Pondělí 06. duben 2020 19:53
reklama
Admiral Markets Affil new
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
RoboMarkets copyfx

Konzistentný zisk za 20 dní

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.

Nebude možné do detailov obsiahnuť celú problematiku, ale určite uvediem podstatné skutočnosti. Vývoj účtu budem publikovať raz za týždeň s tým, že počas uvedeného obdobia budem ešte zverejňovať články s potrebnou doplňujúcou tematikou. Uvítam každú konštruktívnu kritiku, ktorá bude smerovať k ešte ucelenejšiemu podaniu informácií.

 • Niekto USD, niekto CZK
 • „V priamom prenose“ 3. – 28. februára 2020
 • Harmónia duše – psychika
 • Základný kapitál – 1 mil. CZK
 • Money manažment
 • Risk manažment
 • Konfluencia
 • Obchodované páry
 • Stratégia
 • Plán zisku
 • Záverom


Niekto USD, niekto CZK

Každý z nás na začiatku svojho obchodovania sa rozhodoval v akej mene depozitu bude obchodovať. Samozrejme okrem iných determinantov – ako výška účtu , broker, a pod. Niekto preferuje US dolár, niekto JP jen, iný CH frank, alebo GB libru. Možností je veľa. Som presvedčený, že aj táto skutočnosť vplýva na psychiku obchodníka a rozhoduje sa pre menu, ktorá mu je najbližšia, najatraktívnejšia, alebo najpraktickejšia.


Články, ktoré sú publikované na tejto webovej stránke sú v drvivej väčšine písané po česky, s výnimkou pár prispievateľov v slovenčine. Predpokladaná majorita čitateľov, ktorí ako materinský jazyk používajú češtinu ma priviedla k rozhodnutiu obchodovať v CZK ako v mene depozitu.„V priamom prenose“
3. – 28. februára 2020

S trochou nadsadenia sa dá napísať, že uvedené sa bude odohrávať „v priamom prenose“. Nemám dôvod nič zatajiť, nakoľko je to predovšetkým skúška samého voči sebe s odovzdávaním informácií prípadným záujemcom. Bude ma to stáť pomerne veľa času – mesiac február a bolo by nezmyslené aby som išiel sám proti sebe skreslenými informáciami.

Veľa času zaberie obchodovanie, následne vyhodnocovanie ako aj publikovanie článkov. Som detailista, takže nič nebude povrchné, alebo nedotiahnuté do konca. Ako som písal – bude to pre mňa jedna veľká skúška samého pred sebou. Ale aj skúška, ako obstojím pred kritickými pohľadmi či už viac skúsených obchodníkov, alebo tých, ktorí na trhoch sa ešte úplne neudomácnili, ale so skúsenosťami už bezpochyby disponujú.

Som si plne vedomý, že v prípade zlyhania, moje sebavedomie utrpí väčšiu stratu ako keby som prišiel o celý účet.  Ale ako sa hovorí: „Bez risku nie je zisku“, alebo, že by v tomto prípade: „Kto chce kam, pomôžme mu tam?“. Uvidíme 😉

Nie je mojou podmienkou otvoriť pozíciu každý deň aj keď som jednoznačne intradenný obchodník. Vylúčená nie je ani tá možnosť, že z piatich obchodných dní v týždni, pokiaľ nerátam nedeľu, budem priamo  obchodovať 2 alebo 3. Bude to o korelácii indícií pri mojej stratégii o ktorej samozrejme napíšem podstatne viac v jednom z článkov v najbližšom období.

Harmónia duše – psychika

Preveľa sa popísalo o psychológii obchodovania. Keby sme všetko dodržiavali čo sme prečítali, tak by sme naše vedomosti už pomaly ani nemuseli rozširovať. Iba udržiavať v trende nových skutočností. Takto to avšak nefunguje. V jednom z najbližších článkov sa budem zaoberať starými filozofmi a ich prípravou na udalosti ktoré sú nepredvídateľné. A nepredvídateľnosť na trhoch ...? K tomu hádam nie je potrebný ďalší komentár. Myšlienky spomínaných starých filozofov sú viac ako len poučné a o to viac, že ich preveril čas vekov a niekedy s úsmevom ale aj s údivom môžeme konštatovať ako sa dajú aplikovať na obchodovanie.


K obchodovaniu by sme mali pristúpiť v dokonalej harmónii svojho fyzického a psychického stavu a samozrejme aj prostredia. Tak ako vnímam horeuvedený obrázok. Skutočná harmónia zladenia prírody, človeka a spoločného výtvoru.

