Úterý 22. září 2020 03:49
reklama
Purple Trading USA volby
reklama
Admiral spread new
reklama
Admiral spread new

Konzistentne úspešné obchodovanie (4)

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
 • Peniaze ako vedľajší produkt
 • Bezprostredná adaptácia na zmeny
 • S úsmevom, ale aj vážne 😉
 • Dosahovanie a udržovanie objektivity
 • Konzistentne úspešné obchodovanie – nie len zmena v nadpise

Pre nadväznosť prikladám odkazy na predchádzajúce články tejto série:

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-1.html

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-2.html

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-3.html

... obchodné schopnosti, ktoré nás môžu a mali by posunúť ku KUO. Skutočnosť, že obchodujeme v prostredí, ktoré je pre nás viac ako netypické, by nás mala neustále nútiť pozorovať vlastné chyby; tieto naprávať, usmerňovať a minimalizovať. Niečo, ako správne určenie diagnózy lekárom. Pokiaľ lekár mylne určí náš zdravotný stav, tak nemôže nasadiť účinnú liečbu. Následne, aj keď vhodne určí diagnózu a rozhodne o postupe liečby, je stále potrebná naša disciplína jej dodržiavania.


Predpokladám, že každý z nás, alebo takmer každý z nás, vie po uzatvorení objednávky zanalyzovať, kde urobil chyby. Skutočnosť je taká, že o týchto našich nesprávnych rozhodnutiach väčšinou vieme ešte pred samotnou exekúciou. Prostredie, v ktorom sa nachádzame nie je pre nás nepriateľské – je pre nás netypické.

Peniaze ako vedľajší produkt

Rozpoznanie schopností nevyhnutných k rozvoju obchodníka, ako aj na ich zameranie sa, je ďalším determinantom KUO. Peniaze z dlhodobého pohľadu by mali byť „iba“ vedľajším produktom. Iste, obchodujeme, aby sme zarobili, ale nezarobíme bez vedomostí a schopností. Tieto sú dôležité. Sú to faktory, ktoré nám nemôže nikto a nič vziať. V takomto prípade je len a len na nás, ako budeme vnímať príležitosti a následne vytvárať zisky.Bezprostredná adaptácia na zmeny

Držanie sa „neomylného“ presvedčenia o neochvejnej viere obratu trendu je cestou neúspešného obchodu, nielen z pohľadu stratovosti, ale aj z pohľadu duševnej nekonformnosti. V prípade, že trend sa skutočne obráti v prospech otvoreného obchodu (stáva sa - skôr výnimočne), takáto situácia je pre aktuálny obchod pozitívna, ale vo všeobecnosti z pohľadu budúcnosti negatívna. Nastáva vnútorný proces uspokojovania, že: „Vyšlo to!“.


Horeuvedený graf som priložil ako pomerne „vzorovú“ ukážku bezprostrednej adaptácie na zmenu prostredia. Po otvorení do short obchodu a následne jeho uzavretí v strate, som vstúpil do long obchodu (zdvojnásobenie objemu), čo malo za následok negovanie predchádzajúcej straty a vytvorenie zisku.  Podmienky vstupu, ako aj uvedené zdvojnásobenie objemu pre účely tejto témy nie sú až tak podstatné, ale sú uvedené pre komplexnejšiu ilustráciu.

S úsmevom, ale aj vážne 😉

Keď chceme v niečo veriť, napr. v obrat trendu v prospech nášho obchodu, tak je skôr lepšie navštíviť niektorú zo sakrálnych stavieb rôznych denominácií cirkví. Na trhoch je možné sa spoliehať len a len na vedomosti, skúsenosti, stratégiu a dodržiavať money, risk a bezpečnostný manažment.Dosahovanie a udržovanie objektivity

Na jednu a tú istú vec môže byť, a zväčša aj existuje, viacero pohľadov. Pozerať sa na objektivitu/subjektivitu z pohľadu filozofie, nie je podstatné pre účely tohto článku. Objektivita –  poznanie, ktoré sa snaží, čo najviac priblížiť svojmu predmetu. „Problémom“ objektivity je jej nemerateľnosť. Subjektivita taktiež nie je merateľná, ale to v takomto prípade je jedno, lebo je to subjektivita.


