Pátek 07. říjen 2022 08:24
reklama
Purple Trading Room
reklama
Coinfy
reklama
Vantage
reklama
XTB ambasador Conora McGregor

Konzistentne úspešné obchodovanie (7)

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Poslednou časťou tejto série ukončím prehľad „netradičných, ale priamych determinantov „Konzistentne úspešného obchodovania (KÚO)“. Pozrieme sa na zákony (našej) prirodzenosti, na jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú, ale aj na klam kauzality. KÚO ukončím predpokladám akceptovateľným odľahčením, ktoré verím, že bude prijaté s úsmevom, čo najväčšieho počtu čitateľov.
 • Zákony (našej) prirodzenosti
 • Jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú...
 • Klam kauzality
 • Koniec-koncov
 • Úplným záverom

Pre nadväznosť prikladám odkazy na predchádzajúce články tejto série:

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-1.html

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-2.html

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-3.html

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistentne-uspesne-obchodovanie-4.html

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistentne-uspesne-obchodovanie-5.html

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistentne-uspesne-obchodovanie-6.html


Zákony (našej) prirodzenosti

Dnešných zákonov na jednu a tú istú vec je také nespočetné množstvo, že ich význam a prospešnosť sa strácajú. Sú vhodné len pre tých, ktorí chcú manipulovať a majú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie hordy advokátov, ktorí dokážu vykľučkovať z ich beznádejnosti a zabezpečiť platiacemu klientovi „víťazstvo“. Zabudli sme, resp. naši „zákonodarcovia“ zabudli na zvykové právo, na právo našej prirodzenosti. Proste zákonov je veľa. Koniec-koncov, paragraf ako jeden z hlavných „predstaviteľov“ našich právnych predpisov má zjavne komplikované grafické značenie pre jeho skutočnú podstatu – zložitosť.

Možno uvedené je „od veci“, ale úzko súvisí s nasledujúcim pohľadom na množstvo toho, čo získavame za účelom skvalitnenia nášho obchodovania. Nie vždy kvantita sa snúbi, či už s kvalitou, alebo s nutnosťou využiť každú možnosť.


Spoliehať sa na informácie získané z článkov, tlačených kníh, či audio kníh, je pri obchodovaní niečo podobné, ako sa spoliehať na ceste, že nikto do Vás nenarazí, keď budete dodržiavať pravidlá. Hlúposť. Práve to, že dávame pozor, na tých, čo hazardujú na cestách nám veľakrát zachránilo „kožu“.

Ako pri všetkých ľudských činnostiach, aj tu je potrebné si vyberať to, čo je pre nás vhodné a potrebné. Primeranú kvantitu s dostatočnou kvalitou, ktorú si tak či tak musíme sami overiť. Zachovať voči sebe niečo ako zákony našej prirodzenosti. Nevnucovať si názory niekoho iného, ale si z nich vyberať.

Cesta obchodníka je osamelá a sám musí rozhodovať, čo je pre neho prínosom a čo naopak je zbytočné.


Jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú sú tie, ktoré si sami vytvoríme“.

Ako som v krátkosti napísal v jednom z predchádzajúcich článkoch – Jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú sú tie, ktoré si sami vytvoríme“. Pokiaľ sme ich vytvorili s plnou zodpovednosťou, tak „nie je čo riešiť“. To je naša cesta – náš Svätý grál, alebo Kameň mudrcov.


Viete, aký je rozdiel medzi dobrým a veľmi dobrým prístupom k najbližšiemu obchodu?“ Ako medzi svetlom a svetluškou. Trocha som si pomohol citáciou od Marka Twaina. Fakt je ten, že podporiť naše vlastné pravidlá výnimočným prístupom k obchodom je viac ako dôležité a rozdiel bude zrejmý okamžite. Musíme sa dodržiavať tých pravidiel, ktoré sme si sami vytvorili, lebo len tie jediné sú pre nás na trhoch prínosom.


Klam kauzality

Klam kauzality v nás vytvára ilúziu, že keď je niečo príčinne prepojené s následným dôsledkom, tak automaticky zakladá aj „povinnosť“ byť úspešný. Nezakladá. Dogmaticky byť presvedčený, že po vykreslení sviečkovej formácie, podporenej S/R hladinou a prípadne ešte ďalšou indíciou nás privedie na 100 % k ziskovému obchodu, je jednoducho klamlivá predstava. Našou istotou môže byť len štatistická výhoda.


