar, který dostal pod tlak euro, libru nebo zlato, které prorazilo několikaměsíční minima.
 • Týden pravdy je zde – blíží se souboj akciových titánů?
  Výsledková sezóna je v USA v plném proudu a tento týden je nabitý velkými jmény. Pojďme se bez otálení podívat, které akcie se vyplatí tento týden sledovat.
 • Týchto 5 Solana memecoinov má obrovský potenciál
  Solana memecoiny vzrástli z trhovej hodnoty 1 miliardy dolárov koncom roka 2023 na viac ako 10 miliárd dolárov dnes.
 • Týchto 6 silných signálov odhaľuje budúce smerovanie finančných trhov (časť 1.)
  Informačný vek nás každý deň bombarduje obrovským množstvom dát. Odborníci teraz odhadujú, že existuje 40-krát viac bajtov údajov, ako je hviezd v celom pozorovateľnom vesmíre. A rovnako ako vesmír, aj naša datasféra sa rýchlo rozširuje - a každých pár rokov sa v skutočnosti vytvorí viac nových údajov ako za všetky predchádzajúce roky ľudskej histórie dokopy.
 • Týchto 6 silných signálov odhaľuje budúce smerovanie finančných trhov (časť 2.)
  V prvej časti sme si spomenuli 3 signály a to klesajúce sadzby po dobu 700 rokov, navyšujúci sa globálny dlh a životnosť blue chips akcií.
 • „Typický“ obchod na DAX-e v zmysle pravidiel
  Vo včerajšom článku som uviedol „Základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e. V tomto, ako aj v nasledujúcich, budem postupne zverejňovať aj spôsob otvárania, riadenia a uzatvárania objednávok – „stratégiu“.
 • Typologie úspěšných traderů
  Váš přístup k obchodování je naprosto klíčovým pro dlouhodobý úspěch na trhu. Dle průzkumů, které byly v nedávné době provedeny mezi úspěšnými obchodníky, vyplývá, že tito tradeři mají určité společné psychologické rysy. V tomto článku se dozvíte, jaký přístup a myšlení je úspěšným obchodníkům vlastní a co je potřeba, abyste se i vy stali konzistentně profitabilními tradery.
 • Typy finančních nástrojů
  Bez ohledu na to zda na finančních trzích pracujete, nebo je poznáváte, tak budete jistě čelit takovým věcem jako finanční nástroje. Co jsou to finanční nástroje/instrumenty? Na to se podrobněji podíváme v tomto článku.
 • Typy obchodních systémů
  Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na typy obchodních systémů.
 • Tyto měny vybočují z řady
  Americký dolar si drží svou sílu a nestačí mu sekundovat ani měny vyspělých, ani rozvíjejících se zemí. Přitom v rámci globálního silného ekonomického růstu, který zvedá ceny komodit, se měnám emerging markets historicky daří, jak jsme mohli vidět v letech 2008 a 2011. Vysvětlením by mohlo být celosvětově zvýšené finanční nebo politické riziko, což v době agresivní zahraniční politiky Donalda Trumpa a nestabilitě na Blízkém východě dává smysl a rizikovým měnám obecně škodí. V tom případě bychom však čekali výrazné zisky u tzv. bezpečných přístavů - švýcarského franku i japonského jenu. Ani zde však kurzy měnových páru teorii neodpovídají.
 • Týždenná predpoveď EUR/USD: Ľudia sa upierajú na FED uprostred rastúcej inflácie
  EUR/USD sa obchoduje na nových mesačných minimách okolo úrovne 1.2100 a so zvýšeným medvedím potenciálom. Investori čítajú minulé údaje o inflácii v USA, ktoré v máji dosiahli medziročne 5%, pričom sa zrýchľujú najrýchlejším tempom od roku 2008. Americký Federálny rezervný systém bude mať tento týždeň zasadnutie menovej politiky a hodnotenie rekordnej inflácie bude pre dolár rozhodujúce.
 • Týždenný výhľad od 3cAnalysis: GBP/USD a index DAX
  Technické analýzy pre vybrané menové páry, európske a americké akciové indexy ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch. Už čoskoro 3cAnalysis ponúkne,v spolupráci s FXstreetcz, prvý webinár a s ním aj zaujímavú možnosť vzdelávania.
 • Týždenný výhľad od 3cAnalysis: Pár EUR/USD a index S&P 500
  Technické analýzy pre vybrané menové páry, európske a americké akciové indexy ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.
 • Týždenný výhľad od 3cAnalysis: Pár GBP/USD a EUR/GBP
  Technické analýzy pre vybrané menové páry, európske a americké akciové indexy ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch. Už čoskoro 3cAnalysis ponúkne,v spolupráci s FXstreetcz, prvý webinár a s ním aj zaujímavú možnosť vzdelávania.
 • Týždenný výhľad od 3cAnalysis: pár GBP/USD a index DAX
  Technické analýzy pre vybrané menové páry, európske a americké akciové indexy ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
IronFX
Fio banka
CapXmaster
reklama
InstaForex ETF