Základný kapitál – 1 mil. CZK

Budem obchodovať na účte so základným kapitálom 1 mil. CZK. Je to čiastka s ktorou som obchodoval, avšak na základe diverzifikácie. Členenie financií mi automaticky rozkladalo potenciálne riziko v horších obdobiach na menšie straty. Objem mojich obchodov sa doteraz pohyboval na hranici do 1 Lot, čo pri naakumulovanom účte vo výške 1 mil. CZK si vyžaduje vyššie objemy.


Verím, že na konci spomínaného obdobia k môjmu základnému kapitálu čosi pribudne a neskončí ako len časť z pôvodného celku, ako ten jediný – rozkrojený na obrázku hore.

Money manažment

Rozčlenenie Money a Risk manažmentu je veľakrát vec pohľadu toho ktorého obchodníka a ja som uvedené urobil pre potreby tohto článku nasledovne:

Bežná prax určovala otvorenie obchodu pri kapitále vo výške 250 000 CZK o objeme max. do 1 Lot. Toto pravidlo chcem dodržať a prípadne ho ešte aj znížiť. Neočakávam, že by nastala taká situácia, aby som otvoril obchod o objeme 4 Lot.

Pokiaľ by strata za obchodný deň presiahla hodnotu vyššiu ako 2,5 % zo základného alebo aktuálneho účtu, v obchodovaní v ten deň nemôžem pokračovať ďalej. V prípade  viac otvorených pozícií súčasne, marža nemôže presiahnuť väčšiu sumu ako je 30 % zo základného alebo aktuálneho kapitálu.

V prípade, že by môj účet klesol pod hranicu 940 tis. CZK, budem nútený obchodovanie prerušiť, prehodnotiť a následne rozhodnúť o ďalšom postupe.

Zo začiatku budem obchodovať na objemoch v rozsahu 0,75 L – 1,75 L a podľa vývoja equity krivky budem tieto upravovať. Samozrejme v prípade extra volatilných párov (napr. GBJ/JPY), bude objem nižší ako aktuálny priemer, nakoľko pohyb na týchto trhoch za deň niekedy urobí väčší rozsah ako pri väčšine iných počas celého týždňa.


Risk manažment

Môj risk manažment je jednoznačne a pevne nastavený. Na jeden obchod nemôžem riskovať viac ako 0,5 – 1  % z účtu, čo zo základného kapitálu činí rozmedzie 5 000 – 10 000 CZK. 1 % je doslovne hraničná suma a túto úroveň neprekročím.


S/L môžem len zužovať a nie rozširovať. Prvotné nastavenie S/L bude realizované v zmysle horeuvedených údajov a následne manažované podľa priebehu obchodu len a len smerom k zmenšovaniu potenciálnej straty. S/L nastavujem spravidla nad alebo pod rezistentnými alebo supportnými pásmami (úrovňami) s prihliadnutím na psychologické hranice ako guľaté čísla a pod. Touto problematikou sa budem spolu s nastavovaním T/P venovať v jednom z ďalších článkov.

Konfluencia

Korelácia, súvzťažnosť, súvislosť, konfluencia – všetko slová s významom pre korektné otvorenie  objednávky. Súbor indícií ako kompozitný signál vrátane našej psychiky a intuície, že môžeme v stúpiť do obchodu.


Jedna jediná chýbajúca indícia nám narúša vnútornú rovnováhu a začínajú pochybnosti o pripravovanom kroku alebo už realizovanej objednávke. Pokiaľ horný obrázok by bol väčší aj neviem koľko krát, aj tak by bolo na prvý pohľad viditeľné, že jeden diel puzzle chýba. Tak je to aj pri obchodovaní – ten diel „puzzle“, ktorý tam potrebujeme, je nevyhnutne potrebný. V opačnom prípade pozíciu radšej neotvárajme, nakoľko dôležitejšie ako zarobiť je v prvom rade neprerobiť.

Obchodované páry

Obchodujem výlučne Forex a to nasledujúce hlavné menové a krížové páry s nižším Spread: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD, EUR/GBP a s vyšším Spread: GBP/AUD a GBP/JPY.

Pre mňa je podstatný každý Pips, resp. bod a preto prihliadam v danej situácii aj na veľkosť Spread i keď tento údaj primárne neurčuje otvorenie pozície. Je len jeden z množstva údajov, ktorý tvoria kompozit indícií pre otvorenie obchodu. Niektoré údaje majú vyššiu výpovednú a tým aj rozhodujúcu hodnotu, niektoré menšiu. Vysokú úlohu zohráva jednoznačne intuícia získaná na základe množstva zobchodovaných objednávok.

Stratégia

Mojej stratégii, ktorá je podľa mňa až príliš jednoduchá sa budem venovať v jednom z najbližších článkov. Bude sa viac-menej zaoberať časom pred otvorením pozície a popísaním jednotlivých potrebných indícií pre vstup. Mám za to, že informácie popísané v tomto článku sú na uvedenie do problematiky postačujúce a aktuálne si myslím, že tomto prípade je „menej viac“.