Vytvorili sme ziskovú stratégiu, vstupujeme, riadime a vystupujeme z obchodov, na základe presne určených pravidiel. Lenže, ani pri takomto skutočne profesionálnom a disciplinovanom prístupe nemusíme mať nielen ziskový obchod, ale dokonca, môžeme mať aj dlhšie stratové obdobie a predsa si nemusíme zúfať. Nepodliehajme tlaku, že stratový obchod je niečo, čo je pre nás neprijateľné. Straty sú nevyhnutnou súčasťou obchodovania. Pokiaľ ich prijímame bez negatívnych vnútorných prejavov, tak máme predpoklad byť úspešný. Samozrejme, že píšem o kontrolovanej, resp. prijateľnej straty.


Koniec-koncov

Dalo by sa samozrejme napísať podstatne viac o KÚO, ale mám za to, že uvedené, ako celok splnilo účel. V ďalších sériách budem rozoberať ďalšie témy, ktorých aplikácia v praxi môže znamenať pozitívne zvýraznenie obchodných výsledkoch. Za pozornosť iste stojí skutočnosť, že uvedeného materiálu je také rozsiahle množstvo, že každý obchodník má možnosť si vybrať práve tie determinanty, ktoré sú pre neho najvhodnejšie a najprijateľnejšie.


Účelom týchto článkoch, nie je vnucovať niekoho názor niekomu, ale poskytnúť kolorit možností každému čitateľovi. Mať na výber a vybrať si je cesta, ktorá trpezlivému obchodníkovi dáva možnosti byť lepším.


Úplným záverom

Nikdy nie je neskoro začať s dodržiavaním pravidiel. Pravda-pravdúca je, že v takých prípadoch aj kontrolovaná a prijateľná strata s hodnotením obchodu ako úspešným, vytvára dobrý základ pre udržanie sebavedomia a dôveru vo vlastné pravidlá a schopnosti. Nehovoriac o úspešnom ziskovom obchode.

Naopak, nedodržiavanie pravidiel má za následok opozitá predošlého hodnotenia a následne môže nastať už len čas na ... veď sa pozrite na obrázok 😉


Trocha odľahčene a verím, že s úsmevom, každý čitateľ vzal záver tejto série ako rozlúčku s teoretickou časťou Konzistentne úspešného obchodovania, s následným uvedením ziskovosti do praxe, čo úprimne prajem každému z nás.

S pozdravom a prianím pekných dní!