Naším cieľom pri obchodovaní je z nášho pohľadu a pre nás, naše ciele dosahovať a udržiavať objektivitu, v čo najväčšej miere. V podstate, pre dosahovanie a udržovanie objektivity sme si sami nastavili pravidlá (obchodný plán) a následne stačí tieto dodržiavať.

Objektívne pozorovať štruktúru trhu je náročnejšie, ale vedomosťami a praxou je takáto možnosť reálna. Podstatné je, si uvedomiť netradičnosť prostredia v ktorom sa nachádzame a tým stále sledovať sklony robiť chyby.

Uhoľ pohľadu (Vantage Point) – vynikajúci film zameraný na skutočnosť, ako môžeme tú istú udalosť vnímať rozličnými spôsobmi a následne aj rozlične reagovať.

Konzistentne úspešné obchodovanie – nie len zmena v nadpise


Latentne som upravil názov tejto série. Z jednoduchého dôvodu. V prípade, ak obchodník má záujem na napredovaní a nepretržite sa venuje vzdelávaniu, tak už nemusíme hovoriť/písať o „Konzistencii úspešného obchodovania, ale o Konzistentne úspešnom obchodovaní (KUO)“. Nespochybniteľná pravda. Vzdelávanie ® prax ® KUO!

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

Meta Trader 4 (MT4)