Plán zisku

Plán zisku je jednoduchý. Účet chcem zhodnotiť min. o 2,5 % konzistentným spôsobom. Každá desatina percenta naviac bude len a len úspech. Výnimočne nevylučujem ani obchod, ktorý sa bude vymykať bežnému priemeru zisku. Avšak uprednostňujem zhodnotenie pri prijateľnom riziku voči  veľkosti účtu tak, aby som riskoval len sumu, ktorú mi dovolí risk manažment.

Záverom

Záverom by som ešte chcel uviesť, že počas môjho obchodovania budem zverejňovať grafy, štatistiky, údaje zo vzorcov, ktoré som vytvoril v Exceli, prípadnú primeranú modifikáciu uvedených údajov tak, aby bolo zrejmé akým smerom sa moje obchodovanie uberá.

Myslím, že sme na „jednej lodi“ milý čitateľ. Ak si dočítal až sem, tak predpokladám, že ťa môj článok ako aj zámer popísaný v ňom zaujal. Na mieste je vhodné spomenúť empatiu a vzájomne si popriať veľa úspechov. Nie som zástanca priať niekomu šťastie, nakoľko aj v ľudovej reči sa hovorí, že „šťastie je vrtkavé“. Skôr si vzájomne poprajme veľa trpezlivosti a aby chyby ktoré urobíme nás poučili a úspešné obchody sa znásobili.