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

https://www.google.sk

https://pixabay.com

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - genetická evoluce
  V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.
 • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant s využitím náhodného generování
  Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií (AOS) v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci.
 • Kontratrading, čili obchodování proti tržnímu sentimentu
  Jak název napovídá, tak dnes tu budeme pojednávat o jednom dalším obchodním způsobu, při kterém dochází ke vstupům do obchodních pozic, jež jsou v přímém rozporu s aktuálním tržním sentimentem. K tomuto obchodnímu způsobu se obchodníci uchylují obvykle ve chvílích, kdy se domnívají (napříč trendovým prognózám), že trh dosáhl svého nasycení. To znamená, dosáhl tedy buďto dna, nebo v opačném případě vrcholu.
 • Konzistencia úspešného obchodovania (1)
  Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.
 • Konzistencia úspešného obchodovania (2)
  Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
 • Konzistencia úspešného obchodovania (3)
  Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
 • Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)
  V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.
 • Konzistentne úspešné obchodovanie (4)
  Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
 • Konzistentne úspešné obchodovanie (5)
  Po predchádzajúcom odľahčenom článku (25. august 2020) pokračujem v sérii “Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)”. Dnes sa pozrieme na náročnejšie determinanty vedúce k ziskovejším obchodom. Zvnútornenie dynamiky dosiahnutia cieľa, identifikácia množstva risku a Realizácia príležitosti by nás mali posunúť do vyššej sféry v tejto oblasti.
 • Konzistentne úspešné obchodovanie (6)
  V predposlednej časti tejto série sa zameriam na ďalšie „netradičné“, ale podľa môjho názoru priame determinanty obchodovania. Koľko je „dosť“ podľa trhu, kontrola vnímania jeho pohybu a rozpoznanie „pravej“ intuitívnej informácie.
 • Konzistentný zisk za 20 dní
  Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.
 • Koordinovaná intervence sráží JPY výrazně níž
  Japonský ministr financí Yoshihiko Noda v pátek v ráno v 9:00 hodin tokijského času oznámil, že se v průběhu mimořádné telekonference se svými protejšky ze zemí G7 (Kanada, Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Británie a USA) domluvil na koordinované intervenci, která má za cíl zabránit dalšímu posilování japonského jenu a nastolit stabilitu na měnovém trhu, která je podle ministra Nody "extrémně důležitá".
 • Kopírování mých obchodů
  Nedávno jsem tady dostal od jednoho kolegy ze serveru otázku, jestli je možné někde kopírovat obchody, které dělám. Musel jsem mu odpovědět, že to nejde, ale přivedlo mě to k jedné zajímavé myšlence. Tedy vlastně k několika.
 • Korekce díky obchodní válce, na kterou akcie čekaly
  Obchodní válka mezi USA a Čínou během minulého roku a začátkem měsíce května opakovaně dostává akciový trh pod tlak. Ten by se však mohl z krátkodobé hrozby růstu protekcionismu rychle vzpamatovat a s obchodní dohodou mezi dvěma největšími ekonomikami navázat na nejdelší býčí trh v historii. Jaké americké společnosti obchodní válka zasáhne nejvíce a jaké akcie by mohly po krátkodobém výprodeji být zajímavou investiční příležitostí?
 • Korekce na akciích zatím pokračuje,S&P snižuje rating Španělsku
  Na akciových trzích včera pokračovala korekce. Přestože jsme se nedočkali žádných důležitých fundamentů, investoři nervózně vyčkávají na další výsledky amerických firem, které napoví více o situaci korporátní Ameriky.
 • Korekce na akciových trzích může ještě pokračovat
  Akciový trh si tento týden prochází první výraznější korekcí za půl roku. Korekce však nemusí být zdaleka u konce a může dále pokračovat a longové obchody mohou být na nějaký čas z obliga. Na první pohled „zdravou“ technickou korekci, která navazuje na výrazné, téměř lineární zisky za posledních pár měsíců, může navázat několik fundamentů hovořící pro další pokles. Jaké fundamenty hovoří pro další pokles na akciových indexech a čemu věnovat zvýšenou pozornost?
 • Korekce na akciových trzích se zdá být u konce
  Během včerejší seance byla zveřejněna nová data inflace v USA. A nervozita na akciových trzích se dala krájet. Byla to právě inflace, která měla napovědět o dalším vývoji napříč všemi trhy. Inflace každopádně příjemně překvapila americký dolar, ale pozitivní situace na americkém dolaru netrvala dlouho. Jak se totiž ukázalo, inflace nebyla až takovým nebezpečím pro akciové trhy a ty po krátkodobé korekci pokračovaly v pozvolném posilování. To potvrzují i samotná čísla, která hovoří o třech dnech po sobě, kdy trh S&P 500 dokázal uzavřít v zelených číslech.
 • Korekce na AUD a CAD lákají k shortu
  Australský i kanadský dolar řadíme mezi komoditní měny, protože primární suroviny tvoří velkou část jejich vývozu. Komodity v posledních týdnech zastavily svůj propad, hodnota těchto měn se tedy k americkému dolaru mírně zotavila s tím, jak čínská ekonomika stabilizovala své hospodářství a Západ začal růst rychleji, než se předpokládalo.
 • Korekce předchozího poklesu nic neřeší, americké akcie čekají na impulzy
  Po dvou červených týdenních svíčkách svítí v burzovním almanachu jedna čerstvá zelená. Americké akciové indexy ale stále kolísají mezi nižšími maximy a minimy, ovšem nad klíčovými supporty.
 • Korelace britské libry a ropy?
  Britská libra za posledních 20 měsíců ztratila k americkému dolaru téměř 20 %. Zajímavé je, že měnovému páru GBP/USD se dařilo víceméně slušně stínovat vývoj cen ropy. Od posledních maxim v červnu roku 2014 přichází prudký pád, který se zastaví až ze začátku roku 2015. Klesající trend během jara téhož roku výrazně koriguje, jen aby s nástupem roku 2016 dosáhl na nová minima. Do té doby si s ropou až na pár okamžiků rozumějí (viz graf).
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB ambasador Conora McGregor