https://www.google.sk

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Koniec uptrendu na AUD/NZD a iné predikcie
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Konsolidace po strmém propadu zajistila americkým akciím mírný růst, medvědi ale mají mírně navrch
  Po pátečním propadu minulého týdne se očekával další pokles. A ejhle, index S&P 500 uzavřel i přes velké intradenní výkyvy v mírném týdenním zisku. Přesto se graf z býčího nastavení změnil na neutrální. Momentálně index znovu zůstává v úzkém rozpětí, tentokrát 2120 – 2160. Oproti létu se jenom posunul o něco níž. Pokud prolomí spodní linii rozpětí, potom se pravděpodobnost dalšího poklesu zvýší.
 • Konsolidace zisků USD
  Analýza měnových párů a USD indexu, USDINX, USDJPY...
 • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - genetická evoluce
  V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.
 • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant s využitím náhodného generování
  Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií (AOS) v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci.
 • Kontratrading, čili obchodování proti tržnímu sentimentu
  Jak název napovídá, tak dnes tu budeme pojednávat o jednom dalším obchodním způsobu, při kterém dochází ke vstupům do obchodních pozic, jež jsou v přímém rozporu s aktuálním tržním sentimentem. K tomuto obchodnímu způsobu se obchodníci uchylují obvykle ve chvílích, kdy se domnívají (napříč trendovým prognózám), že trh dosáhl svého nasycení. To znamená, dosáhl tedy buďto dna, nebo v opačném případě vrcholu.
 • Konzistencia úspešného obchodovania (1)
  Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.
 • Konzistencia úspešného obchodovania (2)
  Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
 • Konzistencia úspešného obchodovania (3)
  Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
 • Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)
  V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.
 • Konzistentne úspešné obchodovanie (5)
  Po predchádzajúcom odľahčenom článku (25. august 2020) pokračujem v sérii “Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)”. Dnes sa pozrieme na náročnejšie determinanty vedúce k ziskovejším obchodom. Zvnútornenie dynamiky dosiahnutia cieľa, identifikácia množstva risku a Realizácia príležitosti by nás mali posunúť do vyššej sféry v tejto oblasti.
 • Konzistentne úspešné obchodovanie (6)
  V predposlednej časti tejto série sa zameriam na ďalšie „netradičné“, ale podľa môjho názoru priame determinanty obchodovania. Koľko je „dosť“ podľa trhu, kontrola vnímania jeho pohybu a rozpoznanie „pravej“ intuitívnej informácie.
 • Konzistentne úspešné obchodovanie (7)
  Poslednou časťou tejto série ukončím prehľad „netradičných, ale priamych determinantov „Konzistentne úspešného obchodovania (KÚO)“. Pozrieme sa na zákony (našej) prirodzenosti, na jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú, ale aj na klam kauzality. KÚO ukončím predpokladám akceptovateľným odľahčením, ktoré verím, že bude prijaté s úsmevom, čo najväčšieho počtu čitateľov.
 • Konzistentný zisk za 20 dní
  Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.
 • Koordinovaná intervence sráží JPY výrazně níž
  Japonský ministr financí Yoshihiko Noda v pátek v ráno v 9:00 hodin tokijského času oznámil, že se v průběhu mimořádné telekonference se svými protejšky ze zemí G7 (Kanada, Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Británie a USA) domluvil na koordinované intervenci, která má za cíl zabránit dalšímu posilování japonského jenu a nastolit stabilitu na měnovém trhu, která je podle ministra Nody "extrémně důležitá".
 • Korekce díky obchodní válce, na kterou akcie čekaly
  Obchodní válka mezi USA a Čínou během minulého roku a začátkem měsíce května opakovaně dostává akciový trh pod tlak. Ten by se však mohl z krátkodobé hrozby růstu protekcionismu rychle vzpamatovat a s obchodní dohodou mezi dvěma největšími ekonomikami navázat na nejdelší býčí trh v historii. Jaké americké společnosti obchodní válka zasáhne nejvíce a jaké akcie by mohly po krátkodobém výprodeji být zajímavou investiční příležitostí?
 • Korekce na akciích zatím pokračuje,S&P snižuje rating Španělsku
  Na akciových trzích včera pokračovala korekce. Přestože jsme se nedočkali žádných důležitých fundamentů, investoři nervózně vyčkávají na další výsledky amerických firem, které napoví více o situaci korporátní Ameriky.
 • Korekce na akciových trzích může ještě pokračovat
  Akciový trh si tento týden prochází první výraznější korekcí za půl roku. Korekce však nemusí být zdaleka u konce a může dále pokračovat a longové obchody mohou být na nějaký čas z obliga. Na první pohled „zdravou“ technickou korekci, která navazuje na výrazné, téměř lineární zisky za posledních pár měsíců, může navázat několik fundamentů hovořící pro další pokles. Jaké fundamenty hovoří pro další pokles na akciových indexech a čemu věnovat zvýšenou pozornost?
 • Korekce na akciových trzích se zdá být u konce
  Během včerejší seance byla zveřejněna nová data inflace v USA. A nervozita na akciových trzích se dala krájet. Byla to právě inflace, která měla napovědět o dalším vývoji napříč všemi trhy. Inflace každopádně příjemně překvapila americký dolar, ale pozitivní situace na americkém dolaru netrvala dlouho. Jak se totiž ukázalo, inflace nebyla až takovým nebezpečím pro akciové trhy a ty po krátkodobé korekci pokračovaly v pozvolném posilování. To potvrzují i samotná čísla, která hovoří o třech dnech po sobě, kdy trh S&P 500 dokázal uzavřít v zelených číslech.
 • Korekce na AUD a CAD lákají k shortu
  Australský i kanadský dolar řadíme mezi komoditní měny, protože primární suroviny tvoří velkou část jejich vývozu. Komodity v posledních týdnech zastavily svůj propad, hodnota těchto měn se tedy k americkému dolaru mírně zotavila s tím, jak čínská ekonomika stabilizovala své hospodářství a Západ začal růst rychleji, než se předpokládalo.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets webinare