Vladimír Beszédes

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Konfirmační zkreslení
  Často si kladu otázku, jak asi člověk pozná, že to, co dělá, dělá správně. A zatím si odpovídám, že nepozná. Jistě, pokud se nejedná o úplného hlupáka, snaží se vše dělat podle svého nejlepšího vědomí, zkušeností a dovedností. Ale stačí to? Nestačí. Vzpomeňme si, kolikrát jsme něco dělali s obrovskou vírou, že právě to je to správné a za pár hodin, dnů, měsíců nebo roků jsme se sami nad sebou museli pozastavit a položit si otázku, proč jsme udělali takovou hloupost. A upřímně, byly to kolikrát věci, o kterých si říkáme, že člověk se zdravím rozumem by je nemohl nikdy udělat.
 • Konflikt forexových a dluhopisových traderů
  Rozdíl mezi výnosy amerických a německých dluhopisů se snižuje, eurodolar přitom zůstává stále v klesajícím trendu. V tomto vývoji něco nehraje, pokles zhodnocení dluhopisů Spojených států by mělo snižovat atraktivitu dolaru.
 • Konfluence bearish faktorů na denním grafu AUDUSD
 • Konfluence faktorů na AUDUSD a AUDNZD
  Technická situace na AUDUSD a AUDNZD
 • Koniec uptrendu na AUD/NZD a iné predikcie
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Konsolidace po strmém propadu zajistila americkým akciím mírný růst, medvědi ale mají mírně navrch
  Po pátečním propadu minulého týdne se očekával další pokles. A ejhle, index S&P 500 uzavřel i přes velké intradenní výkyvy v mírném týdenním zisku. Přesto se graf z býčího nastavení změnil na neutrální. Momentálně index znovu zůstává v úzkém rozpětí, tentokrát 2120 – 2160. Oproti létu se jenom posunul o něco níž. Pokud prolomí spodní linii rozpětí, potom se pravděpodobnost dalšího poklesu zvýší.
 • Konsolidace zisků USD
  Analýza měnových párů a USD indexu, USDINX, USDJPY...
 • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - genetická evoluce
  V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.
 • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant s využitím náhodného generování
  Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií (AOS) v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci.
 • Kontratrading, čili obchodování proti tržnímu sentimentu
  Jak název napovídá, tak dnes tu budeme pojednávat o jednom dalším obchodním způsobu, při kterém dochází ke vstupům do obchodních pozic, jež jsou v přímém rozporu s aktuálním tržním sentimentem. K tomuto obchodnímu způsobu se obchodníci uchylují obvykle ve chvílích, kdy se domnívají (napříč trendovým prognózám), že trh dosáhl svého nasycení. To znamená, dosáhl tedy buďto dna, nebo v opačném případě vrcholu.
 • Koordinovaná intervence sráží JPY výrazně níž
  Japonský ministr financí Yoshihiko Noda v pátek v ráno v 9:00 hodin tokijského času oznámil, že se v průběhu mimořádné telekonference se svými protejšky ze zemí G7 (Kanada, Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Británie a USA) domluvil na koordinované intervenci, která má za cíl zabránit dalšímu posilování japonského jenu a nastolit stabilitu na měnovém trhu, která je podle ministra Nody "extrémně důležitá".
 • Korekce díky obchodní válce, na kterou akcie čekaly
  Obchodní válka mezi USA a Čínou během minulého roku a začátkem měsíce května opakovaně dostává akciový trh pod tlak. Ten by se však mohl z krátkodobé hrozby růstu protekcionismu rychle vzpamatovat a s obchodní dohodou mezi dvěma největšími ekonomikami navázat na nejdelší býčí trh v historii. Jaké americké společnosti obchodní válka zasáhne nejvíce a jaké akcie by mohly po krátkodobém výprodeji být zajímavou investiční příležitostí?
 • Korekce na akciích zatím pokračuje,S&P snižuje rating Španělsku
  Na akciových trzích včera pokračovala korekce. Přestože jsme se nedočkali žádných důležitých fundamentů, investoři nervózně vyčkávají na další výsledky amerických firem, které napoví více o situaci korporátní Ameriky.
 • Korekce na akciových trzích může ještě pokračovat
  Akciový trh si tento týden prochází první výraznější korekcí za půl roku. Korekce však nemusí být zdaleka u konce a může dále pokračovat a longové obchody mohou být na nějaký čas z obliga. Na první pohled „zdravou“ technickou korekci, která navazuje na výrazné, téměř lineární zisky za posledních pár měsíců, může navázat několik fundamentů hovořící pro další pokles. Jaké fundamenty hovoří pro další pokles na akciových indexech a čemu věnovat zvýšenou pozornost?
 • Korekce na akciových trzích se zdá být u konce
  Během včerejší seance byla zveřejněna nová data inflace v USA. A nervozita na akciových trzích se dala krájet. Byla to právě inflace, která měla napovědět o dalším vývoji napříč všemi trhy. Inflace každopádně příjemně překvapila americký dolar, ale pozitivní situace na americkém dolaru netrvala dlouho. Jak se totiž ukázalo, inflace nebyla až takovým nebezpečím pro akciové trhy a ty po krátkodobé korekci pokračovaly v pozvolném posilování. To potvrzují i samotná čísla, která hovoří o třech dnech po sobě, kdy trh S&P 500 dokázal uzavřít v zelených číslech.
 • Korekce na AUD a CAD lákají k shortu
  Australský i kanadský dolar řadíme mezi komoditní měny, protože primární suroviny tvoří velkou část jejich vývozu. Komodity v posledních týdnech zastavily svůj propad, hodnota těchto měn se tedy k americkému dolaru mírně zotavila s tím, jak čínská ekonomika stabilizovala své hospodářství a Západ začal růst rychleji, než se předpokládalo.
 • Korekce předchozího poklesu nic neřeší, americké akcie čekají na impulzy
  Po dvou červených týdenních svíčkách svítí v burzovním almanachu jedna čerstvá zelená. Americké akciové indexy ale stále kolísají mezi nižšími maximy a minimy, ovšem nad klíčovými supporty.
 • Korelace britské libry a ropy?
  Britská libra za posledních 20 měsíců ztratila k americkému dolaru téměř 20 %. Zajímavé je, že měnovému páru GBP/USD se dařilo víceméně slušně stínovat vývoj cen ropy. Od posledních maxim v červnu roku 2014 přichází prudký pád, který se zastaví až ze začátku roku 2015. Klesající trend během jara téhož roku výrazně koriguje, jen aby s nástupem roku 2016 dosáhl na nová minima. Do té doby si s ropou až na pár okamžiků rozumějí (viz graf).
 • Korelační obchodování na forexu 12.1.2017
  V mém minulém blogu jsem upozornil na úvodní signál pro long obchod na měnovém páru EUR/GBP. Trh byl našemu setupu nakloněný. Naplnil předpoklad poklesu k dolní hraně kanálu (pásma). Přestože cena neklesla až ke zmiňované hodnotě 0.8300, tak byly na nižších time framech k vidění setupy, které umožnily vstup do long pozice a realizovat zisk cca 240 pipů.
 • Korelační obchodování na forexu 8.12.2016
  V tomto týdnu máme štěstí na několik zajímavých formací, ze kterých jsem pro blog vybral klasiku v podobě korelace mezi měnovými páry EUR/USD a GBP/USD. Libra letošní rok zažívá bouřlivý vývoj. Stupeň korelace mezi pevninským eurem a ostrovní librou se zcela jistě změnil. Naopak se zdá, že korelace britské libry s eurem se zvolnila a po volbách v USA se libra pohybuje spíše společně s americkým dolarem. Proto není úplně vhodné, držet se striktně strategií z doby před Brexitem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy